Henk Bleker is de veroorzaker van de stikstofcrisis

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gisteren zette Arjen Lubach op zijn eigen wijze nog een fijntjes uiteen dat Henk Bleker met het, tegen alle adviezen in, doorzetten van de PAS wetgeving de eigenlijke veroorzaker van de huidige stikstofcrisis. Dezelfde Henk Bleker die bij het protest van de boeren het podium pakte en enthousiast onthaald werd.

De boeren mogen best eens wat kritischer kijken naar wie ze uitnodigen. En dat gaat niet alleen over Henk Bleker. Ook met politici die het boerenprotest misbruiken om hun eigen stokpaardjes te bereiden zullen de boeren op de lange termijn een kat in de zak kopen.

Reacties (44)

#1 Le Redoutable

Even afgezien van dat die politici best een punt hebben, hoe groter de bevolking hoe meer vervuiling, zijn die boeren helemaal niet geïnteresseerd in beide politici. Ze waren in tegenstelling tot Bleker helemaal niet uitgenodigd en ze kregen helemaal geen enthousiaste maar juiste een hele lauwe reactie.

Schrijnender is dat de andere politici partijen wegkijken voor het probleem van een wereldwijd groeiende bevolking en en daardoor vraag naar voedsel in de tegenstelling tot de Brusselse milieuregeltjes. Biologisch kneuterboeren klinkt op papier leuk, maar daar is heel veel meer grond voor nodig dan nu, die grond hebben wij niet en in de rest van de wereld betekend dat een nog grotere aanslag op natuur en milieu, dat is een paradoxale situatie. Pas toen de trekkers op het Malieveld stonden begonnen ze daar over na te denken, en nu zitten ze met bijna onoplosbaar probleem opgezadeld. En dan zijn de boeren nog maar het begin, de bouwvakkers, de huizenbezitters, de minima, de automobilisten en de vervoerders staan ook al klaar om naar het Malieveld te vertrekken.

PAS was niet de oorzaak, PAS was een kromme constructie om de onhaalbare beloftes aan Brussel toch waar te kunnen maken. Beter kijk men hoe men dit probleem in rest van Europa soepel aanpakt en past men daar de regeltjes op aan. Ik sluit niet uit dat dat dat ook voornamelijk een soort van PAS achtige constructies zijn overigens, uiteindelijk zal ook Brussel de realiteit moet in gaan zien.

 • Volgende discussie
#2 okto

Ik denk dat het eens tijd wordt voor een parlementaire enquete naar die stikstofcrisis. Het hele land zit toch op slot? En het riekt hier behoorlijk naar onbehoorlijk bestuur. Genoeg redenen lijkt me.

Overigens zou ik ook wel een voorstander er van zijn indien ex-bewindslieden juridisch aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer ze er bewezen een potje van gemaakt hebben. Bleker die tegen alle adviezen in toch het PAS doorzet, Jorritsma die doelbewust sjoemelt met de kostenberaming van projecten als Betuwelijn om ze maar door de besluitvorming te jassen – waarna de werkelijke kosten van zulk soort projecten steevast honderden procenten hoger uitvallen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 okto

@1: Op zich begin je met een goede analyse. Inderdaad: landgebruik en uitstoot per hectare van de biolandbouw is veel groter, en het is valide om vraagtekens te zetten bij de mogelijkheden van die landbouw om de wereld te voeden.

Maar vervolgens bagatelliseer je weer compleet de reden waarom er regels zijn om stikstof terug te dringen. Kennelijk een blinde vlek? Daarmee wordt je net zo’n wegkijker als de politici die je zelf van wegkijken beschuldigd. Saillant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Frank789

@1: [ Beter kijk men hoe men dit probleem in rest van Europa soepel aanpakt ]

Beter kijkt men hoe huizenhoog de overschrijdingen in NL zijn en hoe klein dit probleem in de rest van Europa is, met uitzondering van het Ruhrgebied en de Po-vlakte.
Als de milieubewegingen in het buitenland ook naar de rechter stappen, dan gaat zelfs dat soepele beleid bij kleine overschrijdingen er aan.
En dat weet je.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Frank789

@3: [ het is valide om vraagtekens te zetten bij de mogelijkheden van die landbouw om de wereld te voeden. ]

Als wij de 2e exporteur zijn, wat kunnen we dan bereiken door gewoon onze bedrijven te exporteren? Zodat die mensen zelf lokaal beter en meer voedsel kunnen verbouwen? En dat we zo ook de vervuiling verspreiden en verplaatsen naar gebieden die nog wel een stootje kunnen hebben?

