Antwoord van een jonge FNV-er

Logo SGC klein (Illustratie: Crachát)

Crosspost: Het nu volgende stuk verschijnt simultaan op Sargasso en GeenCommentaar.

Power to the doorwerkers (Foto: Flickr/Personeelsnet)

Beste politieke jongerenorganisaties DWARS, JOVD en JD.

Via deze ietwat onsympathieke weg wil ik graag antwoorden op jullie oproep aan mij en 250.000 andere jonge FNV-leden om ons lidmaatschap van deze vakbond op te zeggen. Dit omdat de FNV zich verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar.

Ik zal geen gehoor geven aan jullie oproep. Dat heeft een aantal redenen, die ik graag zou willen toelichten.

1. Er is geen AOW-probleem. Zoals Bert de Vries, oud-fractievoorzitter van het CDA in zijn boek “Overmoed en onbehagen” ons uitstekend voorrekent, kunnen de stijgende AOW-kosten de komende jaren gemakkelijk worden betaald uit de extra belastingen die binnenkomen door het uitkeren van de pensioenen aan diezelfde ouderen. Nu weet ik ook wel dat die pensioenfondsen recent flinke klappen hebben gehad, maar als je bedenkt dat de vergrijzingspiek in 2040 zal zijn hebben die nog wel even de tijd om zich te herstellen. Als jullie werkelijk op zoek zijn naar een vergrijzingsprobleem, kijk dan eens naar de erg snel stijgende zorgkosten. Dàt is een echt probleem, waarover gediscussieerd moet worden. Maar dat zal een behoorlijk zware en onaangename discussie worden, vol met vragen als “hoe lang moet je iemand in leven houden?”. Veel plezier ermee.

2. Het helpt geen donder tegen de economische crisis. Dat wil zeggen, het zou een beetje helpen als we de huidige 65-ers meteen zouden dwingen nog twee jaar langer door te werken. Maar ik geloof er geen barst van dat we dat gaan doen. Waarschijnlijk zal iedereen boven de 50 worden ontzien. Balkenende leidde het al een beetje in in zijn toespraak: “Deze hervormingen zijn noodzakelijk en solidair. Maar we beseffen dat ze ingrijpend zijn voor mensen. Daarom voert het kabinet ze vanaf 2011 zorgvuldig en geleidelijk in.” Het zou ook wel een beetje bot zijn als mijn collega die over twee weken met pensioen gaat en haar huis met oog op de wereldreis al heeft verkocht nu wordt gedwongen nog twee jaar door te werken. Met andere woorden, deze maatregel gaat pas over een jaar of 15 iets opleveren.

3. Werkgevers zitten totaal niet te wachten op werknemers van 65. Die zijn erg duur en – sorry ouderen – minder productief. Werkgevers zullen dus op allerlei wijze proberen hen te lozen, waardoor wij weer opgescheept zitten met extra uitkeringen; die meer kosten dan de AOW. Het is nu al bijna onmogelijk voor iemand van boven de 55 om een nieuwe baan te vinden.

4. Mensen leven misschien veel langer dan 50 jaar geleden, maar dat betekent niet automatisch dat ze langer fit blijven om te werken. We zijn vooral heel goed om het einde van het leven heel lang te verlengen. Nogmaals, ga vooral het debat daarover aan, maar om mensen nu te dwingen meteen van de baan naar het verzorgingshuis te gaan, zonder wat zorgeloze pensionada-jaren, gaat mij veel te ver.

5. Verhoging van de AOW-leeftijd belast de pensioenfondsen juist meer. Dat zegt althans deze meneer, en die heeft ervoor gestudeerd. Met een hogere AOW-leeftijd gaan mensen (zij die het kunnen betalen ten minste) steeds meer gebruik maken van pre-pensioenregelingen, die uit de pensioenfondsen komen. Inclusief het deel dat normaal uit de AOW betaald zou worden.

