Gaat Sarkozy de aarde redden?

Nicolas Sarkozy schijnt lak (laque) te hebben aan het bewandelen van gebaande paden. Als eerste Franse president gaf hij aan dat het Franse leger in de toekomst misschien wel onder Navo-commando zou kunnen opereren én durft hij het aan de volledig verlamde Franse economie nu eens eindelijk te moderniseren. Pacifisten en vastgeroeste socialisten zullen zich hier tegen blijven verzetten, maar hij oogst ook veel bewondering met zijn onconventionele aanpak.

Vanaf vorige week zal de milieubeweging zich achter de oren krabben en zich moeten afvragen of ze deze rechtse president het voordeel van de twijfel geven? Afgelopen donderdag werden in het Élysée de conclusies van de Grenelle Environnement gepresenteerd: een uitgebreide maatschappelijke dialoog waarbij in Frankrijk voor het eerst uiteenlopende belangenorganisaties verduurzamingsvoorstellen bespraken. In het bijzijn van Al Gore kondigde Nicolas Sarkzoy een Grote Ecologische Omslag aan. Sarkozy plaatst voortaan de ecologie “in het hart van de politiek”, kondigde hij gisteren aan. Hij wil een ‘groene’ president zijn. Van Frankrijk “een modelland” voor ecologisch beleid maken. (NRC.nl). Enkele gevolgen van deze groene omslag zijn: tweeduizend kilometer extra spoor voor hogesnelheidstreinen en goederenvervoer, hogere tol op vuile auto’s en het uitfaseren van de gloeilamp per 2010 (Parool).

Als ‘rechtse president’ denkt Sarkozy hiermee (voor zichzelf) out of the box. Eindelijk begrijpt men dat het milieu geen exclusief links onderwerp is: wie zichzelf wil blijven verrijken zal moet investeren in duurzaamheid. Hopelijk lukt het Sarkozy om hiermee zijn rechts-liberale geestverwanten in andere landen te inspireren.

Dat out of the box denken wel vaker nodig is om een transitiepad naar duurzaamheid te vinden gaven twee Britse wetenschappers onlangs aan in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. In hun artikel Time to ditch Kyoto laten ze zien hoe het Kyoto-verdrag is ontstaan via een luie copy-paste uit de internationale verdragen aangaande: de ozonlaag, zure regen en non-proliferatie. Wederom die gedoodverfde gebaande paden. Maar het broeikaseffect is een veel complexer probleem dat vraagt om multipele strategieën. Kyoto heeft volgens de auteurs 0,0 bijgedragen aan het reduceren van de emissies en heeft hooguit een symbolische waarde. Er is volgens hen geen silver bullet oplossing, maar er kan wel veel gedaan worden. Onder andere door een focus op slechts de grote vervuilers, een bottom up aanpak, Onderzoek & Ontwikkelings budgetten op oorlogssterkte en meer aandacht voor adapatatie maatregelen. Hopelijk durven de onderhandelaars van een post-Kyoto verdrag, dat in 2012 in werking moet treden, binnenkort op de klimaattop op Bali -net als Sarkozy op zijn manier- out of the box te denken?

Instant Update: de vraag blijft wel: hoe waren de zwaardvis carpaccio en Beluga kaviaar op het buffet na afloop van de Grenelle?

 1. 2

  Wat een non-maatregelen weer. Waarom omzeilt iedereen de oorzaak van het probleem dat we willen oplossen? Waarom niet gewoon een serieuze heffing op fossiele brandstoffen naar rato van CO2-uitstoot?

  Oja, dat krijgt een populist natuurlijk niet verkocht aan zijn deel van het electoraat. Dus moeten we het maar doen met nog meer betonnen loopgraven door natuurgebieden en allerlei heffingen op activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan de oorzaak van het probleem. Dolletjes…

 2. 3

  Wat een geluk dat de Fransen nu niet met Ségolène Royal opgescheept zitten, dat was vooral meer van hetzelfde geworden waarschijnlijk. Wel een goed voorbeeld om aan te geven hoe conservatief ‘links’ is geworden en hoe progressief ‘nieuw-rechts’ is.

 3. 5

  @3: Nee joh, meer spoorwegen, gloeilampen vervangen door spaarlampen en meer belasting op vuile auto’s had Royal nooit kunnen bedenken! Dat zijn van die dingen die “linkse” regeringen rechts laten liggen natuurlijk.

 4. 7

  @De Kaasploeg: Ja we zijn nu veel te laat om het geleidelijk te doen. En de rest van de wereld is er te dom voor (wij Nederlanders niet getuige onze benzineaccijns).

  @Sikbock: Dan hebben we ons prachtig preventief ingedekt tegen de gevolgen van Peak Oil, onze duurzame energie industrie een stimulans gegeven en onze afhankelijkheid van dubieuze dictaturen verminderd. Dat zouden sowieso de hoofddoelen moeten zijn, dat potentiele broeikaseffect is maar bijzaak, maar dat heeft nu nou eenmaal momentum.

 5. 8

  @zmc, zoals accijns/belasting bedoel je? Dat doen we al. (in nederland en europa). Zeer uitgebreid op benzine, diesel. Ook op aardgas, stookolie en (electriciteit uit) kolen. Maar wellicht dat er nog teveel vrijstellingen zijn. Kan iemand hier meer over vertellen?

 6. 10

  @ Zmc: duidelijk.. maar ja, die zeepbel kost wel een paar centen he? Ik denk wel ongeveer te weten waar de rekening neergelegd gaat worden

 7. 12

  @Sikbock: Centen die naar het Midden-Oosten lekken zijn nog altijd een stuk minder goed besteed dan centen die via de belastingen Nederland weer in lekken. Het maakt niet zoveel uit waar je rekeningen neerlegt die je aan jezelf betaalt.

  Maar over welke zeepbel heb je het eigenlijk?

 8. 13

  @6: Ja wat gebeurt er dan? Oje, dan hebben we de economische groei een heel klein beetje geremd, want echt drastische maatregelen zijn er niet genomen.

  Wat gebeurt er als er over tien jaar blijkt dat dat WEL het geval was en we er dus te weinig aan gedaan hebben (dat laatste staat inmiddels wel vast)?

 9. 14

  @Bismarck: Het is maar de vraag of je economische groei remt – in feite zijn het protectionistische maatregelen die iets (olie) buiten de deur houden wat je niet wil hebben en tegelijkertijd meer geld binnen de deur houden dat gebruikt wordt voor innovatie op het gebied van duurzame technologie. En die kun je weer exporteren.

  Het kost de consument dus wel wat meer, maar het kost het land netto juist minder en levert waarschijnlijk zelfs geld op. Dat zou bijvoorbeeld kunnen resulteren het verlagen van belastingen die nu ook de economie al remmen.

  Maargoed. Is er een econoom in de zaal?

 10. 15

  Nize piece of Carlos ! (Die “Time to ditch Kyoto” is eigenlijk wel straf – was eigenlijk een aparte post waard, zodat wie wat minder into Sarkozy is dat toch nog meekrijgt.)

 11. 16

  @14: Ach geef de doemdenkers toch dat scenario. Heb je meteen een tegenargument voor het geval ze jou voor doemdenker uitmaken ivm. broeikas-effect.

 12. 18

  Daden, Carlos, daden. Sarkozy heeft geen slecht programma, maar het moet nog worden omgezet.

  Een analyse of Kyoto gewerkt heeft die voor de eerste periode van verplichting (2008-2012) wordt gemaakt kan meteen naar de prullemand verwezen worden. Het artikel is dan ook grotendeels populistische onzin, geschreven door economen die geen flauw benul van politiek hebben.

 13. 21

  overigens is het een beetje raar om soapface Sarkeau met veel lof te overstelpen. De mens doet niets anders dan om ter verste plassen, een verplichte en tot kunst verheven discipline van elke Franse president.
  Er zit geld in, da’s alles. Als zijn daad iets zegt is het wel aantonen dat het tij gekeerd is qua beeldvorming. De vent is een griezelig kopie van Bony Blair. Scoren, scoren, en net zo scoren als een land wat zichzelf al jaren met onefficient koolzaad volplempt, zo scoren. Kijkcijferspoliticus. Rechts? Rechts bestaat niet.
  Gaat ie ook ecologische hogedrukreingers inzetten in de banlieus – dàt is de vraag die zich aan de cervix ontworstelt.

 14. 22

  Inderdaad Nanne, in mijn post wordt de vraag of Sarkozy de aarde gaat redden dan ook niet beantwoord. We wachten nog op daden.

  Verder kan wat betreft Kyoto niet worden ontkent dat het verdrag geen fluit heeft betekend voor de emissie-beperking. Al denk ik wel dat we verder weg zouden zijn zónder het verdrag. Vragen stellen over de effectiviteit van het verdrag op een moment dat er nieuwe besluiten worden genomen over de opvolging ervan vind ik juist heel gezond. De auteurs zijn geen global warming-ontkenners maar maken zich oprecht zorgen over de geschiktheid van een dergelijk systeem om emissies omlaag te brengen.

 15. 23

  Het bestaat niet dat het persoonlijke culminatiepunt van een land – zoals Crachat weer aanwijst – het verbeteren van de wereld is. Het gekke is daarentegen ook… dat iedereen erg moet vissen om duidelijkheid te krijgen. Was will das Land. Het lijkt Balkenende wel.

 16. 24

  Nationale culminatiepunten hebben de rest van de wereld regelmatig in beroering gebracht, ik geef toe meestal in negatieve zin. Maar denk alleen al aan de invloed van Frankrijk in de EU, de EU de grootste economie op aarde, het zal toch enige invloed hebben. TÓCH?!

 17. 26

  Carlos,

  Kyoto is een protocol dat aan een eerder verdrag is bijgevoegd (Rio, 1992). Ik wil niet ontkennen dat het zijn fouten heeft (voornamelijk vanwege de handreikingen aan de VS in het protocol, zoals CDM). De analyse van Prins en Rayner is evenwel onzin die toont dat ze het protocol waarschijnlijk niet eens gelezen hebben. Je hoeft wat dat betreft geen ontkenner van het broeikaseffekt te zijn om onzin over internationaal klimaatbeleid te kunnen spuiten.

  Een voorbeeld is de vermeende deelname van 170 landen aan het protocol. Dit is waar, maar slechts 40 landen hebben een reductiedoelstelling. 25 daarvan zijn EU lid. Dan zijn er 2 landen die niet meer meedoen en een aantal dwergstaten die er voor de lol bij zijn. In feite vinden onderhandelingen tussen deze landen over de periode van verplichting plaats tussen de EU, Rusland, Canada en Japan (al is de lijn van de EU helaas niet altijd uniform geweest). De vermeend resulterende ongewenste complexiteit is dus vrij beperkt.

  Een nog grotere fout is de analyse dat het prijssignaal op de wereldmarkt voor emissierechten niet meer dan verbeteringen in efficiëntie zal bewerkstelligen. Dit is onzin omdat de deelnemers aan de markt landen zijn, die beleid opstellen, niet bedrijven die bedrijfsbeslissingen nemen op basis van kosten en baten. Het beleid dat de landen zouden moeten voeren wordt in artikel 2 van het protocol uitgestippeld en is vrij breed en bevat o.a. ook R&D.

  Verder wordt efficiëntie hier onderschat (alsof het iets slechts is). Als we bijvoorbeeld op de duur betaalbare groene stroom willen hebben kunnen we maar beter efficiënt zijn.

 18. 27

  in 1995 is al berekend dat indien Kyoto was nageleefd, (dus als IEDEREEN had meegedaan en braaf zijn targets had gehaald) dat dit in 2050 een HALVE graad minder warm zou zijn geweest.

  luchtfietserij dus die verschrikkelijk veel geld kost. Geld dat veel beter gebruikt kan worden

 19. 28

  hmm beetje kromme zin..

  ter aanvulling: dat geld moet in R&D gestopt worden en in maatregelen die ons voorbereiden op bv zeespiegelverhoging. Dus dijken verhogen

 20. 29

  Nanne, de complexiteit heeft wel degelijk gespeeld in discussies met ontwikkelingslanden die (terecht) niet wilde bloeden voor Westerse zonden. Voordat de slechts 40 landen die reductiedoestelling kregen was er al heel wat tijd verstreken. En hoe zit het met het overschot aan emissierechten waardoor de prijs van CO2 enorm kelderde?

  In die tien jaar dat Kyoto nu in werking is is de Nederlandse economie 10% meer CO2 gaan uitstoten, maar zal ze haar Kyoto doelstellingen wel halen. Dit is niet goed te praten.

  Begrijp mij goed dat ik niet zeg dat ik Kyoto resoluut wil prullebakkeren. Er zijn immers ook veel positieve kanten aan het Verdrag, maar het is door zijn zwakheden ook te veel een speeltje voor snelle zakenjongens geworden die hun zakken vullen met emmissiehandel die uiteindelijk niet bijdraagt aan een mondiale emissiereductie. Een post-Kyoto verdrag zal dit moeten voorkomen.

 21. 30

  @22: Geef de man even de tijd, hij zit nog geen half jaar. Ik heb ook een hekel aan zijn rethoriek, maar ik ga ervan uit dat hij het daar niet bij kan laten in zijn 5? 7? (hoelang zit de president in Frankrijk eigenlijk?) jaar en dat hij zijn ware aard toch een keer moet tonen in daden. Dan kunnen we altijd nog de loftrompet opsteken, danwel ach en wee roepen (ben een beetje bang voor het laatste).

 22. 31

  @sikbock, 27: Dus voor over 55 jaar voorspellen dat een pakket maatregelen de gemiddelde temperatuur een halve graad doet dalen. Inderdaad… dat is luchtfietserij.

 23. 33

  ik bedoel… ze hebben de berekeningen gehanteerd die ten grondslag lagen aan het kyoto-protocol en de voorspellingen van het IPCC

 24. 36

  Carlos,

  Ik ben het grotendeels met jouw Kyoto-kritiek eens. Deze komt echter deels uit een andere hoek dan die van Prins en Rayner. Verder zijn de oplossingen die Prins en Rayner de foute. Bindende doelstellingen zijn en blijven noodzakelijk.

  Het overschot aan emissierechten op de Europese markt voor emissierechten (een compleet andere markt dan de wereldmarkt) kwam door landen als Nederland en Duitsland die te zwakke allocatieplannen aandroegen voor de eerste handelsperiode (2005-2007). De Europese Commissie heeft dit voor de tweede periode naar mijn inschatting opgelost door flink te snijden in de plannen die voor deze periode werden aangedragen.

  De Kyoto-doelstelling met CO2 emissies te vergelijken is ten dele een vergelijk van appels en peren, omdat er ook andere broeikasgassen zijn. Van 1990 tot 2002 is de uitstoot van alle broeikasgassen gecombineerd met 1% gestegen, volgens cijfers van de regering. Nederland wil binnenlands een reductie van 3% tov 1990 bewerkstelligen en de resterende 3 procentpunten uit het buitenland halen. De regering meent dat dit bijna zeker gehaald wordt.

  Het zou beter zijn als men alles binnenlands deed, maar dit is niet dramatisch. Het Nederlandse CDM programma is ook vrij goed. Het probleem is dat het allemaal niet zo goed hoeft te zijn.

 25. 37

  Sickbock, een halve graad in 2050 is veel.

  Verder gaan deze berekeningen er altijd van uit dat er na Kyoto niets meer gebeurd, waar Kyoto als een eerste stap moet worden gezien. Zoals gezegd reguleert Kyoto alleen de emissies van een beperkt aantal landen in de periode van 2008 tot 2012.