Het Saillant | Arm in arm tegen de PvdA

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SaillantLOGO
Het voornemen van de PvdA om niet langer kritiekloos tegen zijn religie te staan, heeft columnist Mohammed Benzakour diep gekwetst. In een column in NRC Handelsblad eerder deze week adviseert hij daarom allochtonen om progressief te stemmen. Wat dat is, wordt niet helemaal duidelijk. Maar stem vooral niet op de PvdA! Arm in arm met Wilders roept Benzakour: allochtonen hebben andere belangen dan autochtonen.

Het lullige is natuurlijk dat driekwart van wat Benzakour schrijft en constateert helemaal waar is. Nederland is in rap tempo veranderd van een vrijzinnig liberaal land in een xenofobe kleingeestige controlestaat. En ook zijn tweede constatering is een juiste: achterstanden bij allochtonen hebben niet zozeer een culturele en religieuze oorzaak, maar vooral een sociaal-historische. En wat mij betreft ook een economische. Ook zijn idee dat een culturele en religeuze focus op problemen met allochtonen een excuus is voor racisme: helemaal mee eens.

Dus dan denk je, Benzakour komt vast met een prima alternatief. Een breed pleidooi van verheffing, waarin we eens ophouden met kijken naar afkomst, cultuur en religie, maar waarin gelijke kansen voor iedereen centraal staan. En dat we eens moeten kappen met dat wij-zij-gedoe.

Maar nee, het tegendeel is waar. Benzakour en zijn vrindjes pleiten juist voor een zeer enge cultureel-religieuze focus. Een focus die bovendien alleen maar telt voor een deel van de allochtonen: het Islamitische deel. En dat krijgt dan het predikaat ‘progressief’ mee.

Waarom heeft Wouter Bos de allochtonen niet bedankt na de laatste winst bij de lokale verkiezingen? Zo vraagt de schrijver zich verwijtend af. En de eerste contouren van wat Benzakour eigenlijk wil van de PvdA tekenen zich af: een status aparte voor de allochtone kiezer. Of eigenlijk, de allochtone Islamitische kiezer. Met een apart bedankje, maar waarschijnlijk ook gereserveerde zetels, eigen regels en vooral eigen belangen.

Zo valt Benzakour over de recente integratienota van de PvdA. De nota stelt dat religie niet langer boven elke kritiek verheven staat. ‘Auw’, roept Benzakour gekwetst. Maar juist dit lijkt me voor een seculiere partij een niet meer dan zinnig standpunt. Religie staat verheffing en emancipatie nu eenmaal vaak in de weg.

De sociaaldemocraten stellen in de nota ook dat het niet ongewenst is om een standpunt te hebben over culturele verschillen. In plaats van het ‘verbieden’ of ‘blind accepteren’. Ook dat is redelijk, want het opent mogelijkheden voor dialoog en begrip. Benzakour noemt dat ‘keihard aanpakken van culturele misstanden’ en is wederom op zijn enorme tenen getrapt. Misstanden benoemen vindt hij prima, maar kennelijk niet als deze een culturele of religieuze achtergrond hebben.

De oorlogen in Irak en Afghanistan bijvoorbeeld. Er zijn talloze goede argumenten te verzinnen om daar zeer kritisch over te zijn. Maar Benzakour komt met het slechtste argument ooit: houd rekening met de stem van de moslimburger. Als het een land Islamitisch is – zo meent Benzakour – dan zul je anders moeten opereren dan wanneer een land dat niet is. En je moet tegen Israël zijn – en daar zijn goede argumenten voor te bedenken – maar volgens Benzakour moet dat omdat de bezette gebieden bewoond worden door Moslims. Benzakour noemt dat: je houden aan universele waarden en mensenrechten.

