Het gevaar Geert Wilders

Deze bijdrage aan het open podium is van Machosofty (website)

De Engelse film Britz toont het verhaal van de jonge islamitische vrouw Nasima die gemangeld wordt tussen twee culturen. De film laat goed zien hoe groot de verschillen zijn tussen de islamitische en de westerse cultuur. De kijker overvalt een gevoel van wanhoop; hoe kunnen we met/ondanks deze tegenstellingen ooit in harmonie met elkaar samenleven? Toch zal dat moeten want het alternatief zou wel eens rampzalig kunnen zijn.

Politieke strijd
Nasima is in Engeland geboren, studeert medicijnen en onderscheidt zich in weinig van autochtone Engelse vrouwen van haar leeftijd. Ze is gelovig maar doet niet aan uiterlijk vertoon; ze draagt bijvoorbeeld geen hoofddoek of burka. Ze is in alle opzichten een geïntegreerde en ambitieuze jonge moslimvrouw. Wel maakt ze bezwaar tegen de wijze waarop er in Engeland door de wetgevende en handhavende macht met moslims wordt omgegaan, en ze voert een politieke strijd om daar verandering in aan te brengen. Dan wordt haar hartsvriendin gearresteerd omdat ze er zogenaamd van wordt verdacht banden te hebben met een terroristische groepering. Tijdens haar detentie doen agenten alle mogelijke moeite om haar te krenken in haar geloof. Ze wordt geschoffeerd bij de verhoren en ook wordt ze anaal en vaginaal onderzocht op het bij zich dragen van zaken die ze niet bij zich zou mogen hebben. Daarbij verliest ze haar maagdelijkheid. Ze is wanhopig want voor een moslimvrouw betekent dit dat ze wellicht geen huwelijkspartner zal kunnen vinden. Als ze vervolgens vrij komt wordt ze nauwlettend in de gaten gehouden en mag ze geen contact meer hebben met Nasima en anderen. Uiteindelijk pleegt ze zelfmoord.

Zelfmoordterroriste
Na de zelfmoord van haar vriendin neemt de verontwaardiging bij Nasima over hoe Engeland met moslims omgaat toe. Ze komt daardoor in aanraking met een terroristische groep. De groep vraagt haar om eens uit te proberen hoe het is om als een herkenbare moslim door het leven te gaan. Nasima gaat daarom een hoofddoek dragen, en ze merkt dat ze hierdoor uiterst onprettig bejegend wordt. Voor Nasima een reden om de bijeenkomsten van de terroristische groep te blijven bezoeken. Gaandeweg komt ook zij meer en meer tot de overtuiging dat geweld de enige weg is, en ze gaat in Pakistan een training volgen tot zelfmoordterroriste. De film eindigt met een enorme explosie op een muziekfestival in Londen, die een einde maakt aan het leven van Nasima en talrijke anderen. De kijker blijft achter met het gevoel: “Was dit nou nodig?”. Tegelijkertijd roept de film op tot begrip. Begrip voor de vertwijfeling die ontstaat wanneer je door de samenleving als een paria wordt behandeld omdat je een geloof hebt dat niet wordt geaccepteerd.

Eurabia
Britz is een film die tot nadenken stemt en is ook uiterst actueel. Immers, in een aantal Europese landen komen partijen op die de demonisering van de islam hoog in het vaandel hebben staan. Nederland, dat lange tijd in Europa gold als het toonbeeld van tolerantie, loopt daarbij voorop. Geert Wilders haalde de wereldpers met o.m. de film Fitna, zijn speech op ground zero, en andere anti-islamacties, en kennelijk is er nu in Duitsland een nieuwe partij die de PVV van Wilders als voorbeeld heeft. Wilders laat zich op zijn beurt inspireren door de Eurabia hypothese van de schrijfster Bat Ye’or (Pseudoniem). Deze hypothese of liever gezegd mythe houdt in dat vanaf de zeventiger jaren moslims naar Europa emigreren om op termijn door verdere immigratie en voortplanting getalsmatig de overhand te krijgen. Europa hoeft dan niet per se gewapenderhand door de islam veroverd te worden want dat zou dan zelfs gaan langs de democratische weg namelijk door middel van het stemrecht. De Eurabia hypothese is echter een paranoïde broodje aap verhaal dat zich gemakkelijk laat ontzenuwen. Moslims planten zich helemaal niet zo snel voort als voor een getalsmatige bezetting nodig zou zijn, zo blijkt uit onderzoek, en de tweede en derde generatie moslims zijn al duidelijk gematigder in hun geloof dan de eerste generatie.
De aanhangers van de Eurabia hypothese houden er echter krampachtig aan vast. Zij zijn verwikkeld in een vermeende oorlog en menen Europa te moeten redden. Enkele uitlatingen van Geert Wilders hierover spreken boekdelen:

“De islam zal bij een continuering van het huidige wanbeleid het Westen overwinnen en overheersen. Maar dat gebeurt niet zolang ik hier ook maar iets voor het zeggen heb!”
Geert Wilders op GeenStijl, 23 januari 2007

“Ik ben hier gekomen om te waarschuwen voor een ander gevaar, de islam. De islam doet zich voor als een religie maar ondertussen heeft het een ander doel; overheersing van de wereld, een heilige oorlog, de sharia en het einde van de scheiding tussen kerk en staat. Het is geen religie het is een politieke ideologie. Het eist je respect maar heeft geen respect voor jou.”
Geert Wilders’ geplande speech in London, PVV-website,

12 februari 2009
“De eerste islamitische invasie werd na de verovering van Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk in het jaar 732 gestopt bij Poitiers en de tweede invasiepoging door de Ottomaanse Turken werd voor de poorten van Wenen gekeerd toen ze daar in 1683 gelukkig de pan in werden gehakt.” “… het aantal islamieten in ieder Europees land neemt meer dan zorgwekkende vormen aan.” “De PVV zal zich met man en macht verzetten tegen deze derde islamitische invasiepoging.”
Geert Wilders op GeenStijl, 6 februari 2007

“Moslims willen dat u ruimte geeft aan de islam, maar de islam biedt geen ruimte aan u. Van de overheid moet u respect hebben voor de islam, maar de islam heeft geen enkel respect voor u. De islam wil overheersen en is uit op de vernietiging van onze Westerse beschaving. In 1945 werd in Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de islamitische ideologie worden overwonnen. Stop de islamisering. Verdedig onze vrijheid.”
Film Fitna van Geert Wilders e.a., 27 maart 2008

“De islam infiltreert Nederland, nee het hele westen.” “Niet alleen Israël voert een existentiële strijd, ook Europa”
Geert Wilders, NRC, 24 mei 2008

Macht nodig
Volgens Wilders, en andere aanhangers van de Eurabia mythe, is er niet een bedreiging van een oorlog, we zijn in oorlog. En dat vraagt om maatregelen die bij een oorlogssituatie passen. Allereerst moet je dan natuurlijk zorgen dat je een zo groot mogelijk aantal mensen achter je krijgt om de oorlog te kunnen voeren. Je hebt macht nodig. Die verkrijg je door het vijandbeeld te versterken, de tegenstander te demoniseren. Vertel over de gruwelen die ze bedrijven, beschuldig ze van barbarij, dat ze bijvoorbeeld hun kinderen aan het spit rijgen en ze opeten, dat ze elke vrouw verkrachten die in hun gezichtsveld komt. En sluit dat verhaal krachtig af met de bewering dat ze dat ook hier komen doen. Werp jezelf vervolgens op als degene die ze zal afstoppen, en iedereen ligt aan je voeten. Het is al zo vaak toegepast, en je hoeft er niet eens slim voor te zijn, domme mensen genoeg, maar het werkt!!!

Misstap
Vervolgens hoef je alleen maar af te wachten tot de gedemoniseerde vijand zich zo in het nauw gebracht voelt dat hij een misstap begaat c.q. een geweldsdelict pleegt. Bingo, de totale macht is voor jou en de oorlog kan gestreden worden.