6. Ik laat mij geen generatieconflict aanpraten. Het staat mij dan ook bijzonder tegen dat in de discussie over de “AOW-problematiek”, die zoals ik boven aangeef gedeeltelijk op foute gronden berust, maar steeds wordt geroepen dat oudere generaties onsolidair zouden zijn. Met name door rechtse werkgevers en/of regeringen . Er zijn genoeg reële redenen om ouderen iets kwalijk te nemen (alle bezuinigingen op onderwijs, de idiote hypotheekrenteaftrek, dat eeuwige gezeur over de Maagdenhuisbezetting, de traagheid bij de kassa van de Albert Heijn, het nordic walken) zonder er ook nog wat bij te verzinnen.

7. Dit is in de eerste plaats een tijd voor solidariteit. Ik vind het eerlijk gezegd nogal onverantwoord om in bezuinigingstijden de mensen op te roepen minder georganiseerd te zijn. Zoiets verwacht ik van de jongerenorganisatie van de VVD, maar niet van D66 of GroenLinks. Of misschien eigenlijk ook wel.

Dat zijn wel zo’n beetje mijn bezwaren. Laat je er niet te veel door ontmoedigen, deze actie van jullie is hoe dan ook een mooi aanknopingspunt om jullie invloed onder jongeren te toetsen. Ik hoop dan ook van harte dat de FNV zal laten weten hoeveel jongeren hun lidmaatschap hebben opgezet.

Los van bovenstaande bezwaren en de meer algemene problemen die ik heb met politieke jongerenorganisaties en de partijen waar jullie “onafhankelijk” van zijn verblijf ik,

jullie dienaar,

Eurocraat, FNV-lid.

 1. 4

  Tja, vakbonden.
  Dat was ooit nuttig, toen Domela Nieuwenhuis nog leefde.

  Laat eens kijken, las ik gister niet ergens dat Vogelaar van de vakbond kwam? Ja hoor “Van 1994 tot 1997 was ze vicevoorzitter van de FNV”.
  En Wim Kok die lekker bonussen ging zitten vangen bij ING later?

  En nu mevrouw Jongerius, die als enige denkt het kabinet bij de neus genomen de hebben?

  Die vakbond die voor een paar dubbeltjes de snelweg blokkeert? Die voor een paar kutcenten het OV plat gooit. En daarmee half Nederland dupeert? Die hardwerkende nederlanders debiliseert door ze een fluitje te geven en een petje op te zetten?

  Nou laat maar. Polderende schipperaars zijn het.

 2. 5

  Er is geen AOW-probleem? Dat behoeft toch even wat meer uitleg Euro, wat is die rekensom van De Vries precies. Belastingen die terugkomen uit betaalde pensioengelden geldt ook voor de huidige situatie, dus ik zie de winst niet die het tekort wegpoetst. Bovendien krijg je maar een deel van het betaalde pensioen terug.

  Als het zo gemakkelijk was zou iedereen er niet zo’n punt van maken lijkt me.

 3. 8

  1. Misschien niet, maar je kunt je afvragen of wetgeving gebaseerd op het welvaartsniveau van de jaren ’50 niet eens aan herziening toe is.

  2. NU niet, maar je kunt wel nu de overheidsuitgaven op te laten lopen/gelijk houden (wat alle, zelfs de meest conservatieve economen roepen) en in de toekomst, doordat de AOW-uitgaven lager zijn, de staatsschuld terugbetalen. Die beslissing moet je nu dan wel al nemen, zodat je bv de leeftijd geleidelijk kunt laten oplopen.

  3. Dat is gewoon niet waar. Werknemers met ervaring, die zichzelf scherp houden zijn best gewild. Vooral als de arbeidsmarkt – door vergrijzing – weer krapper wordt.

  4. Ook dat is gewoon niet waar. Als je de situatie nu vergelijkt met het moment dat de AOW is ingevoerd – en de decennia daarna – dan is het werk en het leven in het algemeen lichamelijk veel minder zwaar geworden. Neem bv alle Arbo-wetgeving en een verschuiving van landbouw en industrie naar een diensten-economie.

