Gevangen zitten met leerdoelen voor een betere toekomst

gevangenis‘Voor iedere gedetineerde moet een zo passend mogelijke straf gevonden kan worden. Het moet mogelijk zijn gedetineerden te veroordelen tot het behalen van een leerdoel, bijvoorbeeld het leren lezen, schrijven en rekenen.’ Een vrij milde, utopische benadering uit 2004. Wat zou u ervan zeggen?

Nog een paar fragmenten uit de thesis: ‘Ik kwam tot de conclusie dat ik het een vooruitgang in het gevangeniswezen zou vinden wanneer een gedetineerde niet langer meer louter wordt veroordeeld tot een vooraf vastgestelde tijspanne, maar ook tot een leerdoel. De detentie duurt dan totdat het leerdoel wordt bereikt.’

En verderop: ‘Het merendeel van de gedetineerden is tussen de 20 en 35 jaar oud en ik wil hen graag de bagage mee geven waardoor zij een beter aangepast bestaan in onze hoogontwikkelde samenleving kunnen vervullen en zo hun potentieel kunnen benutten. Eigenlijk is het systeem dat ik voorstel een socialistische vertaling van de disciplinering van ruim twee eeuwen geleden, naar de huidige sterk geïndividualiseerde tijd.’

Het plan klinkt niet eens slecht. Ik zou er misschien voor tekenen.

Fleur Agema, Tweede Kamerlid van de PVV, studeerde in 2004 af aan de Master of Arts aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Ze schreef in haar thesis: ‘Het ligt in mijn doel om voor een bepaalde groep gedetineerden het “passieve lummelen” in een gevangenis te veranderen in een “actieve reis naar een nieuw verworven vrijheid” en dat te vertalen naar een nieuw soort gevangenisarchitectuur. Ik wil hen een waardige tweede kans geven waarbij eventuele hyaten in de ontwikkeling door het behalen van de leerdoelen worden ingelost.’
fleuragema

Beduidend andere taal dan het PVV-partijprogramma zo’n vijf jaar later voorschrijft. Agema’s collega bij de PVV, Raymond de Roon (met justitie in zijn portefeuille) reageerde helaas niet op mijn vraag om zijn licht te werpen op Agema’s sympathieke afstudeerproject uit 2004, dat overigens al jaren uitvoerig beschreven staat op haar persoonlijke site. Van Roon zelf zei namelijk in de Volkskrant ooit: ‘In de cel mag de temperatuur nooit meer dan 18 graden bedragen. Waarom zouden gevangenen een betere behandeling krijgen dan mensen in een verzorgingshuis?’

Trouwens, de HKU was niet de enige opleiding die Agema volgde. Ook aan de AKI in Enschede studeerde ze af in 1999 met de hiernaast afgebeelde sculpturen. Bieden maar.

 1. 1

  Die hele PVV lijkt wel uit ‘spijtoptanten’ te bestaan. Je hebt ook nog die leipe ex-wijkagent die iedere wijkaanpak pappen-en-nathouden vindt, en die ex-IND-er die iedere asielzoeker bij voorbaat gelukszoeker vindt.

  Maar zo scherp van soft naar spijkerhard als Agema heb ik het nog niet gezien. En dat in twee jaar!

  Verdonk had toch een paar decennia nodig om van communist zichzelf om te tornen tot nationalistische conservatief.

 2. 4

  Maar dat is toch geen zachte straf?

  Niet: Je hebt een brommer gejat, nou twee maanden in de gevangenis zitten.

  Maar: Je hebt een brommer gejat, en je gaat de gevangenis pas uit als je gediplomeerd brommermonteur bent. De kosten van je opleiding blijven staan als studieschuld, en kan je terugbetalen van je werk, of worden ingehouden van je uitkering.

  Of, op zijn Wilders: ‘U bent Marrokkaan. In de gevangenis moet u Nederlands leren op VMBO-niveau. Onvoldoende? Enkeltje Marokko.’

 3. 5

  Is Fleur nu helemaal tegen dan? Of schikt ze zich naar de “partij”-lijn?

  Mij lijkt het trouwens helemaal geen gek plan. Iemand die zo de nadelen ziet?

 4. 6

  @SN; kosten, recidive, en bovenal: totale onderdompeling in een jaren zeventig experiment dat geen rekening kan en wil houden met de volkomen onverbeterlijke domme, ‘avontuurlijke’ en sociopatische neigingen van de mens.

 5. 8

  @KJ: Die avontuurlijke en sociopathische neigingen vallen mijns inziens nog wel mee. Wat je vergeet te noemen is de groepsdruk en de neiging om (mede daardoor) terug te vallen in ingesleten patronen.

  Het zou misschien helpen om criminelen te dwingen een andere identiteit aan te nemen, ergens anders te gaan wonen en ander werk te gaan doen (en dan mooi dat werk dat het programma-Agama ze geleerd heeft). Verder moeten ze zich uiteraard onthouden van enig contact met hun oude omgeving. (Zo, dwing dat maar eens af!)