Ketenreactie
Ondanks het feit dat de islam zich al tientallen jaren erg vredelievend gedraagt, zowel in Nederland als in omringende landen, kunnen er op wachten dat er mensen komen die net als Nasima zo vertwijfeld raken dat zij een geweldsdaad plegen. Voor de meeste moslims is hun geloof heilig. Wanneer Wilders het zo ver drijft dat moskeeën gesloten worden, dat de Koran verboden wordt, dat moslimscholen worden verboden, is het voorspelbaar dat er geweldsdaden zullen worden gepleegd. Op dat moment heeft Wilders zijn zin gekregen, zijn self forfilling prophety is uitgekomen. Hij hoeft slechts zijn brandende sigaret bij het lontje van het kruitvat te houden. Het zal een ontploffing zijn die een ketenreactie tot stand brengt. Onder de één miljoen moslims hoeven er maar honderd te zijn die bereid zijn om door middel van terreurdaden in verzet te komen en Nederland zal Nederland niet meer zijn. We krijgen waar we door onze steun aan Wilders om hebben gevraagd. We zullen een hoge prijs betalen voor onze stem op een partij die een paranoïde uitgangspunt als reden heeft voor een oorlog.

Onschuldige burgers
We zijn gewend om het allemaal op een flinke afstand te zien gebeuren; in Irak, Israël, Afghanistan, Tsjetsjenië etc. Daar worden onschuldige burgers getroffen door oorlogsgeweld. Zij kunnen ons vertellen hoe het is om niet meer naar een markt te kunnen zonder bang te zijn voor een aanslag. Zij weten hoe het is om bang te zijn wanneer je kinderen, je vrouw, je man zich in het openbare leven begeeft, met de trein of de bus gaat reizen. Als Nederland het strijdtoneel wordt zullen we niet weten wat ons overkomt.

Onbenoemd gevaar
De huidige politieke tegenstanders van de PVV spreken niet over een dergelijk scenario. Waarschijnlijk omdat ze denken dat dit politiek onhandig zou zijn. Wilders zou ze betichten van angst, en ze dhimmi’s noemen. Hij zou ze verwijten dat ze ons land verkopen aan de islam. En daarmee, zo wordt er kennelijk gedacht, zou hij zijn positie verder versterken. Die politici vergeten echter dat vaag geklets over polarisatie en splijtzwammen zonder het benoemen van de desastreuze gevolgen weinig invloed uitoefent op de modale kiezer die in de ban van Wilders is. En Wilders zelf zal het gevaar natuurlijk niet benoemen. Ook zal hij niet aangeven hoe hij denkt het gevaar dat hij zelf oproept te gaan bezweren, want dan moet hij eerst aangeven dat het gevaar bestaat dat door zijn handelwijze een vreedzame samenleving verandert in een samenleving waar geweld en angst regeren. Dat is natuurlijk politiek niet handig. Een politicus moet kiezers melk en honing beloven en geen bloed en tranen. En zo ontstaat er een situatie dat politieke tegenstanders van Wilders de gevaren niet werkelijk benoemen, en Wilders ook niet, en dus de kiezer niet begrijpt wat hij doet wanneer hij zijn steun aan Wilders geeft. Wellicht dat het handig is om Wilders de volgende vragen eens te stellen:

Mijnheer Wilders, gelooft uw werkelijk in de Eurabia mythe?

Mijnheer Wilders, zijn er harde bewijzen dat de Eurabia mythe werkelijkheid zou kunnen worden? Onderzoekers geven namelijk aan dat het aantal moslims in Nederland helemaal niet zo snel groeit. Andere onderzoeken geven aan dat de Nederlandse moslims vredelievend zijn, en dat tweede en derde generaties moslims seculariseren. Dat lijkt toch tamelijk in tegenspraak met de Eurabia mythe?

Mijnheer Wilders, we hebben in de historie altijd kunnen constateren dat onderdrukking altijd leidt tot (gewelddadig) verzet, en dat wantrouwen en haat leiden tot meer wantrouwen en haat. Waarom denkt u dat dat in dit geval anders zou zijn?

Mijnheer Wilders, is het middel niet erger dan de (mogelijk denkbeeldige) kwaal? Hoe denkt u te voorkomen dat er een gewelddadige escalatie ontstaat wanneer u het 1 miljoen moslims onmogelijk maakt om hun geloof te beleven; wanneer u hen de Koran verbiedt, wanneer u hen verbiedt om moskeeën te bouwen, wanneer u hen behandelt als vijanden?
In het belang van onze samenleving wordt het tijd dat Wilders deze vragen eens beantwoordt. Hierbij verzoek ik hem om dat te doen.

