Italië is meer dan Berlusconi

Dit is de tweede gastbijdrage van Jochem Meijer.

In het Italiaanse plaatsje Coccaglio kregen rond kerst zo’n 500 immigranten van wie de verblijfsvergunning mogelijk was verlopen bezoek aan huis van de politie: operatie ‘Bianco Natale’, ofwel: witte kerst. “Mensen hebben op ons gestemd om een en ander op te ruimen,” aldus Agostino Pederali, wethouder Sociale Zaken van het dorp. De vergelijking met een razzia is opzichtig. In een land in verlicht geacht Europa.

Half november berichte het Parool hierover, en kort voor kerst eindigde de Nederlandse aandacht met een kort stukje in het NRC. Het nieuwtje werd niet of nauwelijks opgepikt door Nederlandse media, en als dat wel gebeurde werd het geschetst als een lokale kwestie.

Aan de ene kant is dat is opmerkelijk. Want zo lokaal en betekenisloos was het nu ook weer niet. De partij achter het bovengenoemde voorstel is namelijk Lega Nord, de partij die samen met Berlusconi’s PDL de regering vormt en die ervoor pleit het christelijk kruis op de Italiaanse vlag te plaatsen, en wiens oprichter Umberto Bossi Afrikaanse immigranten stelselmatig bingo-bingos noemt. Het voorstel van de Lega Nord-wethouder kreeg bovendien regeringsbrede steun. En dat leidde weer tot veel ophef en discussie in het Italiaanse parlement, en tot demonstraties in Rome en tegenacties als ‘gekleurde kerst’.

Het voorstel van Lega Nord staat bovendien niet op zich. In meerdere Italiaanse gemeenten wordt de bevolking opgeroepen illegale immigranten aan te geven. En in Brescia hebben inwoners van buitenlandse komaf geen recht op de 1.000 euro bonus voor elk in 2008 geboren kind. De gemeente Adro weigert nog huursubsidie uit te keren, omdat 80 procent naar immigranten zou gaan. Italië wordt xenofober. Achter dergelijke maatregelen schuilt niet alleen Berlusconi, maar veeleer Lega Nord. De partij die bij de laatste verkiezingen in sommige regio’s 25 procent van de stemmen behaalde en steeds invloedrijker wordt.

Maar aan de andere kant is het begrijpelijk dat het geen aandacht kreeg als nationale kwestie. Dat is namelijk geheel in lijn met de wijze waarop Nederlandse media naar Italiaanse politiek kijken, namelijk, van grote afstand. En hoe groter de afstand is vanwaar ergens naar gekeken wordt, des te gesimplificeerder het beeld. De Nederlandse kwaliteitskranten Volkskrant / Trouw / NRC schetsen het beeld van Italiaanse politiek vooral aan de hand van haar politiek leider. Het laatste half jaar verschijnt 305 maal een artikel met ‘Berlusconi’, en 18 maal een artikel met daarin de naam van ’s lands tweede partij, Lega Nord; een coëfficiënt van (305/18) 16,9, en dan is de week vanaf de aanslag op Berlusconi buiten besschouwing gelaten. Ter illustratie: naar onze buurlanden Duitsland en België wordt gekeken met een verhouding van respectievelijk 4,8 en 4,7. Aanmerkelijk minder oppervlakkig. Nu hoeft een oppervlakkig beeld niet slecht te zijn, maar wel als het ten koste gaat van de verhoudingen.

Het afgelopen jaar vielen zodoende vooral de amoureuze escapades en zelfverheerlijkende maatregelen van Berlusconi binnen de radar van Nederlandse media. Politiek Italië is Berlusconi. Zo kan een beeld zijn ontstaan van een pittoresk Italië dat het lijdzaam overkomt en gewoon moet wachten tot het verlost is van haar eigen leider. En niet het beeld van een over bijna de hele breedte xenofoob Italië dat de gevolgen van een soepeler immigratiebeleid om de krapte op de arbeidsmarkt te verhelpen jaren geleden (1 op de 14 Italianen is van buitenlandse komaf, en samen met Spanje heeft Italië de snel stijgende immigrantenpopulatie van Europa) weigert te dragen. En een Italië dat sinds jaar en dag wordt bestuurd door populistische politici met een bovengemiddelde belangstelling voor politieke extremen en aan dictatuur grenzende ideologieën.

