het Saillant | Hulp bij zelfdoding

SaillantLOGO
Er moeten speciale huizen komen waarin mensen geholpen kunnen worden bij zelfdoding. In deze ‘besluithuizen’ krijgen mensen begeleiding en advies van deskundigen, die hen natuurlijk proberen te bewegen om het leven niet op te geven, maar die uiteindelijk hun wens respecteren om te sterven, en hen assisteren bij de uitvoering van hun wens.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) adviseert haar leden om patiënten met een nadrukkelijke zelfmoordwens de straat op te sturen zodat ze daar zelf een einde aan hun leven kunnen maken. Dit kan natuurlijk niet. Zo’n advies heeft iets weg van een biljartstoot over de band om de politiek (die helemaal geen zin heeft om het erover te hebben?) tot een uitspraak te dwingen. Maar als je dan denkt aan de 200 mensen die per jaar in Nederland voor de trein springen dan kan zo’n NVvP-richtlijn echt niet.

Maar we kunnen ook niet zeggen dat mensen geen zelfmoord mogen plegen. Los van het feit dat zelfmoorden niet terug te draaien zijn is het naar mijn mening ook een recht van individuen. De Nederlandse situatie met ondoorzichtige wetten, natuurlijk onder invloed van de gristenen, waarbij je uiteindelijk officieel niet over je eigen leven mag beschikken, is onacceptabel. Als we met een schuin oog naar die jaarlijkse 200 kijken dan is het waarschijnlijk nog goedkoper ook, maar in de eerste plaats is het instellen van besluithuizen voor zelfdoding in wezen het sluitstuk van de emancipatie van het individu. Een humane samenleving assisteert burgers met een ernstige, nadrukkelijke en aanhoudende doodswens hierbij. Misschien iets voor de VVD en de PvdA om samen na de verkiezingen te regelen?

 1. 1

  “die hen natuurlijk proberen te bewegen om het leven niet op te geven”

  Waarom die beïnvloeding? Ik vind dat niet zo natuurlijk en nogal een aantasting van de eigen autonomie.

 2. 4

  We hebben het over een rolprobleem bij de client, niet over een feitenprobleem.

  En er zijn zoveel RPG’s tegenwoordig. En drugs. En popcorn. Kan me niet voorstellen dat je daar niet de helft mee kan helpen.

 3. 5

  Ik vind het prima dat u springt mensen. Heel best. Maar spring dan wel ná de avondspits he? Denk ook es aan een ander, aso.

 4. 6

  @5: en dan bij voorkeur op het spoorlijntje van Groningen naar Roodeschool. Op die manier lopen er zo weinig mogelijk mensen vertraging op.

 5. 8

  Op welke grond is zoiets een recht? Mag je van anderen verwachten dat ze jou niet belemmeren in zelfmoord? Mag je verwachten dat de samenleving zoiets faciliteert?

  Welke parallel kan je trekken naar huidige rechten dat dit logischerwijs een vervolg daarop is?

  Al dat gepraat over rechten vind ik maar een vage bedoening.

 6. 10

  @8: Laten we dat eens omkeren: Op grond waarvan wil je het recht op zelfmoord belemmeren (ik ga ervan uit dat mensen volledig recht van beschikking hebben over hun eigen lichaam, hooguit ingekort door datgene dat expliciet in de wet verboden wordt)? Op grond waarvan zie jij überhaupt restricties op handelingen die (uitsluitend) tot de eigen dood leiden? Mag je verwachten dat een samenleving zoiets niet faciliteert of dat anderen je tegen je wil belemmeren (en daarmee dus grondrechten schenden)?

  Verder zijn er wel wat parallellen in de Universele verklaring van de rechten van de mens (artikels 4, 5, 9, 12, 18, 19 en 30).

 7. 11

  Faciliteren hoeft toch niet duur te zijn? Ik denk dat je genoeg vrijwilligers vindt. Verder moet je goed materiaal hebben, dat definitief werkt en pijnloos is. Roestvrij kwaliteitsstaal waar lekker de hogedrukspuit op kan. Enkel het regelen van vergunningen is nog een lijdensweg. Daar automatiseer ik vervolgens een driver-by funeral omheen, en dan loop ik binnen. Binnen!

 8. 12

  @10 obv de aanname dat mensen met een (acute) psychose niet handelingsbekwaam zijn en tegen zichzelf in bescherming (moeten) worden genomen, desnoods – na toetsing door een rechter – gedwongen. Het ontzeggen van dergelijke hulp met de voorspelbare gevolgen is op dit moment strafbaar. Er zit wel een grijs gebied tussen mensen die (acuut) psychotisch zijn en mensen die deze bepaalde wens langdurig koesteren. Nvvp richt zich vnl op dit gebied denk ik. Dat laat onverlet dat het merendeel (n=1200p/j) zich niet voor de trein werpt, impuls acties zijn gewoon bijzonder moeilijk te voorkomen.

 9. 13

  @10 Het is een beetje de omgekeerde wereld dat je zoiets van mij vraagt, ik maak namelijk geen statement dat zelfdoding zoiets als een recht is. Ook niet zeg ik dat het een recht is om zelfdoding tegen te gaan. Rechten zijn hele speciale dingen en het feit dat je iemand misschien niet tegen zou mogen houden impliceert niet dat dit zo is omdat iemand dit begrenst wordt door rechten. Iemand mag mij niet tegenhouden een cordon bleu te eten, maar die maaltijd is allerminst mijn recht.

  Een beroep op zelfbeschikking vind ik verder paradoxaal omdat je juist je zelfbeschikking opgeeft dmv zelfdoding. Het is een beetje zoals bijvoorbeeld op een democratische manier de democratie opheffen. Is dat democratisch verantwoord?

  Rechten zijn daarbij ingericht om het autonome individu van negatieve invloeden te beschermen en het helpen tot het zelfstandig inrichten van zijn leven (scholing bijv. als recht). Hoe valt een recht op een zelfgekozen tijdstip van overlijden hier binnen? Je heft de autonomie op wanneer je een recht hebt om dood te gaan. Zoiets is volstrekt onvergelijkbaar met alle rechten die wij nu bezitten. Laat staan dat er een recht is op geassisteerde zelfdoding.

  Tenslotte: ik heb het idee dat rechten over belangrijke zaken moeten gaan. Ik twijfel of er hier niet sprake is van decadentie en controlezucht, maar ongetwijfeld sta ik hier in de minderheid.

  Misschien moet het mogelijk zijn. Maar het is allerminst een recht.

 10. 16

  @15 de Bijbel en soortgelijke propaganda – wordt behoorlijk serieus genomen door aardig wat mensen. Hebben ze bij Christipedia al een topic over zelfmoord? (te lui om te kijken)

 11. 17

  Het probleem met het “recht” op zelfdoding lijkt mij de “plicht” die voor een ander ontstaat de gelegenheid er toe te bieden of het op zijn minst niet tegen te houden.

 12. 18

  @13: Hoezo omgekeerde wereld? Mij dunkt dat alle rechten aan jezelf zijn voorbehouden, afgezien van die rechten die je afgeeft (aan bv. een overheid). Het is juist een omgekeerde wereld om te spreken van “verkregen” rechten, waar jij op hint. Dat rechten “hele speciale dingen” zijn (wat bedoel je daarmee?), verhindert niet dat ze natuurlijk zijn. Voor er zoiets als wetten bestonden, kon eenieder zich van het leven beroven als hij/zij dat wilde.

  “Een beroep op zelfbeschikking vind ik verder paradoxaal omdat je juist je zelfbeschikking opgeeft dmv zelfdoding.”
  Dier kan ik niet volgen. Naar mijn inzien is er geen zelf meer na de dood, dus is verdere zelfbeschikking na de dood irrelevant. Wel is de daad zelfmoord zelf beschikken over je leven en dus een vorm van zelfbeschikking.

  @14: De artikelen die ik opsom betreffen allemaal eigen autonomie. Artikel 19 (vrijheid van expressie) zou je zelfs met gemak met zelfmoord kunnen invullen.

  @16: Ik weet dat er in Nederland mensen wonen die de wetten van de Bijbel boven de Nederlandse wet stellen, maar daarmee geldt dit nog niet als feit voor de meerderheid van mensen die dat niet doen. Wat mij betreft is het prima als ze in Staphorst zichzelf niet doden omdat ze zelf vinden dat ze dat niet mogen van hun god, maar mogen de mensen die niet in fabeltjes geloven daar even geen last van hebben?

  @17: De plicht iets niet tegen te houden, dat is een interessante vorm van plicht. Gewoonlijk verstaan we onder plicht juist een handeling die je wel moet verrichten. Ik zou eerder stellen dat het recht op zelfdoding inhoudt dat er juist geen plicht bestaat deze tegen te houden.

 13. 20

  @18 Eenieder kan zichzelf nog steeds van het leven beroven als hij/zij dat wilt. Er staat nergens dat dit strafbaar is. Dat wilt niet zeggen dat het een recht is.

  Volgens mij is mijn stukje over ‘wat rechten nu ongeveer zijn’ kraakhelder. Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom je rechten uitsluitend als ‘natuurlijke’ dingen ziet. Afgezien van dat het onjuist is, denk aan recht op scholing – doet het niet ter zake. Ik heb gesproken over de huidige scoop van rechten. Alle mensenrechten vallen daarbinnen. Een recht op zelfmoord niet.

  “Die kan ik niet volgen. Naar mijn inzien is er geen zelf meer na de dood, dus is verdere zelfbeschikking na de dood irrelevant”

  Er is inderdaad geen zelfbeschikking na de dood. Die heb je dmv zelfbeschikking opgegeven. Zie je daar serieus niks tegenstrijdigs in? Handel ik autonoom wanneer ik mijn armen laat amputeren, wetende dat ik die armen straks nooit meer kan gebruiken? Is dat serieus zelfbeschikking? Naar mijn inzien geef je dmv zelfdoding een instrumentele expressie aan je autonomie en geef je daarmee je intrinsieke autonomie op. Nogmaals: is het democratisch wanneer we democratisch besluiten om de democratie op te heffen? Dat is allerminst een vanzelfsprekende kwestie. Het lijkt erop dat we vergeten wat autonomie daadwerkelijk is. We beginnen het steeds meer te zien in haar uitgeklede versie: ‘ik mag toch zelf beslissen wat ik doe’. Pure armoede, maar het past wel in de huidige tijdsgeest.

  Ik zag natuurlijk wel dat die artikelen over mensenrechten expressies van autonomie bevatten. Maar autonomie is hier nu juist in het geding. Daarbij, waren die artikelen vooral specifieke expressies van autonomie en vormen dus allerminst een precedent voor iets zoals een recht zelfdoding.

  Terzijde: wanneer zelfdoding een recht wordt, dan geldt dat ook voor de zoon of dochter van 18. Rechten onderscheiden niet in leeftijd (uitzondering is kleine kinderen). Dat maakt het geheel ook zo luguber.

 14. 21

  @20: Laat die zogenaamde analogie van de democratie nou eens even weg (ook als een meerderheid met een dictatuur instemt, gaat dat ten koste van de minderheid die daartegen is, dus ten koste van autonomie). Verder nee, er is geen tegenstrijdigheid. Van belang is juist dat je zelf beschikking hebt over je leven (en dus de dood, die daar inherent aan is) en niet iemand anders.

  “wanneer zelfdoding een recht wordt”

  Het is al een recht Rob, zelfs als je het zou willen proberen in te perken. Dat komt omdat het een natuurlijk recht is (ja ze bestaan wel), net als het recht je vinger af te bijten trouwens. De enige manier om je van dat recht te beroven zou overigens meerdere mensenrechten schenden (zie de genoemde artikelen uit #10), waaruit blijkt dat zelfmoord ook wel degelijk binnen de scoop van de (erkende) mensenrechten valt. Wat er verder luguber aan is laat ik maar aan jouw verbeelding.

 15. 22

  @Bismarck: begrijp ik je uit je opmerkingen tot zover zo goed?

  1 – Alles wat een autonoom individu kan en wil doen (zonder anderen te schaden) is een natuurrecht.
  2 – De samenleving moet alle natuurrechten faciliteren.
  Conclusie – De samenleving moet dus alles wat een autonoom individu kan en wil doen (zonder anderen te schaden) faciliteren.

  Ik heb hier zelf nog wel wat vraagtekens bij (m.n. bij 2). Ik begrijp eigenlijk niet echt wat een ‘natuurrecht’ is. Hoe speelt het beschermen van autonome individuen hierin een rol? Wanneer ga je iemand tegen zichzelf beschermen, wanneer niet?

  En ik vind de punten van Rob wel interessant, zeker niet zomaar terzijde te schuiven.

 16. 23

  Bismarck, je maakt ook een beetje gekke sprongen tussen rechten. Zo spreek je net zo makkelijk over het afbijten van jouw vinger als over fundamentele mensenrechten.

  Ik zie daar toch wel wat verschillen in, en een beroep op autonomie – ik wil nu een stukje fietsen – lijkt allerminst op die hele serieuze fundamentele mensenrechten.

  “De enige manier om je van dat recht te beroven zou overigens meerdere mensenrechten schenden (zie de genoemde artikelen uit #10), waaruit blijkt dat zelfmoord ook wel degelijk binnen de scoop van de (erkende) mensenrechten valt.”

  Ahh, dus als ik iemand tegenhoudt om van het dak te springen, schend ik zijn mensenrechten. Dat is niet waar hoor. Je interpreteert die artikelen wel erg breed.

  Volgens mij worden mijn mensenrechten zo elke dag wel geschonden. Wat een drama!

 17. 26

  wie geeft het recht dat een ander over jou leven mag beschikken??

  juist de regering…

  maar wie heeft hun dat recht gegeven.??
  ik bedoel je mag een ander niet doden, je mag niet jatten, je mag niet buurtoverlast veroorzaken. allemaal regeltjes opgesteld door voorgangers van JPB..

  maar hun zijn net zo goed mens als ik..
  maar zij bepalen hoe ik moet leven en niet andersom.. maar wie geeft hun dat recht?? nou niemand dat recht hebben ze zich zelf toe geëigend.. europeese unie is tegen dat de nederlandse regering de burger nog verder uitknijpt.. maar toch belastingen gaan omhoog minimum loon met 10 % naar beneden.. zorg verzekering weer duurder en alles verdwijnt uit het basis pakket..
  nee dames en heren ook hulp van GGZ en soort gelijke instanties draait alleen maar om MONEY doekoe pingels.. als jij niet voor een instantie kassa bent helpen ze je ook niet.. en als je wel kassa bent helpen ze je ook niet want als ze iedereen zouden helpen kunnen ze hun baan opgeven.. nee we houden elkaar instant. maar wij zijn net jappanners staken met een wit kaartje in de borst zak en door werken… wij gaan met trommels naar binnenhof maar JPB en of zijn collega’s zien zo iets alleen maar om positief in nieuws te komen.. sla de boel eens kort en klein. we leven met 16 miljoen nederlanders en we laten ons regeren door hoog uit 300.000 ambtenaren inclusief landmacht luchtmacht politie de MP’s kom op mietjes handen uit de zakken en vegen met die handel..tijd voor revolutie!!!!ik heb het er wel voor over om het me de dood te moeten bekopen als het voor mijn kinderen beter daar door zou worden.. want je eigen kinderen krijgen het niet veel beter dan dat wij het hebben…!!!!!!

 18. 27

  @22: 1 ja, 2 nee. De samenleving hoeft niets te faciliteren, ik zou eerder zeggen, 2: de samenleving mag niets in de weg leggen. Er zijn overigens best omstandigheden te bedenken waarin de samenleving wel faciliteert (met name als die daar zelf nut aan heeft). Denk bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs, dat bijzonder ruimhartig door de samenleving gefaciliteerd wordt.

  @23: Hoe kun jij anders iemand tegenhouden van het dak te springen dan door hem van zijn vrijheid te beroven (artikel 9), waarbij je mogelijk ook nog zijn expressie (artikel 19) onderdrukt en hem zeer waarschijnlijk inhumaan en/of vernederend behandelt (artikel 5)? Beetje jammer dat je een fundamentele beslissing over het leven gelijk stelt aan een stukje fietsen. Neem je het onderwerp eigenlijk wel serieus?

 19. 28

  @27 “Hoe kun jij anders iemand tegenhouden van het dak te springen dan door hem van zijn vrijheid te beroven (artikel 9), waarbij je mogelijk ook nog zijn expressie (artikel 19) onderdrukt en hem zeer waarschijnlijk inhumaan en/of vernederend behandelt (artikel 5)?”

  Are you serious? Snap je nu echt niet het verschil tussen eenvoudige expressies van fundamentele waarden, zoals vrijheid om hamburger te eten, en fundamentele expressies van dergelijke waarden, zoals vrijheid om te stemmen. Alleen die meest fundamentele uitingen worden tot rechten verheven. Maak maar eens duidelijk dat van het dak springen een fundamenteler recht is dan het dragen van een wapen of het gebruiken van heroïne. Als dit jouw manier van redeneren is dan mag je momenteel wel tegen elke wet strijden die de burger beperkt in haar vrijheden. Drugs, wapens, belastingen.

  “Beetje jammer dat je een fundamentele beslissing over het leven gelijk stelt aan een stukje fietsen. Neem je het onderwerp eigenlijk wel serieus?”

  Pardon? Jij stelt alle uitingen van autonomie gelijk aan mensenrechten en wanneer ik daar een voorbeeld van geef – een stukje fietsen – om aan te geven hoe belachelijk die redenering is, vraag je of ik het wel serieus neem.

  Sorry, maar volgens mij snap je er echt helemaal niks van en ik neem ik jou momenteel te serieus.