Hedendaagse fascisten

De vraag of een persoon of partij al dan niet fascistisch of nationaal-socialistisch genoemd kan worden, kan niet echt worden beantwoord aan de hand van Mussolini of Hitler. Zij kwamen beide voort uit de Eerste Wereldoorlog; hun radicaliteit ontsproot aan die oorlog en hun bewegingen werden gedragen door andere veteranen uit die oorlog. Rudolf Hess, Hermann Goering, Italo Balbo, Emilio de Bono – zomaar vier van de vele oudstrijders die tot de vroegste aanhangers van NSDAP of PNF behoorden.

Wij leven in een tijd waarin de veteranen van de Tweede Wereldoorlog langzaam uitsterven. Een historische vergelijking tussen 2012 en 1922 gaat altijd mank. Een poging om een hedendaagse partij aan fascisme te koppelen, moet dan ook het hedendaagse fascisme omvatten in plaats van het historische. Fascisten zijn er nog genoeg en dan bedoel ik niet zomaar xenofobe figuren maar mensen die zich letterlijk bewonderaars of volgelingen van of Mussolini noemen.

Casa Pound

Casa Pound bijvoorbeeld. Gianluca Casseri, die op 13 december een extreemrechtse aanslag pleegde op twee Senegalezen, was een aanhanger van deze ongeveer 5000 man sterke beweging die zegt een sterke natiestaat te willen in de […] ‘mussoliniaanse’ traditie (programma, PDF) – de Italiaanse wet verbiedt de club om zich rechtsreeks fascistisch te noemen.

De klassiek-rechtse elementen van de ideologie uiten zich onder andere in punt veertien, dat pleit voor een sterke nationale defensie, herinvoering van de dienstplicht en zelfs een terugkeer naar de mediterrane politiek “van de jaren dertig” (oftewel: de gedachte van Mussolini dat de Middellandse Zee mare nostrum is) en punt vier, ‘werk als sociale plicht’, met privébezit als een door de staat gegarandeerd recht. Men mocht eens denken dat we met communisten te doen hebben.

Want opvallend in het achttien punten lange programma is de aandacht voor linkse ideologie: punt één behelst uitgebreide staatscontrole op de banken; punt zes de bescherming en uitbreiding van de verzorgingsstaat; punt elf de milieubescherming, punt twaalf bescherming van cultuuruitingen en punt zeventien – voor een soevereine autoriteit en tegen de politiestaat – een oproep tot menselijker gevangenissen.

Maar bij al deze punten is de taal links maar het doel rechts – in de woorden van de introductie: ltalië moet haar plaats in de avantgarde van verenigde, soevereine, onafhankelijke, vredige en vredebrengende staten van Europa weer innemen. Zoals altijd is het verschil tussen extreemlinks en extreemrechts dun – maar daar precies ligt een belangrijke scheidslijn: het draait om de glorie van volk en vaderland, en niet om verheffing van een ‘proletariaat’. En al zeker niet een internationaal proletariaat.

En dus moeten volk en vaderland beschermd worden, en wel door het sluiten van de Europese handelsbuitengrenzen en het isoleren van de interne markt (punt twee); bescherming van het moederschap – want moeders maken nieuwe Italiaantjes, wat op dit moment te weinig gebeurt – (punt zeven) en vooral door het benadrukken van verschillen in plaats van de multiraciale staat (punt drie):

Het duivels mechanisme van de massa-immigratie is een van de belangrijkste oorzaken van de sociale, culturele en existentiële ontworteling en verarming. Het schaadt alle betrokken volkeren, zowel de gastheren als de gasten. Dit systeem dat daadwerkelijk volkeren uitmoordt, kent geen winnaars, behalve enkele private organismen die vergeven zijn van ideologische of religieuze vooroordelen en een enkele antinationale zakelijke kliek.
Immigranten zijn dan ook alleen maar “een verrijking” voor progressieve partijen en katholieke organisaties zoals de Caritas. Ook voor de industrie en de werkgevers geldt dit: zij profiteren het meest van deze neoslavernij en dat “industrieel reserveleger” van steeds weer nieuwe massa’s arme werkzoekenden. Deze oligarchieën kweken een oorlog tussen de armen waardoor hun onderlinge problemen op scherp gezet worden en creëert de “multiraciale” dynamiek die steeds meer norm en steeds minder uitzondering zal worden.

Met andere woorden: racistisch geweld – de multiraciale dynamiek – is de schuld van de immigratie en die is de schuld van links, de kerk en de “antinationale” industrieën.

