Het verhaal achter een tweet: Sophie in ’t Veld

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag Chris Aalberts met de derde in een serie analyses van politieke tweets.

Sophie in 't Veld (Foto: Flickr/0neiros)

D66 is onverkort vóór Europa. Europees delegatieleider Sophie in ’t Veld zegt op de D66-website: “Met een sterk Europa kunnen we de toekomst aan. Werk maken van echte oplossingen. Daarom zeg ik Ja tegen Europa.” Deze week was er een mooi voorbeeld van een ‘echte oplossing’ die uit Europa komt. In ’t Veld twitterde: “Ik ben tevreden over de steun van het [Europees Parlement] voor twee weken vaderschapsverlof! http://fb.me/J80QrIGI

Het Europees Parlement stemde deze week voor een zwangerschapsverlof van minimaal twintig weken voor vrouwen en twee weken voor mannen. In Nederland krijgen vrouwen er vier weken verlof bij, mannen twee. In ’t Veld zegt: “Europa heeft zich tot doel gesteld om meer mensen aan het werk te krijgen. Met deze uitslag geeft het Europees Parlement een belangrijk signaal af.” Vaders krijgen nu de kans om meer bij hun zorgtaken betrokken te zijn en zo zouden jonge ouders een betere balans tussen werk en gezin krijgen.

Intenties
Dat zijn natuurlijk prachtige intenties. In ’t Veld vertelt dan ook enthousiast op de D66-website dat de kosten van het extra verlof zichzelf gaan terugverdienen omdat vrouwen meer kunnen gaan werken. In Scandinavië zou het zwangerschapsverlof het langst en de economie het sterkst zijn. Op Twitter is het makkelijk voor politici te laten zien dat ze mooie intenties hebben. Er is helaas geen plaats in 140 tekens om de wenselijkheid van het voorstel nader onder de loep te nemen.

We laten de discussie over de wenselijkheid van meer zwangerschapsverlof even voor wat het is. Laten we ons afvragen: stel dat we deze maatregel willen, willen we dan dat deze in Brussel voor ons wordt genomen? Het antwoord op die vraag is voor een ruime meerderheid van de bevolking ‘nee’: burgers willen dat Den Haag deze maatregel neemt. Dan kunnen ze er immers makkelijker invloed op uitoefenen dan in Brussel.

Democratie
Vroeger was D66 de partij van meer democratie. Voor veel burgers betekent democratie globaal dat ze invloed kunnen uitoefenen op politieke besluiten. In Europa is de democratie beperkt, maar toch wil D66 zoveel mogelijk zaken in Europa regelen. Democratie zou betekenen dat zaken op het laagst mogelijke niveau worden besloten, want pas dan kunnen burgers zelf bepalen hoe ze hun leven inrichten. Op het hoogste niveau – Brussel – komen er compromissen uit die niet meer aansluiten bij de wensen van burgers. Als die compromissen ook op een oninzichtelijke manier tot stand komen, hebben we een groot democratisch probleem.

D66 mag best voor een langer zwangerschapsverlof zijn, maar de vraag is of Brussel dat moet regelen. Elke democraat zou zeggen dat dit thema eerder in Den Haag dan in Brussel thuishoort. Hoewel Europa niet erg democratisch functioneert, moeten we soms toch in Europa samenwerken aan gezamenlijke problemen. Maar zwangerschapsverlof valt daar natuurlijk helemaal niet onder. Dat houdt Sophie in ’t Veld op Twitter liever stil, omdat Europa bij dit onderwerp een omweg is om een verlof te realiseren wat in Nederland nooit door de Tweede Kamer zou komen. Niet zo democratisch dus. Maar dat is kennelijk geen leidend uitgangspunt meer voor D66.

Chris Aalberts is docent en onderzoeker politieke communicatie (www.chrisaalberts.nl)

Reacties (24)

#1 suzan

Kan iemand mij uitleggen waarom een nog langer zwangerschapsverlof betekent dat vrouwen meer kunnen gaan werken?

