Hoed u voor mensen die klagen over ‘aanzuigende werking’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

In de filosofie spreekt men weleens van een verwerpelijke conclusie. We verwerpen dan een bepaalde redenering omdat we haar consequenties niet kunnen en willen aanvaarden. Sommige gedachtes zijn namelijk bloedlink en verleiden ons om foute paden te bewandelen. Het debat over asielzoekers zit helaas vol met deze redeneringen. Zo suggereerde Halbe Zijlstra in Pauw dat Europese opvangplannen weinig nuttig zijn, als de oorzaak van het probleem niet wordt aangepakt – alsof de opvang van duizenden reddeloze mensen een bijzaak is. Veel erger nog is het idee van de ‘aanzuigende werking’ van vluchtelingenopvang.

De ellende van die redenering is in heel Europa te zien.

Laten we ons een debat voorstellen tussen Arie, voorstander van een humane vluchtelingenopvang, en Ernst, die veel moeite heeft met de komst van al die vreemdelingen. Als Ernst zich onder de idealen van Arie uit wil trekken kan hij het volgende stellen: ‘als we asielzoekers opvangen en laten profiteren van onze welvaart, komen er alleen maar meer deze kant op’! Hoe moeten we dit argument beoordelen?

Dit is in ieder geval waar: omdat de omstandigheden hier veel beter zijn dan in vluchtelingenkampen in Libanon en Turkije, komen vluchtelingen onze kant uit. Onze welvaart en veiligheid hebben een aanzuigend effect.

Dit kunnen we gewoon accepteren, maar we kunnen er ook iets aan doen. Nu zijn er grofweg drie manieren om te reageren: (A) we kunnen de situatie voor vluchtelingen in de regio zo goed maken dat ze niet meer naar ons toe vluchten, (B) we kunnen de grenzen sluiten en (C) we kunnen de situatie van vluchtelingen hier zo slecht maken dat ze niet meer naar ons toe vluchten: bijvoorbeeld door, zoals Ernst impliceert, gearriveerde vluchtelingen niet of inhumaan op te vangen.

Goed, hoe moeten we deze opties beoordelen? In het kort: doelstelling A is mooi, maar onhaalbaar. Doelstelling B is moreel zeer dubieus en vooral onrealistisch.[1]En doelstelling C is wellicht haalbaar maar levensgevaarlijk, en schendt op afschuwelijke wijze de beschaving die in Europa na de 2e wereldoorlog is opgebouwd.

A: het simpele feit is dat het welvaartsverschil tussen Europa en Irak, Libanon en natuurlijk Syrië enorm is. De Westerse wereld kan de toestand in de vluchtelingkampen daar zeker verbeteren, en zorgen voor basale voorzieningen zoals medicijnen en onderwijs. Maar wij zijn en blijven vreselijk rijk – met het meest ruimhartige beleid halen we de prikkel om te migreren niet helemaal weg. Sterker nog, juist als de vluchtelingen daar een klein beetje opkrabbelen, zullen ze zich de smokkelreis naar Europa financieel kunnen veroorloven en het betere leven sneller gaan zoeken.

B: de grenzen dichtgooien is zeer ingewikkeld. Naast alle praktische bezwaren – als je de weg sluit lopen ze door de velden, hardnekkige mensensmokkel –, het argument dat dichte grenzen migratie juist aanmoedigen en alle morele objecties vereist het dat Nederland het vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens opzegt en daarvoor uit de EU stapt. Bovendien zien we elke dag hoe moeilijk het is om de Europese buitengrenzen te bewaken. Op de korte termijn gaan de grenzen dus niet dicht.

Optie C blijft dus over. Als we de aanzuigende werking willen doorbreken, moeten we vluchtelingen minstens zo slecht behandelen als in Syrië en in de vluchtelingenkampen. Dan moeten we ze opsluiten en laten verhongeren, eindeloos door bossen en velden laten dwalen, als criminelen arresteren en onder bruggen laten slapen. Dan moeten we ze ieder mensenrecht ontkennen en iedere daad van medeleven ontzeggen. In het kort: dan moeten we onze beschaving opgeven en luisteren naar Viktor Orbán. Het asielprobleem als zodanig wordt er niet mee opgelost. Maar we maken van ons land in ieder geval een minder aantrekkelijke bestemming in vergelijking met fatsoenlijke buurlanden.

En dat brengt ons bij de verwerpelijke conclusie. Iedere keer dat een PVV’er, VVD’er, Fidesz-aanhanger of Pegida-demonstrant predikt over aanzuigende werking, gaat iemand de bovenstaande redenering volgen en de conclusie trekken dat hij asielzoekers weg moet pesten. En geeft hij onze belangrijkste idealen op.

Dat is diep triest.

