het Saillant | Honderd procent duurzame energie in 2050

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SaillantLOGONederland moet in 2050 volledig zijn overgegaan op duurzame energie.

Over veertig jaar moeten alle fossiele brandstoffen, waaronder olie, gas en steenkool, plaats gemaakt hebben voor zon, wind en biomassa. Dat stellen de werkgroepen van zes politieke partijen (CDA, D66, PvdA, SGP, Christenunie en GroenLinks) in een rapport getiteld “Nederland krijgt Nieuwe Energie”. Om dit doel te bereiken moet de jaarlijkse energiebesparing worden opgeschroefd naar drie procent en de jaarlijkse groei in hernieuwbare, duurzame energie zeven procent worden. De politieke denktanks pleiten daarbij voor de invoer van een Deltawet voor nieuwe energie om de omslag te kunnen versnellen.


Of de volledige omschakeling naar duurzame energie in 2050 ook in de praktijk haalbaar is? De lobby van Shell in Nederland is groot. Bovendien is een flink deel van de Rotterdamse haven afhankelijk van de handel in fossiele brandstoffen. Nederlandse regeringen waren bovendien altijd zeer grillig wat betreft het stimuleren van duurzame alternatieven. Uit een bliksemenquête van een jaar geleden, gehouden door de Duurzame Energie Koepel, bleek dat driekwart van de Nederlandse bedrijven die gespecialiseerd zijn in duurzame energie hierdoor geen vertrouwen meer hadden in het overheidsbeleid.

Reacties (28)

#1 Bismarck

De stelling lijkt me een open deur.

De realisering laat wel wat discussie over. Ik zie bijvoorbeeld elk jaar 3% reductie in de energieconsumptie op termijn niet volgehouden worden. Je kunt je nu even rijk rekenen dankzij de recessie, maar zodra die over is, trekt de energieconsumptie ook weer aan. Lijkt me dat er dus meer op alternatieve bronnen ingezet moet worden.

 • Volgende discussie
#2 zmoc

Open deur inderdaad. “Doh”. Duurzaam is op de lange termijn vanzelf rendabel en zal derhalve op de lange termijn vanzelf de markt wel overnemen. Met name wat zonne-energie betreft is het slechts een kwestie van tijd tot het zo goedkoop is dat we niet anders meer weten dan dat alle daken vol liggen met zonnepanelen. Qua windenergie idem dito: zelfs zonder subsidie schieten de windmolencooperaties als paddestoelen uit de grond.

Maar los daarvan vind ik de stelling “gevaarlijk”. Want wat duurzaam is, is nogal aan interpretatie onderhevig. Zo noem je “biomassa”; een land vol met koolzaadbloemetjes is ongetwijfeld tot op zekere hoogte duurzaam te noemen, maar laten we daar toch in godsnaam niet op inzetten. Minstens zo belangrijk als “duurzaam” is een zo minimaal mogelijk gebruik van resources. Iedere hectare landbouwgrond (e.d.) is er bij wijze van spreken een te veel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bullie

Hoopgevend, als dit rapport tenminste door de respectievelijke partijen wordt overgenomen in het programma..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Crachàt

maakt het voor ons 25punten-project alvast wat makkelijker!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Anoniem

De haven in Rotterdam heeft niet zo veel met Nederland te maken en Shell moet je gewoon proberen te betrekken in plannen voor duurzame energie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Carlos

Goed partij overstijgend initiatief, opvallend dat de groenrechtse VVD er niet bij zit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Plinius van den Akkkker

VVD staat gewoon op de kaft, zat zeker in het selectieve Sargasso filter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Plinius van den Akkkker

Merkwaardig in rapport: het gaat over de transitie naar volledig hernieuwbare energievoorzieningen. Kernenergie wordt echter genoemd als transitiebrandstof. Denk dat GroenDom dat niet zo bedoelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 maarten

@7. VVD bleek op het laatste moment niet de handtekening onder de verklaring van utrecht te willen zetten.

