1. 1

  Ongeveer de helft van de Marokkaanse jongens tussen de 16 en 23 jaar kwam ooit in aanraking met de politie.

  Volgens Wilders wordt 60% van de Marokkaanse jongens door de politie als verdachte in een zaak gezien.

  Is toch wel een groot verschil, ik ben ook regelmatig in aanraking gekomen met de politie maar dat is wat anders dan verdachte.

 2. 3

  Ik vind dit weer een beetje het andere extreme. Of wil de schrijver ontkennen dat Marokkanen, om wat voor reden dan ook, gemiddeld genomen vaker voorkomen in allerlei criminaliteitsstatistieken? Iedereen uit een bevolkingsgroep over één kam scheren is onzinnig en onwenselijk, maar doen of er helemaal niks aan de hand is, is dat ook.

 3. 4

  @3: ” maar doen of er helemaal niks aan de hand is, is dat ook.”

  Doet ie ook niet volgens mij hoor:

  ”Is er dan niets aan de hand? Jawel. Marokkaanse jongens zijn oververtegenwoordigd als het gaat om de ruimere cijfers. Getallen die iets zeggen over vervolging, alternatieve straffen en arrestaties. Ongeveer de helft van de Marokkaanse jongens tussen de 16 en 23 jaar kwam ooit in aanraking met de politie. En dat is een probleem.”

  en verder op:
  “Marokkaanse jongeren die crimineel gedrag vertonen bestaan en ze doen het slechter dan autochtone jongeren. Dat is helaas een feit.”

  Maar zoals hij zelf al stelt: ”En dan heb ik nog een gegeven voor u. Nederland telt 2% Marokkanen. Als zij cijfermatig tot vier keer vaker in de problemen komen, dan kunnen ze procentueel gezien nooit voor meer dan tien procent van de problemen verantwoordelijk zijn. Dat laat ruim 90% voor de rest en de autochtone Nederlanders. En dat zijn wij.

  Ik weet het. Dit is geen boodschap die je politiek kunt verkopen. “

  En dat is wat ik bedoelde toen ik ooit schreef wat de gemiddelde NL-er denkt; als we de Marokannen land uitschoppen zijn we van al onze problemen af? Niet dus.

 4. 6

  @5: definieer ‘criminaliteit’. Nederland (en de EU) zucht al 4 jaar lang onder een bankencrisis, terwijl d’r nauwelijks een bankier achter tralies zit wegens wanbeleid, fraude of oplichting. Op z’n best wordt d’r geschikt.

 5. 7

  @5 Nee, hij plaatst in perspectief. Zelfs al zou je die criminaliteit door Marokkanen kunnen halveren (een spectaculaire verbetering!), dan nog heb je op het totaal slechts 5% criminaliteitsdaling. Het levert relatief weinig op om je op die kleine groep te richten.

 6. 8

  @4/5/7
  Ongeveer de helft van de ‘Marokkaanse’ jongens komt in aanraking met de de politie, maar voor autotochone jongens is dat 19%. De verhouding is dus niet eens vijf keer zo veel, maar 2.5 keer.

 7. 10

  Sorry hoor! Maar de cijfers (en dus het betoog) van Klomp zijn kul.
  Zie dit artikel (van mijn hand in mijn tijd bij Binnenlands Bestuur):
  http://www.binnenlandsbestuur.nl/openbare-orde-en-veiligheid/nieuws/marokkanenmonitor-2011-ook-de-meisjes-worden-een.2561474.lynkx
  Eén voorbeeld daaruit: “Gemiddeld is 38,7 procent van de Marokkaanse mannen tussen 12 en 24 jaar in de zogenaamde Marokkanengemeenten de afgelopen 5 jaar één of meerdere malen bij de politie beland.” In sommige steden ligt dat cijfer rond de 45 procent. Da’s bijna één van elke twee Marokkaanse jongens in zo’n stad.