Als we trouw willen blijven aan de waarden van onze grondwet en ons vrije land, zullen we de aanzuigende werking van onze welvaart en goede daden simpelweg moeten accepteren. Die vluchtelingen komen er gewoon aan. Laten we ze begripvol en solidair ontvangen.

[1] De morele argumenten voor en tegen het sluiten van grenzen bespreek ik hier niet.

Dit artikel van Jurriën Hamer verscheen eerder op Bij Nader Inzien.

Reacties (53)

#1 dus

En voor je het weet is het hier net zo’n armoedige bende als daar. Al die mensen moeten namelijk kunnen werken voor hun brood. Je ziet nu al dat dat voor een behoorlijk groot aantal mensen niet gaat, zie de werkloosheidscijfers en ook de cijfers over eerdere groepen vluchtelingen. Duitsland ziet nu al wat er gebeurt: binnen no-time een half miljoen mensen binnen. En echt geen half miljoen banen die nog open stonden.

 • Volgende discussie
#2 Flip van Dyke

Dat het leven hier beter is in materieel opzicht is natuurlijk buiten kijf, maar dat wil niet automatisch zeggen dat er daarom velen hierheen komen.
De belangrijkste oorzaak is de erbarmelijke situatie in veel vluchtelingenkampen waardoor met weg trekt. Onvoldoende te eten, geen onderwijs, slechte huisvesting etc.

De UNHCR heeft veel te weinig geld om zelfs maar in een minimale opvang te kunnen voorzien.
Het westen keek erna en deed niets. Het enige waar zij aandacht voor had was IS.
Voor bombarderen heeft men wel genoeg geld, maar vrijwel niets voor opvang.

De push-factoren zijn dus veel sterker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Maggi

@1 jij hebt het duidelijk nog niet begrepen. Juist de manier waarop we nu proberen de vluchtelingen buiten te houden is moreel net zo armoedig als de regimes waaraan deze mensen ontvluchten en waarover wij ons met onze zogenaamde ontwikkelde samenleving superieur voelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Deck

@1
En dus? Hoe moet het dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Erwin van Dijke

Oplossing is simpel & ingewikkeld tegelijk: oorlog in Syrië moet stoppen, daarna opbouwen aan veilige samenleving. Stroom vluchtelingen zal stoppen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Niet JeZus

@5: Je hebt gelijk. Ik verbaas me er al een tijd over dat er alleen vanuit de lucht wordt aangevallen, de geschiedenis heeft ons geleerd dat je alleen vanuit de lucht geen oorlogen wint.

Dit valt eigenlijk onder optie A, de situatie dáár aanpakken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

@2: Daar komt bij dat “het simpele feit is dat het welvaartsverschil tussen Europa en Irak, Libanon en natuurlijk Syrië enorm is” op zich onvoldoende motivatie vormt voor het overgrote deel van de bevolking om dan ook maar te vertrekken. Luxemburg is ook veel welvarender dan Nederland (het GDP/capita is er bijna het dubbele), maar toch zitten nog geen 5000 van de 16 miljoen Nederlanders er, terwijl er ook geen serieuze barrières zijn (je kan er te voet naar toe in een paar dagen en ze spreken er een nauw verwante taal en ze moeten je binnenlaten). Ik ben het dus met je eens dat we niet zo zeer van een aanzuigende werking spreken als van een aanduwende: Mensen gaan pas massaal verhuizen als het waar ze zijn echt te bar wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Le Redoutable

Optie C komt vanzelf als we niets doen, het aanbod van mensen die het slechter hebben dan wij is namelijk vrijwel oneindig groot. Wij hebben op dit moment zelf een grote groep werkelozen en alles wat er bij komt wordt dus ook werkeloos of neemt de baan over van een werkende Nederlander, die moeten allemaal door de staat onderhouden worden.

Met veel pijn en moeite is nu overeengekomen dat er van 120.000 immigranten er 9000 naar Nederland komen. We verwachten er dit jaar echter een miljoen in Europa, in Duitsland komen er momenteel alleen al 120.000 per maand. Omgerekend is dat geen 9000 maar 750.000 voor Nederland per jaar. Die 9000 die we nu krijgen zijn voornamelijk jonge mannen, die binnen de kortste keren hun gezin laten overkomen, dus dat word nog een keer maal 4. Nu al zitten er sporthallen vol, is ons budget voor ontwikkelingshulp op en dan zijn die 9000 er nog niet eens. De volgende optie is dus drastisch te snijden in de overige staatsuitgaven, en dan hebben we punt C vanzelf bereikt, maar dan voor iedereen in Nederland.

Naast Syrië, zijn er nog tietallen andere landen waar het niet veilig is of waar er oorlog is, als je alle Syriërs binnenlaat, dan moet je ook alle Oekraïners, Afghanen en half Afrika dezelfde status geven. Een kind kan uitrekenen dat dat de spoeling dan heel snel dunner gaat worden.