Naschrift:
De hierboven beschreven problematiek is bijzonder gecompliceerd. Een gezonde oordeelsvorming vergt verdieping. Ik heb bij het vormen van mijn oordeel veel gehad aan een tekst van Frank Bovenkerk. Het is te vinden onder de volgende link:
http://www.annefrank.org/ond_upload/Downloads/Bovenkerk.pdf
Verder houd ik me vast aan de volgende simpele gedachtegang:

Als ik een beest zie op vier poten en het blaft dan denk ik dat het een hond is
Als ik een boom zie waar appels aan groeien dan denk ik dat het een appelboom is
Als ik 1 miljoen mensen in onze samenleving zie die al tientallen jaren vreedzaam met ons samenleven dan denk ik dat ze vredelievend zijn.
Als ik een politicus hoor die haat en repressie predikt, collega politici schoffeert, zijn kiezers belazert, vuige spelletjes speelt, die een paranoïde broodje aap verhaal als waar beschouwt, en die aanhangers heeft die op fora de beest uithangen, dan denk ik dat er een gevaarlijke ontwikkeling aan de gang is.

Wie is het schaap en wie de wolf?

Meer van Machosofty: http://machosofty.infoteur.nl/rss.rss

 1. 1

  Het is allemaal waar. Evenals tal van andere blogs die alle moeite doen de mythe waarop Wilders zijn machtswellust bouwt, te bestrijden met cijfers, feiten en meer realistischer interpretaties.

  Maar er zijn nu eenmaal mensen die als ze blaffend beest zien onmiddelijk aan marsmannetjes, mafkezen en moslims denken. Die bij een boom vol appels menen dat daar nou net moslims op afkomen om ze te jatten, die bij 1 miljoen mensen, al jaren vreedzaam samenlevend, vinden dat het ongetwijfeld een barbaarse valstrik is.
  En die, als ze een politicus horen haatzaaien, meteen dankbaar zijn dat ern een zondebok voor eigen tekortkomingen is gevonden.

  Kan gebeuren, maar wat zijn er het veel, helaas.

 2. 2

  Dat hele Eurabia-sprookje is toch gewoon een moderne versie van de Protokollen van de wijzen van Zion. Ik geloof niet dat Wilders zelf maar de helft gelooft van wat hij beweert. Als ik gelijk heb is hij een gevaarlijke misdadiger, als ik ongelijk heb is hij een misschien nog wel gevaarlijkere gek.

 3. 3

  Bekende bangmakerij …

  ‘Als we nu niet stoppen de vredelievende islam te beledigen dan komen vredelievende moslims ons bombarderen en zullen we niet weten wat ons overkomt’

  Juist.

 4. 4

  @2 Of Wilders het nu wel of niet gelooft, maakt niet zoveel uit. Zijn volgelingen geloven alles wat hij zegt. Feiten maken wat dat betreft niets uit.

  In het stuk wordt wel de voortplantingsmythe weerlegd, maar niet de immigratie. Als het masterplan inderdaad is om door emigratie naar Europa hier de boel over te nemen, dan is het vreemd dat die mensen dan ook weer vertrekken uit Europa. Van 2002 t/m 2008 vertrokken uit Nederland op iedere 1000 binnenkomers er 994.

 5. 6

  Beetje bedoelt om mensen bang te maken dit artikel. Er zit ook een hoog profetetisch gehalte in. Daarnaast is het ronduit populistisch. Als we nu niet snel stoppen met het steunen van Wilders dan komen allemaal vredelievende moslims van Nederland een strijdtoneel maken?

 6. 7

  Ik zie twee keer ongeveer dezelfde reactie, namelijk dat het artikel bangmakerij is. Inje voegt daar ook nog aan toe dat het populistisch is. Nou ja, dan doe ik ongeveer hetzelfde als Wilders.

  Maar in alle ernst, het is toch niet moeilijk om te zien wat er gaat gebeuren wanneer Wilders meer macht krijgt en bijvoorbeeld de Koran gaat verbieden? Daar hoef je echt geen profeet voor te zijn. En waarschuwen voor de gevolgen lijkt me nog niet zo verkeerd. We hebben nu nog zo’n leuk landje.

  Misschien dat Inje en Kropotkin mijn vragen aan dhr. W. willen beantwoorden? Hij zal het zelf toch niet doen. Zo gauw hij ergens inhoudelijk op in moet gaan is het einde verhaal.

