Itamar en de ‘vergristelijking’ van het Nederlandse Israelbeleid

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Joel Voordewind

Op de Westoever worden in de militante nederzetting Itamar vijf leden van een familie vermoord, Israel reageert daarop door te zeggen dat het vijfhonderd nieuwe huizen gaat bouwen in nederzettingenblokken op de Westoever.

En het Tweede Kamerlid Joel Voordewind, komt met een motie. Wat voor een motie? Een motie waarin de regering gevraagd wordt de Israelische regering er nog eens op te wijzen dat  het nederzettingenbeleid illegaal is en ten koste gaat van de Palestijnse bevolking op wiens grond de nederzettingen zijn gebouwd, een gewelddadig systeem van bezetting in stand houdt dat mogelijk geweld uitlokt, en bovendien ook nog eens de kans ongedaan maakt dat er nog ooit een op een vredesregeling met de Palestijnen uit de bus komt?

Nou nee, daar kwam het Kamerlid Voordewind dus helemaal niet mee. Het Kamerlid Voordewind is namelijk van de ChristenUnie en die zit op de lijn dat Gods Uitverkoren Volk best alle internationale regels mag overtreden.

Het mag van de CU en aanverwante ´gristenen´ zijn nederzettingen namelijk bouwen waar het wil in het door de Heere God aan hen Beloofde Land. Het Kamerlid Voordewind kwam daarom – in samenwerking met de SGP – met een motie waarin werd gesteld dat door toedoen van de Palestijnse Autoriteit in de Palestijnse gebieden een ´klimaat wordt gevoed waarin terroristische daden worden aangemoedigd in plaats van tegengegaan´. Dat zou gebeuren in het onderwijs, maar ook op straat, door straten en pleinen te vernoemen naar zelfmoordterroristen, zo meldt het dagblad Trouw vrijdag.

Voordewind ging met deze motie dus niet alleen voorbij aan de volstrekt foute reactie van de Israelische regering of aan de mogelijkheid dat het nederzettingenbeleid toch ook wel iets zou kunnen bijdragen aan een klimaat dat terroristische daden aanmoedigt. Hij en zijn SGP-collega Van der Staaij, gaven diezelfde Israelische regering met deze motie vooral een bemoedigend schouderklopje om op de ingeslagen weg voort te gaan. Want die formuleringen over de manier waarop de Palestijns Autoriteit een klimaat zou scheppen waarin terroristische daden worden aangemoedigd, waren een vrijwel letterlijk opgetekend uit de mond van de Israelische premier Benjamin Netanyahu. Ook de oproep in de motie om de subsidiëring van de Palestijnse Autoriteit (zo´n 50 miljoen per jaar volgens Voordewind) stop te zetten als de ´verheerlijking van terrorisme niet stopt´, is natuurlijk koren op Netanyahu´s molen.

En wat doet de Tweede Kamer met zo´n motie? Lachen omdat de christelijke mannenbroeders met iets komen dat nu werkelijk helemaal en totaal voorbijgaat aan de werkelijke achtergronden van het treurige nieuws uit Itamar? Nee hoor, de Tweede Kamer nam die motie aan – behalve de mannenbroeders van de CU en de SGP, stemden ook het CDA, de VVD en natuurlijk de PVV voor.

Tja, zou het nou werkelijk op de weg liggen van de Nederlandse Tweede Kamer om de Palestijnse Autoriteit te vertellen hoe ze straten en pleinen wel en niet mag noemen? Het is misschien niet echt elegant van de PA om een plein te noemen naar Dalal Mughrabi, die in 1978 een bus kaapte op de weg van Haifa naar Tel Aviv om gijzelaars te nemen die konden worden geruild tegen Palestijnen in Israelische gevangenissen. Maar is het feit dat er in Tel Aviv een groot Yitzhak Rabinplein bestaat, zoveel beter? Dalal Mughrabi was medeverantwoordelijk (met de Israelische commando´s onder Ehud Barak die probeerden de bus te bevrijden) voor de dood van 37 mensen. De voormalige Israelische premier was in 1948 de commandant van de Israelische eenheid die zo´n  50.000 mensen uit de steden Lydda en Ramleh verdreef richting de grens met Jordanië, waarbij een onbekend aantal (maar in ieder geval enkele honderden onder wie ook vele kinderen) onderweg van dorst en uitputting stierf.