De retoriek waarmee Mohammed Benzakour cs. de PvdA aanvalt doet in weinig onder voor het gereutel waarvan Nieuw Blond zich bedient. De opvallende gelijkenis tussen beide heren: kritiek op het eigene zien als een aanval op universele waarden. Benzakour geeft vooral aan dat ‘wij’ de allochtonen blijkbaar andere belangen hebben dan ‘zij’ de autochtonen. En ook dat geluid wordt elders in het politieke spectrum gehoord.

Net als het sentiment waarmee ‘wij blanken’ dertig jaar geleden kritiekloos het schrikbewind in Zuid-Afrika steunden, doet Benzakour nu een ‘wij Islamieten’ als argument. En ‘wij Islamieten’ vinden dat je moet opkomen voor ‘mede-Islamieten’. De NRC-auteur meent dat de Partij van de Arbeid daar uit strategisch electorale overwegingen rekening mee moet houden. Religie als richtlijn voor buitenlandse politiek. Dat heet dan ‘progressief’.

Wat Benzakour en zijn mede-ondertekenaars doen is trappen tegen alles wat links en progressief is. Hij durft zelfs het woord kosmopolitisch te gebruiken voor de nieuwe religieus-culturele verzuiling die hij voorstaat. Juist de relatieve stap terug die de PvdA neemt ten opzichte van religie en cultuur biedt openingen tot verheffing, maar dan voor iedereen. En niet alleen voor het Islamitische deel van de allochtonen. De stelling daarom: Benzakour heeft progressieven niets te bieden. En dat is jammer.

Reacties (27)

#1 Klaplong

Bijzonder goed stuk Perik! Dank! Het is goed dat langzamerhand voor meer mensen duidelijk wordt dat Benzakour niets zinnigs in te brengen heeft.

 • Volgende discussie
#2 Peter

Ik ben niets anders gewend uit de linkse hoek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Ernest

Je hebt gelijk, Perik. Dat artikel zat me niet lekker en nu snap hoe het komt.
Wat me ook ergerde was het klakkeloos gelijkstellen van allochtoon met islamitisch.
Overigens, zelfs in de arabische wereld met al die moslimbroeders is men bepaald niet solidair met de Palestijnen. Neem Egypte. Dus waarom zou je zo’n klakkeloze solidariteit wel onder de Nederlandse allochtonen moeten veronderstellen, en er in je politiek rekening mee moeten houden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Siquo

@2 Ik wel (ik hap maar even). Progressief, seculier, en het worst wezen van iemand zijn religie, tenzij dat de progressiviteit of seculariteit in de weg staat. (wat ik definieer als “seculier”).
Positieve discriminatie is ook discriminatie, maar een hoofddoekje zie ik dan weer niet als progressiviteit-in-de-weg-staand, en moet iemand dan weer zelf weten. Niet alle links scheert over dezelfde kam. Sommigen scheren best rechts, en dat kan zowel liberaal zijn, of juist segregatie-bevorderend zoals Benzakour.

Goed stukje, Perik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Fred

Het wordt tijd om een islamitische partij op te richten, lijkt mij de enige logische conclusie die te trekken valt uit de teleurstelling die Benzakour voelt. De PvdA begint eindelijk weer eens de sociaaldemocratische ideeën op te poetsen die onder Kok een langzame dood stierven. Hetgeen ik op prijs stel, want ik ben al 20 jaar een verweesde sociaal-democraat. Bij sociaal-democratie hoort o.a. secularisatie. Als een islamiet – of een andere gelovige – daar moeite mee heeft, dan zit hij bij de verkeerde partij.
Kortom Benzakour, richt een eigen partij op. Mijn vermoeden is dat zo’n Islamitisch Democratische Partij (dat zal de naam wel worden) naar goed Hollands gebruik in korte tijd uiteenvalt in drie of vier kleinere partijtjes. Dat noem ik dan volledig geïntegreerd!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 KJ

@Fred; Het is pas volledige integratie als die drie of vier kleine partijtjes, na jaren individueel geslonken te zijn, zich samenvoegen onder een noemer als bijvoorbeeld; ‘Verenigd Islamitisch Appel’.

Ofzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Fred

@KJ: Potverdorie, u heeft gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 KJ

Iemand trouwens ook dat interview met Eddy Terstall gelezen in de Metro van woensdag ? Hij gaat ‘Tulpen in Amsterdam’ stemmen.

/Ik ga ook iets lokaals stemmen.
//En voor de TK verkiezingen VVD. Suck it PvdA – you had every chance.
///Tenzij Pechtold voor die tijd zijn hoofd uit zijn aars natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Edwin H.

@Fred
KJ heeft geen gelijk.
Dat zou een monstrum zijn
vindt in het ANC zijn gelijke

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Loupe

@8:
Iets lokaals stemmen zal denk ik verrassend populair zijn komende 3 maart.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 George Knight

Goeie analyse, Perik. De aanval van Benzakour die gematigd en extremistisch links verenigt is onvoldoende onderbouwd en vals.

Deze aanval van links op de PvdA schiet zijn doel voorbij. Het legitimeert de aanpak van de sociaal-democraten die gematigd worden door de onzin die Benzakour debiteert. Zijn niche is reductie van de werkelijkheid, verontwaardiging en spreken namens de ander.

Je zou een fatsoenlijke politica als Salima Belhaj meer politiek inzicht toewensen om afstand te houden van extremisten als Danen, Jafari en Aouragh. Zij wordt het meest besmet door haar naam te lenen.

Voor iedereen is het een buitenkansje om een opponent als Benzakour te hebben. Opvallend is dat zijn betoog overslaat en niet het gelijk bij de PvdA, maar bij Wilders legt. Zo stuurt-ie onbedoeld de kiezers nog verder weg van zijn eigen conservatisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Fred

@Loupe: Ja, maar heeft die populariteit van lokale partijen een decennium of wat geleden nou veel opgeleverd of veranderd voor en in de steden en stadjes? In Leiden, waar ik woon, in ieder geval niet.
In Leiden zijn het partijtjes van ontevreden ondernemers (waar ik mij iets bij kan voorstellen), feestvierders met één onderwerp (Leiden Weer Gezellig) of afsplitsingen van bestaande partijen, waarschijnlijk omdat zo’n raadszetel toch wel comfortabel zit.
Veel van die lokale partijtjes kenmerken zich door grote afwezigheid tijdens raad- en commissievergaderingen, volledig ontbrekende kennis over onderwerpen die behandeld worden en een afgrijselijk gebrek aan bestuurlijke vaardigheden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 music_animal

Perik, helemaal met je eens. Ik vind dat ‘het zijn moslimbroeders’-verhaal sowieso eng, goed hoe je het hier ontleedt en de vergelijking met het Apartheidbewind is ook treffend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 zmc

Och gut. Zijn religieuze identieit wordt gekrenkt. Het is me wat. Zijn religie krenkt mijn (a)religieuze identiteit, daar hoor je mij toch ook niet over? Ergo, Benzakour is een zeurpiet. (In ieder geval vergeleken met mij:P)

Illustratief is het feit dat van alle westerse landen Nederland het hoogst scoort (51 procent) in zijn negativiteit jegens moslims.

Dat lijkt me nou een prachtige maatstaf van vooruitgang. Wat denkt ie nou zelf? Dat we en masse positief staan tegenover een cultuur die – net als dat Christendom dat we eindelijk een beetje zijn mand in hadden weten te duwen – volledig gebaseerd is op ouderwetse verzinsels die bovendien voor een belangrijk deel lijnrecht staan op de denkbeelden van niet-moslims? Natuurlijk niet. Nederland is zeer wel bereid om andersdenkenen (veelal religieuzen) te tolereren en te negeren. Maar als ze zich pontificaal en luidruchtig als zodanig gaan manifesteren kun je een reactie verwachten. In Nederland is je religie een keuze en is het heel normaal om mensen aan te spreken op hun keuzes, helemaal als die irrationeel zijn.

