Graag gymnasium+ en universiteit+, gratis

Het academische jaar is weer begonnen. En de hotemetoten uit de universitaire wereld houden hun obligate openingspeeches. Karel van der Toorn van de UvA en Hogeschool Amsterdam vindt dit jaar dat studenten maar gewoon moeten betalen voor excellentie.
Gerelateerd hieraan was er vorige week het bericht dat Dijksma 10 miljoen beschikbaar zou stellen voor hoogbegaafde leerlingen. Niet om een aparte onderwijsvorm neer te zetten, maar gewoon om wat extra activiteiten te bieden.
Tja, zo komen we er natuurlijk niet. Nederland is prima in staat om de bovenste 2 procent van Nederland qua intelligentie onbenut te laten. In plaats van een echt gymnasium of een laag erboven en een echte topuniversiteit waar mietjes met zesjes niet op mogen komen, wordt er gepriegeld met geld. Een paar centjes erbij voor de slimsten om ze zoet te houden (veroorzaken ze geen maatschappelijke problemen) en als ze dan nog steeds meer willen, dan zullen zij daarvoor moeten betalen. Het stomste wat je kan doen.
Laten we eens kijken waarom deze kleingeestigheid op termijn Nederland vele miljarden inkomsten ontzegt.

Laten we beginnen met het voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. De term alleen al is lachwekkend. De mate waarin je daadwerkelijk wordt voorbereid op de “wetenschap” stelt weinig voor. Als dat namelijk zo zou zijn, zouden er in het eerste jaar op de universiteit niet zoveel mensen uitvallen. En mocht je hoogbegaafd zijn, dan is het al helemaal saai. Je kan nog gymnasium doen, maar dat is alleen leuk als je alfa bent en toch een extra besteding voor je tijd zoekt. Het is daarom, zelfs met wat extra activiteiten, niet te verwachten dat hoogbegaafden ooit volledig tot hun recht komen in het huidige VWO. Dus die gaan sporten (ook niet slecht), hacken of klieren. Daar ben je als maatschappij klaar mee.
Waarom niet een echt Gymnasium+ opzetten waar daadwerkelijk nieuwe, complexe, uitdagende vakken gegeven worden die voor de rest van de leerlingen toch niet vatbaar zijn. Zowel voor de leraren met een echte academische achtergrond leuk om weer eens hun tanden in te kunnen zetten, als voor de leerlingen eindelijk een fatsoenlijke uitdaging waar ze voor moeten knokken. Dat laatste is namelijk uitstekend voor de vorming van den weerbaren mensch.

En dan die “excellente” universiteit. Daar zou voor betaald moeten worden. Los van het feit dat ik eerst eens een voorbeeld van een excellente universiteit zou willen zien alvorens daar een prijskaartje aan te willen hangen, is de argumentatie hiervoor nogal gammel.
Vier argumenten worden aangedragen.
Moreel: Student heeft als eerste profijt van de extra kwaliteit, daar mag hij best wat van afdragen.
Psychologisch: Als je ergens voor moet betalen, doe je beter je best.
Historisch: Rijkeluikinderen betaalden vroeger ook voor de beste universiteiten.
Ervaring: De beste universiteiten vragen nu eenmaal de hoogste bijdrage.

Laat ik de eerste en de vierde even onderuit halen (mag u de rest doen). Het eerste argument is er duidelijk een van de individualist. Niet in staat verder te kijken dan zijn neus lang is. Heeft er iemand wel eens een prijskaartje gehangen aan de uitvinder van de cassette of de DVD? Hoe groot is het maatschappelijk kapitaal van de mensen die de deltawerken hebben ontworpen? Hoeveel levert een psycholoog of socioloog op die een aanpak verzint die de recidive met 5% omlaag brengt? Hoeveel extra slagkracht halen we uit slimme economen? Etc… etc…..
Investeren in een topuniversiteit met topstudenten is investering in de toekomst van je land.
Dan het argument van de ervaring. Die toont alleen maar aan dat de spreker niet begrijpt wat wetenschap is. Empirisch geeft hij aan dat in een aantal gevallen iets zo is, dus dat het altijd wel zo zou zijn. Typisch een zachte wetenschapper. Het moge duidelijk zijn dat “godsdienstwetenschappen” geen plaats heeft aan een topuniversiteit betaald door de overheid.

Kortom, ga nu met zijn allen eens goed nadenken wat we willen doen met het potentieel aan denkkracht dat nu onbenut blijft. Misschien dat we onszelf daarmee eindelijk weer eens uit die saaie middenmoot van landen kunnen verheffen.

Full disclosure: Ik heb het Atheneum met een 8 gemiddeld op de eindlijst met twee vingers in mijn neus afgesloten, voor de huidige onderwijsvernieuwing.

 1. 1

  Steeph,

  Mijn kinders gaan niet in nl meer studeren. Waarom zouden ze? Om vervolgens 52% belasting te gaan betalen?

  Ze schrijven zich in bij Harvard, Yale of de LSE en komen nooit meer terug.

  Een naargeestig vooruitzicht voor mijn oude dag, maar er is niet veel keuze als je iets wilt maken van je leven.

