Identiteitspolitiek onder het mes

RECENSIE - Elma Drayer heeft een allergie voor slachtofferschap, schreef een recensent in de NRC. Kan me daar iets bij voorstellen. Tot voor kort was ze nogal eens te horen bij Tijs van den Brink’s radioprogramma ‘Dit is de dag’, dat bij mij vaak aanstaat als ik aan het koken ben. Elma hield zich daar bepaald niet in als mensen zich in haar ogen ten onrechte benadeeld of slecht behandeld voelden. Ze vond veel klachten overdreven, zeker als ze van links kwamen. Ik vond haar niet altijd even sympathiek, vooral door de manier waarop ze mensen die oprecht tegen onrecht opkwamen afzeikte. Maar ze had soms wel gelijk vanwege de onhandigheid waarmee iemand gevoelige kwesties in de openbaarheid aan de orde stelde.

In ‘Witte Schuld’ gaat Drayer helemaal los over de kwalijke kanten van de identiteitspolitiek, een uit de Verenigde Staten overgewaaide trend, zoals die tot uitdrukking komt in de standpunten van veel fanatieke antiracisten. Het boek bevat een aaneenschakeling van incidenten en uitspraken over zwart en wit die laten zien hoe het openbare debat in de afgelopen jaren te lijden heeft gehad onder moralistische, politiek correcte ingrepen die de vrijheid van meningsuiting ernstig hebben aangetast. Met als gevolg een ongezonde polarisatie in de openbare meningsvorming. In herinnering aan haar radio-optredens begon ik met enige scepsis aan haar boek. Maar ik moet zeggen dat ze bij een aantal aspecten van het actuele racismedebat de spijker op de kop slaat. Er is wel degelijk sprake van ontsporingen die een gezond cultureel en wetenschappelijk klimaat in de weg zitten.

Geen recht op een ‘platform’

Eerder dit jaar schreef ik hier over Amerikaanse toestanden in de Nederlandse academische wereld.  Elma Drayer wijdt er in haar boek een heel hoofdstuk aan. Daarin ook het voorbeeld van de Chief Diversity Officer van de Universiteit van Amsterdam Anne de Graaf die afstand nam van overdreven politieke correctheid op Amerikaanse universiteiten. Studenten noemden haar uitspraken ‘ontstellend’ en eisten dat ze die publiekelijk zou herroepen. Wat ze gelukkig niet deed. Andere voorbeelden gaan over -meer en minder succesvolle- protesten tegen sprekers die niet voldoen aan de identiteitspolitieke eisen. Bij een omstreden lezing van Paul Cliteur op de Universiteit van Groningen stonden demonstranten met het bord: ‘Vrijheid van meningsuiting staat niet gelijk aan het recht op een platform.’ De Britse socioloog Frank Furedi waarschuwt voor de trend die achter dit soort incidenten zit: ‘Voor je het weet bestaat er alleen nog tolerantie voor de eigen mening, terwijl échte tolerantie betekent dat je andere meningen weliswaar met argumenten mag bestrijden, maar ook bereid moet zijn te luisteren en het onverdragelijke te verdragen. Die vrijheid moet juist aan de academie worden verdedigd.’

Politiek correct taalgebruik

Een ander hoofdstuk gaat over ’taalzuiveringen’. Het woord is niet voor niets zo gekozen. Woorden kunnen een ideologische lading hebben die mensen kan kwetsen. ‘Let op je woorden’ is een normale fatsoensregel in de onderlinge communicatie die tot grote ergernis van puristen door sommigen, zeker op de sociale media, steeds vaker aan de laars wordt gelapt. Helaas valt fatsoen niet af te dwingen. En dwingende taalhervormingen helpen de discriminatie van minderheden niet de wereld uit. Buitenlanders, allochtonen, nieuwe Nederlanders, etnische minderheden, mensen van kleur….’het wij-zij denken zal er niet als bij toverslag door verdwijnen’, schrijft Drayer. Het verbieden van het gebruik van bepaalde woorden is zinloos en tast de vrijheid van spreken aan.

Determinisme

‘Witte Schuld’ is een lange aanklacht tegen de niet-doordachte gevolgen van een identiteitsdenken dat mensen in hokjes plaatst en vastpint op wat zij zijn in plaats van hen te beoordelen op gedrag of standpunten. ‘De kenmerken waarmee je in je wiegje al zat opgescheept bepalen hoe anderen je behandelen en hoe je zelf in het leven staat’ schrijft Drayer. De scheidslijn tussen goed en fout in de publieke meningsvorming wordt dan bepaald door huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid of een ander kenmerk. De Franse feministische schrijfster Fatiha Agag-Boudjahlat verzet zich tegen wat zij noemt ‘de huidskleurtruc’ om meningen van deelnemers aan het openbare debat te beoordelen. In een interview in Trouw zei ze: ‘Men doet alsof ideeën de voortzetting zijn van een identiteit. Dat betekent dat als je kritiek hebt op iemands opvattingen, je deze persoon in zijn diepste wezen aanvalt, onderdrukt zelfs. Een normale uitwisseling van argumenten is op deze manier onmogelijk. Vandaar dat wanneer deze vrouwen een vraag krijgen die hun niet bevalt, ze klagen dat ze worden aangevallen.’ Het is een vorm van ’tribaal denken’, in de woorden van Drayer, niet alleen ‘heilloos’, maar ook ‘bloedlink’.