 1. 2

  Mensen wiens vergunnings is afgelopen moeten
  worden opgepakt , dat gebeurd ook met openstaande verkeersboetes vlak voor kerst.
  Iets al snel een razzia noemen onkracht de waarde van het woord en komt populistisch over.

  Politiek Italie is niet Berlusconi maar extreem veel gevallen regeringen door corruptie en mafiabanden.

 2. 4

  In Nederland is het niet strafbaar om illegaal te zijn. Mensen wiens verblijfsvergunning is verlopen moeten dus niet worden opgepakt.

 3. 6

  Elke zichzelf respecterende beschaving drijft op uitbuiting en onderdrukking.

  De landbouw in het zuiden van Italië teert voornamelijk op illegale en rechtenloze immigranten die uitgebuit en wel onder de meest deplorabele omstandigheden moeten werken en leven.

  De huidige immigratiewetgeving in Italië biedt geen soelaas, er is geen specifieke wet die asielzoekers beschermt. Gebrekkige asielprocedure leidt er toe dat asielzoekers worden uitgezet vooraleer hun beroepsprocedure tegen een afwijzing begint te lopen.

  Op tv staan authentiek Italiaanse huismoedertjes te roeren in een reuzenpan Pasta di mamma.

  Van mij mogen ze die vieze onbeduidende kakkerlakken fijnstampen onder hun laarzen.

 4. 7

  Op tv staan authentiek Italiaanse huismoedertjes te roeren in een reuzenpan Pasta di mamma? Welke tv? Niet de Italiaanse, daar huppelen alleen maar 18-jarige “veline” in heel korte rokjes tussen overjarige huisvader-presentatoren door.

 5. 8

  Naar mijn mening moeten werkgevers die illegalen in dienst hebben met torenhoge boetes worden aangepakt. Zo niet, dan blijven die illegalen komen en worden het er steeds meer.

  En Europa moet eindelijk eens het soort beleid ontwikkelen dat zoden aan de dijk stelt. Onderschep die bootjes uit Afrika en stuur ze terug naar Afrika. Geen illegaal pardon voor honderdduizenden meer toestaan door Spanje. Geen illegalen meer opvangen op de eilandjes in de Middellandse Zee en ze daarna per vliegtuig in Barcelona, Madrid of Rome dumpen. Dat is geen oplossing en creërt nog veel grotere problemen voor de toekomst.

  Het continent kan niet omgaan met een eindeloze stroom aan ongeletterde en cultuurvreemde migranten. Dat is vragen om problemen en die zien we dan ook.

 6. 10

  Eerst moet illegale immigratie worden uitgebannen, om een level playing field te krijgen.

  Daarna zijn er drie mogelijkheden:
  Boeren moeten of hun arbeidsloon omhoogschroeven, of in Afrika hun boerenbedrijf opstarten en daar lokale arbeiders inhuren, of failliet gaan. Dat laatste klinkt vrij hard, maar zo werkt een economie nou eenmaal. Als je normale lonen te hoog liggen om op de wereldmarkt te kunnen concurreren, moet je geen illegalen gaan inhuren, maar een andere baan/business zoeken.

  Overigens schijnt de Italiaanse maffia goud geld te verdienen aan het plaatsen van illegale arbeiders, dus zal het een lange en moeizame strijd blijven. Maar als je het via hoge boetes en strenge controles oninteressant maakt om illegalen in te huren zou het snel afgelopen moeten kunnen zijn.

 7. 11

  @Karel, 10, nogal makkelijk gesteld.

  Nergens toon je aan dat hun arbeidsloon te laag. En boeren maar failliet laten gaan. Ben jij bereid meer te betalen voor de produkten?

