Jezus de hermafrodiet?

Foto: copyright ok. Gecheckt 03-03-2022

Ze zijn ook dit voorjaar weer lekker bezig, die wetenschappers, met het beschadigen van de wetenschap. Dat is een traditie. Dit keer is de hoax dat Jezus misschien een hermafrodiet was.

Wat is het nieuws? Een theologe wijst erop (pdf) dat we, zolang we Jezus’ DNA niet hebben, niet kunnen weten of hij biologisch een man was of alleen maar die rol aannam (en daarin werd erkend). Dat werd dus samengevat tot “Jezus als hermafrodiet“, waarop een andere geleerde terugschrijft dat in de Bijbel over Jezus wordt gesproken als een “hij”. Dat is een ignoratio elenchi, want de theologe had al aangegeven dat Jezus’ mannelijke rol werd erkend. Een beter antwoord zou, althans volgens mij, zijn geweest dat on n’a pas besoin de cette hypothèse.

Dat is het leuke van deze tijd van het jaar: de verrukkelijke aanblik van geleerden die zichzelf en de wetenschap volslagen belachelijk maken. Christenen bereiden zich momenteel voor op het paasfeest en daarom is het voor Bijbelgeleerden nu het seizoen om naar fondsen te vissen. Dat doen ze door middel van overdreven persberichten.

Vorig jaar was het de Britse geleerde Colin Humphreys, die beweerde dat Jezus het Laatste Avondmaal niet op donderdag, maar al wat eerder zou hebben genuttigd. Dat is al in 1957 geopperd, dat is nadien weerlegd op logische gronden (de gevolgde methode wordt selectief toegepast) en dat hoefde dus niet opnieuw te worden gepubliceerd. Humphreys deed het toch, zijn uitgever schreef een persbericht en aangezien journalisten toch nooit de moeite nemen een historicus te bellen, haalde het persbericht verschillende kranten. Gratis reclame.

Altijd lachen, de paastijd. Net als kerstmis trouwens, wanneer anders toch kritische astronomen plotseling veranderen in Bijbels-literalisten en zich afvragen wat de ster van Betlehem toch kan zijn geweest. Dat die astronomen de meest elementaire regels voor de tekstuitleg negeren, is minstens zo inspirerend om gade te slaan als die historici die de natuurwetten maar negeren (voorbeeld).

Ik beken overigens dat ik even vreesde dat we dit jaar geen goede Paashoax zouden krijgen. Vorig jaar was ze immers ook al wat sleets. De afgelopen dagen zagen we alleen een halfzachte verwijzing naar een oud manuscript van het Marcusevangelie en bij gebrek aan beter werd ook Simcha Jacobovici weer eens in de schijnwerpers geplaatst – dit keer niet om het vinden van het graf van Jezus of de spijkers van het kruis, maar omdat hij het graf van Jezus’ leerlingen zou hebben gevonden. Ik blogde er al over. Het zijn leuke pogingen tot fondsenvisserij, daar niet van, maar pas nu Jezus-de-hermafrodiet de krantenkoppen heeft gehaald, is het echt vermakelijk.

Gek genoeg heeft alleen de BBC zich tot nu toe nog op de vlakte gehouden. Toch verwacht ik daar nog wat van. Een omroep die Stephen Dando-Collins ten tonele kan voeren als een serieus te nemen geleerde, heeft een reputatie te verdedigen bij de verspreiding van oudheidkundige desinformatie. Kortom, ik verwacht nog wat. Paastradities dienen serieus te worden genomen.

Foto MHarrsch

Reacties (10)

#1 Dr Banner

vast een erfelijke vorm van hermafroditisme, verklaard meteen moeder’s onbevlekte ontvangtenis en maakt de wederopstanding tot een ‘Return of the clone’.

 • Volgende discussie
#1.1 HansR - Reactie op #1

ik neem aan dat ontvangtenis een verschrijving is?

#2 HansR

Verwar geleerden niet met wetenschappers – theologie is geen wetenschap heb ik al eerder betoogd. Een geleerde heeft geleerd en misschien iets gelezen. Dat houdt niet in dat hij dan wel zij bekend is met wetenschap. Iemand kan heel erg geleerd zijn in de bijbel of de koran en dan allerlei wetenswaardigheden over religie gaan debiteren. Dat discrediteert de wetenschap niet, zolang maar duidelijk is dat de geleerde geen wetenschap bedrijft.

Het wordt tijd, dat het onderscheid tussen mensen die veel gelezen hebben en mensen die wetenschap bedrijven op deze plek duidelijk wordt gemaakt.

Ik zou het verder op prijs stellen als niet elke geleerde die iets roept over Jezus, Mohammed of een andere profeet als een wetenschapper wordt neergezet. Zelfs eigenlijk ook niet als geleerde. Belezene zou mijn hoogste kwalificatie zijn.