Tegen de fanatici

Elma Drayer voedt haar eigen verontwaardiging over een doorgedraaide identiteitspolitiek door vooral extreme voorbeelden van incidenten uit de afgelopen jaren ten tonele te voeren. Om vervolgens te erkennen dat er wel degelijk een probleem is. Racisme bestaat, en natuurlijk moet je daar iets aan doen, diversiteitsbeleid is niet slecht. Ze keert zich primair tegen de anti-racistische fanatici, maar is daar zelf ook behoorlijk fanatiek in. Ze is niet bang om in haar ogen foute opvattingen scherp te veroordelen. Het is een boek met uitgesproken standpunten en daar is dan zeker ook nog wel het een en ander op af te dingen. Haar simplistische en kromme verdediging van de staat Israël bijvoorbeeld. Als er ergens sprake is van institutionalisering van tribaal denken dan is het daar wel, zou ik zeggen.

Los van alle kritiek die je kunt hebben als iemand flink tekeer gaat tegen welke hedendaagse trend dan ook is het goed dat dit boek de andere, onvriendelijke, ondoordachte en in bepaald opzicht gevaarlijke kanten van de identiteitspolitiek bloot legt. Het is tenslotte een trend die bij spraakmakend Nederland, de overheid en talloze instellingen te vaak kritiekloos wordt gevolgd.

Elma Drayer, Witte Schuld. Uitgeverij Atlas Contact, 192 p. €19,99

[overgenomen van Free Flow of Information]

Reacties (56)

#1 Joop

Dank u, Jos. Fijn dat u hier over schrijft.

 • Volgende discussie
#2 Hans Custers

Bij een omstreden lezing van Paul Cliteur op de Universiteit van Groningen stonden demonstranten met het bord: ‘Vrijheid van meningsuiting staat niet gelijk aan het recht op een platform.’

Wat is er precies mis met die leus? Wat mij betreft raakt die aan een heel belangrijk punt. Er zijn nogal wat figuren die onmiddellijk, en helemaal ten onrechte “censuur” beginnen te roepen als iemand ook maar durft te vragen of ze wel thuishoren op een bepaald platform. Merkwaardig overigens, dat iemand die hier meent op te komen voor de vrijheid van meningsuiting moeite lijkt te hebben met zo’n beetje de meest genuanceerde leus die ik ooit bij een demonstratie heb gezien.

Het verbieden van het gebruik van bepaalde woorden is zinloos en tast de vrijheid van spreken aan.

Welke woorden zijn er precies waar en door wie verboden? Als mensen aangeven dat ze bepaalde woorden kwetsend vinden is daar niks mis mee. Als anderen daar rekening mee houden net zo min. Dat heeft allemaal helemaal niks met een verbod te maken.

Er worden helemaal geen woorden verboden. Dus als Drayer over zo’n verbod begint te janken is dat een heel typisch voorbeeld van slachtoffergedrag. Waar ze zo allergisch voor beweert te zijn. Wat mij betreft lijkt het allemaal weer behoorlijk op de PVV/FvD-versie van de VvMU: ik moet kunnen roepen wat ik wil en wie het niet met me eens is moet zijn bek houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Co Stuifbergen

@2: Helemaal eens. Als de VvMU recht op een platform zou geven, wil ik zendtijd op tv!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 KJH

@2:

Wat is er precies mis met die leus? Wat mij betreft raakt die aan een heel belangrijk punt. Er zijn nogal wat figuren die onmiddellijk, en helemaal ten onrechte “censuur” beginnen te roepen als iemand ook maar durft te vragen of ze wel thuishoren op een bepaald platform.

De vage status van Nederlandse universiteiten, als instellingen die soms publiek, soms privaat zijn, helpt hier niet mee. Een publieke instelling zou meer moeite moeten hebben met het niet geven van een platform. En een links mens als jij zou er typisch gesproken voor moeten pleiten dat een universiteit publiek is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Hans Custers

@4

Onzin. Een universiteit kan niet iedereen die dat wil een podium bieden, zoals geen enkel podium dat kan. Er wordt dus hoe dan ook geselecteerd. En de status van universiteiten is helemaal niet onduidelijk. Die kunnen gewoon hun eigen beleid voeren. De gedachte dat ze dat recht niet zouden hebben omdat ze door overheidsgeld gefinancierd worden bestaat alleen bij extreem rechts.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 sikbock

@3: als je uitgenodigd wordt door ” de tv” zal ik als kijker de laatste zijn om te protesteren, ook al mocht je afwijkende meningen hebben :p