Maar behalve zielig te doen over zijn “religieuze identiteit” en over de mening van mensen met een andere “religeuze identiteit”, gaat Benzakour verder. Hij verdeelt en polariseert. Hij verdeelt Nederland in allochtonen en autochtonen, moslims en niet-moslims en benadert zo’n beetje alles vanuit die zinloze tegenstellingen. Benzakour is dus niet alleen een zeurpiet, hij is ook nog eens een oproerkraaier.

Dat nou juist deze meneer oproept tot “progressief” stemmen is wel zeer bijzonder; progressie behelst het vrijuit, objectief en constructief benaderen van de wereld. Dat is nou net niet wat Benzakour doet en waarschijnlijk kan hij het ook niet. Meneer gaat liever voor retoriek, tegenstellingen en polarisatie dan voor een constructieve rationele bijdrage.

Volgens mij is een grondige inhoudelijke analyse zoals Perik die zo mooi heeft opgesteld helemaal niet nodig om deze man te duiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 KB

wat is het verschil tussen ”culturele en religieuze” en ”sociaal-historische” oorzaak?

en als het niet ”zozeer een culturele en religieuze oorzaak” is, waarom schrijf je dan: ”Religie staat verheffing en emancipatie nu eenmaal vaak in de weg”?

voor de rest een juiste constatering dat deze allochtonen dezelfde mentaliteit hebben als de PVV: eigen volk eerst. De PVV is gedeeltelijk een reactie op o.a. de positieve discriminatie en subsidie cultuur voor minderheden waardoor autochtonen zich benadeeld voelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 KJ

“Net als het sentiment waarmee ‘wij blanken’ dertig jaar geleden kritiekloos het schrikbewind in Zuid-Afrika steunden,”

Dat deden wij niet. Wij waren allemaal, Lubbers, Kohl en Thatcher incluis, overtuigd van de slechtigheid van dat regime (nou ja, misschien Thatcher niet zo). Het was een kwestie van afstand en alternatieven. Aan de minder fraaie kant speelden voornamelijk centen een rol. Maar om nou te zeggen dat we hier allemaal collectief stonden te juichen, dat is gewoon fucking gemeen onjuist !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Perik

@15 KJ: Met het ‘wij-blanken’-sentiment doel ik op de tot de jaren tachtig nog omvangrijke groep Nederlanders die het apartheidsregime een legitiem alternatief vond voor zwarte chaos. Uiteraard doel ik niet op ‘iedereen’. (Net zo goed als niet iedere Nederlander die Islamitisch is Benzakours ‘wij-Islamieten’-sentiment deelt)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 KJ

@Perik; Ik denk dat je je voornamelijk even niet realiseert hoe veel kleiner de wereld is geworden in de afgelopen dertig jaar. En hoe hard dat is gegaan. Wie interesseerde het een reet hoe wie wie behandelde in een land hier zo ver vandaan – een ‘bondgenoot’ somehow, in de strijd tegen het communisme, waar sommigen weliswaar stevig aan verdienden maar wat zou dat. Tegen de tijd dat e.e.a. benaderbaar werd, hadden we allang Steve Biko, Andre Brink en Breyten Breytenbach gehad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 sikbock

typische zandbakbewoner die benzakour.. z’n ego is groter dan zijn onderscheidings- en z’n denkvermogen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 vander F

De burgerlijke onderbuik klaagt over klootzakken met een Islamitische achtergrond,
de politiek kaatst terug dat men niet zo over allochtonen moet praten.