  Een nl top-universiteit is meer voor kneusjes die niet mee kunnen komen in de grote mensen wereld.

 2. 2

  Mij ontgaat het verband tussen belasting, “iets van je leven willen maken” en de kwaliteit van nederlandse universiteiten…

  Als die 52% belasting genoeg reden zijn om niet terug te komen zeg ik: “good riddance”.

 3. 3

  Het lijkt er op dat universiteiten graag bedrijfje spelen. Waarom ze dat willen, is onduidelijk. Wellicht omdat in de perceptie van de nederlandse universiteitsbestuurder de universiteiten elders in hoog aanzien staan.
  Terwijl ze daar wellicht alleen een betere PR of marketing afdeling hebben.
  Of door de hogere tarieven mensen afschrikken, en dus minder onderwijs omzet realiseren
  Is dat slim, in de nederlandse context? Minder onderwijs omzet?
  Wij hebben een tekort aan kenniswerkers.
  De overheid moet onze onderwijs instellingen juist de opdracht geven, zo veel mogelijk mensen af te leveren voor onze maatschappij.
  Prijsverhoging is dan contraproductief.
  Ik kan me goed voorstellen dat minister Plasterk zich in die context niet zo druk maakt om de ondernemertje spelenden besturen in het hoger onderwijs.
  Misschien moeten de universiteitsbesturen ook eerst zelf de hand in eigen boezem steken, en eerst zelf bewijzen dat ze zelf goede onderwijs en onderzoeks ondernemers zijn.

 4. 4

  Pleidooi voor een gymnasium+ maar dan niet een huidig gymnasium met wat extra’s, maar een echt uitdagende voorbereiding lijkt me meer dan hoog tijd. Het oude onderwijssysteem bood daarvoor zeker niet meer mogelijkheden dan het nieuwe.

  Op universiteiten is volgens mij, zeker bij kleinere opleidingen, al heel veel mogelijk.
  Verder, van hoogopgeleiden mag toch verwacht worden dat men de ranglijstjes waarnaar men universiteiten rangschikt naar waarde schat: namelijk tamelijk gering en vooral afhankelijk van of de meetmethode aansluit bij een vakgebied, de wijze van onderzoek, en vooral ook of het beleid, management, organisatie etc. aangepast is op de meetmethode. Streven naar hogere plaats op ranglijst heeft geen enkel nut, hoger scoren op een meetmethode moet niet de eigenlijke doelstelling vervangen, namelijk hoogstaand onderzoek en onderwijs. Maak dat laatste als doelstelling, en kijk niet naar ranglijstjes, dan zul je op sommige goed scoren, op andere minder. Creer in plaats daarvan een open, stimulerende onderwijs en onderzoek cultuur. Bezuiningen op promvendi en heffen van collegegelden helpen daarbij absoluut niet. Meer individuele begeleiding, sollicitatiegesprekken voor opleidingen, vrijheid voor beredeneerde samenstelling van vakkeuze en onderwijs op maat (tutorials, bijna of geheel 1 op 1 met docent/hoogleraar e.d.), daar moet men zich op concentreren.

  De opmerking ‘Het moge duidelijk zijn dat “godsdienstwetenschappen” geen plaats heeft aan een topuniversiteit betaald door de overheid.’ geeft blijk van een nogal beperkte opvatting van wetenschap. ‘Godsdienstwetenschappen’ verschilt niet van vakgebieden als geschiedenis en sociologie. (Predikantenopleiding is natuurlijk een ander verhaal…)

  Wie vooral focust op status, ranglijstjes en geld, moet vooral elders gaan studeren: wetenschap vraagt een andere focus. Een universiteit is een top universiteit omdat zij goede wetenschapers oplevert, niet omdat zij een garantie op een goedbetaalde baan geeft. Als het laatste het doel is, kom je onvermijdelijk en terecht in het systeem terecht waarbij men hoge collegegelden e.d. heft, dan is studie een financiele investering. Het doel moet mijns inziens een intellectuele investering zijn, die dus voor iedereen toegankelijk is.

  @richard: sommige mensen hebben last van teveel aan chauvinisme, andere van een teveel aan anti-chauvinisme.

 5. 5

  Het laten betalen voor je eigen capaciteiten is natuurlijk het toppunt van de sociaal democratie!

  Lang leve de totale nivellering! Eerste reactie op het ontstaan van goede privéscholen zoals STEBO was ook: dat moet niet mogen, dat moet getakst gedrempeld en bemoeilijkt.

  Als ik de berichten goed begrijp, zijn “privé” universiteiten met hoge entrée gelden dichterbij in Nederland dan een regering die investeert in kennis en wetenschap. Geheel in de lijn van Bos en voorgaande Grote Denkers dus; het in stand houden van een grote onopgeleide massa.

 6. 7

  #1
  Het onderwijs aan een Harvard of Yale is echt niet bijzonder. Goed, je hebt misschien een of twee college’s van een internationaal bekende professor, maar de meeste vakken worden gewoon gegeven door allerlei onbekende lecturers. Je betaalt uiteindelijk alleen voor het merk van de universiteit, dat is ongetwijfeld goed voor je c.v. en je carriere, maar met wetenschap heeft het allemaal maar weinig te maken.