Vergezocht, deze vergelijking? Niet echt, lijkt me. Zowel Mughrabi als Rabin worden in eigen kring als vrijheidsstrijders vereerd. Waarmee ik maar wil zeggen: zo´n motie van de Nederlandse Tweede Kamer in een zaak als deze heeft, afgezien van de werkelijk onvoorstelbare partijdigheid die eruit spreekt, ook snel  iets volkomen absurds.

En dit was nu al de tweede wonderlijke motie van deze aard in even zovele maanden. In februari nam de Tweede Kamer een ´Motie Van der Staaij´ aan waarin de regering werd gevraagd tegen te gaan dat de Palestijnen eenzijdig een staat uitroepen en waarbij werd gezegd dat de PA  naar de onderhandelingstafel zou moeten terugkeren en Israel erkennen als Joodse democratische staat. Het eerste deel – tegen het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat – is nog tot daaraan toe. Nederland mag inderdaad een voorkeur hebben voor onderhandelen in plaats van het uitroepen van een staat. Maar de zinsnede waarin de PA werd opgeroepen Israel te erkennen als Joodse democratische staat, was toch net weer een paar partijdige stappen te ver. Dat betreft namelijk een eis die door deze rechtse Israelische regering op tafel is gelegd en waaraan geen Palestijnse onderhandelaar met enig fatsoen kan voldoen.Weliswaar werd de formulering tijdens het debat door minister Rosenthal als het ware ongedaan gemaakt, maar hij bleef wel in de motie staan, wat tot verwarring blijkt te blijven leiden, onder meer in de IIsraelische pers.

Nog één of twee van dit soort moties en we staan werkelijk bekend als de risé van Europa. Nederland was altijd al een beetje een soort laatste wagon van de trein als het om Israel ging, de wagon die vroeger bij een goederentrein de functie van ´remmer´ had. Maar als dit zo doorgaat, ijn we straks ook nog het achterlijkste jongetje van de klas.

Een Thai?
En nou eens wat anders. Stel dat, zoals in de Jerusalem Post werd gesuggereerd, de dader van de moord in Itamar een Thaise werknemer was, die handelde uit wraak omdat de vermoorde Udi Fogel hem nog 10.000 shekel achterstallig loon schuldig was? Wat zou iedereen dan in zijn hemd staan. Wat zou Netanyahu dan moeten met zijn plan voor 500 nieuwe woningen in bezet gebied? Hij kan ze toch moeilijk gaan bouwen in Thailand. En was die Thaise ´terrorist´ dan echt aangemoedigd doordat er in Ramallah pleinen naar mensen worden genoemd waar hij nog nooit van heeft gehoord? Hoefden de BBC en CNN dan alsnog geen excuses te maken, zoals Israel had geëist, omdat ze in hun berichtgeving niet genoeg nadruk legden op de gruwelijkheid van deze daad? Zou de Israelische minister van Informatie, Edelstein, dan alsnog zijn beslissing ongedaan maken om de foto´s van de bloedige lijken in Itamar te laten publiceren om toch vooral het beestachtige karakter ervan te illustreren? Zou Netanyahu dan alsnog van president Abbas eisen dat hij de daad – ook in het Arabisch – veroordeelt? Zou de Ashkenazische opperrabbijn van Israel dan alsnog vinden dat het Palestijnse buurdorpje van Itamar, Awarta, van de aardbodem dient te verdwijnen om plaats te maken voor een nederzetting, zoals hij in zijn rede bij de begrafenis van de vijf dode familieleden uit Itamar oreerde?

