Hassan Bahara probeert een PVV’er te begrijpen

De volgende bijdrage is van schrijver / columnist Hassan Bahara. Zijn roman Een verhaal uit de stad Damsko verscheen in 2007 en gaat over een Marokkaanse jongen die opgroeit in Amsterdam. Bahara was gastredacteur van Propria Cures. Rapper Appa vroeg Bahara ooit om zijn biografie te schrijven. Bahara is overigens net zo islamitisch zoals Adolf Hitler een geslaagd kunstschilder was.

Hassan Bahara. Foto: Niels 't Hooft.

Anderhalve week geleden riep Tweede Kamerlid Tofik Dibi in de Volkskrant het PVV-electoraat op om het debat met hem aan te gaan over de toekomst van Nederland als multiculturele samenleving. Inmiddels zijn er op verschillende internetfora en op de site van de Volkskrant enkele replieken verschenen waaruit een redelijk coherent beeld gedestilleerd kan worden van een gemiddelde PVV’er. Gisteren las ik een bijdrage van ene Ronald Lermer op de opiniepagina van de Volkskrant. Laten we die brief eens nader bekijken.

Deze Ronald Lermer begint zijn bijdrage zeer sympathiek door Tofik Dibi te complimenteren voor het feit dat het Tweede Kamerlid de moeite neemt om zich direct tot de PVV stemmer te richten.

“Het is de eerste keer dat ik ervaar dat de PVV ter linkerzijde serieus wordt benaderd. Immers links zet Wilders chronisch af als xenofoob racistische maker van een filmpje en PVV stemmers als dikbuikige Tokkies.”

Het is wat onbeholpen verwoord, maar wat meneer Lermer natuurlijk bedoelt is dat de PVV eindelijk eens met het benodigde respect wordt bejegend door iemand van de vermaledijde Linkse Kerk. Normaal worden de PVV en G. Wilders bij het minste of geringste afgezet, maar nu krijgen ze eindelijk de kans om iets terug te zeggen zonder meteen van hun lunchgeld beroofd te worden.

Na deze sympathieke opening, komt meneer Lermer meteen ter zake:

“Wilders is geen racist of Xenofoob. Ik schat dat rond de 20 procent van de niet westerse immigranten moslims zijn. Dat impliceert dus dat 80 procent van de niet westerse immigranten plus die zo veel genoemde gematigden, last hebben van de provocaties en dwingelandij van de islam. En het ‘filmpje’ Fitna heeft waarschijnlijk meer mensen tot nadenken gezet dat de gezamenlijke linkse partijen in hun hele bestaan. En het electoraat? Zo groot kan de familie Tokkie toch niet zijn.”

De boude constatering dat Wilders geen racist of xenofoob is, wordt meteen opgevolgd door een nogal lastig te ontwarren rekensom die moet bewijzen hoe vervelend de islam is voor iedereen. Meneer Lermer “schat” dat 20 procent van de niet westerse immigranten moslims zijn. Hoe schat je zoiets? Sta je voor het raam met een blocnote en kijk je even snel hoeveel hoofddoekjes je op straat ziet voorbijlopen om je aan een schatting te wagen? En welk wiskundig model gebruik je dan om uit te rekenen hoeveel van die resterende 80% en de gematigden (Islamitische gematigden? Zijn dat niet gewoon moslims? Horen die dan niet bij die 20%) last hebben van de dwingelandij en de provocaties van de islam? Of heeft iedereen die geen moslim is automatisch last van alles wat naar islam riekt?

En dan: “De film Fitna heeft meer mensen tot nadenken gezet dan de hele gezamenlijke linkse partijen in hun hele bestaan.”

Wat dit betreft kan ik meneer Lermer de hand schudden. Voordat de film Fitna het daglicht zag, was mijn brein een inactief orgaan dat niet deed waar het voor bestemd was: nadenken. Fitna was de kickstart die het op gang bracht. Dank u, Geert Wilders, mijn geestelijke vader, in de meest letterlijke zin van het woord.

En dan: “En het electoraat? Zo groot kan de familie Tokkie toch niet zijn?”

Ik geloof dat dit als een geruststelling bedoeld is. Als de familie Tokkie niet zo groot kan zijn, dan is het PVV electoraat dat ook niet. Wel opmerkelijk dat een PVV’er die niet geassocieerd wil worden met de familie Tokkie, dit asociaal gezin toch gebruikt om de geringe omvang van de PVV-familie te benadrukken.

“Dan een afbrander. Ook Tofik Dibi ‘de PVV ontkent mijn bestaan’ kan niet goed lezen en luisteren. Immers Wilders heeft altijd beweerd dat er wel gematigde moslims zijn maar geen gematigde islam.”


Toch jammer dat iemand die op de PVV stemt niet beter op de hoogte is van de denkbeelden die zijn geestelijke leidsman aanhangt. Laten we Geert Wilders maar zelf aan het woord laten:

U zegt: een gematigde islam bestaat niet. “Mensen halen vaak door elkaar wat ik zeg. Ik heb nooit ontkend dat er gematigde moslims zijn. Maar volgens de Koran zijn dat geen moslims. Zeker niet alle moslims deugen niet. Maar een gematigde islam bestaat niet”.

Maar gematigde moslims hangen toch een gematigde islam aan? “Nee, nee. Er bestaat geen gematigde islam.”

Iemand kan zeggen: “Ik ben moslim, en mijn islam is gematigd”. U bepaalt toch niet welke leer hij kiest? “U vraagt mijn mening. Hij mag zich van mij moslim noemen en kan weliswaar een gematigde man zijn, maar volgens de Koran is hij dan geen moslim meer. De leer van de islam is intrinsiek gewelddadig.”

NRC Handelsblad 24 mei 2008

Meneer Lerner, luister en lees goed: Wilders heeft nooit ontkend dat er gematigde moslims bestaan. Hij heeft ook nooit bevestigd dat ze wel bestaan. Als een moslim tegen hem zegt: “Ik ben een moslim en mijn islam is gematigd”, dan antwoordt Wilders: “U kunt uzelf wel een moslim noemen en u kunt weliswaar een gematigd mens zijn, maar volgens de Koran bent u in dat geval geen moslim meer.” Meneer Lerner, kunt u dat anders uitleggen dan als een ontkenning van het bestaan van gematigde moslims?

Wist u trouwens dat haatbaarden als Osama Bin Laden hier hetzelfde over denken? Wist u dat u door op de PVV te stemmen eigenlijk op een handlanger van Al Qaida stemt?

“Dat er gematigde moslims bestaan werd wat mij betreft in woord en daad bewezen door de vermoorde Egyptische president Sadat. Dat ‘in daad’ is essentieel, immers moslims mogen (moeten?) liegen als hun geloof in het gedrang komt. Een woord krijgt dan minder betekenis. Nog een voorbeeld. Rond de Tweede Wereld Oorlog bestonden er wel degelijk gematigde Duitsers en etterbakken aan geallieerde zijde. Maar dat betekent niet dat er zo iets als een acceptabel Nazisme zou bestaan.”

Meneer Lerner, u heeft pas leren nadenken na het zien van de film Fitna, dus uw warrige gedachten zullen vast het product zijn van een nog niet volle wasdom gekomen brein. Maar dat ontslaat u nog niet van de plicht om in ieder geval een poging te wagen licht in de duisternis tussen uw oren te brengen.

Over welke daad hebben we het die de gematigdheid van Anwar el Sadat en de gemiddelde moslim moet bewijzen? Moet elke moslim hoogstpersoonlijk een staakt-het-vuren met Israël tekenen? Moet elke moslim zijn gematigdheid bewijzen door er voor te zorgen dat hij afgeschoten wordt door volgelingen van Omar Abdel-Rahman?

En nee, er bestond niet zoiets als acceptabel nazisme. Maar gebruikt u dit voorbeeld om de islam met nazisme te vergelijken? Iedere moslim is een nazi? Iedere moslim wil Rotterdam opnieuw platbombarderen. Iedere moslim wil de resterende joden in Nederland naar vernietigingskampen deporteren terwijl de buren zonder een vinger uit te steken toekijken?

“Waarom PVV gestemd?
1: Hun standpunt over mobiliteit.
Het dagelijks fileleed spreekt hier voor zich.”

Ik kan mij voorstellen dat u ook hiervoor uw heil bij de PVV zoekt, want nergens anders dan bij de PVV wordt het feit onderkend dat het fileleed een kwaadaardig effect is van de voortwoekerende islamisering. De ene na de andere moskee wordt uit de grond gestampt en buurthuizen waar de moslimjeugd haar nazistisch gedachtegoed verfijnt, duiken in ieder straathoek op. Als dit een halt wordt toegeroepen, dan komt er genoeg mankracht en bouwmateriaal vrij om meer snelwegen aan te leggen.