 7. 8

  “Maar in alle ernst, het is toch niet moeilijk om te zien wat er gaat gebeuren wanneer Wilders meer macht krijgt en bijvoorbeeld de Koran gaat verbieden?”

  @7 Maar het is wel precies hetzelfde argument dat Wilders hanteert wanneer hij over de moslims spreekt.

  If…then. Met een hele grote ´IF´ en een zeer speculatieve ‘THEN’.

 8. 9

  Een heel redelijk verhaal, ik zie het niet als bangmakerij. Meer als: zo werkt het, een waarschuwing zo je wilt. Actie en reactie. Het is te simpel om politieke acties van een bepaalde partij enkel en alleen te verklaren vanuit het wezen en karakter van die partij. Vòòr 1948 waren er geen Palestijnse zelfmoorterroristen.

 9. 10

  @4: Ik geloof niet alles wat Wilders zegt. Het is meer dat ik bepaalde opvattingen heb en dat ik daar nu een woordvoerder voor heb. (de vorige woordvoerder ligt onder de zoden, maar dat terzijde)

  Wilders is niet het gevaar, ik ben het gevaar!

 10. 11

  @8: Als Wilders de koraan gaat verbieden, is ’t niet moeilijk te voorspellen dat de terreurdreiging zal toenemen. Wat dat betreft heeft Wilders een goede strategie om de angsten die hij uitbuit te versterken.

  Maar dat hele Eurabia-verhaal, blijft ook dan onzin.

 11. 12

  Het artikel is veel te lang om goed commentaar te leveren. Dat betekent niet dat ik alles zomaar overneem, want dat is zeker niet zo. Echter wil ik wel wat zeggen over het naschrift.

  Er bestaat een grens tot waar je je gezond verstand kunt gebruiken. Simpele gedachtengangen werken enkel en alleen wanneer je aanneemt dat wat je ziet, ook de waarheid is; dus dat je niet voor de gek wordt gehouden.
  Stel iemand trekt een realistisch hondenpak aan en gaat blaffen. Is het dan het dier de hond? Neen, want je wordt in de maling genomen.
  In het theater vind je weleens een plastic boom met appels erin hangen. Is het dan de levende natuurlijke appelboom? Neen, want er wordt gedaan ‘alsof’.

  En nu komt het:
  Zo was er ook eens het paard van Troje! Wat de Trojanen zagen was een groot houten paard. Ze waren van mening dat dit een ‘trofee’ was van de Grieken die zich hadden overgegeven. De reden waarom ze dat dachten, was doordat dat tegen ze werd gezegd. Echter, het was helemaal geen ‘trofee’ maar een geheim wapen om Troje van binnenuit te vernietigen.
  Met simpele gedachtengang hadden de Trojanen dus gelijk, maar als je er beter over nadenkt: dan hebben ze door de Grieken (nu opeens wel) te vertrouwen hun ondergang aan zichzelf te danken.
  De wijze les: niets hoeft zo te zijn als het lijkt, ook al lijkt het zo evident. Een leuk kinderspeeltje voor een kind van 4 kan toch niet kwaad? Wel als er lood in zit, en dus giftig is voor het kind, maar dat zie je niet met het blote oog…

  Nu zeg ik niet dat de Islam gelijk staat aan het paard van Troje, zeer zeker niet, want dat weet ik helemaal niet. Ik geef alleen aan dat het echter weleens zo zou kunnen zijn en dat simpele gedachtengang veel beperkingen kent. Het neemt vaak ook onvoorwaardelijk vertrouwen aan, en dat is gevaarlijk; de Trojanen waren zo van de indruk van hun ‘overwinning’ dat ze hun aartsvijand opeens geloofden!