 7. 8

  @jb goed betoog, lijkt me beter dan puur citations tellen.

  @plof ongelofelijk hoe alles wat als “a Bad Thing” wordt ervaren aan Wouter Bos toe te schrijven is…

  Ben het met je eens dat er meer moet worden geinvesteerd in onderwijs maar het lijkt me dat het huidige bestedingsniveau aan meer partijen te wijten is.

 8. 9

  Hayek,

  Dat klopt vast wat je zegt, maar dat is niet mijn punt.

  Steeph heeft het er over dat in nl een top universiteit met de bijbehorende vooropleiding moet komen en schilt even tussendoor een appeltje met mejuffrouw dijksma (twee keer gesjeesd!)

  De nederlandse staat denkt dat ze haar burgers gevangen heeft en naar believen kan uitknijpen als rijpe citroenen. En om er meer uit te knijpen, moeten de beste wel wat extra onderwijs krijgen.

  Dit is volledig buiden de werkelijkheid. Op het kafkiaanse af.

  Kinderen die echt iets kunnen, gaan natuurlijk niet hun carriere te grabbel gooien door aan een nederlandse universiteit te studeren. Die gaan meteen, vanaf hun eindexamen, door naar een internationaal gerenomeerde universiteit om zo carriere te maken. En die komen nooit meer terug.

  Waarom zou je in vredesnaam in nederland gaan werken als je echt iets kan?

  Waar de discussie in nl over zou moeten gaan is hoe wij internationaal toptalent kunnen aantrekken en vasthouden. Zowel studenten, wetenschappers etc als ook internationale bedrijven.

  Waarom zit microsoft niet in nl? Of google? Of Intel? etc.

 9. 10

  “Waarom niet een echt Gymnasium+ opzetten waar daadwerkelijk nieuwe, complexe, uitdagende vakken gegeven worden die voor de rest van de leerlingen toch niet vatbaar zijn” ??

  Ja, waarom niet?

  Omdat goede docenten met voldoende kwalificaties voor dit type onderwijs al lang niet meer in het VO werkzaam zijn misschien? If you pay peanuts, you get monkeys, dus extra geld is in principe een deel van het antwoord. Probleem is, dat voor gym+ docenten een marktconforme salariëring komt, dat beginsel moet worden doorgetrokken naar alle docenten.
  Twintig jaar desinvesteren in onderwijs levert nu de wrange vruchten op, en dit is helaas nog maar het begin, schat ik op basis van mijn werkzaamheden als docent op een lerarenopleiding in.

 10. 12

  @richard

  Ik weet niet of die software giganten niet in nederland zitten omdat nederlanders te slecht opgeleid zijn.

  Volgens mij heeft het meer te maken met bedrijfscultuur / management stijl /leiderschap dan met opleidingsniveau van de werknemers.

  Misschien ligt de sleutel tot de kenniseconomie wel helemaal niet op scholen, in ieder geval niet op de manier die je zou verwachten.

  We moeten gewoon af van “initiative will be punished”, of het idee dat een bedrijf volledig kant en klare 100% inzetbare mensen krijgt van een opleiding. Daar is high tec werk volgens mij veel te specialistisch voor.

  We moeten een manier verzinnen waarop we continue het beste uit mensen blijven halen en niet alleen tijdens en net na het afstuderen.

 11. 13

  Hmm als er een Gymnasium+ komt overweeg ik misschien wel om toch nog een diploma te halen.
  Hoogbegaafd zijn was in het onderwijssyteem van 15 jaar geleden niet echt handig en dat zal het nog steeds wel niet zijn.

 12. 14

  @Sil Het allerergste is gelukkig achter de rug. Er zijn nu extra leerboekjes, plusprogramma’s en zo. Die van mij houden er lol in, zo.

 13. 15

  O, en die van den Toorn heeft zich al lang bewezen als NSB-manager. Heel veel likken naar boven en heel braaf kwispelen en hijgen op de laatste doctorandussenprietpraat.

 14. 18

  Waarom uberhaupt school? Speciaal voor mensen die zelf niet kunnen lezen? Ik heb het zelf nooit zo gesnapt waarom ze hele gebouwen neerzetten waarin mensen dan dingen vertellen die ook gewoon in een boek staan of ten minste gewoon in een boek hadden moeten staan.

  Weg met de schoolplicht, terug met de leerplicht! En weg met de schoolse universiteiten, die handjesvasthoudende instituten zijn het probleem, niet de inhoud van het lesmateriaal. Slagingspercentages zouden geen rol meer moeten spelen in beoordeling/financiering etc.

  Maarja ik schijn dan ook nogal hoogbegaafd te zijn en ben bovendien gezegend met een realiteitszin die voor een andere realiteit bedoeld is…

  @mescaline, #16: 99% kans dat uw kinderen grootsch wietverbruikers worden, dan.

 15. 21

  Steeph,

  De uitgesproken speech van Van Der Toorn is opzich zo heel slecht nog niet al benoemt hij simpelweg de nadelen niet van hoge collegegelden en betwijfel ik de kwaliteitsverbeteringen bij een hoger collegegeld.