De enige oplossing is opvang in de regio en de grenzen (beter) sluiten. Men hoeft in die regio het niet net zo goed te hebben als hier, het leven is daar veel goedkoper en bovendien is het tijdelijk, men mag al blij zijn dat men veilig is en bed bad en brood krijgt. Na de oorlog kunnen ze dan zo snel mogelijk hun land weer opbouwen, niet alleen in Syrië, maar in alle conflictgebieden die nog komen gaan.

De buitengrenzen sluiten is niet zo moeilijk als men doet voorkomen, een arm land als Hongarije is dat in 2 weken gelukt, men moet het alleen willen. Als er steeds grotere stromen immigranten naar Europa gaan komen en het de bevolking echt welvaart gaat kosten, dan komt die wil er vanzelf, sneller dan menigeen denkt en waarschijnlijk minder subtiel, de PVV achtige partijen groeien als kool. Ik vrees dat we het daar nu op aan laten komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 dus

@8: precies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Henk van S tot S

@1:
Buiten je wat “Wilderiaanse” (“ikke ikke en de rest kan stikke”) riedeltje om:
Denk je nu heus dat een bevolkingstoename van 2‰ v.d. Europese landen waar dit speelt, iedereen aan de bedelstaf brengt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 dus

@10: het is nog niet klaar. Wacht maar af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 deck

Volgens mij is iedereen het er wel over eens (links/rechts) dat opvang in de regio het beste is.
Maar dan moet het veilig zijn, en wie gaat daar voor zorgen? De omliggende landen hebben ook problemen. Assad? Europa?
En als we toch effekes grondtroepen sturen (wat dan zal moeten om te gaan handhaven) hoeveel en voor hoelang?
IS wil geen vrede en guerrillaoorlog tegen een ‘bezettingsmacht’ is natuurlijk erg welkom.
Ach.. Wilders heeft vast wel een goede oplossing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

Ik sta echt paf dat zo’n post met een joekel van een rekenfout als basis: “We verwachten er dit jaar echter een miljoen in Europa … Omgerekend is dat geen 9000 maar 750.000 voor Nederland per jaar.” binnen een uur drie plusjes heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 DeJa

Er is natuurlijk wel degelijk een probleem. Eén of enkele miljoenen vluchtelingen opnemen is geen sinecure en gaat leiden tot grote spanningen.

Ontwrichting gaat ontstaan omdat de bovenkant van de samenleving dit soort beslissingen neemt/ondersteunt, terwijl de echte last bij de onderkant ligt. Werkloos zijn, nauwelijks voldoende inkomen hebben en/of in de bijstand zitten en kansen of middelen (als betaalbare woningen) moeten delen met nog meer individuen is een recept voor oproer en opstand.

Dus, ja op zich is er best ruimte voor vluchtelingen, echter wel met aanvullend verbetering van mogelijkheden voor onze eigen minder bedeelden. En ja in dat licht kan ik me de reactie van Hongarije, Tsjechië en andere voormalige Oostbloklanden heel goed voorstellen.

Daarnaast lijkt mij echt ingrijpen in de regio onontkoombaar. 1 of 2 Miljoen vluchtelingen is qua Europa nog wel te behappen, maar wat als in Egypte hetzelfde gebeurt als in Syrië? Er wonen nogal wat mensen in het midden-oosten. Egypte heeft meer inwoners dan Duitsland, Iran meer dan Frankrijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 majava

Heeft iemand ooit eens wat dieper nagedacht over die ‘opvang in de regio’? Zoiets een goed idee vinden komt er op neer dat jij bepaalt dat onafhankelijke natiestaten rondom een conflictzone maar gewoon alles moeten opvangen en bij elkaar houden. Dat is niet echt anders dan wanneer de Baltische staten zeggen dat Duitsland toch wel alles kan opvangen.

Advocaat vd duivel: “maar wij zullen daar financiële steun voor verlenen, hoor.” Oh ja? Ik zie die steun op het moment (via bijvoorbeeld NGO’s als het rode kruis, maar vooral via staatsbudgetten) alleen maar afnemen.

Wil je opvang in de regio serieus nemen, maak er dan ook serieus werk van en doe niet alsof die landen jouw speeltuintje zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Le Redoutable

@13
U heeft gelijk 1 nul te veel, het zijn er maar 75000 per jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Krekel

Hoedt u …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bismarck

@17: Hoed u voor taalfouten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 vander F

2%, uitgesmeerd over heel gemiddeld Europa, sure,
heel flauw en onzinnig statistiek gegoochel.
Terwijl de meesten naar de grote stad trekken.
Ik zie mezelf als Syrier ook niet neerstrijken in Dokkum of Grijpskerk.

In de grote steden van Europa gaan de percentages immigranten over de 50%, alleen al qua Mohammedanen in Amsterdam tussen de 25 en 28 % van alle inwoners.
Je kunt het platteland gevoegelijk schrappen, men trekt naar het verstedelijkt gebied en dan zien die immigratie cijfers er ineens een stuk grimmiger uit.

Frau Merkels stunt had overigens een enorm aanzuigende werking zeker richting Duitsland.
Zet alle grenzen open, verklaar iedereen welkom en binnen een maand trekken miljoenen mensen vanuit Afrika en Azie richting Europa.
Nogal logisch lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Krekel

@18: Dank.

*kijkt sip en buigt hoofd in schaamte*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 pow wow

@19:
onderbouwing graag van die percentages.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Henk van S tot S

@19:
2% ???????????

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Nietingelogd

Zowel linkse als rechtse regeringspartijen in Noord West Europa vinden het allemaal wel best. Rechts ziet de voordelen van veel goedkope arbeidskrachten. Tevens zal de woningmarkt worden gestimuleerd. Links vangt het liefst zoveel mogelijk mensen op. Gevolg is echter dat het hele sociale stelsel compleet wordt afgebroken omdat we gewoon heel veel uitkeringstrekkers importeren. De mythe dat met name hoog opgeleiden binnen komen (immers de rijken) is allang doorgeprikt. En als zelfs de paus al waarschuwt dat er flink wat extremisten binnen komen …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 pow wow

@23

zucht,
De paus “waarschuwt” helemaal niet dat er “flink wat extremisten binnenkomen”

Dit is wat de paus gezegd heeft:

“Het is waar, ik erken dat grenscontroles niet meer zo effectief zijn als vroeger. Het is waar dat een wrede terreurgroep zich op slechts 400 kilometer afstand van Sicilië bevindt. Dus het gevaar bestaat dat ze infiltreren, dat is waar. Niemand heeft ooit gezegd dat Rome immuun voor deze dreiging zou zijn. Als, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, een vluchteling aankomt, moeten we hem verwelkomen. Dat is wat de Bijbel ons opdraagt“, zegt Bergoglio.

Hij “waarschuwt” niet, hij “erkent” het risico maar moedigt desondanks aan om vluchtelingen te verwelkomen.

En zo zie je maar weer hoe subtiel manipulatie werkt.

het volledige interview:
http://www.catholicnewsagency.com/news/full-text

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Henk van S tot S

@18: @20:
Ook maar even bezijden het onderwerp.
Hier nog zoiets lekkers:
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/531/meldt_meld_u_aan/
Stop het maar in m’n pet.
:-)
@Bismarck.
Heb je die ellende ook in het Limburgs?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Dehnus

En de topic starter denkt dat de mensen, die over deze werking klagen, hier mee zitten? Heh, ja net zoals zoveel Nederlands geen enkel probleem zag met het afvoeren van Joden (en nee zo goed deden de Nederlanders het niet in vergelijk met andere landen, Nederland was gewoon Jodenvrij na de tweede wereld Oorlog!).

Mensen interesseert het niet hoe de oplossing tot stand komt, zolang ze het maar niet hoeven zien.

Het is intriest, maar zo werken Henk en Ingrid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Erik B

“het simpele feit is dat het welvaartsverschil tussen Europa en Irak, Libanon en natuurlijk Syrië enorm is.”

Ehm, ja, in Syrië en grote delen van Irak is het door jarenlange oorlog inderdaad niet erg welvarend meer, maar daarvoor waren dat landen die in Europa echt niet bij de armste landen zouden horen. En in Libanon is het voor de vluchtelingen inderdaad verre van een welvaartsparadijs (net zo min voor de ‘nieuwe’ vluchtelingen uit Syrië als voor de paar honderdduizend Palestijnen die van de rest van de wereld geen vluchtelingen mogen heten), maar het land op zich had zich na afloop van de burgeroorlog ook weer heel aardig ontwikkeld, ondanks alle bemoeienissen van Israël en Assads Syrië om er onrust te stoken.

Het is niet in de eerste plaats onze welvaart waar die Syriërs op af komen, het is vooral de ellende die daarginds is ontstaan die ze ontvluchten. Niet voor niets komen ze nu pas, na al een paar jaar in kampen in ‘de regio’ te hebben gezeten. Daar hebben ze afgelopen winter (de koudste in decennia) en deze zomer gemerkt dat zelfs eerste levensbehoeften niet meer gegarandeerd zijn (het geld voor eten om de vluchtelingen te voeden is op), en ja, dan ga je die ergens anders zoeken, ergens waar je naartoe kunt, veilig bent en waar die levensbehoeften voorhanden zijn. Europa dus.