  FYI: overigens wil ik je erop wijzen geen valse beschuldigingen te uiten.
  Jij stelt hier de schuld van Wilders vast door te zeggen dat hij haait zaait, maar dat mag je niet doen want dat dient de rechter te bepalen.
  Mensen schofferen is heel subjectief; de grens in de VS ligt bv veel hoger dan in Nederland. Dit komt door een bepaalde ongeschreven(!) norm en hier hoef je je niet aan te houden. Als een persoon kiest over onze norm heen te gaan heeft hij daar recht tot, en misschien valt het ook te rechtvaardigen als een collega je voor gek zet en bij voorbaar zegt dat je uitspraken niet deugen en niet met je wil samenwerken. Dat laatste is eigenlijk meer schofferen, maar dat is mijn mening.
  Kiezers belazeren doet hij waarschijnlijk ook niet, want er willen alleen maar meer en meer mensen op hem stemmen; dus ook al denk jij dat hij kiezers belazert, dan vinden zijn daadwerkelijke kiezers dat zeer zeker niet.
  Je beschuldigt de persoon ook van “vuige spelletjes”; bewijs dat eens.
  “Paranoide broodje aap verhalen”; zoals ik al hierboven heb uitgelegd kun je niet zeker weten dat het een broodje aap is, maar je neemt dat aan – jouw mening.
  Aanhangers van andere politieke partijen hangen ook op “fora de beest uit”, hoewel ik vind dat ze gewoon hun mening geven. Alleen overige aanhangers vallen minder op, omdat er minder aandacht aan wordt gegeven.

  Kortom, als je ergens een mening over hebt, breng dat dan niet als feiten op deze blog. Het is verkeerd iemand bij voorbaat al te beschuldigen van een strafbaar feit. Dus als je vindt dat Wilders broodje aap verhalen vertelt met vooroordelen over een religie, verlaag je dan aub niet tot dat niveau… (door een potentieel broodje aap verhaal te vertellen over Wilders zelf).

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 12. 14

  @13
  Die bronnen geven nogal een eenzijdig verhaal. Een verhaal wat je ook zou doen om jezelf te verdedigen, maar waarom zou de Islam zich moeten verdedigen als ze nergens schuldig van zijn?

  Islam is vreedzaam en tolerant? Al die wereldleiders die dat hebben gezegd hebben de vers uit de Koran uit context genomen. Dit is niet alleen volgens de Koran zo maar ook volgens de bekende Islamitische geschiedenis, andere boeken als Hadith, Islamitische traditie, Islamitische theologie, Islamitische wetgeving (Sharia), tradities van interpretatie van de Koran en overige historische teksten over de Islam. Al deze teksten rechtvaardigen geweld tegen ongelovigen (niet-moslims). Ook de Islamitische geschiedenis laat boordevol veel geweld zien tegen niet-moslims. Denk bijvoorbeeld aan Sudan, maar ook Indonesie waar op dit moment de oa de Christelijke bevolking wordt aangevallen. Als je kijkt naar de acties van de Islam in de laatste 13 eeuwen, dan valt op dat er enorm veel geweld heeft plaats gevonden: bij al dat geweld vallen de geschriften in het niet. De geschiedenis speelt dus een veel grote rol dan de geschriften want de daden in de geschiedenis tonen aan dat de geschriften worden nageleefd.

  Koran 47:4 beveelt mee te vechten in de Jihad voor Allah tegen de ongelovigen (niet-moslims). Moslims dienen de nekken van de ongelovigen te slaan en ze te doden of verwonden en ze dan goed vast te binden/gevangen te nemen.
  Moslims dienen door te blijven vechten totdat ongelovigen zich bekeren tot de Islam. Moslims die tijdens deze strijd voor Allah omkomen zullen zelfs beloont worden.

  Sahih Al-Bkukhari; Vol 4, Bk 52, Hadith 53 rechtvaardigt verder ook het martelaarschap. Ook staat in de Hadith onder andere dat Mohammed zelf ook vele honderden ongelovigen heeft uitgevoerd. Al-qaeda doet dus de profeet na, want de daden van de profeet zijn ook de daden van Allah en zijn bovendien ook opgedragen door Allah. Bin Laden wordt door veel moslims ook gezien als profeet en bevrijder; dit komt wellicht doordat ook hij dingen doet die Mohammed heeft gedaan.
  In Sudan zijn destijds ook vele ongelovigen uitgemoord en dat duurt nog steeds voort; dorp voor drop, mens voor mens. De Engelsen hebben veel moeite gehad zich te verzetten, maar hebben het niet kunnen volhouden. Deze geschiedenis van Sudan vormt ook een belangrijk deel van de Islamitische geschiedenis en is zowel door Westerse als Islamitische geleerden erkent als feit. In Islamitische landen wordt Sudan zelfs vaak gebruikt als voorbeeld van het vechten voor het geloof en voor Allah.