  Wat Klomp doet is de – wat ik noem – CBS-truc: derdegeneratie jongens van Marokkaanse afkomst tellen ze mee als Nederlanders. Staatsrechtelijk gezien natuurlijk helemaal juist. Maar voor Jan met de Pet gaat het toch echt om ‘Marokkanen’.
  Bovendien verdunt het beeld in ‘gunstige’ zin als je het voor heel Nederland bekijkt (zoals Klomp doet). De problematiek concentreert zich in zo’n 20 à 30 gemeenten met een grote Marokkaanse populatie.
  In Amsterdam zo’n 500 Marokkaanse crimineeltjes (vlg Klomp)? Laat me niet lachen. De KLPD becijfert dat aantal op bijna 3000. Het zesvoudige dus. Ofwel: Eénvijfde van alle aangehouden personen in de stad. Zie: http://www.sjorsvanbeek.nl/wp-content/uploads/2011/11/BB10-2010-Politie-Steeds-meer-bendevorming-criminele-Marokkaanse-jongeren.pdf

  We hebben in Nederland een reëel, aantoonbaar probleem met deze groep jongens – alle gegoochel met relativerende cijfers ten spijt.

 8. 11

  Auteur Klomp: ´ Marokkaanse criminelen bestaan niet. There. I said it.´
  Letten we in het voorbij gaan op dat curieuze: ´There. I said it.´ Het hoge woord moest eruit, maar in Engels. Pourquoi?

  Klomps stelling ´Marokkaanse criminelen bestaan niet´, is deels juist, maar vergt correctionele duiding.
  De masculiene Marokkaanse jeugd hier bij ons in Nederland op straat, staat oververtegenwoordigd in ´s-lands misdaadstatistieken genoteerd. Allang. Dit duurzame sic feit heeft geleid tot een onversneden (sociale) associëring van Marokkanen met criminaliteit. Deze zwarte reputatie poogt Klomp wat op te vijzelen, o.m. door ook Nederlanders tot misdagers uit te roepen, maar dat lukt niet goed, omdat dat niet kan.
  Want Klomp miskent namelijk een sociologische wetmatigheid. Die is het effect van de marginale toevoeging. Als 1000 hier gevestigde Marokkanen zich crimineel ontpoppen, kan dat voor ons generieke misdaad zijn. Maar wanneer daar een 1000 en eerste Marokkaan crimineel bijkomt, is dat de druppel die de emmer doet overlopen en wordt het als bij toverslag: ´Marokkaanse misdaad´. Met terugwerkende kracht. Onherroepelijk.

  Klomp zoekt een verklaring voor die exuberante Marokkaanse misdadigheid. Hij stipt vluchtig ´ethnie´ en ´ras´ aan, maar ziet daar bijna onmiddellijk weer vanaf. Begrijpelijk, want die ´natuurlijke´ begrippen worden je maatschappelijk snel fataal. Je kijkt wel uit! Dan moet het ´cultuur zijn´, en K. noemt dat woord inderdaad, maar ziet ook daar weer niets in. En dan weet je het niet meer, want iets is Cultuur of Natuur, of een mengvorm daarvan, en een derde Medium is er niet. Een oude wijsgeer heeft dat wel eens beweerd, maar dat is nooit wat geworden.

  Jammer voor Klomp, want met zijn ´cultuur´ kwam Klomp dicht bij de verklaring van de Marokkaanse misdadigheid. K. schrijft:

  CITAAT: ´Oké. Dan is het dus een ‘cultuur’ of ‘ras’probleem? De ‘aard’ van de Marokkanen? Als dat zo is, dan hebben we een probleem. Want hoe verklaren we dan het gegeven dat (1)* meisjes en ietsje (2)* oudere Marokkanen dan weer niet massaal opduiken in de misdaadstatistieken? En hoe kun je eigenlijk wijzen naar een specifieke cultuur als de Marokkaanse overlastjongeren waar we het over hebben in overwegende mate nog nooit een voet in Marokko hebben gezet?´
  * Nummering van schrijver dezes.

  Alsof het verschil – w.b. ´misdadig gedrag ´- tussen (1) Marokkaanse meisjes en (2) oudere Marokkanen en (3) jonge Marokkaanse jongens, niet bij uitstek (een) Cultuur weerspiegelt, mits je die verschillen weet te relateren. En dat kan. In het Marokkaanse opvoedingssysteem worden klassiek jonge jongens – kleine kinderen nog – de straat opgestuurd, meisjes thuis gehouden (bewaard) en nadat de straat + eventueel de (hulp)imam hun opvoedkundige functie hebben voltooid, ebt bij de wat oudere Marokkaanse jeugd de agressie weg. Ze zijn volwassen geworden, op z´n Marokkaans. Over onze ruggen.