  In een ander postje (onlangs) linkte je eveneens naar een NRC artikel: daarin maakte een masterstudent bezwaar tegen de professionaliteit van de huidige student en werd er iemand gequoot die liever iemand met zesjes zou aannemen i.p.v negens. Dat lijkt mij nou ook weer de wereld op zijn kop.

  gymnasium+. Krijg er toch een beetje een afkeer van, zo’n vorm van betweterigheid.
  (Sil 13)…de mensen die hoogbegaafd zijn moet dan ook niet zo verongelijkt zijn ,maar moeten zich in hun handjes knijpen met het feit dat zij met zulke hersens op de wereld zijn gezet.
  Niet een simpele universitaire studie er op nahouden ,maar een dubbele studie en alles uit de kast halen.

  Richard,

  Ben het met je eens dat Harvard of Yale aansprekender is dan de UvA en je kansen ook aanzien vergroot op de internationale markt.

  Daarentegen ben ik er eveneens van overtuigd dat kwaliteit vroeg of laat toch wel komt bovendrijven. Vooral de intrinsieke motivatie is hierbij van levensbelang.

  Wat betreft die internationale carriere met hoofdletter C: niet alleen een kwestie van Harvard of LSE. Ook een TU of een dubbele studie helpt. Paar jaar werkervaring opdoen, gemotiveerd zijn (uren maken ipv bierhijsen), in het buitenland geweest zijn voor een stage of werkervaring. Ach op de stoel van de directeur zitten lukt echt niet als je net je mastersopleiding binnen hebt. Kwestie van jaren …

 16. 23

  @Steeph: Kijk eens naar landen waar het hoger onderwijs gratis of vrijwel gratis is. Hun slimmerikken komen allemaal hier hun PHD doen? Waarom? Omdat de gratis universiteiten in Duitsland, Frankrijk, Italie en Spanje ook goedkope voorzieningen en slecht betaalde promovendi hebben. Qua hoger onderwijs combineert het Nederlandse stelsel kwaliteit en toegankelijkheid op de beste manier, in mijn optiek.

  @Richard: Voor LSE, Yale, etc. moet je niet alleen een zak geld maar ook een hoofd hersenen meebrengen. Misschien is de moeder van je kinderen een groot licht, dat kan ook.

 17. 24

  @MP Uhhh nee ??? Nee niet persee. Maar de hele slimmerds vroeger waren lang niet allemaal perfectionistisch. Denk ik, maar weet niet zeker.

 18. 25

  @JSK: Het gaat mij er, ondanks de titel, er niet voornamelijk om dat het gratis wordt. Het gaat om toegankelijk houden. Dat vraagt wat extra investering. De studiefinancieringsconstructie is niet heel slecht in NL. Maar we zouden hem een jaar of 10 terug moeten draaien. En verder gewoon wat meer geld uitgeven.
  Belangrijkste is dat extra kwaliteit niet extra moeilijk gemaakt moet worden (hooguit in de selectievoorwaarden dan).

 19. 26

  @SalonSocialist: Alles voor de discussie :-)
  Maar even over dat gymnasium+. Dat punt over die betweterigheid kan je ook loslaten op het huidige gymnasium. En als dat weg is, op het atheneum, etc.. Tot je alles op het laagste niveau hebt gebracht. Stomme redenering dus.

  Verder is het inderdaad mogelijk om een dubbele doctor te worden. Probleem is dat je een deel van de potentiele dubbele doctors al kwijt bent als je het VWO niet veel uitdagender maakt. Al was het maar omdat dan de hoogbegaafden ook eens leren wat het is om ergens voor te knokken.

 20. 27

  @SalonSocialist, #21: de mensen die hoogbegaafd zijn moet dan ook niet zo verongelijkt zijn ,maar moeten zich in hun handjes knijpen met het feit dat zij met zulke hersens op de wereld zijn gezet

  Meestal doen dat soort mensen pas verongelijkt als ze jaren na hun onderwijscarriere beginnen te beseffen dat ze uberhaupt al “anders zijn” om vervolgens te gaan beseffen hoezeer de eenvoud van met name het middelbaar onderwijs ze in een erg moeilijk af te leren luiheid heeft doen rollen. 12 jaar lang 6-8 uur per dag nauwelijks gestimuleerd worden om je hersenen uberhaupt te gebruiken en braaf je mond te houden doe je niet zomaar teniet.

  Bij mij op het VWO was het enige verschil in behandeling zodra men doorhad dat je wat slimmer was dan de rest, dat je op onverklaarbare wijze nooit hoefde na te blijven als je te laat kwam, hetgeen er in mijn geval in resulteerde dat ik op een gegeven moment, pak hem beet vanaf 5 VWO, alleen nog maar kwam voor proefwerken. De rest van de tijd hing ik thuis voor de TV, in de coffeeshop of was ik aan het sporten. Ik had destijds geen benul dat ik hoogbegaafd was of waarom ik nooit hoefde na te blijven of waarom de rest van de klas wel altijd ging en dan toch proefwerken niet haalde, maar ik ben na die excercitie in luiheid nooit meer in staat gebleken om op fatsoenlijke wijze onderwijs te volgen dat wel op mijn niveau afgestemd was. Precies hetzelfde zie ik bij het gros van mijn vriendenkring (allemaal van die autistische veel te slimme maar vooral niet afgestudeerde informatici met nu dus een torenhoge studieschuld).

