Iran, sancties en olie

Iraanse vlagHet Westen is niet blij met Iran. Ze vermoeden dat Iran een kernwapen wil maken. Iran heeft tot nu toe aan vrijwel alle inspectie eisen voldaan. Dit in tegenstelling tot de VS (geen enkele), het VK, Israel, Frankrijk, Pakistan, Brazilie, etc….
Maar goed, men wil dus druk zetten op Iran. Een van de mogelijke drukmiddelen is die van sancties.
Iran heeft echter aangegeven dan de olie export te stoppen.
De kranten melden wel dat dit tot een verhoging van de olieprijs kan leiden, maar die komen niet verder dan een voorzichtige schatting dat het wel eens boven de 70 dollar per vat zou kunnen uitkomen. Dat is niet schokkend gegeven het feit dat de prijs nu al op de 66 dollar ligt.

Manouchehr Takin van CGES waarschuwt dat de prijs wel eens boven de $100 dollar uit zou kunnen komen. Maar misschien is het nog veel erger. In 1979 zorgde het stoppen van de Iraanse olietoevoer voor een prijsverdubbeling. Deze prijsverdubbeling had nog erger kunnen zijn, ware het niet dat Saudi Arabie haar toevoer had vergroot.
Nu is de situatie echter nog lastiger omdat Saudi Arabie (of enig ander land) niet zomaar 2 miljoen vaten of meer extra kan produceren. Dus het prijseffect zou daarmee nog wel eens boven de verdubbeling uit kunnen komen.
Aan de andere kant van dit verhaal staat de handelsbalans van Iran. Op jaarbasis exporteert Iran voor ongeveer 39 miljard dollar. 80% daarvan komt uit de export van olie. De import van Iran ligt op iets meer dan 31 miljard dollar. Het wegvallen van de olie-inkomsten zou dus heel snel zorgen voor een immense negatieve saldo en waarschijnlijk tot het opdrogen van de import. Het is maar zeer de vraag of een Iraanse regering dat kan laten gebeuren zonder een opstand in de hand te werken.

Kortom, het Westen speelt met vuur door te dreigen met sancties. Maar Iran speelt een beetje bluf-poker met haar contra-dreigement de olie export te stoppen.

 1. 1

  Kweenie, economische sancties komt toch al snel neer op het niet meer handelen met Iran? Dus dan hebben de buitenlanders (vanuit Iran gezien) zelf de de Iraanse import stilgelegd. Zelfs als dat niet waar is, kan de Iraanse regering het de bevolking nog altijd wijsmaken. Ik denk dat ze dan eerder boos worden op “het buitenland” (=De VS, VK en Frankrijk, want Rusland zal geheid de economische sancties ontduiken, net als China), hetgeen zich zal vertalen in meer aanslagen op militairen in Irak en Afghanistan (beide Iraanse buurlanden)!

 2. 3

  Dit hele scenario begint een beetje te lijken op dat wat zich enige tijd geleden in Irak afspeelde. CNN geband, vingerafdrukken voor Amerikanen enz enz.

  Ik zou er niet raar van staan opkijken als het weer dikke ellende wordt.

 3. 4

  Zou dat werkelijk? Ik krijg de indruk dat de VS zich financieel helemal geen nieuwe oorlog kunnen veroorloven, en dat Iran dat maar al te goed weet.

 4. 5

  Sancties ldoor de Veiligheidsraad lijken toch enige haalbare en legitieme optie. Militair gezien zou alleen invasie volstaan, maar dat lijkt financieel, logistiek niet mogelijk. Vermoeden van kernwapens is toch wel zo ernstig dat er iets gedaan moet worden? Misschien wil Israel weer bombarderen…Een hogere olieprijs kunnen we wel hebben en worden we weer wat energie innovatiever….

 5. 6

  @Kenneth: Waarom is het vermoeden van kernwapens in Iran wel reden om in te grijpen en het vermoeden van kernwapenproductie in bv Brazilie, Noord Korea of Israel niet?