 • Volgende discussie
#2 Inje

“Maar zwangerschapsverlof valt daar natuurlijk helemaal niet onder” Hear hear.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 wout

Wat zitten ze ook te emmeren over die paar weekjes zwangerschapsverlof als er jaren verschil in pensioenleeftijd is tussen de verschillende lidstaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Michel

Ik begrijp je bezwaar maar ik ben er nog niet van overtuigd. Waarom is dit geen maatregel die gezamenlijk genomen moet worden? Is het niet beter als er uniforme wetgeving is? Als je streeft naar meer samenwerking binnen Europa, minder grenzen dan wil je toch ook dat wetgeving zoveel mogelijk uniform is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Erik

Ooit was er in Europa een subsidiariteitsbeginsel, lijkt me heel gezond, wetgeving op ’t laagste niveau mogelijk, op Europees niveau alleen waar nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Michel

Het lijkt mij juist bij uitstek een maatregel om op Europees niveau te nemen. Met het vrije verkeer van personen en goederen en de eenwording van de Europese economie moet je ook de arbeidsvoorwaarden gelijk trekken om een eerlijk speelveld te maken. Zwangerschapsverlof is er één van. Pensioenleeftijd lijkt me er ook een (met inachtneming van levensverwachting).

Het voornaamste vind ik trouwens dat er eindelijk een fatsoenlijke verlofregeling voor vaders komt, maar daarin ben ik enorm bevooroordeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Chris Aalberts

@4 / @6 Het klopt dat als je streeft naar meer samenwerking in het algemeen, dat je dan ook zwangerschapsverlof gelijk kunt trekken. Maar dit is de redenering omdraaien: er is een specifieke reden nodig om dit gezamenlijk te doen, en die wordt door niemand genoemd (ook niet door EP-ers als In ’t Veld). Er wordt geen reden genoemd omdat deze er niet is: er is niemand in Europa die om een gezamenlijke regeling vraagt en er is ook geen probleem wat opgelost wordt met deze maatregel. Dat geldt ook voor pensioenen. Als we zo redeneren, kunnen we alles in Brussel gaan regelen.

@6 Het is onzin te stellen dat arbeidsvoorwaarden in Europa gelijk getrokken zouden kunnen worden, omdat de verschillen veel te groot zijn. De Nederlandse norm past niet in Roemenië. Je opmerking over levensverwachting laat dat ook zien, ook daar veel diversiteit en dus geen gezamenlijke pensioenleeftijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Erik

@6 en @7: Als ’t gaat om eerlijke konkurrentie, kan ik me voorstellen dat zwangerschapsregelingen europees afgesproken zouden kunnen worden. Voor pensioenleeftijd zie ik dat minder, verschillen in levensverwachting spelen een rol inderdaad en de verschillen in houdbaarheid van de pensioenstelsels zou je ook in ’t oog kunnen houden. Als de grieken of de fransen hun pensioenstelsel net zo toekomstbestendig zouden maken als ’t onze, zou daar de pensioenleeftijd nog wel een stukje verder omhoog mogen.

@6: kinderloos, maar solidair.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Chris Aalberts

@8 Dat argument klopt niet, want er was al een uniforme regeling van 14 weken. Er was dus al een soort harmonisering. Landen kunnen daar dan vanaf wijken door meer verlof te geven. Dat blijft met de nieuwe regeling zo.

Men kan toch bovendien nauwelijks volhouden dat die twee weken vaderschapsverlof een sterke (of enige) relatie hebben met de concurrentieverhoudingen in Europa. Dat wordt ook door het EP niet als argument aangevoerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Erik

Als ouderschapsverlof betaald is, beïnvloedt ’t de konkurrentieverhoudingen, als de werkgever betaalt direkt, als de overheid betaalt indirekt (door de belastingdruk). Maar ik weet er niet genoeg van om te kunnen beoordelen of ik dit europees gelijkgetrokken zou willen zien. Evengoed kun je als land natuurlijk besluiten om een minimale aantasting van je konkurrentiepositie -want meer zal ’t inderdaad niet zijn- te ruilen voor een ruimer ouderschapsverlof.

