Homo’s dreigen met nog zwaarder virus

SATIRE - Het coronavirus heeft de verhouding tussen homo’s en conservatieve christenen op scherp gezet. De christenen geven de homo’s de schuld van de pandemie. De homo’s vinden dat christenen blij mogen zijn dat ze niet harder hebben toegeslagen.

Dat homo’s achter de uitbraak van het Covid19-virus zitten, werd recent ontdekt door Ralph Drollinger, een conservatieve evangelist die verbonden is aan het Witte Huis. Volgens hem zouden de homo’s Gods wraak voor hun karretje gespannen hebben om de mensheid te geselen. ‘Ieder keer als twee homo’s trouwen, vallen er tien doden door het virus’, aldus Drollinger. ‘Ze doen het expres om onze heiland Jezus Trump dwars te zitten.’

In homoseksuele kringen werd betrokkenheid bij de virus aanvankelijk ontkend, maar gisteren kwam de Roze Wereld Regering (RWR) alsnog met een verklaring: ‘Wij hebben het virus niet ontworpen. Dat heeft God gedaan. Maar wij zijn ons ervan bewust dat we Zijn wil kunnen sturen met ons gedrag. We zijn zeer terughoudend met het inzetten van dit middel, maar we kunnen de menselijke natuur niet verloochenen.’

Volgens Divine Pinkerton, de woordvoerder van de WRW, mag de wereld blij zijn met de zelfbeheersing van homo’s: ‘Als we werkelijk overal onze gang zouden gaan, was de situatie volstrekt anders. Daar zouden mensen als dominee Drollinger zich wat meer rekenschap van moeten geven. Wij zijn in staat Gods toorn zodanig op te wekken dat er veel zwaardere virussen op aarde losgelaten zullen worden zodra wij dat wensen.’

Haatfeest

Een van de eerste reacties kwam van de Chinese president Xi Jinping. ‘Dit bevestigt wat wij al vermoedden, namelijk dat westerse poespas de schadelijkheid van het virus vergroot. Hier in China hebben wij het niet zo op homo’s noch op christenen, en daarom zijn we erin geslaagd het aantal coronaslachtoffers binnen te perken te houden. Ik heb zelfs verordoneerd dat er geen meer bij mogen komen en daar houdt het virus zich strikt aan, blijkt uit onze cijfers.’

‘Als dit virus inderdaad het resultaat is van een theologisch geschil, is dat des te meer reden om religie af te schaffen’, viel de atheïstische propagandist Richard Dawkins zijn mede-ongelovige bij. ‘Mijn pleidooi is altijd geweest dat via de scholen te doen. Wanneer kinderen erin geramd krijgen dat God niet bestaat, sterft het geloof vanzelf uit. Nu iedereen online les krijgt, zouden we patroonherkenning kunnen inzetten om iedere referentie aan God in het lesmateriaal weg te filteren. Zo kunnen we uitbraken als deze in de toekomst voorkomen.’

Net als ten tijde van de Nashvilleverklaring is de meerderheid van de kerkgangers geschokt. Volgens hen neemt Drollinger een loopje met de bijbel, die juist onconditionele naastenliefde zou voorstaan. Drollinger is het daarmee niet eens. ‘De haat die ik uitdraag is volkomen terecht’, aldus de predikant, die wekelijkse bijbelgroepjes runt in het Witte Huis. ‘Overigens niet alleen jegens homo’s, maar ook jegens katholieken, klimaatactivisten, Latino’s, zwarten en feministen. Wat mij betreft is het evangelie één groot rancuneus haatfeest. En Jezus is het met mij eens.’

 1. 2

  Hij verzamelde twaalf mannen om zich heen, drukte een van hen, Johannes, aan zijn borst, en bij terugkeer bij de bron waren ze erover verbaasd dat hij zich met een vrouw (M.Magdalena) afgaf. Uiteindelijk is hij er vervolgens bij een publiek triootje in een SM-tafereel in gebleven.
  Jezus’ geaardheid is voor mij wel duidelijk.

  Niettemin gaf hij wel het goede voorbeeld.

 2. 6

  @4: Je moet de rest van Lucas 18:16 ook even lezen, hè!

  16Maar Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen zijn leerlingen: ‘Laat die kinderen toch bij Mij komen! Houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van God is voor wie is zoals zij.

  Je moet dus zo goedgelovig zijn als een kind. Al die Nigeriaanse prinsen doen dus als Jezus…

 3. 9

  @7: Tenminste ik ben niet iedereen. Waarom zou ik (of wie dan ook) rekening moeten houden met een stel dogmatici die de bedenksels en achterhaalde interpretaties van een antiek geschrift voor waar aannemen, tot baby’s verminken aan toe?

 4. 11

  Ik ben niet zo van dingen verbieden, maar homo’s met een virus associeren is zelfs in Sargasso-kringen toch redelijk… eh.. smakeloos?

