1. 1

    Veel staten in de VS financieren scholen rechtstreeks uit de opbrengst van de belastingen in dat schooldistrict. Dat betekent dat arme wijken arme scholen hebben en rijke wijken rijke. In Nederland krijg scholen met veel moeilijke leerlingen juist meer geld. Dus dat is een belangrijk verschil.

    In NRC heeft ooit een artikel gestaan over een systeem in Massachussetts (als ik het me goed herinner) dat ook in Nederland toepasbaar zou zijn: er is in principe vrijheid van schoolkeuze, maar elke school heeft een quotum van leerlingen uit elke inkomensklasse.