  @Stijn: wag the dog! Alles is geoorloofd om de aandacht weg te trekken van eerdere/werkelijke problemen.

 6. 7

  natuurlijk is het hypocriet, maar vanuit Westers perspectief zijn Brazilie en Israel geen probleem, maar Iran en Noord-Korea wel. Noord-Korea is redelijlk ‘contained’ en ook al op het radar scherm van de Veiligheidsraad. Israel is trouwens een geheel apart geval. Kijk, de regels omtrent kernenergie/technologie zijn gewoon onvoldoende om te zorgen dat dergelijke activiteiten niet worden omgezet in kernwapenproduktie. En is een Iraanse bom geen werkelijk probleem??

 7. 8

  @Kenneth: De non-prolifiratie regels zijn volgens mij duidelijk. De naleving minder.
  En tuurlijk is een Iraanse bom een probleem. Echter, een Israelische bom is ook een probleem. Zeker als zij de enige in het Midden Oosten zijn met een kernbom. Daarmee is de zaak uit balans. Gegeven de vergaande pogingen van de VS een vaste voet aan de grond te krijgen in het MO, kan ik me voorstellen dat Iran zich veiliger voelt met een kernbom. Detente geldt dan ook daar.
  In de media wordt Iran als een “agressief” land neergezet. Maar het was bijvoorbeeld Irak dat (met steun van de Amerikanen) indertijd de oorlog met Iran begon.
  Hebben ze geen recht op verdediging?

  (Los hiervan, ik vind dat alle wapens de wereld uit moeten. Maar dat is een andere discussie).

 8. 9

  Steeph: de regels zijn wel duidelijk, maar zijn weinig effectief. Elk land heeft het recht op nucleaire tenchologie, maar het omzetten naar wapenproductie is relatief makkelijk, terwijl het enige wat dat moet voorkomen is een ingewikkeld systeem van verificatie en monitoren, waarbij instemming van de betreffende staat nog steeds een hele belangrijke rol speelt. Deze regels zijn aangescherpt, en de een verwijzing naar de Veiligheidsraad is volgens het boekje, en sancties dus ook.
  Geheel eens met je analyse van rol Israel en VS in MO. Laat de VS zo snel mogelijk de Irak fiasco afsluiten, de Israeliers vrede sluiten met de Palestijnen (hoe dat er ook uit mag zien). Dat het allemaal hypocriet is neemt niet weg dat Iran een probleem is. Ondermijnt wel legitimiteit van Westerse pogingen. Daarom is Veiligheidsraad nog belangrijker. (sorry voor lange post)

 9. 10

  Kenneth: Lange reacties zijn hier gewoon hoor. Een fatsoenlijke dialoog kan niet zonder.

  Eens mbt de regels uitwerking. Het is een krom systeem.
  Qua VN rol ook eens. Maar waar ik op dit moment niet goed mijn vinger achter krijg is in hoeverre Iran daadwerkelijk voldoet aan de regels of dat de IAEA onder druk wordt gezet om aan te geven dat ze nog niet voldoende informatie hebben om een “veilig” signaal te geven. Dat is namelijk (net als bij Irak) altijd een hekel punt. Hoe weet je zeker dat een land volledige openheid van zake geeft? Als je alle installaties geinspecteerd hebt, kan je nog steeds zeggen dat er mogelijk verborgen installaties zijn. Als je alle wetenschappers gesproken hebt, kan je nog steeds zeggen dat ze mogelijk in het geheim ook andere dingen doen.
  En dat oordeel over “veilig” schijnt af te hangen van een gewogen stemming binnen de IAEA. Makkelijk te beïnvloeden.
  Ik moet hier nog wat nader naar kijken.
  Het voelt namelijk allemaal zeer sterk als een afleidingsmaneuvre. En misschien is de waarschijnlijkheid van een Iraanse bom wel net zo klein als indertijd de Iraakse.

