Het selectieve geheugen van Bosma

Twee weken geleden schreef Folkert Jensma een bevlogen betoog over de rechtsstaat, waarin hij zijn oprechte zorgen uitte over de stilte rond de dagelijkse schending van rechtsstatelijke beginselen door de PVV.  Op basis van meer dan tien op zichzelf staande gebeurtenissen poneerde hij dat een ‘pluriforme, vrije samenleving, gebaseerd op de rule of law, gelijkheid, respect, vrijheid, debat en compromis’ door de PVV niet gewenst is.

Eén van de argumenten in zijn column was het bijhouden van lijstjes van politieke andersdenkenden, zoals -aldus Jensma- door PVV-Kamerlid Bosma gesuggereerd wordt in zijn boek Schijn-elite van de valsemunters. En laat nou juist dat laatste idee niet (rechtstreeks) uit de koker van Bosma komen. In een ingezonden brief verwijt Bosma zaterdag de oud-hoofdredacteur van NRC Handelsblad ‘puur populisme’ en fact free journalism te bedrijven. Maar vervolgens schiet hij weer zover uit de bocht dat de stelling van Jensma alleen maar meer aan waarde wint. Die ene onterechte toewijzing ten spijt.

Het boek van Bosma mag dan misschien niet zo expliciet tot de lijsten oproepen, maar de suggestie ervan ligt elders voor de hand. Zo verklaart hij op Artikel7.nu:  “Zwarte lijsten” klinkt een beetje eng. Ik houd niet zo van lijstjes. Maar ik denk dat het altijd gezond is in een democratie te kijken naar wat gekozen politici uitvoeren. Het is dan aan de kiezer om daar mee af te rekenen. Op veel internetsites worden politici zeer kritisch gevolgd. Een goede zaak (…).”  En zoals Jensma terecht opmerkt, wordt het initiatief van de lijstjes dan ook op diverse plekken enthousiast opgepakt.

Verderop in zijn brief raakt Bosma het spoor echt bijster. Hij lijkt opeens zijn veelbekritiseerde (maar vooral bespotte) Kamervragen over NRC Handelsblad te zijn vergeten. “En nee, ik heb ook nooit Kamervragen gesteld over “de vermeende SP-invloed op NRC Media”, zoals Jensma stelt.” Dat is maar net hoe je het bekijkt. Er blijkt namelijk wel heel weinig licht te zitten tussen de stellige ontkenning van Bosma en de door hem op 2 september ingezonden vragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Zijn tweede vraag luidt immers letterlijk: “Was u ervan op de hoogte dat SP-financier Derk Sauer maar liefst 9 procent van NRC Handelsblad in bezit blijkt te hebben?” Het enige woord dat ontbreekt is ‘vermeende’ en laat dat nou net de nuancering zijn die Jensma in zijn column aanbracht. Zelfs uit de titel van de desbetreffende pagina op de PVV-website wordt duidelijk dat juíst de link met de SP de aanleiding was voor de vragen.

En dan de stelling van Bosma dat Hitler een socialist is. Daar is al veel over gezegd. De onderbouwing hiervan meent Bosma te vinden in een aantal kenmerken van het nationaalsocialisme, dat hij door middel van selectief cherry picking buiten de context van het racistische, antiparlementaire, antiliberale en anti-marxistische karakter van de ideologie isoleert.

Afgezien van het PVV-Verkiezingsprogramma 2010-2015, dat ter ‘verdediging van wezenlijke onderdelen van onze cultuur’ propageert om op 4 mei ‘de slachtoffers van het (nationaal) socialisme’ te gedenken en een aantal websites zoals Lux et Libertas -dat naar eigen zeggen gelukkig niets te maken heeft met ‘het propagandablad voor politiek-correct Links’- heeft de hypothese van Bosma geen wortel geschoten in het wetenschappelijk denken over het nationaal-socialisme.

Ter ondersteuning van zijn stelling voert Bosma nu echter aan dat zijn theorie verre van origineel is, omdat voor de oorlog zelfs de VARA en Joop den Uyl Hitler als links betitelden. Vóór de oorlog dus. Het  argument snijdt alleen al daarom geen hout. En bovendien toonde Anet Bleich in haar biografie van Den Uyl uit 2008 al aan dat de latere socialistische premier als student bedenkelijk rechtse sympathieën had. Daarmee is dus alleen gezegd dat Den Uyl, waarschijnlijk ook juist omdat het nationaalsocialisme haar volledige, ware gezicht toonde, radicaal van denkbeelden veranderde. Een voortschrijdend inzicht gebaseerd op ervaringen, dat oud-PvdA stemmer Bosma alleen maar zou moeten kunnen begrijpen.