  Dus volgens mij heeft bovenstaande niets met verongelijkt zijn te maken, dat komt veel later pas. Het gaat erom dat onderwijs van te laag niveau onze pubers actief aanleert dat het normaal en zelfs gewenst is als je maar vooral geen zak uitvoert en braaf je muil houdt.

  Maargoed… ik hou er altijd nogal een smerig hoerig verwaand arrogant gevoel aan over om mezelf uberhaupt hoogbegaafd te noemen, wat dat betreft snap ik je “verongelijkt” en “betweterigheid” maar al te goed… het blijft een beetje een taboe, wel voor mij in ieder geval.

 21. 28

  We moeten juist meer zesjesstudenten hebben. Die komen nog eens buiten de universiteitsbieb, zijn ondernemender, hebben een bredere ervaring. Daar zit het bedrijfsleven op te wachten.

  Ik vond het VWO trouwens een prima voorbereiding op de Universiteit. Dat stelde ook niets voor.

  (gemiddeld 7, gymnasium, geslaagd, drs)

 22. 29

  @Michel: Waar staat dat er geen zesjesstudenten mogen zijn? Alleen niet op die topuniversiteiten. We hebben genoeg andere universiteiten daarvoor.

  En na jou opmerking over het VWO word ik natuurlijk wel nieuwsgierig over welke opleiding dan volgde……

 23. 31

  Ik denk dat, ipv een gymnasium+, dit problemen zijn die bij het huidige VWO opgelost moeten worden. Ik heb als beta ook op een gymnasium gezeten, en ik had inderdaad liever extra exacte vakken willen hebben dan Grieks of Latijn. Maar wat volgens mij het ware probleem is, is dat vakken meestal op een (te laag) gemiddeld niveau gegeven worden, zodat meer mensen het vak kunnen volgen. Natuurkunde wordt bijvoorbeeld niet op een niveau gegeven voor leerlingen die een natuurwetenschappelijke studie willen volgen, maar op een niveau dat iedereen zonder pretpakket het kan volgen.

  TOP universiteiten zijn dat niet vanwegen een prijskaartje. TOP universiteiten (qua onderwijs) zijn top omdat ze goede studenten afleveren. Een voorwaarde daarvoor is dat je de lat hoog legt. Een financiele prikkel zorgt er echter voor dat universiteiten zoveel mogelijk studenten willen afleveren. Met de Ba/Ma scheiding is dat nog erger geworden omdat universiteiten nu ook makkelijk studenten uit het buitenland kunnen halen, en als ze van buiten de EU komen betalen ze dan de hoofdprijs. DE manier om universiteiten top te maken is die prikkel weghalen. Een toelatingsexamen zou eventueel ook de mogelijkheden moeten behoren.

 24. 32

  m44, volgens de wiki bij kenmerken

  “Perfectionisme en het stellen van hoge verwachtingen aan zichzelf. Dat betekent niet dat hoogbegaafden perfecte studenten zijn, wel dat zij hoge verwachtingen stellen aan prestaties die zij zelf belangrijk vinden. Dit kan leiden tot grote faalangst, wanneer ze niet kunnen beantwoorden aan de eisen die ze aan zichzelf stellen”

  en verder

  “Hoogbegaafde werknemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een kenniseconomie. Toch zit naar schatting slechts een derde deel op een passende werkplek, omdat de werkomgeving in dit geval oog en waardering heeft voor hun talenten. Deze hoogbegaafden functioneren uitstekend. Hoogbegaafde werknemers in hun kracht zijn originele, creatieve, vitale, gedreven en constructieve medewerkers. Zij zijn van grote waarde voor hun werk en voor de samenleving. Ze kunnen een geweldige impuls geven aan organisatievernieuwing en -ontwikkeling. Niet alle hoogbegaafden slagen er echter in hun talenten zichtbaar te maken. Ze raken uit balans en roepen in hun werkomgeving het beeld op van ongeleide projectielen en lastige wijsneuzen. Hun talenten worden onvoldoende of zelfs helemaal niet herkend, waardoor ze gaan disfunctioneren en soms overspannen raken.”

  ojee

 25. 33

  “Het academische jaar is weer begonnen. En de hotemetoten uit de universitaire wereld houden hun obligate openingspeeches.”

  Dit moet natuurlijk zijn:

  Het obligate academische jaar is weer obligaat begonnen. En de obligate hotemetoten uit de obligate universitaire wereld houden hun obligate openingspeeches.

  Of is obligate net zoiets als Watergate, of zou het een soort Colgate zijn?

  Tsk tsk, Steephje toch, tradities obligaat noemen.

 26. 36

  @Kale Kip. Jij en m44 al niet, zo snel te zien.

  @JSK grin

  @ReinoutS Dat zal toch voornamelijk neerkomen op rigide culturele en sociale barrieres neerhalen. Verwed ik een hele dikke Godel Escher Bach onder.

 27. 37

  Hoogbegaafdheid…..bijna niemand weet echt wat dat in houd.Als je niet goed naar jezelf luisterd…wordt je door de maatschappij op een verkeerd been gezet.En begrijp je de wereld niet meer….of is het toch andersom.
  Wat ik voorstel is…om gewoon als ondernemer te spelen…en alle hoogbegaafden (net als een partij bv.) bij elkaar tezetten…en dan de kennis en creativiteit en het en elkaar linken van deze elementen, te verkopen aan bedrijven scholen etc. Dan maak je onderscheid en …krijgt zeker de hoogbegaafde onderpresteerder….eindelijk ook is een goed gevoel.Want nu verdwijnt hij in de massa.Een hoogbegaafde heeft eigenlijk geen school nodig….wel informatie. Maarja we hebben hier een LEERPLICHT.
  Harm…..

 28. 38

  @26 Verder is het inderdaad mogelijk om een dubbele doctor te worden. Probleem is dat je een deel van de potentiele dubbele doctors al kwijt bent als je het VWO niet veel uitdagender maakt. Al was het maar omdat dan de hoogbegaafden ook eens leren wat het is om ergens voor te knokken.
  Als er iets is wat niet bijdraagt aan de vooruitgang dan zijn het dubbele doctors… Wat meteen ook weer demonstreert dat ‘hoogbegaafd’ weinig zegt over de mogelijkheden die mensen creeren. Eigenwijze, egocentrische mensen die zich alleen met hun eigen gebiedje bezig willen houden. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk…

  En dan nog wat: die speech van Balkenende, daar krijg ik spontaan uitslag van. Laat hem lekker in z’n eentje gaan zitten spelen.

 29. 39

  @Steeph: er staat inderdaad niet dat er geen zesjesstudenten mogen zijn, maar de prioriteit zou eerder bij zesjesstudenten moeten liggen dan hoogbegaafden.
  Overigens (beta’s, eat your heart out) heb ik Sociale Geografie gestudeerd.

  @Pepijn: het grootste verschil tussen gymnasium en atheneum is de verplichting van de klassieke talen. Kom dus niet aan met dat je liever exacte vakken had gezien. Dat kan wel, maar altijd naast klassieke talen. Wie dat niet bevalt zit op het verkeerde schooltype.

  Ik zie verder nog niet direct hoe hoogopgeleiden ons al die miljarden op gaan leveren. Reken maar voor zou ik zeggen.

  Verder is het tegenwoordig helaas en gelukkig wel zo dat er meer aandacht komt voor hoogbegaafdheid. Gelukkig omdat het voor die kinderen nodig is, helaas omdat hoogbegaafdheid de nieuwe ADHD/autisme/etc dreigt te worden.

 30. 41

  @ michel

  omdat er mensen zijn die meer in hun mars hebben dan raadslid groenlinks gouda te worden.

  Net zoals dat er mensen zijn die niet een hele tempel voor zichzelf hebben aangelegd in de vorm van een weblog.

  Feit blijft dat het niveau van het onderwijs onvoldoende uitdagend is voor een flink deel van de slimme scholieren.

  Gaat onze groenlinkser voor de domme macht van het getal? Of is er ook een moment waarop hij denkt dat ook die, wellicht wat kleinere, groep scholieren het onderwijs verdient wat zij nodig heeft?

  Losse constatering terzijde: opvallend hoe verongelijkt de luie nederlander altijd reageert op een verzoek om de capaciteiten van mensen volledig tot hun recht te laten komen.

  Ik had gehoopt dat een groenlinkser het over meer dan alleen geld zou hebben; Begrippen als: ontplooiing, medemenselijkheid, ontwikkeling en groei horen toch ook bij een progressieve partij zoals groenlinks pretendeert te zijn?

  Of is groenlinks/michel toch conservatiever at heart dan hij eigenlijk durft toe te geven?

 31. 42

  @mescaline: Kijk dat interview nou maar. En Gödel, Escher, Bach heb ik al in de kast staan. (Ik geef eerlijk toe dat ik het na een pagina of 200 voor gezien heb gehouden.)

 32. 43

  Wat ik zo vreemd vind aan dit hele verhaal is dat Steeph er hier vanuit gaat dat we allemaal nog veel meer moeten leren om echt succesvol te worden. Ik heb juist het idee dat je zonder academische opleiding veel beter aan een baan kunt komen. Volgens mij zit de arbeidsmarkt echt niet te wachten op mensen die kunnen nadenken. Je kunt veel beter een HBO-opleiding hebben en weten hoe je een bepaald kunstje kunt doen dan dat je alles de hele tijd in vraag trekt. Heel veel hoogbegaafden zijn ook helemaal niet succesvol op de arbeidsmarkt omdat ze slecht tegen routine kunnen en geen genoegen nemen met de domme plannen van hun collega’s.

  Eigenlijk zouden er gewoon veel minder academici moeten zijn, daar heb je toch alleen maar last van. Weet je wat? We devalueren de universiteiten en het VWO gewoon, maken daar een soort HAVO van. En voor de extreem intelligenten richten we dan een Universiteit+ en een gymnasium+ in. Oh, wacht…

 33. 44

  @ Kale Kip

  “You can never solve a problem thinking the same way it was created.” Dat was ongeveer wat Einstein volgens mij ooit gezegd heeft.