DEN HAAG-EP-UITSLAG PVV

“2: Hun standpunt over dierenleed.
Het toestaan van ritueel slachten door niet beroeps slachters en het in CDA kringen gebagatelliseerde dieren martelen binnen de agrarische sector, zijn zo maar twee punten.”

U noemt het “zomaar twee punten” maar wederom raakt u hier een essentieel punt aan. Als we de miljardenindustrie die de bio-industrie heet even vergeten, dan blijft er nog altijd zoiets over als het ritueel/halal slachten van dieren door moslims. Een barbaarser praktijk dan het klieven van de hals van een weerloos beest omdat een brute god als Allah daar om vraagt, is natuurlijk een veel en veel grotere misdaad dan de duizenden beesten die elke dag fabrieksmatig en hartelozer aan hun eind komen. Gelukkig is er de PVV om de verhoudingen niet uit het oog te verliezen.

“3: Hun standpunt in de medische zorg.
De wachtlijsten in de tot megaconglomeraten uitgegroeide ziekenhuizen en zorginstellingen, met de hoogst betaalde specialisten ter wereld zijn nog altijd spreekwoordelijk.”

Als in het spreekwoord: “je weet niet waar de fuck je het over hebt, gast”?

“4: Hun standpunt inzake criminaliteit en criminelen.
De misdadigers worden met de mantel der liefde in de watten gelegd, niet in de laatste plaats door een baaierd aan peperdure gesubsidieerde hulp- en bijstand instellingen.
Wanneer krijgt een bejaarde die een luier moet aan doen om dat er geen tijd voor hem is rechtshulp?”

Met de mantel der liefde in de watten gelegd? Door een baaierd aan hulp- en bijstand instellingen? Misdadiger worden klinkt bijna als iets nastrevenswaardig. Misschien een idee voor alle werkelozen die er aan zitten te komen? Wordt misdadiger, dan wordt u met de mantel der liefde in de watten gelegd en wordt u bijgestaan door peperdure gesubsidieerde hulp- en bijstandinstellingen. En als u onverhoopt in de cel belandt, dan bent u in ieder geval verzekerd van halal-vrije maaltijden

En waarom zou een bejaarde die een luier aan moet rechtshulp moeten krijgen? Bedoelt u een advocaat als PA die dag en nacht paraat staat om lekkende opa en oma te verschonen? Gaat dat ons niet veel meer geld kosten dan al die geprivilegieerde misdadigers?

“5:Hun standpunt in zake onderwijs.
Dertig jaar geleden behoorde het Nederlandse onderwijs tot de top. Met een diploma van de ambachtschool, Mulo of HBS stond de wereld voor je open. Na 30 jaar socialistisch Mammoeten met eenheidsworst megascholengemeenschappen ziet het er droevig uit.”


Eindelijk een moment van helder zelfinzicht.

“6: Juridisch.
Achter iedere vermeende oneerlijkheid staat wel een peloton zwaar gesubsidieerde hulpverlening artiesten klaar. Behalve natuurlijk als het slachtoffer een vrouw is die door onze multiculturele verrijkers voor hoer wordt uitgescholden of als bij dodenherdenking de zelfde verrijkers met de rouwkransen gaan voetballen.”

Een paar jaar geleden voetbalden een paar Marokkaans-Nederlandse jochies met een rouwkrans. Dat is genoeg reden om ons juridisch systeem op de schop te nemen? En als morgen een Marokkaanse Nederlander geweigerd wordt bij een discotheek, of als hij nergens een baan of een stageplaats kan krijgen, schaffen we dan Nederland in zijn totaliteit af? Of zijn deze “verrijkers” net niet gelijk genoeg om ergens aanspraak op te mogen maken?

“7: En dan natuurlijk de Islam.
Naar mijn mening niet alleen een achterlijke maar ook een falende cultuur.
Immers er bestaat niet een ook maar enigszins acceptabel democratisch functionerend Islamitisch land. Niet een. Hooguit verschillen ze in mate van corruptie, nepotisme en despotisme.
En dat alles is zeker niet uitgelokt door de PVV, en ook hier wordt steeds oorzaak en gevolg verwisselt.”

file

Nee, al die islamitische failed states zijn niet door de PVV uitgelokt, maar wat ze met de binnenlandse situatie van Nederland te maken hebben, is mij niet helemaal duidelijk. Veroorzaakt Soedan het fileleed op de a4? Gaat de PVV achterlijke islamitische cultuur ook over de landsgrenzen bestrijden. Verdomd, dat soort imperialistische ambities had een zeker land met een zekere leider ook al!

“’Dood aan Rushdie’ werd er in de 90er jaren in de straten van Rotterdam gescandeerd.
De politiek en de politie stonden er bij en keken er naar en niemand had ooit van Wilders gehoord.’Wij vallen Amerika aan’ werd er na 9/11 in diverse steden gescandeerd.
En weer, de politiek en de politie stonden er bij en keken er naar en niemand had ooit van Wilders gehoord.”

Niemand had ooit van Wilders gehoord in die tijd. Wellicht omdat hij toen maar een onbeduidende provinciaal was die bezig was om zichzelf omhoog te werken bij de politieke elite die hij tegenwoordig zo verafschuwt.

‘Dood aan Rushdie’ werd er inderdaad door een aantal zeloten in Nederland geroepen. Iemand zoals Mohammed Rabae die dat probeerde te vergoelijken krijgt dat nog altijd (terecht) ingewreven. Maar in welke steden klonk de oproep om Amerika aan te vallen? Door wie werd dat gedaan? Toch niet door Wilders aanhangers die liever vandaag dan morgen het hele Midden – Oosten, op Israel na, willen platbombarderen? (Trouwens: gezien hoe de Amerikanen werden uitgezwaaid en de bloemen kregen toegeworpen die ze bij de inval dachten te krijgen?)

“De op de nipper verijdelde aanslag met een fragmentatiebon op de millennium Kerst!markt In Straatsburg, de vernietigde Boeddha beelden in Afghanistan, het stenigen van verkrachte meisjes in Islamitische landen, de lijst is absoluut oneindig.”


Ja, die lijst is oneindig, en met niets wat op die lijst staat heeft de Nederlandse moslim iets te maken. Of dacht u dat het “de straatterroristen” (of de Sturm Abteilung zoals cinematograaf Eddy Terstall ze noemt) waren die naar Afghanistan afreisden om wat beelden op te blazen die ze nooit eerder hebben gezien en die ze om het even zijn?

“En nog steeds wordt er in Nederland vrouwen onderwerping geconstitutionaliseerd door openbare acceptatie van boerka’s tot sjaaltjes en van gescheiden cursussen tot -zwemmen.
n.b. in de 90er jaren, wilde een PvdA wethouder in Den Haag huizen bouwen met ingebouwde gevangenis voor vrouwen en meisjes.”

Meneer Lermer, wederom lukt het u in uw verwarring niet om feit en aanname van elkaar te scheiden en uw kijk op de realiteit zuiver te houden. Het handjevol boerka’s dat u in uw leven heeft gezien, betekent nog niet dat vrouwenonderwerping is geconstitutionaliseerd. Dat er vrouwen zijn die niet met mannen willen zwemmen en zich bij voorkeur in een tent hullen, duidt er alleen op dat er een marginale groep bestaat die een andere invulling wil geven aan maatschappelijke participatie. Dat is een keuze waar wel het een en ander op valt af te dingen, maar het is geen keuze die gepropageerd wordt door de constitutie.

Tja. Dan uw opmerking dat er in de jaren negentig een wethouder was die huizen wilde bouwen met ingebouwde gevangenissen voor vrouwen en meisjes. In de jaren negentig was er ook een stalen man uit de toekomst gekomen om een jongen te doden die in een opstand tegen een leger van dodelijke robots zou leiden. Overeenkomst tussen deze stalen man en de wethouder: ze zijn allebei afkomstig uit de dikke duim.

“Vrouwen discriminatie is volgens mij een essentieel instrument van de islam. (dat alleen al kan een column vullen).”

U heeft uw punt duidelijk gemaakt. U gelooft niet in een gematigde islam, maar u gelooft wel in gematigde moslims. Volgens uw eigen doortimmerde berekeningen bestaat 20 procent van alle niet-westerse migranten uit moslims. Als we er een van uw onnavolgbare rekensommetjes op los laten en vaststellen dat ongeveer 90 procent van die moslims gematigd is, zou die negentig procent dan vrouwendiscriminatie als essentieel instrument van de islam zien? Wilt u die verdenking op die 90 procent laden?

“Nog een paar nabranders. Het is geen strijd van het Westen tegen de islam, maar van de islam tegen de rest van de wereld. Kijk eens naar de kaart zou ik suggereren.”

