Jan Soldaat vervangt Bromsnor niet

Foto: nico1959 (cc)

COLUMN - Er dient nadrukkelijk een bijdrage in operationele capaciteit gevraagd te worden aan het ministerie van Defensie om het stelsel bewaken en beveiligen op korte termijn te versterken.

Deze opdracht kreeg het bestuur van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) afgelopen vrijdag mee toen een motie van de burgemeesters van De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal met een dikke meerderheid werd aangenomen.

De pers pikte deze bijzonder motie op en repte van inzet van militairen. Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus ziet daar niets in. Natuurlijk snapt hij de zorgen over de personeelstekorten bij de politie, aan empathie ontbreekt het hedendaagse bewindslieden niet, en ja, er gaat hard aan gewerkt worden, maar dat kost wat tijd.

Dat is logisch, het kabinet haalt het te laat zijn met maatregelen niet in door binnen een paar weken nieuwe politieagenten te rekruteren, op te leiden  en inzetbaar te maken.

Maar de minister is de beroerdste niet.

Hij draagt ook oplossingen aan voor de korte termijn. Bijvoorbeeld  `mensen zonder politieopleiding inzetten voor werk waarvoor die scholing niet vereist is`.

“Daar moeten we mee beginnen, dan kunnen we altijd nog zien of er wellicht een noodgreep nodig is. Maar zover ben ik nog niet.”
(citaat uit RTL Nieuws bericht).

Waarschijnlijk doelt hij op de “het inhuren van niet executieve medewerkers waardoor executieve medewerkers vrij gemaakt kunnen, voor specialistische inhuur, of voor het mogelijk maken van werktijduitbreiding of het vergoeden van extra overuren.” (uit zijn brief aan de Tweede Kamer, 20 november 2019).

Die mogelijkheid is één van de oplossingen waarvoor de minister extra gelden beschikbaar heeft gekregen. Daar zullen de gemeenten niet blij mee zijn want in dezelfde motie roepen de burgemeesters op dat de “incidentele financiële middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld volledig ten goede komen aan het borgen van de inzetbaarheid van de operationele politiecapaciteit” en wil men dat het Rijk extra structureel budget beschikbaar stelt, “zodat de korpschef versneld de basisteams op de noodzakelijke operationele sterkte kan brengen”.

Kortom: de burgemeesters hebben ook wel door dat het kabinet pleisters plakt op de wonden die drie Rutte-kabinetten hebben toegebracht. Die etteren door als daar marginale geneeswijzen op wordt losgelaten.

Reacties (1)

#1 beugwant

Misschien moet de politie dan maar eens wat rebelser worden. Geen boetes meer uitschrijven als de opbrengst naar het rijk gaat in plaats van naar de eigen gemeente, en laat gerust eens het kabinet in zijn hemd staan als er bij de ontvangst van hoge buitenlandse gasten geen fotogeniek motorescorte beschikbaar is.
E.e.a. vereist echter een mindset die wel in de samenleving, maar niet bij geüniformeerde diensten voorhanden is. En dat komt weer omdat zulke organen een bepaald slag personeel aantrekt dat geneigd is anderen te weren, zodat de dienst allesbehalve een afspiegeling van de samenleving is. En dat komt het vertrouwen erin weer niet ten goede.
Kortom: er is veel meer nodig dan een blik agenten open trekken.