 5. 15

  Het is duidelijk dat de meeste mensen de brede weg prefereren. God en Jezus belachelijk maken. Gewoon een uiting van angst. Net alsof God Zich eraan zal storen. Overduidelijk is het bewijs voor een Schepper, maar veel mensen kiezen ervoor om de waarheid te haten. Ooit zullen ze voor God staan om vervolgens terecht de zelf gekozen vernietiging te ondergaan.
  Homo’s kiezen hun eigen lot. Iedereen kiest zijn eigen lot. Niet boos worden op God en Zijn dienaren dat zij de homo’s erop wijzen dat ze zondaars zijn en dat er nog vergeving mogelijk is. Blijft men volharden in de zonde dan zal ook voor hen de eeuwige dood volgen. In de bijbel is al voorzegt dat Gods woord in de eindtijd zal worden verdraaid. Er zal straks niet meer de waarheid onderwezen worden, maar een drekevangelie waarin zondigen wordt aangeprezen. Gelukkig zal God weten wie daar verantwoordelijk voor zijn. Amen

 6. 17

  @15: Ga toch fietsen met je zonde. Als er al een God bestaat, dan ben jij degene die van een koude kermis thuis komt mocht je Haar ooit ontmoeten. Je bent op aarde om van ’t leven te genieten mafkees. Het idee dat het zondig is om een ander lief te hebben…teringjantje…snap je nou zelf niet dat je je eigen geloof totaal verknipt hebt? Jouw God lacht zich een breuk om dat soort onzin, of anders heeft Ze medelijden met je.

  @16: Duidelijk niet. Dit soort geneuzel is nogal herkenbaar…

 7. 20

  @19: Een beetje god heeft geen aardse persoon nodig om hem te verdedigen of in zijn naam een jihad te voeren.
  Een beetje god laat geen honderdduizenden onschuldige kinderen sterven door tsunami’s, oorlogen en ziektes.
  Ergo, god bestaat niet.

 8. 21

  ‘Als er al een God bestaat’
  De dwaas zegt in zijn hart; er is geen God. Duizenden jaren geleden waren er al mensen die niet in God wensten te geloven. Eigen keuze. Een moedige keuze. Maar is deze keuze terecht? Al langere tijd is bekend dat evolutie niet de gewenste verklaringen kan geven. De cel blijkt te geraffineerd, de evolutie te complex. Al met al kan gesteld worden dat evolutie niets anders is dan ook een geloof. Een geloof dat alles vanzelf ontstaan is. Dit evogeloof geeft mensen die God en Zijn geboden haten, vertrouwen om allerlei andere aspecten te introduceren. Homosexualiteit is goed. Wil je een vrouw zijn als man, prima. Omgekeerd ook prima en binnen de korste keren sex met dieren, kinderen. Ach je moet van het leven kunnen genieten. Zo schuift de grens steeds verder op. O wacht even er moet vrije keuze zijn. Dat is de grens dus sex met kinderen en dieren is dan niet geoorloofd. Wie die vrije keuze en zelfbeschikking in de mens gepland heeft. Kennelijk is er iets dat mensen zegt wat goed en slecht is. Hoe dat komt? Alles behalve God redeneert men.
  Er komt een moment dat de dood je komt halen en je voor God komt te staan. Mensen denken te kunnen onderhandelen met God. God is toch liefde? Die stuurt je niet naar de afgrond. Dat klopt ook want God zal niet onderhandelen en je zal zelf je bestemming kiezen. Zonder een verzoeningskleed geheel naakt en met veel wroeging dat je niet oprecht hebt geprobeerd de waarheid te zoeken en in plaats daarvan in de leugen te geloven. Helaas veel anderen daarin meetrekkend. Gelukkiig zullen veel mensen. Homo’s, moslims, ongelovigen gered worden. Niet vanwege hun geloof, maar vanwege hun oprechtheid. Vele anderen zullen terecht in de hel komen. Over satire gesproken.

 9. 23

  @21: Als we er even vanuit gaan dat je door die oude baas gered wilt worden, moet je niet halsstarrige betweterij met oprechtheid verwarren. Dus keer ons die andere wang maar eens toe. O, wacht: starre hals.

  Dan gaat het verhaal dat hij (m/v) de mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, hetgeen niet bepaald een aanbeveling is. Het zou in zoverre kunnen kloppen dat deze mensgelijke weer eens niet van ophouden wist en te lang door is gegaan zijn scheppingsdrift uit te melken. God had na de kat gewoon moeten ophouden.
  Wat niet in de bijbel staat, omdat de notulist dat simpelweg niet onder ogen wilde zien, is dat god misschien wel heeft ingezien dat hij te ver was gegaan en het project heeft gestaakt en elders opnieuw is begonnen. Elders. Niet hier.
  In de petrischaal van onze kosmos is een bijbelse cultuur ontstaan, met uitwassen die zichzelf opvreten.
  Daar laat ik het even bij, anders draaf ik door.

 10. 24

  @23: [ de mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, hetgeen niet bepaald een aanbeveling is. ]

  De pretparken tussen onze benen worden door maar liefst 2 rioolpijpen doorsneden. Een designer zou dat nooooit doen.