Ik kijk naar een kaart. Ik kijk naar een kaart van Irak. En ik zie dat daar om en nabij de 150.000 Amerikaanse soldaten zijn gestationeerd. Ik wil dat niet zien als een oorlog van “het Westen” tegen “de islam”, want zo simpel van geest ben ik niet. Kijk ik verder naar die kaart, dan zie ik… niks. Geen islamitische hordes die tot de tanden toe bewapend voor de landsgrenzen van de Westerse mogendheden staan. Raar… U zou toch geen ongelijk hebben?

“Het is geen angst voor de islam zoals vaak wordt geroepen. We hebben de Nazi’s verslagen, mede dankzij Ronald Reagan de Sovjets en de Maoïsten overwonnen, en in het verdere verleden de destijds corrupte Katholieke kerk en adel. Hoe kan de achterlijke en falende Islam ons dan nog bang maken? En hoe gaat aflopen? Dat is volgens mij zeer hoopvol. Als wij onze rug recht houden en de islam met kracht en argument blijven bestrijden, zal de Islam onder zijn eigen idiotie instorten, waarschijnlijk te beginnen in Iran.”

Ik ben moe. Ik ga hier niet eens meer op in. Ik laat het wel over aan meneer Dibi die zo nodig het debat wilde aangaan met dit wonderlijk volkje.

 1. 2

  Zo moeilijk is ie niet, Nick.

  Overigens hoeven PVV’ers niets met cijfers aan te tonen. Nooit.

  Het zijn gevoelsmensen.

 2. 3

  … Maar Wilders en zijn bende gelijkstellen aan een terroristische organisatie gaat wat ver, vind je niet? Het lijkt me ook nogal een ongemakkelijke vergelijking aangezien de PVV juist tegen islamitisch extremisme zo tekeergaat.

 3. 4

  Iedere moslim wil Rotterdam opnieuw platbombarderen.

  Je kan zeggen wat je wil, maar sommige moslims hebben best goede ideeen.

 4. 5

  @ hassan: als je zoveel tekst nodig hebt om je punt duidelijk te maken, moet je als “schrijver” nog veel leren

 5. 6

  Wilders’ argument dat de Islam intrinsiek geweldadig is, en de conclusie dat zelfs gematigde moslims onvrijwillig deel uit maken van een fundamentalistisch clubje, maakt die moslims tot afvalligen.

  Wat doen we met afvalligen?

 6. 8

  Deze humoristisch bedoelde (?) reactie is een gemiste kans. Als je kritiek hebt, doe het dan goed. Enkele gemiste kansen:

  – De PVV stemmer noemt de zorg als reden. Duik in het PVV programma en toon aan dat de PVV niets kan veranderen. Hun ‘geen gezeik iedereen rijk’oplossing is een schijnoplossing. De PVV wil dikbetaalde specialisten nog rijker maken, door ze minder belasting laten betalen. De PVV weg lijkt op’Californische weg’, minder belasting, meer uitgaven. Gevolg? Dollars zijn op.

  – De PVV stemmer maakt zich zorgen over de criminaliteit. Door dan terug te zeuren over geweigerde allochtonen in disco’s is triest.

  Cijfers, feiten, onderbouwde argumenten, dat is de enige manier om PVV stemmers iets duidelijk maken. De PVV plannen zijn economisch onhaalbaar. De uitspraken van Wilders zijn racistisch. Onderbouw dat en haal zo je gelijk.

  Door op een broddelwerkje een kinderachtige reactie te geven, overtuig je niemand. Ik moe, ik ben op, want nu is mijn pen op.

 7. 9

  @ Hassan:

  Je stukje is erg onsamenhangend. Sarcasme wisselt het gebruik van hyperbolen en understatements af. Zoals sikbock reeds telde, heb je erg veel woorden nodig om je punt te maken. Dit alles nog afgezien van het feit dat ik het inhoudelijk totaal, maar dan ook totaal met je oneens bent. Maar laten we het daar maar niet over hebben, ik denk niet dat dat veel zin heeft.

 8. 10

  Ik heb het stuk nu twee keer gelezen, maar ik kan er weinig positiefs over zeggen. Dit is niet de methode om met Wildersaanhangers in debat te gaan.

 9. 11

  “In de jaren negentig was er ook een stalen man uit de toekomst gekomen om een jongen te doden die in een opstand tegen een leger van dodelijke robots zou leiden. Overeenkomst tussen deze stalen man en de wethouder: ze zijn allebei afkomstig uit de dikke duim.”

  Geniaal!

  Overigens is die Lermer wel een beetje een easy target: steekt’ie z’n met een boerenzakdoek omknoopte nek boven de dijk uit, komt er weer een arabier met een scmitar die het vakkundig afhakt.[/sarcasme]

  Wat ik hem wel na moet geven is dat hij een Cruyffiaans niveau haalt wat zijn taalgebruik betreft: “met de mantel der liefde in de watten leggen”. Ik krijg er haast een soort Bijbels kerstgevoel bij. Precies zoals Geert het wil, volgens de Joods-Christelijk traditie.

 10. 13

  Ik denk dat de meeste mensen het hier met me eens zijn dat de denkbeelden van Wilders verwerpelijk zijn. Je zou maar eens voor elke keer dat Wilders “moslim” of “Islam” zegt, “jood” of “Jodendom” moeten invullen en iedereen zit onmiddellijk tegen het dak.

  Maar als je dat doet, als je in die simpele val trapt waar al zovelen voor ons zijn ingetrapt, dan heeft Wilders al gewonnen. Je raakt verzeild in een web van wij en zij, van links en rechts, van elite en de werkende man, van Jan en Mohammed, waar geen ontkomen aan is.

  Het is een gevecht wat je niet kan winnen. Niet met argumenten, niet met statistieken, zelfs niet met het het meest eloquent geschreven artikel op Sargasso.

  Het punt is dat veel van de problemen waar Wilders het over heeft, simpelweg bestaan. Armoede, criminaliteit, files en dierenleed, zijn een dagelijkse realiteit in ons land. Het grijpt ons allen aan. Het maakt niet uit of je naar de universiteit bent gegaan of niet, of je Fatima of Klaartje heet, of je in de grachtengordel of in Almere woont, het grijpt ons allemaal aan.

  Dat is de crux van het verhaal. De kunstmatige tegenstelling die Wilders creeert, spelen hem alleen maar in de hand. De oplossing is niet het vervangen van het woord “moslim” door het woord”jood”, maar de oplossing is de religie weg te halen. Dan wordt ineens duidelijk dat al deze issues niet links of rechts, niet islamitisch of judeo-christelijk zijn, maar Nederlands.

  Armoede is een Nederlands probleem, zorgen voor een beter onderwijs is een Nederlands probleem, Sociale achterstanden in migrantenwijken én blanke arbeiderswijken zijn een Nederlands probleem.

  En zolang we blijven praten in de termen die Wilders ons dicteert, dan zal er nooit wat veranderen. Zolang we dat blijven doen zal zijn aanhang alleen maar stijgen, net zo lang totdat zijn partij de grootste van het land is.

  De PvdA, D66, Groenlinks en al die anderen kunnen morgen stoppen met dit stomme spelletje. Het zou hoog tijd zijn.

 11. 14

  @bif
  Hunnie doen het ook is het meest gehoorde praatje deze dagen in het publieke debat. Dat zegt wat over het niveau ervan. Dit terzijde echter, ik heb het hier niet over hunnie, ik heb het over Hassan.

 12. 15

  @13 well put, maar er staat nog steeds een boze menigte. Na een jaartje Wilders aan de macht stort zo’n kabinet en wie kan weer de vloer aanvegen?

 13. 16

  De vloer is de afgelopen 8 jaar niet aangeveegd. Wie dat dus na een experimentje Wilders zou moeten doen, weet ik niet.

  Naar mijn smaak is ons bestuurlijk apparaat kaputt en het gevoel dat we allemaal samen verantwoordelijk zijn voor de staat van onze maatschappij verder weg dan ooit. Dat kapotmaken is zeker niet alleen de verantwoordelijkheid van onze nieuwe partijen,net zo goed van de rest van de politiek als van onze eigen lamlendige, consumptieve burgeropstelling.

  We konden niet anders dan in dit punt terecht komen, en we zakken nog wel een eindje verder. Zéker als druiloren het debat blijven voeren zoals het nu gevoerd wordt en er zo achteloos wordt omgegaan met onze rechtsstaat. Als discussies uitsluitend worden benaderd vanuit blinde partijideologie, volgt uitsluitend een herhaling van zetten en komen we niet uit deze benauwende wurggreep.

 14. 17

  @Leo; hulde ! Eindelijk eens iemand die ook ziet dat niet Wilders het probleem is, maar de PvdA en de rest van de traditionele partijen. Haal je Wilders weg, krijg je er een nieuwe voor in de plaats. Haal je Wouter weg, krijg je misschien wel goede oppositie. Wilders is een lul, die kun je alleen maar met een lul bestrijden, niet met het soort van koorknaapjes dat de grote partijen allemaal aan hun top hebben geinstalleerd na ‘Pim’.

