Geen bal op tv | Klimaatontkenners

Serie:

COLUMN - Deze maandag dook Gideon Levy diep in de wereld van de klimaatontkenners. Hij sprak met ze. Probeerde ze met open vizier te benaderen. Probeerde hun beweegredenen te doorgronden. En hun manier van redeneren te volgen. Vroeg zich af hoe klimaatontkenners in staat zijn om wetenschappelijk bewijs naast zich neer te leggen en om te draaien. En vroeg zich af hoe het kon dat ze de ernst van het probleem weigerden te erkennen. Want als je om je heen kijkt, dan is het toch overduidelijk dat er iets mis is?

Nu sprak Gideon Levy inderdaad met mensen die daadwerkelijk ontkennen dat de wereld aan het opwarmen is. Van het soort dat, al valt er een smeltende poolkap op hun kop, weigert een probleem te zien. Maar veel mensen die hij sprak ontkenden dat helemaal niet. Die zagen ook wel dat het klimaat aan het veranderen is. Wat zij ontkenden was de rol van de mens hierin. En diezelfde mens kon er dus ook niks tegen doen. Klimaatverandering is van alle tijden. Oftewel: niet zozeer de klimaatverandering, maar de rol van de mens was een hoax. Bedacht door een politieke elite om het geld uit de maatschappij te halen en in hun eigen zak te laten stromen. 

Daar hamerden ook de meeste lobbyisten op: de angst rond klimaatverandering wordt opgeklopt om geld te verdienen aan windmolens en elektrische auto’s. Pikant detail daarbij is dat de wetenschappers die zij beschuldigen van geldklopperij van het type ribjasjes-met-loszittende-elleboogstukken-dragers zijn, terwijl de lobbyisten zelf het soort pak dragen dat met de hand wordt gemaakt door een authentiek naai-ateliertje in Milaan, iets wat ze zich kunnen veroorloven doordat ze worden betaald door fossiele energie-giganten als Exxonmobil en de gebroeders Koch. Kortom, ze beschuldigen de tegenstander van een zonde die ze zelf begaan. Maar niemand uit de eigen parochie die ze dat kwalijk neemt. Want ze leggen de waarheid bloot. In opdracht van een paar eerlijke ondernemers die een Don Quichot-gevecht tegen een geldverslindende overheid voeren.

Levy verbaasde zich erover dat hun boodschap zo goed aanslaat bij een zeer groot deel van de Amerikaanse bevolking. Zelfs bij het deel dat straks, als hun huis door een tornado is meegenomen, moet kiezen tussen verhuizen of verdrinken. Terwijl we er wat aan kunnen doen, als we naar de wetenschap luisteren. Maar wat Levy maar niet leek te begrijpen, was dat sommige mensen geen enkele waarde hechten aan de wetenschap. De wetenschap is een linkse hobby van wereldvreemde gekken die niet in God geloven. Ze beweren bijvoorbeeld dat wij van de apen afstammen. En die gaan mij vertellen dat ik minder auto moet rijden? Omdat de wereld er anders aan gaat? Dank je de koekoek! Ik wist bovendien al lang dat de wereld eraan ging. Dat staat namelijk allemaal haarfijn beschreven in Openbaringen. En hoe eerder het einde der tijden eraan komt, hoe beter. Vote Trump!

Kortom, we zijn overgeleverd aan een samenzwering van idioten. Al dan niet religieus. Het gezonde verstand heeft verloren. Feiten doen er niet toe.

Een dag eerder zag ik in Tegenlicht de Britse filosoof Timoty Morton vertellen dat het einde van de wereld op een bepaalde manier reeds achter ons ligt. We leven al in een post-apocalyptische tijd, meende hij. Zo kun je niet eens meer een onschuldig praatje over het weer houden zonder op z’n minst in je achterhoofd aan de opwarming der aarde te denken. “De wereld als stabiel podium waarop wij acteren, ligt definitief achter ons”, zei hij. En in die zin was het einde van de wereld al geweest. Het is zaak dat te beseffen. Om in te zien dat het nooit meer zal worden wat het was. Om te rouwen en het verlies te nemen. En om van daaruit weer verder te gaan. Accepteer het. Toe maar. En haal troost uit een goed lied.