 10. 11

  Steeph: Precies, het systeem is krom door de bijna onmogelijke scheidslijn te willen handhaven tussen kernenergie en kernwapens. Het is onmogelijk om alles te controleren. Aan de andere kant lijkt het onzinnig om kernenergie te gaan verbieden. India en Pakistan zijn voorbeelden van hoe makkelijk het is om de boel te omzeilen. Volledige openheid van zaken is een illusie.
  Ben persoonlijk wel van overtuigd dat Al Baradei en inspectieteams van de IAEA eerlijk is als hij zegt dat Iran wat verbergt. De vaststelling van Iran’s niet medewerking is de basis voor Veiligheidsraad verwijzing, niet absoluut bewijs van kernwapenproductie. De beslissing van verwijzing is een politieke. De vaststelling dat Iran niet meewerkt en zijn verplichtingen schendt is een feitelijke, juridische, en aan de experts, die dat ook hebben gedaan.
  Volgens mij was Irak ook eind jaren tachtig flink op weg naar een kernbom. Iran heeft zoals je zei inderdaad alle motieven om een kernwapen te willen. Al met al vertrouw ik ze voor geen cent.

 11. 13

  Kenneth: Als ik me niet vergis weigeren de VS ook medewerking aan inspectie van nucleaire instellingen, maar daar hoor je bij de veiligheidsraad niets over.

  Hoe dan ook is het systeem zo onrechtvaardig als maar mogelijk. Dat was ook het motief wat die nederlander achteraf gaf (ben zijn naam ff vergeten, die vriend van Kahn). Zijn verhaal was niet zo goed, maar hij had toch gelijk: Pakistan had een bom nodig vanuit het oogpunt van balans tegenover India.

  Als je eerlijk bent, moet je trouwens toch toegeven dat OF iedereen OF niemand (het liefst dat laatste) kernwapens mag hebben. Zo lang de landen die die krengen hebben ze niet willen wegdoen, ben ik dus VOOR de ontwikkeling van die wapens in alle andere landen.

 12. 14

  @Bismarck: Denken aan een kernwapenvrije wereld is een fijne exercitie, maar natuurlijk niet realistisch; we kunnen kernwapens niet on-uitvinden. Het systeem is onrechtvaardig, zeker. Er is een expliciet onderscheid in het non-proliferatie regime tussen kernwapenstaten en niet-kernwapen staten, waarbij de laatste geen kernwapens mogen verkrijgen. Dat weerhield India niet, en dus ook Pakistan niet. Dat weerhield Israel niet, en dus ook blijkbaar Iran niet. De VS heeft veto in de Veiligheidsraad, dus komt het niet eens op de agenda. De taak van de IAEA is te controleren of landen geen kernwapens aan het maken zijn, en als ze bij die controle niet meewerken dan kan het de zaak verwijzen naar de VR. De VS zal dus niet op de IAEA agenda komen.
  Om VOOR kernwapen ontwikkeling te zijn voor diegene die ze niet hebben, lijkt me trouwens nog veel gevaarlijker. Laten we uitgaan van de wereld zoals ie is en niet zoals de wereld had moeten zijn, en van een wereld zoals we die willen zijn, zonder ‘pie in the sky’ principes. De enige correctie van de onrechtvaardigheid in het systeem ligt in het gelijk toepassen van de regels. Dus zoals Steeph zei, Brazilie en Israel zouden moeten worden bekeken, maar laten we erkennen dat Iran en Noord-Korea urgentere problemen zijn.

 13. 15

  Die laatste zin mag je me gaan uitleggen. Ik zie niet in hoe Iran en Noord-Korea urgenter zijn dan Israel en Brazilie.

  Israel heeft de dingen (al heel lang), terwijl Iran nog veel tijd nodig zal hebben, vooropgesteld dat ze er momenteel echt hard mee aan de slag zijn.

  Israel en Brazilie zijn regionale monopolisten als ze kernwapens hebben, terwijl Korean en Iran grenzen aan andere kernwapenstaten. Gezien de balans der zaken is kernwapenbezit van Brazilie dus veel ernstiger.