 15. 18

  Goed, ik ben geen pro-balkie, maar het lijkt wel of elke kabinetsperiode gepaard moet gaan met gezeik. Altijd al zo geweest. Vooraf roepen dat er dingen moeten veranderen is makkelijk, ik beoordeel / veroordeel Wilders wel over tien jaar.

  Je moet niet altijd maar alles op macroniveau bekijken. Wat Wouter Bos doet is misschien niet in onze ogen altijd stijlvol, maar er zijn een hoop PvdA-bestuurders op gemeentelijk niveau die veel meer hebben bereikt dan we zouden vermoeden.

 16. 19

  Het is schrijver goed gelukt om kort en bondig een arme briefschrijver af te zeiken. Gefeliciteerd! In de tussentijd is nederland tokkieland iets meer geinteresseerd in een taxi akkefietje en ziet hoopvol keiharde maatregelen tegemoet van de gevestigde orde.hoe klinkt dat nou, zeiken vanuit een ivoren toren?

 17. 20

  Wat een zuur gezeik.

  In reactie op Wilders is er geen goed antwoord mogelijk. Humor is ook niet goed. Inhoudelijk debateren is zinloos. Elke poging wordt gepareerd met een “lalalalallala ik hoor je lekker toch niet.”

  Wat doen we hier eigenlijk nog?

  Wilders is niet het probleem, ‘het volk’ als collectief is het probleem. Collectief, verbitterd, verongelijkt, ontevreden, en onverzadigbaar.

 18. 21

  Ivoren-fokking-toren.

  Ondanks dat we in het digitale zijn terechtgekomen, zijn er nog verdacht veel defecte langspeelplaten in dit ‘landje’.

  IK KAN ER NIET MEER TEGEN.

 19. 22

  @10 Geheel mee eens. Alweer een gemiste kans en bepaald niet wat Tofik Dibi voor ogen heeft: een fair debat over de inhoud van het PVV-gedachtegoed.
  Het afzeiken van een PVV-aanhanger past daar niet in. Sterker nog: het versterkt alleen de rol van de underdog van Wilders’ PVV, iets waar deze beweging steeds opnieuw garen bij spint. Dat zou onderhand toch wel duidelijk moeten zijn.

 20. 23

  Wat ik als grootste probleem zie van deze samenleving is het gebrek aan zelfreflextie en relativeringsvermogen. Alles wordt ontzettend opgeblazen, maar het meest erge is dat er altijd een schuldige moet worden gevonden van welk probleem dan ook en die moet hangen.
  Nederland scoort op vrijwel alle vlakken hoog in verhouding tot andere landen, maar toch kankeren we maar door. Van rechts tot links.
  Vroeger zei men verbeter de wereld en begin bij jezelf. Moet je nu eens mee aankomen.
  Wilders speelt handig in op het heersende sentiment en krijgt heel veel aanhang door heel makkelijk maar een groep te pakken.
  Uiteraard is het zo dat als alle moslims gedeporteerd zijn dat er dan nog niets is opgelost, maar tegen die tijd hebben we wel weer een andere groep waar we ons tegen af kunnen zetten.
  We lullen ons helemaal depressief en het begint manische vormen aan te nemen.

 21. 24

  Sjah. Leuke foto wel, maar de “quote, snedige tegenwerping, quote, snedige tegenwerping” discussie-dynamiek kan toch echt beter gereserveerd blijven voor de reactie velden van (sommige) fora alwaar ze mensen die enkel reactief functioneren nog van enige gevatte zelf-waarde kunnen overtuigen. Laten wij, de gewone man, ons die expressie-vorm ook al ontnemen immers, zo raken wij nog gefrustreerder, stemmen nog meer verwilderst. Dit willen wij geen van allen!

  Alle andere punten die ik nog zou willen maken staan hier boven al wel ergens. Jammer dat een stuk met zo’n uitnodigende visuele toegangspoort niet verder komt.

 22. 25

  @vandyke
  Mag ik daar nog aan toevoegen (in het verlengde van “begin bij jezelf”) dat te weinig mensen verantwoordelijkheid nemen. Zowel de beroepspolitici als wij plebejers.

 23. 26

  @23:

  Ik bekijk het allemaal van 1000 kilometer afstand (letterlijk) en kan het met je eens zijn. In de mensen lijkt zure ontevredenheid de belangrijkste drijfveer geworden, mocht je de media geloven.

  In het dagelijks leven valt het wel mee gelukkig en al mogen Nederlanders inderdaad graag zeuren over van alles, inwoners van andere landen doen daar niet voor onder. Maar de extreme focus op hel, verdoemenis en ondergang mag best wel wat minder.

  Het lijkt bijna ‘not done’ geworden om te zeggen dat je het goed hebt, tevreden bent, geniet van het leven en woont in een land dat alleszins redelijk functioneert. Nog sterker, veel beter functionerende overheden zijn er niet. Niet dat er geen ruimte is voor verbetering, maar zaken worden wel erg zwart voorgesteld.

  Wat individuen daaraan kunnen doen? Minder ontevreden zijn zou al een hele verbetering zijn.

 24. 29

  Welke ghost-writer zit er achter de naam “Ronald Lermer”? Bestaat deze man wel? Welke rechtse of linkse columnist zit hier achter?

 25. 31

  #27; Ceterum censeo Saharam Occidentalam reditum esse.

  Waarschijnlijk moet dat reditum een gerundivum zijn, maar dat weet ik niet zeker.

 26. 32

  @1 Zelfs bij de buren lijken ze zich te realiseren dat de gevolgen van het invoeren sharia rechtbanken of Wilders’ zero tollerance tav allerlei ‘ongewensten’ niet zo veel van elkaar verschillen:

  “Wat was u boos vorige week. In Groot Brittannië bleken enkele tientallen Sharia rechtbanken actief, […] Maar brand die Sharia niet zomaar af en probeer ook de voordelen te zien. Neem onderstaande fotoserie van een executie in Jemen. De man in de witte jurk is Yahya al-Raghwa, een kinderverkrachter en -moordenaar. Op de foto’s na de doorklik kunt u zien hoe een beul enkele 7.62 mm kogels Yahya’s schedel injaagt. Stukken goedkoper dan TBS en het probleem is definitief opgelost.”

  Uiteraard gaat dit gepaard met een goede dosis GS-ironie, maar die zien ze er zelf tenminste ook van in.

 27. 33

  @32
  Je moet maar even de comments bij de Telegraaf onder het bericht lezen, ze zijn vrijwel uitsluitend lyrisch over dit soort maatregelen. Al met al lijkt het er toch op alsof de gemiddelde Telegraaflezer zich in de Arabische wereld prima thuis zou voelen.

 28. 34

  “Iedere moslim is een nazi? Iedere moslim wil Rotterdam opnieuw platbombarderen. Iedere moslim wil de resterende joden in Nederland naar vernietigingskampen deporteren terwijl de buren zonder een vinger uit te steken toekijken?”

  Nee meneer Hassan, nee
  Het probleem is niet de gewone vriendelijke moslim als persoon, maar net als in Duitsland in het jaar 1939 waar de gewone Duitser ook aardig was en gewoon zijn leven wilde leiden, waren ze toch ook onderdeel van een totalitair systeem.

  Mijn persoonlijke ervaring met Duitsers is dat ik me moeilijk kan voorstellen dat ze in staat zijn geweest tot iets dergelijks als in 40-45 gebeurd is. Mijn gevoel over moslims is dat ik me wel degelijk kan voorstellen dat ze in staat zijn tot iets nog gruwelijkers.

  Noem het onderbuik gevoelens maar ik ben er als Wilders-stemmer bang voor en kan alleen maar hopen dat mijn gevoelens niet terecht zijn. Uw stuk stelt me niet gerust. Integendeel.

 29. 38

  @parallax
  Gevoelens zijn het gevolg van nadenken. Angst is een normaal en nuttig menselijke verschijnsel.
  Was er in 1939 maar een “Wilders” geweest.

 30. 41

  Weetu schrijver..ik word zo moe van die PVV aandacht in samenhang met ontkenning dat ik de energie niet heb om met argumenten onderbouwd u te pareren.

  Bijzonder hautain om over volkje te spreken overigens.

  U denkt maar en ik het mijne. History will tell.

 31. 45

  @40 de onderbuik van nederland denkt dat het 1939 is. Probleem is dat een gedeelte denkt dat de dreiging van wilders komt, maar de meerderheid denkt anders, nl islam. Nou is de vraag aan de salonintellegencia, hoe hier mee om te gaan

 32. 47

  maar de meerderheid denkt anders, nl islam.