Ik snap ook wel dat niet ieder land over onze ideale landbouw- en veeteeltgrond beschikt, maar er zit m.i. nog een hoop verbetering in.
Maar het argument “we kunnen toch niet drastisch minder gaan produceren want dan krijgt de rest van de wereld honger” klopt volgens mij niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@5: Ik hoor ook bepaalde politici (die in bovenstaand filmpje langskwamen) en hun aanhangers roepen dat ons land vol is (blijkbaar in tegenstelling tot de rest van de wereld, want ze hebben het dan meestal over immigratie). Kun je in een land dat “vol” is het je permitteren om de helft van je oppervlak te gebruiken voor landbouw (en daarbij bovengemiddeld in te zetten op vlees), zelfs als je nobele streven zou zijn om daarmee de wereldhonger te bestrijden (iets in me betwijfelt dat er bij de politici hierboven sprake is van die nobele gedachte)?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 sikbock

@6: ik ben eigenlijk wel gehecht aan het Nederlandse boerencultuurlandschap. Ik mag er graag met mijn gezin recreëren, fietsen wandelen en tot rust komen.

Maar je kunt inderdaad ook zoals jij blijkbaar wilt, Nederland dichtsmeren met huizen, wegen kantoren, windmolens, vliegvelden en ander beton (te beginnen in Limburg dan ;-)

Kom een tijdje in de randstad wonen, dan piep je wel anders

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hans Custers

@6

bovengemiddeld in te zetten op vlees (…) als je nobele streven zou zijn om daarmee de wereldhonger te bestrijden

Sterker nog, als het nobele streven om de wereldhonger te bestrijden het uitgangspunt van het beleid zou zijn, zou het halveren van de veestapel een heel logische eerste stap zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Hermie

@7: 2/3 van het land in Nederland is in bezit van de boerenelite waarvan 18% miljonair is. Agrarisch landschap kan mooi zijn, maar al het mooie land is niet even fraai en soms is er meer sprake van een groen woestijn waar het aantal soorten op twee handen te tellen is.

Wat willen we met ons land, daar mag iedereen een mening over hebben. Persoonlijk zie ik liever een stuk minder agrarisch land of beter afgewisseld met stroken natuur of recreatiebestemming.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 sikbock

verder: het is een beetje technisch misschien, maar die ADC toets waarmee stikstofuitstoot in de buurt van Natura 2000 gebieden elders gecompenseerd kan worden, is volgens mij ook juridisch niet houdbaar.

Dus voor de boeren uitgekleed gaan worden om elders huizen te kunnen bouwen, zou ik daar als overheid toch eerst nog even juridisch advies op inwinnen.

Het zou toch straks een beetje zuur zijn als de nieuwe stikstofregeling net als de PAS niet houdbaar blijkt te zijn

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hans Custers

@10

Zeg je nu dat we voorlopig alle overschrijdingen van de norm maar gewoon toe moeten staan omdat de sluiproute die mogelijk soms overschrijding toestaat juridisch niet houdbaar is? Die redenering lijkt me ook bepaald niet juridisch houdbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hans Custers

Typisch, trouwens, al die rechtse reageerders die ineens zo voor gedoogpolitiek zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Martijn Tonies

@1: wat is dit voor kolder allemaal?

1. ja, er komt bij verkeer ook stikstof vrij. Echter, ook zij moeten voldoen een steeds strengere wetgeving (pak bv de EURO norm er maar bij). Heb je massale protesten gezien?
2. inderdaad, ook boeren moet voldoen aan minder uitstoot. Ja, dat doen zij ook wel. Neemt niet weg dat de vermindering achterblijft bij de planning. En ze zijn verreweg de grootste producent van schadelijke stikstofverbindingen.

