Groen India?

Ook in India lijkt de zorg over de klimaatproblematiek aangeslagen te zijn. De Indiase minister president Manmohan Sing presenteerde een aantal dagen geleden een eerste concept klimaatplan, waarin de aanplant van bomen centraal zou staan op een totaal landoppervlak van 15 miljoen hectare. Het ‘groene’ India moet efficienter omgaan met energie. De regering moet volgens Sing maatregelen nemen om de negatieve effecten van de opwarming van de aarde voor de Indiers te beperken. Terwijl de gletsjers in de Himalaya steeds verder smelten komt het terugbrengen van de CO2-uitstoot nog niet in de Indiase plannen voor, misschien ook wel begrijpelijk, want de Indiase regering wil haar snel-groeiende economie nog wel de ruimte geven.

Overigens hebben de plannen de steun van de gemiddelde Indier: uit recent onderzoek blijkt dat de burgers van India zich meer dan enig ander land zorge maken over klimaatverandering, tegelijkertijd heerst er optimisme over het vinden van oplossingen.