  Verder levert gelijk toepassen van onrechtvaardige regels nog geen rechtvoordigheidscorrectie op.

  Ik kom dus niet verder dan: Het zuigt aan alle kanten en het gaat er niet beter op worden. De bezitters kunnen naar believen uitkiezen wie medebezitter worden en dat is slecht nieuws voor de rest.

 14. 16

  Volgens mij hebben Israel en Brazilie geen nauwe contacten met terroristische organisaties die het Westen willen verwoesten zo ongeveer, of die een paranoide wereldvreemde leider aan het roer hebben die bereidt zijn de bevolking uit te hongeren voor die wapens.

  Gezien de regio waarin Brazilie ligt en met de VS op hun vingers kijkend, zie ik Brazilie niet echt een wapen fabriceren of daar iets of iemand mee bedreigen.

  Tja, Israel, nog nooit kernwapens gebruikt, maar absoluut de reden voor Iran om zelf die wapens aan te schaffen. Blijft moeilijk geval, maar in mijn ogen geen excuus voor Iran. Israel heeft het nu te druk met de Palestijnen. Die wapens zijn altijd als afschrikmiddel gebruikt. Dat lijkt bij met name Noord-Korea wel anders te zijn.

  Het systeem zuigt inderdaad en niet alleen omdat de bezitters hun wapens mogen houden en andere geen kernwapens mogen maken/aanschaffen. Hoe die norm moet worden gehandhaafd is de hamvraag. Inspecties door de IAEA etc lijken toch niet echt te helpen en lopen zelfs bij ‘normale’ landen zoals Brazilie op verzet te stuiten.

  Kortom, ik heb ook geen oplossing voor het structurele probleem. En hypocrisie is niet een excuus om Iran en Noord-Korea niet aan te pakken. Probleem zit ‘m in hoe die twee aan te pakken.

 15. 18

  Interessant: Landen die “Het Westen” willen verwoesten, of landen die organisaties steunen die dat willen mogen geen kernwapens hebben? Dus dat is het criterium! Israel ondersteunt in ieder geval ook dubieuze organisaties en heeft in het verleden aangetoond graag buurlanden binnen te vallen en hun gebiedsdelen te bezetten (hetgeen geloof ik het amerikaanse motief was om Irak binnen te vallen, mits WMD aanwezig). Ook zijn de leiders van Israel vaak wereldvreemd geweest (zelfs de huidige in coma liggende), die graag een deel van hun bevolking uithongerden of anderszins uitroeiden.

  Noord-Korea daarentegen is nog nooit plausiebel gelinkt aan terroristische organisaties, heeft ZEER duidelijk zijn kernwapes nodig uit eigen verdediging (sterker nog, het voortbestaan ervan is op relatief korte termijn bedreigd, tenzij ze kernwapens heben) en er is geen enkele grond om aan te nemen dat ze de wapens voor andere doeleinden gaan gebruiken dan als afschrikmiddel. vergeet niet dat de VS officieel nooit vrede hebben getekend met N-Korea en dat ook niet van zins zijn.

  Ik zie dus meer grond in het aanpakken van Israel dan van N-Korea! Daar is objectieve gronden weinig tussen te krijgen, dus ik vermoed dat jouw redenen subjectief zijn.

 16. 19

  Ja hallo, alsof ieders redenen hier niet subjectief zijn. Ten eerste woon ik in het ultieme Westen (New York, nog twee maanden), kom ik uit het Westen, heb waarschijnlijk volgens de rest van de wereld nogal Westerse opvattingen, dus ben ik en zijn wij automatisch doelwit ongeacht onze persoonlijke opvattingen.

  Ten tweede, onafhankelijk van een oordeel over Israel’s acties tegen de Palestijnen en bezetting van gebieden, is het volgens mij zo dat Israel aantoonbaar heeft gehandeld uit zelfverdediging, zowel tegen daadwerkelijke agressie van de buurlanden, als uit anticipatoire zelverdediging. En als Noord-Korea kernwapens uit zelfverdediging mag hebben, waarom Israel dan niet? En volgens mij is Israel veruit het meest welvarende land in de regio en wordt niemand uitgehongerd. En ja, de Palestijnse gebieden is een ander verhaal, maar daar mogen we ook Hamas en de Palestijnse Autoriteit toch wel een beetje op aankijken?

