Haatzaaien

COLUMN - Zie het plaatje hieronder. Ik kreeg het op Facebook en besloot het te ‘sharen’. Verschillende mensen ‘liken’ het dan. Daar is niets mis mee. Het is vergelijkbaar met een vriendschappelijke por: een bevestiging dat je het met elkaar eens bent. Zonder dat soort gebaren zouden we ons geïsoleerd voelen. Nogmaals, er is niks mis mee.

haatzaaierij

Maar het levert natuurlijk ook niet zoveel op. De vraag is: wat doe je wérkelijk? Ik ben in elk geval geen held. Ik kan alleen antwoorden dat ik onlangs iemand heb aangesproken op een evident racistische uitlating. Het helpt dat ik bijna vijftig ben, dat geeft je enig (onverdiend) gezag. En ik heb dus een plaatje ‘geshared’. Niet bepaald veel.

Ik zou misschien méér doen als ik beter zou begrijpen wat er feitelijk speelt. Ik snap echter maar een paar dingen:

 1. Met zijn uitspraak dat er minder Marokkanen in Nederland zouden moeten zijn, is Wilders een grens over gegaan.
 2. Het zat eraan te komen. Op een in september vorig jaar in Den Haag georganiseerde PVV-manifestatie doken verschillende extreemrechtse types op, waarvan Wilders zich toen niet distantieerde. Dat kan hij ook niet, want dat zou politieke zelfmoord zijn. Nu lijkt hij dus in hun kamp beland.
 3. Wie Wilders’ woorden niet afwijst, heeft iets uit te leggen. Daarover zijn uiteenlopende opiniemakers als De Telegraaf en Tofik Dibi het eens.

Tot zover wat ik denk te weten. De echte vraag is echter niet of Wilders een racist is maar waarom hij publiek trekken blijft. En nu weet ik het allemaal wat minder zeker.

Niet alle PVV-stemmers lijken me racisten. De sympathisanten die ik wel eens spreek, zijn zulke beroerde mensen niet. Ze weten heel goed dat Wilders vooral ketelmuziek maakt en geen potten kan breken. Wat ze ook weten is dat zij minder profiteren van de globalisering dan mensen met hoge opleidingen en internationale netwerken. Het zijn geen racisten, het zijn mensen die een racist benutten om zand te strooien in een globaliseringsmachine die niet werkt in hun voordeel.

Althans, zo denk ik dat de vork in de steel zit. Als ik gelijk heb, is het contraproductief om van PVV-stemmers te verwachten dat ze zich distantiëren van Wilders’ racisme. Henk en Ingrid zullen die eis alleen maar uitleggen als de zoveelste poging van ‘de’ elite om te tonen dat ze moreel superieur is, terwijl ze de echte problemen negeert. Het is productiever als we eindelijk eens serieus inzetten op een eerlijkere verdeling van de lasten en lusten van de globalisering.

 1. We hebben financiële autoriteiten nodig die niet alleen kiezen voor financiële winst maar ook begrijpen dat deze niet ten nadele mag gaan van maatschappelijke cohesie.
 2. We hebben bestuurders nodig die een Kamerlidmaatschap niet zien als een fase in een carrière die ze brengt naar het buitenland, maar als een dienst aan de gemeenschap.
 3. We hebben wetenschappers nodig die niet alleen worden gelezen door een handvol internationale collega’s, maar die à la Minnaert of Presser tevens schrijven voor de samenleving.
 4. We hebben kunstenaars nodig die alleen niet het respect willen van een internationale avantgarde, maar ook hun verantwoordelijkheid nemen in de culturele educatie.

Dit is nogal abstract. Alleen van het derde punt weet ik hoe ik het handen en voeten kan geven, van de andere drie niet. Mijn conclusie is dus bescheiden: als we willen verhinderen dat een man als Wilders aanhang blijft houden, moeten we beginnen de zorgen van die aanhangers serieus te nemen. Eisen dat ze zich van Wilders’ racisme distantiëren, is net zoiets als een plaatje sharen op Facebook: er is niets verkeerd mee, maar het is onvoldoende.

 1. 1

  Het zijn geen racisten, het zijn mensen die een racist benutten om zand te strooien in een globaliseringsmachine die niet werkt in hun voordeel.

  Mensen zouden zich veel bewuster moeten zijn van de gevolgen van hun standpunten en daden. Men denkt te vaak dat het ok is als je het maar niet meent. Maar uiteindelijk, op de Godwin af, vielen de slachtoffers in WOII niet alleen door de architecturen van het systeem, maar vooral ook door de vele gewone mensen die daaraan meewerkten, om hun eigen, vaak begrijpelijke, redenen als angst, gehoorzaamheid en opportunisme.

  We zouden eens meer moeten nadenken over wat eigen verantwoordelijkheid nu werkelijk betekent. Niet ‘de overheid bouwt een test en als je het fout doet ben je af’, niet ‘we jagen je op kosten door een schimmig claimstelsel’ maar werkelijk zelf nadenken over ethisch handelen, over de gevolgen van je daden en uitingen, over de grenzen daaraan. Kunnen we daar niet eens aandacht aan geven?

 2. 2

  Wilders heeft in zij beruchte speech een bewuste retorische drieslag ingebouwd: minder PvdA, minder Brussel, minder Marokkanen. Hij stuurde derhalve aan op scanderen en wist precies waar mee hij bezig was. Die retoriek kennen we van M. Luther King, maar ook uit ww2. Dat hij nadien zijn uitspraken probeert te framen als ‘minder import van Marokkanen’ maakt het niet minder racistisch. Ik ben het eens met #0 “als we willen verhinderen dat een man als Wilders aanhang blijft houden, moeten we beginnen de zorgen van die aanhangers serieus te nemen.”, maar zoals Inca zegt, ook als er ander beweegredenen zijn, zouden mensen zich bewust moeten zijn van hun uitlatingen en ethisch handelen.

  In dat kader vind ik eigenlijk Rutte nog slechter dan Wilders. Hij geeft n.a.v. de speech van Wilders zelfs nu nog aan dat hij niemand uitsluit om samen mee te regeren. Hiermee geeft hij een legitimiteit aan de uitspraken (VVD is immers een partij van ‘nette’ mensen) die ik heel ernstig vind.

  http://nos.nl/artikel/625645-rutte-vieze-smaak-van-wilders.html

 3. 3

  Misschien moeten we de VVD toch ook eens gaan zien voor wat ze zijn: belangenpartij voor het grote geld (criminele oorsprong geen bezwaar), zonder interesse in de maatschappij. In dat licht is het volkomen logisch dat de VVD het niet zo belangrijk vindt om afstand te nemen van de PVV – want de PVV doet eigenlijk niks waar de VVD bezwaar tegen heeft.

 4. 4

  Ik denk dat je er van zou staan te kijken hoeveel mensen er in NL dus WEL racisten zijn. Maar dat hangt natuurlijk ook van je definitie af.
  Overigens vind ik de ophef hierover nogal gratuit. Wilders pleit al jaren er voor dat de grondwet niet meer universeel geldig is voor iedereen met een NL paspoort; in plaats daarvan pleit hij voor een uitgeklede versie met minder rechten speciaal voor moslims. Zo mag b.v. iedereen op basis van geloof een school oprichten, behalve moslims. Ernstig, want in de Nederlandse geschiedenis is er slechts een periode geweest waarin er twee verschillende soorten “grondwetten” bestonden voor verschillende bevolkingsgroepen op basis van ethno-religieuze afkomst; ondanks het feit dat het een “Godwin” is daar naar te verwijzen.

  Dit soort pleidooien houdt Wilders al sinds jaar en dag, en politiek en opinierend Nederland vond het kennelijk allemaal best. Nu is Wilders ineens een grens gepasseerd die hij al jaren geleden gepasseerd was.
  Wat dat betreft kan ik me helemaal vinden in het pleidooi van Breedveld: http://www.frontaalnaakt.nl/archives/de-zottenkoning.html

 5. 5

  “Het zijn geen racisten, het zijn mensen die een racist benutten om zand te strooien in een globaliseringsmachine die niet werkt in hun voordeel.”