De oplossing is natuurlijk allereerst het sluiten van de grenzen. Vervolgens moet samengewerkt worden met “identistische” (lees: nationalistische) groepen van buiten Europa om de terugkeer van immigranten naar die landen te bevorderen, en moeten – opmerkelijk genoeg – armere gebieden geholpen worden bij de economische ontwikkeling en bij het “ontsnappen aan de greep van de multinationals”. ‘Schengen’ moet worden vervangen door een veel strikter systeem en parasitaire organisaties die onder het mom van welkomstpolitiek (ongeveer: multiculturaliteit) economische, religieuze of ideologische belangen behartigen, moeten niet langer worden gesubsidieerd. En omdat er toch buitenlanders zullen blijven komen, wil CasaPound de instelling van quota aan de hand van de etnische, sociale, culturele en religieuze situaties in de thuislanden. Tevens moet de staat de rechten en plichten van allogene (‘vreemde’) godsdiensten in concordaten regelen.

Fascisme, als totalitaire ideologie, wil binnendringen in alle facetten van het leven, net als overigens het linkse zusje communisme. De staat moet zich met religie en het moederschap bemoeien en met de cultuur die de beste garantie is van elke hoop op waardigheid, soevereiniteit en nationale grootsheid. Er moet van Casa Pound dan ook een staatsbureau voor films komen, want de Italiaanse film moet Hollywood de wacht aanzeggen. Italianen kijken Italiaanse films! Maar dan wel zonder subsidies voor nutteloze, elitaire films en promotie daarentegen van werken, geïnspireerd op het voorouderlijk cultureel erfgoed van de Europese volkeren. U krijgt niet zomaar films, maar ideologisch verantwoorde verheerlijking van uw glorieuze erfgoed.

Casa Pound en de PVV

Zeker is dat de PVV het internationale financiële systeem geen strobreed in de weg legt en wat betreft moederschap staat de partij haaks op Casa Pound, met haar voorstel om de kinderbijslag tot twee kinderen te beperken. Maar de PVV is een Nederlandse partij en Nederland kent niet dezelfde dramatische demografische ontwikkeling als Italië. Uiteindelijk komt het PVV-standpunt voort uit dezelfde angstvisioenen over een tekort aan ‘autochtonen’ in eigen land. Ook de standpunten over gevangenissen en sociale zekerheid komen voort uit de verschillen tussen beide landen: een Italiaanse gevangenis is inderdaad naar Europese maatstaven een verschrikkelijk oord en van verzorgingsstaat hebben ze hier nog nooit gehoord. Toch kan de PVV een zekere linkse inslag niet ontzegd worden. Wilders is over rechts op hertzelfde punt uitgekomen waar Casa Pound (en Hitler en Mussolini, lang geleden – beiden flirtten zij kortstondig met het socialisme) terecht is gekomen.

Je kunt lachen om die films over het voorouderlijk cultureel erfgoed van de Europese volkeren (ze zijn kennelijk dol op Sissi), maar wilde de PVV niet meer Nederlandstalige muziek op de radio? En wat is precies het verschil? Het is niets anders dan een opgedrongen cultuur, een overheid die voor u bepaalt waar u naar moet luisteren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor kledingvoorschriften – plannen om mensen met hoofddoekjes uit publieke functies en zelfs uit het openbaar vervoer te weren, zijn uitingen van de wens om een cultuur op te dringen. Let ook op hoe Casa Pound twee keer voorstelt om overheidssubsidies op ideologische wijze toe te kennen: voor ‘ideologisch verantwoorde’ films en niet voor parasitaire organisaties die multiculturele doelen nastreven. De PVV stelt zich ook wat betreft subsidies onmiskenbaar totalitair op.

Kern van beide partijen is de preoccupatie met etnische en culturele verschillen tussen volkeren. Beide clubs leggen de schuld bij ‘links’; de Italianen voegen daar de kerk en de multinationals nog aan toe. Casa Pound wil uiteindelijk dat alle buitenlanders vertrekken, maar begrijpt (a) dat ontwikkelingshulp en internationale samenwerking daarbij instrumenten kunnen zijn en (b) dat buitenlanders wel degelijk ook nuttig kunnen zijn. De PVV is in dat opzicht veel radicaler dan de Italiaanse fascisten.

Maar de PVV is tegen geweld, roept hier iemand. Tsja. In het programma van Casa Pound wordt nergens tot geweld opgeroepen en de club haastte zich ook om afstand te nemen van Casseri’s ijskoude executies – in tegenstelling tot de Italiaanse sectie van het beruchte Stormfront. Een politieke beweging die tot geweld oproept, pleegt in Nederland zowel als Italië juridische zelfmoord. Verschillende kopstukken van Casa Pound zijn veroordeeld wegens geweldpleging; daar kan de PVV over meepraten. Maar waar Casa Pound – dat overduidelijk met meel in de mond spreekt – zich in de intro van hun programma beperkt tot bepalen wie “vijand” van de beweging is, slaakt de PVV zo af en toe veel oorlogszuchtiger taal uit. De vraag is hoeveel meel PVV’ers in de mond nemen.