  5. True, maar ook dat is geen reden om het verouderde systeem niet te hervormen. En met hervormen, bedoel ik niet ‘uitkleden’, maar rechtvaardiger maken, zodat mensen die meer nodig hebben ook meer kunnen krijgen (fiscaliseren?)

  6. Gebeurde dat dan? Persoonlijk zie wel meer problemen met babyboomers (teleurstelling over idealen die niet uitkomen), maar dat staat hier los van.

  7. Precies! het is een beetje een cliche, maar “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” zegt men dan. Dus ook gepensioneerden die met een dikke overwaarde in hun huis zitten en geen gebruik hoeven te maken van staatssteun uit de jaren ’50.

 4. 9

  @8: wat opmerkingen.

  1. Het welvaartsniveau is nu hoger. Dat argument moet tot verlaging van de AOW leeftijd leiden.

  2. Het heeft niets met de crisis te maken, ook later niet, maar met de vraag hoe we de zorg en de pensioenen blijven betalen zonder de staatsschuld op te laten lopen.

  3. Werknemers met ervaring, gezond van lijf en leden, in niet al te fysieke beroepen, zijn in tijden van krapte op de arbeidsmarkt nog wel te plaatsen, zo lang er geen veel goedkopere jongere alternatieven voor handen zijn. Er zijn niet zo veel oudere werknemers, die aan die criteria kunnen voldoen.

  4. Dat werk en leven lichamelijk minder zwaar is geworden, wil niet zeggen, dat we gezonder zijn geworden. In de jaren 50 waren termen als burnout en stress nog vrijwel onbekend.

  5. Fiscaliseren is eigenlijk wel een mooie oplossing, omdat dat op echte solidariteit lijkt, terwijl nu (met het maximum bedrag aan te betalen premie per jaar) sommige mensen een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan de heffingen voor de AOW en dergelijke bijdragen dan andere mensen. Waarschijnlijk blijft de AOW dan veel beter betaalbaar en kan het premiepercentage ook nog eens omlaag.

  6 & 7. Eens.

 5. 10

  @9
  1. Als ik jouw redenatie volg, dan zouden mensen dat dan wel uit eigen zak moeten betalen – behalve zij die (zwaar) lichamelijk werk verrichten (ik hoorde overigens net op de radio dat een partij was die dat voorstelde in het debat). We hebben het uiteraard over de AOW voor welgestelde ouderen

  2. Het antwoord hierop is een combinatie van Eurocraat’s punt 1 en 2. Ik antwoord op de stelling ‘Het helpt geen donder tegen de economische crisis.’ Mijn antwoord daarop is ‘het is inderdaad nu geen bezuinigingsmaatregel, maar je kunt je door die maatregel je wel veroorloven om de staatschuld op te laten lopen omdat je er over nagedacht hebt wat je daarmee doet. Ik ben het dus gedeeltelijk met je eens, maar ik snap niet wat je precies bedoelt te zeggen.

  3. Precies: en vergrijzing zorgt juist voor de krapte.

  4. Ja; en RSI. Toch is de levensverwachting voor mannen bv gestegen van 70 naar 78jr. over de periode waarin de AOW bestaat. Dat zegt toch wel degelijk iets over je fitheid.

  5. Mee eens, maar dat is écht een brug te ver voor de politiek. Het stomme is dat van het verhogen van de AOW leeftijd juist de zwakkeren de sjaak zijn. Rijkeren die vinden toch wel een manier om eerder met pensioen te gaan, ookal krijgen ze pas twee jaar later AOW – ook omdat die AOW een relatief kleiner deel van hun inkomen vormt. Het FNV schijnt dan ook voor fiscalisering te zijn (al heb ik Jongerius geen positieve bijdrage zien leveren, maar alleen maar zinnen met “nee”, “niet” of “nooit” horen zeggen de afgelopen weken), maar daar wil de politiek weer niet aan. En zo houdt iedereen elkaar lekker in de wurggreep.