  Ik wist niet dat wildersstemmers een absolute meerderheid hadden. Wel dat zelfoverschatting ze niet vreemd was.

 33. 49

  @47, ik heb het over de meerderheid van de onderbuikstemmers, de sfeermakers, de SBS6afstemmers, natuurlijk niet over het almachtige publiek dat zijn ding hier doet op het verheven blog Sargasso, de rest van de polder overziend zonder natte voeten te krijgen: Daar zijn arbeiders tenslotte voor.

 34. 50

  Joh, loop niet te neuzelen. De meerderheid van de PVV-stemmers stemt PVV omdat ze willen dat ‘er wat gedaan wordt’ aan van alles en nog wat. Dan heb je nog een kleine kliek cryprofascisten met veel te veel vrije tijd die overal de moslims cq. de islam bij halen.

 35. 51

  @50, ik ben het met je eens, maar wat doe je met die grote massa stemmers? Ben jij het met mij eens dat de houding van o.a. de gastredacteur juist die grote massa naar de PVV stuurt?

 36. 52

  De gedachte dat de PVV-stemmer alleen bestaat bij de gratie van het falen van de status quo, is mij veeeels te makkelijk. Dit zou betekenen dat zijn electoraat toch stiekem geen mening heeft, en niet weet waarom ze op Wilders stemt.
  De protest-stemmer neemt een rabiate, extreem inhoudsloze volksmenner dus maar voor lief.

  Ik geloof er niks van.

  Daarnaast bezigt de Wilders-stemmer taal waar de honden geen brood van lusten, en is er structureel geen intentie om het debat aan te gaan. Niets is goed genoeg.

  Er is geen mogelijkheid tot inkeer, behalve spontane zelf-reflectie.

  Of een escalatie die zelfs Wilders te ver gaat. Als dat mogelijk is.

 37. 53

  Joh, ‘die grote massa stemmers’ zit zichzelf op de telegraaf op te winden over wat de telegraaf ze nu weer voorlegt. Die komt helemaal niet hier.

  En verder wat parallax zegt. Dat gedrein van lui die zeggen ‘het volk’ te representeren komt me zo ontzettend m’n neus uit. De bulk van de problematiek is simpelweg te complex om met wat one-liners en harde uitspraken ‘opgelost’ te worden.

 38. 54

  Dat gevoel heb ik ook enigszins pr. Nederland, als ik dat mag zeggen, heeft iemand nodig van het kaliber Obama.

  Wellicht dat een stadsgenoot van mij daar naar toe kan groeien.

 39. 55

  Waarom kunnen jullie niet begrijpen dat een Wilders-stemmer net zo oprecht bezorgt is over onze cultuur als een GL-stemmer over ons milieu?

 40. 61

  @parralax
  quote:”Er is geen mogelijkheid tot inkeer, behalve spontane zelf-reflectie”
  quota:”er structureel geen intentie om het debat aan te gaan”
  Op wie doel je? de wilders-stemmer, jezelf of beiden?

 41. 62

  Nouja, hij (parallax) heeft wel een punt. De PVV die de belastingen met 16 miljard wil verlagen en tegelijkertijd miljarden extra wil uitgeven aan veiligheid en zorg beschermt onze cultuur niet maar tracht aan de macht te komen door te betogen wat dan ook populair is. Zie ook de tegenstand van de PVV mbt het nertsen fokken. Nooit de bioindustrie een strobreed in de weg legd, maar Dion Graus komt bij NOVA op voor de rechten van die schattige pluizenbollen.

  De PVV is een puur opportunistische partij, zij probeert het niet eens te verbergen zoals CDA of VVD (en vooruit PvdA).

  Nu gaat de Oude Jokkebrok mij vast vertellen dat ik begrip moet tonen voor de irrationaliteit van ‘het volk’ en meer respect moet hebben voor nertsenhoudende bankwerkers met een hart van goud (of zo).

 42. 65

  @ JSK

  Of de PvdA: nooit een strobreed in de weg gelegen ten aanzien van homo discriminatie maar toch roepen dat ze dat wel doen. Beetje blazen tegen Wilders maar ondertussen de grootste motor zijn achter de etnische registratie databank. (de gecontroleerde media in Italië zijn nog vrij genoeg om dergelijke plannen te betitelen als “gele ster” plannen, hier in Nederland wordt de PvdA er niet om gewantrouwd)
  Elke PvdA stad kent de razzia’s tegen mensen in een sociale uitkering..

  En de PvdA noemt zich nog steeds de partij die opkomt voor de zwakkere in de samenleving?

 43. 67

  Doe je het weer he. Is dat een inhoudelijk argument?

  Nee.

  Dit is een gebed zonder einde.

  1) ondergetekende/linksekerk-ganger/salonsocialist: “waarom wordt er geen inhoudelijke discussie gevoerd?”

  2) klaplong/willekeurige wilders-stemmer: “je bent bekrompen/wat een licht ben je/verrader/laffaard/etc.”

  En weer terug naar 1. Rinse & repeat.Zal ik er een tekeningetje bij maken?

 44. 69

  @ Parallax

  Sorry maar je gaat me toch niet vertellen dat je werkelijk gelooft dat willekeurig welke PvdA stemmer uit de hoogtijdagen van die partij, dat op meer verlichte gronden deed dan dat de gemiddelde PVV stemmer nu doet?

  Er is mijns inziens echt maar een heel klein deel van het electoraat dat daadwerkelijk probeert te weten wat hij of zij stemt. Dat alleen maar de “domme”PVV stemmer nadragen is verongelijkt, kinderlijk lekker puh geruzie.

 45. 70

  Wat heb ik met PvdA-stemmers te maken? En welke polariserende irrationele borderline-racistische volksmennerij is er tijdens de ‘hoogtijdagen’ door de PvdA gebezigd?

  Precies.

  Veel geschreeuw, weinig wol.

 46. 71

  Hmm ja misschien wordt het allemaal wat hypothetisch nu, wat ik geloof niet dat den Uyl indertijd zijn nationaal socialistische aspiraties aan de grote klok hing.

  Misschien heb je gelijk en kan je het mensen wel kwalijk nemen dat zij op een partij stemmen die zulke vreselijke zondebok strategieën hanteert als dat Wilders doet.

  Toch denk ik niet dat het een goed idee is, noch dat het ergens op gebaseerd is, om Wilders stemmers voor aanzienlijk veel dommer te houden dan de stemmers van willekeurig welke andere partij. Ik denk dat we met oprecht respect en oprechte pogingen elkaar te begrijpen, een stuk verder komen dan her en der willekeurige vileine stukjes tekst op te werpen. Al voel ik me daar ook regelmatig toe verleid.

 47. 75

  @Klaplong Er is natuurlijk wel heel veel veranderd. Tijdens de laatste polarisatie in de jaren ’70 was het ‘arbeider’ tegen de ‘kapitalist’ en dat was ook vaak zeer ongenuanceerd, maar het ging NOOIT over iemands huidskleur, leeftijd en ook niet tegen iemands geloof.
  Er was dan ook niemand die tientallen miljoenen mensen wilde deporteren, niet alleen als ze de wet overtraden, maar ook als ze anders dachten.

 48. 76

  @ vandyke

  Inderdaad

  Maar waarom brullen we dan niet met even veel geweld over de etnisch registratie plannetjes van guusje terhorst? Waarschijnlijk zelfs één van de doorsslaggevende redenen bij het vertrek van vogelaar..

  Het lijkt wel alsof we de springende jongens achterin de bus aan het vermanen zijn terwijl de chauffeur ons het ravijn in rijdt.

  Privacyschending, discriminatie, racistische plannen ten top.. Maar wij blijven tegen de blonde gek gillen terwijl Guusje en Ernst onze rechten als een malle overboord aan het gooien zijn.

 49. 77

  @70, als je bovenop de wolk blijft zitten heb je inderdaad niks met de PvdA stemmers te maken, het houdt ook in dat je dan niet in maar boven nederland leeft. Het zou alleen vervelend worden dat als je wanneer je zou moeten afdalen om bv naar de supermarkt te gaan, dat je er dan ineens achter komt dat PVV = PvdA, of in ieder geval, ze hebben de zelfde achterban.

 50. 78

  @76 Over dat soort zaken wordt hier ook over geprotesteerd. Ik vind ook dat verontrustend, maar toch valt dat toch wel een beetje in het niet als je de plannen van Wilders hoort.

  Ik las net nog op teletext dat 1 op de 9 vrouwen in Nederland ooit een keer verkracht is. Je praat dan over tienduizenden verkrachtingen per jaar. De aandacht gaat nu alleen maar uit moslims die vrouwen slecht (zouden) behandelen, terwijl de ‘witten’ gewoon maar door kunnen gaan.
  In de jaren zeventig, Klaplong, was voor het eerst misbruik van vrouwen prominent op de agenda. Nu niets meer.

  Wilders afficheert zich graag -en zo zien zijn aanhangers hem ook- als iemand die problemen benoemd, maar ik denk juist dat het door Wilders niet meer mogelijk is om problemen op te lossen.

 51. 79

  Laten we wel wezen. Jack de Vries (CDA) heeft de 101 strategie “bedacht”: alleen datgene wat op die pagina van teletekst verschijnt, is belangrijk genoeg om politiek op te voeren.

  Wilders is daarin de ster: als hij een kamerdebat voert, spreekt hij niet met de kamer of het kabinet maar met de mensen thuis. De rest van die horde idioten in de kamer laat zich daar volledig in meevoeren, niemand voert meer een eigen agenda. De enige agenda is pagina 101 van teletekst.

  Het is een bijzonder kwalijke zaak dat de huidige politiek zich niet laat leiden door de feiten. (Overigens al uitgebreid aan bod gekomen in een boekje van Bomhoff, waarin hij laat zien dat er in de ministerraad geen ruimte is voor afwegingen op basis van feiten, uitsluitend voor wat politiek gevoelen en verder niet) Dat geldt voor de gehele politiek en het zou wat al te veel eer zijn dat alleen op het conto van geert wilders te schrijven.

 52. 80

  Ik las net nog op teletext dat 1 op de 9 vrouwen in Nederland ooit een keer verkracht is

  Wat je zegt: meestal door de (ex)-partner. Of door die aardige collega. Of door die behulpzame buurman.

  Niet door enge mannen die om 4 uur snachts staan te wachten tot er lekkere wijven door het park lopen. En ook niet door kutmarokkaantjes.

 53. 81

  @ 43, hallo Larie: was een verwijzing naar het stijlloze gepeupel. Had verdorie EAU nog wel zo geschreven….dan hoefde ik vast niets toe te lichten. Waarom komt kleefstiffie eigenlijk niet meer langs? Vindt ie het soms niet leuk dat wij weten dat ie MarCk…jawel met CK heet? Buruma geloof ik, maar dat is wel na te zien.

 54. 82

  @79 Volledig eens, behalve dat Wilders niet debateert, maar alleen oneliners plaatst. Vele malen is hij al uitgedaagd tot een debat, maar elke keer weigert hij.

  Ik zag vorige week een debat over de voorjaarsnota. Er was belachelijk weinig tijd voor zo’n belangrijk onderwerp en dat komt omdat de kamertijd voor een belangrijk deel wordt gevuld door waanvandedag-debatten over wat er maar in de pers verschijnt -ook Sargasso was kort geleden nog de aanleiding van zo’n onzin debat-.
  In het debat over de voorjaarsnota was wel een vertegenwoordiger van de PVV aan het woord. Economisch tenenkrommend slecht. Vijftig miljard bezuinigen op overheidsuitgaven en dat aan de burger geven. Alles komt dan goed.

  Ik heb mijn koffers alvast van zolder gehaald.

 55. 83

  Larie ik vind fluisteren zo verwijfd?
  Schreeuwen….mwooo kan af en toe heerlijk opluchten en middels een beetje stemverheffing kun je goed wat duidelijk maken. Zolang het maar geen “roeptoeteren” wordt.

 56. 84

  Precies Gronk. maar denk maar niet dat we er nog veel over zullen horen terwijl voor mij dit een aanleiding zou moeten zijn om de kamer van zomerreses terug te roepen.

 57. 85

  @ Klaplong, #76:

  Voor wat het waard is, Eberhard van der Laan brult met in ieder geval enig geweld:


  “Moet ik dan helpen de elektronische kaartenbak aan te leggen voor een eventueel misbruik later?” zegt de PvdA-minister. “We hebben als mensen niet louter mooie eigenschappen.”

  [URL]

  Maar die discussie leeft veel meer op hetzelfde vlak als de hele privacy discussie: Nederlanders hebben gewoon een erg naïef vertrouwen in overheid. “Als je niets te verbergen hebt heb je ook geen probleem”.

  Hoewel het met dat soort van gegevens privacy in de VS volgens mij nog veel ernstiger gesteld is doet me het altijd denken aan de reden waarom hun grondwet “the right to bear arms” kent — een grondig besef dat mensen zichzelf tegen hun eigen overheid moeten kunnen beschermen (en in dat licht krijgt dat recht wat mij betreft ook een wat genuanceerdere basis dan ik er normaliter aan toe zou willen kennen). Dat besef is hier totaal afwezig en al helemaal sinds de “vervolksing” van de politiek, waarbij iedere gronding in geschiedenis en “moraal” bij voorbaat afgedaan wordt als elitaire prietpraat.

  Ik ben het ook zeer danig met je oneens dat je PVV stemmers serieuzer zou moeten nemen. Zag vandaag ook tot mijn grote genoegen bijvoorbeeld parallax een randdebiel een randdebiel noemen. Die kinderlijke, vrij domme groep kiezers die de laatste jaren zo veel herrie maakt dient tot het besef te komen dat het begrip “kennis van zaken” wel eens inhoudelijk zou kunnen zijn. Domme mensen steeds weer naar de mond praten over de legitimiteit van hun grieven lijkt niet erg te werken in ieder geval.

  En in ieder geval dus; ik ben het helemaal met je eens dat de zaken die je noemt meer aandacht verdienen (zoals ook Steeph dat is, bijvoorbeeld) maar dat is algemene lethargie van de Nederlandse bevolking, niet iets dat erg in dit debat thuis hoort.

 58. 86

  @ vandyke

  Dat lijkt mij nou weer wat ver gaan. Alsof het terugroepen van de kamer het aantal verkrachtingen drastisch zal beperken.

  @ Rene

  Mensen met respect behandelen wil nog niet zeggen dat je hun denkbeelden legitimeert. Ik bedoel ook serieus nemen zoals een goede judoka zijn tegenstander serieus neemt. Hegel zou het “voor vol aanzien” noemen. Volledig verantwoordelijk achten voor zijn of haar denken en doen. En daarop afrekenen. Mensen randdebiel noemen draagt niet bij aan het klimaat dat je wil scheppen.

 59. 87

  Juste Dick..maar een schreeuwpost dan? ..een fluwelen handschoen slaat harder dan een brok beton. “soms, ter zake”

  Pritt leest wellicht zo nu en dan maar schrijft niet meer..te marginaal in z’n optiek…zo gaan de dingen…wellicht.

 60. 88

  Mensen randdebiel noemen draagt niet bij aan het klimaat dat je wil scheppen.

  Goh, is het ‘benoemen’ nu alweer uit de mode?

 61. 89

  Het gaat geloof ik om de vraag of je “de PVV stemmer” kunt begrijpen. Behalve een paar uitzonderingen ( o.a. Klaplong) zie ik dat weinig mensen hier die sprong kunnen maken.

  Of het nu gebrek is aan inlevingsvermogen, intelligentie of flexibiliteit ( veel ouwe mannen hier) of dat de conservatieve onderbuik-reflexen gewoon in de weg zitten weet ik niet, maar ik vermoed dat er nog wel een paar jaartjes overheen gaan voordat er bij de mainstream hier een lampje gaat branden.

 62. 90

  @ Gronk

  Ik had 50 sec. om de post te bewerken. Dan flap ik er weleens iets uit. Maar die vorm van benoemen kan mij niet snel genoeg altmodisch geraken!

 63. 91

  @ Larie…Kom op, daar trap je toch niet in in die smoesjes?

  te marginaal in z’n optiek…zo gaan de dingen…wellicht.

  Hij kan hier niet mee Larie. Terwijl hij volgens mij (die indruk kreeg ik ergens eens) behoorlijk opgeleid is. Dit is niet om te stangen, maar dat stijlloze lijntje kan hier absoluut niet tegen op. 1 Voorbeeld? Als je hier niet met feiten en argumenten komt, heb je een goeie kans dat je in de volgende post al wordt afgestraft. Daar naaien ze elkaar op, ach soms geinig om te lezen hoor. Maar ik zet in op 75% beelspraak, in de malingnemerij, verdachtmakingen en gedemoniseer?

 64. 92

  @ Klaplong:

  Nou… als het klimaat dat ik graag schep er één is waarin domme mensen snappen dat het feit dat ze vroeger zo vaak lagere cijfers haalden op school dan sommige klasgenoten betekent dat ze het overzien en duiden van de grote verbanden en grote, ingewikkelde oorzaak-gevolg relaties die in nationale en internationale politiek nodig is beter aan anderen kunnen overlaten, dan weet ik dat zo net nog niet.

  Ik geef toe, misschien niet direct behulpzaam als een enigzins onbereikbaar ideaal maar het is wat mij betreft wel waar het over gaat. Die, al velen hebben het gezegd, zeer geslaagde emancipatie van de massa door politiek en techniek (vooral het internet, als podium van zelf-bevestiging) die inmiddels z’n nare kanten laat zien in enorme zelf-overschatting.

 65. 93

  @ Sikbock | 7 July 2009 | 23:27

  Wat wil je weten? Mijn indrukken? Zit om die reden namelijk al zo’n 1,5 jaar op zeer diverse lijntjes van Henk Bres. Dagelijks komt het op moslims uit. Kon zelfs live in een radio-uitzending met Geert komen op een zaterdagnacht. Uurtje of 1. Mijn vraag is wel gesteld, maar niet serieus behandeld…vind ik.

  Ach, ’t is ook allemaal wel na te lezen.

 66. 94

  En wat dan Sikbock, als het “lampje is gaan branden”?
  Noem eens een kat een kat?
  Gaan we luidkeels de polonaise dansend nekschotjes uitdelen, als we de wil van het volk, versie Wilders, belicht zien?

  Nee serieus, ik moet nog de eerste rechtse zien die daar een antwoord op kan of durft geven. Het lijkt wel of ze met genoeg moeten zijn voor ‘het’ kan gezegd worden. Wanneer het vuurtje gaat branden, dus.

 67. 95

  @ crachat: ik denk dat de doorsnee kiezer van wilders niet zo veel verschilt van kiezers die op andere partijen stemmen.. t lampje bij (sommige) conservatieven zal gaan branden als ze ontdekken dat die vriendelijke sociale buurman of die intelligente vrouwelijke collega PVV blijkt te stemmen.. opeens blijken dan alle vooroordelen niet meer te kloppen

 68. 96

  @ Sikbock:

  De vooroordelen dat de buurman een vriendelijk, sociaal persoon was en de vrouwelijke collega intelligent, bedoel je?

 69. 97

  @ crachat

  U leeft in de droom dat tot de komst van Filip Dewinter (zo heet ie toch?) en voor de komst van die nare Fortuyn en die provocerende van Gogh, alle Nederlanders eigenlijk verzetshelden waren?

  Is dat dan misschien wat u zo onaangenaam toeschijnt? Het bleke licht van de pijnlijke werkelijkheid. Dat het grote kwaad niet aan de helm te herkennen is, stahlhem of die dappere platte, dat het misschien toch wat banaler is dan ooit gedroomd?

 70. 98

  @ Rene: ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik vraag pas in allerlaaste instantie naar iemands politieke voorkeur

 71. 99

  Als we dan toch aan het benoemen zijn, is intelligentie niet de juiste eigenschap die de Wilders-stemmer van de rest onderscheidt.
  Ratio misschien wel. Of ‘temperament’.
  In mindere mate is dat ook toepasbaar op discussies over bijv. de AOW, maar de consequenties van eventuele beleidsverandering op de samenleving in de letterlijke zin van het woord zijn nihil.

  Misschien vragen symboolpolitiek en de uitlatingen van Wilders wel om slechts symbolische gebaren. Symptoombestrijding is in ieder geval niet nuttig, maar proberen inhoudelijk in te haken in een emotionele discussie is ook een kansloze onderneming.

  Ik vind dat je best iemand mag wijzen op het feit dat iemand poep praat, vooral als het er zo dik bovenop ligt, maar dat is misschien niet zo productief. Wel makkelijk, en grappig ook, soms. Het is inderdaad jammer dat een eigen programma, en een eigen lijn trekken, schijnbaar te moeilijk is voor de meerderheid van de partijen.

  Ik vraag me alleen af waarom je nog moeite zou doen om de discussie aan te gaan met een deel van het electoraat dat daar totaal niet vatbaar voor is. Iedereen die een poging waagt is onverstaanbaar door al het geschreeuw, en de korte aandachtsspanne van half Nederland.

  Is het de tijdsgeest, is het algehele stress, of moeten we ons met z’n allen niet zo aanstellen?

  Misschien heeft Wilders als enige begrepen dat je tegenwoordig 10 seconden te tijd hebt om ubderhaupt je punt te maken.

 72. 100

  @ Sikbock:

  Dus pas nadat jullie het hebben gehad over je buurman’s vrijwilligerswerk bij het asielzoekers centrum en je vrouwelijke collega’s doorwrochtte opinie over de status van “het zelf” versus “het geheel” in de hedendaagse politiek kom je erachter dat ze beiden PVV stemmen?

  Sorry hoor maar ga alsjeblieft weg. De gemiddelde PVV stemmer is zo stom als het achtereind van een varken en/of zo onwelriekend als wat er uit komt.

 73. 101

  @ parallax: .. het grote gebrek van de huidige partijen is denk ik dat ze niet begrijpen dat politiek voor een groot deel uit emotie bestaat..

  geneuzel over een dubbeltje hier en een kwartje daar zit een groot deel van de kiezers niet op te wachten.. De kiezer wil thema’s, een visie en een verhaal. Iets wat de gevestigde partijen ( muv van klein christelijk rechts en de PvD )niet bieden.. die komen niet verder als de winkel beheren en “het leven van de mensen een beetje leuker maken” ( copyright: wouter bos)

  verder denk ik dat je vooral op zoek bent naar wapens om wilders te bestrijden.. ik vrees dat je het dan ook niet gaat snappen

 74. 104

  Wat een spanningsboog sikbock, om toch weer te eindigen in aannames en onzinnige verborgen inzichten die je denkt te hebben in de ware aard van de grote denker die Geert Wilders heet.

  De kiezer moet dan maar gewoon weer voelen, want ze leert nooit.

  Jij ook niet.

 75. 105

  Nee, Klaplong.
  Het percentage Joodse mensen wat door de keurige Nederlander is genoteerd en ‘opgelost’ heeft iets te diepe indruk nagelaten om de Nederlander enkel met het idee Verzetsheld te connoteren.
  Mensen kan men nogal makkelijk indelen volgens bereidheid om van perspectief te wisselen en die met de walg om altruïstisch te kunnen zijn.

  Benieuwd wanneer jij met je oplossing komt.

 76. 107

  @99 succes met je animal farm project, zo snel mogelijk segregatie invoeren op basis van intellectuele capaciteit: PVV stemmers zijn zowiezo te dom om aan uw ideaal maatschappij mee te mogen doen.

 77. 108

  zeker characht; uiteindelijk draait alles misschien wel om snobisme.. de weldenkende/ fatsoenlijke stemmer kijkt neer op de pvv stemmer, de pvv stemmer kijkt neer op de linkse stemmer en de moslimstemmer kijkt op zijn beurt weer neer op de pvv stemmer en de weldenkende stemmer.. gezelligheid kent geen tijd

 78. 109

  ik denk dat je nog iets mist; ivm neerkijken en pvv en ‘op moslims’.
  Verder stems de moslim in mijn land vooral op ‘weldenkende’ partijen.
  Blijft er, o verrassing, nog eentje over in je veelkleurige telraam wat zowel ‘randdebiel’ als ‘tegen iedereen anders’ is.

 79. 110

  ja idd de pvv stemmers kijken natuurlijk neer op moslims ( schrijffoutje)

  Maar uiteindelijk stemt natuurlijk iedereen op zichzelf crachat! Al is het maar voor het zelfbeeld! Ook dat is inzicht! wat drink je? * proost met crachat *

 80. 111

  Zolang de keurige politiek niet durft de beestjes bij zijn naam te noemen en alle integratieproblemen onder het matras blijft schuiven, zullen opportunisten en kwakzalvers zoals de pvv blijven groeien. De oplossing dient niet gezocht te worden in het bestrijden van wilders maar in een interne renovatie en schoonmaak binnen regerend nederland. En persoonlijk zou ik heel graag zien dat ze beginnen met al die theoretische politicologen en andere logen die steeds.maar weer terugvallen op aangeleerde dogmas en traditionele polderpolitiek van de vorige eeuw. Ik nodig dan ook alle pvv bestrijders uit om dit te doen op een wijze die zin heeft: zorgen dat de massstemmer een fatsoenlijk alternatief heeft

 81. 113

  @Sickbock #89: ‘‘Het gaat geloof ik om de vraag of je “de PVV stemmer” kunt begrijpen. Behalve een paar uitzonderingen ( o.a. Klaplong) zie ik dat weinig mensen hier die sprong kunnen maken.

  De PVV-stemmer gelooft dat de moslims binnen een paar jaar de meerderheid zullen hebben in Nedreland en dan worden de meest vreselijke dingen voorspeld. Binnen 15, 20 of 25 jaar zou het al zover zijn.
  Ik heb al eens een keer uitgerekend dat als de moslims in Nederland de meerderheid willen halen, over 25 jaar, dat dan iedere moslima in Nederland tijdens haar vruchtbare leeftijd 2,5 kind per jaar moet baren. Oftewel, een moslima die nu 15 jaar is zal, als zij over 25 jaar 40 is, 60+ kinderen moeten hebben gebaard.

  Mocht ik begrijpen Sickbock dat u mij onder die categorie”niet begrijpers’ willen categoriseren dan moet ik dat klem ontkennen. Ik begrijp heel goed dat pvv-stemmers een fobie hebben.
  Ik vermoed echter dat u bedoelt te zeggen dat u hoopt dat ik ook, net als Klaplong (zal die blij mee zijn), geloof dat over een paar jaar de moslims de meerderheid zullen vormen.
  Ik moet u bij voorbaat teleurstellen. De kans dat ik persoonlijk koorknaapje word van de bischop van Roermond, acht ik groter.

 82. 114

  @ vandyke

  “Ik vermoed echter dat u bedoelt te zeggen dat u hoopt dat ik ook, net als Klaplong (zal die blij mee zijn), geloof dat over een paar jaar de moslims de meerderheid zullen vormen.”

  Vandyke, bedoelt u nu dat ik ook moet geloven dat we met een dergelijke waanzinnige groei van de moslimpopulatie te maken hebben?

  Of dat ik, net als u, niet geloof dat we, in absolute aantallen, overspoeld worden door moslims?

  Geef mij eens een lesje begrijpend lezen. Want ik kom er zelfstandig niet helemaal uit.

 83. 115

  @ Lord Wanhoop

  Het wordt wel een bijzonder draadje nu, als ik je eerdere opmerking even aan mag halen.

  @ pr

  Misschien eerst even goed lezen wat ik geschreven heb, voordat je weer gaat breinkotse.
  Ik ben best redelijk geweest in dit draadje, en ik weiger me nog langer te laten verleiden tot jou onzinnige gezeur.

  Dan is klaplong toch weer de enige waar je nog een zinnig gesprek mee kan voeren als puntje bij paaltje komt.

 84. 117

  Zit ik ineens weer in jouw kamp. Dat is niet de bedoeling! :-)

  Maar het wordt een lange dag. Ik moet even proberen Sargass links te laten liggen en me te concentreren op andere zaken. Studie bijvoorbeeld.

 85. 118

  Welk kamp wil je, Camp David of Kampen?

  Joh, het hele leven is een studie. Ik leer dagelijks, je moet er echter wel voor openstaan.

 86. 124

  @115, jammer dat je niet inhoudelijk de discussie aangaat, ik weet heel goed wat je geschreven hebt, voor jou is de PVV stemmer een sukkel die op de een of andere manier in zijn stemrecht ontkent dient te worden. Ik zie niet in hoe je dit in de praktijk kunt invoeren, je stelt voor iets in de zin van IQ discriminatie.

  Ervan uitgaand dat dit niet implementeerbaar is, welke andere manier zie jij om het probleem PVV/proteststemmer te controleren? Ik heb mijn analyse gepresenteerd in @111.

  Kom nou eens naar beneden!

 87. 128

  1) ik weet niet hoe je bij die onzin komt die je nu mij in de schoenen probeert te schuiven, anders dat je maar voor de zoveelste keer maar wat concludeert.

  2) Als je gelezen had dat ik niet geloof dat PVV-stemmers louter protest-stemmers zijn, dan had je je ‘analyse’, die overigens voornamelijk bestaat uit ontastbare vooroordelen en fortuynismes voor je kunnen houden.

  3) ‘kom nou eens naar beneden’ is precies de soort opmerking waar ik de builenpest van krijg. Het napraten van Wilders cs. is niet zo bijster origineel hoor, en bovenal, nietszeggend. Je suggereert dat ik de problematiek niet erken, omdat ik toevallig problemen heb met de vorm van politiek bedrijven van de PVV. Heb je me ooit zien schrijven dat er niets aan de hand is? Nee.

  Houd je ongeinformeerde aannames op basis van louter zwart-wit denken dan a.u.b. voor je.

  Je simplistische gelul is vermoeidend aan het worden.

 88. 129

  Ja, van dat autoritaire toontje krijg ik ook zwerende bulten op m’n balzak van. ‘Jullie moeten dit’ , ‘lees oproep en ga naar de inhoud’.

  Godverdomme, als ik zo tegen m’n collega’s zou doen zou ik in no-time een knal voor m’n harses krijgen. En voor m’n werk word ik *betaald*.

 89. 130

  Zwerende balzak-bulten zijn niet zo ernstig gronk. Goed kaalhouden, zeg maar zo als je schedel. De pus van de balzakbulten (geloof het of niet) heeft een onweerstaanbare erotiserende werking op vrouwen….probeer maar eens!

 90. 131

  Vele mensen keren de politiek de rug toe.

  Waarom zouden ze het proberen te begrijpen.

  Kwesties als de Westelijke Sahara.

 91. 132

  @121: Wat heeft je identiteit met stemmen te maken? Ik stem gewoon op de partij die naar mijn beoordeling het beste programma heeft. Zou mooi zijn als meer mensen dat eens deden.

 92. 135

  @127: Voor of na mei 2002? Is er sindsdien iets wezenlijks veranderd in de traditionele politieke partijen om te voorkomen dat er opnieuw populistische schreeuwers zoveel aanhang kregen (Rita, Geert)?

  @128, Die onzin komt uit o.a. de volgende quotes uit jouw reacties:
  – In reactie op Wilders is er geen goed antwoord mogelijk.
  – …Omdat die bezorgdheid gebaseerd is op flauwekul. Althans, de zogenaamde verklaring daarvoor.
  – Wat heb ik met PvdA-stemmers te maken?
  – Ik vraag me alleen af waarom je nog moeite zou doen om de discussie aan te gaan met een deel van het electoraat dat daar totaal niet vatbaar voor is

  Raar genoeg geef je zelf ook aan: Wilders is niet het probleem, ‘het volk’ als collectief is het probleem. Collectief, verbitterd, verongelijkt, ontevreden, en onverzadigbaar.

  @129 Ik bedoel zeker niet autoritair over te komen, en ik draag liever geen verantwoording over wat er met jouw balzak aan de hand is, maar het is af en toe alsof de grammatica en het toontje van de discussie belangrijker gevonden worden dan de inhoud en het werken aan oplossingen.

  In mijn werk, als ik niet op tijd met doelgerichte oplossingen kom, lig ik er uit, en daar heb ik af een toe een knal voor mijn kop voor over. Het ergert me dat de Nederlandse politiek weg komt met een struisvogelbeleid, bedacht en uitgevoerd door incapabele mensen die over het algemeen geen andere werkervaring hebben dan in de (semi)overheid en politiek.

 93. 139

  @ 137: En dat doet Wilders inderdaad.

  Ik had graag gezien dat Hassan juist op de laatste alinea van de brief in ging en de onzin die daar in staat ontkrachtte. Al snap ik wel dat het op een gegeven moment vermoeiend wordt.

 94. 140

  @139. Ben ik met je eens. Ik richtte me hier op enkele andere bloggers die wilders continu afkraken maar niet in (durven??) gaan op waar het verschijnsel wilders vandaan komt, hoe hij aan zijn aanhang komt (argument: stemmers zijn dom), en hoe deze aanhang weer terug te krijgen bij “fatsoenlijke” politieke partijen. Telkens als er gevraagd wordt om hierover mee te discussieren geven ze niet thuis en wordt er op de man gespeeld.

 95. 141

  De Wilders-gang is een protestkliek, a la boer Koekoek. Wilders doet bovendien aan lijkenpikkerij door zich met Fortuyn te vergelijken, nee zich zelfs als de grote opvolger te presenteren. Wilders zou in zijn handen mogen knijpen als hij Fortuyn’s voeten had mogen kussen. Hij is namelijk een redelijk domme en bekrompen figuur, i.t.t Fortuyn. Dat de potentiele stemmers op de PVV dat niet inzien is mij een raadsel.
  De PVV is een one-issue partij in zijn oplossingsgedachtengoed. Wast er ook allemaal fout gaat in Nederland: het is de schuld van de Islam!!!!!! Hallelujah, daar hebben we de schuldige.
  In haar simpelheid qua oplossingen is de NSB van toen vergelijkbaar met de PVV van nu.
  Vervang Joden door Islam en je bent klaar.

 96. 142

  141. Hansen, kun je je verhaal ook feitelijk onderbouwen? De vergelijken Joden met islam gaat werkelijk nergens over. je reactie getuigt van een redelijke domheid en een enorme bekrompenheid.

 97. 143

  Lord Wanhoop en Klaplong
  beide namen getuigen al van ziekte. Is die ziekte niet een beetje op jullie bovenkamer geslagen??
  Als je reactie 141 niet snapt ligt het probleem toch bij jullie vrees ik.
  Met simplisten als jullie aan de macht gaan we natuurlijk de heilstaat tegemoet.
  Denk hetn iet.