Grenzen

OPINIE - Over waarom Joël Voordewind een dwaas is.

Gelukkig zijn er in tijden van crisis nog Nederlandse politici die het hoofd koel houden en verstandige dingen roepen. Gematigde dingen. Christelijke dingen. Zoals Joël Voordewind.

CU ook motie om veilige en erkende grenzen voor Israel te bepleiten. Hard nodig, de laatste dagen zijn er 116 raketten afgevuurd op Israel.

Het is dit soort onderhands, achterbaks gelul dat mij woest maakt. 

Er zijn namelijk internationaal erkende grenzen voor Israël. Internationale grenzen die bijvoorbeeld Yassir Arafat bereid was te accepteren. Internationale grenzen waar VN-resoluties over zijn aangenomen. Het zijn de grenzen van 1967 en het is Israël wat deze grenzen maar niet wil accepteren.

Israël wil “veiligheidszones”, Israël wil garanties voor illegale nederzettingen buiten die grenzen, Israël heeft de bezette gebieden maar vast Hebreeuwse namen gegeven – Israël wil het gewoon allemaal hebben. Dat is het probleem, Joël Voordewind. Precies dat.

En dan kun jij wel braaf oreren over veilige en erkende grenzen, maar dan speel je in de kaart van de Israëli’s die maar al te graag willen dat we die grenzen nòg eens een keer gaan trekken: in een wijde boog om Al-Quds heen (u noemt die stad Jeruzalem – ik niet meer), met overal zwaar gemilitariseerde eilandjes voor kolonisten, bergen checkpoints om die smerige Arabieren in de gaten te houden en ontvolkte veiligheidszones en militaire oefengebieden.

Je bent een dwaas, Voordewind, en je bent er mede de oorzaak van dat we de dingen niet meer helder zien. Je schept verwarring en als je dat bewust doet – ik denk van wel – dan ben je niet alleen een dwaas maar ook een achterbakse leugenaar.

Zoek maar op in je Bijbeltje wat jou daarvoor te wachten staat. Helaas geloof ik niet in die god van jou, maar de gedachte dat jij met je ouderlingensmoeltje nog in geen duizend jaar de Hemel wordt binnengelaten, is zo vermakelijk dat ik er bijna in wil geloven.

 1. 2

  Over de vorm: het stukje is veel te rancuneus, en zou veel sterker zijn als je Voordewind impliciet een dwaas en/of achterbaks noemt in plaats van expliciet. Nu lijkt het een ordinaire scheldpartij.

 2. 3

  Ja en je argumentatie is ook niet altijd even sterk…
  Hebreeuwse namen, laat me niet lachen! Het feit dat wij hier in Nederland over Berlijn, Parijs en Peking praten verraad zeker de Nederlandse ambitie?!

 3. 7

  @3 –

  ”Ja en je argumentatie is ook niet altijd even sterk…
  Hebreeuwse namen, laat me niet lachen! Het feit dat wij hier in Nederland over Berlijn, Parijs en Peking praten verraad zeker de Nederlandse ambitie?!”

  Berlijn, Parijs en Peking zijn niet meer dan de namen zoals de bewoners van die steden zelf hebben gegeven (Berlin, Paris, Bejing), maar dan op z’n Nederlands uitgesproken.

  Als je de vergelijking correct wil maken, dan zou je een parallel moeten bedenken waarbij Nederlandse grootnationalisten naar Indonesië trekken om het oude Indië uit z’n gloriedagen weer in ere te herstellen; dat zij het land consequent benoemen als ‘Nederlands-Indië’ en de hoofdstad Jakarta als ‘Batavia’; dat ze daar Nederlandse nederzettingen onder autonoom gezag beginnen waar Indonesiërs slechts als ondergeschikte koelies en baboes mogen verblijven; en dat de Nederlandse overheid alhier die kolonisten niet alleen steunt, maar ook nog de koloniale terminologie overneemt voor dat land, haar regio’s en haar steden.

  Iets vergelijkbaars is er in Israël namelijk aan de hand.

 4. 9

  Voordewind hengelt gewoon naar het vele geld uit de States en Israel wat de Lobby beschikbaar heeft voor pro-israelische politici.

  Dominee en koopman.

 5. 10

  @7: In je eerste alinea heb je een punt. Een beter voorbeeld zou Brussel zijn. Want in de gehele bezette gebieden zijn joden historisch gezien geen vreemde eend in de bijt. Ok, als je je ijkpunt ergens in de jaren dertig van de vorige eeuw legt dan heb je wel een punt want de pogroms hadden hun werk toen aardig gedaan maar in de meerdere duizenden jaren daarvoor…

  In je tweede alinea vlieg je behoorlijk uit de bocht, nederlanders die met een bootje van de andere kant van de wereld komen vergelijken met een bevolkingsgroep die al erg lang in de streek woont.