 6. 11

  @10:

  1. Daar kan ik je niet meer volgen. Ik dacht dat je argument was, dat we wetgeving uit de jaren 50 nu moeten herzien, omdat toen het welvaartsniveau anders was en je wilt toch niet zeggen, dat een lager welvaartsniveau tot een lagere pensioenleeftijd moet leiden (hoe minder geld we hebben, hoe eerder we met pensioen moeten?).

  2. Je verduidelijking (bezuinigingsmaatregel) maakt mijn eerdere reactie grotendeels overbodig. Ik dacht eerst te lezen, dat wijziging van de AOW leeftijd een oorzaak of een oplossing voor ‘de crisis’ was.

  3. Maar dan geldt Euro´s argument toch, dat het uitkeren van WW en WAO aan de mensen van 65 tot 67 duurder is dan hen AOW te geven? Ook bij krapte op de arbeidsmarkt zijn dat toch de mensen, die de werkgevers het eerst zullen proberen te lozen.

  4. Ja, maar lichamelijke fitheid zegt niets over je fitheid om te werken. Dat je met een hernia geen kolen kunt sjouwen is duidelijk, maar met RSI achter de computer blijven zitten, is ook niet verstandig.

  5. Helemaal mee eens. Het dilemma is waarschijnlijk, dat mensen, die ruim boven de premiegrens verdienen, de beslissing moeten nemen om die premiegrens af te schaffen.

 7. 13

  @ 1 Nee. ik zeg: de welvaart (in de zin van ‘levensstandaard’, niet zozeer ‘inkomen’) is gestegen dus mensen zijn minder snel “op”, dus de pensioenleeftijd kan omhoog. Als jij daar tegenover zet: de welvaart is gestegen, dus we hebben met zn allen meer geld om eerder te stoppen met werken, dan zeg ik: Prima, maar dan nog steeds niet betaald door gemeenschapsgeld voor diegene die dat gemeenschapsgeld niet nodig hebben.

  Wat ik bedoel te zeggen is: eerder of juist later stoppen met werken; het maakt mij niet uit, als welgestelde ouderen er maar aan meebetalen voor hun minder bedeelde leeftijdsgenoten.

  @ 3 Er wordt meestal van krapte op de arbeidsmarkt gesproken als er een probleem is om vacatures te vervullen. Bij een krappe arbeidsmarkt is de werkloosheid doorgaans laag (of er zijn heel veel ongekwalificeerde mensen). Mijn punt is dus: als de arbeidsmarkt door de vergrijzing alleen maar krapper zal worden, is dit geen issue.

  @ 4 Nogmaals: we hebben het hier niet over arbeiders of mensen aan de onderkant, maar de gegoede middenklasse/veel verdieners die iedere dag door de auto/OV naar hun werk vervoerd worden en daar aan de slag gaan in hun uber-geoptimaliseerde werkomgeving, niet over stratenmakers. En er is ook nog zoiets als parttime werken. Er wordt gedaan alsof door het verhogen van de AOW leeftijd ouderen met de zweep in swetshops afgebeuld zullen worden. Ik ken weinig 55+ers die nu nog fulltime werken. Met het verhogen van de AOW-leeftijd moeten ze gewoon nog een paar jaartjes door-parttimen.

 8. 15

  Even wat reacties:
  Over het boek van De Vries, hij baseert zich o.a. op een geruchtmakend rapport van het CPB uit 2000 “ageing in the Netherlands” dat inderdaad stelt dat de AOW-stijgingen kunnen worden opgevangen door de stijgende belastinginkomsten uit pensioenen. En het antwoord op de vraag van Mark is dus ook betrekkelijk simpel: als de vergrijzing toeneemt stijgen de AOW-kosten, maar ook de belastinginkomsten omdat er meer pensioenen worden uitgekeerd.

