Even buurten bij de Ku Klux Klan

Foto: Martin (cc)
Serie:

ELDERS - Ook in de VS is het komkommertijd. In plaats van het laatste nieuws, vandaag daarom een inkijkje in het dagelijks leven van KKK-leden.

Deze reportage van fotograaf Anthony Karen bevat ronduit fascinerende beelden (meer foto’s hier) .

We zien onder meer een Klan-lid die met een luchtbuks een bijzonder grote kakkerlak van de muur van zijn woonkamer probeert te schieten, een huwelijksfeestje dat er nou niet echt flitsend uitziet en – uiteraard – een tamelijk bizarre verzameling gewaden en puntmutsen.

Niettemin werd ik nog het meest getroffen door de interieurs die op verschillende foto’s zijn te zien. De kansloze armoede spat ervan af. Maar in plaats van zich op te winden over de almaar groeiende inkomensongelijkheid in hun land, hebben deze figuren het op ‘de negers’ gemunt – nou niet bepaald de bevolkingsgroep die verantwoordelijk is voor de ongelijke welvaartsverdeling in de VS.

De hierboven afgebeelde leden van de Ku Klux Klan zou je kunnen vergelijken met een mishandelde hond die zijn gewelddadige frustraties richt op Bello van de buren in plaats van de hand die hem dagelijks pijnigt. Het virulente racisme van de KKK is zodoende een voorbeeld van een ideologie die mensen aanzet tegen hun eigenbelang te handelen.

Ideologie ontstaat nooit in een vacuüm, maar is doorgaans, zoals Marx al wist, een reflectie van de belangen van de haves in een samenleving.

Nu zijn de haves natuurlijk niet geweldig gebaat bij lynchpartijen en brandende kruisen, maar het algemenere principe van minderheidsgroepen gebruiken als bliksemafleider voor de werkelijke bezitsverhoudingen is een traditioneel en respectabel onderdeel van de politieke praktijk in de VS.

Want dat mensen gaan nadenken over de welvaartsverdeling en bezitsverhoudingen in hun samenleving moet – zo werd enkele dagen geleden opnieuw duidelijk – koste wat kost worden vermeden.

Reacties (44)

#1 Inkwith Barubador

Als je al bijna aan de onderkant van de samenleving zit, ga je trappen tegen degenen die nog net even onder jou zitten, want dat zijn je grootste concurrenten. Zwarten, dus.

Niet acceptabel, maar wel verklaarbaar. Wat een treurige types, zeg. Status ontlenen aan een puntmutsje.

 • Volgende discussie
#2 Dramklukkel

“Wat een treurige types, zeg. Status ontlenen aan een puntmutsje.” De kerk vaart er anders wel bij, met hun puntmutsjes. :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Karin

En hoe zit het met al die nieuwe nazi’s?
Wie varen daar dan wel bij?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joop

Helemaal juist. Dat zie je in Nederland ook met de stemmers op VVD en PVV. Zelf heb ze er economisch-financieel geen enkel belang bij, maar ja, zij doen iets tegen die allochtonen hè.

Hoewel de vergelijking zoals in dit stuk gelukkig niet helemaal opgaat, in de VS is het een stuk gekker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Mister P

Allemachtig, de KKK in een marxistisch sausje plempen en dan zijn er nog mensen die vervolgens de lijn helemaal doortrekken naar Nederland en de VVD/PVV.

Houd die onzin dan nooit op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Thalmann

De kansloze armoede spat ervan af. Maar in plaats van zich op te winden over de almaar groeiende inkomensongelijkheid in hun land, hebben deze figuren het op ‘de negers’ gemunt – nou niet bepaald de bevolkingsgroep die verantwoordelijk is voor de ongelijke welvaartsverdeling in de VS.

Deze mensen en hun voorouders leven al generaties zo, daar hebben ze geen problemen mee. Niemand verwacht dat pygmeeën massaal lid worden van een socialistische organisatie omdat ze zich geen Mercedessen en koelkasten kunnen veroorloven. Waarom zou dit voor arme KKK leden dan wel zo behoren te zijn?

De marxistische theorie, dat bezit het enige is waar het leven om draait en dat al het andere daar van afgeleid is, is een al lang achterhaalde theorie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joop

@6.

Lekker conservatief geouwehoer, want je moet vanzelfsprekend tevreden zijn met de plaats aan jou (door God of weet ik wie) gegeven in deze maatschappij. Wat een onzin. Een rechtvaardiging van het graaien van de bovenklasse en de uitbuiting van de onderklasse.

Dat conservatisme is natuurlijk nooit achterhaald want de ideologie van de gevestigde orde. Hou het volk dom en zeg ze dat ze genoegen moeten nemen met wat ze ‘verdienen’. Dat mogen ze zelf niet uitmaken, want dat wordt hiërarchisch bepaald. Daarom zijn vakbonden uit de boze. Die vuile socialisten toch!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Krekel

Gratis weetje: de eerste film die ooit in het Witte Huis werd vertoond was de KKK-rekruteringsklassieker The Birth of a Nation (1915).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 zmmmmmmc

Allemaal leuk en aardig jongens, maar laten we wel even bij de kern van de zaak blijven, namelijk of de meneer de kakkerlak raakte en waar de kakkerlakresten vervolgens naartoe spatten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joop

@5.

Ik wil het wel toelichten. Zoals Thallmann stelt zijn sociaal-economische motieven niet belangrijk voor de desbetreffende personen – zij stellen andere zaken daarboven. Daarom nemen zij als het ware genoegen met hun armoede. Dat mag ik best wel doortrekken naar de PVV en de VVD. Zij spelen soms op geld, zoals Rutte die 1000 euro beloofde aan elke werkende of Wilders met de ouderenzorg en pensioenen, en allebei natuurlijk op de hypo aftrek.

Daarnaast stellen ze andere dingen, en zeker Wilders het nationalisme: tegen alles wat niet Nederlands is – allochtoon, of Oost-Europese gastarbeider, inleveren soevereiniteit ten koste van Brussel – als duidelijkste componenten.

Dan heb je dus in Nederland ook mensen die bij de nieuwe werkende armen horen – hondenbaan met net iets boven minimumloon – die PVV stemmen vanwege hun symphatie voor de ideeën over allochtonen. Want ja, die stinken en pikken Nederlandse meisjes in. Ze zijn gewoon anders. Niet beseffende dat Wilders niets voor ze zal doen – want een liberaal, dus op de hand van de werkgever die ze nog meer zal pakken, ze zullen het financieel niet beter krijgen. En als Wilders dat zou willen – je weet het nooit – dan zouden de genoemde punten geen prioriteit hebben – want daar staan migratie, allochtonenbeleid, veiligheid enz.

Daarom is mijn punt helemaal geen onzin zoals jij beweert.

En om dat een ‘marxistisch sausje’ te noemen als scheldwoord, ach, ben zelf ook niet een marxist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 thalmann

@7
Lekker socialistisch geouwehoer, je mag niet tevreden zijn met jou plek in de maatschappij, je moet zijn zoals je volgens het marxisme behoort te zijn en als je dat niet bent dan wordt je gemanipuleerd.

Ga het de pygmeeën maar vertellen, dan ze niet tevreden mogen zijn in de jungle en dat hun leven zou moeten draaien om het verkrijgen van de bezittingen van de bovenklasse.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bolke

Er wordt 1 klein detail vergeten, veel zuiderlingen (gebieden) zijn in de armoede geraakt omdat de slavernij werd afgeschaft, dat heeft nogal wat kwaad bloed gezet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Joop

@11.

Waarom socialistisch geouwehoer, een liberaal zal hetzelfde kunnen zeggen. De rest is mij woorden in de mond leggen, dus nietszeggend. Bukken voor de baas!

De pygmeeën heb je er zelf bijgehaald maar is geen rechtvaardiging voor uitbuiting van de onderste klasse in de westerse wereld.

En dan gebruik je op z’n marxistisch de term ‘bovenklasse’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 pedro

@6: Die KKK leden zijn dus net zo goed opgeleid als de pygmeeën? Bij de pygmeeën is dat een gebrek aan opleidingsmogelijkheden. Bij de KKK leden is het gewoon een gevolg van domheid. Of heb jij daar ook weer een andere uitvlucht voor?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 euro

@14:

Pygmeeën in de jungle leven niet in een kapitalistische of klassen-samenleving waar Marx’ theorieën over gaan. Thalmann heeft geen benul van waar ie het over heeft. Maar natuurlijk wel een Mening.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 thalmann

@13
Socialistisch geouwehoer omdat de socialistische oogkleppen worden opgezet, de gedachte dat als de mensen zich niet naar socialistisch voorbeeld gedragen ze gemanipuleerd moeten zijn.

@14
Pygmeeën hebben van alle volkeren het laagste IQ.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 euro

@16

Pygmeeën hebben van alle volkeren het laagste IQ.

Onzin. Als honderd pygmeeën vlak na hun geboorte meegenomen worden naar Nederland en in pleeggezinnen in Heemstede-Aerdenhout worden geplaatst presteren ze net zo goed als honderd witte kinderen daar.

Jouw stupide gelul over volkeren en IQ, dat is pas achterhaald.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

@16: en wat zegt dat dus over het IQ van de KKK leden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 thalmann

@17
Dus witte ouders maken kinderen intelligenter?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Herman

@6 Heb je onderzoek gedaan naar de Pygmeeën als volk? Misschien komen de armere groepen onder de pygmeeën ook wel in opstand tegen rijkere groepen die hen uitbuiten. Of misschien zijn er juist wel helemaal geen grote verschillen onder de pygmeeën en is het in die optiek logisch dat zij niet in opstand komen. Weet jij veel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 pedro

@19: KKK leden in elk geval niet. Dat heb je zelf al aangegeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Andy Cap

Don’t feed the fascist trol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 HPax

Citaat: ´Het virulente racisme van de KKK is zodoende een voorbeeld van een ideologie die mensen aanzet tegen hun eigenbelang te handelen´

In deze bewering wordt´eigenbelang´, absoluut genomen en dan ook nog eens sterotype de ´economie´ als inhoud ervan ingevuld. Twee verkeerde uitgangspunten die het verschijnsel KKK obscureren; en een bezegelend praatje van en over Marx maakt het alleen maar erger. In de commentaren c5 en c6 wordt dit gelukkig ingezien

Hoe dan wel naar de KKK te zien? Zo.

De Zuidelijke Staten (de ´slavenstaten´) van de USA hebben altijd een hiërarchischer mentaliteit gekend dan de Noordelijke. In de laatste domineert het gelijkheidsbeginsel waarmee racisme zo harmonieert.
Alexis de Tocqueville nam waar dat vijandschap tegen zwarten veel sterker was in USA-staten waar slavernij nagenoeg was opgeheven dan in de slaven houdende regio’s. De zwarte abolitionist Frederick Douglas was het daarmee eens en meende dat vooroordeel tegen kleur sterker in het Noorden dan in het Zuiden was.
Welnu, vóór de afschaffing van de slavernij in de USA was die hiërarchie in het Zuiden formeel, wettelijk. Je zou dan (toen) van een standensamenleving kunnen spreken, met de blanken als de opperste stand. Na 1865 is die stand formeel opgeheven, i.e. onwettig geworden, maar ondergronds blijven voortleven als een verboden, illegale hiërarchie, alias als het negatief van een normatieve hiërarchie.
Zie nu de KKK in haar spookachtige gedaante.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 euro

@19:

Nee, jij bent zelf het bewijs dat dat niet per se het geval is.

Wat ik bedoelde is dat Heemstede-Aerdenhout een veel betere omgeving is voor intellectuele ontplooiing dan de jungle van Midden-Afrika. Maar als ik zou moeten overleven in die jungle dan heb ik liever zo’n domme Pygmee bij me dan tien bollebozen uit Heemstede.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 AltJohan

Lekker politiek incorrect die KKK. Ik vind dat altijd wel wat hebben.

@Joop: “Niet beseffende dat Wilders niets voor ze zal doen “
Dat ervaar ik anders en daar gaat het ook niet om. Ik was al PVV stemmer nog voordat de PVV was opgericht. Dat politiek correcte van de andere partijen is mij wezensvreemd. Sommige mensen zijn gewoon niet in de wieg gelegd voor het politiek correcte denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Andy Cap

@25: “Sommige mensen zijn gewoon niet in de wieg gelegd voor het politiek correcte denken.”

Klopt, dan kunnen we elkaar de hand geven. Maar iemand die op Wilders stemt is bovendien dom, want die simplificeerd de oorzaak van de problemen dusdanig, dat de echte daders vrijuit gaan.

Dat wil jij toch ook niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Olav

@25: Zeg, PVV-stemmer (ik zal geen vuile fascist meer zeggen want dat mag niet meer van de redactie – maar PVV-stemmer betekent hetzelfde), wat bedoel je eigenlijk precies met “lekker politiek incorrect die KKK”? Ik neem aan dat je weet dat lui uit deze groep vaak door haat gedreven misdrijven plegen. En dat ze vinden dat negers slaven hadden moeten blijven, dat joden alsnog aan het gas moeten en nog wat van die dingen. Noem je dat ook allemaal “lekker politiek incorrect”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 AltJohan

@Olav: Ik ben een law-and-order persoon. Criminele elementen dienen gewoon uitgeschakeld te worden. De overheid van de VS kan dat, als ze willen, prima aan. Een organisatie als de FBI heeft daar de juiste middelen voor.

Politiek omstreden ideeën kan prima samen gaan met het juridisch binnen de grenzen blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Olav

@28: Dat vroeg ik je niet, PVV-stemmer. Ik vroeg je wat je zo lekker vindt aan de KKK.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 AltJohan

@Olav: wat er lekker aan is?

Antwoord: de omstreden politieke ideeën. Die vind ik in zekere zin ‘lekker’. Waarschijnlijk heeft het te maken met die vermaledijde onderbuik ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Andy Cap

@30: Je kunt toch moeilijk volhouden dat de lynchpartijen van de KKK -waar ze berucht om waren- juridisch binnen de grenzen bleven. Feitelijk gaat het bij de KKK om criminele elementen die gewoon uitgeschakeld behoren te worden.

Ik veronderstel dat ze in Nederland bovendien verboden zouden worden op grond van de wet op de weerkorpsen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Weerbaarheidsafdeling

Die onderbuik van jouw vertoont af en toe toch wel opvallend fascistische trekjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 sikbock

Mooie fotorepo +1. Maar de ( vaak eenzijdige) duiding van Laemers wordt wel wat sleets en onderhand een stokpaardje..

Ik denk dat het wel wat ingewikkelder ligt.. niet iedereen handelt of stemt – zoals alle dialectische materialisten denken – op basis van zijn portemonnee..

Bij de KKK speelt geschiedenis, cultuur, ideologie en identiteit volgens mij een veel belangrijker rol. Kijk naar de foto’s zou ik zeggen.. Daarnaast zijn blanken zijn in veel zuidelijke staten ver in de minderheid.. Speelt ook mee..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 AltJohan

“Die onderbuik van jouw vertoont af en toe toch wel opvallend fascistische trekjes.”
Ik werk er tenminste aan om mijn politiek incorrecte imago op peil te houden.

Wat betreft de wet op de weerkorpsen. De Nederlandse wet is niet relevant voor Amerikaanse situatie.

Niks van de grote lynchpartijen van een ver verleden blijkt uit de foto’s. Sommige foto’s zien er toch volmaakt onschuldig uit, kijk zelf maar http://www.anthonykaren.com/?page_id=282

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Andy Cap

Zocht je soms deze plaatjes: http://tinyurl.com/ldqwfsy ?