@5. Er is TÓTÁÁL geen bewijs dat Shell een lobby zou voeren tegen dit deltaplan. Feiten graag, geen roddel en achterklap.
En wat Shell betreft, proberen ze zelfs support te geven aan de dialoog over energie. Zie bijv. het energiecafé: http://www.energysquare.nl/ of http://www.energietransitiemodel.nl/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 parallax

@ 8

Want?

Kernenergie is niet duurzaam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 parallax

@ zmoc

Duurzaam = voldoen aan de behoeften van de huidige generatie, zonder de mogelijkheid van toekomstige generaties om gebruik te maken van hulpbronnen aan te tasten.

Dat betekent kort door de bocht kringlopen gebruiken. Kringlopen die als het even kan op geologisch niveau niet 100 miljoen jaar duren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Loupe

Prachtig initiatief, hopelijk gaat een nieuwe regering hier direct mee aan de slag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 zmoc

@parallax ja dus?:-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Plinius van den Akkkker

@8

a) het taalgebruik is verwarrend: het woord transitiebrandstof wordt hier gebruikt als dat wat tussen nu en de voltooiing van de transitie moet worden gebruikt, en niet als de brandsstof waarnaar men wil transiteren

b) als men bedoelt dat kernenergie een optie is om te gebruiken totdat de windmolentjes wapperen dan zal Groen Links daar echt niet mee akkoord gaan; bij gebruik van kernenergie tussen nu en 2050 blijkt namelijk dat kernenergie per saldo een stuk duurzamer is dan de alternatieven, en dat het vooral veel en veel goedkoper is waardoor de stap naar windmolens duurder wordt ipv goedkoper. Tegen 2050 zijn er wel weer andere zaken waar men ons geld aan wil besteden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Plinius van den Akkkker

Waar ik zei @8 in 14 moet zijn @10 Parallax. Stop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@14: Mij lijkt juist dat als je nu op kernenergie gaat overstappen tot 2050, de periode te kort is om de hoge investeringskosten nog terug te verdienen in de korte periode die overblijft (voor je genoeg kerncentrales hebt staan ben je makkelijk 20 jaar verder, dus nog maar 20 jaar terugverdientijd). Dat komt overigens wel op hetzelfde neer (kernenergie is geen handige transitiebrandstof).

De duurzaamheid van kernenergie waar je het over hebt, snap ik overigens niet, want het is minder duurzaam dan kolen, in de zin dat we minder energie aan uranium uit de grond kunnen halen dan aan kolen. Bij een stijgende vraag naar uranium zou daar overigens al heel snel niet meer aan beantwoord kunnen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Anton

Goed stuk, brede scope en adresseert de relevante aspecten voorzieningszekerheid en leveringszekerheid. CO2 had niet gehoeven wat mij betreft, maar goed zonder CO2 geen kamerbrede ondersteuning. Weet iemand waarom de VVD is afgehaakt?

Inhoudelijk is er wel het een en ander op af te dingen met name op het ambitieniveau in 2050, dat gaan we niet halen. Qua richting ligt er wel een basis voor een rationeel energiebeleid en dat is winst. Jammer dat de VVD niet meedoet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Yevgeny Podorkin

Of dit, en i.p.v. ijzerpoeder in de zeeën te gooien, is dit misschien een idee:

Wave and tidal power, underwater wind turbines which will be able to produce up to 1.2GW of green energy:

http://www.guardian.co.uk/environment/2010/mar/16/wave-and-tidal-power-scotland

je kan b.v. ook een vrijwillige verduistering in het weekend inlassen (itt “When the lights went out in NYC”) om te doen wat je anders nooit doet:

…gewoon ouderwets avontuur…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 AntonB

Het is 19.40 op dit moment staat er geen zon en een verwaarloosbare hoeveelheid wind boven Nederland. Dat betekend dat we hier lekker met zijn allen zitten te reageren op kolen, gas, geimporteerde kernenergie en misschien een heel klein beetje biomassa.

Gezien er nog geen revolutionaire energietechnische doorbraken in het zicht zijn, betekend dit dat we over 40 jaar met onze super zuinige computer zouden zitten te reageren op geimporteerde energie en een heel klein beetje meer biomassa. Waarschijnlijk bestaat 75% van die geimporteerde energie dan uit kernenergie en de rest uit bejaarde kolencentrale’s. We zijn dan lekker opgeschoten, en lekker sociaal bezig naar de inwoners van de buurlanden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Harry

Nou, heftige doelstelling. Tegen die tijd ben ik:
– dood
– dement
– sowieso ongeinteresseerd

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 parallax

@ 19 Wat is je punt?

Kernenergie en kolen zijn verder per definitie niet duurzaam, los van het feit dat de 2 technologieen binnen 10 jaar een stuk schoner zullen zijn.

Clean Coal is niet zo’n ontzettende pipedream.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Bismarck

@21: AntonB vindt negatief doen gewoon leuk. Niet teveel aandacht geven en zeker niet serieus op hem in gaan, dat is het andere dat hij leuk vindt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Cornelis

100% duurzaam is mogelijk. Zie onderstaand artikel op duurzaam nieuws punt nl
Kanttekening: uiteraard hebben we hier geen bergen om water op te slaan als energie, maar via het plan van Lievens is energieopslag ook in Nederland mogelijk.

“Slim netwerk vermindert piekbelasting bij duurzame energie
Een veelgehoord argument tegen elektriciteitsopwekking uit duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, is dat de opbrengst op een gegeven moment niet te voorspellen valt en dat er, zo wordt dan gezegd, voor elke MW aan bijgeplaatste zonne- of windenergie ook een MW aan fossiele elektriciteitscentrale bijgeplaatst moet worden.
Tot een aandeel van zo ongeveer 20-25% duurzame opwek in de elektriciteitsmix is er echter geen enkel probleem. De schommelingen in opwek gaan volledig op in de normale schommelingen van verbruik.
Ook bij nog veel hogere percentages duurzame opwek – tot wel 100% – kunnen we zonder fossiele centrales. Het geheim? Een slim gestuurd elektriciteitsnet.”

Lees de rest op de genoemde site…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 sikbock

nou, shell heeft zijn R&D naar duurzame ontwikkelingen weer helemaal aan de wilgen gehangen.. ze zien daar voorlopig geen toekomst in..

http://www.volkskrant.nl/economie/article1359805.ece/Shell_richt_zich_weer_helemaal_op_olie_en_gas

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 AntonB

@ 22

Ik vindt negatief doen niet gewoon leuk, ik relativeer gewoon het een en ander of ik draag een ander perspectief aan. Als je het allemaal met elkaar eens ben, ben je snel uitgediscussieerd.

@ 21

Kolen en kernenergie zijn inderdaad niet duurzaam, maar wel noodzakelijk als tussenoplossing. 40 jaar is een hele korte tijd, te kort om massa opslag van energie voor 100% te ontwikkelen en in te voeren, of compleet nieuwe technieken als kernfusie rond te krijgen. Energie experts verwachten nu al grote problemen in Europa door de besluiteloosheid op dit gebied.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Hans Erren

En wat kost dat, 100% duurzaam, vergeleken met 100% kernenergie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Henk Daalder Windparken Wiki

80% duurzaam in 2020 is veel belangrijker dan 100% in 2050, dat komt toch al in elk plan terug.
Belangrijker is dat de partijen het eens zijn met een bouwstop voor kolen en kerncentrales.
Dat ze het eens zijn over de invoering van het feed-in systeem.

Er is inderdaad geen hard bewijs dat Shell lobby voert, dat is ook niet nodig als je je Shell medewerkers gewoon als adviseur of ambtenaar op EZ laat werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Henk Daalder Windparken Wiki

@Hans Erren
UK heeft nu even 80 miljard nodig, om de uiterst giftige radioactieve rommel opnieuw op aparte hoopjes te leggen.
Daarna hebben ze weer dat bedrag nodig voor het vervolg, als ze weten wat dat is.

Met 80 miljard bouw je 60 GW aan windparken
Daarna heb je gratis stroom.

 • Vorige discussie