Hoe Bleker even de godsdienstvrijheid bij het grof vuil zet

Foto: copyright ok. Gecheckt 15-03-2022

Het boerkaverbodvoorstel is een graat die inmiddels in aardig wat kelen begint te steken. Zo maakte minister Spies van de eerste de beste gelegenheid gebruik om zich te te distantiëren. Daarbij draaide zij zich vast in het soort onderscheid waar men vroeger Nawijn voor naar de kamer haalde, namelijk tussen een eigen mening en een kabinetsstandpunt. Een paar dagen later toeterde Heldere Henk op televisie dat hij de boerkajacht nog altijd wil openen. Daarmee plaatste hij het kabinet in een spagaat waar Balkenende, Bos en Koenders vroeger voor naar de kamer werden geroepen: hoeveel monden heeft het kabinet?

Maar goed. Het kabinet is demissionair en het zijn lijsttrekkersverkiezingen bij het CDA. Dus zal de Tweede Kamer het wel niet hoog opnemen. Maar er is een punt dat we niet moeten laten lopen. Gisteren stond Henk Bleker in Groningen andermaal het boerkaverbod te verdedigen. Dit keer op meer inhoudelijke gronden: het aantrekken van zo’n ding wordt weliswaar door velen geassocieerd met godsdienst, maar het is eigenlijk gewoon cultuur. Oftewel: niet meer of minder beschermwaardig dan de wens om als oranje indiaan naar het Nederlands Elftal te gaan.

Dat betoog van Bleker zou tot grote argwaan moeten leiden. Zeker in CDA-kringen. Bleker zet namelijk niet alleen kabinetsbeleid door, maar verkwanselt andermaal de godsdienstvrijheid. Dat deed hij destijds door te accepteren dat de PVV om politieke redenen de Islam een ideologie mocht noemen, hoewel de PVV niet aan een debat wilde bijdragen maar moslims de pas naar de godsdienstvrijheid wilde afsnijden. Dat doet Bleker nu door te schamperen over iemands religieuze motieven – eveneens om hen de weg naar de godsdienstvrijheid af te sluiten.

Het probleem is namelijk dat hiermee de reikwijdte van de godsdienstvrijheid in politiek vaarwater terecht komt, zeker als daar – zoals bij Bleker – niet echt inhoudelijke argumenten bij genoemd worden. Het is, alsof D66 aan de PVV de vrijheid van meningsuiting wil ontzeggen omdat Pechtold hun betoog geen ‘meningsuiting’ maar ‘geschreeuw’ vindt. De vraag of iets een godsdienst of een mening is, moet zoveel mogelijk neutraal beantwoord worden in een rechtsstaat. De politieke discussie kan dan gaan over de vraag wat een gerechtvaardigde beperking van een grondrecht is.

Als de CDA-leden Bleker niet weer rustig aan zijn oude hobby helpen, dan zijn er goede redenen voor de kamer om vragen te stellen. Waarom wijkt een staatssecretaris af van het reeds door vele neutrale derden, waaronder onlangs nog de Raad van State, ingenomen standpunt dat het bij dragen van boerka’s wel degelijk over de godsdienst kan gaan?

Foto Flickr cc J. McDowell

Reacties (24)

#1 This

Waarom? Bleker mikt kennelijk op de 2/3 van het CDA die wel met de PVV willen samenwerken.

 • Volgende discussie
#2 Anton

Die Bleker toch. Zo maar op inhoudelijke gronden het Burkaverbod verdedigen, het moet niet gekker worden. Iedereen weet toch dat, zolang je het maar ‘religie’ noemt, je gerechtigd bent om vrouwen als vee te houden. En het recht om je vrouwen als je geiten te behandelen wordt op het progressieve blogje Sargasso natuurlijk van harte verdedigd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Sjiek - Reactie op #2

Weer iemand die in het tijdperk Wilders is blijven steken.

 • Volgende reactie op #2
#2.2 sikbock - Reactie op #2

Anton +1

 • Volgende reactie op #2
 • Vorige reactie op #2
#2.3 Kok - Reactie op #2

Inderdaad! Het werd eens tijd dat de bible-belt ontdaan werd van al die streng-gereformeerden die hun vrouw als slaaf behandelen. Heel goed, Anton, dat je geen onderscheidt maakt wat religie betreft en dat je de ene fundamentalistische religie wel alle ruimte wil geven en de andere niet.

