Harm Post: ‘We sussen ons geweten met een spaarlamp’

Sargasso plaatst de serie Tien over Groen van Duurzaamnieuws.nl door op haar site.

Harm Post, directeur van Groningen Seaports, het bedrijf dat de haven in Delfzijl, de Eemshaven en de omliggende bedrijventerreinen beheert, pleit voor een ‘econologische’ bedrijfsaanpak. “Ondernemers moeten flinke winsten kunnen maken met duurzaamheid.”

1. Wat betekent duurzaamheid voor u persoonlijk?
Duurzaamheid is wat mij betreft een verantwoorde combinatie tussen economie en ecologie, oftewel ‘econologie’. Via de haven probeer ik zo’n econologische bedrijfsaanpak te stimuleren. Hoe kun je goede en soms wat zware industrie vestigen aan de rand van de Waddenzee? De bottom line: combineer economie en ecologie.

2. Waarom is duurzaamheid zo belangrijk voor u?
Omdat het wel duidelijk is dat we de planeet aan het uitwonen zijn. De footprint die wij zetten als mensen, die kunnen we niet volhouden als we doorgaan zoals we nu doen.

3. Moet u zich vaak verantwoorden voor uw gedrag hier in de haven?
Dat valt eigenlijk mee omdat we ook aantoonbaar dingen doen die compenseren dan wel ervoor zorgen dat de industrieën hier de schoonste zijn in hun soort.

Kijk, we willen allemaal wel dat het licht het doet als we op het knopje drukken. Greenpeace heeft een heel andere filosofie. Die zegt: allemaal een dikke trui aan, verwarming op 18 graden en dan kunnen er vijf centrales worden afgebroken in plaats van dat er vijf bij moeten. Dat klopt rekenkundig, maar niemand doet het. Het is ook niet realistisch, want vervolgens koopt de hele natie een led-tv als er een WK Voetbal is. We sussen ons geweten met een spaarlamp en vervolgens doen we allerlei dingen die meer stroom verbruiken.

4. Hoe houdt Groningen Seaports rekening met duurzaamheid?
We hebben twee jaar geleden een duurzaamheidscoördinator aangetrokken. Die moet ervoor zorgen dat we aan het eind van dit jaar honderd procent duurzaam inkopen volgens de richtlijnen van Agentschap NL. Van schilderij tot diner, van broodje tot papier en van inkt tot auto.

Ook zijn we vijf jaar geleden bewust lid geworden van de EcoPorts Foundation, een door de EU in het leven geroepen stichting die havenbedrijven de maat neemt ten aanzien van de mate waarin zij duurzaam opereren. Dan gaat het om vragen als: maai je gewoon al het gras af of doe je aan ecologisch bermbeheer? Wat voor hout gebruik je in de haven? Wat voor soorten verf? Ons lidmaatschap is nu één keer verlengd en we zijn bezig met de tweede.

5. Hoe zou duurzaamheid het best toegepast kunnen worden binnen grote bedrijven?
Bijvoorbeeld de manier waarop de chemie-industrie bezig is om zich te vergroenen. Ze geven rekenschap aan het feit dat ze het milieu belasten en willen daar serieus wat aan doen. Ze gebruiken groene grondstoffen, lozen geen afvalwater meer, maar – ook al is het duur – zorgen er zelfstandig voor dat er een afvalwaterzuivering komt waar ze het heen kunnen brengen. Ondanks dat ze het nog in de Eems mogen spuien, doen ze dat toch niet. Ze hebben ook een groot algenproject op stapel staan om de CO2-uitstoot die ze produceren te binden aan algen. Die algen gaan vervolgens naar de veevoerindustrie.