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Janos

@2 eens. Ik mis in het stuk de tolerantieparadox, een niet zo’n beetje ook. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Paradox_van_tolerantie )

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 sikbock

@7: het punt is natuurlijk dat op enkele universiteiten wat ongewassen intolerante schreeuwertjes denken dat ze het recht hebben om de inhoud van het onderwijs voor de rest van de studenten te bepalen. :p

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Michiel de Pooter

Gelukkig maar dat tegen identiteitspolitiek al een robuuste tegenbeweging is gevormd, o.l.v. angelsaksische intellectuelen als Douglas Murray, Stephen Fry, Jordan Peterson en Ben Shapiro. We weten genoeg. Drayer gaat daar niets zinnigs aan toevoegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Jos van Dijk

@2:

de meest genuanceerde leus die ik ooit bij een demonstratie heb gezien

maar in dit geval wel specifiek gericht tegen één bepaalde lezing; met het bezwaar dat dit gelijksoortige reacties kan oproepen bij linkse sprekers (al zullen ze het spandoek wel niet mogen overnemen ;)) enz. Wat winnen we daarmee?

@7: Ik ben het eens met Rawls.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hans Custers

@10

Wat winnen we daarmee?

Ik heb het helemaal niet over winnen of verliezen gehad. Daar gaat het me helemaal niet om. Het punt dat ik maak is dat het totaal over de top is om zo’n demonstratie (van een stuk of 25 mensen) te framen als een bedreiging van de academische vrijheid.

En zou je antwoord willen geven op de vraag die ik stel in #2:

Welke woorden zijn er precies waar en door wie verboden?

Mocht je daar geen antwoord op hebben, dan zou je misschien kunnen erkennen dat je wat je zegt over het verbieden van woorden ook zwaar over de top is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hans Custers

Ik realiseer me nu pas hoe belachelijk die vraag “Wat winnen we ermee?” is. In Jos-van-Dijk-stijl zou ik die vraag met het grootste gemak kunnen framen als een aanval op de vrijheid van demonstratie. Hoezo zou een demonstratie alleen mogen als we er iets bij winnen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Jos van Dijk

@12: dat laatste geef ik graag toe. Waar het mij om gaat is wederkerigheid. Ik zou niet snel tegen een spreker demonstreren enkel om wat je denkt dat hij gaat zeggen. Je lokt een even zinloze tegenreactie uit. Ik kom hier nog o terug

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Hans Custers

@13

Tot nu toe ga je maar weer eens helemaal voorbij aan het punt waar ik je al tig keer op heb gewezen. Dat is namelijk dat het zo overdreven is om overal maar een kwestie van grondrechten van te maken.

Als je een discussie wil over welke sprekers een universiteit wel of niet een podium zou moeten bieden, of over het nut van zo’n demonstratie, dan vind ik dat prima. Maar blaas het nou niet elke keer weer op tot een bedreiging van de academische vrijheid, of de vrijheid van meningsuiting. Daarmee maak je er een zwart-wit discussie van, terwijl het dan in werkelijkheid helemaal niet is. En je gaat mee in de framing van extreem-rechts, dat overal ook een bedreiging van hun grondrechten in ziet.

Vraag je om te beginnen eens af waar de grootste bedreiging van vrijheden zit. Bij 25 demonstranten in Groningen met de meest genuanceerde leus uit de hele geschiedenis van demonstraties in Nederland? Of bij figuren die met geweld een bijeenkomst verstoren van een groep activisten? Om maar even de andere tegenpool te benoemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Janos

@10
Ok, helder. Dus:

“Hoewel een intolerante sekte zelf weliswaar geen recht van klagen heeft over intolerantie, mag haar vrijheid evenwel alleen ingeperkt worden als de toleranten werkelijk en met reden geloven dat hun eigen veiligheid en die van de instituties van vrijheid op het spel staan.”

De vraag is dan natuurlijk “wanneer kun je werkelijk en met reden geloven dat de veiligheid van de instituties van vrijheid op het spel staan”? Ik doe maar een voorzet, maar je ziet in bijv. Polen en Hongarije dat zusterpartijen van PVV en FvD daar vrolijk de persvrijheid en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht de nek om draaien, ze de rechtstaat aanvallen. En dat genoemde partijen in Nederland, ik noem maar wat voorbeelden, pleiten voor een lerarenmeldpunt, onderwijsinstellingen willen sluiten als hun beleid de partijen niet welvallig is, ze de publieke omroep af willen schaffen, en de onafhankelijkheid van de rechtspraak proberen te ondermijnen (oa met geleuter over ‘D66-rechters’). Mag je dan met reden angst hebben dat zodra dat soort partijen aan de macht komen ze de instituties van de vrijheid aanvallen? (zoals soortgelijke partijen in andere landen doen, en zoals ze zeggen te gaan doen?) En zo ja, kunnen studenten die ageren tegen het bieden van een podium aan Cliteur dan niet gewoon een beroep doen op diezelfde Rawls?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 AltJohan

@Hans Custers: “Als je een discussie wil over welke sprekers een universiteit wel of niet een podium zou moeten bieden, of over het nut van zo’n demonstratie, dan vind ik dat prima. Maar blaas het nou niet elke keer weer op tot een”
Zou iemand als Peterson een podium moeten krijgen? Vaak wordt zo iemand uitgenodigd door een groepje conservatieve studenten.