 • Volgende reactie op #2
 • Vorige reactie op #2
#2.4 sikbock - Reactie op #2.3

Waar zegt Anton iets over het christendom?

Kokkie schiet al prematuur in zijn linkse krampen: je mag niks zeggen over het burka-gebod, want die christenen zijn net zo erg hoor! Hoeven we tenministe ook niet op de kwestie in te gaan.

Hou je d’r buiten Kok

#2.5 Kok - Reactie op #2.4

Linkse krampen? Zijn die net zo pijnlijk als krampen in je kuit?
Ik wees Anton slechts op zijn hypocrisie, sikbockje. Blijkbaar voel jij je ook aangesproken in die huichelachtigheid. Niet zo verongelijkt gaan stampvoeten bij een weerwoord.

#2.6 Bismarck - Reactie op #2

Wie heeft het hier over geitenbehandeling? Het is aan de vrouw zelf wat ze aantrekt.

 • Volgende reactie op #2
 • Vorige reactie op #2
#2.7 Sjiek - Reactie op #2.6

Terecht komen we nu op al die duizenden Ingrids die hun tieten hebben laten vergroten. “Voor je eigenwaarde” zei mijn buurvrouw vandaag tegen me. Twee mooie airbags. Achteraf had ik moeten vragen mag ik even voelen.

 • Volgende reactie op #2.6
#2.8 Anton - Reactie op #2.6

Nee Bis dat is het niet. Hoeveel in alle vrijheid opgevoede meiden gaan vrijwillig in de gevangenis in waarvan de burka een onderdeel is? Als je goed zoekt vind je er misschien eentje.

En ja een burkaverbod is symboolpolitiek en wat mij betreft van de goede soort. De boodschap aan die kloteklappers is namelijk dat wij (met uitzondering van progressieve lieden als Bis) het niet pruimen dat ze vrouwen in een sociaal isolement duwen, louter en alleen omdat ze een flamoesje in plaats van een piemeltje hebben.

E.e.a. geldt mutatis mutandis voor iedere overtuiging.

 • Vorige reactie op #2.6
#2.9 Christian - Reactie op #2

Ik zou zeggen, ga eens op de Wallen kijken als je denkt dat het etaleren van vrouwen als vee in vernederende kleding niet tot de Nederlandse cultuur hoort.

Wanneer de overheid zo nodig de zedenmeester wil uithangen, moet ze dat in gelijke mate voor alle burgers doen, en niet de moslims eruit pikken. Dat is waar het verzet tegen het boerkaverbod over gaat.

 • Vorige reactie op #2
#2.10 Olav - Reactie op #2.9

Volgens mij komt het verzet tegen het boerkaverbod vanuit linkse en liberale hoek vooral voort uit de opvatting dat mensen zèlf moeten kunnen bepalen wat ze dragen. Dus zolang er geen sprake is van dwang moet je je er niet mee bemoeien.

Een meer pragmatisch argument is dat het probleem in Nederland niet groot genoeg is om je er druk over te maken. Mensen die zich er wèl druk over maken besteden dus teveel tijd & middelen aan bijzaken.

#3 Sjiek

Wie neemt dat krielhaantje Bleker nog serieus?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 TisMeWat

Tsja. Wat moet je nu?

Altijd lopen roepen dat een burka eigenlijk gewoon een cultuuruiting was, of toch op zijn hoogst een volkomen vrijwillige beetje-religieuze, maar toch meer culturele uiting van vrijheid, en daarbij voelde je je altijd goed, moreel verheven zelfs, en dan nu dit, van een Cda’er notabene, en wat doe je dan? Dan ga je hard de andere kant uit redeneren, want wel religie en godsdienstvrijheid, en “dat moeten we toch niet willen met zijn allen”.