De PVV is geen extreemrechtse kraakbeweging zoals Casa Pound. Aanhangers van de partij zijn niet georganiseerd betrokken bij straatgevechten, zoals die van Casa Pound. Maar de partij heeft een ideologie die zeer sterke overeenkomsten vertoont met die van Casa Pound en drukt zich in woord en geschrift vaak radicaler uit dan deze beruchte Italiaanse fascistische organisatie.

En dat geeft hopelijk te denken.

 1. 1

  Nationalisme en socialisme mixen is linke soep, zie de nationaalsocialisten. Een zelfde in potentie explosieve mix van ingredienten is bij partijen als de PVV en in mindere mate de SP aanwezig. Moraal van het verhaal; het is maar beter om een duidelijk onderscheid tussen links en rechts te blijven hanteren, al was het alleen maar om het morele kompas zuiver op het midden te kunnen houden.

 2. 2

  Het is simpel, de NSDAP combineerde een extreme vorm van nationalisme met socialisme dat maakte de NSDAP en iedere andere partij die hetzelfde doet tot een nationaal-socialistische partij.
  De PVV combineert net als de NSDAP ultra-nationalisme met socialistische sentimenten daarom behoort de PVV tot de nationaal-socialistische politieke familie, zij het met de kanttekening dat de PVV beschouwd kan worden als een moderne 21ste eeuwse NLse nationaal-socialistische partij is en dat dankzij de gebondenheid van NL aan allerlei Europese mensenrechtenverdragen en de NLse rechtsstaat men niet hoeft te vrezen dat moslims in NL hetzelfde lot zullen ondergaan als Joden in de Tweede Wereld oorlog.

 3. 4

  Of de PVV fascistisch is, is een politieke afweging. Deze is niet arbitrair en niet rationeel. Het komt hiermee overeen met het begrip cultuur. Ook niet definieerbaar, niet hanteerbaar, je kunt er geen conclusies uit trekken (als je tenminste niet laagopgeleid bent) en toch weet iedereen wat er min of meer bedoeld wordt.
  Het gekke is dat de gemiddelde PVV-er alles denkt te weten over cultuur en over mensen die daar toe zouden behoren en die daar bepaalde, meestal criminele, eigenschappen aan toe dichten. Begrijpelijk hebben ze het hierbij nooit over voetbalsupporters of over katholieke priesters want dan hebben ze het over hun eigen groep.

  Het is beter te spreken in dit verband dat de PVV afkomstig is uit een fascistische cultuur. Op zo’n manier begrijpt de gemiddelde PVV-er het ook. Dan is het gelijk afgelopen met: nee hoor want wij hebben helemaal geen bruin hemd aan, dus wij zijn geen nazi’s. Gewoon cultuur, wat dat is wordt bepaalt door anderen en daar kan je je niet tegen verdedigen. Heel makkelijk en voor de doelgroep heel herkenbaar.

 4. 5

  Maar wat hebben moslims wél te vrezen?

  De PVV stapt het liefst uit Europa (weg Europese mensenrechten). Daarnaast wil het een aantal grondwetten in de wet veranderen (dus niks gebondenheid met de NLse rechtstaat). Je kanttekening klopt daarom niet naar mijn inzien.

 5. 7

  Nee. Ik bedoel dat de manier waarop bepaalt dat iets fascistisch is op dezelfde wijze wordt gedaan als bij de beantwoording van de vraag wat behoort tot een cultuur. Hier is sprake van een gevoel, geen wetenschap.

 6. 8

  Een anti-semitische arbeiderspartij die zich socialistisch ging noemen in de Duitse 20er jaren is zeker niet kenmerkend voor wat normaal gangbaar is bij socialistisch. Dus uw gehele opmerking is zoals zo vaak niet gebaseerd op enige kennis van zaken, maar meer retorische onwaarheden als kennis verkopen. Jammer.

