OPINIE - Nu was het de laatste tijd al geen pretje meer om Deens te zijn. Zoals Nederlanders er een hekel aan hebben om burger van een roofstaat aan de Noordzee tussen Oost-Friesland en de Schelde te zijn, zo zullen de Denen er ook niet blij mee zijn om tot een volk van schoften te behoren. Toen de Deense regering de juwelenwet bedacht, die ook in het parlement werd aangenomen, legden ze de bal wel héél erg vlak voor het doel van een Godwin die misschien wel niet helemaal terecht is, maar toch wel een beetje…

Nu blijkt die juwelenwet ook nog eens gewoon dom te zijn: je kweekt er precies het soort vluchtelingen mee waar mensen bang voor zijn: berooid, afhankelijk, onzelfstandig en aangewezen op hulp. En het is nog duur en inefficient ook.

Lang niet alle hulp die vluchtelingen krijgen is ook werkelijk nodig. Zo blijken veel vluchtelingen een deel van de hen uitgereikte rijst te verkopen – ver onder de marktprijs – om zo aan een beetje geld te kunnen komen. Met dat gegeven in het achterhoofd zijn een aantal economen eens aan het rekenen geslagen en zij kwamen tot de verrassende conclusie dat de beste hulp bestaat uit het geven van geld, cash dus. Dat zorgt er namelijk voor dat de vluchtelingen zélf kunnen beslissen welke hulp ze zich verschaffen. Dat kan rijst zijn, maar ook wat anders. Ze kunnen dat zelf véél beter bepalen dan degenen die hen helpen en ze worden er een stuk zelfredzamer mee. Een pregnant (pun intended) voorbeeld:

On Lesvos, I met a woman, Amelie Djuikea Tanefo, 29, who walked most of the way from Cameroon to Turkey, pregnant. She worked in a textile factory in Turkey. She crossed the Mediterranean twice, once in a shipping container and once in a rubber dinghy to Lesvos.

Once there, she was placed in the island’s Moira refugee camp-cum-detention center, before she was identified as vulnerable and moved to a smaller center. She didn’t need a blanket or chocolate croissants (a staple of the diet in Moira) or—thank God—the solar powered lights provided by one international NGO to help women avoid rapes.

What she needed was underwear, and she planned to buy it for herself when she had cash in hand. She had a gray sweatsuit, but no bra.

Vluchtelingen besteden – zo blijkt uit onderzoek – hun geld doorgaans aan zaken die ook echt nuttig zijn om ze vooruit te helpen, in weerwil van een verhaal dat ook nog wel eens over bijstandstrekkers wordt gedebiteerd. En dat geld stroomt – net als dat van bijstandstrekkers – ook terug in de plaatselijke economie. Dat laatste doet het trouwens ook als je het aan drank en sigaretten besteedt.

Het uitdelen van hulp in de vorm van goederen is weliswaar goed voor het lenigen van onmiddellijke nood direct na aankomst, maar op de langere termijn kan met hetzelfde budget – maar dan in cash – uiteindelijk een derde méér vluchtelingen geholpen worden. Dat laatste kun je ook omrekenen maar een imposante bezuiniging bij een gelijkblijvend aantal vluchtelingen.

Er zit nóg een klein nadeeltje aan de Deense graaizucht, dat in het verhaal van de economen niet zo naar voren komt, maar hen wel bekend moet zijn. Het is namelijk een mechanisme dat tot de eerstejaarsstof voor economen behoort, bij het vak gedragseconomie: als mensen ergens voor hebben betaald – als aankoopprijs, boete, strafkorting of toeslag, dat maakt niet uit – raken ze ervan overtuigd dat ze ook recht hebben op waar ze voor betaald hebben.

Iets zegt me dat die Denen niet echt van plan zijn die vluchtelingen ook fatsoenlijk op te vangen. Hun aanpak creëert dus niet alleen berooide en afhankelijke vluchtelingen, maar ook boze. Er zijn er die voor minder door het lint zijn gegaan.

Reacties (19)

#1 bolke

Hun aanpak creëert dus niet alleen berooide en afhankelijke vluchtelingen, maar ook boze. Er zijn er die voor minder door het lint zijn gegaan.

En die verliezen dan hun vluchtelingen status en worden het land uitgekegeld.

 • Volgende discussie
#2 KJH

“Zoals Nederlanders er een hekel aan hebben om burger van een roofstaat aan de Noordzee tussen Oost-Friesland en de Schelde te zijn,”

Speak for yourself, please. Je hebt stemrecht en vrijheid van meningsuiting, maar niet het recht om te doen alsof jij mij bent. Ik heb er geen problemen mee om hier te wonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 6822

@2: Maar als Nederland een roofstaat wordt genoemd, ga jij dan in het verweer?
Ik denk namelijk dat dat bedoeld wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Dus

@3: Belastingdienst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jona Lendering

Over de roofstaat: @0 citeert het slot van de Havelaar. “Er ligt een roofstaat aan de zee, tusschen Oostfriesland en de Schelde!” Overigens had Multatuli die uitdrukking van Busken Huet.