  Lees deze teksten maar eens na als je mij niet gelooft. Ze zijn bovendien ook volledig ondubbelzinnig. Als je ze niet begrijpt of betwist dan weet ik het ook niet meer…

  Om de Islam het beste aan te voelen zou je echt oa op bezoek moeten gaan in Darfur (Soedan), Iran Saudi-Arabie en de gebieden in Indonesie met minderheden. Ik raad je aan je vriendin of vrouw niet mee te nemen want die zal het vrij zeker niet fijn vinden dat ze bv niet alleen over straat mag, verhuld moet lopen, geen auto mag rijden en noem maar op dus als 2e-rangs mens gezien zal worden. Darfur zou ik ook mijden, want de kans dat je daar wordt vermoord door gewapende regeringstroepen op paard is behoorlijk groot.

  Nu ik het hier toch over heb; kunnen jullie niet een artikel schrijven over Darfur, Soedan en wat daar gebeurt? Ik vind dat daar veel te weinig aandacht wordt besteed door de media. Misschien dat deze blog zich met zo’n artikel kan differentieren van de rest die slechts de mainstream media volgt?

 13. 15

  @13
  Bovendien, onderaan de pagina http://www.islamqa.com/en/ref/111922

  ” 3. Strive to adhere to Islam in word and deed, which means taking part in spreading Islam and annoying the kaafirs who hate Islam and the Muslims.

  4. Call people to Allaah with wisdom and knowledge, distribute translations of the meanings of the Qur’aan and easy-to-read Islamic books, and seek the help of trustworthy Islamic organizations and trustworthy scholars in doing so. ”

  Dis net zoals de Koran voorschrijft: verspreid Islam. De persoon schrijft ook voor de Islam in woord en daad te volgen, dus ook het geweld erin uit te oefenen. Dit is tegenstrijdig met wat hij onder punt 1 zegt niet te demonstreren en je te gedragen als moslim. Ook volgens deze persoon is Islamisering dus het doel.

 14. 16

  Je kan gewoon uit het verkiezingsprogamma laten aantonen dat het geheel niet klopt. Dat op het poppetje Wilders spelen is overbodig.

 15. 17

  @16
  http://pvv.nl/images/stories/Webversie_VerkiezingsProgrammaPVV.pdf

  Ik daag je uit: wat klopt volgens jou niet?

  En als je eruit bent – hoeveel procent van het programma klopt dan niet?
  Kan ik alvast een voorproefje geven: het hoofdstuk “Kiezen voor islambestrijding en tegen de massa-immigratie” klopt volgens jou niet. Dit neemt 4 pagina’s in beslag.
  Totaal zijn er, laten we voor het gemak zeggen (minus voorblad, inhoud, lege pagina etc) zo’n 50 pagina’s.
  Dus op basis van 8% zeg jij dat “het geheel niet klopt”. (Jouw woorden, niet die van mij).

  Dan daag ik je nog verder uit: kun jij aantonen dat hetgeen jij onjuist vindt, daadwerkelijk onjuist is. Hiervoor kun je gebruik maken van geschiedenisliteratuur, maar dan moet je ook heel breed kijken – want zoals bekend is geschiedenis altijd heel biased. Om een objectieve visie te kunnen vormen dien je ook af te reizen naar de gebieden waar de geschiedenis zich heeft afgespeeld en daar op onderzoek te gaan en verhalen van beide kanten aan te horen (wel zo wetenschappelijk). Kortom, je moet zelf op onderzoek gaan.

  Kijk jij dan ook verder dan dat ene hoofdstuk. Als heel dat programma niet klopt, dan kloppen programma’s van CDA en VVD ook niet, want voor een overgroot deel komt dat overeen. Ook andere partijen hebben programma’s die goed op elkaar lijken op bepaalde onderdelen. En nu? Nu kloppen die programma’s volgens jou ook niet?!
  Volgens mij volg jij ook blindweg de politiek correcte uitspraken die de mainstream media gebruikt – heb jij geen eigen visie en ben je niet kritisch tegenover wat mensen tegen je zeggen? Waarom zou de media altijd gelijk hebben – je weet toch zelf wel dat de media altijd biased is. Je bent gewoon een pop zonder eigen wil – daar hebben we weinig aan in een democratische Nederlandse samenleving.