Israël oefent aanval op Iran boven Griekenland

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (5)

#1 RennieB

#Van Dale XIV definieert terrorisme als: (het plegen van) gewelddaden (individuele of collectieve aanslagen, gijzelingen, verwoestingen) ter demoralisering van de bevolking om een politiek doel te bereiken.
# Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht beschouwt terrorisme als een misdrijf met een terroristisch oogmerk. Artikel 83a geeft de definitie van een terroristisch oogmerk: Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.
# De Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) omschrijft terrorisme als: Terrorisme is het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht geweld, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. In de definitie van de AIVD staat dat het geweld op mensenlevens gericht moet zijn om terrorisme te kunnen onderscheiden van ‘politiek gewelddadig activisme’ waarbij het gebruikte geweld niet doelbewust tegen mensenlevens is gericht of nadrukkelijk incalculeert dat bij acties mensenlevens te betreuren zullen zijn. Dit is een onderscheid dat in veel landen niet wordt gemaakt.
# Een commissie van de Verenigde Naties definieerde terrorisme als: iedere actie die erop is gericht de dood of verwonding van burgers of niet-militairen te veroorzaken. Deze definitie werd niet door alle landen geaccepteerd en de onenigheid hierover draagt in hoge mate bij aan het feit dat er tot op heden geen anti-terrorisme-verdrag is gesloten.

  • Volgende discussie
#2 pablo2

Gecombineerd met het bericht dat Nancy Pelosi het Amerikaanse Congres waarschijnlijk bij voorbaat buitenspel heeft gezet onder druk van de Israelische lobby baart mij dit wel zorgen.
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9393

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 hemaworstje

Dat de roodharige met de donkerbruine stem en ietwat harige benen aan de bar die er gisterenavond op een of andere vreemde wijze er aantrekkelijk uit zag maar vanmorgen een grote fout bleek, dát is terrorisme.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 GBH

RennieB, prachtig al die defenities maar wat is je punt?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Yevgeny Podorkin

Praktisch gezien kan je een legereenheid niet té lang in die spanning laten. Een sufgetrainde free-fighter die zijn kooigevecht niet of te laat krijgt verliest geleidelijk zijn scherpte. Signalen vanuit legerleiding zullen duidelijk zijn. Achter de schermen proberen (de) partijen elkaar met alle middelen over het randje te duwen i.c. e.e.a. voor publieke opinie te kunnen rechtvaardigen. En hoe lang lopen die speculaties al?, d’r zit geen schot in. Er komt maar geen groen licht vanuit politiek. Tja, ik zou dan toch maar een “Tonkin”- incidentje adviseren.

  • Vorige discussie