De pensioendiskussie is natuurlijk wat meer off-topic, maar alleen de levensverwachting als argument aanvoeren leek me wat kort door de bocht. Ik wil best solidair zijn met mede-europeanen, maar er als je pensioensstelsels zou willen gelijkstellen, denk ik dat je er ook rekening mee moet houden dat wij in Nederland in principe ons eigen pensioen voor later betalen, en er ook landen zijn waar de nu-werkenden de pensioenen betalen van de nu-gepensioneerden.
Ons systeem lijkt beter houdbaar. En zolang die systeemverschillen bestaan, lijkt me dat je niet in heel Europa de pensioenleeftijd zou moeten gelijktrekken.

De ironie is dan weer dat in Europa levensverwachting per land weinig korrelatie laat zien met de houdbaarheid van de desbetreffende pensioenstelsels.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bookie

Het zegt wel wat als je als vader niet eens bereid bent een paar snipperdagen op te nemen als je een kind krijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 casper

De keuze voor beslissing te Den Haag is even willekeurig als voor Brussel. Nu woon ik toevallig in Den Haag dus waarom zou de gemeenteraad of het wjkberaad dit niet mogen beslissen? Die kan ik toch veel meer beinvloeden, want dichterbij. Hoewel het Binnenhof is minder ver fietsen dan het ijspaleis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 pedro

Laten we ons afvragen: stel dat we deze maatregel willen, willen we dan dat deze in Brussel voor ons wordt genomen? Het antwoord op die vraag is voor een ruime meerderheid van de bevolking ‘nee’: burgers willen dat Den Haag deze maatregel neemt. Dan kunnen ze er immers makkelijker invloed op uitoefenen dan in Brussel

En het bewijs voor deze stelling is? Waarschijnlijk is dat gebaseerd op de vrij eenvoudige constatering, dat er een groot misnoegen over Europa is, zoals bij de stemming over de Europese grondwet al bleek. Het is dus heel erg makkelijk om over een Europese maatregel zonder enig bewijs te roepen, dat ‘de burgers’ tegen een Europese maatregel zijn, want je hebt al gauw meer dan 50% kans, dat je gelijk hebt. Je weet immers al, dat je met je opmerkingen inspeelt op de levende onderbuikgevoelens over Europa.

Nog vreemde wordt deze conclusie echter in mijn ogen, wanneer je daarbij iedere inhoudelijke discussie over de wel of niet wenselijkheid van de maatregel uit de weg gaat, want het maakt helemaal geen reet uit, waar die beslissing genomen wordt. het is een goede of een slechte beslissing en in het verlengde daarvan kun je je daarna afvragen, of het een goede zaak is, dat dit een uniforme beslissing voor heel Europa de EU is. Dat laatste is trouwens voor mij een heel eenvoudig te beantwoorden vraag. We hebben een vrije markt, we hebben overal de prijzen gelijk getrokken, we hebben vrij verkeer van goederen en personen. in het verlengde daarvan is het niet meer dan logisch, dat ook de andere omstandigheden, die de concurrentiepositie van de bedrijven beïnvloeden, aan elkaar gelijk worden getrokken, en dat de mogelijkheden voor individuele overheden tot protectionisme van het eigen bedrijfsleven in worden geperkt.

Maar ik ben bang, dat dat al veel te inhoudelijk is….

@13:

dat wij in Nederland in principe ons eigen pensioen voor later betalen

Ik vraag me af, wie dat sprookje de laatste tijd toch in de wereld heeft geholpen. Dat zal vast weer wel aan die typisch hollandse jan salie mentaliteit liggen, dat we ons zelf beter willen verkopen, dan we werkelijk zijn. Nederland heeft een overslagsysteem voor de pensioenen. De pensioenen van nu worden betaald door de werkenden van nu. Het spaarpotje van de pensioenfondsen is er alleen, omdat daar ook verstandige mensen werken, die zich realiseerden, dat de babyboom op dat gebied wel eens voor problemen zou kunnen zorgen (helaas kunnen ook die mensen crisissen niet voorzien).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

@10: “Als ouderschapsverlof betaald is, beïnvloedt ‘t de konkurrentieverhoudingen, als de werkgever betaalt direkt, als de overheid betaalt indirekt (door de belastingdruk).”