En het zijn over het algemeen juist de partijen die het hardst “opvang in de regio” schreeuwen die de afgelopen jaren het beroerdst waren om te zorgen dat de vluchtelingen in Turkije, maar vooral in Libanon en Jordanië fatsoenlijk werden opgevangen. Wanneer heeft de Vvd extra geld vrij willen maken om naar het WFP (World Food Program) te sturen? Tenslotte heeft het WFP al aan het begin van de zomer gewaarschuwd voor wat ze vanaf september uit geldgebrek zijn gaan doen: alleen nog voedsel voor de allerzwaksten onder de vluchtelingen, de rest moet het maar uitzoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Bismarck

@25: Zo’n ellende is het niet. Gebiedende wijs is eerste persoon enkelvoud, simpel toch? Overigens is Limburgs een spreektaal, geen schrijftaal, dus het d/dt probleem bestaat niet (want geen onderscheid in uitspraak). Verder zijn werkwoorden uitgaande op een d zeldzaam in het Limburgs (bijna alle werkwoorden eindigend op d in Nederlands eindigen op dj of (vooral) j in het Limburgs, melden = meldje/melje/mildje/milje, afhankelijk van waar in Limburg je bent, hoeden = hooje).

Daar staat tegenover dat de vervoeging van werkwoorden veel gecompliceerder is dan het Nederlands: Waar de meeste werkwoorden in het Nederlands maar drie vormen in de tegenwoordige tijd kennen (ik ken, jij/hij/zij/u kent, wij/jullie/zij kennen), heeft het Limburgs er standaard vijf (ich kin, doe kins, hea(r)/zie kint, wae(r)/zie kinne, gaer/gaer kintj) en soms (bv. bij gaan en staan) heeft de gebiedende wijs dan nog eens een afwijkende vorm.

/razend offtopic, duizend excuses redactie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Erik B

@28: [nog even door off-topickend]: gebiedende wijs is in het Nederlands altijd een tweede persoon enkelvoud of meervoud, alleen het is een andere ‘wijs’ dan de aanvoegende wijs, vandaar de iets andere uitgang. In ‘hoedt u’ kun je dat ook zien aan het gebruik van ‘u’ wat een persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon is.
Er zijn wel talen die ook een gebiedende wijs eerste persoon hebben (ook wel hortatief genoemd), maar in het Nederlands gebruiken we daarvoor andere constructies, bijvoorbeeld: “Laten we hier maar verder over ophouden!”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Bismarck

@29: “In ‘hoedt u’ kun je dat ook zien aan het gebruik van ‘u’ wat een persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon is.”
Daar ga je toch de mist in. In “hoed u” (zonder t, zie #18) is u een wederkerend voornaamwoord, omdat zich hoeden een wederkerend werkwoord is. Ik bedoelde overigens (om het simpel te houden) dat gebiedende wijs vervoegd wordt als ware het eerste persoon enkelvoud (hou erover op!).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Flip van Dyke

@8
‘Je moet iedere asielzoeker x4 doen.’
1 miljoen asielzoekers voor de EU, dus ergens wordt het dan 75.000 voor Nederland.

Allereerst moet je niet iedereen die asiel aanvraagt op een hoop gooien. Duitsland bijvoorbeeld is heel populair voor Balkenlanden.
Ze maken vrijwel geen kans, maar ze zijn even onder de pannen. Dus van gezinsmigratie is geen sprake.

Dit soort tellingen van x4 zie je wel vaker. Zelfs Marl Rutte zei zoiets in 2010 tijdens de Algemene Beschouwingen van Rutte I. Het heeft ook wel enige grond. Vroeger bij de gezinsmigratie van Turken en Marokkanen zag je zoiets waardoor de groep heel snel groeide.
Dat was echter een heel andere groep uit heel andere tijden en dat gaat nu niet meer op.

Ten eerste kan alleen maar iemand die een verblijfsvergunning krijgt zijn directe familieleden over laten komen en ten tweede zijn het niet alleen alleen komende mannen met een gezin die een aanvraag indienen, maar ook halve en hele gezinnen.
Iedereen die zich spontaan meldt moet een aanvraag indienen. Dus een man en vrouw met drie kinderen zijn vijf aanvragen asiel. Uiteraard hebben die geen nareis. Er zijn ook vrij veel alleenstaande jonge mannen die bv de militaire dienstplicht proberen te ontlopen in Eritrea.

In plaats van wat te roepen heb ik berekend hoeveel de nareis is en die bedraagt 0,6 per asielzoeker.

In dit artikel http://www.flipvandyke.nl/2015/09/asielzoekers-en-asielinstroom-het-idiote-tellen/ van vorige week heb ik berekend hoeveel verblijfsvergunningen 1.000 asielzoekers uiteindelijk opleveren: 1.350.
Dus vermenigvuldigen met met 1,35 en dat is toch een heel ander verhaal dan x4.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Erik B

@30: Een wederkerend voornaamwoord inderdaad, m.a.w. van dezelfde persoon als het onderwerp van de zin, en een wederkerend voornaamwoord van de tweede persoon (wederkerend voornaamwoord eerste persoon zou ‘me’ of ‘mezelf’ zijn), maar inderdaad, die -t hoort niet omdat de ‘u’ niet de onderwerpsvorm is in dit geval, daar ging ik even de mist in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Joseph Morika

“”Nu zijn er grofweg drie manieren om te reageren

Ehh, er is nog een vierde mogelijkheid, dacht ik: vluchtelingen worden geregistreerd in het eerste land van aankomst in de Schengen-zone. Dat was ook de afspraak. Wat er daarna met die mensen moet gebeuren is onduidelijk want daarover zijn geen afspraken. De logica zegt dat alles hard gemaakt kan worden (en zelfs logisch bewezen kan worden) als je met een tegenstrijdigheid begint. En de toestand in Europa is dat er inderdaad een tegenstrijdigheid is opgetreden. De gemaakte afspraken (waar de lidstaten zich aan gecommiteerd hadden) zijn immers geschonden. Nu voelen veel regeringen (die in o.a. Budapest en Wenen (!)) zich overruled door “Europa” omdat ze allerlei moslims moeten gaan opnemen, en dat gevoel is werkelijk en terecht. Het voeren van een Europese bevolkingspolitiek stond er niet bij toen de papieren ondertekend werden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Nonkel

Er is helemaal geen oplossing. Migratie, oorlog, menselijk lijden en hebzucht zijn natuurverschijnselen. Die oorzaken kun je nooit wegnemen. Dus kies gewoon rationeel egoistisch. Liever de gevolgen van een probleem elders dan hier. Wees niet zo dom om het binnen te halen. Je lost er niets mee op namelijk, maar benadeelt enkel jezelf en de maatschappij ermee.
Conclusie, sluit de grens. Is niet zo moeilijk. Lost ook niets op, maar zorgt er wel voor dat de problemen zich elder manivesteren en dat je er dus zelf geen last van ondervindt. Dat is het maximaal haalbare. Iedereen wilt het beste voor zichzelf en zijn omgeving. Laten we drijfveer niet verraden. Omarm het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Joseph Morika

@30: De stam van “houden” is eigenlijk toch “houd”? (ik geef toe, zelf zou ik ook zeggen “hou erover op!”). Volgens welke regel valt eigenlijk de “d” ook nog weg?, of kijk ik op de verkeerde plaats in dit lijstje : http://woordenlijst.org/leidraad/11/1/ maar vooral http://woordenlijst.org/leidraad/11/7/ ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Folkward

@34
Ik erger me voortdurend aan jouw reacties (lijden). Als het jou hier niet bevalt, dan ga je toch gewoon ergens anders reageren (migratie). Anders konden we nog wel eens mot gaan krijgen (oorlog). Zoals je ziet, zijn het allemaal keuzes, geen ‘natuurverschijnselen’.

En weet je wat wel ‘natuurverschijnselen’ zijn? Eb en vloed, noord-westerstormen. ‘Er is geen oplossing’, zegt de man die in het land woont van de Afsluitdijk, die na de ramp van 1915 is gebouwd, en de Deltawerken, volgend op de ramp van 1953, het land waar een groot gedeelte onder de zee droog wordt gehouden, enkel door menselijke inspanningen.

Je poging om je asociale natuur te bedekken onder een laagje ‘rationeel egoïsme’ en dat te ‘evangeliseren’ is beledigend voor de potentie van de mensheid. Jij bent een affront voor de Verlichting.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Nietingelogd

Het grootste van de binnenkomende Syriërs komen nu uit vluchtelingenkampen in o.a. Turkije. Dankzij de uitspraken van Merkel (geen bovengrens=aanzuigende werking) ging men op zoek naar een beter leven. Verder zorgt de efficiëntie van de smokkelaars ervoor dat men telkens wel een nieuwe zwakke plek binnen de EU weet te vinden zodat de vluchtelingen uiteindelijk wel op de gewenste bestemming komen. Wil men de stroom verminderen zal men toch een keer de buitengrenzen moeten gaan bewaken en de opvangkampen in Turkije en elders ondersteunen. Grootste knelpunt is dat er nu velen met leugens (zich voordoen als Syriër) weten binnen te komen. Is zo iemand eenmaal binnen de EU, dan zal hij, geholpen door een asieladvocaat er alles aan doen om de procedure zo lang mogelijk te rekken. In de hoop op een volgend generaal pardon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Nonkel

@36:

“Je poging om je asociale natuur ”

Het is de natuur. Ik kan er niets aan doen. Omarm wie je bent. Ook ji kunt het.
Tevens ben ik ook onderdeel van de mensheid, dat ding waar jij zoveel potentie in ziet. De Verlichting is mislukt. De vorige eeuw was de bloedigste ooit. De 21ste is hard op weg de aardkloot definitief de das om te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Erik B

@35: Beide vormen mogen, dat komt door het wegvallen van een /d/ tussen twee klinkers in veel dialecten van het Nederlands, en dat is zo wijdverspreid in net die dialecten die de standaardtaal het meest hebben gevormd dat het vaak ook AN is geworden. Ook een j-klank in plaats van die /d/ komt voor, maar dat is minder vaak doorgedrongen tot de standaardtaal (‘goeie’ voor ‘goede’ is vrij algemeen en zonder stigma, maar ‘bloeien’ voor ‘bloeden’ heeft toch een beetje een ‘plat’ imago).

Ik hou vs. ik houd
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/397

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Bismarck

@35: “Houd erover op” mag ook (dat is inderdaad de stam). De eerste persoonsvorm kan ook zowel hou als houd zijn (ik hou/houd mijn mond er verder over).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Bismarck

@34: “sluit de grens. Is niet zo moeilijk.”

Dat blijkt dus telkenmale vies tegen te vallen. #37 heeft het al over telkens een nieuwe zwakke plek vinden. Het punt is dat naarmate je de grenzen harder optrekt, er steeds meer druk op de zwakste plekken komt te staan (en er bij het aanpakken daarvan steeds nieuwe zwakste plekken ontstaan). Het zal net als evolutie een oneindige race worden, waarbij uiteindelijk de kosten van het blijven sluitend houden van fort Europa de pan uit gaan rijzen. En omdat wij als Nederland niet aan een buitengrens zitten, zal juist hier de wil om dat allemaal maar te betalen heel snel afkalven (we mekkeren nu al over de bijdrage aan de EU en die zijn maar een peulenschil van de kosten van een serieus fort Europa).

Bovendien zullen de inspanningen Europa te sluiten ook onvermijdelijk leiden tot steeds risicovoller gedrag aan vluchtelingenzijde, met als gevolg meer aanspoelende lijken. Ook dat zal de draagkracht van zo’n beleid hard ondermijnen. Dat alles natuurlijk nog los van de logistieke hinder dat het intercontinentale transport zal hebben van dichte grenzen, inclusief de economische gevolgen, waar ook niemand op zit te wachten (want we willen wel geen buitenlanders hier, maar wel de nieuwe Iphone tegen een prijs waarvan die alleen in China geproduceerd kan worden).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Bismarck

“Het grootste van de binnenkomende Syriërs komen nu uit vluchtelingenkampen in o.a. Turkije. Dankzij de uitspraken van Merkel (geen bovengrens=aanzuigende werking) ging men op zoek naar een beter leven.”

Dit is mythevorming. De causaliteit ligt volledig verkeerd: De uitspraken van Merkel (feitelijk puur een bevestiging van bestaande afspraken/verdragen) zijn het gevolg van de trek vanuit vluchtelingenkampen richting Europa. En die heeft weer alles te maken met het feit dat we hier te vrek zijn om de vluchtelingen daar fatsoenlijk te onderhouden. Dat Turkije (aanmerkelijk kleiner en economisch een dwerg in vergelijking met de EU) niet in staat is om onbeperkt 2 miljoen vluchtelingen te onderhouden kon je verwachten, maar we hebben ze er toch vier jaar mee laten zitten en dachten naïef dat dat wel goed zou komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Folkward

@38 Wat ben je eigenlijk ook een krachteloos mannetje. Je kunt jezelf wel herhalen dat het ‘natuur is’ en dat je er daardoor ‘niets aan kunt doen’,maar dat maakt het nog niet waar, niet voor jezelf, niet voor anderen. Er zijn voorbeelden te over van hoe mensen wél iets aan de natuur gedaan hebben, maar jij blijft het maar ontkennen.

Inderdaad heb je dan een protestantse, dogmatische slag. Blijf lekker ’Gods wegen zijn ondoorgrondelijk' ‘ik kan er niets aan doen’ roepen. En ja, alsjeblieft, zwijg dan maar, blijf lekker hard werken, voetbaltraining geven en bloed doneren.

Nonkel, de dwaas achter de dijken: “Zolang ik droge voeten heb, hoef ik niet aan het water te denken. Als mijn voeten wél nat worden, dan is het ‘de natuur’ en ‘kan ik er niets aan doen’.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Diener

@34: Haha Nonkel, je kunt jezelf beter Slang noemen. Of Advocaat van de Duivel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Nonkel

@43:
Je laatste alinea maakt duidelijk dat je het niet begrepen hebt. Van het water win je het nooit. Natuurkrachten zijn te sterk. Het enige wat je ertegen kunt doen is je verschuilen achter een dijk en hopen dat t water ergens anders binnenstroom, zodat jijzelf droge voeten houdt.