  Lees bijv. eens: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nsdap

 7. 9

  Mwah, in allerlei 19e eeuwse socialistische bewegingen was antisemitisme niet buitengewoon hoor. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak van Proudhon (toch een boegbeeld van wat nu het anarchisme heet):

  Stewart Edwards, the editor of the Selected Writings Of Pierre-Joseph Proudhon, remarks: “Proudhon’s diaries (Carnets, ed. P. Haubtmann, Marcel Rivière, Paris 1960 to date) reveal that he had almost paranoid feelings of hatred against the Jews, common in Europe at the time. In 1847 he considered publishing an article against the Jewish race, which he said he “hated”. The proposed article would have “called for the expulsion of the Jews from France… The Jew is the enemy of the human race. This race must be sent back to Asia, or exterminated. H. Heine, A. Weil, and others are simply secret spies. Rothschild, Crémieux, Marx, Fould, evil choleric, envious, bitter men etc., etc., who hate us.” (Carnets, vol. 2, p. 337: No VI, 178)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon#Criticisms.2C_alleged_antisemitism

 8. 16

  Dat een enkel praktiseerder anti-semitisme belijdt betekent nog niet dat de hele beweging dat beaamt. De ideologie van socialisme is teveel door Joodse denkers gevormd om dat als argument te gebruiken.

 9. 17

  Er zijn er nog wel meer hoor…

  Maar, je hebt op zich wel gelijk: antisemitisme onder socialisten was eerder kenmerkend voor de tijdsgeest dan voor het socialisme. Maar, het is nou niet alsof racisme, eugenetica, etc altijd orthogonaal was aan de progressieve beweging. Grote sociale hervormers van voor de oorlog vonden vaak ook dat de staat de zieken en zwakken moest opruimen (of op z’n minst moest verhinderen zich voort te planten).

 10. 18

  De PVV wilt zoveel maar wat is de realistische kans dat die 2 door jou aangegeven wensen van ze (weg uit EU, wettelijke tweederangsstatus voor moslims d.m.v. aanpassing grondwet) gerealiseerd zal worden???
  Ik acht de kans daartoe voorlopig en voor de nabije toekomst heel klein.
  Zolang NL lid blijft v.d. E.U. en gebonden blijft aan Europse mensenrechtenverdragen hebben goedwillende moslims niets te vrezen.
  Linkse anti-PVVers hebben de neiging om het gevaar v.d. PVV flink te overdrijven en PVVers hebben de neiging om in een politiek correcte kramp te schieten zodra hun partij nationaal-socialistisch wordt genoemd, beide neigingen zijn fout.

 11. 19

  Het socialisme in nationaal-socialisme (of van fascisme) is niet iets raars , maar eerder een moment van nationalisme of fascisme , want het gaat hier natuurlijk steeds om een socialisme voor de eigen groep , dus een binnen nationalistisch of fascistisch kader en daarmee juist verschillen creërend.
  En is daarmee wezenlijk verschillend van een socialisme dat universeel probeert te zijn.

 12. 20

  Nu gooi je nogal wat zaken bovenop mekaar. Eugenetica zal in ieder geval weinig aanhang genoten hebben bij de opkomende arbeidersbeweging, puur omdat zij vaak als doelwit voor zulke ideeën aangemerkt werden. Dat was al zo in Adam Smith’s wereld. Dat is meer wat voor liberale do-gooders en salonsocialisten. Racisme is wat anders, maar dat was danook wijdverbreid onder de gehele bevolking.

 13. 22

  Wat is eigenlijk het nut ervan om een partij fascistisch of nationaalsocialistisch te noemen als het zoveel moeite en gedoe kost en uiteindelijk niets oplevert? Als waarschuwing slaat het nergens meer op.
  – de politici die met een beweging, die die vergelijking oproept, willen regeren doen het toch wel en ontkennen de vergelijking,
  – de mensen die ervoor in de Tweede Kamer willen komen doen het toch wel en ontkennen de vergelijking,
  – de mensen die erop willen stemmen doen het toch wel en de vergelijking zal ze worst zijn.

  Want iedereen denkt: de PVV gaat heus geen mensen massaal vermoorden of een dictatuur vestigen.
  En dat is toch waar je eigenlijk alleen maar voor wil waarschuwen als je op een partij het etiket fascistisch plakt?

 14. 23

  Het socialisme is in de praktijk altijd een vorm van nationalisme geweest, want greep altijd plaats binnen een beperkte nationale context. Het internationalisme van de Sovjets was ook niks anders dat een vorm van imperialisme.

 15. 24

  Het internationaal socialistische ideaal bleek bij aanvang van de Eerste Wereldoorlog gebakken lucht. De sociale voorzieningen, waar de overheid het proletariaat in de jaren voordien mee had gepaaid, bleken—zeker in Duitsland, het Bismarcksisme—voldoende om de arbeidersklasse enthousiast te maken voor oorlog.

  De sociaaldemokraten beschouwden het als progressie dat de overheid de kapitalistisch anarchie van de markt onderwierp aan economische planning van de overheid, aangezien in hun ogen de monopolistische tendens van het kapitalisme zo versneld zou kunnen worden, zodat het dan op termijn des te makkelijker zou zijn om de hele economie te nationaliseren/socialiseren: kazerne-socialisme.