Zou je zo iemand een podium moeten geven? Tja wie bepaald dat?

Sommigen vinden dat Peterson geen podium verdient. De ironie is natuurlijk dat links hem juist daardoor groot gemaakt heeft. https://youtu.be/uMsi61OtkE4

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 sikbock

@15: de dingen die jij erbij sleept hebben niets te maken met het onderwerp van de betreffende lezing in Groningen, maar alles met jouw associaties daarbij.

Ik kan over die actievoerende studenten ook wel wat associaties oproepen (iets met linkse dictaturen ofzo) maar dat helpt de discussie niet echt verder toch?

Ik ben het verder met je eens dat die actievoerende studenten verder geen bedreiging voor de veiligheid vormen ofzo, mits ze lezingen die ze niet aanstaan, niet feitelijk onmogelijk maken, verstoren of heel erg moeilijk maken. In die gevallen is er mi wel degelijk sprake van bedreiging van het academische klimaat

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Hans Custers

Zou je zo iemand een podium moeten geven?

Daar heb ik niet echt een mening over. Want ik weet onvoldoende van wat hij zegt en in hoeverre dat wetenschappelijke waarde heeft. En het hangt natuurlijk ook af van welk podium. Dat is mijn hele punt: het is niet zwart-wit.

Wat mij betreft zou bijvoorbeeld een anti-vaxxer, als curiositeit, best ergens een keer een verhaaltje mogen houden in een achterafzaaltje van een medische faculteit. Maar als ze zo iemand het academische jaar zouden laten openen zou ik dat schandalig vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Jos van Dijk

@14: Ik vind dat een universiteit een vrijplaats voor ideeën moet zijn, juist om de valse en gevaarlijke ideeën te kunnen bestrijden. Je kunt mijn beoordeling van de gang van zaken rond die lezing van Cliteur in Groningen overdreven vinden, ik vond het -met Elma Drayer- geen goed teken dat het ‘no platforming’ van de Amerikaanse universiteiten hier werd overgenomen (zie het citaat van Furedi). Al zal ik niemand een stroobreed in de weg leggen om te demonstreren, die suggestie wil ik graag wegnemen.

Dan nog even over het ‘verbieden’ van woorden. Een verbod is wat sterk uitgedrukt misschien, maar de aanmoediging om bepaalde woorden niet meer te gebruiken komt soms wel erg dwingend over. Belangrijker vind ik dat het geen zier helpt tegen discriminatie. Het geeft rechtse, xenofobe activisten wel weer een argument tegen mensen die oprecht opkomen voor minderheden.

Wat ik in Drayer’s verhaal waardeer is haar waarschuwing aan links zoals die in een recensie op Tzum werd verwoord:

Witte schuld is vooral voor mensen uit de progressieve hoek een aanmoediging om de redelijkheid weer terug te krijgen in het debat en om je, ondanks je sympathie voor emancipatiebewegingen, je te verzetten als deze groepen in hun revolutionaire vuur ideeën en mensen gaan uitsluiten.

In de identiteitspolitiek zit de polarisatie ingebakken. Daar is op rechts ooit een begin mee gemaakt met Janmaat, Fortuin en Wilders. Drayer’s punt is dat links zich niet moet laten verleiden om dat te kopiëren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Jos van Dijk

@15: In Polen en Hongarije regeren geen zusterpartijen van PVV en FvD, Orbán is van dezelfde partij als het CDA. Maar dit terzijde.

Het lijkt me beter de door jou genoemde programmapunten van PVV en FvD binnen de daarvoor in onze democratie bestaande instituties te bekritiseren en te bestrijden dan daarover angst aan te wakkeren en hun vertegenwoordigers het spreken onmogelijk te maken. Dat leidt alleen maar tot averechtse effecten. Zie verder @19:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Hans Custers

@19

Nou, nog maar een keer dan (zie #14):

Tot nu toe ga je maar weer eens helemaal voorbij aan het punt waar ik je al tig keer op heb gewezen. Dat is namelijk dat het zo overdreven is om overal maar een kwestie van grondrechten van te maken.