  Wat we in gekweld Nederland ´Marokkaanse (jeugd)misdaad´ noemen, is dus in Marokkaans oog geen criminaliteit, maar cultureel voorgeschreven Marokkaans gedrag, afdeling educatie. Dat wij er last van hebben, is geen Marokkaanse zorg. Dat we die Marokse opvoeding hier zo tolereren, en op die manier provoceren, bewijst de juistheid van die onverschillige visie/houding. Het onze schuld. ´Binnen zonder Kloppen´.

 9. 12

  Het hoge woord moest eruit, maar in Engels. Pourquoi?

  Let maar eens op: als nederlanders emotioneel worden over dingen, dan gaan ze opeens engelse woorden ertussendoor gooien. Om d’r meer fucking nadruk op te leggen.

 10. 13

  Gediscrimineerde Marokkanen bestaan op een of andere manier wel. Marokkanen zijn dus een soort magische wezens die Marokkaan zijn als ze gediscrimineerd worden, en Nederlander zijn als ze een misdaad begaan.

  Welkom in de magische realiteit van extreem links.

 11. 14

  En maar benoemen en duiden.

  Ik hoop dat Pechtold meende wat hij zei als leider van een partij die onderwijs hoog in het vaandel heeft staan: schooluitval tegengaan zorgen dat diploma’s worden gehaald, de zogenaamde startkwalificaties, waardoor kans op criminaliteit minder wordt.

  Benieuwd hoe hij dat in de grote steden wil gaan doen, waar D66 nu vaak de grootste partij is. Schooluitval tegengaan, etc. gebeurt natuurlijk al, alleen weet ik dat het bij vele gemeenten nog in de kinderschoenen staat. Symptoombestrijding is voorbij, preventie is geboden.

 12. 15

  @9
  Je hoort mij ook niet zeggen dat er geen probleem is met jongen van Marokkaanse afkomst in Amsterdam. Dit afgelopen weekend werd er nog één omgelegd op 50 meter van mijn kussen. Op de exacte plek waar ik drie uur daarvoor nog stond.

  Het leidt overigens ook geen twijfel dat ‘buitenlanders’ in Marokko het aanzienlijk slechter hebben dan ‘Marokkaanse’-Nederlanders in Nederland.

  Ik heb op zich regelmatig Marokkanen zien rennen, vooral toen ik nog in West woonde. Ging soms best hard.

 13. 16

  @11:

  Wat we in gekweld Nederland ´Marokkaanse (jeugd)misdaad´ noemen, is dus in Marokkaans oog geen criminaliteit, maar cultureel voorgeschreven Marokkaans gedrag, afdeling educatie

  Wat een baarlijke nonsens weer. Ga eens in Marokko kijken, zou ik zeggen, dan wordt dit sprookje meteen ontkracht. Blijkbaar wordt het pas een probleem voor Marokkanen in het buitenland, en dan ook nog niet eens overal. En dan zullen er toch wel degelijk heel andere oorzaken moeten zijn dan het Marokkaan zijn.

  @13: dat heb je niet helemaal juist gezien.

  Marokkanen zijn dus een soort magische wezens die Marokkaan zijn als ze gediscrimineerd worden, en Nederlander zijn als ze een misdaad begaan.

  Nee, ze worden gediscrimineerd, omdat ze Marokkaan zijn. Daar kiezen ze zelf niet voor. Als ze misdaden begaan, moeten we kijken waarom dat is. Als we ze verder willen discrimineren, noemen we ze dan ook Marokkaan. Als we willen weten, waarom ze misdaden begaan heeft die kwalificatie geen enkele betekenis, behalve dat je vast kunt stellen, dat binnen een groep jongeren van Marokkaanse afkomst veel misdaad voor komt. Net zoals we in de VS vast kunnen stellen, dat er meer misdaad gepleegd wordt door Afro-Amerikanen. Ja, en er zijn natuurlijk nog steeds mensen, die menen dat dat door hun huidskleur komt. Dat is ook het niveau van degenen, die hier de misdaad aan de Marokkaanse nationaliteit proberen te koppelen (of islam / huidskleur / enz).