6. Is er een groene actie waar u heel trots op bent?
Toen de industriële ontwikkeling in de Eemshaven de afgelopen twee a drie jaar goed op gang kwam, moesten wij met stoom en kokend water een natuurcompensatieplan maken. Daar is een pakket uitgekomen van 20 miljoen euro. Van 50 hectare landbouwgrond is natuurgebied gemaakt; 20 hectare kwelders zijn opgekocht om die te laten aansluiten bij dat natuurgebied, elf garnalenvissers zijn uitgekocht in de Dollard zodat de bodem niet meer wordt vernield en we betalen een vijfjarig monitoringonderzoek naar zeehonden en bruinvissen. Dat hebben we, dat zeggen de milieuorganisaties zelf ook, in recordtijd voor elkaar weten te krijgen. Dat de omwonenden het ook steunen, daar ben ik trots op.

7. Wanneer besefte u dat u iets met duurzaamheid moest gaan doen?
Ik kom veel in andere delen van de wereld. Dat is bij mij wel de katalysator geweest. Wij staan hier al te juichen als we drie kolencentrales binnenhalen in de Eemshaven. In China is een tienjarenplan in uitvoering waarbij elke week één centrale wordt geopend, anders kunnen ze de binnenlandse vraag niet aan. Het gemiddelde energieverbruik van de gemiddelde Chinees en een westerling zoals jij en ik is 1 staat tot 150. We hebben dus niet het recht als westerse samenleving die het gros van de vervuiling veroorzaakt heeft, om daarover ons vingertje op te heffen. Eindelijk neemt de welvaart van die volkeren toe, dus die willen een koelkast, centrale verwarming en een auto. Alles wat wij ook hebben. Dan kun je niet zeggen: dat moet je niet doen hoor, want daar vervuil je de wereld mee. Dat is een soort modern kolonialisme.

8. Wat moet er dan gebeuren om bij iedereen het duurzame knopje om te krijgen?
Dat klinkt misschien dramatisch, maar ik denk dat er eerst wat ergere dingen moeten gebeuren. Wanneer hebben wij een vermogen geïnvesteerd in onze dijken? Na de watersnoodramp van 1953. Dan kan er opeens van alles. Dan wordt er niet langer gediscussieerd over wat het allemaal kost en waar het vandaan moet komen. Dan gebeurt het gewoon. Ik ben van de theorie ‘de wal keert het schip’. Als mensheid zijn we niet verloren. We zijn in staat om zo ontzettend snel te veranderen dat we er allemaal van staan te kijken.

9. Waar zou duurzaamheid de komende jaren het meest mee geholpen zijn?
Decentrale opwekking van energie. Dat jij en ik drie zonnepaneeltjes op ons dak hebben staan, dat we meer produceren dan we zelf nodig hebben en dat terugleveren aan het net. Dat vereist geen subsidie, alleen een gegarandeerde prijs voor het terugleveren van energie. Dan wordt het sexy en gaat een hele meute mensen meedoen.

Dat minister Van der Hoeven van Economische Zaken in haar laatste week haar voorstel terugtrekt om duurzame energieproducenten hun stroom met voorrang aan het net te laten leveren, vind ik echt schandalig. Dat is de doodsteek voor ondernemers en particulieren om te investeren in groene energieopwekking. Ondernemers moeten geld kunnen verdienen met duurzaamheid en er flinke winsten mee kunnen maken. Dan gaan de ondernemers voor elkaar krijgen wat de politiek niet lukt.

10. Wat is de eerstvolgende groene actie die we van u kunnen verwachten?
Het Eemshaven Pact, een overeenkomst tussen zes milieuorganisaties (Waddenvereniging, Stichting Wad, Natuurmonumenten, Groninger Landschap, Natuur- en Milieufederatie en Staatsbosbeheer) en Groningen Seaports, Nuon en RWE over hoe wij econologie in de havens de komende jaren vorm gaan geven. In dat pact staan dingen als een groene havenvisie, de maximale uitstoot van de centrales die groener is dan de wet voorschrijft, hoe je verantwoord kunt baggeren, et cetera. Die overeenkomst moet in de eerste helft van 2011 z’n beslag krijgen. In ruil voor dit pakket beloven de partijen verdere bezwaarprocedures te staken.

