1. 4

  “Volgens PVV-Kamerlid Richard de Mos ligt het ‘in de lijn van de logica’ dat het nieuwe rechtse minderheidskabinet uiteindelijk alle milieusubsidies stopt.”

  Ik denk dat Richard hier ‘logica’ verwart met de wil van Weird Guilders.

 2. 5

  Maatschappelijke organisaties met een politieke ideologie moeten door de maatschappij georganiseerd en gefinancierd worden, de overheid heeft daar geen taak, het is zelfs onwenselijk.

 3. 6

  De overheid heeft in een democratie de taken die de burger haar toewijst. Op dit moment is dat schijnbaar de leefomgeving naar de tering helpen en de kansen voor toekomstige generaties drastisch inperken ten bate van een beetje meer consumptie nu. Wat moeten pseudo-liberalen hun kindertjes haten.

 4. 7

  @5, Zaken als milieu en klimaat zijn systemen die traag reageren op veranderingen. Een lange-termijnvisie is daarom onontbeerlijk om straks niet te willen verzuipen in derrie. De markt, als onderdeel van onze maatschappij, kan daar niet voldoen: deze kijkt uitsluitend naar belangen op de korte termijn. Daarmee wil ik geen waardeoordeel afgeven, want onze economie draait hierop. Maar het maakt de markt volledig ongeschikt om de belangen van de langere termijn (20 jaar en langer) te behartigen.

  Een van de taken van de overheid is echter het behartigen van de maatschappelijke belangen. Zij creëert de randvoorwaarden voor de vrije makrt, maar moet ook de belangen van de verdere toekomst inzien. Daarom is het juist wèl wenselijk dat de overheid zich inlaat met milieuzaken en daar ook geld voor uittrekt.

 5. 8

  Artikel 21 van de Grondwet ‘De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.’ Wanneer mogen we PVC voor de rechter dagen (uit private middelen).

  @Brynnar, je bent een optimist. Veel bedrijven kijken niet verder dan de eerstvolgende kwartaalcijfers.