  Betreffende de vraag van de staatsschuld: je kunt zeker een discussie houden over het nut en de noodzaak om die tijdig af te betalen, maar dan vraag ik me af waarom die met alle geweld aan de AOW moet worden gekoppeld, en niet aan het netwerk van andere uitkeringen en subsidies dat Nederland rijk is. Waarom niet huursubsidie of hypotheekrente aangepakt? Waarom niet de uitkeringen verlagen of de belastingen verhogen?

  Dan de ouderen. Zelfs als ouderen niet minder productief zouden zijn (en sommige onderzoeken wijzen dat uit) dan bestaat die beeldvorming nog altijd bij werkgevers. En dat zijn de mensen die ze aan moeten nemen. Bovendien blijven ze duurder. Dat werknemers met ervaring die zichzelf scherp houden gewenst blijven geloof ik best, maar hoeveel kans denk je dat havenarbeiders en brandweermannen maken? De mensen die hun zaakjes wél goed voor elkaar hebben zullen doorgaans ook inkomen genoeg hebben om een vervroegd pensioen voor zichzelf bij elkaar te sparen. En dat zal zoals uit putn 5. blijkt juist de pensioensfondsen verder onder druk brengen. Een verstandige hervorming zou misschien zijn om pensioenfondsen niet het AOW-deel voortijdig te laten uitkeren.

  Verder @Sytz: dat over Vogelaar heb je waarschijnlijk hier gelezen. Want ja, ik heb ook wel eens kritiek op de vakbonden. Maar gelukkig is de FNV van de jaren `80 niet meer de FNV van vandaag. Ik herinner me ook nog de FNV die in 2004 streed tegen de afschaffing van het jeugd WW. Met succes. Grappig trouwens dat je vakbonden tegelijkertijd onredelijkheid en polderen verwijt.

 9. 16

  @15 Allereerst: gefeliciflapstaart! Je artikel werd net op het NOS-jounraal gereft.

  Daarnaast: ”maar dan vraag ik me af waarom die met alle geweld aan de AOW moet worden gekoppeld, en niet aan het netwerk van andere uitkeringen en subsidies dat Nederland rijk is. Waarom niet huursubsidie of hypotheekrente aangepakt?”
  Hoho: jouw artikel ging hier specifiek over de AOW-leeftijd. Natuurlijk zou je het breder moeten trekken.

  ”Dat werknemers met ervaring die zichzelf scherp houden gewenst blijven geloof ik best, maar hoeveel kans denk je dat havenarbeiders en brandweermannen maken? De mensen die hun zaakjes wél goed voor elkaar hebben zullen doorgaans ook inkomen genoeg hebben om een vervroegd pensioen voor zichzelf bij elkaar te sparen.”
  Precies: ik zou ook liever fiscalisering zien (=inkomens-technisch rechtvaardiger) maar degene die zich opwerpen als voorvechters van de ouderen (CDA) willen daar niet aan. De AOW-leeftijd verhogen is hervorming-light, maar daarmee wel onrechtvaardiger.

  ”Grappig trouwens dat je vakbonden tegelijkertijd onredelijkheid en polderen verwijt.”
  Dat is niet helemaal grappig: Jongerius schreeuwt tegelijkertijd moord-en-brand, maar schuift wel triomfantelijk in het torentje aan. Misschien moet ik toch eens lid worden om ook op een niet-democratische manier invloed uit te kunnen oefenen ;-)

 10. 17

  Even twee puntjes (geen zin nu omlinks er bij te googlen):

  1. Toen de betaalbaarheid van de AOW voor de vorige verkiezingen ter discussie kwam, riep iemand dat die juist uit een effect van de vergrijzing medegefinacierd kan worden: erfenissn (of de belating daar op).
  Zoals de babyboom de samenleving aardig wat geld aan kinderbijslag en later studefinanciering kostte, zo zal de oldiesbang ook een toename van te overlijden bejaarden veroorzaken. Vandaar.