 14. 17

  @16
  Het perfecte alibi. Volgens deze redenering is een Marokkaan iets dat alleen bestaat wanneer er sprake is van discriminatie, Marokkanen zijn dus per definitie zielige slachtoffers.

 15. 18

  @17: juist niet. Als je kunt lezen staat er, dat ze geen misdaden plegen, omdat ze Marokkaan zijn, maar omdat ze crimineel zijn. In dat verband worden ze alleen Marokkaan genoemd, als mensen ze willen discrimineren. In andere verbanden kun je ze heel vaak gewoon als Marokkaan benoemen hoor. Geen probleem. We noemen jou toch ook geen massamoordenaar, ook al ben je een aanhanger van extreem rechts, ook al kan ik zo een paar extreem rechtse massamoordenaars opnoemen?

 16. 19

  @18
  Het blijven Marokkanen, dat ze hun misdaden niet begaan omdat ze Marokkaan zijn (iets waar ze erg trots op zijn) doet daar niks aan af. Dat Marokkaan zijn alleen noemenswaardig is als er sprake is van discriminatie, wat dat hele volk niet meer maakt dan een kaartje dat getrokken kan worden als ze zich gediscrimineerd voelen gaat er bij mij niet in, bij de meeste Marokkanen trouwens ook niet.

  Deze criminele Marokkanen beroven mensen, omdat het Nederlanders zijn. Dat doen ze met hun eigen bejaarden namelijk niet. Het Marokkaan zijn speelt dus wel degelijk een rol.

 17. 20

  @19:

  Dat Marokkaan zijn alleen noemenswaardig is als er sprake is van discriminatie

  Dat is de drogreden waar je tegen vecht, Ik heb dat niet geschreven.

 18. 21

  @10
  Wat Klomp doet is de – wat ik noem – CBS-truc: derdegeneratie jongens van Marokkaanse afkomst tellen ze mee als Nederlanders. Staatsrechtelijk gezien natuurlijk helemaal juist.

  Nederlanders? Autochtonen bedoel je waarschijnlijk en met staatsrecht hebben generaties al helemaal niets van doen.
  Al jaren lang lees ik deze onzin: de derde en zelfs vierde generatie Marokkanen.
  Is het nu echt zo moeilijk denken en tellen? Om een derde generatie kind te krijgen moeten beide ouders in NL zijn geboren.
  Pas eind jaren zeventig kwam er echt gezinsmigratie op gang. Met moeders kwamen ook veel jonge (1ste generatie) kinderen mee. Hier geboren kinderen (2e generatie) die volwassen werden -dan zijn we dus al dik in de jaren negentig- gingen vaak een relatie aan met een 1ste generatie allochtoon die hier al was of dmv een migratiehuwelijk (importbruiden/gommen). De kinderen die zij kregen zijn (ook) 2e generatie. Het aantal 2e generatie met 2e generatie (of met hier geboren autochtonen) was gering.

  Nu moet je eerst bedenken wat is een (Marokkaans) derde generatie kind? Hoeveel grootouders in Marokko geboren moet je dan hebben? Is 1 genoeg? Dus 3 autochtone ouders maakt dan niet uit? Officieel is er geen definitie, maar er zijn wel cijfers.

  Al in oktober 2010 heb ik daar een artikel over geschreven: http://www.flipvandyke.nl/2010/10/de-derde-generatie-niet-westerlijke-autochtonen/
  Daarin ook een link naar een CBS-tabel -ja, die bestaat al jaren- http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70688NED&D1=2&D2=a&D3=l&D4=a&HDR=G2,G1,T&STB=G3&VW=T
  En wat blijkt? In het jaar 2000 waren er 685 3e generatie kinderen met tenminste 1 in Marokko geboren grootouder. Met 2 grootouders zit je nog maar op de helft. Dat betekent dat er in 2012 nooit meer dan zoveel kinderen rondlopen die 12 jaar of ouder zijn.
  Is dus te verwaarlozen. Nu nog wel tenminste.

  Je ergens in verdiepen en wat uitzoeken is blijkbaar een doodzonde in Nederland.