 11. 25

  @21: Je hoort mij niet zeggen dat God niet bestaat, want dat kun je niet weten. Ik ben agnost, geen atheïst.

  Maar dat jij gelooft dat Haar woord door een stel primitievelingen is opgetekend en dat als wet aanneemt, die bovendien naderhand continu opnieuw is geïnterpreteerd, ook weer door mensen, maakt je in mijn ogen een dwaas. Helemaal als je denkt dat bijv. homosexualiteit of transsexualiteit verboden zou zijn. Die mensen zijn immers zo door jouw God geschapen, dus waar heb je ’t over? Dat we sex met kinderen verbieden is omdat een kind niet in staat is voor zichzelf te beslissen of voor zichzelf op te komen. En bestialiteit, ach van mij hoeft ’t niet, maar volgens mij heeft een paard of een schaap daar niet zoveel last van. Een marmot of chihuahua moet je natuurlijk met rust laten, anders ben je een sadist.

  Je projecteert je eigen vunzige moraal op een God die zich helemaal niet druk maakt om wat jij hier uitvreet. Vunzig ja, als je denkt mensen liefde en genot te mogen ontzeggen, omdat jij ’t toevallig vies vindt.

  Wat de hel betreft, die creëer je inderdaad zelf. Hier op aarde al, daar heb je God helemaal niet bij nodig. En de waarheid zoekt iedereen op zijn eigen manier, en niemand vindt die uiteindelijk. Jij al helemaal niet, want je gelooft in een hele grote leugen. Maar wees gerust, ik denk dat God dat niet erg vindt hoor. Alleen jammer dat je zoveel mensen veroordeelt om wie of wat ze zijn. Maar goed, je bent in NL in elk geval een slinkende minderheid.

 12. 27

  @26: Met iets minder humor: bij vissen loopt de zenuw voor het strottenhoofd vanuit de hersens achter het hart langs naar de kieuwen. Ongeveer de kortste weg.

  Bij mensen komt reeds in de nek de zenuw voor het strottenhoofd uit de nekwervels, gaat helemaal naar het hart en er onderdoor en weer omhoog naar het strottenhoofd in de hals.
  Idem bij de giraf, een omweg van pakweg 5 meter.

  Een designer zou dat nooooit doen.

 13. 29

  @28: Dat is pure evolutie.
  Net als een computersysteem waar steeds meer aan gesleuteld en bijgebouwd wordt, maar waarmee onhandigheden uit het begin niet veranderd worden. Daar worden patches voor gemaakt.

 14. 31

  @30: Gewoon de uit de bijbel verwijderde pagina 1 weer toevoegen…

  “‘Elke overeenkomst met bestaande personen, gebeurtenissen, plaatsen of entiteiten berust op louter toeval. Alle personages, gebeurtenissen, plaatsen en entiteiten zijn fictief en verhouden zich op geen enkele manier tot een werkelijkheid van bestaande personen, gebeurtenissen, plaatsen of entiteiten.”

 15. 33

  @32: Zo absurd dat het wel waar moet zijn? Daar had Tertullianus ook al last van.
  Die schietgrage Amerikanen zouden zich eens wat meer door hem moeten laten inspireren:

  Het christen-pacifisme beroept zich op Tertullianus’ afwijzing van het toelaten van militairen tot het christendom.

 16. 34

  Beste reacties allemaal,

  Het artikel over beschuldigen aan de adres van homo’s is echt, echt en ECHT KRANKZINNIG dat ik ooit in mijn hele leven lang heb gehoord. ECHT BELACHELIJK EN OERSTOM van bepaalde conservatieven nl. Evangelisten, Christenen en Moslims ( met haatbaarden ). WALGELIJK!
  Maar ik ga zeker niet over Jezus belachelijk maken, niet over God belachelijk maken, niet over Maria Magdanela belachelijk maken, niet over hetero’s belachelijk maken, want ze zijn gewoon mensen evenals andere conservatieve mensen. Hoe vaak Christenen, Moslims en Evangelisten hebben beschuldigd, is de reden van ego strelen om hun eigen hachjes, hun eigen kijkje profiteren en voor de camera zichzelf gooien voor stomme kijkers en of lezers.

  Kijk zelf naar de mensen die vroeger aan Spaanse ziekte of pesten overleden, waren vast niet homo’s of hetero’s, daar hadden wij niet aan gedacht. NU dus wel, hoe krankzinnig in moderne 21e eeuw van ons allen samenleving, maken die haatmensen toch aan zichzelf kapot.
  Als ik bijvoorbeeld moslims met haat-baarden die vrouwen onderdrukken, hun wammende behaarde ballen die arme flamoezen steeds met vieze karnemelk wegwerpen, baaammm-baaammmm volle vieze behaarde dikke mannenbillen rammen en hun druipende onverzorgd-vlekke eikels, voelen ze zich zeker ondergewaardeerd he? Het is ook precies hetzelfde als ze ons zo aandoen met hun beschuldigingen.

  Hoe samenhorigheid wij toch samen kunnen leven, werkt het absoluut averechts van hun beschuldigingen, dat nooit kan het waarmaken!