Reacties (31)

#1 Bookie

Klimaatontkenners blijft een dom woord, want klimaatontkenners bestaan niet. Kan je mensen die dat woord gebruiken serieus nemen?

 • Volgende discussie
#2 beugwant

@1: Zo houd ik dodelijke slachtoffers ook liever op een afstand. Je weet maar nooit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Michiel de Pooter

Net als alle jargon uit het klimaattheater is “klimaatontkenners” een erg slordig gedefinieerd begrip. De ontkenning van de opwarming valt gewoon reuze mee. Het gaat alleen over de maatvoering van het bewijs van de oorzaak en de effektiviteit van de oplossingen. Wie eist bewijst, geldt vooral in de wetenschap. Met dat laatste is van alles mee aan de hand. Zijn inmiddels al bibliotheken over volgeschreven.
De uitzending was precies wat je van utopisten en fantasten kan verwachten; Niet het aanscherpen van bewijsvoering of overtuigingen, maar een aanklacht tegen diegenen die bewijsvoering en overtuiging durven te betwijfelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Max Molovich

@1: Dan had de documentaire klimaatopwarmingontkenners moeten heten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Michiel de Pooter

@4: Machthebbers, idealisten en bureaucraten die een agenda willen pushen, hebben belang bij onduidelijkheid en woordnonchalance, om zwakkeren door de pomp te krijgen. Die zwakkeren krijgen dan een fictief beeld van de werkelijkheid, wat in strijd is met alle rechtvaardigheidsbeginselen zoals die b.v. door utilitaristen al in de achtiende eeuw zijn gedefinieerd.
Rechtvaardigheid (voor iedereen) kan a priori alleen zijn weg vinden via neutrale taal zonder ficties en dubbelzinnigheden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@3: “Wie eist bewijst, geldt vooral in de wetenschap. Met dat laatste is van alles mee aan de hand.”
Wat is er dan mee aan de hand? De wetenschappelijke bewijsvoering voor de menselijke hand in klimaatverandering is behoorlijk overweldigend. Bovendien zitten we niet alleen met de wetenschap (waarin dat adagium trouwens ook niet als zodanig geldt, omdat in de wetenschap helemaal niet geëist wordt); Het gaat hier om de veiligheid van mensen. In andere zaken die onze veiligheid aangaan beschouwen we omgekeerde bewijslast als een gegeven: Als er nieuwe auto’s, medicijnen of voedingsmiddelen worden ontwikkeld, moet de producent bewijzen dat deze veilig/niet schadelijk voor de gezondheid zijn, voor hij ze mag gaan verkopen. Met jouw logica zou het omgekeerd zijn: Eerst verkopen en pas stoppen met verkopen als wetenschappelijk bewezen is dat het extra doden (heeft) veroorzaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joost

@1: De term is een reactie op termen die in de andere hoek worden gebruikt, namelijk “Klimaathoax” en “Klimaatalarmisten”. Het is exact hetzelfde, en die mensen kan je wel serieus nemen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Igor V

“Kortom, we zijn overgeleverd aan een samenzwering van idioten. Al dan niet religieus. Het gezonde verstand heeft verloren. Feiten doen er niet toe.”

Wat is dit nou ineens voor fatalistische waanzin? Omdat het publieke debat in één (onderontwikkeld) land beïnvloed wordt door onwetenschappelijke stromingen, is de hele wereld overgeleverd aan de idioten?

Met een dergelijk optimisme hebben we geen klimaatontkenners meer nodig om de boel de vernieling in te draaien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Lennart

@1: Jazeker wel. Het mooie van “klimaatontkenners” is dat het laat zien hoe idioot het standpunt is van degene die “klimaatontkenners” genoemd worden, want het is natuurlijk onmogelijk om het klimaat te ontkennen …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Michiel de Pooter

Beste Bismarck,

“Het gaat hier om veiligheid van mensen”.