  Als ik deze redenering doortrek dan is Wilders zelf waarschijnlijk ook geen racist want hij doet zijn racistische uitspraken om aandacht te trekken en te provoceren. Hij gebruikt racisme dus ook instrumenteel. Lijkt me niet minder verwerpelijk dan iemand die uit overtuiging racist is.

  “Het is productiever als we eindelijk eens serieus inzetten op een eerlijkere verdeling van de lasten en lusten van de globalisering.”

  Als ik deze redenering toepas op Wilders dan leidt dat tot de gedachte dat we Wilders ook gewoon maar moeten geven waar hij zo veel moeite voor doet: macht, aandacht en liefde.

 6. 6

  @0: Nogal een lijstje… Even punt voor punt langslopen:

  1) Graag. Maar dat betekent wel dat we het financiele systeem helemaal over de kop moeten halen. Het betekent ook dat we waarschijnlijk minder materiele welvaart krijgen. Het is niet voor niks dat ze in London zo de beschermende hand boven het hoofd van “the City” houden. Het graaiende geboefte daar zorgt er wel voor dat er ook regelmatig wat centjes over de rand rollen en die komen vervolgens ten goede aan de economie. Het is ook niet voor niks dat Nederland zelf er alles aan gelegen is om vooral onze rol als belastingparadijs voor kleptocraten aller landen in stand te houden. Om de simpele reden dat er van al dat geroofde geld wat hier gestald wordt genoeg overschiet om onze eigen economie lekker te spekken.

  2) Tsja. Leuk van die bestuurders, maar het gaat twee kanten op. Ook voor bedrijven is het heel aantrekkelijk om een bekende oud-politicus aan te trekken, en dat kan je ze kwalijk nemen verbieden. Ik zou dat ook proberen als bedrijf. Eigenlijk zou je dat oud-politici moeten verbieden, zulk soort rollen, maar ja, dan krijg je weer dat oud-politici van de bijstand moeten rondkomen na hun politieke carriere. Sympathiek punt, maar de uitvoering zie ik niet zo snel.

  3) wetenschappers. No way. Wetenschap heden ten dage is veel te ingewikkeld daarvoor. En denk je nou werkelijk dat de gemiddelde Wilders-aanhanger dat interesseert? Die hebben nu al volkomen schijt aan wetenschap, zie het standpunt van de PVV inzake klimaatverandering, toch een onderwerp waarover echt een brede wetenschappelijke consensus bestaat.

  4) kunstenaars. Leuk. “Kunst” zoals Andre Rieu of Normaal. Ik zie het helemaal zitten. Kuch.

  Ik vrees dat er altijd een fiks deel van de bevolking blijft die chronisch ontevreden en angstig is, en bij wie het geen zin heeft, wat je ook doet – ze blijven ontevreden omdat ze de wereld niet goed begrijpen. Vroeger stemden deze mensen niet. Nu stemmen ze Wilders.

 7. 7

  Jona Lendering praat over PVV-stemmers (“verliezers in de globaliseringsmachine”) alsof het inwoners van sloppenwijken zijn of uitgebuite arbeiders in Aziatische kledingfabrieken. Bij zulke arme sloebers kan ik me de rancune en het ressentiment jegens mensen die het beter hebben voorstellen.

  Maar de rancune van de PVV’er is er een van de onverzadigbare egoïst die niet door heeft dat de ongekende welvaart en stabiliteit waarvan hij meeprofiteert, komt door de globalisering en de positie van Nederland in het internationale verkeer. Die niet beseft dat de kennis en technologie die zijn leven vergemakkelijken komen van hoogopgeleide mensen met veel internationale contacten (die verguisde “elites”). Het honderd jaar aan stadionverbod wat “minder, minder, minder !” scandeerde afgelopen woensdag ontwikkelt geen therapieën tegen kanker maar kan wel rekenen op de beste behandeling – door internationale academische elites ontwikkeld en onderzocht – wanneer ze ernstig ziek zouden worden. Kortom, de PVV’er die boos is op de globalisering en de elites is een ondankbare mopperaar.

  Daarbij komt nog dat het politieke en sociale discours opgeschoven is naar deze kankeraars in het afgelopen decennium. Asscher heeft het over etnische registratie gehad, Samsom over een etnisch monopolie op overlast en de hele Kamer deed mee aan een door de PVV aangevraagd “Marokkanendebat”. Het populistisch geluid heeft alle ruimte gekregen in de gevestigde media.

  Die PVV’er met zijn misplaatste rancune jegens elites en globalisering en die alle ruimte heeft gekregen in de gevestige media en politiek moet niet zo zeuren. En als hij nog steeds achter een racist blijft staan dan is het juiste antwoord: “jij bent ook fout” in plaats van “och, lieve schat, word je niet gehoord en serieus genomen ?”

 8. 8

  “het zijn mensen die een racist benutten om zand te strooien in een globaliseringsmachine die niet werkt in hun voordeel.”

  We moeten de PVVer niet overschatten. De gemiddelde PVV stemmer is een niet zo snuggere wat ouder wordende man uit het zuiden des lands. Die haat jegens Marokkanen en europa is wel het afreageren van frustratries, maar gaat grotendeels onbewust. Daar wordt echt niet veel bij nagedacht hoor. Het is aan de andere partijen uit te leggen dat de PVV stemmers gebruikt worden door een racist en zo aan de echte oorzaken van hun problemen voorbijgaan, zoals inderdaad de globaliseringsmachine. Vroegah had je daar de PvdA voor, maar ja… dat zijn tegenwoordig ook kapitalisten.

 9. 10

  @8: Diener,

  Die andere partijen zijn bang dat ze nog meer zetels kwijtraken als ze de oorzaken van de echte problemen vertellen gaan….

 10. 11

  @7: Sterk punt. Zo had ik het nog niet bekeken. PVV aanhang bestaat inderdaad niet alleen maar uit roomblanke bijstandtrekkers. Groot dele is Vinex wijk wonende 1 1/2 verdieners met kids op crèches, 2 auto’s voor de deur, 2 vakanties per jaar, dikke breed beeld aan de muur met gordijnen open zodat iedereen het goed kan zien etc. Die kan je inderdaad nauwelijks de verliezers noemen in de globalisering. Eye opener voor mij. Nooit zo tegen aan gekeken. Dank.

 11. 12

  Q: Hoe krijg je het Sargasso-publiek aan het klappen voor neoliberale globalisering?
  A: Zie #7 …

  Feitelijk is dit de enige manier waarop Wilders ooit een gevaar vormde: zogenaamd linkse mensen laten zich erdoor afleiden …

  (more like ‘hopeloos gecastreerd’ … )

 12. 13

  @7: Je logica gaat niet op; je hebt te maken met de wereld/maatschappij/cultuur waar je in leeft en dat is niet aan de andere kant van de aardbol.

  In Afrika kan je zonder enig bezit een gewaardeerd onderdeel van de stam zijn. Hier kan je volledig buiten de maatschappij staan omdat je niet de financiële middelen hebt daar aan mee te doen. Dat is waar het om gaat.

 13. 14

  @0 grotendeels eens. Ik mis nog wel het activeren van de grote groepen kanslozen, niet actieven van deze tijd.

  Het is (echt) dodelijk om tijden geen werk te hebben voor je zelfbewustzijn en gevoel voor sociale cohesie.

  We zouden wel weer eens een deltaplan kunnen gebruiken. En daarbij wat rijken die weer eens een zooi cultuur gaan financieren (parken, schouwburgen etc).

 14. 15

  @7
  Net als anti-fascisten vergeten wat voor een wetenschappelijke vooruitgang die verguisde fascisten wel niet hebben gebracht.

  De PVV’ers zien door deze drogredenering heen, de voordelen van globalisatie betekent niet dat we al zijn gevolgen voor lief moeten nemen.

 15. 16

  @14, zelfwaarde, ha ende haha! De programma’s die er nu zijn zijn inderdaad enorm gericht om mensen hun zelfwaarde op te laten bouwen. Sure.
  En de sociale cohesie wordt er ook beter van als je mensen bij hun kinderen vandaan trekt om verplicht gratis werk te verzetten ergens. Om nog maar te zwijgen van het saamhorige gevoel dat ontstaat als je gezellig samen wordt afgewezen op je buitenlandse achternaam of je neger-dus-zwart-huidskleur.