Leuk dat @3 het opvat als typering van onze eigen overheid. Als je het citaat niet kent is het eigenlijk best een logische interpretatie, zoals “hemelse gerechten” en “van de vloer kunnen eten” ook nieuwe betekenissen hebben gekregen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Lutine

Lang niet alle hulp die vluchtelingen krijgen is ook werkelijk nodig. Zo blijken veel vluchtelingen een deel van de hen uitgereikte rijst te verkopen – ver onder de marktprijs – om zo aan een beetje geld te kunnen komen.

Ik begrijp de portee van het verhaal niet zo goed. Als vluchtelingen rijst verkopen dan is dat toch geen probleem? Kennelijk hebben ze die rijst niet nodig en verdienen zo wat bij.
Heel nuttig lijkt mij, de verwende Nederlander gooit overbodige zaken in de regel weg. Zo worden de vluchtelingen dus niet besmet met het consumentisme wat in het westen zo overheerst.

Nu blijkt die juwelenwet ook nog eens gewoon dom te zijn: je kweekt er precies het soort vluchtelingen mee waar mensen bang voor zijn: berooid, afhankelijk, onzelfstandig en aangewezen op hulp.

Hier begrijp ik ook niks van. Die juwelenwet is dan juist goed. Je trekt (niet kweekt) vluchtelingen aan die berooid zijn. Die hebben juist onze hulp nodig! Rijke vluchtelingen, daar hoeven we ons niet zo druk over te maken. Zelfs Trump zou die nog binnen halen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Le Redoutable

“zo zullen de Denen er ook niet blij mee zijn om tot een volk van schoften te behoren” Ze hebben er zelf met een democratische meerderheid voor gekozen, inclusief de plaatselijke socialisten, dus dat zal we meevallen.

Deze maatregel is bedoeld om Denemarken minder aantrekkelijk te maken voor economische immigranten. Als je de kosten van de weggebleven immigranten aan sociale zekerheid, opvang etc., wegstreept tegen de inkomsten van het kopen van een paar sigaretten bij de lokale middenstand, is het netto resultaat economisch natuurlijk wel degelijk zeer positief. Sowieso zijn uitkeringen altijd negatief voor de economie, aangezien hier geen productie tegenover staat, het is staatsboekhoudkundig alleen maar een kostenpost. Daarbij heb je ook nog een hele grote kans dat in dit geval cash direct naar de familie gestuurd wordt om de volgende smokkelaar van te betalen.

Als je werkelijk effectief geld wil besteden aan vluchtelingen, dan vang je ze op in de regio en dan versla je ISIS zo snel mogelijk, daar kan je zeker 10x zoveel mensen helpen voor hetzelfde geld en hebben ze uiteindelijk nog een veel kansrijkere toekomst ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Prediker

Als je werkelijk effectief geld wil besteden aan vluchtelingen, dan vang je ze op in de regio en dan versla je ISIS zo snel mogelijk..

@7 De meeste Syriërs slaan niet op de vlucht voor IS, maar voor de bombardementen van de Russen en de Syriërs (om over het oorlogsgeweld tussen allerlei facties onderling en Hezbollah en andere pro-Assadmilities nog maar te zwijgen).

Een no-fly zone instellen kan enkel met medewerking van Rusland, tenzij je in Syrië een oorlogje wilt gaan uitvechten met Poetin, maar dat zal resulteren in nog veel méér vluchtelingen.

Er zijn geen simpele oplossingen. Wie dat denkt houdt zichzelf danig voor de gek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Krekel

Draadjes waarin Busken Huet genoemd wordt, altijd +1

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Johanna

@6

Als vluchtelingen rijst verkopen dan is dat toch geen probleem? Kennelijk hebben ze die rijst niet nodig en verdienen zo wat bij.

Voor die vluchtelingen niet inderdaad, maar wel voor lokale kruideniers, want die worden hierdoor verdrongen van de markt. Zij hebben minder inkomsten en geven dus minder geld uit in hun eigen directe omgeving. Dat heeft weer effect op een heel dorp. Het is een van de redenen (naast het jezelf heel goedkoop verhuren als arbeidskracht) dat ook in landen die miljoenen mensen opvangen het draagvlak voor opvang afneemt en de spanningen in de samenleving toenemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 analist

Voor die vluchtelingen niet inderdaad, maar wel voor lokale kruideniers, want die worden hierdoor verdrongen van de markt.

Om Louis CK te parafraseren: als je als lokale kruidenier door een vluchteling “uit de markt gedrukt” kan worden, misschien ben je shit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Johanna

@6

Je trekt (niet kweekt) vluchtelingen aan die berooid zijn. Die hebben juist onze hulp nodig! Rijke vluchtelingen, daar hoeven we ons niet zo druk over te maken.

