Handhaaf de regels voor natuurbescherming

Foto: foto van de auteur

ELDERS - Waardevolle natuurgebieden in de Baltische landen en het natuurbeschermingsbeleid van de EU.

Het natuurpark Ķemeri, even ten westen van Riga (Letland), is een 38. 165 hectare groot gebied met bossen, meren en moerassen. Het is in 1997 als beschermd natuurgebied aangewezen en sindsdien met steun van de Europese Unie toegankelijk gemaakt voor natuurliefhebbers, vissers, vogelaars en ’s winters voor langlaufers. Kemeri is vanouds een kuuroord vanwege de daar aanwezige zwavelbronnen. In de dorpen Lapmezciems en Ragaciems aan de Golf van Riga zijn bescheiden toeristische voorzieningen.

Een van de meest waardevolle delen van het natuurpark is het Lielais Ķemeru tīrelis moeras, een hoogveengebied met talloze vennetjes waar op houten vlonders een wandelpad is uitgezet van drie kilometer. Er groeien bijzondere soorten mossen en orchideeën. In het Kanieris meer is ook zo’n wandelpad op vlonders gemaakt met een uitkijktoren voor vogelaars. De roerdomp en de zeearend moeten er te vinden zijn. Mensen kom je er nauwelijks tegen.

zilverreiger

Er zijn meer waardevolle natuurparken in de Baltische landen.  In Litouwen is de Koerse Schoorwal, Kuršių Nerija National Park, een door de UNESCO beschermd natuurgebied, de moeite waard. Het is een bos- en duingebied op een smalle, honderd kilometer lange strook tussen de Oostzee en een binnenwater. Een deel van de strook ligt op het grondgebied van de Russische enclave Kaliningrad, het voormalige Oost-Pruisische Koningsbergen. Het vissersdorp Nida (Nidden) is bekend vanwege het voormalige zomerverblijf van de Duitse schrijver Thomas Mann.

duinen Koerse Schoorwal

Vanwaar al deze toeristische informatie? Terug van vakantie in de Baltische landen, waar ik onder meer deze natuurgebieden heb bezocht, zag ik dit bericht over “de meest succesvolle openbare raadpleging in de geschiedenis van de Europese Unie.” Een half miljoen Europeanen (520.325 in totaal) heeft de Europese Commissie laten weten dat niet getornd mag worden aan de regels voor natuurbescherming. Het tot nu toe gevoerde natuurbeschermingsbeleid (de vogel- en habitatrichtlijn, het Natura 2000 programma,  het biodiversiteitsbeleid, alle investeringen in natuurgebieden zoals het Kemeripark in Letland) wordt kennelijk gewaardeerd. De resultaten van het beleid die in vele beschermde natuurgebieden zichtbaar zijn scheppen echter ook verwachtingen. De EU doet er goed aan haar toch al wankele reputatie niet te grabbel te gooien door afbraak van een beleid dat veel burgers nu juist wél positief waarderen.

In de voormalige Oost-Europese staten zou afbraak van het natuurbeschermingsbeleid extra tragische gevolgen hebben. Zonder Europese steun belandt natuurbescherming ongetwijfeld onderaan op de prioriteitenlijst van regeringen die allereerst bezig zijn het land economisch verder te ontwikkelen. Dat betekent meer wegen, bedrijfsterreinen, agro-industrie, afvalverwerkingsproblemen, stijging van het gebruik van fossiele energie: allemaal bedreigingen van de nog aanwezige natuur.  Natuurgebieden die op verantwoorde wijze toegankelijk gemaakt worden voor toeristen en dagjesmensen kunnen bijdragen aan steun van de burgers voor investeringen in natuurbehoud. De milieubeweging zal ook groeien als het effect van milieubeschermingsmaatregelen voor grote groepen mensen zichtbaar is, zoals we in Nederland het water schoner hebben zien worden. En het in stand houden en waar nodig uitbreiden van regelgeving op dit gebied is ook een steun in de rug van de vele vrijwilligers in natuurbeschermingsorganisaties die in alle lidstaten hun best doen om de natuur niet te laten lijden onder het rücksichtsloze neoliberale streven naar economische groei. Het is te hopen dat de Europese Commissie ook bereid is naar hen te luisteren.

moeras in Kemeri park

[foto’s van boven naar benenden: het wandelpad door het het Lielais Ķemeru tīrelis moeras (Kemeri-park, Letland) zilverreiger in het Kanieris meer (idem), duinen op de Koerse Schoorwal bij Nida (Litouwen), luchtspiegeling in het Lielais Ķemeru tīrelis moeras]

 

Reacties (12)

#1 Inkwith Barubador

Tja, wij hebben hier de meeste natuurgebieden al opgevreten, maar die Oost Europeanen mogen dat natuurlijk niet.

 • Volgende discussie
#3 Henk van S tot S

@2:
Vraagje?
Ben je nu ineens echt zo voor de natuur, of is dit gewoon een ander maniertje om je af te zetten tegen alternatieve energie, waarin je in zeer veel van je postings blijk geeft ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 JANC

@3: Dat laatste dus.

Waarbij dat met vogelsterfte ook met een flinke schep zout genomen moet worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jan van der Laan

@4
Bekend in deze context was het aantal geschatte windmolenslachtoffers van Steenarend in Californië. Het aantal slachtoffers was groter dan het aantal Steenarenden in de hele USA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jos van Dijk

@2: Dit gaat niet over bescherming van de natuur. Dit is volgens mij het verhaal van iemand die op de eerste plaats maling heeft aan de overheid en dus ook aan de pogingen van de overheid om de aarde te behoeden voor de gevolgen van de klimaatverandering. Klimaatscepticus Zeilmaker gelooft alleen in zichzelf en pronkt met de redding van een torenvalk, waarbij hij suggereert dat de overheid dit zou verbieden. Wat een onzin!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Anton

@3: Ik ben heel pro natuur. Daarom probeer ik de aarde te behoeden voor de hysterie van de carbofoben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

Je bent compleet irrelevant, Anton.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Cerridwen

Het is te hopen dat de Europese Commissie ook bereid is naar hen te luisteren.

Waarom zou de Europese Commissie dat niet doen? Je noemt nergens dat de EC plannen heeft om de bescherming van natuurgebieden te versoepelen.

@1: Vreemde reactie. In Nederland is alle natuur het gevolg van menselijk ingrijpen in het landschap, en inmiddels wint de natuur in Nederland weer terrein (ten koste van de landbouw).
Voor Oost-Europa geldt dat er geen enkele reden is om daar unieke natuur op te offeren ten behoeve van economische groei; ze hoeven onze fouten toch niet te herhalen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Cycloop

@9: De natuurwaarde van het Nederlands cultuurlandschap holt enorm achteruit doordat er steeds intensiever geboerd wordt. Met name het weidelandschap. Je ziet het aan de aantallen weidevogels. Werden er in de jaren 70 nog zo’n 600.000 paren veldleeuweriken geteld. Nu zijn dat er nog 60.000. Daar weegt de toename van de natuur ten koste van de landbouw nauwelijks tegenop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Schuur

@2: Ik mag aannemen dat je ook tegen gemotoriseerd verkeer bent? De hoeveelheid roadkill die je dagelijks op het asfalt aantreft is ook redelijk aanzienlijk en doet je waarschijnlijk ook tranen met tuiten huilen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Noortje
 • Vorige discussie