Duurzaamheid: een modewoord of blijvende term? In deze nieuwe tweewekelijkse serie vraagt Duurzaamnieuws.nl aan bekende Nederlanders hoe zij over duurzaamheid denken. Hoe hebben zij thuis en op het werk met duurzaamheid te maken en hoe gaan zij hiermee om?

Door Nicole Besselink

 1. 1

  Weer zo’n directeur zonder zelfs maar de meest basale (technische) kennis van zaken: er gaat echt geen enkele centrale dicht als we allemaal de verwarming iets lager zetten, wel kunnen we dan wat langer profiteren van onze gasbel.

  Probleem is dat compensatie de boel hooguit verschuift, maar milieubelasting niet echt helpt. Natuurgebied elders is leuk om een deal met actiegroepen te bereiken, maar doet helemaal niets met de vervuilende uitstoot.

  Wel vreemd om enerzijds samen te werken met de gevestigde belangen die decentrale opwekking tegenwerken en anderzijds de minister te bekritiseren op dit zelfde punt.

 2. 3

  Volgens mij wordt er al leuk verdiend aan zwaar gesubsidieerde en volledig nutteloze windmolens. Maar ja he, rupsje nooit genoeg.

 3. 4

  De man is zo blij dat zijn haven na jaren van nutteloze fossiele subsidie, eigenlijk gebruikt gaat worden.
  Hij leidt zijn gasten rond op een naar benzine stinkende solex.

  Ik gok er echter op dat die kolencentrales vroegtijdig gaan sluiten.
  Wie wil er nu, en straks iedereen zijn handen vuil maken aan kolenstroom?

  En als er toch nog bedrijven zijn die dat durven, leggen we een extra norm op.

  Overigens. meneer Post, CO2 uit kolen, die in algen terecht komt en daarna veevoer, komt uiteindelijk toch weer in de biosfeer. Dus telt dat niet als “CO2 opvang”

  Zorg nu maar dat er een echte windmolen fabriek komt, daar in de Eemshaven.

 4. 8

  @7 mooi dat je erkent dat windmolens een goed gevoel geven. Dat blijkt bij 70% van de Nederlanders zo te zijn.
  En dat ondanks die voortdurende fossiele propaganda. Wie betaalt dat?

  Maar de onzin over extra brandstofverbruik, dat is uitsluitend te wijten aan slecht beheer door de kolen- kern- en gascentrale exploitanten, in het buitenland.
  Je idool heeft dat niet uit nederlandse centrales, want die worden juist keurig optimaal geregeld.
  Zijn verhaal is waarschijnlijk gebaseerd op amerikaanse kolencentrales. In gebieden waar ze alleen maar kolencentrales hebben. En geen windparken. Dus die koppeling is al helemaal verzonnen.
  Er zijn dus gebieden in de VS waar ze de dagelijkse veranderende vraag volgen door kolencentrales in deellast te laten draaien.
  Dat is niet optimaal. In de VS.

  In Nederland komt dat veel minder voor, omdat onze voormalige overheids energie bedrijven heel netjes geinvesteerd hebben in een scala aan snelle en langzaam regelbare centrales, en dat steeds blijven doen. Zo laten ze een spoor van goede maar uit de mode geraakte centrales achter. Ondertussen hebben ze 30 GW centrale vermogen, waarvan maar 15 GW nodig is, maximaal.
  In jouw favoriete manier van liegen: onze fossiele energie bedrijven hebben een centrale park, dat nooit met een hoger rendement draait dan 15%.

  Doordat lepair amerikaanse keuzes, (regelen met kolencentrales) onterecht ook voor nederland aanneemt, is zijn verhaal onzin.
  lepair deed ook geen studie naar energie techniek, maar geeft slechts een manier waarop je verhullend met cijfers kunt goochelen.
  Je verwijst dus al jaren naar onzin.
  Kom zelf eens met een goede argumentatie.

