Israël overweegt verbod op filmen van soldaten in actie

De Israëlische regering wil voorkomen dat beelden van misbruik van geweld door het leger de pers bereiken.

De commissie voor wetgeving van het Israelische kabinet heeft onlangs een ontwerp goedgekeurd voor een wet die een verbod inhoudt op het fotograferen van Israelische soldaten bij het uitoefenen van hun functie. Op overtredingen staan meerdere jaren gevangenisstraf.
Over de nieuwe wet wordt echter nog niet gestemd in de Knesset, want procureur generaal Mandelblit heeft bezwaar aangetekend. Hij voerde aan dat de wet mogelijk in strijd is met de Israelische basiswetgeving, die in Israel de functie vervult van grondwet. De ministeriële commissie besloot daarom dat de wet zal worden aangepast en vervolgens nogmaals door de commissie zal worden goedgekeurd.

De aanpassing zal gaan in de richting van het creëren van een parallel tussen het hinderen van een militair bij het uitoefenen van zijn functie en een politiefunctionaris bij het hinderen van zijn/haar functie. Het laatste is al verboden in Israel.

Er is al een een tijdje het nodig te doen over dit nieuwe wetsvoorstel dat is ingediend door het parlementslid Robert Ilatov van Yisrael Beiteinu, de partij van minister van Defensie, Lieberman. Ilatov heeft de wet ingediend om een einde te maken aan de praktijk van organisaties als de mensenrechtenorganisatie B’tselem die een aantal jaren geleden camera’s uitdeelde aan haar medewerkers om misbruik van geweld jegens Palestijnen vast te leggen op video, of een organisatie als Machsom Watch, die al jaren de gang van zaken vastlegt bij de vele Israelische checkpoints in  bezet gebied. ”De tijd is gekomen,” volgens Ilatov, ”om een einde te maken al deze wetteloosheid. Het is ondenkbaar dat een linkse activist of een organisatie die door buitenlandse elementen wordt gesteund, ongehinderd Israelische soldaten kan benaderen en vastleggen. We hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen dat de soldaten hun taken onder de beste voorwaarden kunnen uitvoeren, en dat ze niet hoeven te vrezen dat de één of andere linkse organisatie hun foto zal rondsturen met de bedoeling ze te beschamen of verdacht te maken.”

Ilatovs partijleider, minister van Defensie Lieberman,” twitterde een felicitatie rond nadat de ministeriële commissie het wetsontwerp had goedgekeurd: ”Ik feliciteer de ministeriële commissie voor de wetgeving met het goedkeuren van de wet van Yisrael Beiteinu over het verbod op het fotograferen van de troepen met de bedoeling ze verdacht te maken. Israelische soldaten hebben te  maken met aanvallen van vijanden van Israel en verdedigers van terreur die erop uit zijn ze in diskrediet te brengen en ze te kwaad te doen. We zullen daar een einde aan maken.”

Tegenstanders van de wet, en dat zijn er ook in Israel nogal wat, wijzen erop dat de nieuwe wet dreigt Israel in de categorie van autoritair geregeerde landen als Egypte of Saudi Arabië te doen belanden, waar het eveneens erg riskant  is misbruik van geweld door militairen of politie aan te kaarten. Te vrezen valt vooral dat het in staat van beschuldiging stellen van soldaten die Palestijnen vermoorden, wat eigenlijk alleen nog kon via videobeelden (zoals bijvoorbeeld in de zaken tegen Elor Azaria die een op de grond liggende gewonde Palestijn doodschoot, of de soldaat die op Yom al Nakba in 2014  in Beitunia de scholier Nadim Nuwara doodschoot) nu vrijwel helemaal onmogelijk zal zijn. Israels soldaten kunnen als de wet is aangenomen mogelijk helemaal niet meer voor de rechter komen. Er is overigens nog wel een kleine hobbel: Israelische wetgeving geldt niet voor Palestijnen in de bezette gebieden. Voor hun gelden militaire verordeningen. Maar mogelijk ondervangt  het militaire gezag dat met een nieuwe order.

Overgenomen van Abu Pessoptimist.

Reacties (12)

#1 Basszje

‘Democratie’ . Boycotten die handel.