 19. 22

  Nogmaals @10
  Bovendien verdunt het beeld in ‘gunstige’ zin als je het voor heel Nederland bekijkt (zoals Klomp doet). De problematiek concentreert zich in zo’n 20 à 30 gemeenten met een grote Marokkaanse populatie.

  Natuurlijk niet. Je rekent per hoofd van de bevolkingsgroep. Bijvoorbeeld per 1000 inwoners van die groep. Verdunning vindt nu juist plaats bij autochtonen omdat er wordt gerekend van 12 t/m 79 en je dus bij autochtonen veel meer bejaarden hebben en die doen niet zoveel aan inbraken en roofovervallen.

  Je ziet het bij PVV’ers vaak dat ze de gehele populatie nemen en dan de cijfers per 1000 inwoners nemen.

  Ik heb al een tijdje geleden een artikel geschreven over criminaliteit en leeftijd:
  http://www.flipvandyke.nl/2012/12/marokkanen-en-criminaliteit/

  Edit: ik wil nog zeggen dat ik blij ben met het artikel van Klomp. Niet dat het op alle punten eens ben met hem, maar omdat er toch een aantal punten worden genoemd die tot nu toe onderbelicht zijn gebleven.

 20. 23

  @22, Flip: “Je ziet het bij PVV’ers vaak dat ze de gehele populatie nemen en dan de cijfers per 1000 inwoners nemen.”

  @10 “Maar voor Jan met de Pet gaat het toch echt om ‘Marokkanen’.”

  Correcte cijfers boeien niet, het gaat om ût meninkje van Jan met de Pet.

 21. 24

  Hier nog wat cijfers over allochtonie / criminaliteit. Ze zeggen niet alles, maar ook niet helemaal niets. Een veelbetekenende tendens of zoiets zit er toch wel in. Of niet soms?
  Misschien kan Flip die weer gaan verdoezelen, of Klomp haar bagatelliseren. Die 2 liggen elkaar wel, volgens mij.

  1980 In haar rapport MET DE NEUS OP DE FEITEN schrijft de Commissie Jeugdcriminaliteit dat die criminaliteit sinds 1980 weer is gestegen. Veel criminele jongeren blijken van buitenlandse afkomst. Het gaat daarbij om jeugd van Surinaamse -, Antilliaanse -, Turkse – en met op kop Marokkaanse afkomst.

  1997 (1993, 1991) In september 1997 merkte de Minister van Justitie op dat de allochtone jeugd oververtegenwoordigd is in de Nederlandse misdaad. Naar schatting van het Ministerie van Justitie verblijven 1500 Islamieten in justitiële strafinrichtingen. In 1993 zaten er 37.000 mensen voor hun verdiende loon in een gevangeniscel. Bijna de helft van de gedetineerden zat een straf van twee jaar of meer uit. De helft van deze populatie is buiten Nederland geboren. In 1991 was het percentage allochtone gedetineerden 44%.

  1997BIS. Het instituut WODC geeft dd 1997 de volgende informatie door:
  ‘Ethnische minderheden in Nederland plegen 1,5 tot 3 x vaker een misdrijf dan autochtonen van en in hetzelfde land. Wordt met de zwakkere sociale positie geen rekening gehouden en met het feit dat allochtonen meer jongeren tellen in de ‘risico’-leeftijden voor criminaliteit, dan plegen allochtonen 3 tot 6 keer zoveel delicten.’

  2002 Deze laatste cijfers worden bevestigd in een artikel van M. de Boer over allochtone criminaliteit, opgenomen in de bundel ‘multicultureel nederland’ in 70 vragen, Anno 2002, pp. 199-202.

  2011/2012. CPB 2011-2012: 65% v.d. NL-se Marokkaanse jongeren wel eens aangehouden, tegen 25% van de autochtone jongeren.

 22. 25

  Als je de moeite zou hebben genomen Hpax, om mijn artikel te lezen dan had je de volgende conclusies gelezen:

  Marokkanen zijn een vijftal keer zo vaak verdachte dan autochtonen. Als je die cijfers corrigeert voor leeftijd -wat je moet doen- dan kom je een derde lager uit: 3,5 keer.
  -Om 65% van de Marokkaanse jongens als crimineel aan te merken is onzin. 25% van de autochtonen is dan ook ‘crimineel’.
  -Ja, Marokkanen zijn vaker verdacht, maar het is wel een kleine minderheid van het aantal verdachten (7%).
  -Je kan denk ik niet zeggen dat er sprake van grootschalige discriminatie door justitie, waardoor de cijfers voor Marokkanen zo hoog zijn.
  -Opmerkelijk is de zeer scherpe daling van criminele activiteiten van Marokkanen zodra zij de pubertijd voorbij zijn.