Mijn punt is en blijft dat je de frames van extreem rechts overneemt. Door er altijd maar weer grondrechten bij te halen. Of de retoriek van “verbieden van woorden”. Kwetsende woorden niet gebruiken (en de sociale druk die daar bijhoort) heeft helemaal niks met grondrechten te maken, maar gewoon met beleefdheid. Extreemrechts verdraait dat in zijn eeuwige slachtoffergedrag (ofwel: via de emotionele chantage die ze steeds weer toepassen) een kwestie van VvMU van en jij gaat daar in mee. Mijn standpunt daarin is dat ik weiger om toe te geven aan die emotionele chantage.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 P.J. Cokema

@17: Ik kan over die actievoerende studenten ook wel wat associaties oproepen (iets met linkse dictaturen ofzo) maar dat helpt de discussie niet echt verder toch?

Nee, dat “ongewassen intolerante schreeuwertjes”. helpt dat de discussie verder dan? Niet meer doen a.u.b.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Hans Custers

@19

Nog een toevoeging. Als je meent dat het ‘no platforming’ op Amerikaanse universiteiten de grote bedreiging is voor allerlei vrijheden daar ben je behoorlijk blind voor de realiteit. De echte aanval op de academische vrijheid komt daar bepaald niet van kleine groepjes linkse studenten. Die komt vanuit het Witte Huis, de meerderheid van de Senaat, en al die andere overheidsorganen waar de Republikeinen het voor het zeggen hebben.

Het gaat me er niet om een discussie over welke opvattingen er nu wel of niet potentieel gevaarlijker zijn. Maar wel om het feit dat de verre rechterzijde veel en veel meer macht heeft dan die marginale clubjes aan de linkerkant. Dus, nogmaals, als je je daar tegen wilt verzetten, hou dan om te beginnen op met het overnemen van hun frames.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 sikbock

@23: Die “kleine linkse groepjes” hebben onevenredig veel invloed. Zo kun je het ook bekijken.
@22: mea culpa :p

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Janos

@20

In Polen en Hongarije regeren geen zusterpartijen van PVV en FvD, Orbán is van dezelfde partij als het CDA. Maar dit terzijde.

Beetje flauw dit. Ik heb het er niet over of ze in Europees verband bij dezelfde fractie zitten (wat FvD en het Poolse PiS wel doen, maar dat terzijde). Ik heb het er over dat het partijen zijn met hetzelfde gedachtegoed en eenzelfde radicaalrechtse, conservatieve nationalistische agenda.

Het lijkt me beter de door jou genoemde programmapunten van PVV en FvD binnen de daarvoor in onze democratie bestaande instituties te bekritiseren en te bestrijden dan daarover angst aan te wakkeren en hun vertegenwoordigers het spreken onmogelijk te maken.

Ja, dat JIJ dat beter vindt, dat is me volkomen duidelijk. Misschien ga ik daar nog wel een (klein) stukje met je in mee ook. Maar daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat is dat er serieuze aanwijzingen zijn dat, mochten die partijen ooit de macht krijgen, ze fundamenten van de de rechtstaat de nek om gaan draaien. En dat het dan helemaal niet zo gek is wanneer studenten niet willen dat een prominent figuur uit zo’n partij een podium krijgt aangeboden bij hun eigen universiteit. En dat je hun verzet daartegen dus ook best iets serieuzer mag nemen (ook als je het er niet mee eens bent) dan “protesten tegen sprekers die niet voldoen aan de identiteitspolitieke eisen.”, zoals je doet in #0. Ook op basis van Popper, en Rawls. Dat Drayer daar dan (als ik je recensie goed begrijp) helemaal op los gaat, zegt me vooral iets over haar tolerantie tegenover andersdenkenden.

Ten slotte: ik vind een opmerking als “daarover angst aan te jagen” wat ongepast. Ga maar vragen aan een homo in Polen, een vluchteling in Hongarije of een immigrant uit Latijns-Amerika in de VS vragen hoe irrationeel die angst voor radicaal/nationalistisch rechts is…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Hans Custers

@24

Die “kleine linkse groepjes” hebben onevenredig veel invloed. Zo kun je het ook bekijken.

Met een feitenvrije blik kun je het zo zien, inderdaad. In de echte wereld slaan ze nog geen deuk in een pakje boter. Misschien kun je, als je heel hard zoekt, twee of drie lezingen vinden die ze tegen hebben gehouden in de VS? Of misschien zelfs dat niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Jos van Dijk

@25:

serieuze aanwijzingen zijn dat, mochten die partijen ooit de macht krijgen, ze fundamenten van de de rechtstaat de nek om gaan draaien

Ik weet niet welke serieuze aanwijzingen je bedoelt maar om te voorkomen dat het zo ver komt lijkt het me nodig om de aanhang van extreemrechts niet nog meer op stang te jagen met de excommunicatie van hun woordvoerders. Ook het verkondigen van verkeerde ideeën is beschermd in een rechtsstaat. Evengoed als het bestrijden ervan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 sikbock

@26: voor jou is het glas blijkbaar leeg. Ik zie het persoonlijk niet als een uitdaging om dat om te toveren tot een glas dat half vol is :p

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Hans Custers

@28

voor jou is het glas blijkbaar leeg

Nee hoor. Dat dat uiterste weer wat van zich laat horen wijst er op dat er in elk geval weer een tegenbeweging op gang komt tegen extreem rechts. Dat lijkt me hard nodig.