  Voor Nederland zijn geen deellast cijfers bekend, omdat de energie bedrijven die geheim houden.
  We weten alleen dat ze zwaar investeren in eenheden waarmee ze deellast verliezen minimaliseren.
  Daarom zijn de uitganspunten van Bart Ummels en de KEMA, Nederlandse centrales stoken met een optimaal rendement, ook het dichtst bij de werkelijkheid.
  Bovendien is er tot nu toe geen energie exploitant geweest dat die aanname heeft bestreden.

  Kortom Windparken reduceren lineair de hoeveelheid CO2 die we veroorzaken met fossiele centrales. Hoog tijd dat onze eigen duurzame stroom belastingvrij gebruikt kan worden. En dat de fossiele vervuiler gaat betalen en de armoede krijgt waar hij voor kiest.

 5. 11

  @9 die 70% van alle Nederlanders, die windmolens de beste keus vindt, weten donders goed dat windmolens schoner en goedkoper zijn dan kolencentrales. Simpele feiten, ieders kennis.

  Alleen voor jouw beweringen is geloof nodig.
  Daarom moet je zo hard roepen, niemand gelooft je.

 6. 12

  @ Wiki Windparken Henkie
  Er is nog nooit iemand geweest die mij een behoorlijke financiële kosten-baten analyse van een windmolen heeft kunnen geven. Meestal krijg ik verwijzingen naar vage en dubieuze websites en uitgebreide blabedibla verhalen.
  Vertel mij ook maar hoeveel subsidie op de kolenstroom zit.
  Ik heb niets tegen windmolens, maar ze moeten wel echt geld opleveren!

 7. 13

  Wat naïef van me om te denken dat windmolens energie moeten leveren. Ze moeten natuurlijk geld leveren! Ik was even mijn Hollandse prioriteitenlijstje kwijt, eens kijken…
  1) snel geld verdienen
  2) opportunistisch meelullen over econonomololobologie
  3) hou bevolking tevreden met cake en suikergoed. Het liefste wat ingewikkelds dat een tijdje blijft hangen als een soort ‘duurzame investeringen’ (hihi). Misschien wat met moslims, DE elite, linkse hobbies en ander Groot Onrecht waardoor we kwaad onze navel blijven inspecteren.
  4) buitenlanders de les lezen (dat noemen we dan NL Gidsland hihi)
  5)
  6)
  ..

  46) investeren in doelen met een langer termijn dan een kabinetsperiode met oog op toekomstig welzijn van Nederlandse bevolking.

 8. 14

  Hoe zou duurzaamheid het best toegepast kunnen worden binnen grote bedrijven?

  Net als met je inkoop/integrale logistiek, offertes vragen/ uittekenen. Als een plan en onderdeel van elk takenpakket…enzo

  In de gemeente Leeuwarden staan circa 19.000 lantaarnpalen. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven na te gaan of er nieuwe toepasbare ontwikkelingen op het gebied van de energiebesparing op openbare verlichting mogelijk zijn. Daarvoor zijn 14 experimenten ontwikkeld. Van het uitzetten van verlichting tot dynamische ledverlichting.

 9. 15

  @Harry
  Het is maar wat jij fatsoenlijk noemt.
  En welke context jij acceptabel vindt.
  Het zou natuurlijk best kunnen dat jij een website die stelt dat 1+1 2.0 is, dubieus vindt

  Is het feit dat er wereldwijd, sinds 2009, meer windpark vermogen dan fossiel opwek vermogen gebouwd wordt, goed genoeg?
  In 2009 werd wereldwijd 90 GW windpark vermogen bijgebouwd, kostte ca 100 miljard.
  Denk je echt dat die investeerders zo veel geld mogen uitgeven als dat geen goede business case is? Looptijd de komende 20 jaar.
  http://bit.ly/windworldw

  Erken je dat de fossiele sector in Nederland jaarlijks 7 miljard staatssteun krijgt?

  Dus dat daarmee elke wind business case scheef wordt, als die moet concurreren met Nederlandse kolenstroom?
  Bijvoorbeeld de Eemshaven, waar ze een gat in de lucht springen als er eindelijk na 20 jaar geld in het water gooien wat kolenschepen aanmeren.

