het Saillant | WO III breekt in de 21ste eeuw uit!

SaillantLOGO

De 21ste eeuw breekt de WO III uit!

Een op deze bijzondere dag wel een heel saillante stelling, waarvoor mij gelukkig ieder spoor van bewijs ontbreekt. Geen geheime aanvalsplannen ontdekt, noch voorzie ik dat de Griekse schuldencrisis zich als een Mexicaanse olievlek uitbreidt tot de grote kladderatsj waardoor er een allesvernietigende oorlog in het door de Maya’s voorspelde rampjaar 2012 ontstaat. Dat niet. Wat dan wel? Wel zie ik dat de mens niets wezenlijks geleerd heeft sinds 1945. Wij mensen kunnen nog prima oorlog voeren, dat bewijzen we continu op diverse plekken op de aarde. Daarbij komt: we hebben nog steeds geen instituties ontwikkeld die oorlog effectief kunnen voorkomen. De Veiligheidsraad is er voor ontworpen, maar door zijn samenstelling, trage besluitvorming en beperkte invloed niet in staat een oorlog in de kiem te smoren.

In Nederland, en in Europa, is het gebrek aan daadkracht nog stuitender. Om even terug te komen op het Griekse zijweggetje: als er geen andere optie is dan ingrijpen, treuzelen we nog. Dat kán gevaarlijk zijn. WO I is ook van incident tot wereldoorlog uitgegroeid. Na de aanslag op de kroonprins op 28 juni 1914 talmde Oostenrijk-Hongarije met hard en effectief ingrijpen. Een snel ingrijpen had bemoeienis van andere landen voorkomen. Gevolg: een totale oorlog die miljoenen mensenlevens kostte. Er zijn militair strategen die een volgende oorlog verwachten door een tekort aan fossiele brandstoffen. Zou kunnen. Maar door de traagheid van het opraken van die brandstoffen heb ik goede hoop dat we daar wel uitkomen.

Om een volgend conflict te voorspellen kijk ik liever naar het verleden. Kenmerk van veel vroegere oorlogen is dat ze vooraf slecht te voorspellen waren en vaak een onlogische oorzaak hadden. Sterker nog: over de precieze oorzaken van WO I bakkeleien historici nog steeds. Een toekomstige oorlog voorspellen, waarvan we nu de actoren en de aanleiding niet kennen is daarom onbegonnen werk. Lijkt de 21ste eeuw voor Nederland meer op de 19e of op de 20ste eeuw? Doordat we conflicten niet meer ergens anders kunnen uitvechten, de mens niet is veranderd, door de globalisering en door slecht werkende instituties vrees ik dat de vergelijking met de 20ste logischer is.

U denkt er anders over? Roept u maar!

 1. 1

  Ik zie dat de mens niets geleerd heeft sinds 1945 en nog steeds het domme kuddedier is als in 1914-1918; we weten niet precies waarom we oorlog voeren maar we doen het toch. En jij persoonlijk bent net zo hard een kuddedier: je denkt dat een instituut nodig is om oorlog te voorkomen.

  Vrede is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, niet op een of ander vergaderclubje dat pretendeerd sheeplemanager te zijn. Loop er lekker achteraan. Verbeter de wereld begin bij jezelf. Denk voor jezelf, spreek voor jezelf. (Kies ervoor om geen geweld te gebruiken.)

  Het is het vertrouwen van de mens in deze instituten die ervoor zorgt dat de mens zich ook daadwerkelijk als kuddedieren organiseert om gezellig oorlog te voeren. Deze instituten moeten losgelaten worden om dat te voorkomen.

  En dan noem ik de banken als schuldige nummer 1 in het brengen en onderhouden van economische slavernij met alle daarbijhorende instituten en evil-doing.

 2. 5

  “Kenmerk van veel vroegere oorlogen is dat ze vooraf slecht te voorspellen waren en vaak een onlogische oorzaak hadden. Sterker nog: over de precieze oorzaken van WO I bakkeleien historici nog steeds.”

  Ben ik niet met je eens. WO I was al jaren van tevoren vooruit te zien (om niet te zeggen, werd al door velen vooruit gezien, zelfs als onvermijdelijk of wenselijk ervaren). Overigens is de (zogenaamde) onduidelijkheid over de precieze oorzaken nog helemaal geen argument. WO I was een erg logisch gevolg van de ontwikkelingen in de 50 jaar ervoor. De enige verrassing zit hem erin dat hij pas in 1914 uitbrak en niet al eerder (al had de oorlog misschien een minder ingrijpend karakter gehad als ze eerder was uitgebroken).

 3. 6

  Zit oorlog voeren ook niet een beetje in de menselijke aard? Als in we rammen er graag op los om een probleem op te lossen/verplaatsen/veranderen/etc. Daar helpt toch verder geen enkel instituut tegen.

 4. 7

  @2, @3, @4
  goede instelling, zo komt die wereldvrede er wel…
  @5 en @AB
  lees ook eens: “the kingdom of god is within you” L. Tolstoy 1894

 5. 8

  Ligt vooral aan de sekse-empancipatie (van beide seksen). Grote oorlogen zijn een kwestie van een overschot aan werkloze jonge mannen. Vanuit Noord-Europa komt er dan ook helemaal geen oorlog aangezien wij dat niet hebben. Tenminste da’s een theorie, chronologisch-demografisch klopt het iig. Trouwens ik weet nu al dat sommigen hier bijv. gaan zeggen “mensen slaan er nu eenmaal graag op los” terwijl dat dan alleen voor mannen geldt.

 6. 9

  @Bismarck, velen hadden idd een oorlog voorspeld, maar dan wel voor kerstmis weer thuis. Frisse, vrolijke oorlog om de decadente burgers weer een doel te geven in het leven.

  Weinigen (uitzonderingen daargelaten) hadden een totale wereldoorlog voorspeld. Ik ken historici die Duitsland’de schuld geven, anderen Engeland. Dat bakkeleien gebeurt wel degelijk… Al is inderdaad geen argument dat iets bewijst. Ik wilde er slechts mee aangeven dat op 28 juni weinigen door hadden dat WO I was uitgebroken.

  Voor hetzelfde geld is het binnenkort weer ’28 juni 1914′ en dan heeft weer niemand het door. Dat was het doel vd vergelijking…

  @7 Ok, dank voor de tip.

 7. 10

  Grote oorlogen zijn een kwestie van een overschot aan werkloze jonge mannen.

  Dan zou China nu in lichterlaaie moeten staan.

 8. 11

  @ 10
  Die katastrofe (= lichterlaaie) probeert China nu juist te voorkomen met zijn drastische geboortebeperkingspoltiek.

  De stelling ‘Grote oorlogen’ enz. lijkt dus juist. Maar je kunt er wel iets aan doen. We mogen China dankbaar zijn.

  Homerus dacht trouwens ook dat oorlog door honger kwam. En verder door ruzies over vrouwen.

 9. 12

  Uhm… het overschot aan jonge mannen is juist *veroorzaakt* door de een-kindpolitiek. Wat ik zeg is dat de youth bulge theorie meer metafoor dan wetenschappelijke hypothese is.

 10. 13

  Het jammere is. Men is altijd redelijk voorbereid op de vorige oorlog. Nederland had in de jaren 30 weer de strategie om neutraal te blijven net als in WO-I.

  Frankrijk had een loopgraaf gebouwd waar een soldaat zich wel op een menselijke manier in kon handhaven (Maginot linie), alle lessen van WO-I toegepast, maar het bleek uiteindelijk ineffectief in de WO-II.

 11. 15

  @14: Waarom? Het gaat toch om de verhoudingen mannen : vrouwen en jongeren : banen? In China zijn beiden aanzienlijk hoger dan elders.

  Ik denk zelfs dan concurrentie met je broers tot *minder* agressie leidt dan concurrentie met ongerelateerde jonge mannen. :P

 12. 16

  De volgende wereldoorlog zal hoogstwaarschijnlijk om grondstoffen gaan.
  De oude Westerse wereld tegen de nieuwe Aziatische economische supermachten.

  Wanneer USA door vergrijzing, tekorten op de balans en steigende prijzen voor grondstoffen in de problemen komt, stellen zij de bronnen veilig.
  Op het moment dat China, India, Vietnam, e.a. zich sterk genoeg voelen, accepteren zij de Westerse arrogantie niet meer.

 13. 19

  @9: Op 28 juni was het ook nog geen wereldoorlog (en een wereldoorlog was op dat moment ook nog niet met zekerheid direct uitgebroken bij ander handelen). Wereldoorlog was het pas op 4 augustus en op die dag was iedereen in de buurt van een radio/telegraafstation in de wereld zich daar ook van bewust. Dat de duur van de oorlog door de meesten verkeerd voorspeld was, doet verder niets af aan het feit dat al jaren van te voren (op zijn laatst op 8 april 1904) vast stond dat er een wereldoorlog aan ging komen.

 14. 20

  @ 12 e.a.
  In Comment 10 las ik ad sentiam voor “overschot aan werkloze jonge mannen’’: overbevolking. Daar gaat het om. ‘Werkloze’, ‘banen’ (uit c.14) zijn economistische uitdrukkingen die zeker het ontstaan van vroegere grote oorlogen niet uitleggen. Toen had je geen economie en geen ‘banen’, en was je geen ‘werkloze’; je had als boer geen land en was hoogstens werkeloos. En ook Japan begon WO 2 om levensruimte, niet om aan baantjes te komen.

  De dynamiek van de mensheid is niet de klasse-strijd, maar demografische expansies, waarvan de gevolgen niet meer intern (binnenlands) waren op te vangen. Volksverhuizingen. Oorlog! Malthus begreep dat. China nu ook, eindelijk. Laat het gruwelijk overbevolkte Nederland ook maar eens beginnen.

 15. 21

  Een derde wereldoorlog hebben we al lang niet meer nodig. het neoliberalisme is immers de voortzetting van oorlog met andere middelen…

 16. 23

  @22: nooit gehoord van de supermarktoorlog??

  @15: niet als je aast op de boerderij van je ouders. Bovendien heb je daar als enigst kind verantwoordelijkheid om je ouders later te verzorgen, je kunt het je niet veroorloven om te sneuvelen.

  …maar ik maak me eigenlijk ook wel zorgen om de hoge mate van http://en.wikipedia.org/wiki/Sex-selective_abortion. Het is eigenlijk een sociaal experiment dat zijn weerga niet kent.

 17. 24

  Aanvulling @ 23: de eerste zoon neemt de positie van de vader over, de tweed zoon gaat iets in de buurt doen, de derde en vierde zoon trekken weg. Daarom voert Europa geen oorlog meer op grote schaal en daarom zal China geen oorlog op grote schaal voeren; er zijn te weinig derde en vierde zonen.

 18. 25

  @23 ea Gunnar Heinsohn (universiteit van Bremen) stelt dat oorlogen wel degelijk te voorspellen zijn en dat zou nog niet eens zo moeilijk zijn ook. Hij beweert inderdaad dat zodra er genoeg ‘vrije’, jonge mannen zijn – dat wil zeggen, niet eerstgeborenen in gezinnen die (vaak) tot de middenstand behoren en die nog niet getrouwd zijn, nog niet de baan hebben die ze ambiëren maar wel een opleiding hebben genoten – oorlog niet ver meer weg is. Hij heeft vele oorlogen en gewelddadige revoluties onderzocht en is tot die conclusie gekomen.

  Ik zie dit als de meest logische verklaring voor de oorsprong van oorlogen en ander geweld.

 19. 26

  “Een toekomstige oorlog voorspellen, waarvan we nu de actoren en de aanleiding niet kennen is daarom onbegonnen werk.”

  Dan is het vreemd dat er in het stuk een nieuwe wereldoorlog wordt voorspeld, omdat het onmogelijk is om deze te voorspellen?

  “Lijkt de 21ste eeuw voor Nederland meer op de 19e of op de 20ste eeuw? Doordat we conflicten niet meer ergens anders kunnen uitvechten, de mens niet is veranderd, door de globalisering en door slecht werkende instituties vrees ik dat de vergelijking met de 20ste logischer is.”

  Wow, veel argumenten die behoorlijk los van elkaar staan en twijfelachtig zijn. Waarom werken de instituties slecht, omdat de EU in het geval van Griekenland faalt? Er zijn tal van recente gebeurtenissen te bedenken waarbij grote instituties als VN, NAVO wel een pacificerende werking hadden. In grote lijnen komt het op het volgende neer: omdat we zo sterk met elkaar zijn verbonden, hebben we veel te verliezen met een grote interne oorlog. Oorlogen gebeuren zeker, maar niet zo alomvattend als in de 20e eeuw.
  De 19e eeuw was een eeuw van natievorming, kleine actoren die makkelijker in conflict kunnen raken. WOI en WOII wordt dan ook gezien als een reactie op datgenen wat in de 19e eeuw in gang is gezet. Dat numerieke eeuwen niet gelijk lopen met historische ontwikkelingen maakt het wat ingewikkelder, maar je zou kunnen zeggen dat de 19e eeuw dus in 1945 eindigt.