  2. Iederen schijnt onderetussen ook vergeten te zijn dat de verplichte pensionering ook was bedoeld om jongeren meer kans te geven op werk en doorstroming naar andere functies.
  Met het voorstel van de jongerenpartijen snijden ze dus ook op dit punt in hun eigen vlees.

 11. 19

  Ik geloof dat de goudmijn van het “langer doorwerken” daarnaast ook erg tegenvalt. Denk maar eens aan tegenvallende productiviteit, hoger verzuim, AOW en WW. D66, VVD, CDA en GROENLINKS staan heel ver van de realiteit.

  Ik denk dat het wel eens een financiele tegenvaller zou kunnen worden! Om over de sociale tegenvaller maar te zwijgen…

 12. 20

  Dat zei Lodewijk de Waal ook al net op radio 1. Hij beweert dat maar een klein deel uberhaupt de 65 haalt. Men kan zich beter richten op het aan het werk helpen en houden van mensen onder 65.

 13. 21

  Trouwens: de achterdeur naar fiscalisering staat nog steeds open…

  Zou het kabinet het niet openlijk aandurven, maar de beslissing op deze manier doorschuiven naar de SER? De vakbonden zijn iig voor…

  @20 Nogmaals: het gaat er niet om tot hoe lang je door moet werken, maar vanaf welk moment je een uitkering van de staat krijgt. Natuurlijk verplicht men ouderen niet om langer door te werken maar, en daar zit’m de onrechtvaardiging in, gegoede middenklassers/rijkeren zullen het toch wel kunnen leien om alsnog even vroeg als nu te stoppen met werken.

 14. 22

  @21: ik zie het verschil niet. De meeste mensen zullen toch echt tot de pensioengerechtigde leeftijd moeten doorwerken. Langer doorwerken betekent langer premie afdragen, waardoor de pensioenkas weer aangevuld wordt.

  Probleem met de redenering volgens De Waal: veel mensen werken nu al niet door tot de pensioengerechtigde leeftijd maar zijn arbeidsongeschikt of werkeloos, en kosten de staat via een andere weg al geld.

  Conclusie: de leeftijd verhogen heeft alleen zin als de participatie ook op peil blijft.

 15. 23

  @13: met je verduidelijkingen ben ik het al veel meer eens dan met wat ik eerder las (mijn eerdere mening/interpretatie).

  niet betaald door gemeenschapsgeld voor diegene die dat gemeenschapsgeld niet nodig hebben

  Eigenlijk ben ik (is vrijwel iedereen) het daar wel mee eens, maar dat is uitermate lastig te realiseren. waar leg je de grens en waar ligt de bewijslast? De ouderen, die dat gemeenschapsgeld niet nodig hebben, zullen ook wel manieren vinden om ‘hun geld’ aan het oog van de gemeenschap te onttrekken en zullen dan alsnog van de regelingen profiteren. Dat gebeurt nu ook al: in die kringen wordt je voor gek versleten, als je echt 50% belasting betaald en er niet in slaagt om een heel groot deel van je oorspronkelijk verschuldigde belasting terug te krijgen.

  als de arbeidsmarkt door de vergrijzing alleen maar krapper zal worden, is dit geen issue

  gegoede middenklassers/rijkeren zullen het toch wel kunnen leien om alsnog even vroeg als nu te stoppen met werken

  we hebben het hier niet over arbeiders of mensen aan de onderkant

  Deze 3 quotes van jou zelf, bewijzen imho, dat we het bij het verhogen van de pensioenleeftijd wel degelijk over de arbeiders en de lagere klassen hebben, want de rijkeren onder ons zullen zich daar zelf aan onttrekken, als en zodra ze dat willen. En dan hebben we het dus ook over de groepen, waarbij geestelijke fitheid op het 65e levensjaar een reële rol speelt.

  @21: de werkgevers zijn tegen, denk ik, omdat de hogere inkomens het verlies aan inkomsten, doordat ze niet meer aan een maximum bijdrage voor de heffingen zitten, via hun werk zullen compenseren, voor zo ver ze er niet in slagen om hun pensioenen buiten de ogen van de fiscus te houden (niet iedereen denkt er zo over, hoor, maar als er een schaap over de dam springt, wordt je al gauw als sukkel gezien, als je niet ook gauw over de dam heen springt, met alle gevolgen voor je carrière vandien).

 16. 25

  @22 ”Probleem met de redenering volgens De Waal: veel mensen werken nu al niet door tot de pensioengerechtigde leeftijd maar zijn arbeidsongeschikt of werkeloos, en kosten de staat via een andere weg al geld.

  Conclusie: de leeftijd verhogen heeft alleen zin als de participatie ook op peil blijft.”

  Je vergeet dat er ook een hele grote groep is die met de overwaarde op hun huis, belastingvrije spaarpotjes etc zit. Nogmaals: daar hebben we het hier de hele tijd over; het belasten van welgestelde ouderen tbv de AOW van hun leeftijdsgenoten. En nogmaals: ik deel je constatering dat het verhogen van de AOW leeftijd de ouderen aan de onderkant dus het hardst treft of dat wat zij de staat kosten niet gaat veranderen. Maar de anderen treft het niet of nauwelijks omdat die hun schaapjes toch al op het droge hebben, met of zonder AOW.

  En nogmaals: ik zeg dus: fiscaliseren die hap, maar de ‘ouderen-partij’ (het CDA) wil daar pertinent niet aan.

  Geen verandering hypotheekrenteaftrek wel verhogen van de AOW-leeftijd: het CDA verliest haar ‘sociale gezicht’ steeds meer. Jammer dat ze net een partijcongres achter de rug hebben…

 17. 27

  Ik ben 33. Ik wil niet doorwerken en ik vind dan ook dat er naar andere mogelijkheden gekeken moeten worden. Ik heb een geestelijk zwaar beroep (ik werk op de serviceafdeling van een keukenverkoop, een plek waar klanten ook wel erg boos kunnen worden). Enkele collega’s willen wel doorwerken, maar velen ook niet. Ik zou zeggen; laat mensen toch eens zelf kiezen en kijk of de overheidsfinancien op een andere manier houdbaar blijven. Ik snap best dat je je tot een bepaalde leeftijd in moet zetten voor BV Nederland, maar ik zal ook meer tijd met mijn baas doorbrengen dan met mijn gezin. Ik wil dus aan het einde van mijn leven (lichamelijk en geestelijk) genoeg quality time om nog met mijn kinderen (misschien kleinkinderen?) door te brengen. Ik vindt twee jaar erg veel tijd om minder door te brengen.

 18. 29

  @25:

  (a) ik vraag me af hoe groot die groep echt is (b) het is ook wel zuur dat als jij het nu eenmaal beter hebt gehad tijdens je werkzame leven (financieel gezien), en wel dezelfde premies hebt betaald, je toch minder AOW krijgt dan een ander.

 19. 30

  a) vrij veel speel hier maar even mee.
  b) Misschien, maar dit zit er al een paar decennia aan te komen. Men had dus al veel eerder kunnen beginnen met het geleidelijker laten oplopen van de leeftijd of belasting op de AOW. Daarnaast: je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen dat je van de huidige 20-ers, 30-ers en 40-ers evenveel geld ophoesten als de babyboomers hun hele leven voor hun ouders en grootouders gedaan hebben. Alleen zullen we het vijfvoudige (meen ik) op moeten hoesten…

 20. 31

  @29: (b) als je het financieel beter hebt gehad tijdens je werkende leven, heb je niet in gelijke mate mee betaald aan de AOW premies. Iedereen betaalt een bepaald percentage aan premies, maar daar zit een maximumbedrag aan.