We zullen dat waarschijnlijk nooit weten. Want weliswaar werd het dorp Awarta na drie dagen uitgaansverbod, arrestaties en terreur weer vrijgegeven door het Israelische leger, en weliswaar waren er berichten dat Thaise werknemers waren opgepakt, maar Israel heeft het onderzoek intussen onder een zogenoemde ´gag order´ geplaatst, wat betekent dat niets ervan nog openbaar mag worden gemaakt. Dus stel dat de dader geen Palestijn was maar een Thai, dan verdwijnt die man vrij zeker geruisloos van het toneel. Alleen…. als de stilte werkelijk lang voortduurt, wordt die mogelijkheid van een Thaise dader natuurlijk wel de meest waarschijnlijke. Want als er een Palestijnse dader zou worden gepakt, dan zouden we echt wel te horen krijgen.

Meer bij Abu Pessoptimist.

Reacties (19)

#1 Olav

Likud Nederland in 3.. 2.. 1…

 • Volgende discussie
#2 Sonja

Mijn reactie bij Trouw, dat de verheerlijking van terrorisme bloeit in Israël, is verwijderd.

In nota bene het enige overgebleven Arabische huis in een wijk in Jaffa, ligt het Irgun Museum, waar joodse terroristen worden geëerd, en hun aanslagen kunnen worden bewonderd. Zo is er een maquette van het King David Hotel, van vlak ná de aanslag, en een nagebouwde bom.

Joodse terroristen en oorlogsmisdadigers zijn in Israël zo populair dat ze zelfs premier worden, zoals Ariel Sharon en Menachem Begin. Ook vernoemen ze locaties naar terroristen, zoals het Meir Kahane Park en de Shlomo Ben-Yosefstraat, die dwars op de Haganahweg ligt in Akko, een voormalige Arabische stad door de Haganah in 1948 etnisch gezuiverd werd.

Info:
http://eindpunt.blogspot.com/2010/04/de-verheerlijking-van-joodse.html
http://www.telegraph.co.uk/news/1524552/Israel-celebrates-Irgun-hotel-bombers.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Olav

Sonja: Mijn reactie bij Trouw, dat de verheerlijking van terrorisme bloeit in Israël, is verwijderd.

Meen je dat? Bij Trouw nog wel. Niet dat ik dat krantje heel erg hoog had zitten, maar dacht nog dat ze wel enig respect hadden voor “afwijkende” meningen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Herman

Om iets van de situatie in Israel te kunnen begrijpen moet je
verder terug in de geschiedenis en die vindt je vooral in Gods woord de bijbel.
Daar kan je lezen dat God dat land aan Zijn volk Israel heeft geschonken en dat voor altijd .
Israel heeft dus recht op haar bestaan en de God van Israel zal daar ook voor instaan wat en wie zich daar ook tegen keert .

Gezegend zij Israel maar dat gun ik ook de andere volkeren rondom Israel dat zij de vrede met God mogen leren kennen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Maikel

@4 Oh dear…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Cracken

@4
Hoe weten we eigenlijk dat God dat gezegd heeft dan?
Het is slechts een van de stammen in dat gebied die dat toen heeft overgeleverd, die uiteraard zichzelf niet gaan benadelen. Zou net zo goed politieke propaganda kunnen zijn geweest toentertijd, weet jij veel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Olav

God bestaat niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 su

Eigenlijk is dit de meest perfide vorm van anti-semitisme. Een die de wereld alleen kan indelen in theologische natiestaten. En wie krijgt het meest toebedeeld?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 DJ

@7 ow jezus ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 JanT

HET STAAT G…MME GESCHREVEN!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Spuyt12

Ik las ergens dat de moord in itamar een conflict was tussen baas en werknemer, en dat het lekker gespind wordt tot een militante moord.