  Bagatelliseer ik? Nee hoor. Ik haal wat overdrijving weg. Extreem-rechts heeft nog nog nooit een verhaal geproduceerd zonder (giga) overdrijving of zelf complete leugens.
  Ook jij dus niet.
  Voorbeeld: het is niet 65% van de jongreren maar van de jongens. Dat scheelt nogal.

 23. 26

  Wat is nu precies het nut van die hele discussie over die statistieken? Al zou 80% van de marokkaanse jongens crimineel zijn, wat dan nog? Of dat percentage nu 5%, 20% of 90% is, je kunt er toch niks mee. Je moet uiteindelijk toch altijd mensen individueel afrekenen op hun gedrag.

  98% van de criminaliteit wordt gepleegd door mannen, slechts 2% door vrouwen. Ik ben een man. Wordt ik scheef aangekeken omdat ik man ben? “oei, daar heb je weer zo’n crimineel”. Nee. Moet ik anders behandeld worden omdat ik man ben? Nee.

  Dus gewoon aanpakken die criminelen. Of ze nu blank, geel of bruin zijn, wat maakt het uit.

 24. 27

  @26:
  De kans dat je als jonge man eerder wordt aangehouden is wel zeer aanwezig. Toch hoor ik daar niemand over. En daaruit concluderen we dat er nu wel genoeg gezeurt is.

 25. 28

  @26, het nut van die discussie is omdat er een aantal lieden (PVV’ers, maar bijvoorbeeld ook Hpax, zoals hij/ zij/ het hierboven aantoont) selectief shoppen binnen statistieken.

  Dat er criminelen daadwerkelijk opgepakt worden, gaat wel door. Los van die statistieken, of de verdere discussie daaromheen.

  @24
  “Een veelbetekenende tendens of zoiets (…) zit er toch wel in. Of niet soms?
  Misschien kan Flip die weer gaan verdoezelen of Klomp haar bagatelliseren.”

  Je weet niet eens wat er te verdoezelen valt, volgens je eigen woorden, en toch maak je een verwijt naar een ander dat die ‘wel weer (!) het e.e.a. gaat verdoezelen of bagatelliseren’.

  Nu weet ik weer waarom ik niet langer actief was op Sargasso: Hpax.

 26. 29

  @28, in dat geval is het nut van deze discussie ook 0, aangezien ik HPax nog nooit ontvankelijk heb gezien voor welk argument dan ook. (Dat er soms een soort van interactie is waarbij hij aansluit bij de reactie van anderen zou ik zelf duidelijk vooruitgang willen noemen.)
  (En er kunnen verder vele redenen zijn om Sargasso te verlaten, maar HPax zou ik er niet 1 van laten zijn.)

  Van de andere kant – meestal schrijf je dat soort dingen ook niet voor de tegenstanders, maar voor de meelezers. Zodat die niet te vaak zonder weerwoord dat soort geshopte statistieken te horen krijgen en daarin gaan geloven. Herhaling is kracht…

 27. 30

  @ C 25 FvD, CITAAT: ´-Opmerkelijk is de zeer scherpe daling van criminele activiteiten van Marokkanen zodra zij de pubertijd voorbij zijn.´

  Inderdaad: ´opmerkelijk´. En ik weet het. Maar zie mijn opmerking C11, op één na laatste alinea, over ´oudere Marokkanen´; Je verwaarloost de culturele, cyclische factor. Die houdt niet op. Om de zoveel – hoeveel? – tijd(en) wéér een tijdelijke agressieve Marokkaanse generaties die ons ter opvoeding te wachten staan. Wanneer stopt dat, hoeveel kost dat, waarom verdragen we dat? Wie zijn wij?