 21. 33

  @25: ik zeg dus: fiscaliseren die hap.
  Wat wordt er precies bedoeld met fiscaliseren? Dat AOW-ontvangers (65/67+sers) ook weer AOW premie betalen voor anderen?

  Het huidige AOW-premie stelsel is al een % van je inkomen, daarbij komt een groot gedeelte vd AOW nu ook al uit de algemene middelen, dus al gefiscaliseerd. Wat maakt het dan nog uit? Het resultaat om de AOW leeftijd niet te verhogen is hoe dan ook een belasting/premie verhoging tbv die AOW.

  @31: heb je niet in gelijke mate mee betaald aan de AOW premies
  Idd, degene die minder verdient dan het maximum bedrag waarover de premie berekend wordt betaalt in mindere mate mee aan de AOW. Hij/zij krijgt echter later niet minder AOW dan degene die wel het maximum betaald heeft. Toch mooi.

 22. 34

  @31: relatief naar inkomen niet, maar wel absoluut. Dan zou het ook eerlijk zijn als degene die meer betaalt een hoger pensioenbedrag krijgt?

  In bovenstaande zie ik AOW volgens de “spaarpot” metafoor. Je krijgt eruit naar gelang je erin stopt.

  De “verzekeringsmetafoor” (je betaalt samen voor een ingeschat risico – de ene leeft langer door dan de ander en heeft meer geld nodig) geeft hetzelfde resultaat: fiscalisering is oneerlijk.

  Of is het de belastingmetafoor die we moeten hanteren (hoe rijker hoe meer belasting je betaalt; reden: solidariteit, afkopen van veiligheid).

 23. 35

  @33:

  degene die minder verdient dan het maximum bedrag waarover de premie berekend wordt betaalt in mindere mate mee aan de AOW

  Zo kun je het ook stellen, idd. Dat is de asociale variant. In de sociale variant zou je het maximumbedrag verwijderen en iedereen naar draagkracht mee laten betalen. Dat is een vorm fiscalisering, die ook nog eens heel eerlijk is.

  @34:

  dan zou het ook eerlijk zijn als degene die meer betaalt een hoger pensioenbedrag krijgt?

  Nee, het zou heel eerlijk zijn, wanneer iemand AOW krijgt ter hoogte van het betaalde percentage, dat betaald is. Als de AOW premie 1% van het inkomen is, tot aan de inkomensgrens, waarboven je niets meer betaald, en je verdient 2 keer zo veel als die inkomsgrens, betaal je dus maar een half procent van je inkomen aan premie, dus heb je ook maar recht op de helft van de AOW. Dat is ook een oplossing, maar die is minder werkbaar dan het weghalen van de inkomensgrens, omdat iemands inkomen tijdens het leven vaak wijzigt (waar heb je dan recht op?).

  En dat is idd gewoon een kwestie van solidariteit.

 24. 36

  Kropotkin´s variant van solidariteit vind ik wel weer erg grappig trouwens. Hij zou, gezien zijn reactie, geloof ik het liefst zien, dat als persoon A 1.000 euro verdient en persoon B 100.000, dat ze dan een solidariteitspot voor de oude dag gaan vullen, waaruit ze beiden gelijke bedragen zullen halen op hun oude dag. A stelt voor om 1% van het inkomen in de pot te storten (resultaat: 1.010 euro), omdat het een solidariteitspot is, waaraan beiden naar draagkracht bij moeten dragen. B zegt, dat dat oneerlijk is. Volgens hem is het veel eerlijker om allebei 505 euro in de pot te stoppen, zodat ze allebei in gelijke mate aan de pot bij hebben gedragen en allebei op hun oude dag 505 euro uit die pot kunnen halen, en noemt dat solidariteit. En omdat hij de meeste ervaring met geld heeft, stelt hij maar meteen voor, dat hij het beste die pot kan beheren ook (of draaf ik nu te ver door met dat soort ‘solidariteit’?).