  Zie die leugens gewoon voor wat ze zijn…

 16. 18

  @12:

  Ja hè, eigenlijk moeten we met PVV-racisten samen optrekken tegen de “neoliberale globalisering”. Volstrekt misplaatste reactie op @7 wat helemaal geen verheerlijking wil zijn van neoliberalisme of globalisering.

  @13:

  Ik betoog juist dat PVV-ers helemaal niet buiten de maatschappij staan ! Ze zijn geen sociaal-economische onderklasse en worden uitstekend vertegenwoordigd in het politieke en sociale discours.

  @15:

  Welke wetenschappelijke vooruitgang hebben fascisten gebracht ? O wacht, jij als fascist vindt natuurlijk dat alle wetenschappers in Duitsland tussen 1933 en 1945 fascisten waren.

  En dat de globalisering duidelijke nadelen heeft is ook geen vrijbrief om de racist uit te hangen.

 17. 19

  @18

  Welke wetenschappelijke vooruitgang hebben fascisten gebracht ? O wacht, jij als fascist vindt natuurlijk dat alle wetenschappers in Duitsland tussen 1933 en 1945 fascisten waren.

  Het lijstje staat op wikipedia, dat hoef ik hier niet te herhalen. Het is in ieder geval meer dan de islam in 1400 jaar tijd heeft gepresteerd.

  Hoe dat mogelijk is, aangezien de islam een progressieve, verlichte en tolerante godsdienst is die ons ver vooruit was, heeft nog niemand kunnen verklaren.

  En dat de globalisering duidelijke nadelen heeft is ook geen vrijbrief om de racist uit te hangen.

  Racist is een moderne versie van heiden, een woord met een stigma om anderen de mond mee te snoeren. Als het racistisch is om niet tevreden zijn met de massa immigratie, dan ben ik maar een racist.

 18. 20

  @19:

  Ben je nog steeds aan het trollen of is dit een serieuze poging ? “Zoek maar op wikipedia” en een ander onderwerp erbij slepen is gewoon meelijwekkend.

 19. 21

  @18: Dat kan jij wel betogen maar is dat ook zo? Als je kijkt naar de geschiedenis zie je duidelijk dat fascisme floreert in tijden van economische crisis en in de jaren ’30 was er nog geen neoliberale globalisering.

  Ik ken er zeker 5 die PVV stemmen en die behoren wel tot de sociaal-economische onderklasse. Eén daarvan is een Turk zodra hij zonder werk thuis zit praat hij PVV, heeft hij weer werk dan voelt hij zich weer boven de rest verheven en zit hij op de VVD lijn.

  Bij degenen die ik ken speelt racisme geen enkel motief. De PVV wordt gebruikt om tegen het huidige politieke systeem te schoppen die hun buitenspel zet in de hoop dat er dan wel wat veranderd.

 20. 22

  @20
  Het is een feit dat er in Nazi Duitsland wetenschappelijke ontwikkeling plaatsvond waar we nu profijt van hebben. Als jij dit feit ontkent dan ga ik daar niet op in door met een lijst te komen die algemeen bekend is.

  Volgens de eerder gebruikte logica in @7 maakt dit kritiek op fascisme “rancuneus”.

 21. 23

  @22: Wat is jouw punt?

  In elke oorlog is er wetenschappelijke ontwikkeling om met nog minder moeite meer mensen om zeep te helpen.

  Maakt dat massamoord goed?

 22. 24

  @23
  Mijn punt is dat wetenschappelijke ontwikkeling als onderdeel van globalisme, niet betekend dat we alle kanten van globalisering voor lief moeten nemen.

 23. 27

  @26: Daar is toch niks mis mee? Wetenschappelijke ontwikkeling is het delen van kennis. Als dat niet was gebeurd had jij nu nog met een boomstam achter jouw avondmaal aangezeten. Heeft verder helemaal niets van doen met globalisatie.

 24. 29

  Mij is bij geen van de strijdende partijen in de tweede wereldoorlog enige wetenschappelijke ontwikkeling bekend.
  Wel werd er driftig wetenschap toegepast, voor oorlogsdoeleinden.
  Radar was denk ik het belangrijkste wat voor vredestijd een toepassing had, de straalmotor was al rond 1918 in Duitsland uitgevonden.
  Wat betreft de Islam, die was in Islamitisch Spanje in de 11e en 12e eeuw de christenen ver vooruit.
  Helaas kwam daar in Spanje een eind aan doordat christenen de Moslims verdreven.
  In het Midden Oosten maakten de Aziatische Ottomanen een eind aan vooruitgang onder Moslims, behalve op het gebied van grote kanonnen.

 25. 30

  @29 waar wetenschap eindigt en “Wel werd er driftig wetenschap toegepast, voor oorlogsdoeleinden” begint weet ik niet precies. Maar er zijn meerdere technologieen die tijdens ww2 een enorme sprong voorwaarts hebben gemaakt. En natuurlijk is ww2 echt de bakermat van kernenergie en de atoombom.

  – radar
  – sonar
  – computer (met oog op Enigma)
  – kernenergie
  – atoombom
  – rakettechnologie
  – geavanceerde straalmotoren

  Verder veel wetenschappelijk onderzoek op gebied van voeding/ vitamines/calorieen.

  Maar denk ook aan doorontwikkeling van serieproductie of grootschalige productie van peniciline. Ook de veelvuldige toepassing op vele gebieden van plastic (dat idd al eerder uitgevonden was, maar pas toen op vele gebieden gebruikt). Die laatste zaken zijn wellicht moeilijk onder wetenschap te vatten.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Science_and_technology_during_World_War_II

 26. 31

  Op zich is Jona’s analyse dat een deel van het PVV-electoraat bestaat uit malcontente verliezers van de globalisering, die zich vervolgens afreageren op vreemdelingen, best scherpzinnig.

  Maar vervolgens husselt Jona van alles door elkaar. Volksvertegenwoordigers zijn bijvoorbeeld geen ‘bestuurders’, en financiële autoriteiten zijn geen bankdirecteuren:

  We hebben financiële autoriteiten nodig die niet alleen kiezen voor financiële winst maar ook begrijpen dat deze niet ten nadele mag gaan van maatschappelijke cohesie.

  Daar gaan financiële autoriteiten dus niet over. Financiële autoriteiten, dat zijn de autoriteit financiële markten (AFM), de DNB, etc. Die stellen de spelregels voor financiële producten en transacties voor aan politici, en bewaken deze spelregels vervolgens.

  Kiezen voor financiële winst – en vooral: de methoden om deze te behalen – dat gebeurt in de boardrooms van banken, door de directie en de Raad van Commissarissen. Maar dat is dus wat anders dan ‘financiële autoriteiten’.

  Waarmee we aankomen op het punt van de verborgen hand achter die directies en Raden van Commissarissen: de investeerders.

  Daar heeft Jona het niet over, maar uiteindelijk bepalen de investeerders het beleid van banken en andere financiële instellingen, en die investeerders willen maar één ding: zoveel mogelijk rendement op een zo kort mogelijke termijn tegen zo min mogelijk risico. En als de zaak klapt: het risico afwentelen op de belastingbetaler.

  Wil je iets doen aan de donkere kanten van de globalisering, dan ben je er dus niet met moraliserende oproepen om deugdzame bestuurders, politici, wetenschappers en kunstenaars. Je zult dan de wereldwijde maatschappelijke uitwerking van de accumulatie van kapitaal moeten doordenken, en van het gegeven dat in ons huidige systeem de zeggenschap over productiemiddelen in handen is (en blijft) van de – inherent amorele – investeerders.

 27. 32

  @31

  Financiële autoriteiten (…) Die stellen de spelregels voor financiële producten en transacties voor aan politici, en bewaken deze spelregels vervolgens.

  Wil je iets doen aan de donkere kanten van de globalisering, dan ben je er dus niet met moraliserende oproepen om deugdzame bestuurders, politici, wetenschappers en kunstenaars.

  Je bent er niet met een moraliserende oproep. Maar je geeft zelf al aan dat er instellingen zijn die de grenzen van amoreel gedrag (waaronder investeerders) moeten aangeven. Een deel hiervan komt van bestuurders en politici, en als die al amoreel handelen is er geen grens meer. En zij komen voort uit een cultuur die we zelf creeren, als burgers, wetenschappers en kunstenaars.
  De bevolking is onmachtig globalisering en andere megagrote zaken te bevatten, te overzien er er iets aan te doen. We zijn wel tot op zeker hoogte machtig om onze ‘grensrechters’ te kiezen. In die zin is de oproep van Jona niet verkeerd, alhoewel waarschijnlijk weinig effectief.

 28. 33

  @7: Goede analyse. Pak Erich Fromm’s De Angst voor de Vrijheid er bij voor een uitgebreider verklaring van het vitriool dat de middenklasse sinds de vroeg-Moderne tijd zo kenmerkt.

 29. 34

  @18: ‘Ik betoog juist dat PVV-ers helemaal niet buiten de maatschappij staan ! Ze zijn geen sociaal-economische onderklasse’

  Dat klopt gewoon niet. Uit kiezersonderzoek (bijvoorbeeld http://tinyurl.com/l5ztvmu) blijkt dat de PVV stemmer vaker dan gemiddeld arbeidsongeschikt of werkloos is, laag is opgeleid en minder vaak een huis bezit.
  Het zijn dus bepaald niet de mensen die het meest profiteren van dit systeem, die stemmen op de VVD.
  Of je het nou leuk vindt of niet, PVV’ers zijn relatief gezien ‘losers’ in deze maatschappij, en het is belangrijk om dat te benoemen.

  Overigens is de PVV wel anti-Europa, maar niet tegen neoliberale globalisering. In tegendeel zelfs.

 30. 35

  @34:

  De onderzoeken naar de PVV-aanhang zijn niet eenduidig. Ik kan ook verwijzen naar een onderzoek waaruit blijkt dat het “welstandsniveau steeds meer lijkt op die van de gemiddelde Nederlander”. Het is ook bekend dat de PVV stemmers wegtrekt bij de VVD, van oudsher de partij van hoger opgeleide, goed verdienende mensen.

  De SP-aanhang is volgens het onderzoek wat jij aanhaalt veel vaker arbeidsongeschikt of werkloos, heeft veel vaker een huurhuis en ook vaker een benedenmodaal inkomen. En die mensen lopen niet achter een racist aan.

  De PVV-aanhang is sociaal-economisch te divers om ze als ‘losers’ te bestempelen en daarnaast kiezen ‘losers’ niet vanzelfsprekend voor een xenofobe beweging zoals we zien aan de SP. De PVV-aanhang hoor je dus vooral er op aan te spreken dat ze fout bezig zijn (achter een racistische volksmenner lopen die al jaren pleit voor rechtsongelijkheid tussen Nederlandse burgers langs etnische en religieuze lijnen) in plaats van medeleven te tonen met hun eventuele sociaal-economische achterstand.

 31. 36

  @35: Ik ben het met je eens dat je moet proberen ze te overtuigen dat ze fout bezig zijn. Daarom is het juist zo belangrijk te begrijpen waar de frustratie en onvrede echt vandaan komt. Ik denk dat het vooral het gevoel is niet (meer) belangrijk te zijn, het verdwijnen van de sociale cohesie, de algehele vervreemding die het gevolg is van het totaalkapitalisme. De PVVer is meestal niet iemand die gewoon lekker bezig is in deze maatschappij.
  Men voelt zich in een hoek gedrukt en uitgerangeerd, en reageert daarop door een andere groep te verdrukken en uit te rangeren. ‘Slachtoffer’ (PVVers zijn dol op de slachtofferrol) wordt dader.

 32. 37

  @36:

  De sociale cohesie bevorderen, aandacht voor gevoelens van vervreemding en social defeat, prima. Maar daarmee richt je je op de bredere samenleving. Ik word een beetje moe van dat “luisteren naar en serieus nemen van de xenofobe medemens”. Ik hoor of lees nooit dat de zorgen van specifiek de SP-aanhang aandacht behoeven.

 33. 38

  @37: Wat ik bedoel is dat je moet kunnen uitleggen waarom ze hun energie verkeerd kanaliseren, waar ze hun denkfout maken. Dat ze onder de verkeerde boom staan te blaffen. Anders heeft een gesprek niet veel zin en rest alleen strijd.

 34. 39

  Over de vraag waarom Wilders publiek/kiezers blijft trekken, had ik vrijdag als redactielid van Sargasso een artikel geschreven. De hoofdredacteur van Sargasso wil het niet plaatsen. Ik mag het wel hier beneden posten.
  De gang van zaken heeft er toe geleid dat ik me terugtrek als opinieredacteur voor Sargasso.

  Hier dan het ‘gewraakte’ artikel.