  Ten derde, jij mag mij gaan vertellen welke dubieuze organisaties Israel steunt en of die vergelijkbaar zijn met organisaties die terroristische aanslagen plegen. Noord-Korea is van harte bereid elk kernwapen te verkopen aan de hoogste bieder, inclusief terroristen. Lijkt me niet wenselijk. En ik krimp ineen van ellende als ik de (illegale) beelden uit Noord-Korea zie en de schizofrene bewegingen van het leiderschap. Noord Korea is zelfs meer dan alleen een kernwapen probleem. Over humanitaire interventie gesproken!

  Ten vierde, ik begrijp uit je comment dat Iran nu wel aangepakt mag worden?

 17. 21

  Kenneth:
  1) Probeer desondanks zo objectief mogelijk te blijven. Ben desnoods advocaat van de duivel

  2) De Palestijnse gebieden staan wel onder Israeli’s gezag (uitgezonderd enkele steden in de Westbank en een deel van de Gazastrook), dus wat daar gebeurt mag je de Israelische regering aanrekenen. Het komt er hoe dan ook op neer dat er mensenrechten geschonden worden uit naam van de Israelische regering. Het is nogal subjectief om elke oorlog met Israel te beoordelen als “zelfverdediging”. Tenslotte heeft geen van de landen die Israel zouden bedreigen kernwapens, terwijl het land dat Officieel nog in oorlog is met N-Korea de meeste kernwapens ter wereld heeft. Lijkt me de noodzaak voor N-Korea toch evident groter.

  3) Je verhaal over N-Korea is pure roddel. Er is geen enkel betrouwbaar bewijs voor. Israel heeft in het verleden christelijke milities van wapens voorzien en gesponsord, die onder andere hele vluchtelingenkampen hebben uitgemoord. Daarnaast doet Israel zelf aan terrorisme dmv. hun “liquidaties”. Daarnaast worden de mensen in Gaza nu totaal opgesloten in hun kleine strookje, alwaar ze niet al te fris leven.

  4) Ik koos opzettelijk N-Korea, omdat die het makkelijkste was. Ook voor Iran geldt (zoals jij zelf al aangaf) dat het gelijk Israel beoordeeld dient te worden, waarbij aangegeven dat Israel agressiever is gebleken naar zijn buren toe, dat Iran wel een nucleaire buurman heeft en dat Israel al veel verder is dan Iran als het op het daadwerkelijke bezit aan komt. Daaruit leid ik nog steeds af dat Israel urgenter is.

  Ik kan me voorstellen dat CNN jou een ander beeld schetst, maar ik ga ervan uit dat je toch voor jezelf tot objectieve waarheidsvinding kunt komen.

  Overigens is naar mijn mening de VS de grootste nucleaire dreiging ter wereld, al was het maar alleen omdat de overheid ervan recent serieus gedreigd heeft met de inzet van deze wapens.

 18. 22

  updeet: Frankrijk heeft zich zojuist in het rijtje gevaarlijken toegevoegd!

  Vooral dit vind ik hilarisch:

  De leiders van landen die tegen ons hun toevlucht nemen tot terreur, zei Chirac, kunnen rekenen op een gepast antwoord, dat zich niet tot conventionele wapens zal beperken. De waarschuwing geldt ook voor allen die massavernietigingswapens willen gebruiken, voegde hij eraan toe.

  Feitelijk stelt hij hier dat Frankrijk zichzelf gaat besmijten met kernwapens.