Daarnaast is het lezen van wetenschappelijke werken ook geen garantie dat we met een wetenschapper te maken hebben. Ook het lezen van wetenschappelijke werken kan tot dwaling leiden. Zelfs een aanstelling aan een gerenommeerd wetenschappelijk instituut maakt van de aangestelde nog geen wetenschapper, vaak zelfs alleen een aansteller.

Vaagheid overheerst.
Onwetenschappelijkheid – onwetendheid – is troef.
Jona, doe er wat aan!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lodro Rigdzin Wangpo

Merkwaardig, dat noch de schrijver van dit stukje, noch de reaguurders de moeite hebben genomen om de PDF echt te lezen. Want dan zouden ze weten dat het betoog van deze theologe er op gericht is om duidelijk te maken dat het beperken van het mogen vervullen van bepaalde ambten in de kerk niet op sexe gebaseerd moet zijn maar op gender. En dat de “mannelijkheid” van Jezus (die altijd wordt aangevoerd ter legitimatie van mannelijk priesterschap) gedrag is, en niet “het bezitten van een penis”. Overigens verbaasde het mij dat de theologe niet meer de talmoed heeft gelezen, want daarin wordt intersexualiteit als een bekend gegeven verondersteld: er is dan ook veel halachische regelgeving op het gebied van erfrecht en huwelijksrecht die betrekking heeft op intersexuelen. (En niet op hermafrodieten, want dat is toch heus een ander verschijnsel)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 HPax

Jezus = God blijft mensen bezig houden. Aberraties daarover zijn onvermijdelijk. Die belachelijk te maken, is onwetenschappelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 piet de nuttige idioot - Reactie op #4

de genoemde wetenschappers bestuderen aberraties van iets, niet per se met de bedoeling dat belachelijk te maken (als ik af ga op @4 tenminste). Dat ze dat onbewust al dan niet doen is een ander verhaal. Dat Lenferink het vermeende belachelijk maken weer belachelijk maakt mag minder wetenschappelijk zijn, ik weet niet eens of hij met dit stukje die pretentie heeft. Meer ter vermaak. Ik heb me in ieder geval weer kostelijk geamuseerd met uw taalgebruik, met dank aan dit stukje.

#5 HPax

@ 006
1 Jona maakt belachelijk, en dat vind ik wetenschappelijk stom.
Dat Jona dat kwadratisch doet, verandert niets aan mijn mening. Lachen: spieren van de mond vertrekken, tanden ontbloten, soms geluiden erbij slaken en weet ik wat nog wat meer, getuigt van onbegrip. Ongetrainde honden zie er agressie in.

Zoals ik het zie, bespot een onzekere Jona via een sluipweg het geloof in Jezus Christus als God.

Dan nog dit: ‘Ik heb me in ieder geval weer kostelijk geamuseerd met uw taalgebruik, met dank aan dit stukje’. Einde citaat.

Merci, maar wat is er aan mijn taalgebruik dat jou amuseert?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 piet de nuttige idioot - Reactie op #5

het lichtelijk anachronistische, dat bevalt me wel. Maar volgens mij klopt de combinatie van ‘aberraties’ en ‘(daar)over’ niet.

#6 pedro

Ik vraag me toch wel af, hoe veel fondsen Colin Humphreys vorig jaar heeft gekregen na zijn bewering ‘dat Jezus het Laatste Avondmaal niet op donderdag, maar al wat eerder zou hebben genuttigd’.

Want daar staat of valt het stuk van Jona Lendering mee. Kreeg hij fondsen voor zijn ‘hoax’ bewering of niet? Kreeg hij fondsen, dan ben ik geneigd het met Lendering eens te zijn. Kreeg hij geen fondsen voor het onderzoeken van zijn bewering, dat wetenschappers dit alleen voor de fondsenwerving doen, dan is dit stukje van Lendering zelf een hoax.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 HPax

@ c 009
Bedankt voor je antwoord op mijn vraag uit c. 007
Van Celine heb ik geleerd dat je als wilt gaan schrijven, je naar je eigen ‘deuntje’ moet zoeken. Ik denk dat ik die gevonden heb en als dat ‘lichtelijk anachronisme’ heet, vind ik het best. Ik kan ook eigenlijk niet anders. En amuseren mensen zich daarmee, des te beter.

Maar anachronie kijkt terug en ik schrijf ook wel eens daar tegenovergesteld aan, al durf ik het geen prochronisme te noemen.
Want ik niet bang uit de band te springen, taalkundig noch anderszins, neem: ‘aberraties daarover’. Dat klopt ‘volgens de regels’ denk ik inderdaad niet en dat wist ik, maar wat geeft dat? Ik, wij, zijn geen slaven van een tyranniek taalsysteem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie