Galerij der Groten 7/8: Ford

In deze serie worden acht presidenten uit de Amerikaanse geschiedenis behandeld die volgens de auteur als voorbeeld zouden moeten dienen voor tegenwoordige en toekomstige ambtsdragers. Enkele van deze historische leiders zijn helaas relatief onbekend; de meesten zeer ondergewaardeerd.

gerald-fordGerald Ford (1913-2006) is de enige president in de geschiedenis van de Verenigde Staten die niet werd gekozen. Hij werd benoemd tot vicepresident door Richard Nixon en goedgekeurd door de Senaat in 1973. Hij volgde Nixon op toen die aftrad in augustus van 1974 en benoemde Nelson Rockefeller tot zijn vicepresident.

Tijdens zijn korte presidentschap (1974-1977) ervoer het land de zwaarste economische crisis sinds de Depressie van de jaren dertig. Ford weet de problemen aan een torenhoge inflatie wat volgens hem veroorzaakt was door systematische overconsumptie. Hij verlaagde de belastingen in 1975 in een poging de economie te stimuleren en spande zich in om een einde te maken aan de regulatie van olieprijzen maar werd hierin tegengewerkt door een Democratische meerderheid in het Congres.

Ford was tevens een groot voorvechter van vrouwenemancipatie en voorstander van het recht op abortus. Een amendement op de Grondwet ter verankering van gelijke rechten haalde het niet maar Ford tekende wel tal van wetten die onder meer discriminatie van vrouwen op de werkvloer en in het onderwijs verbood.

Met enige tegenzin stelde Ford zich herkiesbaar in 1976. Tijdens de voorverkiezingen moest hij het opnemen tegen Ronald Reagan maar uiteindelijke legde hij het af tegen Jimmy Carter die met een nipte meerderheid van de stemmen won. Carter en Ford geraakten desalniettemin goed bevriend en de laatste werd herhaaldelijk geraadpleegd door de nieuwe regering. In 2001, slechts vijf jaar voor zijn dood, sprak Ford zich uit ten gunste van gelijke rechten voor homoseksuelen en brak daarmee voor de laatste keer met de meest conservatieve vleugel van zijn partij.

 1. 2

  “Ford weet de problemen aan een torenhoge inflatie wat volgens hem veroorzaakt was door systematische overconsumptie. Hij verlaagde de belastingen in 1975 in een poging de economie te stimuleren…”

  Overconsumptie bestrijden door een belastingverlaging, wat is in godsnaam de economische logica daarachter?

 2. 7

  Ik heb toch wat moeite met het hagiografische in deze serie. Ford is mij sympathiek door zijn bescheidenheid. En zijn nuchterheid in zijn dagelijks werk. Met een natuurlijk gevoel voor ieder het zijne.

  Een soort parallel uit diezelfde tijd, in een heel ander land. OF: hoe een toevallig notitieblok je tot president (for a minute) maakt:

  “Out in Calcutta on the streets in the middle of the summer heat, or going to a jute mill slum, I would see all of these people pulling carts and things, with things on them. Sometimes, I talked to these working class people, when 1 went to the slums. They were very poor and because I went in with a notebook they immediately assumed that there was some way of getting money or some benefit through my presence. So, first of all, they would bring out their children, many of whom had teeth and gum problems, and other diseases, and talk about their problems. For me the most difficult thing was to look at them and think, I have no idea about what it feels like to live in that body. … There were other middle class people who were brave enough to reach out more than I did. E. P. Thompson’s own history comes from a particular kind of involvement in labour movement, as a teacher, teaching in working class schools. For all sorts of reasons I did not have those sorts of involvements. ”

  Culture in Working Class History: A Discussion

  Dipesh Chakrabarty

 3. 9

  Ik vind dat Ford, en ook Jimmy Carter, zo’n benadering verdient.

  En niet die van de mediaheld in de allesbedreigende woordconstructies rond de Amerikaanse economie, olie, verkettering, waan van de dag.

 4. 13

  “For me the most difficult thing was to look at them and think, I have no idea about what it feels like to live in that body. …”

  Ik heb geen idee waar dit idee nou vandaan komt. In elk geval niet uit de Indiase sprookjes. Die gaan altijd over gelijk(g)e(stelde) ervaringen, bezien vanuit verschillende karakters.

 5. 14

  Hoeps, dat zegt hij zelf ook natuurlijk… op een moment waar de sprookjesvisie geen enkele steun verschaft…

  Betekent wel dat hij zich de rol van medicijnman inbeeldt/aanneemt (specialisatie) ipv d’algemene president/radja/maharadja

 6. 15

  Zie je toch duidelijk hoe die maatschappij gaandeweg is veranderd, vooral in de bovenlaag.

  Een prachtige case in point is dan ook de verspreiding van het Boeddhisme vanaf 600 BC. Via de bovenlaag. Gingen die ook in gevecht of discussie met de paupers over (nieuwe) verantwoordelijkheden ?

 7. 16

  #13bis correctie… “For me the most difficult thing was to look at them and think, I have no idea about what it feels like to live in that body. …”

  …is natuurlijk wel degelijk typisch Indiaas kastedenken.

  Essentieel om een groot rijk te besturen. Federalistisch via separaat natuurdenken.

 8. 17

  Zo’n oud wereldrijk van Dzenghis Khan, Alexander of Attila is natuurlijk alleen maar fictie. Jaaa, ze zijn er eventjes geweest en hebben een schattingafspraakje voor een jaar gemaakt. Allemaal bull.

  Voor de powerverdeling van echte ouwe superstaten moet je in China en India zijn.

 9. 18

  Ford was een “transition” president, en dat heeft hij niet slecht gedaan.
  Carter verloor niet van Reagan, maar van een gijzelingsactie in Teheran.