  Jij, Kale Kip, hebt helemaal gelijk met het je mening dat jij, jijzelf, beter kan kijken naar wat de arbeidsmarkt van je nodig heeft. Wees tevreden met je HBO opleiding!

  Toch zijn er ook mensen die paradigma’s zetten, visies vormen en een wezenlijke verandering in de wereld teweeg zouden kunnen brengen.

  Ik vind dat alle gelegenheid moet worden gegeven aan die mensen die die inzet hebben. Als daar een gym+ voor nodig is oke, uni+ of kaos pilots of systeem van ambachten en gildes; Maakt niet uit, het gaat erom dat er voor iedereen de gelegenheid en de ruimte wordt gecreëerd om uit te blinken op zijn of haar manier en op die manier zijn of haar bijdrage te leveren aan de maatschappij. Op dit moment kunnen hipo’s en de heel intelligenten wel wat extra aandacht gebruiken denk ik.

 34. 45

  @Harm, #37: Maarja we hebben hier een LEERPLICHT.

  Wat een dikke vette bullshit. We hebben geen leerplicht, we hebben een SCHOOLPLICHT. Dat is het hele probleem hier; geen hoogbegaafde die achteraf verongelijkt zal zijn over zijn schoolcarriere als de staat hem niet had gedwongen die op een manier in te vullen die totaal niet aansluit bij zijn persoonlijkheid.

  Als we een leerplicht hadden, zou de overheid ouders die hun kinderen thuis les willen geven niet dreigen met celstraf, boetes en allerlei ander fascistisch gezanik en zou die zich toeleggen op het bewaken dat kinderen iets LEREN in plaats van dat ze de godganze dag braaf aanwezig zijn in de veel te grote klas van de incompetente leraar die al lang blij is als die kudde kinderen hun koppen houden.

  Ik HAAT ons schoolsysteem. De enige oplossing is vooralsnog je kinderen in Belgie geboren laten worden, dan verkrijg je wel het recht om zelf te kiezen wat en hoe ze leren.

 35. 48

  Dat moet toch lukken, SN? Een loodgieter, helemaal een zelfstandige, verdient doorgaans meer dan de zeer hoog opgeleide medemens. Me dunkt dat van die laatste categorie een enkeling toch wel goed genoeg kan rekenen om loodgieter te worden?

  http://www.dvhn.nl/nieuws/nederland/article3422838.ece/Startende_loodgieter_verdient_meer_dan_academici

  Maarja dat is de zoveelste fout in ons onderwijssysteem, dat dat soort beroepen als minderwaardige opleiding worden neergezet. De enige reden dat je geen intelligente loodgieter kunt vinden, is dat ons schoolsysteem intelligente mensen actief stimuleert om maar vooral geen loodgieter te worden.

 36. 49

  @zmc: Dat was mijn punt zo’n beetje. Er wordt hier bijna vanuit gegaan dat de enige bevredigende bezigheid voor (hoog)begaafden “hersenwerk” is.

 37. 50

  @SN, #49: Dat komt omdat we in een werkkamp wonen. Tenminste, wel volgens ons kabinet dat er vooral maar alles aan doet om ons zoveel mogelijk en zo lang mogelijk te laten werken… die aanname lijkt me dan ook niet specifiek voor de Sargasso-reageerders maar meer een logisch gevolg van ons brakke onderwijssysteem.

 38. 52

  @plofkip: Alle, eigenlijk. Blowen en sporten zijn hier in ieder geval de enige aangedragen alternatieven voor leren.
  Handwerk valt toch duidelijk buiten het blikveld.

 39. 53

  @plofkip 44

  Ik zou ook heel blij zijn met mijn HBO-opleiding, ware het niet dat ik twee keer master ben (alpha en beta) en nergens aan het werk geraak want “overgekwalificeerd”.

 40. 54

  @SN, #52: Aangezien de voorbeelden die je noemt die van mij zijn, reageer ik maar weer eens:-)Ik was destijds ook hartstikke druk met wat nu mijn vak is maar ik kon me ook uren bezig houden met oude al lang opgegeven fietsen repareren, heb mezelf geleerd piano, drumstel en gitaar te spelen, kon hele avonden in de kelder bommen maken, rare constructies bouwen, chemische proefjes doen, schansen bouwen om overheen te skaten, dat soort dingen.

  De interesse is er dus zeker wel, maar met ons in stukken gehakte schoolsysteem zit je alsnog de hele dag in de klas uit je neus te eten terwijl je ook iets zou kunnen leren. En van handwerk hebben ze op het VWO al helemaal niet gehoord terwijl ik achteraf gezien zonder mee genoeg tijd over had om aan het eind van het VWO gediplomeerd timmerman, loodgieter, metselaar en stratenmaker te zijn.

  Zonde is het.

 41. 57

  @Plofkip
  “Ik had gehoopt dat een groenlinkser het over meer dan alleen geld zou hebben; Begrippen als: ontplooiing, medemenselijkheid, ontwikkeling en groei horen toch ook bij een progressieve partij zoals groenlinks pretendeert te zijn?”

  Tuurlijk.

  Maar daar zijn meerdere manieren voor.