  De 20e eeuw was een eeuw van globalisering, het ontstaan van grote instituten. Grote actoren als EU, VS, het ‘Westen’ of ‘Azie’, bestaande uit samenwerkingen van kleinere actoren (landen). De belangen in deze grote actoren zijn zo divers, dat alleen een ramp als 9/11 nodig is om alle neuzen dezelfde kant op te wijzen. Min of meer dan, niet iedereen deed mee…

 20. 27

  @Bismarck, ik weet dat het toen nog geen oorlog was. Je begrijpt wel het punt dat ik wil maken?

  Ik begrijp volgens mij wel wat je wilt zeggen. Je geeft aan dat WO1 onvermijdelijk was en voorspelbaar. Ik geloof niet in de teleologische/Hegeliaanse opvatting van onvermijdelijkheid. Ik kan wel minder bloedige varianten voorstellen.

  Waar ik wel in mee ga is dat de kans op een wereldoorlog een eeuw geleden groter was dan nu. Wellicht hebben we alleen al door het feit van WOI en WOII meer kans op het vermijden van WOIII. Weinigen zullen pleiten voor een frisse, vrolijke oorlog zoals een eeuw geleden. We weten immers welke gevolgen een wereldoorlog heeft…

 21. 29

  Het probleem met mensen is dat ze kuddedieren zijn. Zolang het onderwijs er niet in slaagt de mensen voor zichzelf te laten nadenken. Zolang er nog mensen zijn die geloven dat ze mogen/moeten moorden/doden van hun religie (gij zult niet doden). Zolang er nog mensen zijn die ook daadwerkelijk denken dat de instituten/sheeplemanageroffices de oplossing gaan bieden. Dan lukt het niet, dan blijft iedereen lekker kuddedier.

  gister hadden we oorlog, vandaag hebben we vrede, morgen zijn we het vergeten (of we hebben de betekenis/oorzaak bezoedeld onder een immense berg propaganda zo groot dat de reis naar de maan niet genoeg was om de top van deze berg te bereiken) Wapens brengen geen vrede, bommen doen geen reconstructiewerk.

  Een oorlog is niet zo moeilijk te maken. Stop voedselimporten en binnen een maand zijn de magen zo leeg dat vrijwel iedereen met trots/hoop zijn plaats neemt in de oorlogskudde.

 22. 30

  @29 In hetzelfde onderzoek van Heinsohn (zie 25) is meegenomen of honger aanleding kan geven een oorlog te beginnen. Dat bleek niet het geval te zijn, simpelweg omdat je nu eenmaal niet in staat bent oorlog te voeren op een lege maag.

 23. 31

  @23
  Maar dat zeg ik toch, alleen maar goedkope shit heeft het mij tot noch toe opgeleverd, als je de supermarktoorlog als oorlog ziet doe mij er dan maar zo eentje in meerdere winkelsegmenten.