  Wat betreft de illusie om de overheid de economie te laten plannen, was er tussen fascisten en socialisten de eerste helft van de twintigste eeuw geen enkel verschil: de staat über alles.

  Men zou daarom beter kunnen stellen, dat het socialisme al fascistisch was, voordat het fascisme de politieke bühne betrad. Want er was eigenlijk geen verschil tussen socialisme en nationalisme—alleen is het nationalisme inmiddels vervangen door de nieuwe gebakken lucht ‘Europeanisme’. Maar Europeanisme was ook al het rethorische model van Adolf.

  Die Ideen von 1914 und die Folgen

  Willy Huhn

  Die Identifizierung des Militarismus mit dem Staatssozialismus ist übrigens nicht erst im I. Weltkrieg aufgetreten, insofern war sie nicht einmal neu. Neu daran war nur, daß sie spätestens seit 1914 von der SPD akzeptiert wurde. Als etwa 1887 das Werk von Gustav Tuch erschien, für den – nach Karl Kautsky – der Militarismus „der einzig wahre nationale und zivilisierte Sozialismus war, gegenüber dem vater landslosen und barbarischen Sozialismus der Sozialdemokratie“, da wurde dies von der letzteren noch energisch zurückgewiesen.85
  Eine Generation zuvor hatte Tuch also schon den preußischen Mili­tarismus für einen solchen Segen erklärt, daß man ihn bloß „total” durchzuführen brauche, um auch die soziale Frage zu lösen. Voraus­gesetzt – so wandte Kautsky damals ein – man scheute sich nicht davor, Europa in ein System von Kasernen zu verwandeln!
  Beim Ausbruch des I. Weltkrieges aber erfüllte sich auch an der deutschen Sozialdemokratie die Voraussage Eduard Bernsteins aus seinem Buch „Die Voraussetzungen des Sozialismus” von 1899, auf die man sich 1915 berief: „Im weiteren Verlaufe wird das Nationale so gut sozialistisch sein wie das Munizipale. Nennen sich doch schon heute Sozialisten demokratischer Staatswesen gern Nationalisten.”86

  Willy Huhn
  Der Etatismus der Sozialdemokratie
  Zur Vorgeschichte des Nazifaschismus

  http://www.ca-ira.net/verlag/leseproben/huhn-etatismus_lp1.html

 16. 25

  Je kunt je afvragen of nationalisme wel een steekhoudend verwijt is.
  Er zal altijd in het belang van een groep worden gehandeld, anders is het ondoenlijk om iets te bereiken. De vraag is vooral, hoever men wil gaan in het bereiken van het doel, en wie er tot de groep mag behoren.
  Nationalistisch zijn ook de voorstanders van vrijhandel. Zodra de economie van de VS bijvoorbeeld in de problemen komt, worden handelsbelemmeringen opgeworpen, als ze eigenlijk al ooit worden weggenomen. Daar heeft geen socialist mee te maken, zeker in de VS niet.

 17. 27

  De meeste socialistische partijen zijn arbeiderspartijen. De meeste daar weer van zien buitenlanders als valse concurrentie voor hun eigen kiezers danwel op de arbeidsmarkt, danwel op het sociale en culturele vlak. De PVV keert zich vooral tegen de moslim immigrant en de SP keert zich, met iets gematigdere taal, tegen de Oostblokkers. Verder hebben ze als arbeiders partijen verassend veel gemeen en veel kiezers switchen per politieke gebeurtenis dan ook regelmatig tussen deze 2 partijen.

  Het nationaal socialisme trok de afkeer tegen buitenlanders in het extreme door en hoewel zowel de PVV als de SP nationalistische en socialistische standpunten hebben gaat elke verdere vergelijking hier mank. Het Nationaal Socialisme een unieke politieke benaming geworden die voor altijd vastgeplakt zit uit een bepaalde gebeurtenis uit de geschiedenis en daarmee eigenlijk niet herbruikbaar is.

  Fascisme is een derde politieke stroming en is links nog rechts. Meestal combineert het echter rechtse en linkse factoren zoals het artikel ook constateert. Wat dat betreft heeft de PVV wel fascistische trekjes, maar met een beetje passen en meten geld dat voor wel meer partijen. Waar de vergelijking mis gaat is op het machsvertoon gebied, fascisme leeft van massa’s die met een bepaalde eenheid een solide machtsblok vormen. Dit ontbreekt totaal bij de PVV, die partij bestaat uit individuele Henk en Ingrid’s en een Twitterende partijleider. Er zijn geen massa bijeenkomsten met PVV vlaggen en shirts op het Malieveld die een vurig sprekende leider aanhoren er zijn geen massale vechtpartijen tussen PVV’ers en de politie. Zo lang dit zo blijft is de PVV een ongevaarlijke protestpartij met veel holle retoriek.

 18. 28

  Heel politiek correct, om het beestje niet bij de naam te noemen. Er valt wel wat voor te zeggen, hoor, om niet altijd meteen te roepen wat er in je op komt, maar dan moet dat ook 2 kanten op werken. Als wij politiek correct moeten zijn in het benoemen van fascisten als fascisten, dan mogen wij van hen ook eisen, dat zij zich politiek correct uit laten.

 19. 30

  Zo lang dit soort partijen niet voor socialisering van de productiemiddelen pleiten, hebben hun theorieën zo goed als niets met het socialisme te maken. Beter gezegd: dat soort bewegingen zijn net zo socialistisch als Noord Korea democratisch is.

 20. 31

  Dat gaat vooral over de revisionistische tak van het socialisme die het revolutionaire hadden ingeruild voor een parlementaire positie. Er waren genoeg socialisten uit die tijd die zich fel keerden tegen de oorlog. Neem bijvoorbeeld Rosa Luxemburg die bij de Tweede Internationale een (aangenomen) motie indiende met de strekking dat de Europese arbeidersklasse zich moest verenigen tegen de oorlog. Maar ook bekende revisionisten zoals Hugo Haase die na uitzetting uit de SPD de anti-militairistische USPD oprichtte.

 21. 32

  PC of niet maakt niets uit.
  Er wordt al lange tijd geweld gebruikt tegen mensen die niets anders misdaan hebben dan naar Nederland komen, of tegen mensen die demonstreren op een manier die de politie niet bevalt. Er worden kinderen in de gevangenis opgesloten, die niets anders hebben gedaan dan onhandelbaar zijn in de ogen van volwassenen, die te lui, te dom of te gierig zijn om een andere oplossing voor die kinderen te bedenken. Kinderen zitten in de gevangenis omdat hun ouders illegaal in Nederland zijn. Grove maatregelen tegen de bevolking laat de overheid meestal door de bevolkingsgroep zelf organiseren, zoals het ruimen van vee. We merken er bijna nooit wat van, het komt niet in het nieuws. Dat verschilt in niets van de manier waarop de nazi’s ongewenste personen omgingen en in 1939-1945 de joden in Europa hun eigen vervolging lieten regelen.
  Alles in opdracht van de Nederlandse regering.
  Is die daarom fascistisch? Nee, maar voor iemand die bijna stikt of zonder crimineel te zijn uitzichtloos in de gevangenis zit, of zijn gezonde veestapel vermoord ziet worden in dienst van een economisch ideaal, maakt dat niets uit.
  De PVV is inderdaad een prima bliksemafleider.

 22. 33

  Inderdaad: er zijn veel belangrijkere problemen dan de vraag of we de PVV nu wel of niet fascistisch mogen noemen. Kunnen we nu dan ophouden met al die flauwekul, dat de PVV niet fascistisch genoemd mag worden? Als die andere problemen zo veel belangrijker zijn, is er geen reden om je af te vragen of het nut heeft de PVV fascistisch te noemen en daar een discussie over te voeren, want of dat wel of geen nut heeft, doet er dan ook niet toe.

 23. 35

  Nee, dat is niet juist. Het socialisme is vanaf het begin juist een internationale beweging geweest, die niet voor niets “internationales” organiseerde en de “internationale” zong. Marx schreef niet over Duitsland, maar over de arbeider, over alle grenzen heen. Van der Lubbe trok naar Berlijn, socialisten van over heel de wereld vochten tegen Franco. (Niet-Spaanse fascisten die tegen Franco vochten, waren Duitse en Italiaanse legeronderdelen en geen vrijwillige “internationale brigades”.)

  De Sovjet-Unie was communistisch, niet socialistisch.

 24. 37

  Socialisme is niet alleen maar een economische theorie.
  Elementen van het corporatisme wat onlosmakelijk deel uitmaakt Mussolini’s fascisme zijn ook terug te vinden bij socialistische stromingen.

 25. 40

  Niet helemaal. De partij was Communistisch, de staatsvorm Socialistisch. Geheel volgens Marx’ doctrine werd de dictatuur van de proletariaat geleid door de Communistisch partij. Daarmee kwamen de productiemiddelen in handen van de staat. Om daarna door te evolueren naar een Communistische maatschappij zou ook de dictatuur opgeheven moeten worden, de Communistisch partij opgeheven en de macht overgeleverd aan een klassenloze maatschappij.