Voorlopig heeft die tegenbeweging nog niet veel in de melk te brokkelen, maar dat zou kunnen veranderen. En wie weet zijn we over 30, 40 jaar wel weer te ver doorgeslagen naar de andere kant. Dat zien we dan wel weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Janos

@27

Ik weet niet welke serieuze aanwijzingen je bedoelt

Dan gaat het daar mis, maar ik heb ze toch echt al genoemd. En ik weet niet of het me zo veel kan schelen of de aanhang van extreemrechts op stang wordt gejaagd of niet. Ik vind het veel belangrijker dat extreemrechtse ideeën bestreden worden. En daarbij, het niet bieden van een podium aan abjecte ideeën is toch echt iets anders als het verbieden van het verkondigen ideeën.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 sikbock

@29 @30: zo is dat jongens. Wat zouden we moeten zonder extreem rechts? :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Janos

@31 gelukkig ben ik daar voor mijn zingeving niet van afhankelijk… ook niet van het trollen op weblogs, trouwens ( :-) )

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 AltJohan

Ik noem het populistisch rechts.

@Hans Custers, @Janos: het is toch niet zo dat Trump eerst viraal is gegaan door veel Universiteiten af te lopen bij de campagne.

De universiteiten spelen totaal geen rol van betekenis in de verspreiding. Alleen als rechts zichtbaar gedwarsboomd worden creëert dat dankbaar campagne-materiaal voor populistisch rechts. (AFA, enz…)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Hans Custers

Alleen als rechts zichtbaar gedwarsboomd worden creëert dat dankbaar campagne-materiaal voor populistisch rechts.

Onzin. Extreem rechts (zo noem ik het, omdat het dat is) vindt altijd wel iets om over te janken. (Zie bijvoorbeeld de lachwekkende nonsens over de “war on christmas”.) En als ze het niet vinden lokken ze het wel uit. Gewoon net zo lang provoceren tot er iemand hapt. Ze drijven namelijk grotendeels op slachtoffergedrag en emotionele chantage.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Karin van der Stoop

@34: Ja hilarisch eigenlijk, hoe rechts altijd links beschuldigt van de eigen bull shit. Alleen jammer dat het zo goed werkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Hans Custers

@35

Alleen jammer dat het zo goed werkt.

Ja. En dat is dus ook de reden waarom ik steeds weer reageer als Jos de frames van extreeem rechts overneemt. Helaas krijg ik op dat punt maar steeds geen antwoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Jos van Dijk

@36: Mijn ‘frame’ is de wederkerigheid in het principe van de vrijheid van meningsuiting. Ik citeer de laatste alinea uit mijn boek ‘Dit kan niet en dit mag niet'(2007):

Tolerantie is een heel bewuste, goed overdachte houding om af te zien van verbod of straf vanwege een uiting waar je zelf grote bezwaren tegen hebt. Het is een wijze toepassing van de gulden regel van wederkerigheid: ik behandel de uitingsvrijheid van anderen zoals ik zou willen dat ze mijn vrijheid respecteren. Alleen op die manier kunnen we komen tot voor allen aanvaardbare omgangsvormen.

Kan me niet voorstellen dat iemand dit ‘extreemrechts’ zou noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Hans Custers

@37

Hopla, daar gaan we weer.

af te zien van verbod of straf vanwege een uiting waar je zelf grote bezwaren tegen hebt

Waar ging het hier over een verbod of straf? Helemaal nergens. Je herhaalt gewoon weer precies dat frame waar ik je al 100.000 keer op gewezen heb. Alles opblazen tot een bedreiging van grondrechten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 lmgikke

@37 Quote:
“ik behandel de uitingsvrijheid van anderen zoals ik zou willen dat ze mijn vrijheid respecteren. Alleen op die manier kunnen we komen tot voor allen aanvaardbare omgangsvormen.”

voor mij was dat ook zo, totdat ik er achter kwam dat ik daarmee mezelf tekort doe. Ik ben meer voor:

“ik behandel de uitingsvrijheid van anderen zoals zij mijn vrijheid respecteren. Alleen op die manier kunnen we komen tot voor allen aanvaardbare omgangsvormen.”

In het geval van alt-right en klimaatcriminelen/sceptici betekend dat dat ik dus niet meer naar ze hoef te luisteren of een podium te geven. Alt-right en klimaatsceptici (98% van hen) maken iedereen die het niet met hun eens is voor van alles uit. Zodra hun oneigenlijke/ valse argumenten op inhoud onderuit gehaald worden, gaan ze steevast over op een aanval op de persoon of het afleiden van de aandacht met nog meer onzin. Daarmee diskwalificeren ze dus zichzelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Jos van Dijk

@38: Je blijft haken op verbieden en straffen. Ik zie in het principe van de vrijheid van meningsuiting ook een appèl om op basis van wederkerigheid een publiek debat mogelijk te blijven maken. En ik heb mijn twijfels of dat standpunt gedeeld wordt door degenen die betrokken zijn in de voorbeelden die ik in de bespreking van het boek van Drayer heb genoemd.
@39: bevestigt die twijfels. Het frame van extreem rechts, waar ik me volledig van distantiëer, wordt gemotiveerd door een overeenkomstig motief: we worden tekort gedaan. Jezelf opsluiten, anderen uitsluiten, het leidt alleen maar tot meer polarisatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Hans Custers

@40

Je blijft haken op verbieden en straffen.