 19. 23

  Volgens mij ben ik al advocaat van de duivel, opzettelijk of niet..;-)

  Ik zonderde Israel’s soms onacceptabele gedrag in de Bezette Gebieden af, omdat ik slechts commentaar wilde leveren op Israel’s ‘schuld’ in de oorlogen met buurlanden. De 1973 Yom Kipur oorlog was begonnen door Syrie en Egypte. In de 1967 oorlog werd inderdaad ‘begonnen’ door Israel, maar het is gedocumenteerd dat een Syrische en Egyptische aanval nog maar dagen verwijderd was. (ik praat bezetting van gebieden na die oorlogen niet goed) Anticipatoire zelfverdediging is iets anders trouwens dan de preventieve zelfverdediging van de Bush doctrine.
  Om nog maar weer verder advocaat van de duivel te spelen: waarom krijgt Israel geen krediet naar aanleiding van de terugtrekking uit Gaza? en waarom krijgen de Palestijnen dus niet meer verantwoordelijkheid aangemeten over het reilen en zeilen in de Gaza strook? Plus ik ben het niet met je eens over Israelische agressiviteit richting de buurlanden.

  Het argument van het kernwapenbezit, of niet, van buurlanden snijdt geen hout, en/of is niet te rechtvaardigen. Dus Iran is gerechtvaardigd omdat Israel ze heeft? En Pakistan omdat India ze had en heeft? En dus Noord-Korea omdat de VS ze heeft? Waarom dan niet Nederland omdat Frankrijk Nederland bedreigt over de aanwezigheid van de Hofdstadgroep? Het einde is zoek. Dus terroristische aanslagen en/of methoden mogen omdat de terroristen dat ook doen? Zelfde soort argument. Bush zal blij met je zijn.

  Ik leid af uit je woorden dat Iran door mag gaan met non-cooperatie mbt het kernenergie programma en zelfs wapens mag fabriceren, omdat Israel toch al kernwapens heeft.

  Het is bewezen dat Noord-Korea hard op weg is om de regionale groot leverancier van drugs te worden. De onderschepping van lange afstands raketten richting Yemen, en de nog ‘circumstantial evidence’ dat Noord Korea ook technologie heeft geleverd aan onder andere Iran en Pakistan, doen toch vermoeden dat Kim Jong Il tot veel dingen bereid is om geld te verdienen.

  Als je een tijdje in de VS woont, al is het maar New York (de rest van het land is nog veel erger), dan leer je te begrijpen dat Amerikanen echt anders denken en argumenteren. Zo anders dat ik in ieder geval en ook de meeste Europeanen er gewoon met hun pet niet bij kunnen. CNN is nog behoorlijk genuanceerd en redelijk objectief, en gelukkig hebben we nog BBC America en natuurlijk Internet. Dus wat dat betreft kan ik ook aardig zelf aan waarheidsvinding doen.

 20. 24

  Wat hier op de achtergrond speelt zijn wederom oliebelangen. Niet dat de VS de olie uit Iran nodig heeft (want die gaat voornamelijk naar China en India) maar Iran heeft besloten per maart te beginnen met een eigen oliebeurs. En in plaats van olie in dollars te verhandelen willen zei dat doen voor een mix van de Euro en enkele arabische munteenheden. Dat is een forse bedreiging voor de Amerikaanse economie. Zie ook: http://www.peakoil.com/article10831.html
  http://www.energybulletin.net/7707.html

  Daarnaast speelt natuurlijk de steeds grotere te korten op de oliemarkt een rol. http://www.peakoil.nl

 21. 25

  Kenneth: Inderdaad, ik ben zeer gelukkig dat Pakistan kernwapens heeft ontwikkeld nadat India dat gedaan had. Dat was precies waar ik eerder op wees: Balans.

  Frankrijk dreigt nu kernwapens te gebruiken, omdat de landen die zich de bedreiging moeten aantrekken geen kernwapens hebben. Dat is ook de enige reden waarom Frankrijk zijn bedreiging kan uitvoeren. Stel Frankrijks dreiging is aan het adres van Nederland, dan kan Frankrijk gewoon een nuke op Nederland mikken. Als Nederland ook kernwapens heeft, kan Frankrijk dat niet meer, want dan weet het dat het zelf ook plat gaat.