Denk je niet dat wanneer je hen het allerlaatste afneemt wat ze nog hebben, vaak ook familiejuwelen, en wanneer je hen volledig afhankelijk maakt, je hen daarmee ook hun laatste waardigheid afneemt?
Zou het er bovendien niet toe leiden dat, wanneer breder bekend wordt dat je aan de grens alles moet inleveren, je zorgt dat je zonder bezittingen aan die grens aanklopt? Uiteindelijk bereik je er, behalve hardvochtigheid en ressentiment, weinig mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Johanna

@11: Oneliners zijn altijd leuk, maar helaas gaan ze ook nog wel eens voorbij aan de realiteit. Zoals:
– landen die veel vluchtelingen opvangen zijn niet de rijkste landen ter wereld
– het zijn landen die vaak arm aan grondstoffen zijn (Libanon, Jordanië) en daardoor sterk afhankelijk van onder meer toerisme
– toeristen blijven echter weg, want die denken dat de hele regio onveilig is en zijn bang om te gaan; danwel ons ministerie geeft een negatief reisadvies af
– het wegblijven van toeristen heeft grote gevolgen voor de economie. Inkomsten nemen af, werkloosheid neemt toe, sociale voorzieningen zijn er niet of ze zijn slecht
– die kruidenier is dus geen grootgrutter, maar een plaatselijk winkeltje dat probeert te overleven
– dat is al moeilijk als je klanten steeds minder te besteden hebben
– maar het wordt nog moeilijker als je moet concurreren met mensen die hun gratis verkregen VN-rantsoenen gaan verkopen tegen dumpprijzen

Zou je die vluchtelingen geen rantsoenen rijst geven, maar geld waarmee ze zelf rijst kunnen kopen, dan kopen ze die rijst bij de lokale kruidenier, die het daardoor juist beter krijgt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Dus

Misschien moeten we dat geld eens afschaffen. Het blijkt keer op keer de bron van alle ellende.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 frankw

Richard, wat een goed stuk man. Vooral de economische inzichten over geld gebruik en het creëren van verantwoordelijk gedrag. Ik geloof dat we wat dat betreft in Nederland het aller allerstomste systeem hebben wat we kunnen bedenken. Mensen meerdere jaren in onzekerheid over hun status en volstrekte afhankelijkheid laten: ze mogen niet werken, waardoor ze niet in de maatschappij kunnen integreren (want misschien verwachten ze dan wel dat ze mogen blijven, hoei!!!). Superbelangrijk punt dat je maakt, dank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Lutine

@10

Geen medelijden met de lokale grootgrutters. Asielbeleid is er niet om de winst van de Deense AH te maximaliseren.

Ook is vluchtelingenopvang er niet om werkgelegenheid te creëren.

@12

Ergens dient een grens getrokken. Rijke asielzoekers mogen best wat bijdragen. Of die er überhaupt veel zijn , betwijfel ik. Met vermogen achter houden suggereer je dat vluchtelingen berekend zijn. Ik wil die kant niet eens op. In de aannames ga ik uit van mensen die onze steun nodig hebben. Het is gebruikelijk om van onschuld en goede wil uit te gaan totdat het tegendeel is bewezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Johanna

Geen medelijden met de lokale grootgrutters. Asielbeleid is er niet om de winst van de Deense AH te maximaliseren.

@16 De nummers suggereren dat je op mij reageert, maar de inhoud lijkt over iets anders te gaan.
Jij hebt het over Deense AH, terwijl ik heb over kleine zelfstandigen in opvanglanden in de regio. Waar jij spreekt over winst maximaliseren, ging ik juist in op hoe moeilijk die winkels het in de lokale omstandigheden hebben. Ik laat je zien wat de gevolgen zijn van onze keuzes om mensen géén asiel te geven en ze op te vangen in de toch al zo overbelaste regio.

Ergens dient een grens getrokken. Rijke asielzoekers mogen best wat bijdragen.

Wie had het over ‘rijk’? Waarom zou je mensen hun laatste bezit af moeten nemen? Waarom zou je ze afhankelijk maken? Kies er dan voor om te stellen dat mensen met geld geen opvang nodig hebben, aangezien ze middelen hebben om dat zelf te regelen. Wat overigens ook precies is wat er in die opvanglanden in de regio gebeurt. Dat gaat goed, totdat conflicten zo lang duren dat het geld opraakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bismarck

@7: “Deze maatregel is bedoeld om Denemarken minder aantrekkelijk te maken voor economische immigranten.”

Dat lijkt me bijzonder onaanemelijk. Economische vluchtelingen zullen gewoonlijk niet veel geld meenemen (anders zijn het geen economische vluchtelingen) en dus niet afgeschrikt owrden door deze maatregel. Heb je een linkje naar de verklaring waarin de Deense overheid stelt dat deze maatregel met die bedoeling is ingevoerd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Lutine

@17

Ik denk idd dat we het over verschillende zaken hebben. Het artikel is te vaag en te onduidelijk om er goed op te reageren. Ik laat het er bij.

 • Vorige discussie