Het breed dalende kindertal in Nederland

DATA - Na een opleving van een aantal jaar, daalt het kindertal (gemiddeld aantal kinderen per vrouw) nu weer stevig.

Een aantal jaren duwde het relatief hoge kindertal bij niet-westerse allochtone vrouwen de trend opwaarts. Maar ook daar daalt het gemiddelde kindertal stevig. Als dit zich zo doorzet, zitten binnen vijftien jaar alle herkomstgroepen op hetzelfde gemiddelde. Overigens een gemiddelde dat tot krimp van de bevolking zal leiden.

Hier even de belangrijkste groepen uit de recent geactualiseerde cijfers van het CBS gevisualiseerd:

kindertal_1996_2013_475

Het is misschien aardig om hieraan gekoppeld nog eens te verwijzen naar een oude discussie alhier. Dat ging over een uitspraak van Geert Wilders dat de Nederlandse bevolking snel uit twintig procent moslims zou bestaan. Deze verwachting werd met data hier en hier onderuit gehaald.

En naar nu blijkt, waren een aantal aannames in bovengenoemde stukken zelfs nog aan de ruime kant.

 1. 2

  De vraag is of het voorbijgaan van de crisis nog invloed zal hebben, maar de 2 kinderen per vrouw weer bereiken is een hele opgave. Dit gaan we nog terugzien in de toekomstige pensioenen en ouderenvoorzieningen. Wie weet hoeveel het rekken van de gezonde levensverwachting (en daarmee de pensioenleeftijd) het probleem nog vooruit schuift maar uiteindelijk is het de vraag hoe lang de krimp zal aanhouden, misschien blijft het wel eeuwen zo en dan zou de wereldbevolking (dalende geboortecijfers zijn een wereldwijde trend) merkbaar afnemen. Niemand weet echt of we bv. bij 2 miljard mensen weer natuurlijke groei zullen krijgen of dat er kunstmatige maatregelen nodig zullen zijn om te voorkomen dat de werelbevolking maar blijft afnemen.

 2. 3

  @0: “Na een opleving van een aantal jaar …”
  Je moet erg nauwkeurig kijken om die opleving te ontwaren.

  Opmerkelijker is dat het Turkse cijfer het laagste is, waarmee
  @0: “Als dit zich zo doorzet, zitten binnen vijftien jaar alle herkomstgroepen op hetzelfde gemiddelde” te algemeen is.

 3. 4

  @3: Dan helpt het om op de link naar de cijfers te klikken.
  En mbt de tweede opmerking, er zal altijd fluctuatie blijven. Binnen een bepaalde marge verwacht ik dat ze bij elkaar in de buurt zitten (schommelend tussen 1,5 en 1,8)

 4. 5

  Oei, geen groei? Hoe dan toch hetzelfde -stijgende- rendement uit minder piepeltjes? De middenklasse verder uitpersen, of de volledige overheid en ’s lands nutsinstellingen volledig in handen van het bedrijfsleven? Beide dan maar?

 5. 6

  @5

  Er is ook nog zoiets als technologische vooruitgang en dan is er nog activering van menselijk potentieel (werklozen en huismoders/vaders aan het werk krijgen, verbeteren van rechtszekerheid en veiligheid, verminderen van corruptie). Met zulke dingen kun je economische groei hebben terwijl het aantal mensen dat in staat is om te werken krimpt.

 6. 7

  Voordat we hier juichen dat met minder Nederlanders, en volgens deze grafiek ook minder nieuwe Nederlanders er meer ruimte is voor de ijsvogel en de bonte specht, zouden we er goed aan doen om dit in een mondiaal perspectief te zien.

  De populaties waarvan de geboorte aantallen veel hoger zijn dan deze in Nederland zijn, zijn namelijk helemaal niet progressief, en de ijsvogel en bonte specht zal hun ook een rotzorg zijn.

  Wat houd dit in voor de toekomst? Zal het deze keer wel een grote multiculturele wereldwijde buurt barbeque worden?

 7. 8

  @7

  Het is een wereldwijde trend, van Nederland tot Saoedi Arabie tot Brazilie. Hoge geboortecijfers zijn er bijna alleen nog maar in Afrika en ook daar nemen ze af.