 26. 41

  @Bullie:

  Joods bent kun je niet antisemitisch zijn?

  Volgens mij heet dat dan zelfhaat. Maar het lijkt mij inderdaad welhaast onmogelijk.

  Elementen van het corporatisme wat onlosmakelijk deel uitmaakt Mussolini’s fascisme zijn ook terug te vinden bij socialistische stromingen.

  Het corporatisme met zijn theorie van klassensamenwerking staat haaks op het Socialisme van klassenstrijd. Dat is meer iets voor parlementaire revisionisme.

  Overigens is fascisme geenszins per definitie antisemitisch.

  Dat klopt. In de begindagen van het Fascisme waren er prominente aanhangers van Joodse komaf. Een van Mussolini’s maitresses was zelfs joods.

 27. 42

  Als ik als Westerling voor hond word uitgescholden, vat ik dat als een vrij zware belediging op. Dit ofschoon ik van honden houd. Noemen ze mij een sukkel, dan vind ik dat ook onaangenaam, maar wat minder dan in het eerste geval.

  Hieruit volgt dat 1) wat een scheldwoord is, en 2) hoe zwaar het is, vaak niet worden bepaald door een cultureel-historische – of natuurlijke referent. Een scheldwoord is soms of zelfs vaak ‘alleen maar’ een scheldwoord op zich, volgens een culturele traditie en idem taal.

  Welk scheldwoord je (voor een ander) gebruikt, zal afhangen van wat je in een ander irriteert en hoe effectief en erg je hem wilt treffen. In politieke aangelegenheden zijn bijvoorbeeld aantijgingen als racist, nazist of fascist in zwang, omdat ze een politiek en maatschappelijk ontwrichtende werking* kunnen hebben. De persoon of groep die de gevrijwaarde meester van dit soort van standaard concepten is, beschikt daarmee over macht.

  Deze te behouden, verklaart die eindeloze, saaie discussies over wat nu eigenlijk fascisme, nazisme ed. is. Curieus of ook grappig is, dat wie die macht heeft en gebruikt – vandaag de ‘linksen’, ‘socialisten’ e.d. – zich dan zelf als die fascist, nazist ontpopt. De antifascisten zijn de fascisten geworden. Wat onvermijdelijk is, structureel misschien zelfs logisch.
  * Dit type scheldwoorden kan Rechters in beweging brengen, publiek opruien, carrières breken.

 28. 45

  Die eindeloze saaie discussies worden door mensen als jij gevoerd en zouden niet nodig zijn, als er niet iedere keer weer een punt van wordt gemaakt, dat die woorden niet gebruikt mogen worden.

  Btw: als je je definitie van wat wel of niet kan uit breidt naar het communisme en we voortaan ook niemand meer een communist mogen noemen en er geen referenties meer naar Pol Pot, Mao of Stalin gemaakt mogen worden, is je redenering consequent en heel erg politiek correct.

 29. 48

  Die vergelijking gaat een beetje mank, omdat je jezelf nog redelijk veilig communist kunt noemen en het oneens kan zijn met Stalin.

  Wat mij betreft mag je jezelf ook fascist noemen en het oneens zijn met Hitler, maar daar wagen maar weinig mensen zich aan.

  Als ik de PVV fascistisch noem, dan probeer ik dus geen directe vergelijking met de Nazi’s te maken, ook al komen ze beiden voort uit een zekere fascistische traditie/cultuur/moraal. Ik probeer niet het guilty by association spelletje te spelen, maar het blijft beladen.

 30. 49

  Feitelijk gaat de hele discussie over het probleem van het etiketteren.

  Het lijkt me zinloos om te proberen begrippen als communisme, socialisme, anarchisme, fascisme, etc. uit de taal te verwijderen. Omgekeerd: ik denk dat die begrippen een noodzakelijk deel uitmaken van de politieke opvoeding en bewustwording.

  En natuurlijk gaat er achter die begrippen een hele denkwereld schuil, met bijbehorende stromingen. En bijvoorbeeld bij religies is dat niet anders. Katholieken zijn gristenen, maar alle gristenen zijn nog geen katholieken. Iemand die gristelijk-religieus is zal zich misschien geroepen voelen om zich in de verschillende stromingen te verdiepen, om zich uiteindelijk met eentje ervan te identificeren. En zich zo te noemen, om een lang verhaal kort te maken als het ware. Met stromingen die gericht zijn op de inrichting van het ondermaanse is dat niet anders.