  En dat stond ook wel in mijn reactie, onderin. Maar misschien was het iets te lang voor je? :)

  (Ik zat verder wat te stangen. Hoogbegaafdheid is me iets te hyperig. Het gaat niet om hoogbegaafdheid of niet. Het gaat om passend onderwijs. Daar heb je wat aan. Niet dat gedoe met streven naar perfecte hoogbegaafde theoretische kindjes, waardoor alles onder gymnasium een teleurstelling voor sommige ouders is, wat tot heel wat kindermishandeling leidt. Het VMBO is het beste onderwijs in z’n soort, maar dat wordt continue miskend. Daar zit een grote opdracht. Hoogbegaafden redden zich wel.)

 42. 58

  @zmc…#45

  Volgens mij …maar ik weet het niet zeker ,daarvoor heb ik jou nodig. Maar volgens mij zijn wij het hardstikke eens met elkaar.
  Tussen haakjes ik ben 57 en sinds 2 jaar geleden op de hoogte van mijn slimheid…..schiet lekker op.

 43. 59

  @Harm, #58: Volgens mij ook, ik ben alleen allergisch voor de term leerplicht, als je het dan in caps schrijft, hap ik;-)

  En als we dan toch tussen haakjes gaan verklappen hoe we achter onze hoogbegaafdheid kwamen doe ik ook wel even mee: ik was 23 en de vriendin van een goede vriend van mij was inmiddeld gecertificeerd om de Groninger IQ-test af te nemen. Die vriend wist al lang dat ie hoogbegaafd was, hij mocht op zijn 9e naar de middelbare school en had op zijn 20e klaar kunnen zijn met zijn univeritaire studie als ie het af had gemaakt. Hoe dan ook, we hebben die test gedaan en mijn IQ bleek tegen alle verwachtingen in 11 punten hoger dan het zijne. Dat was wel na 2 jointjes, ik weet niet of ik nuchter hoger of lager zou scoren;-)

  Sindsdien ben ik Heel Erg Boos op ons kutschoolsysteem; had ik op een goede basisschool gezeten, dan had me dat 2 jaar gescheeld en zelfs dat zou nog een volkomen pauperoplossing zijn geweest.

 44. 60

  zmc 27,

  Het is misschien spijtig te noemen dat jouw leraren niet doorhadden dat jij hogerbegaafd was (evenals jij zelf niet).

  Edoch, een mens, en ook een VWO-scholier is eveneens verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Hangen voor de TV en joints roken is je eigen keuze en daarvoor hoef je geenzins hoogbegaafd te zijn. Je had ook in je vrije tijd een taal kunnen studeren of een instrument kunnen bespelen of gewoon wel je huiswerk kunnen maken. Je eigen keuzen maar daar draag je in een samenleving als de onze dan ook de gevolgen voor.

  Wat betreft je niet afgestudeerde vrienden: een vriend van mij zat het eveneens niet mee op de middelbare school via een andere school versneld HAVO en HBO gedaan. Zo kan het ook.

  (en slimme figuren die met een torenhoge studieschuld zitten en dan komen aankakken met hoogbegaafd….tja?!)

 45. 61

  @SalonSocialist, #60: U leest #27 niet goed (of moet nog even wat reacties verder lezen), maar ik heb mijn vrije tijd heel goed besteed. Het gaat hier nou juist over schooltijd. U snapt toch ook wel dat ik tijdens schooltijd niet de hele dag gezellig thuis bij mijn ma kon gaan zitten? “Goh jongen wat gezellig dat je weer eens aan het spijbelen bent!”

 46. 62

  Ik heb aan het begin van de lagere school een klas overgeslagen. En ik wens het helemaal niemand toe, ook jij niet, zmc. Je wordt namelijk voor de keuze gesteld: of het lulletje rozewater van de klas worden, of jezelf vijf dagen per week perfectioneren in het handhaven. Je komt in een continu gevecht terecht van jezelf groter maken dan je bent. Week in week uit jezelf overschreeuwen. Je kunt intellectueel behoorlijk mee, maar op alle andere vlakken lig je mijlenver achter. En dat moet je steeds maar weer compenseren om nog een beetje mee te kunnen doen.
  Verder bevind je jezelf in een nogal schizofrene levenssituatie: overdag ben je de derdeklasser, en thuis het jongste ventje van net zeven. Da’s twee keer per dag schakelen. Daar bezwijk je onder.
  Zmc, als het jou gelukt was om de lagere school in vier jaar te doen, en je was daarna op een normale middelbare school geplaatst, dan hadden je ouders je waarschijnlijk na een paar jaar aangetroffen, bungelend aan een stropje. En hadden wij nooit kennis genomen van jouw frustraties over het onderwijssysteem.

 47. 63

  Oh mijn god, doe niet zo MENSA jongens! Ik heb geen enkele klas overgeslagen en heb nog tijd gehad in de coffeeshop te zitten, sporten, Civilization II spelen, etc etc. ;-)

 48. 64

  way to go jsk, heb al mijn diploma’s rijbewijzen knetterstoned gehaald.
  niks hoogbegaafd, talent dat héb je
  of dat heb je niet.

  kwestie in mijn geval dus van een goed bouwjaar en doorzettingsvermogen.