  Verder is Jakarta wel een bijzonder voorbeeld, vooral omdat deze stad niet altijd zo geheten heeft. Oorspronkelijk heette deze stad Sunda Kelapa, zo genoemd door de ‘bewoners zelf’. Op een gegeven moment kwam er een vreemde mogendheid die met geweld de stad veroverde en deze omdoopte tot Jayakarta. Ironisch genoeg betekend dit ‘plaats van overwinning’.
  Waarschijnlijk had deze veroveraar een flinke vooraad eigen ‘bewoners zelf’ meegenomen en heeft hij weinig van de eerdere bewoners overgehouden. Met de eeuwen heeft hij zelfs naar jouw, hoge, morele standaard het gelijk aan zijn kant gekregen…

 6. 11

  Opvallend dat Israel-knuffelaars vaak situaties in andere landen bij de discussie willen betrekken als voorbeeld van inconsequenties .
  De situatie is niet te vergelijken met die in andere conflictgebieden,hij is namelijk uniek.
  Ze willen helemaal geen open discussie,ze bedekken alles wat hun knuffel uitvreet het liefst met die mantel van ze.

 7. 12

  @11: Ik zie maar 1 post waar een ander land bij de discussie betrokken wordt in relatie tot het gedrag van Israel en dat is @7.
  Deze post zou ik eerder als Israel-bashing willen bestempelen aangezien het geschetste gedrag van de hypothetische ‘Nederlandse grootnationalisten’ overzee bepaald niet lovenswaardig is.
  Je kan me inderdaad ook niet beschuldigen van Palestijnen knuffelen.

 8. 13

  Als je alleen naar dit draadje kijkt wellicht.
  Hypocriet is het wel,of je bent gewoon simpel.In ieder draadje over die landrovers en hun slachtoffers worden vaak dezelfde argumenten gebruikt en als “tegenargument”komt men dan vaak met “waarom kijk je eens niet naar China,Marokko,Syrie Verweggistan of welk land dan ook waar stront aan de knikker is.

 9. 14

  Er waren inderdaad grenzen. Helaas was een partij die aan aanvalsoorlog startte, waardoor die grenzen onvoorzien verlegd werden. daarnaast wordt ik moe van Sargasso en haar palastijnen propoganda. De CU heeft hier gewoon gelijk.

 10. 17

  @14 Vanuit het perspectief van de ‘aanvaller’ was het natuurlijk een verdedigingsoorlog. Israël riep op wat zij hun grondgebied achtten haar eigen staat uit, zich daarbij beroepend op een resolutie waar de ‘aanvallers’ juist al tientallen jaren hard tegen geprotesteerd hadden, een resolutie die op geen enkele manier recht deed aan het zelfbeschikkingsrecht van de mensen die er woonden, een resolutie die alle gedane beloftes van tafel veegde, een resolutie bovendien waarin nergens sprake is van eenzijdig tot actie overgaan. Je laat verder buiten beschouwing dat de voorgeschiedenis ook het ontstaan van knokploegen als de Irgun en de Hagana laat zien die Palestijnse dorpelingen het leven zuur maakten en zich tot doel stelden zoveel mogelijk van hen te verjagen c.q. op de vlucht te laten slaan.
  Tot slot werden de grenzen niet verlegd. Die liggen nog steeds op dezelfde plek. Alleen is er een partij die die grenzen niet respecteert en land aan de andere kant van de grens bezet houdt. Dit in strijd met internationale conventies die ook door die partij ondertekend zijn. Jouw oplossing daarvoor lijkt te zijn dat we die conventies dan maar af moeten schaffen, maar dat is het paard achter de wagen spannen en draagt natuurlijk ook niet bij aan het vinden van een rechtvaardige en acceptabele uitweg.

 11. 19

  De regel van @Inje:

  1. Wanneer een land zich niet houdt aan de internationale rechtsorde dan moet de wetgeving herschreven worden.
  2. Dat land mag alleen Israël zijn.

 12. 21

  @ Euro,

  als een heleboel landen langdurig zich niet houden aan een verdrag of conventie, is die de facto al waardeloos. Er naar blijven wijzen zoals Johanna doet afbreuk aan de waarde die men aan recht hecht. Wat is een wet zonder naleving en zonder consequenties van niet-naleving: inkt op papier die het recht inflatoir benadeeld.

  Je kunt de realiteit wel negeren, maar de realiteit negeert jouw niet. En als je me niet gelooft: vraag het maar aan de Palestijnsen, of joden, of irakezen, afghanen, nederlanders, zui-amerikanen, Russen, Chinezen, tibetanen…. en het lijstje gaat maar door.

  BTW, er is geen internationale rechtsorde. Hoe verklaar je anders de huidige situatie? Dus blijf daar dan niet op wijzen. Het is alsof de blinden de blinden leiden op sargasso. Iedereen loopt elkaar maar achterna, maar niemand heeft er kaas van gegeten.

 13. 22

  Inje doet me denken aan het neo-conservatieve gedachtegoed met betrekking tot buitenlands beleid: eerst macht, dan rechtvaardigheid.