  WILDERS: ZWART, WIT ÈN GRIJS
  Nu de Wilders-orkaan (‘Minder Marokkanen’) weer enigszins is geluwd, waag ik me toch voorzichtig aan een tegengeluid. ‘Wilders’ in de media is zwart òf wit. Maar volgens mij is er ook een grijs gebied – dat blijft tot nu toe onbesproken.
  Om alle misverstanden te voorkomen, en om de te verwachten boze kritiek maar meteen de wind uit de zeilen te nemen, begin ik met het slaan van enkele heldere piketpaaltjes.
  Marokkanen cq. Marokkaanse Nederlanders mogen niet allemaal over één kam worden geschoren. Marokkaanse Nederlanders kunnen, mogen en zullen nooit worden ‘gedeporteerd’. En ik snap heel goed dat veel Marokkaanse Nederlanders zich ernstig gegriefd voelen door Wilders’ recente optreden.
  So far so good. Maar dan nu.
  Mijn centrale stelling is dat Wilders met zijn uitspraken raakt aan een gevoel dat breed leeft in Nederland. Een gevoel dat ergens op stoelt. Een gevoel dat zelden wordt besproken. En àls het al gebeurt is het in de zwart-wit-variant: wie ook maar enig begrip toont, is racist of discrimineert.
  Maar zolang we dat onderliggende gevoel blíjven negeren, komen we geen meter verder. Het gebeurt ook nu weer: het debat blijft wederom steken in een veroordeling van Wilders. Cordon sanitaire! Schande! Hitler! Aangifte!
  Op naar het onderliggende gevoel dus. Dat is het gevoel dat de massa-immigratie in Nederland de afgelopen decennia te snel is gegaan. Er zijn simpelweg té veel kansarme immigranten uit niet-Westerse landen in een té korte tijd naar Nederland gekomen. De samenleving kan dit niet – of nauwelijks nog – aan. Dat is volgens mij wat Wilders aan wil kaarten. ‘De Marokkaan’ als metafoor.
  Dat gevoel wordt stelselmatig weggezet als ‘onderbuikgevoel’. Associatie: darmen, uitwerpselen en riool. Dat gebeurt al tientallen jaren lang en om dat te doorbreken grijpt Wilders naar steeds driestere middelen.
  Maar dat ‘onderbuikgevoel’ lééft in Nederland! Niet in de grachtengordel. Niet op het Mediapark. Niet onder academici en gesoigneerde welgestelde GroenLinksers. Maar wel onder bouwvakkers. Onder buschauffeurs en trambestuurders (herlees het schitterende boek van Gerard van Westerloo: ‘Niet met de bestuurder praten’!). Het leeft in wijken als Ondiep, Amsterdam-Noord en de Graafsewijk in Den Bosch. Het leeft in voetbalkantines, in kroegen en snackbars. Het leeft onder heel veel ‘gewone’ Nederlanders.
  Allemaal tuig van de richel? Dacht het niet. Het zijn heel veel ‘hardwerkende Nederlanders’ die hun, ónze, samenleving in dertig jaar van kleur hebben zien verschieten. Die de overlast van criminele Marokkanen beu zijn. Die het geëtter van Marokkaanse straatschoffies die juist niet via het strafrecht zijn aan te pakken volkomen zat zijn. Spugen noch sissen is een misdrijf. Uitschelden voor hoer is een overtreding – die nog nóóit is bestraft.
  We hebben al jarenlang sudderende en onopgeloste problemen met Antilliaanse kansloze jongeren. De Somalische probleemgroep komt er aan. Kijk naar Opsporing Verzocht, beschouw de etnische achtergrond van de Nederlandse gevangenissen.
  We hebben zwarte scholen waar blonde kaaskopjes als eenling op het schoolplein staan en de leerprestaties dalen.
  We hebben niqaabs en chadors in het straatbeeld en zwembaden die worden afgeplakt als de moslimvrouwen komen zwemmen.
  We hebben massa-werkloosheid onder allochtone jongeren. De grote steden stikken van de oudere Marokkaanse mannen met rugklachten die al dertig jaar hier zijn zonder één dag te hebben gewerkt. Turkse vrouwen die na dertig jaar nog geen woord Nederlands spreken.
  We kampen met een schrijnend gebrek aan vrijwilligerswerk onder allochtone Nederlanders. Waar zijn de Marokkaanse bloeddonors? Waar zijn de moeders-met-hoofddoek in de medezeggenschapsraden van de basisscholen? De weg naar school kennen ze, want ze zijn overblijfmoeder – maar dat is betaald.
  Zie wijken als Amsterdam Zuidoost waar Nigeriaanse bendes hun criminele Europese hoofdkwartieren inrichten.
  Breng eens een ochtend door in de wachtruimtes van het UWV, de sociale dienst, een huisartsenpraktijk of een apotheek in een grote stad. Reken eens uit hoeveel kinderbijslag er de afgelopen jaren naar Marokko is gevloeid.
  Dát is het gevoel wat breed leeft onder (lagen van) de Nederlandse bevolking. Is het nou echt zo vreemd of verwerpelijk als mensen denken: het is wel even mooi geweest met die onophoudelijke komst van nieuwe Nederlanders? Door schade en schande wijs geworden ventileren veel ‘oude’ Nederlanders dat gevoel maar niet – en blijft het bij de borreltafel.
  Dat gevoel is eerst stelselmatig genegeerd. Daarna zijn weliswaar maatregelen getroffen en wetten aangepast om de immigratie in te dammen of de negatieve gevolgen van die immigratie te beperken. Ze hebben echter onvoldoende effect gesorteerd. En nooit is gesproken over deels terugdraaien van de immigratie – terwijl veel Nederlanders dat diep in hun hart best zouden willen. Voor dát gevoel is Geert Wilders – helaas – het enige ventiel.
  Als we de nu al gevleugelde en vermaledijde kreet ‘Minder Marokkanen’ eens ombuigen naar – of interpreteren als – ‘de immigratie is te snel gegaan’, is het dan wèl salonfähig? Wilders heeft volgens mij willen zeggen: ‘Veel Nederlanders hebben genoeg van de massale instroom van kansarme immigranten die komen voor de lusten maar niet de lasten’. Is dat zo’n foute visie? Waarom mag het deels terugdraaien van de gevolgde immigratiepolitiek koste wat kost niet worden besproken? Waarom wordt het per definitie in de hoek gedrukt van racisme, discriminatie, ‘deporteren’ en ‘naderende Holocaust’?
  Nog één kleine kanttekening.
  Een juridische aanpak van Wilders lijkt me zinloos. Het laat de kern van het door hem benoemde probleem onaangeroerd. Bovendien: wat waren nu precies Wilders’ letterlijke eigen woorden in dat Haagse café op verkiezingsavond? ‘Willen jullie meer of minder Marokkanen?’. Welk handvat biedt dat een officier van justitie? En waarom stak de landsbrede storm pas op toen de zaal begon te scanderen en niet toen Wilders een week eerder wèl letterlijk zei: ‘Ik wil minder Marokkanen in Nederland’…? Waarom toen geen honderd aangiftes?
  Enne… als ik verkondig: ‘Ik wil minder Fransen in Nederland’. Is dat strafbaar? Is het racistisch? Discrimineer ik of zaai ik dan haat? Valt heel Nederland nu over me heen?
  Vooruit, ik neem de proef op de som. ‘Ik wil minder Fransen in Nederland’. Openbaar Ministerie: doe je ding.

 35. 40

  Dag Sjors, ik vind het jammer dat de redactie je verhaal niet wilde plaatsen en al helemaal jammer dat je je terugtrekt. Ik hoop dat je dat laatste zult heroverwegen.

  Voor wat betreft je verhaal lijkt het me een zinnig tegengeluid waar het nodige over te zeggen valt. Ik hoop dat het alsnog geplaatst kan worden.

 36. 41

  Uiteraard zal #39 de nodige inhoudelijk reacties oproepen evenals reacties over het redactionele besluit. In de laatste categorie heb ik een vraagje. @Hoofdredacteur (Jeroen Laemers): waarom is het artikel geweigerd? Zint de inhoud niet? Is het niet genoeg?

  Ps ik er ga er geenszins vanuit dat de redactie mij enige uitleg verschuldigd is, maar uit nieuwsgierigheid stel ik de vraag toch.

  @Sjors Jouw besluit is een groot verlies voor Sargasso. Zeker jouw gestoei met de WOB was vaak zeer de moeite waard om te lezen en naar mijn idee heb je hiermee een nauwelijks te onderschatten bijdrage geleverd aan de onderzoeksjournalistiek anno nu.

 37. 42

  @39 je verhaal heeft zeker goede argumenten. En wat in de samenleving leeft, je somt een aardige lijdt denkbeelden op, is helemaal niet zo vreemd. Dat is ook het argument dat bijvoorbeeld #AltJohan ( als ik me goed herinner… En vrij vertaalt) in de discussie werpt: “wie voelt zich nooit geintimideerd of zelfs angstig wanneer hij een groepje Marokkanen snachts op straat tegenkomt?” Ik wel. Toen ik als dorps meisje naar Bosch en Lommer verkaste, heb ik uit Belgie een busje traangas gehaald. En nooit nodig gehad. Ik denk dat veel mensen je volgen in deze redeneringen.

  Maar waar je volgens mij mis gaat is dat je met dit stuk geen lans breekt voor de PVV stemmer (in feite zoals Jona ook doet), maar voor Wilders. “Wilders heeft volgens mij willen zeggen….”. Dan had hij dat moeten zeggen. En niet wat hij heeft gezegd en waar hij willens en wetens het publiek mee heeft laten scanderen (opzwepende drieslag in speech).

  Salonfahig is wellicht niet om de redenen van bewegingen in de samenleving te benoemen. Maar wel nodig, want juist de verwerpelijkste en slechtste acties komen ook ergens uit voort. Zo
  Ang je de oorzaak niet kent, kan je geen tegenmaatregel namen, en verbieden is vrijwel altijd ineffectief. Op dit forum wil oordeel nog wel eens boven zoeken naar oorzaken gaan, en dat is jammer.
  Salonfahig is zeker niet de lans breken voor Wilders uitspraken. En dat is logisch. Iemand op dit forum. (#Spam?) maakte onderscheid tussen discriminatie op basis van zijn, kunnen en handelen. Wilders discrimineert op basis van ‘zijn’ en overtreedt waarschijnlijk de wet.

  Jammer dat je niet meer gaat schrijven; ik pleit voor heroverwegen! :)

 38. 43

  @39, ik vind het erg jammer dat je stopt, ik wil graag weten hoe het verder gaat met de WOB!

  Wat het stuk betreft (ik heb het niet helemaal gelezen omdat de opmaak wat rottig is)… het had van mij niet per se geweigerd hoeven worden, maar ik zou er wel op hebben gereageerd. Ik vind het stuk in elk geval niet echt vernieuwend, ik heb ook nog geen discussie over Wilders meegemaakt waar niet juist ook dat grijs wordt benoemd (tot in den treure…)

  En verder eens met wat Euro zegt.

  Aan het vervolg over de WOB hecht ik meer, ik denk ook dat dat maatschappelijk uiteindelijk een groter belang heeft, omdat het onderwerp Wilders wel redelijk uitgemolken wordt en alle meningen daar al wel meerdere keren verwoord zijn, maar de WOB verdwijnt makkelijk uit beeld.
  Ik hoop dat je je besluit heroverweegt.

 39. 44

  @39: Je snapt het niet, Sjors. Wilders had het niet over het beperken van de immigratie. Daar gaat het al jaren over in de politiek. Hij wilde juist het onderliggende gevoel van de (potentiele) kiezers aanspreken: die willen eigenlijk het liefst dat alle marokkannen oprotten.

 40. 45

  @44: Inderdaad door ze zo te pesten dat ze “vrijwillig” oprotten.

  @39 Had gewoon geplaatst mogen worden, is goed voor de discussie, jammer.

 41. 47

  @39 De brieven van Pothoven waren slechter. Waarom is dit niet geplaatst? Ik heb ook kanttekeningen bij wat je schrijft (zie bijv. #42), maar kwalitatief is het aardig en daarnaast is het prikkelend genoeg als column.

  Als iemand mij vraagt: “meer of minder Marokkanen?” dan zeg ik niet minder, maar dat betekent ook niet dat ik ‘meer’ hoef te antwoorden, dus in zoverre snap ik het ook wel.

  Maar als je dan zegt: “Waarom mag het deels terugdraaien van de gevolgde immigratiepolitiek koste wat kost niet worden besproken? ” dan heb ik het idee: moet ik dat nog zeggen? Die eerste generatie heeft Nederland helpen opbouwen. Omdat we niet onmenselijk wilden zijn, wilden we ze ook het contact met vrouw en kinderen niet ontzeggen. Die kinderen zijn daar of hier geboren en hier opgegroeid, grotendeels met een Marokkaans substraat, soms ook wat minder. En inmiddels zitten we bij de derde generatie. Het enige waar Wilders ze op weet te pakken is: ze hebben nog een paspoort (maar mensen die Marokkaans zijn, kunnen hun paspoort niet opgeven). Deze derde generatie, die die overlast levert, is hier opgegroeid. Ze zijn Nederlands, in hun paspoort, en (grotendeels) in cultuur. Ze kennen de medina in Marrakech niet, maar wel het Mercatorplein in Mokum. En eigen burgers zet je niet uit. Punt. En wil je dat wel doen? Ja, dan past dat inderdaad in het straatje: deporteren, racisme, discriminatie (in het beste geval zou het die mensen zo vergaan als de Randstadse armen in de 19e eeuw: het woeste Oosten des Nederlands ontginnen). Dus dan moet je er maar mee leven, en voor sommige mensen valt dat zwaar, die vinden het erg hoe het nu is en moeten door dat hele rouwproces -in feite- om te accepteren hoe het nu is: ze zijn er, ze blijven er.

  De kern van het probleem, dat onaangeroerd zou blijven met een juridische vervolging, is gevoelsmatig. Dat ‘los je niet op’, je kunt als je een beetje goed bent in het overtuigen, mensen iets anders daarvan laten vinden.

  Dan is er ook nog de kanttekening: de Marokkaan als metafoor. Totdat de metafoor té vereenzelvigd is met de groep. En doe niet alsof dat nog nooit eerder is gebeurd.

  Ik zou zelf durven zeggen dat veel van de problemen die je noemt door een veranderende samenleving komen. En niet alleen door immigratie, maar ook door globalisering (werkloosheid), individualisering (tot het atomaire af). De slachtoffers zijn de armen, en dan is het makkelijk wijzen naar die groep die daar al oververtegenwoordigd is, omdat ze een achterstand hebben. ‘De Marokkanen zijn slecht, omdat ze werkloos zijn. Ze zijn werkloos omdat ze slecht zijn.’

  @46 Valt reuze mee, hoor ;)

 42. 48

  @39:

  Inhoudelijk zéér matig.

  1. Maar volgens mij is er ook een grijs gebied – dat blijft tot nu toe onbesproken en een gevoel dat zelden wordt besproken.

  Onbesproken ?! De problemen die samenhangen met sociaal zwakke migranten komen uitgebreid aan bod in de politiek en de media. Alles wat Sjors van Beek noemt komt langs in kranten en tv-programma’s. Het lijkt wel of Sjors in de jaren ’90 in slaap is gevallen en nu pas wakker wordt.

  2. Wilders heeft volgens mij willen zeggen: …

  Waarom steeds die exegese van Wilders’ woorden ? Zijn Wilders en zijn achterban echt zulke randdebielen dat ze hun werkelijke onbehagen niet anders kunnen verwoorden dan in domme kreten en anderen nodig hebben om die te vertalen ? Als Wilders werkelijk bedoelde “Veel Nederlanders hebben genoeg van de massale instroom van kansarme immigranten die komen voor de lusten maar niet de lasten”, waarom zei hij het dan niet zo ?

  3. Er komen nog maar weinig Marokkanen bij, een paar honderd netto ieder jaar. Het terugdraaien van immigratie uit Marokko voegt heel weinig toe. Wie minder Marokkanen in Nederland wil moet iets toen aan de hier al gevestigde (of zelfs hier geboren) Marokkanen. Wilders heeft als oplossingen het aanmoedigen van remigratie naar Marokko genoemd en het actief uitzetten van criminele Marokkanen met een dubbele nationaliteit. Ik denk bij de eerste oplossing eerder dat hij het leefklimaat voor Marokkanen minder draaglijk wil maken zodat ze “vrijwillig” vertrekken dan dat hij hen een enorme som geld in het vooruitzicht wil stellen wanneer ze hun koffers pakken. Het actief uitzetten van criminele Nederlanders van Marokkaanse origine betekent dat de rechtspositie van Marokkaanse Nederlanders anders wordt dan die van andere Nederlanders (wat een de facto einde van art. 1 van de Grondwet zou betekenen). Misschien dat Sjors van Beek deze twee maatregelen “bespreekbaar” vindt. Bij mij roepen ze in ieder geval het beeld van Duitsland in de jaren ’30 op.

  4. Ik herhaal wat ik in @37 vroeg: wáárom lees ik keer op keer dat de zorgen van specifiek de PVV-stemmer serieus genomen moeten worden en nooit dat er geluisterd moet worden naar de SP-aanhang, ook een groep kiezers die zich niet thuis voelt in de gevestigde politiek en met minstens even grote (legitieme) zorgen ?

 43. 49

  @39 Ik begrijp niet waarom dit stuk niet geplaatst kon worden. Je doet niet veel anders dan Diederik Samson Hans Spekman en anderen al hebben gedaan: “benoemen”. Begrijpelijk dus, ik ben het een beetje met je eens, maar Wilders wilde niet benoemen, hij nuanceerde nooit, en niemand hield hem tegen om wat dan ook te zeggen wat jij hem in zijn mond zou willn leggen. Ik ben het eens met Noortje @42.
  En ik ben het ook eens met Ebru Omar “Dankzij Wilders bestaan Marokkanen opeens, zijn ze volwaardig gesprekspartner, in plaats van handelingsonbekwame zombies. Het is een geweldig begin naar acceptatie van hun Nederlanderschap. Het is de vraag of Nederlanders, die nu zo moreel superieur vallen over Wilders, beseffen dat deze #bornhere-gastjes heus Néderlanders zijn. En of ze hen accepteren als Nederlander. “ en Zihni Özdil (helaas achter betaalmuur) in de NRC: “Het is dus een kortzichtige misvatting dat Wilders haat zou zaaien. Nee, Wilders oogst haat. Haat die jarenlang heeft kunnen gedijen. Mede doordat progressieve elites vroeger een wezenlijke discussie de kop hebben ingedrukt. Wij ‘allochtonen’ – deze absurde term zegt het al – werden onder het mom van ‘integratie’ weg-gesubsidieerd richting apartheid.”

 44. 50

  Ik heb me even ingehouden inhoudelijk te reageren op het stuk van Sjors, maar het is toch wel de moeite.

  Zelden ben ik het zo eens en zo oneens geweest met een stuk tegelijk.

  Oneens omdat het lijkt alsof je Wilders zijn gedrag goedpraat.
  “Wilders heeft volgens mij willen zeggen: ‘Veel Nederlanders hebben genoeg van de massale instroom van kansarme immigranten die komen voor de lusten maar niet de lasten’.” Dat had Wilders kunnen zeggen, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft het over de islam die fout is, over knieschoten en terugsturen van Marokkanen en over minder Marokkanen. Als zijn boodschap is dat hij meer Nederlanders wil in de zin dat hij wil dat iedereen die hier leeft zich Nederlander voelt en als zodanig gedraagt dan had hij dat kunnen zeggen. Heeft hij niet gedaan, hij verheft een groep tot zondebok en hangt vervolgens het slachtoffer uit. Wilders is in mijn ogen een huichelachtige racist en volksmenner.