Zo lult men dus vakkundig langs elkaar heen,
de burgerlijke onderbuik bedoelt gewoon mensen met een Islamitische achtergrond en dan met name Marokkanen.
Ik las laatst een stukje van een allochtoon die niet meer allochtoon wenst te worden genoemd (meneer komt uit Ghana) aangezien ‘allochtoon’ in Nederland blijkbaar exclusief staat voor mensen met een Islamitische achtergrond.
Daar kon de goede man wel eens gelijk in hebben.
Vandaar dat er nogal wat immigranten (zo noem je dat in de rest van de wereld) op de PVV gaan stemmen, het is die immigranten volstrekt duidelijk waar Wilders tegen ageert.
De wij-Islamieten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 KB

het antwoord van ”allochtoon” PvdA
http://www.nrc.nl/opinie/article2481225.ece/Meneer_Benzakour%2C_kijk_eens_naar_ons

Het klink mij allemaal net iets te gepolijst.
”opvattingen die emancipatie in de weg staan bestrijden we” zeggen ze. Welke zijn dit dan? Kunnen ze niet man en paard noemen? Ze spreken van religiekritiek, welke is dit dan? Ik kan nog wel begrijpen dat men niet de eigen religie wil afbranden. Maar waarom keren deze (merendeel) moslims zich nooit eens openlijk tegen de radicale moslims in dit land? Ik hoor mooie algemeenheden, en dan blijkt die persoon ineens radikale imam en antisemiet Yusuf al-Qaradawi te steunen. Dat wekt geen vertrouwen. Het is misschien een beetje tegenstrijdig om aan de ene kant seculier te willen zijn, en aan de ander kant meer te willen weten over iemands geloofovertuigeningen. Maar ik stem niet op een persoon als ik niet weet of hij of zij er orthodoxe opvattingen op na houdt. Dat wil ik weten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Anton Hering

20. vanderF

Goed stukje. Hier weer zo’n voorbeeld waarom ik ook niet allochtoon genoemd zou willen worden:
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/258080/Brusselse-jongeren-vallen-cameraploeg-NOS-aan.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Brechtje

Hmmm in tegenstelling tot de reaguurders hierboven ben ik het niet met je eens, Perik. Ik vind dat je het stuk bepaald verdraait. Als ik het stuk lees, en dat heb ik al zo’n drie keer gedaan, valt Benzakour de PvdA aan, onder meer omdat zij religie aanwijst als oorzaak van achterstanden, terwijl ze een tijdje geleden terecht naar sociaalmaatschappelijke factoren gewezen zou hebben. En daar heeft hij een punt.
Daarnaast stelt hij dat de partij begonnen is om net als haar concurrent PVV Islam aan te wijzen als reden waarom er van alles verkeerd gaat. En onder de vlag van vrije meningsuiting stelde dat krenken mag. Dat zijn allemaal dingen die we inderdaad hebben zien gebeuren. En gezien het feit dat de PvdA haar grote verkiezingsoverwinning in 2002 in belangrijke mate te danken had aan allochtonen, kan ik me voorstellen dat men nu oproept maar eens iets linksers te stemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 mark

Scherpe reactie van PvdA-ers gister in NRC!

Meneer Benzakour, kijk eens naar ons
Met honderden staan wij, PvdA’ers, in de frontlinie als wethouder, raadslid en Kamerlid

Stem geen PvdA, adviseerde Mohammed Benzakour allochtonen. Maar juist bij ons is de emancipatie zo goed zichtbaar. Door diverse PvdA-politici.
Samen met (oud-) politici van D66 en GroenLinks gaf Mohammed Benzakour c.s maandag in deze krant een dwingend stemadvies aan allochtonen: stem geen PvdA. Maar de tijd dat zelfbenoemde vertegenwoordigers hun zogenaamde achterban konden voorschrijven hoe er gestemd moet worden, is voorbij. Dat is niet vanzelf gegaan. Dat is zwaar bevochten emancipatie. Voor de PvdA staat emancipatie centraal. En opvattingen die emancipatie in de weg staan bestrijden we – laat daar geen misverstand over bestaan.