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

Dit is nu eigenlijk wel iets waar ik graag de mening van Likud(.nl) over zou willen weten. Verder is het natuurlijk wel duidelijk dat behalve het gevaar van de vrije nieuwsgaring er nog wat mis is met deze gelegenheidswetgeving; Ze is bijzonder politiek gericht, zoals de indiener zelf bewijst door het voortdurend te hebben over “linkse” activisten en organisaties, die iets onmogelijk gemaakt moet worden. Dat komt zo’n beetje overeen met als Wilders hier in Nederland met gelegenheidswetgeving tegen “D66” rechters zou aankomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 esgigt

Ja, de door IDF gepleegde misdaden wil men natuurlijk zoveel mogelijk binnenskamers houden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 frankw

Logisch. Nazis wilde ook de filmploegen buiten het Getto van Warshau houden. Netanyahu cs zijn zo begaan met onze tere kinderzieltjes die lelijke dingen onder ogen zouden kunnen krijgen die ze niet begrijpen.
/sarkasme

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Inje R

@2:

Of een ‘66 minister die ongekend snel het referendum deur uit gooit. Oh wacht…. #boycottendiehandel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Kacebee

@3: Een leger treedt niet op tegen de eigen burgers maar tegen soldaten en andere buitenlandse gevaren die de eigen burgers bedreigen. Daarbij worden dingen gedaan die anders misdaden zouden zijn. Dat is de essentie van het optreden van een leger. Of je moet vinden dat elk leger de plicht heeft te doen wat nodig is, behalve als de te beschermen burgers toevallig joden zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 JANC

@6: ach er is geen conventie van Geneve?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jos van Dijk

@6:

Een leger treedt niet op tegen de eigen burgers

Helaas in dit geval wel en dat is precies het verschil tussen Israël en de rest van de wereld

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@8: Israël is niet bepaald de enige uitzondering. Legers treden nogal vaak wel degelijk op tegen burgers, waaronder de eigen burgers en hebben vaak ook niet tot doel de eigen burgers te beschermen tegen soldaten en andere buitenlands gevaren (Dat laatste is in Israël en al zeker in de bezette gebieden sowieso niet echt aan de orde en in het algemeen niet het hoofddoel van legers). In die zin spreekt #6 in raadsels, die bovendien twijfelachtig relevant zijn (wat heeft het verbieden van het filmen van misdaden precies te maken met het beschermen van burgers?). Dat natuurlijk nog los van de terechte opmerking van #7.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 lmgikke

@6: ‘ Daarbij worden dingen gedaan die anders misdaden zouden zijn.’

Klopt, en daarom heeft het leger ook zijn eigen rechtssysteem, Krijgsraad. Omdat er andere set regels gelden.

Dit staat helemaal los van transparantie. Deze maatregel is gewoon nodig omdat men vuile spelletjes speelt en men niet wil dat de wereld dit ziet. Men zou eens de publieke opinie kunnen verliezen…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Kacebee

@10:

Deze maatregel is gewoon nodig omdat men vuile spelletjes speelt

Je eerder beschrijving as beter: er geldt een andere set regels. Die regels worden vastgesteld door de regering; de soldaten moeten het beleid uitvoeren op de manier die de overheid wil, niet op de manier waarop de (buitenlandse) publieke opinie dat wil. Een belangrijke reden waarom speciaal Israël niet op pottenkijkers zit te wachten, is omdat die buitenlandse opinie evident bevooroordeeld is. De UNHRC bijvoorbeeld presteert het Israël vaker in het beklaagdenbankje te zetten dan alle andere landen bij elkaar. Nog meer van dat is niet nodig. Laat men maar eens wat gaan filmen bij de Turken in de politieke gevangenissen of bij de Saoedi’s die de Yemenieten laten verhongeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 KJH

@6: Dat is niet zonder meer waar. Daar heeft ieder land gewoon een eigen doctrine voor, die – vermoed ik – meestal openbaar is. In Nederland kan ik zo twee ‘uitzondering-achtige’ voorwaarden voor de inzet van het leger tussen burgers bedenken: de 3e hoofdtaak en de inzet van de KMAR.

 • Vorige discussie