  Precies hetzelfde speelt tussen de VS en Noord-Korea. In hoeverre het tussen Israel en Iran speelt weet ik niet, maar ik doelde er eigenlijk op dat Pakistan een buurland was van Iran en dat die twee landen ook geen vrienden zijn. Israel is dan niets meer of minder dan een 2e reden voor Iran, al lijkt het mij evenwichtspolitiek gezien beter als Egypte kernwapens had ivm. Israel.

  Maar goed, ik had al eerder gezegd: Of iedereen of niemand kernwapens. Dus kort en goed, ja, als de 1 dan de ander.

  Je argument van terrorisme mag is natuurlijk een totaal onzinnige vergelijking, omdat dat over het gebruik van geweld gaat, terwijl de verspreiding van het bezit van kernwapens er juist is om het gebruik ervan te voorkomen.

  Drugs en lange-afstandsraketten zijn geen kernwapens en Yemen is geen terroristische organistie. De levering van technologie van N-Korea aan Pakistan en Iran mag je eerst eens bewijzen (enige logica zou eerder doen vermoeden dat de richting omgekeerd is). Overigens ook daar geldt weer: Pakistan en Iran zijn geen terroristische organisaties.

  Probeer trouwens eens de situatie te copieren: De VS hebben ook nogal wat technologie ge-exporteerd (naar Z-Afrika, VK, Israel enz.), ook zijn ze niet vies geweest van wapen-export naar allerlei landen (waaronder lange-afstandsraketten naar oa. nederland) en hebben ze vele terroristische organisaties in Midden en Zuid Amerika wapens geleverd. Maakt dat de VS niet minstens even verdacht?

 22. 26

  Nou, laten we dan alle regels rond non-proliferation maar de deur uitgooien als remedie voor een krom systeem. En hoezoe global warming, een nieuwe Koude Oorlog tussen alle landen verhoogt dan dramatisch de kans dat 1 land toch denkt dat ff nuken een oplossing brengt; ik gok dat dat Noord Korea wel eens zou kunnen zijn.

  Ok, dus Iran mag kernwapens omdat Pakistan dat heeft. Irak omdat Iran ze dan heeft; Egypte omdat Israel ze heeft; Belgie omdat Frankrijk ze heeft; etcetera etcetera. Zelfs al zou ik je principe kunnen waarderen, dan nog is de uitkomst ervan onaanvaardbaar. En hoe zit het met die landen die geen kernwapens kunnen veroorloven? Die worden aan de wolven gegooid?

  Dat het systeem hypocriet is, en dat veel landen boter op hun hoofd hebben, is net zo makkelijk te constateren als dat het waar is. Maar ga me toch niet vertellen dat een globale Koude Oorlog de oplossing of een verbetering is. Dat leven in het verleden als excuus om nu niets te doen schiet niet op.

  Het is toch redelijk bekend en gedocumenteerd dat bijvoorbeeld raketten naar Yemen zijn verscheept door N-Korea, en de drugs export ook. Punt is dat ze er niet voor schromen om hun ziel te verkopen om aan geld te komen. Iran is ook altijd zeer verbonden geweest met terroristische organisaties en is dat nog steeds, geen twijfel over mogelijk. Daar komt de reden voor de druk op Iran vandaan. Pakistan: meneer Khan was overheid, en Musharaf is nou niet echt helemaal in control daar.

  De amerikanen zeggen bijvoorbeeld de Geneefse Conventies en fundamentele mensenrechten in acht te nemen mbt terroristen, omdat de terroristen dat ook niet doen. Dus regels breken omdat de tegenpartij dat ook doet. Zelfde argument van jou mbt kernwapens. India breekt regel, dus Pakistan ook. Zij moorden, ik moorden. Jij vermoordt iemand, dus wij mogen jou moorden dmv juridisch opgelegde doodstraf. Oog om oog, tit for tat….Fijne wereld wordt dat.

  Ik vertrek van New York maar niet naar Amsterdam, maar naar…..tja waar kan ik nog heen….