Tsja. Dan ben je zogenaamd zo “voor” mensenrechten, terwijl je zover denkt te moeten gaan dat je het “recht” gaat lopen verdedigen, dat sommige groepen mensen zichzelf aanleunen andere groepen mensen of dieren te mogen mishandelen. Dat “moeten we dan gewoon willen met zijn allen”, dat is dan geen “uitzondering die alles tegenspreekt waarvoor je zegt te staan”, nee hoor, dat wordt dan een “inherent recht vanwege godsdienst en cultuur enzo, want we zijn toch eigenlijk allemaal gelijk, en bovendien wie zijn wij om hen te zeggen dat ze dat niet zouden kunnen mogen, want wij waren vroeger ook geen lieverdjes”.

Tsja. Dan lees je dit van Bleker, cognitief dissonante kortsluiting, ben je een beetje stuurloos en weet je het even niet meer.

Tsja. Dan schrijf je dit soort opiniestukken zonder goed na te denken wat je eigenlijk doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Sjiek - Reactie op #4

Ja het is me wat.

#5 Karl Kraut

Laten we blij zijn dat er nog een godsdienst is die vrouwen weet in te tomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Sjiek - Reactie op #5

Lol.

#6 Diener

Bleker is de perfecte CDA leider. Hij heeft het morele vermogen van een eencellige.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Yevgeny Podorkin

Als ik zo’n vies boertje van Buuten in een parkje de mussen zie voeren geef ik ‘em een euro voor de nachtopvang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 looxcie

Economisch gezien staan we aan de rand van de afgrond. Net als bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, daar hebben ze het liever over homo-huwelijken, dan over de 15 triljoen dollar, die de VS tekort komen.

Dat eeuwige gezeik over wat culturele onbenulligheden.

’t Is net of ze het erom doen, oh, wacht even, natuurlijk doen ze het erom, want van de echt belangrijke zaken hebben ze toch geen snars verstand…
Dat laten ze wel aan hun vriendjes, de banksters over. Met alle gevolgen van dien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Peter

Volgens mij is die Bleker een sp-er of pvda-er undercover, ingezet om het cda van z’n laatste zeteltjes af te helpen …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 esgigt

Als ik Bleker zie denk ik soms weleens: Man, draag toch een Burqa.

@18: Nee, het CDA helpt toch echt zichzelf van die zeteltjes af. Terecht in mijn ogen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 J.Morika

Ik snap de bedoeling van de auteur c.q. redactie niet helemaal. Bleeker zegt dat al het uiterlijke niet echt iets met religie te maken heeft, al dat boerkagedoe is “niet meer of minder beschermwaardig dan de wens om als oranje indiaan naar het Nederlands Elftal te gaan. Bleekers uitlating zou je als een overtuiging en (dus) als een geloof kunnen zien, kortom: als een gewetensuiting.

Oftewel, met godsdienstvrijheid heeft het een en ander niet zoveel te maken. Dat lijkt me een goede samenvatting van wat Bleeker zegt.

Bovendien, zo voeg ik er aan toe, godsdienstvrijheid moet vandaag de dag begrepen worden als gewetensvrijheid. Doe je dat niet, dan laat je alleen maar zien dat je de burgers die met de achterlijkheid getrouwd zijn, extra bescherming biedt t.o.v. de burger wiens betere helft de rede is. (De meeste moderne christenen vallen trouwens onder de laatste groep, wat dat betreft is er alleen maar meer reden om “godsdienstvrijheid” door “gewetensvrijheid” te vervangen.)

Met Bleeker kun je het eens of oneens zijn (voor mij persoonlijk geldt het eerste, op dit punt dan) maar als je het er niet mee eens bent, ga dan op het argument in, zo leer je tenminste hoe de auteur zich verhoudt tot het onderwerp, hoe hij zich vanuit zijn (geestelijke) positie verhoudt tot Bleeker. Dan leren we de relatie tussen de auteur en zijn onderwerp
tenminste nog een beetje kennen. Zoals het hele artikel nu is opgezet is het niet meer dan een spelletje wellus-nietus roepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Himasari Kumbawaya

Religie en cultuur zijn uiteraard fenomenen die volkomen los van elkaar staan.

Kan die Bleker niet gewoon terug naar Groningen of voor mijn part naar Kuala Lumpur? Als-ie maar oprot, hypocriete nobody.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie