Follow the money bij OCW

ACHTERGROND - Zo kleurig als de uitgave Kerncijfers, zo sober is het Jaarverslag van OCW over 2012, dat op dezelfde dag verscheen. Zelfs de grafiek is in zwart/ wit.

Maar uiterlijk is schijn. Het huishoudboekje van OCW is interessant leesvoer, met veel details over de uitgaven van het ministerie en verantwoording over het gevoerde beleid. Wie wil weten wat OCW doet: “follow the money.”

Bron: OCW Rijksjaarverslag 2012.

Via Onderwijs in Grafieken.

 1. 1

  Ik ben normaal niet van het schrappen (vooral op onderwijs) maar misschien wordt ’t tijd om eens een goed gesprek over rendement te voeren.

  Een toename van 15% met omgekeerd evenredig resultaat lijkt me niet de ‘bedoeling’.

 2. 2

  Wat zijn die lesgelden? Ik dacht dat lesgeld iets was dat (ouders van) leerlingen aan de school moesten betalen. Hoe kan dat dan een uitgavepost van het ministerie zijn?

 3. 4

  Vast een stomme vraag… Maar waarom wordt er meer geld uitgegeven aan het primair onderwijs dan aan het voortgezet onderwijs? Het lijkt mij dat voortgezet onderwijs duurder moet zijn dan het primair onderwijs. Meer leraren, meer vakken, etc.

 4. 6

  Interessanter zou denk ik zijn om te zien hoe de verdeling binnen de gelden is: vastgoed, beleid, primaire onderwijstaken. Ok, daar gaat OCW niet over (dat bedenken de scholen), maar dat is wel meer indicatie of de kosten wel of niet reeel zijn.

 5. 7

  @6 Het overgrote deel van het geld dat naar scholen gaat (dat geldt in ieder geval voor basisscholen, maar ik denk ook voor voortgezet onderwijs en hoger onderwijs) naar personeel. Slechts een fractie naar vastgoed, onderhoud, schoonmaak, etcetera. Ik heb daar vorig jaar dit stuk over geschreven.

 6. 8

  @7

  Mooi artikel, maar beantwoordt de vraag van 6 niet.

  Ik ben inderdaad ook wel benieuwd hoe de breakdown er verder uit ziet, ook voor de andere kostenposten.

  Bijvoorbeeld, de 900 miljoen voor media, wat zit daar in behalve de PO?

  Wat geven we trouwens belachelijk weinig uit aan onderzoek….

 7. 9

  Ik zou wel eens een bedrag/percentage “management”(of wat daar voor door moet gaan) willen zien ;-)
  Een apart bedrag voor het uitvoeren van (grootdeels overbodige) Haagse regeltjes lijkt me ook wel aardig.

 8. 10

  @7, ik denk dat het nou juist niet algemeen geldt. Volgens mij hebben basisscholen gewoon vrij weinig geld, daar zie je ook niet zo vaak overbodige extra’s. Maar de managementlaag op middelbare scholen is al een stuk groter: veel losstaande scholen (met bv een directeur en 3 conrectoren) zijn samengevoegd tot gigantische conglomeraties, met precies hetzelfde beheer maar dan plus een bovenschoolse laag. (En de nu-afdelingsdirecteur + conrectoren moeten vaker buiten de school vergaderen zodat hun taken binnen de school niet gedaan worden of neerkomen op anderen. Maar dat is aan geldstromen alleen niet te zien natuurlijk.)

  Over het vastgoed in HBO en uni ben ik ook tamelijk wantrouwig. Als dat al meevalt is dat omdat ze geen cent uittrekken voor structureel onderhoud van dat wat er al staat. (Maar ook dat is lastig te achterhalen denk ik.)

  De overhead qua management op de uni…
  Leiden zegt dit erover: http://www.mareonline.nl/archive/2012/03/14/universiteit-heeft-lage-overhead

  Het gaat onder andere om uitgaven aan management, financiën, ict en personeel en organisatie. In Leiden zit 19 procent van de voltijdbanen in deze sectoren. Landelijk is dat 19,9. Omgerekend naar percentage van de omzet staat de universiteit er nog beter voor. 11,3 Procent van de omzet wordt besteed aan overhead.

  Maar Universiteiten niet voor de winst (pdf) rept over 31%:

  Dat percentage lag toen echter al veel hoger; 31% van al het personeel van de universiteit was in 2010 zuivere overhead.

  Ook noemen ze bv dat veel extern wordt ingehuurd, wat de cijfers zoals van Leiden een stuk positiever kan doen uitkomen dan ze werkelijk zijn.

  Ik zou dat best graag uitgespecificeerd willen zien voor VO, MBO, HBO, WO.