Maar, in tegenstelling tot verkeer, is de uitstoot van de landbouw niet alleen een noodzakelijk kwaad van lokaal gebruik/verbruik (zoals verkeer): NL is de 2e grootste landbouw exporteur en vlees maakt daar een enorm deel van uit.

Wat dat betekent? Nou, best wel veel.
– stikstof depositie is een lokaal probleem
– de boeren verdienen hun geld over de rug van onze natuur (en onze gezondheid, want ze zorgen ook voor massa’s fijnstof)
– je schrijft [die grond hebben wij niet], hoeft ook niet, met heel wat minder boeren of minder vee per boer, kan Nederland makkelijk gevoed worden
– onze de boeren zijn enerzijds wel heel kosten-efficiënt, echter, door de export van enorme hoeveelheden voedsel overspoelen ze ook markten in het buitenland, waardoor de boeren aldaar geen droog brood kunnen verdienen
– wie ‘de wereld wil voeden’ kan dat beter zonder of met veel minder vlees doen

Nee, het stikstof probleem is niet nieuw: het staat al 50 jaar op de agenda. We importeren het voer, we exporteren het vlees en de stront blijft hier.

https://sargasso.nl/boeren-horen-brabant/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 sikbock

@11: Doe toch niet zo vervelend man. je begrijpt het gewoon niet. Met de ADC toets kun je de stikstofuitstoot in de buurt van Natura 2000 gebieden elders (verderop) compenseren.

Een boer kan zelfs beredeneren dat als hij 50 koeien inlevert dit niet direct ten goede komt van het Natura 2000 gebied dat 100 km verderop ligt (waar die nieuwe woonwijk wordt gebouwd). Onthoudt: stikstof slaat lokaal neer.

Die ADC toets is dus gebaseerd op een boekhoudkundige papieren (totaal) werkelijkheid en gaat uit van een fictieve “compensatie”. Men blijft daarmee dus gewoon (nieuwe) stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden uitstoten (die nu verboden is)

Zoek maar even op ADC toets in plaats van dom te polariseren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Karin van der Stoop

Zijn er echt nog steeds mensen die in ’t sprookje geloven dat NL de wereld voedt? Vermoeiend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Hans Custers

@14

Kan niet worden uitgesloten dat uw activiteit het Natura 2000-gebied kan aantasten, ook als u maatregelen treft om dit zoveel mogelijk te voorkomen? Mogelijk kan uw project toch toestemming krijgen via een ADC-toets.

U moet dan aantonen dat:

(A) er geen alternatieven met minder schadelijke effecten in Natura 2000-gebied zijn;
(D) uw activiteit een dwingende reden dient van groot openbaar belang;
(C) de schade aan de natuur gecompenseerd wordt.

Dwingende redenen van groot openbaar belang zijn onder meer:

menselijke gezondheid;
openbare veiligheid;
of voor het milieu belangrijke gunstige effecten.

Alleen na advies van de Europese Commissie kunnen ook andere argumenten worden aangevoerd. Dwingende redenen van sociaaleconomische aard (zoals werkgelegenheid, economische ontwikkeling, bereikbaarheid) moeten dus met de Europese Commissie worden afgestemd.

(Bron: Rijksoverheid)

Precies wat ik zei dus: een sluiproute om in sommige gevallen overschrijding van de norm toe te staan.

(Overigens kennen heel veel regels zo’n uitzonderingsbepaling. Is ook niks mis mee, want het kan altijd voorkomen dat een ander belang zwaarder weegt. Maar als de uitzonderingsregel mogelijk juridisch onhoudbaar is kan dat nooit een reden zijn om dan maar voor iedereen een uitzondering te maken.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 sikbock

@16: lees je eigen reactie in @11 en @12 nog maar eens na en laat die hersentjes nog maar eens een keer draaien. Maar je bent voorlopig weer een stukje verder hoop ik :P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Hans Custers

@17

#16 en #11 zijn helemaal met elkaar in overeenstemming. #12 was geen reactie op jouw #10 of mijn #11, maar een algemenere constatering.