Nee, daar blijf ik niet op haken. Waar ik op blijf haken is dat jij keer op keer een genuanceerde opmerking, zoals die leus van die 25 demonstranten in Groningen, op één lijn stelt met verbieden en straffen. Want het een heeft echt helemaal niets met het ander te maken.

En ga dat nu alsjeblieft niet ontkennen, want dat is exact wat je doet met dat citaat in #37.

Als je wederkerigheid zo belangrijk vindt, erken dan ook gewoon het recht van mensen om een mening te hebben over de selectie die een bepaald platform maakt. En het recht om voor die mening uit te komen. Zonder daar meteen de suggestie bij te halen dat ze een ander het zwijgen op willen leggen.

En ik heb mijn twijfels of dat standpunt gedeeld wordt door degenen die betrokken zijn in de voorbeelden die ik in de bespreking van het boek van Drayer heb genoemd.

Waarmee je eigenlijk zegt dat je niet weet wat dat standpunt is, maar dat je maar afgaat op je vermoedens daarover. Tip: hou daarmee op. Kijk naar wat ze doen en zeggen en niet naar wat je denkt dat ze denken. Dat zou al een hele hoop kunnen schelen.

@39 bevestigt die twijfels

Bullshit. Niemand is verplicht om naar alles en iedereen te luisteren, of om een ander een podium te bieden. Iedereen selecteert naar wie hij wel of niet luistert en elk platform maakt een selectie van wie er wel of niet welkom is. Dat is net zo goed een grondrecht als de VvMU. Wat #39 zegt heeft echt absoluut helemaal niks te maken met het niet respecteren van rechten van een ander. Dat schijnt maar niet tot je door te dringen.

Het frame van extreem rechts, waar ik me volledig van distantiëer, wordt gemotiveerd door een overeenkomstig motief: we worden tekort gedaan.

Precies. Dat is de emotionele chantage die ze gebruiken. Waar je dus niet aan toe moet geven. In werkelijkheid wordt extreem rechts in de verte verte niet tekort gedaan door 25 demonstranten in Groningen die vinden dat een FvD’er niet welkom is op een universiteit, omdat ze die partij (niet helemaal onbegrijpelijk) als bedreiging van de academische vrijheid zien. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar hou een godsnaam eens op met doen alsof die demonstranten het grote gevaar voor de academische vrijheid zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 sikbock

@41: de studenten waar het om gaat zijn wel degelijk voor een verbod op bepaalde lezingen of personen. Ze voeren actie om dat af te dwingen door die lezingen te verstoren, onmogelijk of heel moeilijk te maken.

zo moeilijk is het toch niet om te begrijpen wat Jos bedoelt?

Als je je op het standpunt stelt dat de studenten gelijk hebben (en er geen platform mag worden geboden ( door de universiteit) aan ” abjecte ideeën of personen, zeg dat dan gewoon. dan blijf je on topic.

Maar het lijkt er nu op dat je geen enkel punt maakt en elke keer vervalt in het afzeiken van extreem rechts of alt right. weinig boeiend wat mij betreft

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 AltJohan

@Hans Custers “…. in Groningen die vinden dat een FvD’er niet welkom is op een universiteit, omdat ze die partij (niet helemaal onbegrijpelijk) als bedreiging van de academische vrijheid zien.”

In Amerika is nu een wet van kracht, want ze waren er niet 100% gerust op: https://www.businessinsider.nl/donald-trump-university-professor-stephen-gilpin-2018-4?international=true&r=US

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Hans Custers

@42

de studenten waar het om gaat zijn wel degelijk voor een verbod op bepaalde lezingen of personen

Heb je niet gelezen wat ik nu meermaals heb geschreven, of gaat het je bevattingsvermogen te boven.

Ik probeer het nog één keer. Een universiteit is een wetenschappelijke instelling. Vanuit die wetenschappelijke functie worden mensen uitgenodigd om er te spreken. Er vindt dus een selectie plaats en daar is helemaal niks mis mee. Het kan zelfs niet anders, omdat het nou eenmaal onmogelijk is om iedereen die dat zou willen een podium te bieden.

Er is geen enkele reden waarom je geen kritiek zou mogen hebben op die selectie. Zeggen dat die mening geen plek verdient op een podium met aanzien op een universiteit is iets totaal anders dan zeggen dat het uiten van die mening verboden zou moeten worden. Punt.

@43

Geen idee waar je het over hebt. De link die je geeft heeft in elk geval absoluut niets te maken met wat je beweert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 sikbock

@44: die studenten protesteren niet alleen, ze eisen dat bepaalde wetenschappers of onderwerpen niet besproken/ behandeld worden aan de universiteit. De facto willen ze dus dat die verboden worden aan de universiteit.

Heeft verder meer te maken met academische vrijheid dan met de vrijheid van meningsuiting die jij er bij haalt. Je kunt er verder wel omheen draaien, maar het is helaas niet anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Hans Custers

@45

ze eisen dat bepaalde wetenschappers of onderwerpen niet besproken worden aan de universiteit

En daar is niks mis mee, zoals ik ondertussen een keer of 10 heb uitgelegd. Als wetenschappers zouden demonstreren omdat bijvoorbeeld een anti-vaxxer of een homeopaat een prestigieuze lezing zou mogen geven op een medische faculteit zouden ze wat mij betreft groot gelijk hebben.

Natuurlijk ligt het in het geval van Cliteur genuanceerder, maar het principe blijft hetzelfde. Je mag best bezwaar maken als je vindt dat iemand een plek krijgt op een platform waar hij eigenlijk niet thuishoort. En vervolgens kun je met argumenten bediscussiëren waarom dat bezwaar wel of niet terecht is. Dat lijkt me de wederkerigheid, die Jos zo belangrijk zegt te vinden.

Het meteen maar in een frame van een bedreiging van grondrechten stoppen is veel te makkelijk. Academische vrijheid is niet het recht om een plek op te eisen op een platform. En het is juist wel ook het recht om kritisch te zijn op verhalen waarvan je vindt dat ze niet op een wetenschappelijk platform thuishoren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 sikbock

@46: studenten mogen best hun bezwaren kenbaar maken maar (zoals eerder gezegd): als hun argumenten te licht bevonden worden en er een andere afweging wordt gemaakt, mogen ze lezingen e.d. niet verstoren en/of moeilijk cq onmogelijk maken.

Verder: dat ze protesteren zegt op zich nog niets over hun motieven/argumenten en/of drijfveren. Niet alle demonstranten zijn even begaafd of tolerant bedoel ik maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 sikbock

@47: of even volwassen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Hans Custers

@47

mogen ze lezingen e.d. niet verstoren en/of moeilijk cq onmogelijk maken.

Dat is hier dan ook niet gebeurd.

dat ze protesteren zegt op zich nog niets over hun motieven/argumenten en/of drijfveren.

Inderdaad. Dus daarover speculeren heeft niet zo veel zin. Kijk naar wat ze zeggen en doen en niet naar wat je denkt dat ze denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 sikbock

@49: blijkbaar heb je het achterliggende stuk niet gelezen, maar bij de lezing van Cliteur aan de RUG heeft de organisatie (naar aanleiding van diverse uitingen door “actievoerders”) toch maar besloten persoonsbeveiliging voor de uitgenodigde wetenschapper in te huren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Hans Custers

@50

Ik reageer op #0. En die schrijft alleen iets over een demonstratie van zo’n 25 personen met de meest genuanceerde leuzen uit de geschiedenis van het demonstreren. En associeert die vervolgens met een bedreiging van de academische vrijheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 sikbock

ja, zo kan ik ook wel een mening hebben :-P
volgende keer beter

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Hans Custers

@52

Je bedoelt dat ik al de tijd al had moeten snappen dat je het eigenlijk over een eventuele dreiging met geweld had, waardoor men extra beveiliging nodig vond, ook al heb je daar tot #50 helemaal niks over gezegd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 sikbock

Whatever Hans, Als je even de moeite had genomen om door te klikken naar het achterliggende https://freeflowofinformation.blogspot.com/ had je kunnen lezen dat er links in het oorspronkelijke artikel staan die verwijzen naar deze kwestie. Jij koos er echter voor om dat niet te doen en half blind je energie te steken in het afbranden van Jos van Dijk.

Wees een vent en lees je de volgende keer beter in voordat je gaat schieten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Hans Custers

@54

Als je het niet erg vindt blijf ik toch maar liever reageren op wat iemand hier schrijft. En niet op vermoedens over informatie uit een of ander achtergrondstuk die hij misschien ook nog ergens in het achterhoofd zou kunnen hebben. Ik verbeeld me namelijk niet dat ik gedachten kan lezen.

Je zou misschien kunnen overwegen een volgende keer direct expliciet het punt te noemen waar het je blijkbaar echt om gaat. In plaats van dat pas na 5 of 10 reacties te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 sikbock

@55: hardleers blijkbaar. Onder het stuk van Jos van Dijk staat expliciet een link naar waar het vandaan komt.

Jammer dat je feitenvrij wat in het rond loopt te blazen. En dan ook nog de verantwoordelijkheid daarvoor buiten jezelf leggen. Tsja

 • Vorige discussie