Maar dat geldt veel sterker voor pensioenen (jaren verschil) dan voor die paar weken zwangerschapsverlof verschil. Dus als het om concurrentieverhoudingen gaat, zou het EP de pensioenen juist eerder moeten aanpakken dan zo’n kruimel als zwangerschapsverlof. Andere issues die duidelijk voorrang hebben op zwangerschapsverlofharmonisatie als het om concurrentieverhoudingen gaat: minimumlonen, lengte van een fulltime werkweek, aantal vakantiedagen, belasting op arbeid, ontslagregelingen en ik mis er denk ik nog wel een paar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Inje

“Het zegt wel wat als je als vader niet eens bereid bent een paar snipperdagen op te nemen als je een kind krijgt.”
Ach, de meeste vaders bij ons op bedrijf nemen niet eens twee dagen vrij. Dat wordt niet geaccepteerd. Maar dat is niet het issue. Waarom nou de EU? We kunnen toch heel goed zelf bepalen als volk wat we willen. En als het in Nederland geen meerderheid behaald, dan doen we het maar via de EU. Lekkere gang van zaken dit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 pedro

@14: de pensioenen zijn veel moeilijker aan te pakken, want gelijkschakeling op dat gebied is veel duurder en het verzet daartegen vanuit de nationale parlementen en de druk van daar uit op het EP is dus ook veel groter. Stel je maar eens voor, dat we hier de pensioenleeftijd naar 60 jaar moeten verlagen, omdat dat de norm wordt…. Het aanpakken van het zwangerschapsverlof is een kleine stap op weg naar het meer egaliseren van de pensioenen (en de concurrentieposities) in de toekomst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@16: de pensioenen zijn veel moeilijker aan te pakken, want gelijkschakeling op dat gebied is veel duurder

Dat krijg je met zaken die de concurrentiepositie hard scheeftrekken. Zwangerschapsverloven daarentegen hebben eigenlijk praktisch geen invloed daarop, vandaar dat het argument er zo enorm met de oren bij gesleept is. Ik ben met Aalberts eens dat D66 een heel ander motief had, namelijk het buitenspel zetten van de nationale democratie.

Stel je maar eens voor, dat we hier de pensioenleeftijd naar 60 jaar moeten verlagen

Ik stel het me voor en kan me niet indenken dat ik me daar enorm tegen ga verzetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

Ik ben met Aalberts eens dat D66 een heel ander motief had, namelijk het buitenspel zetten van de nationale democratie

Daar was ik maar niet op in gegaan. Dat leek me ze overduidelijk paranoïde. Bovendien vind ik het een goede zaak, dat, wanneer de EU de markt volledig vrij maakt in Europees verband, dat dan ook de sociale voorzieningen in Europees verband geregeld worden. Ik was niet per se een voorstander van die vrije markt, maar nu die er is, moet ook de sociale component van de economie op dat niveau geregeld worden, anders worden de sociale voorzieningen in alle EU landen naar het laagste niveau, dat er binnen de EU zone bestaat, getrokken, vanwege de concurrentievervalsing, die alle verschillende nationale regels met zich mee brengen.

En natuurlijk zullen wij ons als burgers en loonslaven niet verzetten tegen een verlaging van de pensioenleeftijd. Ik had het echter niet over jou of over mij, maar over de nationale parlementen, die aan veel meer druk van lobbygroepen bloot staan dan het EP. De stelling van Chris, dat wij als individuele burgers meer invloed op het nationale parlement hebben dan op het EP vind ik dan ook al op zijn minst heel twijfelachtig, want het is vooral de invloed van m.n. kapitaalkrachtige lobbygroepen, die toe neemt. De omkoopbaarheid op lokaal niveau is veel groter dan op Europees niveau, terwijl de controle daar op lokaal juist minder is. Maar hoe het ook zij, het blijft belangrijk om na te blijven denken over waar welke beslissingen het best genomen kunnen worden, en het blijft uitermate vreemd, dat Chris probeert de beslissingsbevoegdheid los te koppelen van de te nemen beslissing. Hij speelt slechts in op het anti-EU sentiment en gaat de discussie over de wenselijkheid van de beslissing, die vooraf hoort te gaan aan de vraag op welk niveau de beslissing genomen moet worden, vooraf hoort te gaan. Ik vind dat uitermate betreurenswaardig voor iemand die docent politieke communicatie is, boeken over spindoctoring schrijft, en in zijn serie over tweets steeds anderen van spindoctoring beschuldigt, terwijl hij in deze artikelen niets anders doet.

Deze keer spint hij een tweet van een D66 europarlementariër, die tevreden is over een beslissing over zwangerschapsverlof, zonder daar een reden bij op te geven, om tot een statement van D66 om het nationale parlement buitenspel te zetten.

Tot slot is het in deze kwestie nog kwalijker van Chris, omdat hij er al prat op gaat, dat hij ooit al eens bij D66 is geïnfiltreerd, als reactie op de ‘infiltratie’ van Karin Geurtsen bij de PVV, en zijn conclusie daaruit, dat de PVV een gewone partij was, net als D66. Daarmee alleen al laadt hij minstens de verdenking op zich, dat hij bepaald niet neutraal tegenover D66 staat. Een docent politieke communicatie, die meerdere boeken heeft geschreven over spindoctoring, zou zich daarvan bewust moeten zijn, en zou zich dus verder verre moeten houden van dit soort interpretaties over D66, tenzij hij daar zelf partijpolitieke motieven bij heeft (al zegt hij officieel bij geen partij te willen horen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Cerridwen

Het EP is een politiek orgaan, een democratisch politiek orgaan bovendien. Daar wordt politiek bedreven. Als politieke partij wil je je programmapunten verzilveren. Als er in Nederland een regering zit waar niets van te verwachten valt, maar in Europa is de politieke situatie gunstiger, dan zou je gek zijn om het niet daar te regelen.

Principieel mag Europa van mij overal over gaan, zolang het maar om Europa breed beleid gaat, en niet geprobeerd wordt beleid in specifieke landen te beïnvloeden. Dus als het EP hier beslissingsbevoegdheid over heeft, dan moet je daar de discussie voeren.

Via de raad van regeringsleiders is dat natuurlijk precies wat wordt geprobeerd, maar verwijt Sophie in ’t Veld niet dat ze een politicus is, een Europese bovendien. En voer de discussie over het onderwerp zelf, en verschuil je niet achter de instituties.

Persoonlijk lijkt mij het instellen van vaderschapsverlof pure winst; het uitbreiden voor moeders kan ik me van voorstellen dat het niet echt nodig is (en dus wegen de kosten zwaarder).

Eens met Pedro dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Chris Aalberts

@18 Lees mijn blogs van de afgelopen anderhalf jaar, en dan weet je dat ik ook eens lid van de VVD was, en dat ik over alle partijen schrijf, al krijgen de PVV en daarna PvdA, VVD en D66 – in die volgorde – veel aandacht. Bij D66 liep ik stage, dat was geen infiltratie. Blogs zijn geen wetenschappelijke artikelen of boeken, en ook geen colleges. Dat weet iedereen. Met jouw positie is elke bijdrage van wetenschappers aan het publieke debat op voorhand verdacht. Dat is niet mijn positie.

Het punt over Europees beleid en de beïnvloeding daarvan is simpele logica: er zitten meer mensen in Europa aan tafel, dus is het hebben van invloed moeilijker dan als er minder mensen onderhandelen. Zie het Europese lobbycircuit dat extreem geprofessionaliseerd en uitgedijd is. Dat is natuurlijk niet voor niets. Maar zelfs als beïnvloeding ‘objectief’ mogelijk zou zijn, gaat het voor burgers vooral om de perceptie of beïnvloeding mogelijk is. Hoe die ‘subjectieve’ inschatting uitvalt, is wel duidelijk, denk ik zo.

Je opmerkingen over spinning zie ik als een compliment, al ben ik het er inhoudelijk niet mee eens. Analyses achteraf kunnen nauwelijks als spin opgevat worden, ze komen daarvoor simpelweg te laat en dienen een ander doel (namelijk: mensen aan het denken zetten).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Chris Aalberts

@19 De positie of Europa democratisch is, hangt vanzelfsprekend van de mening van de spreker/schrijver af. Dat geldt ook voor het EP. Maar het is wel wat makkelijk om een van beiden meteen democratisch te noemen. Er zijn echt boeken vol geschreven over het ‘democratisch tekort’ van Europa. Er wordt over het algemeen geen populisme in die boeken bedreven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Cerridwen

@Chris Aalbert:
In hoeverre is een land democratisch waar een regering gevormd kan worden met minder dan de helft van de stemmen?

Er wordt erg makkelijk gepraat over Europa, dat ben ik met je eens. Zo is het noemen van het ‘democratisch tekort’ blijkbaar genoeg reden om elk debat in Europaa te delegitimeren.

Want hoewel er een democratische tekort is, betekent dat niet dat Europa niet democratisch is, of per definitie minder democratisch dan de lidstaten.

Het gaat hier over het Europees Parlement, dat door de Europese bevolking gekozen wordt. Democratische legitimiteit is bij uitstek daar te vinden. Sophie in ’t Veld heeft een mandaat van de kiezer om op Europees niveau beleid te maken, je kan haar niet kwalijk nemen dat ze dat dan doet.

Juist de reactie vanuit Nederland laat het democratisch tekort zien: de raad van regeringsleiders, vol met ongekozen en slecht controleerbare functionarissen, gaat over dit onderwerp deals sluiten, tegen het parlement in.

En daarnaast is dit een rookgordijn dat de aandacht afleid van waar het hier werkelijk om gaat: is het een goed idee om zwangerschapsverlof uit te breiden of niet. Dat Nederland mijlenver achterloopt op dit gebied, wordt liever verzwegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Chris Aalberts

@22 Je illustreert wat problemen over Europa die ik van harte onderschrijf. Sophie in ’t Veld heeft inderdaad dit mandaat. Ze mag dat gebruiken. Maar twee zaken:

1. In ’t Veld zegt zelf een sterk Europa te willen. Als we dat economisch interpreteren – ik vermoed ten minste dat dat is wat In ’t Veld bedoelt – is de vraag of dat zwangerschapsverlof daar iets mee te maken heeft. Dat is dubieus. Voldoet ze met de steun aan dergelijke voorstellen wel aan haar eigen doelstellingen?

2. Als we zeuren over het minderheidskabinet Rutte, dan moeten alle Europese politici zich nu direct terugtrekken uit ieder publiek debat. Zij hebben nog veel minder steun van een achterban dan Rutte en de zijnen. Ze mogen wat mij betreft rustig blijven zitten en discussiëren, maar vreemd is wel dat sommigen meer worden aangesproken op hun gebrek aan achterban (Rutte-1) dan anderen (alle Europarlementariërs).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Anja Riebell

Hi Chris groet uit het Berlijnse Europa en mooi dat je weer eens een EU debat hebt gestart:

Voor mijn dissertatie over o.a. EU geheimhouding kwam ik veel informatie over democratie tegen. Ik vond die zeer nuttig om mij een beeld te vormen en enkel andere argumenten onder het oog te nemen als jullie tot nu toe al noemden….
En graag niet dood omvallen bij het lezen…..dit is een Duitse “grondige”, polariserende reactie voor discussie onder Europeanen, die niet alle op hetzelfde redeneren en communiceren (zoals ik als ex-Amsterdammer weet), maar hetzelfde democratieprobleem delen…..of? Gezien jullie discussie al minder bijdragen trekkte en echt lange lappen met het beste Nederlands wat vandaag lukte ;-)…

1 Rechtszekerheid EU: Jens Peter Bonde als EPler (sinds 1979 tot kort geleden oudste lid van EP) laat geheimhouding een rechtsvrijheid van Europese instellingen bij de wetgeving ten opzichte van de lisbon treaty zien.
http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=QP&term=6&author=1275&language=NL&startValue=0

(Zie zijn vragen naar de lisbon treaty, waarin hij geheimhouding en ontbrekende rechtszekerheid openbaar maakt).

Ik vind het goed om in een democratisch “volledige rechtsstaat” te leven en niet in een halve zoals de EU dat bij sommige gevoelige wetgeving is. Die EU moet niet meer regelen zonder rechtszekerheid te garanderen.Geheimhouding open te discussiëren is niet genoeg. Het is niet uit te sluiten dat verloof ook een gevoelig onderwerp is.

2 Corruptie EU: Kijk eens bij OLAF, de corruptie instelling van de EU:
Verloofregelingen van uit Brussel kunnen ook door meer corruptiegevoelige EU regels besloten zijn zonder een onafhankelijke Europese controle instantie. We kunnen ook niet zeker zijn dat journalisten vrij over conflicten tussen aan de wetgeving over het verloof deelnemende groepen in Brussel kunnen informeren.

http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Europ%C3%A4isches_Amt_f%C3%BCr_Betrugsbek%C3%A4mpfung

(sorry wel Duits maar zeer informatief met openbaar gemaakte insider informatie)

Lees ook het geval Sternreporter Tillack op wikipedia in het Engels.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans-Martin_Tillack.

Ik vind wetgeving die onder minder tot geen persrechten, vrijheid van meningsuiting, “onafhankelijke” controle-instantie wordt besloten wel een democratieprobleem is omdat dit ook de Trias politica’s opheft, de machtsverdeling bij het regeren. Dat het EP toestemt, verandert dit niet.

3 Bron: Tony Bunyan: EU-journalist, activist, heeft geprobeerd persrechte en toegang tot informatie door te zetten en geeft ieder dag heel veel voorbeelden over democratische problemen van de EU en argumenten voor of tegen van EU harmonisering.

http://www.statewatch.org/

4 Subsidiariteit, kosten en kwaliteit van geharmoniseerde politiek uit Brussel:

Als Brussel iets doet is het veel duurder dan dat de verloofregeling in NL wordt besloten: er moeten vertaler betaald worden, informatiecampagnes, PR, lobbywerk, mobilisering van ambtenaren ecc. gedaan worden. EU burgers betalen baken aan geld voor interne en externe communicatie om EU recht door te zetten. Die worden ook niet in de finance crisis bezuinigd anders als in de nationale staat en ik vraag mij of ze dan überhaupt weten wat het betekend met vreemd EU-geld van hard werkende door de crisis gepakte burgers om te gaan.

http://www.openeurope.org.uk/research/hardsell.pdf

(Dit is kritisch en niet neutraal informatie, maar geeft inzichten in argumenten, die in de EU democratie debat vaak worden vergeten.)

Wetgeving duurt trouwens ook veel langerder, is veel gecompliceerder geregeld, te overzien, te begrijpen ook voor politici en komt ook met onzekere oplossingen (Balkende had geen idee bij de Oostelijke uitbreiding daarvan wat de eis van zijn regering, de Nederlandse werkmarkt voor Poolse zo snel al mogelijk te openen, voor de Nederlandse woningmarkt, scholen, wijken zou betekenen) (Vraag Nederlandse rechtsprofessoren, EU journalisten en Clingendael kennissen voor meer informatie over de democratische kwaliteit van EU besluiten….).

5 Illusie van de Europese Eenheidsmarkt werkgever: Denk je echt dat Duitsers met Nederlanders concurreren (vergelijkbaar zijn) als we Duitsers 4 keer zoveel voor ziekenfonds “willen” betalen (omdat de Duitser veel meer zich zorgen maakt over ongrondige Zorg) en in Ostduitsland/Berlijn miljoenen mensen half zoveel moeten betalen voor wonen (omdat we GEEEN woningsnood en ruimtegebrek hebben zoals in NL en wel een Duitse drie klassen maatschappij zijn met miljoenen werkloze die weggegooide flessen als 50plusser op straat gaan zamelen om te overleven en geen Nederlandse recht op een minimaal loon hebben en dus soms ook gevraagd worden om voor 1 Euro b.v. te werken…)???

6 Accountability: Ik vind dat gekozen POLITICI over verloof moeten beslissen en niet Lobbys die geen Accountability voor iets hebben, geen enkele legitimatieplichten en die in Europa ook vaak uit grote landen kommen: wil je dat misschien aan het eind grote bedrijven als Siemens en Philips alleen besluiten hoe het verloof wordt geregeld en dan ook in Roemenië, Malta ec. waar er geen grote Lobbys bestaan. Deze landen zitten dan niets eens als gelijke met aan de geheime tafel – yippie dan doen we het als in de Verenigde Naties…is alleen de vraag wie is er dan Amerika en Rusland bij het verloof vraag…. EU burgers mogen niet in klassen verdeeld zijn omdat alleen sommige landen meer bepalen wat geheim besluiten wordt over de economie en de verdeling van rijkdom in de EU. Waarom schrijft het EP, dat accountabel is, niet de wetvoorstellen voor het verloof en het is niet uit te sluiten dat de Lobbys meer invloed op de tekst mogen nemen?

Lees een transparant voorbeeld daarvan wat Lobbys tot nu toe in de EU niet laten tonen (vergelijking amnesty international &
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/consultation/displaylobbyist.do?id=5625429643-65
and Philipps
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/consultation/displaylobbyist.do?id=02341041540-74

7 Kwaliteit EU-Recht: Je recht van gelijkheid voor het EU-recht: EUgH uitspraken kunnen ook in plaats van 100% in je moedertaal voor een deel ook in Grieks of Fins zijn (Mijn informatie van een klagende Duitse EU-ambtenaar die corruptie ook aan Olaf had gemeld en zoals Paul van Buitenen door het Europese ambtsgeheim gecenseerd en bedreigd wordt).

En de Europese Unie en de EUgH is nog niet eens Het Europese Hof voor Mensenrechten bijgetreden….
http://www.whistleblower-net.de/blog/2010/09/09/marta-andreasen-unterliegt-vor-eu-gericht/
(sorry, sorry weer Duits…)

Ik vind regeren in geheimhouding, met schendig van grondrecht om in je moedertaal (nationale ambtstaal) berecht te woorden zoals het de EU dat ook doet slechter dan de parlementarische democratie – die het Europese Rechtshof wel herkent.

8 Einde van de Parlementarische Democratie zonder ons te vragen: Check eens de “informatierechten” die je hebt over wetgeving in NL over verloof wetgeving, over taaltoegang tot informatie bij dit onderwerp, over de openbaarheid en zekerheid van de beslissingsregelen (welke persoon mag er hoe erover met welke openbaarheid en verantwoordelijkheid in de Tweede kamer beslissen en hoe goed snap je dit). De EU regeert helaas te vaak in geheimhouding en dit is het centraliseren van macht zonder legitimatie (zoals het onder nationale sociale, de oppositie en mediacontrole in de nationale staat niet meer mogelijk is). Het kan de bewust gekozen mogelijkheid van meneer Rutten etc zijn om oppositionele leden van de Tweede kamer van de beslissing uit te sluiten, hun garandeerde openbaarheid in het debat en hun controlemogelijkheden op te heffen. Dat zijn rechten die het EP NIET HEEFT. Dit is dan bij het verloof onderwerp ten minste helaas een puur door een elite democratie genomen besluit, aristocratie zoals 100 jaar geleden, en geen moderne EU maar een step helemaal backwards in de beschaafde maatschappij van gelijke burgers en gelijke landen.

Waarom heeft de Nederlandse regering trouwens samen met journalisten bij de EUgH geklaagd op meer transparantie bij EG-wetgeving? Misschien omdat ze zelf soms buiten staat en geen vertrouwen in de regelingen een de gelijke behandeling van gekozen EU politici heeft, die nu over verloof zouden beslissen…

Jammer dat de mevrouw Sophie in ‘t Veld niet eens op onze debat gaat reageren en gaat legitimeren aan de hand van onze argumenten, waarom haar stemgedrag zo goed voor ons is? Is zij op de hoogde ervan welke lobbys het verloofwet op welke manier meebepaald hebben. Weet ze ons te vertellen welke rechtszekerheid en garandeerde grondrechten we mogen verwachten? Ik vrees zelf dat ze dat NIET kan beantwoorden en dit ook niet gaat toegeven. Ik vertrouw dan trouwens meer op andere initiatieven die politiek in Europa misschien ook zonder EP-deputies democratisch proberen te houden (deze e-mail kreeg ik van een Nederlandse vriend):
Mag ik jullie hiermee storen? Het bericht hieronder betreft het grootste initiatief tegen gentechvoedsel tot nu toe, en het is hard nodig, met de huidige Europese Commissie die juist op volle kracht vooruit wil met gentechvoedsel. Teken, als je mijn zorgen deelt, op http://www.avaaz.org/nl/eu_gmo, of op de Engelstalige link in het bericht van Avaaz hieronder.

Fijne avond uit een ander deel van de Europese democratie
Anja

 • Vorige discussie