 10. 17

  @Henkie
  Beantwoord mijn vragen, dat is het enige dat ik vraag.
  @
  Jantie
  Het enige dat Bas Eickhout zegt, is dat er helemaal niet zoveel gesubsidieerd wordt, maar dat de bedrijven er ontzettend veel aan verdiend hebben. Het wordt tijd dat ze gaan betalen voor de “vervuiling” volgens Bas Eickhout.

  Maar, beste mensen, hoop blabedibla en weinig concreets over windmolens.
  Cervantes had er een leuker verhaal over.

 11. 20

  @Henk,
  Dat was een mooi duidelijk tabelletje. Het blijkt dus dat we ruim € 1.000.000,- subsidie (= belastinggeld) moeten betalen om een 15MW windmolenparkbezitter een kleine € 500.000,- winst te kunnen laten maken.
  Uiterst twijfelachtige zaak, zeker als je dit doorrekent naar landelijk niveau!

 12. 22

  @Daalderwind
  Pardon meneer Daalder, wilt u mij niet tutoyeren?
  En uw verhalen ken ik inmiddels wel, behoeft geen verder commentaar.

 13. 24

  @Harry, mooi dat je die cijfers duidelijk vind.
  Maar je moet het wel toepassen in de context waar het voor bedoeld is, jij verplaatst het naar een andere context, en dan komen er nog wat cijfers bij.

  Het is een berekening voor de windpark investeerder en exploitant.
  Die leveren de stroom af voor de kale prijs en vergeten die dan.

  Jij gaat kijken vanuit het “we” perspectief.
  In die context moet je ook de BTW en Energiebelasting in komsten weer meerekenen.

  De staat, wij, investeren dus ca 1 miljoen SDE subsidie
  Maar wij, de staat dan, krijgen daar ca 3 miljoen BTW en Energiebelasting voor terug.
  Dus de staat investeert 1 miljoen en dat levert 3 miljoen inkomsten op voor de staat, en slechts 0,5 miljoen voor de ondernemer.

  Leg jij nu eens uit waarom de staat niet wat meer geld weggeeft om dergelijk rendement op geinvesteerd vermogen te scoren?
  EZ, EL&I, is een dief van onze portemonnee.
  En een heel zekere deal, want die SDE wordt waarschijnlijk elk jaar lager als de prijs stijgt, maar de belasting inkomsten, daar gaan ze zelf over.

  Ik hoor graag jouw uitleg, waarom “we” niet veel meer van dergelijke lucratieve investeringen doen.

 14. 25

  Ik begrijp uit jouw verhaal dat het nog erger is dan ik aan de hand van het tabelletje vaststelde:
  – Wie betalen nu de BTW en Energiebelasting?
  Juist, de eindgebruiker, de echte werkende mensen, de belastingbetalers.

  Het is dus helemaal niet lucratief, het is een geldrondpompmachine waar vooral o.a. Siemens als leverancier van turbines beter van wordt.

  Het wordt pas lucratief als die windmolens een behoorlijk financieel rendement gaan leveren en zo te zien zit dat er voorlopig niet in!

 15. 26

  Nee, het is heel simpel, de basisprijs van elektriciteit is te laag. De schade die fossiele opwekkers aanrichten zit er niet in verwerkt. Die schade betalen we nu ook al, maar dan via de belastingen en via de persoonlijke ziektekostenverzekering.

  Daar wordt Siemens overigens ook beter van, want ze leveren ook kolencentrales.
  Er gaat 7 miljard subsidie naar de fossiele sector.

  In dit geval verlaagd de subsidie de betaalde belasting een beetje.
  Bedrijven krijgen niet alleen subsidie, maar mogen zo’n investering ook gedeeltelijk aftrekken van de omzet.

  Dat is vergelijkbaar met niet alleen hypotheek rente aftrek, maar investerings aftrek voor burgers.
  Waarom doen burgers dat niet als ze meehelpen het overheidsbeleid te realiseren?