 24. 32

  @1, Oorlogen werden destijds gevoerd als uiterste machtsmiddel van de politiek. Nadat een oorlog was gewonnen of verloren, was de politiek weer aan zet. Die heldere scheidslijnen zijn nu verdwenen. Wederzijds vertrouwen zou in beginsel een groot goed kunnen zijn, ware het niet dat de mensheid tot nu toe niet echt heeft aangetoond daar mee om te kunnen gaan. Erg nobel en pacifistisch, maar helaas niet erg realistisch.
  @4, Helemaal mee eens. Zolang er tegenstrijdige belangen en haaks op elkaar staande culturen zijn, met haaks op elkaar staande normen en waarden, zul je altijd oorlogen hebben.
  @5, Inderdaad. WO-I werd zeker voorzien, mede gelet op alle voorbereidingen die de wederzijdse partijen al getroffen hadden. De enige verrassing echter, was de manier waarop de oorlog zich ontwikkelde tot een loopgravenoorlog. Volgens de Napoleontische oorlogvoering zouden de legers in afgesproken gebieden strijd leveren. De werkelijkheid liep echter vanwege de industriële voortgang en daarmee ontwikkeling van de wapenindustrie (artillerie, mitrailleur, gifgas) uit de pas en dit resulteerde mede daardoor in de enorme massaslachting van WO-I (heel kort door de bocht samenvatting).
  @8, dat lijkt me geen haalbare stelling. Zelfs in 1944, toen het grootste deel van de Russische en Duitse mannelijke bevolking tussen de 16 en 60 al was gesneuveld, werd er nog stevig doorgevochten. En gemoord, door beide kanten. Er werden toen ook zelfs aan beide kanten veelvuldig vrouwen ingezet. Dat dat niet eerder is gebeurd heeft meer met de moraal des tijds te maken: vrouwen beven thuis, zorgden voor het huishouden en baarden kinderen. Maar “als de nood is aan de man”…
  @13, ook waar. Maar het succes van de Duitsers ligt in het feit dat zij hun bevelvoering (auftragstaktiek) volledig anders hadden ingericht als de Fransen. Duitse officieren mochten successen benutten en op eigen initiatief handelen, zolang het maar in lijn lag met de doelstellingen van hun opperbevel. Franse officieren moesten voor iedere beweging toestemming hebben (op schrift) van hun opperbevel. Het resultaat was dat de Fransen zich compleet richtten op de Maginôt-linie en niet bijtijds wisten te reageren op de Duitse Blitzkrieg richting de kust en de havens. De Franse bevelvoering wist hier niet adequaat mee om te gaan. Ondanks het feit dat de Franse wapens in 1940 superieur waren aan de Duitse!).
  @14,15, In de Bosnisch-Servische plaats Banja-Luka geldt momenteel een verhouding man-vrouw = 1-4. Ga er eens vragen wat men vindt van de etnische partners en of men bereid is hun (schaarse) zonen daarheen te sturen. U zult geschokt zijn.
  @16, Nee, de volgende grote oorlog zal er een zijn over vrijheid en wat dat dan betekent. Meer naar hedendaags taalgebruik: een oorlog tussen culturen. Ik wil niet zeggen tussen religies, want iedere religie kent zijn softliners en hardliners, maar het zal een confrontatie tussen culturen zijn. De grondstoffen doen er tegen die tijd allang niet meer toe. Daar houdt men nu al rekening mee. Fossiele grondstoffen worden volstrekt obsoleet en over 10 jaar zal kernenergie ons voorzien in alle dagelijkse behoeften.
  @17, ik neem aan dat u dit satirisch bedoelde?
  @20, Daar slaat u de plank volkomen mis. Het Japanse keizerrijk is in de oorlog gestapt om het keizerrijk te vergroten en de invloed in Azië uit te breiden. Men had de klus met de Russen er in het westen op zitten, zag de invloed van de westerse mogendheden via de koloniën toenemen, en de Japanners wilden, te beginnen in Indo-China, hun eigen kolonies stichten. Gebruik makend van de verdeeldheid in China en Mantsjoerije.

 25. 33

  Hoezo geen instituties ontwikkeld om oorlog te voorkomen? Ooit gehoord van de Europese gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de huidige EU? Misschien op mondiaal niveau niet heel succesvol, maar het belangrijkste doel, oorlog in Europa voorkomen, is tot op heden behaald. En voordat je over Joegoslavië begint: dat was geen lid en het conflict een burgeroorlog.

 26. 34

  De EGKS is ooit opgericht om economische samenwerking te bevorderen om zo oorlog (tussen Fr. en Dui.) te voorkomen. De EU van vandaag is niet bezig om oorlog te voorkomen, maar om zoveel mogelijk vrijheden van de burger af te pakken. Bestuurslaag hier en daar, kilometertje wetboek zus en zo.
  De euro, ooit geroemd als toekomstig mondiaal betaalmiddel is nu weggegeven aan de bankiers en speculanten (de beroepsgroep die het meeste baat heeft bij oorlog). Maak de keuze zelf, ik vertrouw er niet op. En ik hoef ze ook niet onder dreiging van geweld te slikken.

 27. 35

  “WO I” was een continentale Europese oorlog die deelnemenden “De Grote oorlog” noemden, en die na een wat uitgerekte wapenstilstand escaleerde in een echte Wereldoorlog. Wie o wie heeft u toch zo geïndoctrineerd, en waarom, dat u nu spreekt van WO III? “Wereldoorlog van de 21e eeuw” lijkt mij meer praktisch, toepasselijk en juist.