  @ C26, CITAAT: ´Wat is nu precies het nut van die hele discussie over die statistieken? Al zou 80% van de marokkaanse jongens crimineel zijn, wat dan nog? Of dat percentage nu 5%, 20% of 90% is, je kunt er toch niks mee. Je moet uiteindelijk toch altijd mensen individueel afrekenen op hun gedrag.´

  Statistiek is moeilijk, rekenkundig en qua toepassing, maar daarom niet onnuttig. Of is zij zelfs een ´sine qua non´ van onze moderne samenleving, en dat dan ook van een respectabele discipline als de Criminologie. Misdaad – constateert deze wetenschap – is hoogst zelden een strikt persoonlijke ´acte gratuit´, maar meestal een sociaal = sociologisch (economisch, ethnisch, religieus e.d.) bepaald verschijnsel. Goede (wetenschappelijke) statistieken van de misdaad verschaffen daarom een inzicht die haar kunnen intomen.

  Inzake de Marokkaanse criminaliteit doet zich vandaag hier bij ons de vraag voor of we er 1. op individuele grondslag mee kunnen afrekenen, dan wel 2. op groepsbasis. Tegen de 2e benadering verzet zich onze moderne, individualistische cultuur, wat onze ondergang kan betekenen. Een moderne cultuur kan het tegen een primitievere afleggen. Vrij makkelijk zelfs. Wij moeten weer leren in groepen te denken. Dit wordt ons door onsZelf op straffe van de beschuldiging met rascisme verboden.

 28. 31

  Ik ken iemand die enige tijd in de Utrechtse wijk Kanaleneiland werkte.
  Het is lastig die er van te overtuigen dat er geen Marokkaanse criminelen zijn.

 29. 32

  @29: “(En er kunnen verder vele redenen zijn om Sargasso te verlaten, maar HPax zou ik er niet 1 van laten zijn.)”

  Klopt, mede omdat het met mijn Firefox browser instellingen nagenoeg onmogelijk is/ werd om hier een reactie achter te laten, zonder in het spamfilter te geraken. Dat had ik er mogelijk ook even bij moeten zeggen, maar…offtopic technisch geneuzel past eigenlijk niet echt. Vinnikkedanduszegmaar.. ;-]

  @30:
  “Wij moeten weer leren in groepen te denken. Dit wordt ons door onsZelf op straffe van de beschuldiging met rascisme verboden.”

  Toch nog een stukje zelfkennis van Hpax, zo blijkt. Toegeven dat je een racist bent, die niet naar het grotere geheel (groep) kijkt.

 30. 34

  @30:

  “Wij moeten weer leren in groepen te denken.”

  Uiteraard wil HPax dan niet zelf op voorhand een etiket opgeplakt krijgen. Ook wil hij op zijn eigen individuele daden beoordeeld blijven en niet op de (mis)daden van zijn “groepsgenoten”. Als een familielid of buurman opgepakt wordt dan heeft hij daar níks mee te maken.

  Collectieve schuld dragen is alleen voor Untermenschen zoals Marokkanen.

 31. 36

  @33, ik begrijp uit je reactie dat jij daar graag aan bijdraagt? Neen, geen antwoord nodig. Zou niet willen dat die termen nog verder ‘nietszeggend’ worden.

 32. 37

  Het valt me op in dit draadje dat heel veel mensen niet goed snappen (of willen snappen) wat Chris Klomp werkelijk beweert. Hij ontkent niet het bestaan van criminele Marokkanen, hij bagatelliseert het grote aantal criminele Marokkanen ook niet, hij ontkent dat “Marokkaan zijn” een oorzakelijke factor is. En als het oorzakelijke ontbreekt dan is het de vraag waarom maar steeds benadrukt wordt dat het om “Marokkaanse criminelen” gaat.

  Ik denk namelijk dat er een “overtegenwoordiging” is van werkelijke criminogene factoren in de groep waar het om gaat, de mannelijke Marokkaanse tieners en twintigers. En dat die echte criminogene factoren onbesproken blijven omdat het dan ook de Nederlandse samenleving als geheel aangaat en niet alleen de Marokkanen zelf.

 33. 38

  @27: daar hoor je niemand over, omdat niemand daar een probleem van maakt. Zodra alle mannen collectief als crimineel benoemd zouden worden, zou je dat argument wel horen.

  @33: mooi. niet meer over klagen dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren