Het verhaal achter de tweets: het CDA pakt het onderwijs aan

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag Chris Aalberts met de zevende in een serie analyses van politieke tweets.

Twitter!

Nog maar een paar jaar geleden was er een parlementair onderzoek naar de vernieuwingen in het voortgezet onderwijs, ook wel bekend als de commissie Dijsselbloem. De commissie kwam met vernietigende conclusies: de overheid had haar taak de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen ernstig verwaarloosd. Destijds riepen alle partijen in koor dat ze het ‘helemaal anders’ zouden gaan doen.

Dat waren alle partijen massaal vergeten toen de Minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, deze week haar plannen voor het voortgezet onderwijs ontvouwde. CDA, VVD en PVV steunen de minister in haar plan meer aandacht te gaan besteden aan Nederlands en Engels, en het aantal profielen op HAVO en VWO te gaan verminderen tot twee: alfa en bèta. Het plan kwam naar buiten op de dag waarop een internationale ranglijst liet zien dat Nederlandse leerlingen het internationaal steeds slechter doen. Nederland valt voortaan buiten de top tien.

Onderwijspartij CDA
Het CDA doet haar best te laten zien dat het haar menens is met het onderwijs. De partij mist een duidelijke profilering, en onderwijs lijkt een goed thema om die leegte te vullen. CDA-Kamerlid Jack Biskop op Twitter: “Alle telefoontjes vanochtend gaan over de onderwijsplannen van van Bijsterveldt. Ze zet de ingezette lijn door: basis op orde, lat omhoog.” En later: “Bij mondelinge vragen nog eens benadrukt dat voor het volgen van de effecten van beleid wachten op Pisa-onderzoeken niet het enige kan zijn.” Met andere woorden: met het CDA was de kwaliteit van het onderwijs al op orde, en nu gaat het CDA Nederland in sneltreinvaart opstoten in de vaart der volkeren.

Als we verwachten dat schoolkinderen beter gaan leren, kunnen we hetzelfde vragen van onze volksvertegenwoordigers. Zeker van CDA-ers die het onderwijs kennelijk zo’n warm hart toedragen. Laten we ons afvragen: wat heeft het CDA geleerd van de commissie-Dijsselbloem? Juist op dagen van grote onderwijsplannen, kan het geen kwaad die conclusies er nog eens bij te halen.

Conclusies van toen
Dijsselbloem concludeerde dat er te veel parallelle vernieuwingen waren. Er zou meer rust nodig zijn in het onderwijs. Sinds Dijsselbloem is er nog geen drie jaar rust geweest. De commissie concludeerde dat partijen politiek draagvlak belangrijker vinden dan draagvlak op scholen. De Algemene Onderwijsbond wijst nu al naar andere oorzaken voor de lage Nederlandse scores dan de minister. Ook werd volgens Dijsselbloem te veel waarde gehecht aan internationale lijstjes met studieprestaties, precies waar nu weer naar wordt verwezen. Bovendien uitte de commissie twijfel over de vraag of vernieuwingen wel het gewenste effect hebben. Daar heeft Biskop geen interesse in.

Het is natuurlijk niet gezegd dat er grote drama’s in het voortgezet onderwijs gaan plaatsvinden door de plannen van Van Bijsterveldt, maar we weten wel dat het CDA politieke lessen uit het verleden te snel vergeet. De partij vindt haar partijprofilering kennelijk belangrijker. Met zulke vrienden heeft het voortgezet onderwijs geen vijanden nodig.

Chris Aalberts is docent en onderzoeker politieke communicatie (www.chrisaalberts.nl)

Reacties (3)

#1 Jonas

Waarom zou het een taak van de overheid zijn om de ‘kwaliteit van het onderwijs’ te waarborgen. Het is toch allemaal verzelfstandigd. Er is marktwerking, en de ouders kijken toch gewoon naar de lijstjes gepubliceerd in media waar ze hun kids het beste heen kunnen sturen.

  • Volgende discussie
#2 Marja ter Boer

Mijn mond valt elke keer open als ik mevr (ver)Bijsterveld hoor praten. Zij weet duidelijk niet hoe de maatschappij in elkaar zit, wat er daadwerkelijk speelt etc etc. Vanuit haar ivoren torentje, haar kleine kliekje, heeft zij een beeld gevormd over “hoe het zou moeten” en zij WEIGERT te geloven dat het anders is dan zij denkt. Hoe heeft iemand deze dame op deze post kunnen zetten?
Niet alleen meent zij dat als zij dat zegt alle ouders hun verantwoordelijkheden gaan nemen, dat gaat gebeuren. Ook haalt zij de belangrijke opvoedende en ondersteunende taak van scholen weg “want daar ben je maar 25 uur per week en daar ben je alleen om te leren”, om zo talloze leerlingen de put in te helpen.
Beter onderwijs had al jaren gemoeten, de tendens is dat als het “niet leuk gegeven wordt, de kinderen het niet oppakken”. Nou zo leuk werd het vroeger ook niet gegeven (talloze illustraties in boeken)maar we waren gemiddeld slimmer. Pak dat aan. Maar met verplichte wiskunde maak je heel NL niet slimmer.
Zij realiseert zich niet dat 70% van de leerlingen niet verder komt dan vmbo. Dat er onnoemlijk veel probleemgezinnen zijn, etc. Want dat komt in haar bekrompen wereldje niet voor. Zij denkt vanuit een kring waarin men de opvoedingstaak serieus neemt, tijd en aandacht neemt voor de kinderen en ook hun leerprestaties, etc. Maar ook en vooral hoogopgeleide ouders zijn vnl met hun eigen carriere bezig en hebben ook geen oog meer voor de ontwikkeling van hun kinderen.
Dus blijf lekker dromen en de realiteit negeren, maar niet als je in de regering zit. Niet over de ruggen van zoveel kinderen die inderdaad kwalitatief goed onderwijs nodig hebben, maar daarnaast juist wel steun en begeleiding vanuit school. Want waar anders mevr Bijsterveld? Niet thuis, want daar is niemand. Net als bij haarzelf thuis waarschijnlijk…

PS: overigens is het taalpeil van leraren gemiddeld ook om te janken. Spelling? d/t ‘s? Begin bij de bron, ook een tip..

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Inje

“PS: overigens is het taalpeil van leraren gemiddeld ook om te janken. Spelling? d/t ‘s? Begin bij de bron, ook een tip..”

Daar zit de kern van het probleem volgens mij. De kinderen zijn niet dommer geworden, maar de leraren slechter. mijn inziens is dit een gevolg van de feminisering van het onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat jongens slechter presteren hierdoor, terwijl vrouwen in een mannenomgeving niet hun niveau verliezen. (blijkbaar zijn jongetjes dus lastiger mbt leren).

  • Vorige discussie