Daarnaast moet je wel netjes blijven he? Zo’n verlicht persoon als jij is toch een waker der beschaving hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Henk van S tot S

@45:
Wat jij in #34 omschrijft:

Er is helemaal geen oplossing. Migratie, oorlog, menselijk lijden en hebzucht zijn natuurverschijnselen

en nu nogmaals als natuurkrachten wil wegzetten, is baarlijke nonsens.
Dergelijke toestanden zijn grootdeels het gevolg van menselijk handelen:

Migratie is het gevolg van Armoede die meestal ontstaat door oorlog, uitbuiting/egoïsme en natuurrampen.
Oorlog is het gevolg van menselijk handelen, vaak veroorzaakt door hebzucht, en het meelopen van gedeformeerde geesten, met geestelijk gestoorde leiders.
Hebzucht lijkt me nu ook niet bepaald een natuurverschijnsel, maar meer het gedrag van mannetjes zo als jij en gelijksoortige egoïsten die meer te makken hebben.
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 AltJohan

@HvStS … als jij en gelijksoortige egoïsten die meer te makken …”
Wat ben jij dan? Een filantropische instelling? Jij staat altijd klaar voor mensen die het minder hebben? Bij jou kunnen de miljarden behoeftigen op deze wereld altijd terecht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Pineaux

@45: Nonkel, ken je het boek “de helaasheid der dingen” van Dimitri Verhulst? Op een of andere manier doet de combinatie van je naam en de dingen die je zegt me aan het boek denken.
Ik zou natuurlijk kunnen roepen dat je in quasi-fascistische burgermanspraat grossiert, maar dat ga ik niet doen. Ik ben namelijk nieuwsgierig naar hoe je tot je standpunten komt, ik ben nieuwsgierig naar je denkstappen.
Je hebt het over natuur, maar zijn grenzen nou juist niet onnatuurlijke verschijnselen? Je beschrijft oorlog, migratie en menselijk lijden als onoplosbare problemen, maar verwar je niet de mate waarin het voorkomt met de mate van onoplosbaarheid? Ziektes kwamen vroeger veel voor en het leek magie of duivelswerk, of een onoverkomelijke natuurkracht, maar zijn er niet -na veel denkwerk en “trial and error”- oplossingen gekomen voor die ziektes?

Is empathie je dan niks waard? Heb je het dan nooit eens slecht gehad en moeten leunen op anderen? Zou jij met een knuppel aan de grens willen staan om vluchtelingen terug te slaan, totdat ze bloedend op de grond lagen? Zou jij de vluchtelingen die toch binnengekomen zijn, treinwagons en vliegtuigen en schepen in willen dwingen? Zou jij daar zelf staan? Of zou je het zien als een smerig werkje wat toch door iemand anders gedaan zou moeten worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Nietingelogd

@42: niet mee eens:
1. Merkel deed haar woorden om zich af te zetten tegen de brandstichters van asielcentra (en het donkere verleden van Dui).
2. De boel ontspoorde in Duitsland binnen 2 weken na de uitspraken van Merkel. De woorden zongen namelijk overal rond.
De boodschap was duidelijk: in Duitsland kun je sowieso terecht als je je maar voordoet als Syriër. Mensen gingen paspoorten vervalsen en dat was nog vrij makkelijk ook (Mark Rutte werd ‘Malek Ramadan’ )

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Nietingelogd

Een tegengeluid van een Syriër. Volgens hem is slechts 10% van de vluchtelingen Syriër.

https://www.youtube.com/watch?v=Qv5vafprV8c

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Flip van Dyke

@50 Dus we vinden iemand in een hostel in Wenen. Zetten hem voor een camera en hij vertelt een verhaal.
En met zoiets kom jij aanzetten.

@49 In de Balkan zaten al veel mensen. Vaak hikte men tegen grenzen aan. Toen Merkel haar uitspraken deed liet men de grens bewaking in de Balkan voor wat het was en toen stroomde het naar Duitsland.
Voor de rest was men in Syrië en Turkije al onderweg. Niks geen aanzuigende werking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 ed

Europese wetten moeten aangepast worden zodat de vluchtelingen die hier komen en dan discrimineren tegen homo’s en vrouwen gelijk een taakstraf krijgen . Respect voor diegenen die geen respect hebben voor de westerse mensenrechten vanuit het mensenrechten inzicht ..ronduit gewoon Belachelijk ..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 ed

Het homo huwelijk invoeren en dan daarna extreem veel vluchtelingen die voor anti homo wetten zijn dan niet gelijk ook wettenlijk bestraft worden voor openlijke discriminatie is toch niet normaal . Ongeveer 80 procent van de Vluchtelingen is niet normaal en moet opnieuw geprogrammeerd worden . http://www.billionbibles.org/sharia/sharia-europe.html

 • Vorige discussie