IEA: we moeten olie verlaten

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

faith_birol.pngAfgelopen zaterdag verscheen een opmerkelijk opiniestuk in de independent met als titel, ‘We can’t cling to crude: we should leave oil before it leaves us‘. Opmerkelijk omdat het geschreven is door Fatih Birol, de hoofdeconoom van de energiewaakhond van de OESO, het Internationaal Energie Agentschap. In het artikel somt Birol de volgende punten op:

– We staan aan de vooravond van een nieuwe energie orde, in de komende decennia zullen de oliereserves op beginnen te raken.

– Het is noodzakelijk dat regeringen in olieproducerende én consumerende landen zich daar nu op gaan voorbereiden.

– We moeten olie verlaten voordat het ons verlaat.

– De productie van publieke oliemaatschappij (Shell, BP, Total etc.) zal binnenkort pieken en beginnen te dalen. ondanks nieuwe technologiëen en moeilijk te bereiken voorraden welke het probleem wel verzachten maar niet oplossen.

– De productie zal in toenemende mate moeten komen uit enkele landen in het Midden-Oosten, maar het is niet zeker of zij wel in staat zijn om hun productie toe te laten nemen om te voorzien in de groeiende wereldvraag naar olie. Het bouwen van nieuwe productiecapaciteit kost tijd.

– Als het niet lukt om voldoende olie naar de markt te brengen dan gaan we zeer hoge prijzen meemaken. Mogelijk 150 dollar per vat tegen 2030 onder de verwachting dat regeringen nu reageren. Als ze dat niet snel doen dan vallen de wielen onder ons energiesysteem weg.

– De ontwikkelde olieconsumerende landen kunnen verschillende dingen doen om de transitie naar de nieuwe energie orde te vergemakkelijken. Enerzijds het verbeteren van voertuigefficiëntie, anderzijds inzet op biobrandstoffen. Maar biobrandstoffen moeten wel geproduceerd worden in landen zoals Brazilië waar dat goedkoop kan, niet door sterk gesubsidieerde boeren in de ontwikkelde wereld.

– De hoge olieprijs maakt het ook rendabel om onconventionele bronnen zoals teerzanden in Canada te ontwikkelen. Maar dit kostzeer veel energie, vooral van aardgas en het proces emiteert veel CO2. Teerzanden zijn aantrekkelijk, maar net zoals biobrandstoffen zullen ze olie uit het Midden-Oosten nog vervangen.

– Op de lange termijn moeten we komen met alternatieve vormen van transport, mogelijk elektrische auto’s waarbij de elektriciteit wordt voorzien uit kernenergie.

– Het belangrijkste is dat hoewel de olie nu nog niet opraakt, de tijd wel begint te dringen om de transitie weg van olie te laten slagen zonder dat de wielen van ons energiesysteem wegvallen.

Aldus Fatih Birol, Hoofdeconoom van het Internationaal Energie agentschap. De bal is nu aan de OESO landen, de Europese Unie en ook de Nederlandse regering om te reageren op de visie van Birol: Het is noodzakelijk om stevig in te zetten op het verminderen van de afhankelijkheid van aardolie.

Reacties (14)

#1 De perverte oom van kleine Liesje

Als we energie zouden kunnen opwekken door de vacuümhersenpannen te gebruiken van het Toppers-publiek…

 • Volgende discussie
#2 lmgikke

‘- Op de lange termijn moeten we komen met alternatieve vormen van transport, mogelijk elektrische auto’s waarbij de elektriciteit wordt voorzien uit kernenergie.’

Ook kortzichtig. De voorraad uranium en plutonium is ook eindig. Zeker als we massaal op kernenergie gaan overstappen.

‘Maar biobrandstoffen moeten wel geproduceerd worden in landen zoals Brazilië waar dat goedkoop kan, niet door sterk gesubsidieerde boeren in de ontwikkelde wereld.’

Hmm transport vreet de meeste energie. Lokaal produceren van brandstof is derhalve toch een stuk energiezuiniger.

Kortom opvallend stuk, maar toch nog erg kortzichtig

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 weerbarst

Biobrandstof (hout) centrales + electro autos, zou goed werken in EU en is (bijna) co2 neutraal

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Rembrandt

@lmgikke

>Hmm transport vreet de meeste energie

Transport via auto’s en vliegtuigen, scheepstransport in grote tankers daarentegen is weer zeer efficiënt. Zo efficiënt dat lokale productie van brandstof veel minder energiezuinig is vooral omdat de productie uit suikkeriet een veel hoger energetisch rendement heeft dan uit koolzaad.