Overigens opende ik #11 met een vraag. Tot nu toe heb ik daar geen antwoord op gehad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 sikbock

@18: Beste Hans, ik heb je in @14 antwoord gegeven omdat uit @11 blijkt dat je van bepaalde aannames uitgaat en mijn reactie niet snapt. @16 door jou is alleen een stukje plakken van de site van rijksoverheid en hangt niet samen met jouw @11.

Maar als je mijn antwoord in @14 verder niet snapt zou ik me zelf wat verder verdiepen in de materie voordat je wat roept. Ik ben niet jouw leraar tenslotte :P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Hans Custers

@19

@16 is alleen een stukje plakken door jou van de site van rijksoverheid

Inderdaad. En in dat stukje dat ik geplakt heb wordt toegelicht wat de ADC-toets inhoudt. En dat blijkt iets heel anders te zijn dan wat jij ervan maakt. Misschien zit daar het misverstand?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Co Stuifbergen

@7: Er is in de Randstad veel boerenlandschap:
enorme aardappelvelden in de Haarlemmermeerpolder, en kale zandvlakten tussen Leiden en Vogelenzang waar in het voorjaar, na het spuiten van voldoende gif, prachtige bloemen geteeld worden.
Ook bij Bergschenhoek is een uniek boerencultuurlandschap: kilometers kassen naast elkaar.

Maar voor mooi boerencultuurlandschap moeten we naar plekken, waar de landbouw kleinschaliger is: De polders naast en tussen de Kager Plassen, of langs de Amstel, of de heide in Drente (oorspronkelijk het gevolg van schaapskuddes).
En ik denk dat in de mooiste boerenlandschappen opzettelijk minder geproduceerd wordt, om meer natuur in stand te houden.

Of is uw favoriete boerencultuurlandschap gevuld met varkensflats?
(voor zover ik weet, staan die nog niet in de Randstad).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 sikbock

@20: nee hoor. in @14 zeg ik dat het compensatiedeel (onder c in jouw plaksel) geen stand houd

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Co Stuifbergen

@5: @6:Als we minder voer aan de varkens geven, heeft de rest van de wereld juist meer te eten.
Nederland koopt voer in het buitenland.
Blijkbaar hebben we hier meer varkens dan we zelf kunnen voeden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 sikbock

@21: nee joh, ik woon vlakbij het groene hart van Zuid Holland. Wij hebben hier zelfs enige Natura 2000 gebieden zoals de polders onder de Reeuwijkse plassen en de plassen bij Nieuwkoop. Verder ook prachtig boerencultuurlandschap. Maar ik ga hier verder niet alle mooie plekken noemen waar ik naartoe ga, want het is er al druk genoeg ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Hans Custers

@22

at het compensatiedeel (onder c in jouw plaksel) geen stand houd

Mijn punt is dat dat niet relevant is, omdat die ADC-toets alleen is bedoeld voor uitzonderingsgevallen. Dat staat er ook expliciet, lees het citaat in #16 er nog maar eens op na.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Frank789

@21: [ enorme aardappelvelden in de Haarlemmermeerpolder ]

Die in rap tempo verdwijnen.
Schiphol mag een deel met distributiedozen volzetten:
https://www.sadc.nl/beschikbare-kavels-bedrijven/schiphol-logistics-park/kavels/

Een enorme lap wordt glastuinbouw:
https://haarlemmermeergemeente.nl/rijsenhout/prima4a

En dan mis ik nog waarschijnlijk het grootste deel met o.a. kantoren en woningen, want een bestemmingsplan voor de hele Haarlemmermeer heb ik niet kunnen vinden.
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/projecten

[ waar de landbouw kleinschaliger is: De polders naast en tussen de Kager Plassen ]
Volgens mij is het daar allemaal veeteelt, een enkel tijdelijk maisveld uitgezonderd. En allemaal grote bedrijven met 100-200 koeien.
Dit mooie culturele natuur- en recreatiegebied is onlangs nog verblijd met een prachtige hoogspanningsleiding.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 sikbock

@25: als er in de buurt van een natura gebied door een activiteit enige stikstof verwacht wordt (de depositie moet nul zijn, of met “compensatie” negatief) moet er áltijd een ADC toets gedaan worden Hans. Ga er dus maar van uit dat er voor bijna elke nieuwe activiteit daar een ADC toets noodzakelijk is.