Erg triviaal trouwens om van een totaal chaotisch, atmosferisch systeem als het klimaat, veiligheid te eisen. Volgens Kant houdt iedere deelname aan het universum risico’s met zich mee. Het meten van veiligheid is trouwens lastig. Je zult dan een 0 meting moeten doen en een situatie voor en na moeten vergelijken en kwantificeren. Zijn er trouwens meeteenheden voor veiligheid, Bismarck ?
Om die veiligheid te verhogen of te garanderen, of risico’s te verminderen, hebben alarmisten veel geld nodig. Dat geld is er niet en wordt onttrokken aan andere bestemmingen, zoals bruggen- en wegenonderhoud en gezondheidszorg, wat dan weer nieuwe risico’s met zich meebrengt.
En nu we toch bezig zijn met risico’s; De moeder van alle risico’s is natuurlijk het wegnemen van alle fossiele brandstoffen uit ingewikkelde, technologische samenlevingen als de onze, zonder geloofwaardig concept dat vervanging kan leveren. Fossiele brandstoffen zorgen voor welvaart, stabiliteit en vrede. De minste ontregeling van de toevoer, zal onmiddellijk economische- en sociale chaos produceren met mogelijk miljoenen doden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan voedselproductie- en distributie en continuiteit van sanitaire systemen in grote steden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 René

Heb de aflevering gezien. Het gaat vooral over de manier waarop met dit thema wordt omgegaan en feiten blijven ver verwijderd. We moeten maar aannemen dat een heer of dame in beeld het juist/onjuist heeft. Krijg de indruk dat Gideon Levy ook niet naar de VS is afgereisd om zich in feiten te verdiepen. Zo maakt hij een documentaire die preekt voor eigen parochie. Persoonlijk vind ik het verhaal van David Evans interessant, omdat hij van menig veranderd is en vooral omdat hij feiten aandraagt: https://www.youtube.com/watch?v=plr-hTRQ2_c
of een interview met hem: https://www.youtube.com/watch?v=xI3doCKhI7Q

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 GerritB

@ 4: Dan had de documentaire klimaatopwarmingontkenners moeten heten.

Nou eigenlijk menselijkeinvloedopklimaatopwarmingsontkenners.

Wat me opvalt is dat de hele discussie gaat over CO2, je hoort bijna niemand over Methaangas, om maar eens wat te noemen, of het moet een enkel artikeltje zijn over scheten latende koeien.

Kortom:
Vraag: Wordt de opwarming veroorzaakt door de mens ?
Antw: Deels wel, maar hoe groot dat aandeel is, is wat mij betreft onduidelijk.

“That’s my opinion! And if you don’t like it, I have another one for you" Groucho Marx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

@10: “Erg triviaal trouwens om van een totaal chaotisch, atmosferisch systeem als het klimaat, veiligheid te eisen.”
Wat een prachtige woorden weer. Ik ben niet degene die de term eisen gebruikt (dat ben jij uitsluitend). Desondanks slaat het betoog nergens op. Neem de analogie longkanker. Je kunt niet eisen dat je geen longkanker oploopt. Het ontstaan van longkanker is om jouw woorden maar eens te gebruiken een totaal chaotisch proces. Maar je kunt er wel invloed op uitoefenen, bijvoorbeeld door te roken, of de uitgeademde lucht van rokers in te ademen. Je kunt dus je veiligheid ook heel makkelijk vergroten, door dat niet te doen. Zo is het ook met klimaatverandering: De mens heeft daar een flinke invloed op door middel van de hoeveelheid broeikasgassen die het in de atmosfeer brengt.

“Om die veiligheid te verhogen of te garanderen, of risico’s te verminderen, hebben alarmisten veel geld nodig.”
Dat is nogal een bewering, enig bewijs?