@weerbarst

biobrandstof is geenzins CO2 neutraal maar eerder CO2 negatief vanwege de zij-effecten. Als je het hebt over biomassa verstook en biogas dan heb je wel gelijk dat dit een goede weg de juiste richting is van CO2 neutraliteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Yevgeny Podorkin

In IJsland, Noorwegen verlaat men (kán men verlaten) de olie al d.m.v. thermo/waterkracht – elektro/waterstof. : wind/bio/zon – elektro/ waterstof. V.a. Marokko (tropen): zon/elektro enz. enz. Bonaire: in 2009 volledig over op duurzame energie i.c. wind/ biodiesel. Naar gelang lokale beschikbaarheid/ geologische en meteorologische omstandigheden @weerbarst. Het kan best.

Ideaal als álles uitgebalanceerd zou geschieden: CO2 neutraal, duurzaam, geen monoculturen/ tekort voedselgewassen e.d.…maar…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 JSK

@5: In Noorwegen ‘verlaat men de olie’? Are you on drugs? Hoezo wishful thinking…Maar goed, het is heel makkelijk dat Europa NU METEEN van olie moet afstappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Yevgeny Podorkin

@ JSK

“…to develop a hydrogen infrastructure in Norway…includes various hydrogen production technologies and uses of hydrogen, in all cases with an adaptation to local conditions.”

http://www.hynor.no/english

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 JSK

@7: Hoezo denk je dat Noorwegen – als rijkste land van Europa (minus Luxemburg – die waterstofinfrastructuur kan betalen? Wat exporteert Noorwegen?

Trouwens Rembrandt: ‘public listed company’ is heel iets anders dan ‘publieke maatschappij’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Yevgeny Podorkin

Olie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Meester

Als het niet lukt om voldoende olie naar de markt te brengen dan gaan we zeer hoge prijzen meemaken. Mogelijk 150 dollar per vat tegen 2030

Schrijft iemand die er verstand van schijnt te hebben. Mijn voorspelling 11 januari 2009 is de olieprijs 150 dollar

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Richard

Predictions are very difficult, especially when they involve the future.

Ik voorspel: 130 US$/barrel eind 2008. Of 2 jan 2009, zodat ik hier niet voor 1000 US$ ‘gerapiert’ wordt ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Blammeke

Als heel de EU samen investeerd in alternatieven hebben we binnen de 15 jaar een goed werkend en aanvaardbaar alternatief, zelfs sneller geloof ik. Probleem is dat ze dan met zen allen overeen moeten komen. En dat het een enorme investering vraagt. Maar daar moet volgens mij net de kracht van de EU liggen. Als we nu al 50miljard kunnen investeren in de ontwikkeling van kernfusie dan moet dat toch ook lukken voor op dit moment haalbare alternatieven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 heidekonijn

Leuke beweegreden wel
– De productie van publieke oliemaatschappij (Shell, BP, Total etc.) zal binnenkort [..] beginnen te dalen.

Snel! Staatssubsidie! Onze monsterwinsten gaan dalen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bezorgde burgers van Bonaire

@Yevgeny Podorkin:

Er wordt helaas een vertekend beeld geschets en het is zo dat het nog compleet onduidelijk is wanneer de nieuw te bouwen diesel centrale op Bonaire (N.A.) daadwerkelijk gebruik zal maken van biodiesel.

EcoPower, verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe centrale, heeft gezegd dat pas gebruik gemaakt zal worden van biodiesel, wanneer het financieel rendabel is, d.w.z. wanneer biodiesel kan concurreren met de STOOKOLIE die ze tot die tijd gaan gebruiken. 100% duurzaam? Nee, bepaald niet .60% van de energie zal dus opgewekt worden door een centrale die gevoed wordt met de meest vieze, en goedkope olie die te krijgen is (deze olie is niet eens “diesel” te noemen).

Daarbij komt nog dat de emissie normen (de hoeveelheid schadelijk stoffen die uitgestoot mogen worden) vergelijkbaar zijn met wat de WerelBank aanhoudt voor 3e wereld landen, i.p.v. de veel strengere normen die zijn vastgesteld door en voor de Nederlandse Antillen zelf, voor nieuwe centrales.

Dit alles om de kosten te drukken, en tegelijkertijd mooi weer proberen te spelen met zgn. duurzame energie op Bonaire.

Bonaire 100% duurzaam? NEE! Dit is helaas verre van waar…

 • Vorige discussie