 8. 12

  @10 Karel, je schreef: (..) of in Afrika hun boerenbedrijf opstarten en daar lokale arbeiders inhuren (..)

  Dat gebeurt al op grote schaal. Kerosine is niet zo duur namelijk.

 9. 13

  @Jochem Meijer

  Ik moet bekennen dat ik ook niet meer weet dan het toevallige stukje dat ik in de NRC of de Groene lees (laatst een heel stuk over de Vittorio Veltri in de Groene – de Karl Rove van Italie heb ik begrepen). Als we het zelf willen volgen waar kunnen we dan het beste terecht? Nederlandstalige, Engeltalige, e.v. Duitse blogs of sites?

 10. 14

  @ Hockey
  Het lijkt me een veilige veronderstelling dat Italiaanse boeren alleen illegalen willen inhuren omdat ze goedkoper zijn dan Italiaanse arbeiders. Welke andere reden zou er kunnen zijn om mensen die over het algemeen geen of heel beperkt Italiaans spreken in te huren?

  Jouw vraag was wat de boer moet doen die geen arbeiders kan vinden. Die boer moet meer betalen. Alleen dan kan hij concurreren met andere typen werkgevers die ongeschoold werk in de aanbieding hebben (bijv. simpel fabriekswerk).

  Wat ik persoonlijk bereid ben te betalen is niet van belang. De vraag is: Wat is de Italiaanse consument bereid te betalen? Als het prijsverschil met buitenlandse import te groot wordt, dan heeft de Italiaanse boerenstand een probleem. En dan kan het zijn dat een deel van de boeren op de fles gaat en/of overstapt naar een andere sector.

 11. 15

  @Karel, hoezo lijkt dat je een veilige veronderstelling? Je wijst enorm makkelijk met het vingetje zonder enig bewijs.

  Ook je stelling dat de boer meer moet betalen is zonder bewijs.

 12. 16

  @Hockey
  Beantwoord mijn vraag dan eens: waarom zou je illegalen in dienst willen nemen, anders dan voor de lage lonen die je ze kunt betalen?
  Jij stelt dat ik niets bewijs. Sommige zaken zo logisch dat ik er van uit ga dat ze geen verdere duiding nodig hebben. Kennelijk vind jij mijn stelling niet logisch, maar je levert zelf ook geen alternatieve verklaring aan.

 13. 17

  @karel, ik heb al eerder een alternatieve verklaring aangegeven. Namelijk dat anders niemand het werk doet. De aspergetelers in Nederland hebben daar ook last van.

  En inderdaad, je ebwijs niets. Je redeneert vanuit je eigen blikveld en noemt dat vervolgens logisch. Maar bewijs is het niet.

 14. 18

  @Hockey
  Dat niemand anders het werk doet is geen verklaring, maar een observatie van een probleem, het is een feit. Een verklaring zou zijn: niemand wil dit werk doen omdat je er bijvoorbeeld erg vroeg voor op moet staan. (Ik noem maar even wat.)

  Als die aspergeboeren in Nederland meeer zouden betalen, zouden ze ook wel Nederlanders kunnen vinden. Voor veel laaggeschoolde Nederlanders is het te hard werken voor te weinig geld, terwijl ze toch op zijn minst van een bijstandsuitkering gebruik kunnen maken. Ze zullen in ieder geval niet van de honger omkomen. Kennelijk is het extra geld dat maandelijks verdiend kan worden de moeite van het werken niet waard. In Iatlie is het sociale vangnet overigens een stuk minder riant.

 15. 19

  @Karel, het is wel degelijk een verklaring. De vraag is waarom Italianen dat werk niet willen doen, dat is een observatie.

  En voor de aspergeboeren in Nederland geldt ook, betalen ze te weinig? We weten enkel dat Nederlanders het werk niet willen doen, en Polen wel. Doch mochten ze te weinig betalen t.o.v. een uitkering dan betwijfel ik of je dit de boeren kan verwijten.