  Goed, maar daar tegenover staan een hele trits punten die je aanvoert die ik verschrikkelijk terecht vindt. Een elite die de gevoelens en angsten van grote groepen mensen miskent en bagatelliseert. Veel van de Sargassolezers behoren tot de 1% rijksten of 1% hoogst-opgeleiden van Nederland. Wij zijn elite. En als ik in mijn omgeving iemand daarop aanspreek is de reactie steevast ongeloof en kwade ontkenning. En aangezien “wij de elite” het bestuur van het land grotendeels bepalen en we wel erg weinig begrip hebben voor de bewoners van de Graafse Wijk heb je een groot punt te pakken. Veel mensen voelen zich niet gezien door politici, door de elite.

  Ik kan alleen maar hopen dat Wilders zich politiek heeft opgeblazen en dat daarvoor meer toegankelijke alternatieven in de politiek komen die wel een stem geven aan het ongemak en onbegrip dat er is. Ik vind een opmerking over te verwachten Somalische problematiek getuigen van een erg goed inzicht in onze maatschappij, zoals al jouw stukken dat plegen te doen.

  En dat is gelijk de reden mijn hoop uit te spreken dat je stukken toch op Sargasso zullen blijven verschijnen.

 45. 51

  @47 en anderen: waarom mocht dit artikel niet verschijnen op Sargasso?
  Het antwoord is: hoofdredacteur Jeroen Laemers vindt het een ondeugdelijk stuk. Ik citeer (uit mails van hem hierover): ‘Inhoudelijk niet sterk genoeg’. ‘Dingen claimen die niet overeen lijken te komen met de werkelijkheid’. ‘Claims aantoonbaar en objectief niet waar’. ‘Centrale stelling is feitelijk onjuist’. En: ‘Gewoon een evident slecht en volstrekt onorigineel stuk’.
  Kritiek op mijn artikelen kan ik heel goed verdragen. Sterker: ik hóu van debat en probeer het steeds aan te zwengelen. Maar wel hier, op dit forum, waar iedereen mee kan doen.
  Zo ook met dit artikel. Eens of oneens met de inhoud, beide mag. Maar ik kan me er niet mee verenigen dat één persoon een stuk op grond van – in mijn ogen – zeer subjectieve criteria naar de prullenbak verwijst.
  Andere redactieleden hadden – eerlijk is eerlijk – overigens ook inhoudelijke kritiek. Maar ze vonden wel dat het gewoon geplaatst moest worden.
  Ik heb er nog voor gepleit het stuk alsnog te plaatsen en Jeroen meteen een ‘tegenstuk’ te laten schrijven. Het is me niet gelukt om dit voor elkaar te krijgen, de hoofdredacteur heeft anders beslist.
  Vandaar.

 46. 53

  @39: @ 51

  Na je ´bon bini´ artikel van 05.02. 2014 was je ´val´ te voorzien. Zo voel ik je démissie, en zo is het ook. Ik betreur je vertrek. Reageerders op S. die ´anders´ denken, zullen vrees ik het nog moeilijker gaan krijgen.
  Maar de Waarheid is op mars. Hopelijk nog eens tot ziens op de barricaden, voor de Vrijheid.

 47. 54

  Ik snap in elk geval wel het dilemma van de redactie / Jeroen wel: juist op dit onderwerp is er al zoveel geschreven, ook vaak zoveel halve of hele onzin. Maar ondertussen speelt elk stuk Wilders in de kaart. En heeft ongeveer elke poging tot nuance van zijn woorden ook direct een verrechtsend effect. Moet je dan meegaan in de waan van de dag door weer een stuk daarover te plaatsen? En ‘het debat aanzwengelen’ – moet je dat wel doen als het het foute debat is en je met dat debat schade aanricht?

  Ik heb het geloof ik al vaker geschreven: we zouden ons veel meer moeten realiseren hoe ook goedbedoelde, hoe soms juist goedbedoelde pogingen tot nuance het kwaad verbloemen. Wilders heeft zijn schade niet alleen aangericht door zijn eigen haat te prediken, maar vooral ook omdat mensen hem redelijk gingen benaderen.

  (Onderhandelen met niet-redelijke mensen verlies je. De ander begint op 100, jij begint op 50 en het compromis wordt 75. Tot zover alles ok. Maar… dan zet de ander opnieuw in op 100, want die ander had nooit de intentie om je compromis te respecteren. En ineens kun je maar 75 bieden. Het nieuwe compromis wordt 78,5. En ineens ben je met al je goede bedoelingen, redelijkheid en compromissen behoorlijk genaderd tot het racisme dat je in eerste instantie juist wilde verwerpen.)

  En of dat dan geplaatst moet worden, dat zijn ook vragen die al eens eerder door gebruikers zijn geplaatst vziw. Waarom allemaal over hetzelfde schrijven, waarom geven we Wilders weer een podium, etc. En in hoeverre moet er redactie worden toegepast worden en moeten stukken die inderdaad inhoudelijk niet zo sterk zijn dan wel doorgelaten worden?
  (Daar staat tegenover dat er wel meer niet zo sterke stukken langskomen, maar daar staat weer tegenover dat je dan dus nooit je beleid zou kunnen veranderen en dat je omdat je ooit mindere stukken hebt geplaatst gedwongen zou zijn om daar geen redactie op los te kunnen laten…)

 48. 56

  Wat ik enorm fascinerend vind is het filmpje van een interview van Wilders in 2001: link

  ‘Het gaat niet om een religie. In tegenstelling tot Pim Fortuyn die oproept tot een kruistocht, of wat is het, een Koude Oorlog tegen de islam – wat een verwerpelijke opmerking is omdat hij daarmee alle moslims op één hoop gooit – heb ik van begin af aan gezegd; de islam daar is niets mis mee, het is een te respecteren godsdienst.

  Ook de meeste moslims ter wereld, maar ook in Nederland, zijn goede burgers waar niets mis mee is. Het gaat om dat kleine stukje moslimextremisme. (…) Ik heb niets tegen de islam.’

 49. 58

  UPDATE:
  Achter de redactieschermen begint inmiddels het (interne) overleg op gang te komen over hoe we dit soort situaties in de toekomst moeten oplossen. Aan dat overleg zal ik deelnemen en als dat wat oplevert blijf ik graag stukjes tikken voor Sargasso.

 50. 60

  Het is gewoon fascinerend om het te zijn. s’ Morgens wakker worden en bij mezelf realiseren dat ik PVV-stemmer ben. Aan de ene kant voel ik bevoorrecht, omdat ik bepaalde dingen kan ervaren en begrijpen die andere mensen niet kunnen. Aan de andere kant maak ik me ook wel eens zorgen dan ik belangrijke dingen net beleef, waardoor ik onterecht in het PVV-kamp blijf hangen. Een reden dat ik dus op Sargasso rondhang is dat ik mijn wereldbeeld constant wil toetsen en op zoek ben naar beelden die er mee schuren.

  Ik denk dat er veel meer onderzoek gedaan moet worden naar wat wordt genoemd “de onderbuik”. Pas als er begrepen wordt wat er precies speelt, pas dan kan dit land goed en op een ordentelijke manier bestuurd worden.

 51. 61

  Naar aanleiding van de onthullingen van klokkenluider Sjors van Beek eis ik in deze VOLLEDIGE openbaarheid en transparantie. Ten einde een zorgvuldige beoordeling te kunnen maken of er in deze delicate kwestie sprake is van censuur dan wel onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting wil ik alle emails en overige correspondentie ter zake online zien.

 52. 62

  @60: Als je morgenvroeg even tegen je huisarts zegt dat er bloed in zat, is je darmonderzoekje zo geregeld. En je krijgt er nog een gratis roesje bij ook.

 53. 63

  @60 Begrijp me niet verkeerd: ik heb er geen behoefte om me zo bevoorrecht te voelen als jij, maar ik kan er wel enig respect voor opbrengen dat je je -als het ware- in het hol van de leeuw begeeft.

  Je zegt dat je op Sargasso rondhangt om in aanraking te komen met wereldbeelden die ‘schuren’ en je eigen wereldbeeld wil toetsen. Toch heb ik nooit iets van ‘bekering’, noch ‘zendingsdrang’ bij jou gemerkt (enige argumenten die je misschien aanhaalt zijn niet van het kaliber dat ze de meerderheid van de community hier overtuigen, vice versa ook). Maar ben je dan niet aan het schuren, om het schuren zelf: een zachte vorm van trollen?