Nog even mijn punt: het is niet zo verstandig om boeren elders in het land stikstofrechten af te pakken (als die ver van een natura gebied gelegen zijn) om daarmee volgens de ADC boekhoudkundig de stikstof van een nieuwe woonwijk bij een Naturagebied te compenseren. Vooral niet als die ADC toets achteraf niet juridisch houdbaar blijkt te zijn. Ik denk dat de boeren dan pas echt boos worden.

Ik vermoed dat de juristen van de provincies Friesland, Drenthe en Gelderland dat gezien hebben en dusdanig hebben geadviseerd waardoor die provincies hun stikstofbeleid hebben ingetrokken. maar goed, dat is gissen van mijn kant

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Hans Custers

@27

Ga er dus maar van uit dat er voor bijna elke nieuwe activiteit daar een ADC-toets noodzakelijk is.

Zucht. Die ADC-toets kan helemaal niet gebruikt worden om nieuwe activiteiten aan een vergunning te helpen. Daar is hij namelijk helemaal niet bedoeld. Hij is alleen bedoeld voor uitzonderingsgevallen. Een van de voorwaarden:

uw activiteit een dwingende reden dient van groot openbaar belang

Zo’n dwingende reden zou kunnen zijn:

menselijke gezondheid;
openbare veiligheid;
of voor het milieu belangrijke gunstige effecten

Er is geen enkele reden waarom een vergunning voor een boerderij zo’n dwingende reden zou zijn. Er is dus ook geen enkele reden waarom een boerderij via dit toets wel iets zou mogen dat nu niet mag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 sikbock

@28: prima hans

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Co Stuifbergen

@24: Inderdaad zijn dat mooie plekken (naar mijn gevoel nog in de Randstad)
@26: Misschien zitten bij de Kager plassen ook bedrijven met veel koeien, maar er zijn een paar weiden die moeilijk bereikbaar zijn (eilanden) waar zo’n 15 koeien kunnen grazen. (waarschijnlijk jonge dieren die nog niet gemolken worden). Daardoor lijkt het in ieder geval kleinschaliger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Co Stuifbergen

@14: Op zich vind ik het wel een relevant argument dat stikstof lokaal neerslaat (ik weet niet of het zo is, ik hoorde dat stikstofreductie niet veel zin heeft, omdat 30% van onze stikstofneerslag uit het buitenland komt).
Ik heb ook geen idee of stikstof nog getransporteerd wordt via sloten e.d., maar in Nederland wordt best veel water verder gepompt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Frank789

@30: Veel koeien zie je daar niet meer, de meesten staan op stal.
De eilandpolders worden vaak alleen voor grasland of jonge dieren gebruikt, vooral sinds de melk niet meer in bussen wordt opgehaald, maar in tankauto’s. Dan heb je een stevige pont nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 sikbock

@30: rond de Braassemer en richting Bilderdam heb je ook nog mooi landschap. Mooi fietsen. Niet te ver Noordelijk gaan (Uithoorn en verder) want dan kom je uit in de achterbuurten van Amsterdam ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 sikbock

@31: de waterkwaliteit wordt ook nog steeds slechter door bemesting. Niet in de grote oppervlaktewateren ( bij Nieuwkoop zwemmen weer otters) maar wel in de kleinere sloten waar de landbouwgrond en de koeienstront in uitspoelt ( veel flap en weinig waterleven). Men zet graskarpers in om dat op te vreten :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Henk van S tot S

Natuurlijk is Bleker een mafkees, maar de 1e en 2e Kamer hebben het snurkend over zich heen laten komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Bismarck