Tot slot haalt Bosma de negentiende-eeuwse econoom en filosoof John Stuart Mill aan. Deze prominente denker binnen het utilitarisme stelt dat de winnaar van een debat degene is die het best in staat is de denkbeelden van de tegenstander weer te geven. Ongetwijfeld. Wat daaraan voorafgaat is echter minstens even belangrijk, namelijk het consistent naar voren brengen van de eigen ideeën. En dat is juist waar Bosma nog wat aan moet werken.

Reacties (17)

#1 Sil
 • Volgende discussie
#2 Bookie

Proberen een doelbewuste leugen van Jensma te verdedigen maakt deze column overbodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bemoeier

Wat een nagemaakte draaikont.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 private eye

Bosma moet niet zeuren over SP Sauer en NRC, want geen buitenstaander weet wie de PVV financiert, ofwel Martin?

Zolang zij geen openheid van zaken geven omtrent hun eigen financien, hebben ze geen recht van spreken omtrent beinvloeding en transparantie. Waar zijn ze bang voor? Het argument dat ze de donoren willen beschermen is zo langzamerhand achterhaald.

Verder is PVV geen partij, zolang het maar 1 lid heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Ernest
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Johan

Slachtoffers van het socialisme in Nederland?
Daar zou ik graag eens een toelichting op willen zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Ernest - Reactie op #6

De door Bosma zo bewonderde De Kadt was ook socialist.

 • Volgende reactie op #6
#6.2 Thomas - Reactie op #6

Een mogelijk antwoord is: Den Uyl streefde ernaar dat iedereen een auto moest hebben. Nu is dat gelukt, maar is het hele land volgebouwd met snelwegen en is de luchtkwaliteit in bijv. Ewijk niet te harden. Die inwoners zijn slachtoffer van oud socialistisch beleid.

Maar goed. Er zijn natuurlijk tal van voorbeelden te noemen van zowel links als rechts en hun slachtoffers. Kijk bijv. naar het onderwijs mbt jongens enz

 • Vorige reactie op #6
#6.3 Ernest - Reactie op #6.2

Ja hallo, meen je dat echt: “In Nederland voltrok zich een menselijke ramp: jongens kregen les van een juf”.
“Het onderwijs mbt jongens” is wel wat anders dan een volksverplaatsing van oekrainers naar siberië, de berlijnse muur, ijzeren gordijn, sjoah, culturele revolutie, noem maar op. Onvergelijkbaar. Als je dat serieus met elkaar vergelijken wil ben je toch wel een mietje en stelt je gepreek over masculiniteit elders weinig voor.

#7 frank

Kan er geen oogkankeralert bij het topic plaatje?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Sjaak

Martin Bosma gebruikt termen ‘socialist’ e.d. puur als een soort definitie van het kwaad. Het is nagenoeg een soort scheldwoord geworden in zijn jargon. Je kunt je afvragen of een dergelijke definie uberhaupt nog wel zin heeft, want om het politieke onderscheid gaat het al lang niet meer. Het wij (van de PVV) tegen zij (de rest). Een dergelijk simplisme kan ik gewoon niet serieus nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Marc W - Reactie op #8

dit figuur is totaal toch niet serieus te nemen, gewoon een relschoppende, etterende puber die het leuk vindt om anderen op de kast te jagen met onzin, klinkklare leugens en verdraaiing van de werkelijkheid. [Godwin mode] Vind hem zelf altijd een beetje de Goebbels van de PVV [/Godwin mode]

#8.2 Micowoco - Reactie op #8.1

Hij heeft in elk geval zelf verklaard politiek gezien rechts van Hitler te staan. Een hele prestatie.

#8.3 Ernest - Reactie op #8.2

Als je rechts ziet als conservatief en “vroeger was het beter” en links als progressief, dan is dat zo. Hitler was bepaald niet behoudend; bij hem is geen steen op de andere blijven staan.

 • Volgende reactie op #8.2
#8.4 su - Reactie op #8.3

De Nazi’s waren, zoals alle Fascisten, nogal reactionair. Ze appeleerde vooral aan een mythologische gouden tijd. De Fascisten in Italië aan het Romeinse rijk, de Nazi’s aan de Teutoonse stammen en de Falanchisten aan de Conquistadores. Daar is weinig progressiefs aan.

#8.5 Thomas - Reactie op #8.2

Zowel de vooroorlogse als naoorlogse links-rechts schaal gaat niet echt op voor Hilter. Woon anders eens een lezing van staatsrecht geleerde en Eerste Kamerlid prof. mr. dr. A.H.M. Dolle bij. Zeer interessant. Hitler rechts noemen is het heersende discours geworden. Maar als je om argumenten vraagt, krijg je vaak een paginaatje van google over de kenmerken van rechtse politiek, maar niets over de links rechts schaal en waar die op gebaseerd is/was.

 • Vorige reactie op #8.2