  De PVV is een fascistische, nationaal scocialistische, partij, alleen gaat het niet om de nazistische variant, dat blijkt uit hun ideeen en hun politieke voorstellen. Onlangs waren er hier zelfs twee aanhangers die voorstander waren van het “verwijderen” van de Roma’s uit de Europese samenleving, alleen wilden ze niet dat dit “deportatie” genoemd werd, om niet met de nazistische variant geidentificeerd te worden.

  Maar zo werkt het niet: willen ze niet zo genoemd worden, dan moeten ze hun ideen en voorstellen veranderen: aan de appel kent men de boom.

 31. 50

  Dat is nu precies het probleem. Het guilty by association spelletje wordt niet gespeeld door de mensen, die een ander fascist noemen. Door jou ook niet. Maar je krijgt dat wel voor je voeten geworpen, als je het woord noemt. De associatie wordt gemaakt door de mensen, die fascist genoemd worden. Als zij zich nu eens los zouden kunnen maken van hun grote voorbeeld Hitler, net als de communisten niet beginnen te schreeuwen, dat zij met Stalin vergeleken worden, als iemand hen communist noemt, zijn we al een stuk verder. Als m.a.w. links net zo kleinzerig was als rechts, zouden we iedere keer dat het woord communist valt in eenzelfde soort pavlov reactie schieten als rechts wanneer het woord fascist genoemd wordt. We zouden hoogste beledigd en verontwaardigd gaan lopen verklaren, dat we geen Goelag Archipel gesticht hebben en geen 40 miljoen doden op ons geweten hebben en dat de vergelijking met Stalin dus volkomen onterecht is.

 32. 51

  Het is niet alleen een guilty by association spelletje, maar ook een manier om niet op argumenten in te hoeven gaan. Ton van Doormaal is daar bijvoorbeeld erg sterk in: hij noemt iets een “jeugdzonde”, voegt wat staat en burocratie aan het mengsel toe en maakt daarmee elk verder argument overbodig.
  Naar zijn opvatting althans.

 33. 52

  Hier heb je helemaal gelijk in. Er wordt te vaak misbruik gemaakt. Vaak wordt er dan door de misbruiker teruggegrepen op allerlei rationalisaties, zoals een fascist is niet per se gelijk aan Hitler. Dus dat guilty by association vindt alleen in je eigen hoofd plaats. Maar daarbij bevinden ze zich in het abstracte en strippen ze weg het feit dat dergelijke concepten alleen te gebruiken zijn door normen en ideeen.

  Zo was er onlangs een nogal opgeschoten dame hier die trachtte twee heren voor fascist uit te kunnen maken bij het enkele feit dat ze zich verzetten tegen de benaming van fascist van een ander. De benaming had macht, omdat het een spelletje wordt van verificatie ipv falsificatie. Als één van die personen had gezegd dat hij/zij van honden hield was dat ook tegen hen gebruikt.

  Gelukkig zitten niet zoveel mensen in de linguistische discours van wie wel en niet fascist is in Nederland, maar de groepen die dat wel zijn scheeuwen helaas het hardst, waardoor elke discussie verziekt wordt.

 34. 53

  Zeer juiste analyse. Onlangs werden er twee heren uitgescholden voor fascist en neo-nazi enkel voor het feit dat zij zich verzetten tegen de benoeming van fascist van een ander. Hierbij was het duidelijk het doel van de aanvaller om de twee te beschadigen en monddood te maken. De vervolging werd enkel gestaakt bij het draaien van hun standpunt.

  Hieruit blijkt ook wel de kracht van die concepten. Het zieke is dan ook dat dergelijke misbruikers hun gedrag rationaliseren. Zo maken ze het abstracte onderscheid van fascist en neo-nazi en dat je dan niet gelijk een Hitler hoeft te zijn. Maar uit het misbruik en de felheid van hun heksenjacht blijkt wel degelijk dat ze zich bewust zijn van de heersende normen en ideeen die de termen zo krachtig maken. Tevens is men vaak blind voor nuance en inhoud wanneer men in die state of mind verkeert. (Kijk bijv. naar Wilders. Die gelooft zo heilig in het gevaar van de Islam, dat hij achter elke boom een vijand/moslim ziet. Als je zijn boodschap niet erkent, hoor je dus bij de moslims. Enkel om het feit dat je ze niets in de weg legt.)

  Een gevolg was inderdaad wat wel en niet een fascist is e.d. Echter, in zo’n geval waren de personen in kwestie zich al aan het verdedigen, wat nooit gemogen had. Men moet inderdaad eens inzien dat de intoleranten met name deze linguistische discours gebruiken, en door hun luide gescheeuw laten anderen zich daarin meetrekken. Dat is een kwalijke ontwikkeling, omdat zo elke discussei wordt verziekt.