“het wegnemen van alle fossiele brandstoffen uit ingewikkelde, technologische samenlevingen als de onze, zonder geloofwaardig concept dat vervanging kan leveren”
Vertel eens, wie wil dat precies? Ik zie eerder het tegenovergestelde, bepaalde mensen weigeren om vervangingen te accepteren en veroorzaken zo een heel groot probleem, omdat immers op afzienbare termijn de fossiele brandstoffen op zullen raken, terwijl er in de tussentijd onvoldoende prioriteit is gegeven aan het verzorgen van de infrastructuur voor vervangende energiebronnen. Je kunt wel gaan lopen dreigen met de mensen die nu gaan leiden aan prioritering van alternatieve bronnen (hoewel ik zeer betwijfel of die mensen je ook maar een zier kunnen schelen), terwijl het straks om een veelvoud daarvan zal gaan als de olie op is, nog afgezien van de gevolgen van klimaatverandering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Inkwith Barubador

De term “klimaatontkenners” is m.i. gewoon een shortcut voor het ontkennen van klimaatverandering cq het ontkennen van menselijke invloed daarop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@12: “hoe groot dat aandeel is, is wat mij betreft onduidelijk.”

Dat ligt dan toch weer grotendeels aan jezelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 tigger

@10:
Als jij “klimaatontkenners” een erg slordig gedefinieerd begrip vindt, wat bedoel je dan met “alarmisten”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Michiel de Pooter

@16: Alarmisten baseren hun alarmisme op een hypothese die nooit getest is, en dus niet weerlegbaar is. Dat is vooral erg slordig, maar helemaal niet bijzonder. De menselijke geest is juist extreem gevoelig voor oppervlakkige vermoedens en snel onzinsprekende, charismatische personen met mooie plaatjes en filmpjes. Die component maakt het erg lastig voor mensen, om betrouwbare informatie van onbetrouwbare te onderscheiden. Verder houden alarmisten geen rekening met de mogelijkheid, dat wetenschap niet altijd over vermogen beschikt om alle raadselen van ons bestaan op te lossen. Hun losgeslagen en ongericht optimisme is gebaseerd op het omgekeerde.
In die orgie van slordigheden en denkfouten, wordt het volgens mij dan problematisch om waarheid op te eisen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 MrOoijer (Jan van Rongen)

@17: jij bent toch echt degene die lijdt aan een orgie van slordigheden en denkfouten.

… op een hypothese die nog nooit getest is …

Er is je al tientallen keren uitgelegd (*) dat er honderden manieren zijn om de “hypothese’ van door mensen veroorzaakte opwarming te bevestigen en dat er duizenden klimaatwetenschappers wereldwijd dags en daags mee bezig zijn om de details verder uit te diepen.

(*) onder andere op https://klimaatverandering.wordpress.com/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Michiel de Pooter

@18:
Beste MrOoijer,

1. Graag de testrapporten opsturen.

2. Geen idee, waarom een al bevestigde hypothese door duizenden klimaatwetenschappers moet worden uitgediept. Je redenering ontvouwt een volgordeprobleem.

Verder vertoon je verkeerd imponeergedrag door je redenering kwantitatief aan te zetten ( tientallen keren, duizenden manieren en duizenden klimaatwetenschappers). Dat zegt helemaal niks over de kwaliteit van de hypothese. Of liever; Alles over de gebrekkigheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Spam

@19 Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de werking van de zwaartekracht. Dat is wetenschap. Steeds weer nieuwe vragen stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Michiel de Pooter

@20: Over zwaartekracht worden niet om de vijf jaar rare conferenties gehouden met niet-wetenschappers, die geen nieuwe vragen stellen, niks besluiten, klappen voor elkaar en daarna weer naar huis gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 JANC

@19: Dan moet je voor het omgekeerde vast ook wel wat kunnen tonen. Gek dat je veronderstelt dat het onderzoek dat de menselijke invloed op het klimaat geen kwaliteit zou hebben terwijl omgekeerd er geen enkel onderzoek bestaat dat de klimaatsverandering door natuurlijke oorzaken verklaren kan dat zelfs de simpelste kwaliteitstesten doorstaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 JANC

@21: Geen argument.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 MrOoijer (Jan van Rongen)

@19 –

1/ lees de rapporten van het IPCC en de duizenden literatuurverwijzingen voor je “testrapporten”. Je begrip van wetenschap gaat kennelijk niet verder dan de APK keuring.

2/ dat jij geen idee hebt is ons bekend.

3/ nee, dat zegt alleen dat jij in je eentje denkt het beter te weten dan alle experts bij elkaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 JANC

@19: PS Je punt 2: Moeten uitkomsten in de wetenschap niet repliceerbaar zijn en dus dezelfde onderzoeken uitgevoerd moeten worden om te zien of de uitkomsten daadwerkelijk repliceerbaar zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 GerritB

@15: Er zijn ook tegengeluiden, kijk hier maar eens.
http://sciencespeak.com/climate-basic.html

Of kijk dit filmpje van Dr. David Evans
https://www.youtube.com/watch?v=plr-hTRQ2_c

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 MrOoijer (Jan van Rongen)

@26: er zijn ook verdwaalde geesten die denken dat de aarde plat is. Laatst hadden ze zelfs een reuze echte conferentie in Egmond aan Zee. Maar dat dat ook maar één flintertje wetenschappelijk bewijs voor hun stellingen levert, nou nee. Je eerste link hoort in dezelfde categorie van pseudo-wetenschap; de tweede doet iets meer zijn best maar ook daar klopt niets van. Dat bleek toen hij zijn theorie uiteenzette op een website en er in de commentaren gehakt van werd gemaakt. Daar heb ik hier geloof ik wel eens eerder naar verwezen, dus zoek dat maar op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Renë

Juist de mensen die overtuigd zijn van door de mens veroorzaakte opwarming zouden kritisch moeten zijn en juist proberen hun modellen te falsificeren. Om David Evans, die jarenlang zelf aan modellen werkte, af te doen als iemand vergelijkbaar is met mensen die denken dat de aarde plat is, is zwak. Ga eens in op de feiten die hij noemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Lennart

@28: En wat denk je dat al die klimaatwetenschappers continu aan het doen zijn ? Juist, hun modellen falsificeren …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 MrOoijer (Jan van Rongen)

@28 – ook als iemand een leven lang aan pseudo-wetenschap doet blijft het pseudo-wetenschap. David Evans noemt uiteraard niet alleen feiten – over feiten ga ik niet twisten. Hij presenteerde twee verschillende modellen op de site van Nova. Die spraken elkaar tegen, dus dat is ook al een aardige – ze kunnen niet tegelijk kloppen. Dat is typerend voor de ontkenners, die presenteren andere verklaringen omdat de echte waarheid ze niet bevalt. Klopt het alternatief niet, dan gaan ze door naar het volgende alternatief. Maar dat ze er naast zaten zullen ze nooit toegeven.

Die eerste serie van Evans over het eerste model ging over de invloed van de zon. Daar zat een elementaire fout in de statistiek die een correlatie moest laten zien tussen de temperatuur en de zonnevlekken van 22 jaar geleden. Op dezelfde wijze heb ik hier een paar jaar geleden al eens laten zien dat er een correlatie is tussen de temperatuur en de zonnevlekken 11 jaar in de toekomst.

De tweede serie begon direct met een totaal verkeerd begrip van differentiëren in meer-dimensionale ruimtes. Nick Stokes en nog een paar wetenschappers wezen daar direct op, ze wezen zelfs de pagina in het leerboek aan dat Evans had gebruikt maar verkeerd had begrepen. Ook de volgende afleveringen zaten vol met fouten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 GerritB

@27: Je hebt helemaal gelijk, hij wordt inderdaad behoorlijk onderuit gehaald

 • Vorige discussie