  @58 Ik had de neiging om Laemers (en eventuele andere redactieleden) maar te vragen om hun inhoudelijke argumenten (je hebt aangegeven dat ze die hebben én dat het door de inhoudelijke zwakte niet geplaatst zou zijn) maar naar voren te brengen, maar ik begrijp dat dat waarschijnlijk nog in de pijpleiding zit.

  Desalniettemin, ik ben in #47 ook nog met een (paar) inhoudelijke bezwaren gekomen (en anderen met mij). Ik (wij als community?) vind het prima dat je deze mening bent aangedaan, maar dan moet je er wel bij blijven en verantwoording leggen. Zoals in #39, lijkt het behoorlijk ongefundeerd, opinie-analyse van de koude klei (of van de natte vinger?). Bespreek dan ook de punten die genoemd worden (#42, #47, #48, #50).

  #54

  [J]uist op dit onderwerp is er al zoveel geschreven, ook vaak zoveel halve of hele onzin. Maar ondertussen speelt elk stuk Wilders in de kaart.

  Helaas wel. Meestal ben ik er dan ook voor om het er niet over hem en zijn uitlatingen te hebben. Maar ik zou zeggen dat het deze keer toch een graadje erger is (of de media in ieder gevalt doet alsof). Er zit nu wél meer nieuwswaarde in deze opmerking dan in de meeste natte scheten die Wilders tot nu toe heeft geproduceerd. Oh, en die keuze om het daarom niet te doen, zou natuurlijk niet stroken met de keuze om wél een linkje te plaatsen naar een ander meta-stuk, mijns inziens.

 54. 64

  @63, mee eens dat het nu een graadje erger is. Des te meer reden om je te beseffen dat je soms misschien eens even niet moet nuanceren, en vooral niet als je dat doet op verkeerde aannames (namelijk dat het nooit benoemd zou worden, terwijl het juist heel veel benoemd wordt.)

 55. 65

  Ik heb de botte weigering van J. Laemers en de discussie die daaruit vloeide gevolgd via de redactiemail. De manier waarop J. Laemers zijn taken als hoofdredacteur meent te vervullen maken het voor mij onmogelijk om langer redactiewerk voor Sargasso te verrichten.
  Vriendelijke groeten,
  Oud Zeikwijf

 56. 66

  De ‘I hate you’-taart van de openingspost heeft de sfeer op de redactie blijkbaar geen goed gedaan. Alhoewel: Oud Zeikwijf lijkt de taart alleen via de mail meegekregen te hebben. Een les van alweer lang geleden: nooit emoties delen via de mail, maar altijd live of hooguit via telefoon/skype. Via mail vliegt emotie altijd uit de bocht.

  Verder vind ik de opinie van Sjors weinig verheffend, maar het is een opinie. Daar kun je niet dezelfde redactieregels op toepassen als op een Sargasso-stuk.

  Dat brengt me op de algehele status van Sargasso: soms leuke verdieping & achtergrondartikelen, datavermaak (autokleuren, maar ook temperatuurserie), amusement (bijzinnen, klik-tv) en ook nog opinies.

  Maar soms ook tergend los van de werkelijkheid: het duurde dagen voordat over de Krim werd geschreven, actuele ontwikkelingen zijn meestal in de waan van de dag terug te vinden en roepen dan weinig reacties/kennisuitwisseling op.

  Mijn conclusie: blijkbaar vraagt de breedte van items op Sargasso te veel energie/aandacht (zoals discussie over redactieregels) om echt goed te zijn in een paar onderwerpen. Dat zou wat mij betreft kunnen zijn: opinies voor de reacties in combinatie met goede achtergrondartikelen/datajournalistiek voor de duiding. Tijd voor een goed gesprek op de redactie, neem er vooral een stukje taart bij. En een borrel, het is alweer maandagochtend, kan best.

 57. 67

  om een eind aan de huftercultuur te maken heeft sargasso een breedveld adept binnengehaald als hoofdredacteur. goeie zet jongens

 58. 68

  Tijd voor een goed gesprek op de redactie, neem er vooral een stukje taart bij. En een borrel, het is alweer maandagochtend, kan best.

  Het is nooit te vroeg voor een borrel. En het is almiddels alweer maandagmiddag.

 59. 69

  @0:

  als we willen verhinderen dat een man als Wilders aanhang blijft houden, moeten we beginnen de zorgen van die aanhangers serieus te nemen

  Als wat je daarvoor beweerde waar is, en het die aanhangers vrijwel alleen gaat om de globalisering, waarvan zij uitgesloten zouden zijn, moeten ze op de SP gaan stemmen, niet op de PVV. En CDA en VVD zouden dan net zo weinig animo moeten hebben om met de PVV te gaan regeren als met de SP. Het eerste kunnen de mensen zelf doen, en ze moeten beseffen, dat in de situatie mbt globalisering niets verandert als de PVV aan de macht komt. Het tweede is iets dat de elite moet doen, want het is juist het feit, dat ze deze partij (PVV) zo gemakkelijk als gedoogpartner hebben geaccepteerd, dat veel mensen denken, dat ze beter bediend zullen worden door PVV te stemmen. Terwijl ze uit het feit, dat CDA en VVD zo gemakkelijk met de PVV in zee gingen af kunnen leiden, dat al die socialistische praatjes van de PVV alleen maar praatjes zijn, die ze nooit waar zullen maken.

 60. 70

  Na Sjors van Beek dreigt Tante Oud Zeikwijf (@65) ook de handdoek in de ring te gooien.

  Dat stemt me droef. Jullie allemaal, echt allemaal waardeer ik om alle bijdragen, ook die van Jeroen Laemers die de laatste tijd opvallend actief is. De verschillen in schrijfstijl, redeneren, inzichten van de verschillende redactieleden maakt Sargasso een uitzonderlijk platform. Sommigen die meer uit de school komen wat ik conservatief links zou willen noemen, soms met passie, anderen die bijna anarchistisch zijn, anderen drie weer streng filosofisch zijn en weer anderen die vederlicht schrijven. Zo ook bij de reageerders die al helemaal een prettig bonte samenstelling van stijlen en opvattingen vormen waaraan ik mijn geest elke keer weer kan slijpen.

  Beste redacteuren, ik hoop dat jullie achter de schermen deze episode kunnen uitpraten en bijleggen. Misschien een faux pas van de hoofdredacteur, alsjeblieft kom er samen uit. Want het gemis van Oud Zeikwijf, of van Jeroen Laemers en ook van Sjors van Beek is een verlies voor deze mooie site.

 61. 71

  @pedro: …. gaat om de globalisering, waarvan zij uitgesloten zouden zijn, moeten ze op de SP gaan stemmen,
  Zo uitgeloten voel ik met niet. Ik persoonlijk heb niks met de SP. Sociaal economisch ben ik rechts.

  Mijn oriëntatie richting populistisch-rechts is al begonnen in 1989 met de Rushdie-affaire. Ik was nog maar 14, maar het lauwe optreden van de CDA-minister herinner ik me nog wel.

 62. 72

  Want het gemis van Oud Zeikwijf, of van Jeroen Laemers en ook van Sjors van Beek is een verlies voor deze mooie site.

  Daar sluit ik me bij aan.

 63. 74

  My 2 cents: IMO is Jeroen prima als auteur, maar als ‘webmeester’ vind ik ‘m zo nu en dan wat al te strak. Dat past IMNSHO niet zo bij sargasso.
  Afgezien daarvan lijkt dit me bij uitstek een discussie die de redactie niet via mail moet doen, maar ergens in een kroeg. Twee goede schrijvers kwijtraken over plaatsingsbeleid is gewoon zonde.

 64. 75

  En nog iets: de ‘wilders-discussie’ is al jaren een lopende discussie. Als je een stuk over wilders publiceert dan hoeft dat nog geeneens zo’n uitmuntend stuk te zijn, omdat de comments toch al snel los staan van het oorspronkelijke stuk. En als dat wel moet, dan vraag ik me af waarom stukken van mensen als Pothoven en van Dormaal wel geplaatst zijn.