@7: “Maar je kunt inderdaad ook zoals jij blijkbaar wilt, Nederland dichtsmeren met huizen, wegen kantoren, windmolens, vliegvelden en ander beton”
Ik ben heel benieuwd waar je op hebt gepikt dat ik wil dat we Nederland dichtsmeren met vliegvelden. Vooralsnog hou ik het erop dat je hier maar even op eigen houtje mijn mening met wat laster loopt in te vullen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Wim

Dikke onzin natuurlijk. De hoge stikstof neerslag is er al veel langer. Alleen was het toen nog geen probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Hans Custers

@37

Alleen was het toen nog geen probleem.

Wanneer is “toen”?

In het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (uit 1989) staat onder meer:

Bij het thema vermesting gaat het erom ophoping van fosfor (P) en stikstof (N) in water en bodem te voorkomen. Nederland behoort tot de landen waar het probleem van vermesting buitengewoon groot is.

En:

Met de thans bekende technische voorzieningen is een reductie van de NH3-emissie ten opzichte van 1980, toen de totale emissie 250 kiloton per jaar bedroeg, met in elk geval 50% in 2000 mogelijk. Alle inspanningen zijn erop gericht om in 2000 70% emissie-reductie technisch en economisch haalbaar te doen zijn. Emissies van NH3 leiden tot locaal sterk verhoogde deposities. Daarom dient voor NH3 naast een algemeen beleid een regionaal gedifferentieerd beleid te worden gevoerd. Na het bereiken van de doelstelling voor 2000 zal nog een verdere reductie moeten plaatsvinden

Als toevoeging nog een geinig weetje. De titel van dat eerste NMP: Kiezen of verliezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Frank789

@38: Dan deze ook nog maar een keer herhalen:

“Op het ministerie van Landbouw slaan ambtenaren intern vanaf 1965 alarm over de milieugevolgen van de snelle schaalvergroting in de landbouw en het bijbehorende mestoverschot, maar al hun rapporten verdwijnen in een la.

De Stichting Natuur en Milieu kaart het mestprobleem in 1972 voor het eerst publiekelijk aan. In het rapport ‘Bio-industrie. Augiasstal in milieu en landschap’ waarschuwt de organisatie voor de negatieve milieugevolgen van het ongecontroleerd uitrijden van mest door boeren. Een deel van de Tweede Kamer reageert verontrust en wil dat de minister actie onderneemt.”

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ons-mestprobleem-is-al-meer-dan-vijftig-jaar-oud-de-stikstofcrisis-is-een-groot-deja-vu~b652bf32/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Hans Custers

@39

Interessant. Ik meen dat het in eerste instantie vooral om fosfaat ging (maar misschien ook al stikstof) dat uitspoelde vanaf het land naar het oppervlaktewater. Ik had ook het idee dat daar wel het nodige aan is gedaan, maar dat valt toch wat tegen:

In de periode 1980-1985 bereikten de nutriëntenconcentraties de hoogste waarden en waren de meeste meren en plassen zeer eutroof (voedselrijk). Door de aansluiting van huizen op het riool, zuivering van afvalwater, fosfaatvrije wasmiddelen en vermindering van emissies van de industrie zijn de gehalten sterk gedaald. De uit- en afspoeling van landbouwgronden is de afgelopen decennia echter minder afgenomen en is nu de belangrijkste bron van nutriënten geworden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Frank789

@40: Grappig, volgens mij heb ik die tekst ook al eens een keer hier geplaatst, dat de landbouw nog steeds teveel voedingsstoffen uitstoot. Zo zie je maar dat helder water nog steeds geen garantie is dat er niet teveel voedingsstoffen in zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Tonie

@12: Ja erg hoor. Hebben ze dan niets geleerd van de Linkse gedoogd onzin al de jaren? Dankzij dit alles hebben wij een enorme probleem met criminele die Nederland tot de drugs hoofdstad van de wereld willen maken. En zo zijn er nog talloze voorbeelden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Sjors

@43: hoelang zijn rechtse law and order partijen nu ook alweer aan de macht?

 • Vorige discussie