Leuke geestverwanten heb jij, daar kun je je mee laten zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 AltJohan

@Andy Cap: dat is zo’n oud en afgezaagd beeld. ik vind de foto’s van mijn link aardiger om naar te kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Mangler

Mensen die de KKK een clubje met lekkere ideeën vinden zijn domme Pygmeeën die in Heemstede wonen omdat er in de jungle niet gelyncht wordt. Heb ik zo de ‘discussie’ een beetje goed samengevat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Andy Cap

@35: Omdat ze toevallig net even de rechterarm niet omhoog hebben?

http://www.youtube.com/watch?v=_HWbxQQMPpw

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 GerritB

“We zien onder meer een Klan-lid die met een luchtbuks een bijzonder grote kakkerlak van de muur van zijn woonkamer probeert te schieten,”

Klein detail, dit is dus geen luchtbuks maar een groot kaliber repeteer jacht(hagel)geweer, of ‘pump shotgun’ zoals de Amerikanen zo’n ding noemen.

Correctie: in het commentaar staat dat het om een ‘pellet gun’ gaat wel degelijk een luchtbuks dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 FiFa

Het lijkt mij zo langzamerhand off-topic in deze discussie maar ik vind de fotografie geweldig. Om je zo binnen te lullen bij die club en dan dat soort foto’s te maken.
Het zal een tijd hebben geduurd, je moet het vertrouwen winnen van die mensen en dan toch op zo’n manier naar buiten komen. De Klan zal misschien wel heel tevreden zijn en voor ons is het een inkijk in een groep waar we eigenlijk niets van weten maar wel veel van vinden. Iets met 1 en 1000 woorden.

Dit soort fotografie (net als bijvoorbeeld de fotografie van Boris Mihailov over de armoede in Rusland) geven boekjes en meningen toch een beetje het nakijken. Knap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 pedro

@23:

Alexis de Tocqueville nam waar dat vijandschap tegen zwarten veel sterker was in USA-staten waar slavernij nagenoeg was opgeheven dan in de slaven houdende regio’s

Dus moeten we de slavernij terug invoeren? Bescherming van het eigen bezit is niet hetzelfde als ‘geen of minder vijandschap’. Dat blijkt veel eerder uit de behandeling van ontsnapte slaven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Joost

Wat dichter in de buurt, maar het heeft wel overeenkomsten. Belgische jongen gaat van neonazi en weer terug. Zelfde soort foto’s. Vooral die van de asbak is bijna hetzelfde als die van de Amerikaanse fotograaf.

http://www.jaspergroen.nl/jeffrey-cat/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Maikel

De fotos laten een deerniswekkende groep mensen zien. Qua gedachtengoed en qua leefomstandigheden. Zielig, meelijwekkend. Treurige mensen met een treurig leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 FiFa

@Maikel:
Knap dat je gedachtegoed (of gedachten goed) uit foto’s kunt halen, of kijk je misschien in een spiegel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 FiFa

Het aardige van fotografie is natuurlijk wel bekend, er verschijnt een foto(serie) over iets en dan komt de geest in beroering en dan vinden we iets (vanuit onze luie stoel).

Dat is nogal aanmatigend en niet erg netjes, wat je ook over het onderwerp vind, het is namelijk altijd of herkenbaar of voor te stellen, we zitten er namelijk (nog) niet in.

Voorbeeld 1 (actueel):
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2734/Foto/photoalbum/detail/3495271/460342/2/De-Koerdische-exodus-naar-Irak.dhtml

of dit dan:

http://life.time.com/history/life-in-appalachia-photos-from-a-valley-of-poverty-1964/#13

En zo zijn er miljoenen voorbeelden te vinden van fotografie over mensen, clubjes etc., die misschien iets vinden.

Die Klan is een prachtig voorbeeld van fotografie, de discussies vind ik een stuk minder, wat je ook van ze vindt. Het laat zien hoe het op dat moment er uitziet, de rituelen (het barst er van) en dat ze toestaan dat het wordt gefotografeerd. Natuurlijk zijn er veel foute mensen en clubjes, de fotografie maakt elke discussie overbodig.

U kunt rechtsonder beminnen.

 • Vorige discussie