  Dat wordt dan verbonden met niet het pragmatisme, maar het realisme. Als dat niet lukt dan kan altijd teruggevallen worden op het idealisme: vrijheid, democratie en mensenrechten.

  Dat zie je in de boeken van een Amerikaanse neo-conservatieve historicus, de naam is mij ontschoten, die twee boek schreef en eerst uitgaat van het realisme, en het beleid van Bush in zake Irak/Afghanistan en War on Terror verdedigd, en een later boek uitgaat van idealisme: de redenen zijn verspreiding democratie en (economische) vrijheid.

 14. 23

  Wanneer binnen de bebouwde kom heel veel auto’s te hard rijden dan moet de snelheidslimiet omhoog. Fuck de fietsers en de op straat spelende kinderen.

 15. 24

  @22. De schrijver die ik bedoelde is Robert Kagan.

  De boeken die ik bedoelde zijn:

  Dangerous Nation: America’s Place in the World from its Earliest Days to the Dawn of the 20th Century, (Knopf 2006)

  en

  Of Paradise and Power (Knopf, 2003)

 16. 25

  @ Joop.

  Weleens gehoord van: “realists against iraq war”?
  Nee zeker. Weer iemand die de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt.
  Daarnaast ben ik meer van de English School, als je me dan toch wilt indelen.

 17. 26

  Inje:

  Ik doe een opmerking, die verbind ik niet direct aan jou, wel aan bepaalde standpunten – macht en rechtvaardigheid. Dat proef ik uit jouw bijdragen.

  De onbelangrijke Henry Kissinger zal dan wel de uitzondering zijn bij de realisten.

 18. 27

  Bij Realisten is Kissinger alles behalve onbelangrijk, die trouwens de enige Realist was die de Irak oorlog steunde in Amerika…net zoals hij de enige Realist was die de vietnamoorlog steunde. Morgenthau bijv (de grootste Realist in die tijd) was tegenstander. Het waren voornamelijk de idealisten daar die aanzetten tot die oorlogen.

  Tegenstanders waren bijv Mearsheimer (ook niet de minste). Mearsheimer legt trouwens ook mooi uit dat neo-conservatisme en Realisme tegenstanders zijn van elkaar. Ze gaan namelijk uit van een andere logica (militaire macht en bandwagoning).

 19. 28

  EoE: ‘Er zijn namelijk internationaal erkende grenzen voor Israël. Internationale grenzen die bijvoorbeeld Yassir Arafat bereid was te accepteren.’

  Mag zijn, maar Israël moe(s)t wel binnen die grenzen millioenen Palestijnse repatrianten opnemen. Een invitatie aan Israël om tot suïcide over te gaan, of minimaal het lot van slavernij te aanvaarden.

  Joel CU Voordewind’s pleidooi voor:
  ‘veilige en erkende grenzen voor Israël’ ( als) ‘Hard nodig, de laatste dagen zijn er 116 raketten afgevuurd op Israel’,
  is daarom volstrekt juist en rechtvaardig.
  Van hoe ‘juist en rechtvaardig’ doet EoE’s abominabele tirade ad hominem en ad rem een suggestie:

  1. ‘onderhands, achterbaks gelul’, 2. ‘Je bent een dwaas, Voordewind’, 3. ‘een dwaas maar ook een achterbakse leugenaar.’ 4. ‘Zoek maar op in je Bijbeltje’, 5. jij met je ouderlingensmoeltje.’
  Ongelooflijk!

  Wat is er nog meer nodig om EoE in persoon en zaak in het ongelijk te stellen?

  Man scheer je weg!

 20. 29

  Mag zijn, maar Israël moe(s)t wel binnen die grenzen millioenen Palestijnse repatrianten opnemen. Een invitatie aan Israël om tot suïcide over te gaan, of minimaal het lot van slavernij te aanvaarden.

  Onder internationaal recht hebben vluchtelingen van oorlogsgeweld (en hun nakomelingen, jawel) het recht op terugkeer.

  Het gaat niet aan om van de Palestijnen bij voorbaat te eisen dat ze dat recht opgeven, nog voor de onderhandelingen begonnen zijn.

  Je gaat bij een scheiding toch ook niet van je ex-partner eisen dat ze bij voorbaat het huis en de voogdij over haar kinderen opgeeft, nog voor de onderhandelingen over de overeenkomst zijn begonnen?

  Er valt met de Palestijnen wel degelijk te onderhandelen over het ‘recht op terugkeer’, en hoeveel Palestijnse Arabieren dan terug zouden kunnen/moeten, en waarheen (hoeveel naar Israël en hoeveel naar de Westelijke Jordaanoever). Maar daar zal dan wel iets fors tegenover moeten staan.

  De Israëli’s zouden kunnen beginnen met het terugrollen van de nederzettingen (de huizen mogen ze laten staan, iedereen die er voor 1967 niet woonde, moet gewoon lekker in Israël gaan wonen).