Het debat over integratie wordt op het scherp van de snede gevoerd. Er worden grenzen opgezocht en overschreden. De PVV loopt daarin voorop. In oneliners worden hele bevolkingsgroepen aan de kant gezet. Koud, kil, rechts en populistisch. Wilders en zijn PVV krijgen weerwoord. Van de politiek en in de media horen we tegengeluiden. Maar het échte weerwoord komt van jongeren die het overal in de samenleving ver weten te schoppen. Op school, op hun werk, in de sport en ook in de politiek. En juist in de PvdA, bij ons, is die emancipatie zo goed zichtbaar. Letterlijk met honderden staan we in de frontlinie als raadslid, wethouder, Kamerlid, staatssecretaris of burgemeester. Wouter Bos had gelijk toen hij afstand nam van de term ‘allochtonenpartij’. Want wij zijn een brede volkspartij die gedeelde belangen in de samenleving vertegenwoordigt, ongeacht afkomst. En juist daarom stemmen oude en nieuwe Nederlanders op ons. Uit gedeeld belang, uit verbondenheid, omdat bij ons iedereen meetelt. Juist in de Partij van de Arbeid is het debat over integratie gevoerd. Geen enkele andere partij durft dat aan. Het was nodig en het is goed geweest. De illusie dat het vanzelf wel goed zou komen, hebben we terzijde geschoven. Integratie gaat voor ons over kansen bieden en kansen pakken. En daarvoor moeten hindernissen worden gesloopt en achterstanden weggewerkt. Als opvattingen en gebruiken een belemmering vormen voor participatie, dan stellen wij ze ter discussie. Ook als ze een culturele en religieuze achtergrond hebben. Zo is het altijd geweest in de sociaal-democratie, ook ver voor de migratie van de afgelopen decennia – en zo moet en zal het altijd blijven.

De verwijten die Benzakour c.s de PvdA maakt zijn wel erg opportunistisch. De PvdA zou zelfs bijdragen aan een racistisch discours. En dat omdat in onze integratienota zou staan dat culturele misstanden voortaan „keihard worden aangepakt”. Dat citaat is niet alleen verzonnen, het tegenovergestelde is waar. In onze integratienota staat juist: „De afgelopen jaren leek het wel of we alleen de keuze hadden tussen passief tolereren enerzijds en keihard verbieden anderzijds: je accepteerde bepaald gedrag en dan mocht je er eigenlijk niets meer van zeggen of je vond het maar niks en dan moest het ook maar direct hard, keihard, worden aangepakt. Deze onverstandige tweedeling doet afbreuk aan de meest krachtige instrumenten voor emancipatie en integratie: debat en dialoog, onderwijs en ontplooiing.” Dat is waarlijk progressief. Problemen en successen eerlijk onder ogen zien én de handen uit de mouwen steken; voor beter (beroeps-)onderwijs, meer stageplekken en het aanpakken van verloedering en verwaarlozing in de wijken. Dag in dag uit. En dat, meneer Benzakour, doen we dan weer wel keihard.

De PvdA wordt ook verweten de sociaal-historische context van migratie te zijn vergeten. Het tegendeel is waar. Juist de geschiedenis noopt ons om, daar waar we collectief in het verleden steken hebben laten vallen, een inhaalslag te maken.

De PvdA wil dat iedereen mee kan doen. Daarom heeft Wouter Bos in december nog eens duidelijk gemaakt dat de PvdA nooit met de PVV in een coalitie zal samenwerken. Omdat wij geloven in een ongedeelde samenleving, die uitgaat van wat ons bindt, van wat we delen. Wij geloven in een land waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht waar zijn of haar wieg stond. Een land waar ieders talent telt, waar geen glazen plafonds bestaan op basis van sekse, geloof of etnische achtergrond. Een land zonder vrees, waar in alle steden joden keppeltjes kunnen dragen, moslima’s uit vrije wil een hoofddoek kunnen dragen en waar homo’s en lesbo’s hand in hand over straat kunnen. Een land waar ieder binnen de grenzen van de wet vrij zijn mening mag geven, waar zowel religie als religiekritiek getolereerd wordt. Dat is het land waarin wij willen dat onze kinderen opgroeien. Een land waar mensen niet met de rug naar elkaar toe staan, maar een land waar we elkaar aankijken. En een land waar iedereen vrij is zelf een keuze te maken op 3 maart.