 16. 20

  1) Waarom denk jij dan dat de Italianen het werk niet willen doen? M.a.w., wat is jouw verklaring daarvoor?

  2) Geen misverstand: ik wil die aspergeboeren zeker geen morele verwijten maken. Met te weinig betalen bedoel ik simpelweg dat ze met huidige loonniveau niet in staat zijn om (voldoende) arbeid aan te trekken. Ze kunnen de concurrentie met andere bedrijfstakken (met hogere lonen voor soortgelijk werk) niet aan. (Nu laat ik het bijstandsverhaal even buiten beschouwing).

 17. 21

  @ Hockey
  Nog een tweede opmerking:

  De reden dat Polen hier graag werken is omdat ze met de harde euro’s die ze hier verdienen terug in Polen veel kunnen kopen. Veel meer dan wanneer ze in Polen soortgelijk werk zouden doen.
  Zolang de Poolse arbeiders hier ter plaatse niet teveel euro’s hoeven uit te geven aan huisvesting en voeding, en zolang de zloty/euro wisselkoers gunstig blijft, zal het aspergetelen in Nederland voor Polen interessant blijven. Zodra ze hier echter permanent komen wonen is het voordeel weg en verwacht ik dat ook deze Polen niet meer te porren zijn voor het steken van asperges.

 18. 22

  Dat de boer geen ito’s inhuurt om te werken op z’n land is niet alleen een prijskwestie. Zuid italie is aan het ontvolken, iedereen die wil werken trekt weg (richting noord, geld verdienen). Iedereen die niet wil of kan blijft.. Gomorra zeg maar.

  Die boer zit enorm in de tang van de maffia: hij transporteert z’n waar met ze, huurt z’n werknemers, koopt z’n zaden er etc etc. De boer in nederland heeft weinig speelruimte, maar in italie is het modern feodalisme ten top.
  Met een nederlands bril naar zuid italie kijken is niet echt zinnig naar mijn mening.

 19. 23

  @netsotov
  Toch kun je nog steeds stellen dat ook in ontvolkende regio de gangbare salarissen kennelijk onvoldoende zijn om de plaatselijke bevolking niet te laten wegtrekken. Als die boeren bij wijze van spreken hun salarissen zouden verdubbelen kwam men misschien wel vanuit het Noorden naar Zuid-Italië. Uiteindelijk gelden de wetten van de economie overal.
  Echter, die boer kan zijn lonen maar zover opschroeven omdat zijn produkten tov de buitenlandse import anders te duur worden. En daarom heeft hij moeite om arbeiders te vinden die tegen zijn lonen willen werken. En daarom huurt en exploiteert hij immigranten.

 20. 24

  @netsotov
  Overigens ben ik met je eens dat de inmenging en betrokkenheid van de maffia in Italië op elk niveau maakt dat we inderdaad niet met een Nederlandse bril naar de situatie daar kunnen kijken.

  Gomorra, de film, wil ik graag nog gaan zien.

 21. 25

  @20, ik weet de verklaring niet. Liever dan zoals jij zelf maar een verklaring verzinnen zonder de waarheid te weten geef ik toe dat ik geen verklaring heb. Ik kan er net als jij een aantal bedenken, maar bewijs is het niet.

  Aangaande je 2e punt. Deels met je eens. Maar of ze qua loonniveau niet kunnen concurreren weet ik niet. Persoonlijk zou ik denk ik bij gelijkwaardig salaris voor het lichtere werk kiezen.

 22. 26

  Ik raad iedereen aan om de roman van de Vlaamse auteur Elvis Peeters eens te lezen: “De ontelbaren” handelt over een onstuitbare immigrantenstroom naar Europa, waarbij de overheid uiteindelijk machteloos blijkt te staan en het allemaal in ellende eindigt. Goed om eens over na te denken, in plaats van over te gaan tot de Pavlov-reactie van beschuldigingen van racisme. Deze roman won in 2006 ook de Libris literatuurprijs.
  http://www.librisliteratuurprijs.nl/2006/peeters