Kan dat nu helaas niet meer vinden. Iemand?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Spuyt12

@4: De palestijnen kennen de vrede van God nu al een tijdje, en ik denk dat ze er moe van zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Prediker

@Spuyt; dat staat gewoon in bovenstaand stuk, met bron. Er is een mogelijkheid dat het de wraak is van een Thaise werknemer die nog 10.000 shekel van meneer Fogel kreeg. Beetje overdreven dan om zijn hele gezin uit te moorden (om niet te zeggen; psychopathologisch), maar goed, ik ben er niet bij geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 niels

@herman: Wij hebben hier (in Oost Afrika) de wereldberoemde Maasai. Die geloven dat hun God alle koeien aan de Maasai heeft gegeven. Zij kunnen dus nooit koeien stelen, ze brengen ze immers enkel terug naar de rechtmatige eigenaar.

Doet me dit een beetje aan denken. Aleen mag het hier gelukkig niet van de regering, en is de Maasai lobby een stuk minder sterk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Likoed Nederland

Heeft u ooit gehoord van een Thai dat die – om wat geld – babies de keel gaat doorsnijden?

Nee toch?

Terwijl Palestijnse terroristen die Joodse kinderen in hun slaapkamer vermoorden al geregeld is voorgekomen.

Kortom, het verhaal van die Thai is fantasie uit de bekende Palestijnse propagandakoker.

Wij vernemen uit Israel: “Ten eerste is inmiddels gebleken dat er geen Thaise gastarbeiders in Itamar of omgeving zijn. Het verhaal circuleert alleen in Palestijnse kringen. In dat verhaal zou de familie Fogel de Thaise bouwvakkers die hun huis bouwden niet betaald hebben. David Ha Ivri van de regionale raad Judea en Samaria (West Bank) berichtte ons dat er geen enkele Thaise gastarbeider in de omgeving van Itamar werkt of woont. Het huis van de familie Fogel was door Joden gebouwd, schreef hij.
Israelische legerwoordvoerder Aliza Landes bevestigt dat de IDF geen enkele Thaise gastarbeider heeft verhoord in deze zaak.”

Gelukkig heeft de Tweede Kamer in de gaten dat ophitsing en vrede niet samengaan – trouwens ook strijdig is met Palestijnse verplichtingen in de eerdere akkoorden – en daarom deze week besloten dat de subsidies aan de Palestijnen dan beeindigd moeten worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Cracken

“Heeft u ooit gehoord van een Thai dat die – om wat geld – babies de keel gaat doorsnijden?”

Gekke mensen heb je overal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Prediker

Likoed Nederland spreekt zichzelf natuurlijk behoorlijk tegen. Aan de ene kant zegt hij dat de Palestijnen hun mensen ophitsen om dergelijke moorddaden te plegen, maar aan de andere kant dat het verhaal dat Fogel de Thaise bouwvakkers niet betaald zou hebben alleen in Palestijnse kringen circuleert.

Huh? Maar waarom zou dat verhaal ‘in Palestijnse kringen’ circuleren, tenzij ze die moordaanslag in Palestijnse kringen zelf ook weerzinwekkend en verwerpelijk vinden?

Oeps! Onbedoeld heeft Likoed Nederland hiermee dus het sprookje weerlegd dat Palestijnen elkaar ophitsen om Joodse gezinnen te vermoorden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Likoed Nederland

@Prediker

Lijkt ons behoorlijk logisch, een Palestijns rookgordijn tegen de internationale verontwaardiging.

Maar u kunt er op rekenen dat als de dader gepakt wordt er weer pleinen naar hem vernoemd zullen worden enz.

Tenzij de dreigende subsidiestop (deze week besloten door de Tweede Kamer) effect gaat sorteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Prediker

@Likoed Nederland; Dat bedoel ik dus. Je snapt je eigen retoriek niet. “Het verhaal circuleert alleen in Palestijnse kringen” wil zeggen dat Palestijnen dit verhaal aan elkaar vertellen.

Niks ‘rookgordijn’ dus. Men vindt het blijkbaar ook in Palestijnse kring onsmakelijk.

 • Vorige discussie