Fouad Sidali (PvdA-stadsdeelwethouder Bos en Lommer-Amsterdam), Selcik Özturk (Pvda-fractievoorzitter Roermond), Mohammed Benmhammed (PvdA-kandidaat raadslid Leeuwarden), Mohammed Mohandis (Voorzitter Jonge Socialisten en PvdA-raadslid Gouda), Bouchra Dibi (PvdA-raadslid Utrecht), Rachida Es Sadki (PvdA-raadslid Maastricht), Derya Kaplan (PvdA-raadslid Amsterdam), Ahmed Baadoud (PvdA-stadsdeelbestuurder Osdorp), Samira Bouchibti (Tweede Kamerlid PvdA), Tunahan Kuzu (PvdA-raadslid Rotterdam), Chantal G’illard (Tweede Kamerlid PvdA), Hannah Belliot (voormalig PvdA-wethouder Amsterdam), Ahmed Ali (Landelijk Bestuurslid Jonge Socialisten en PvdA-kandidaat raadslid Soest), Freek Ossel (PvdA-wethouder Amsterdam), Peggy Burke (PvdA-raadslid Amsterdam), Joyce Sylvester (Eerste Kamerlid PvdA en burgemeester Naarden), Gulhan Akdemir (PvdA-raadslid Alphen aan de Rijn), Bouchra Dibi (raadslid PvdA Utrecht), Brahim Abid (kandidaat raadslid PvdA Amsterdam-Zuid), Emine Bozkurt (europarlementariër PvdA), Songul Mutluer (raadslid PvdA Zaandam), Fouad el Haji (raadslid PvdA Rotterdam), Bulent Isik (kandidaat raadslid PvdA Utrecht), Fatima Elatik (stadsdeelvoorzitter PvdA Zeeburg-Amsterdam), John Leerdam (Tweede Kamerlid PvdA), Seyit Yeyden (wethouder PvdA Helmond), Yasin Torunoglu (raadslid PvdA Eindhoven), Keklik Yucel (Tweede Kamerlid PvdA) en Sheila Kroes (raadslid PvdA Utrecht).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Perik

@23 Brechtje: De sociaaldemocraten menen dat religie de emancipatie niet in de weg mag staan. Een standpunt dat je uit historisch oogpunt als zeer redelijk kunt zien.
En ze menen dat religie niet boven kritiek verheven is. Dat is alles.

Het is nogal hysterisch van Benzakour om daarin PVV-taal te zien. Je constatering dat de PvdA de Islam aanwijst als “oorzaak van alles wat fout gaat” raakt echt kant noch wal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 mescaline

Toch, het is een van de eerste keren dat iemand zich als een onafhankelijke politieke vertegenwoordiger van moslims wil profileren. Buiten de gevestigde partijen om.

Dit had natuurlijk al dertig jaar geleden moeten gebeuren, maar Allah. Hier gebeurt altijd alles wat later.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Kropotkin

Uit artikel Benzakour :

Zo radicaal als vijftig jaar geleden de overgang werd gemaakt van een kleingeestige, bijbelse natie naar een progressief, vrijzinnig land, zo radicaal is de stemming de laatste jaren teruggedraaid.

Het is geen terugdraaien maar een vervolg. Een ‘progressief en vrijzinnig land’ (mwah) heeft nu eenmaal problemen met een ‘nieuwe’ kleingeestige religie die probeert het progressieve en vrijzinnige de nek om te draaien.

 • Vorige discussie