Eurotop of Euroflop | De inzet

Deze eurotop staat bovenal in het teken van scherven rapen: die van de Europese economie en van het vertrouwen van de kiezers. De komende dagen kijkt Sargasso kritisch naar de inzet en opbrengsten van de top. Vandaag deel 1: de inzet

Inzet

Er moet wat veranderen in de EU willen we niet langzaam verder wegzakken in een crisis. Dit zien de deelnemers aan de Eurotop ook wel in. De inzet van van Rompuy voor de eurotop dit weekend is samen te vatten in een aantal punten:

1. een bankgarantie voor alle banken in de EU
2. een strenger toezicht van de EU op de banken
3. een europees ministerie van financiën
4. meer begrotingstoezicht op lidstaten
5. introductie van euro-obligaties

Bezwaar

Waarschijnlijk zullen al deze punten aangenomen moeten worden om nog iets te kunnen redden van de euro. Toch ligt naast Duitsland en Finland met name ons land dwars. De Nederlandse burger is duidelijk nog niet klaar voor het inleveren van soevereiniteit.

De gevolgen van de eurocrisis zijn dan ook op dit moment nog niet zo sterk merkbaar als in Zuid-Europa. Er mist hier kortom een gevoel van urgentie.

Nu is dat als we op onze handen blijven zitten volgens mij slechts een kwestie van tijd. Wanneer de crisis omslaat en de hele euro naar de gallemiezen gaat, duurt het waarschijnlijk niet lang voordat we hier ook last hebben van Spaanse werkloosheid en daarmee vanzelf op den duur een Grieks begrotingstekort. En wanneer er in Zuid Europa banken beginnen om te vallen is het een kwestie van tijd voordat de banken in het noorden daar ook serieus last van gaan krijgen. En alle rancune tegen banken ten spijt: we zijn er wel afhankelijk van. Een gezamenlijk plan trekken is dus geen liefdadigheid naar Zuid Europa zoals nogal eens gesuggereerd wordt, het is keihard eigenbelang.

Toch valt er aan de andere kant heel wat voor de bezwaren van het Nederlandse volk te zeggen. Meer macht naar de EU betekent niet alleen overdracht van soevereiniteit, het betekent óók dat het we voortaan geregeerd worden door het incompetent stelletje regeringsleiders dat tot nu toe slechts in staat bleek om besluiten te nemen die zowel door de kiezers als door de financiële markten eigenlijk niet gepikt werden.

Gemis

Wat ik zelf daarom zo verbijsterend vindt: In het voorstel van van Rompuy mist feitelijk iedere suggestie over hoe de zeggenschap in de EU beter geregeld dient te worden. Ja, er wordt wat vaag gezwamd over dat er meer samenwerking moet komen tussen de nationale parlementen en het Europarlement. Maar hoe één en ander vormgegeven moet worden weet niemand.

Waarom gaat de discussie dáár niet over? Ons nationale parlement loopt achter de feiten aan. Ze discussieert alsof er slechts keuze is tussen óf het inleveren van soevereiniteit, óf het uiteenvallen van de munt-unie.

Zeggenschap terugeisen

Er is een derde weg. Wie iets inlevert, kan iets terugeisen. En in dit geval moet dat zijn: meer controle van de burger over de EU. Mij lijkt het logisch dat wanneer wij als burgers van de hele EU door de situatie gedwongen worden om onze nationale soevereiniteit op te geven, we in ruil daarvoor keiharde garanties krijgen voor een democratischer Europa. Als Brussel het te zeggen krijgt over onze begrotingen, over onze banken en over onze staatsleningen, dan willen wij Brussel ook direct kunnen beïnvloeden.

Ten eerste door het Europees parlement, het enige direct gekozen orgaan in Europa, de macht te geven om het beleid te bepalen in plaats van de regeringsleiders in hun achterkamertjes onder leiding van Duitsland en Frankrijk. Ten tweede door de burgers van de EU de macht te geven het beleid van het Europees Parlement direct bij te stellen door op te roepen tot een referendum.

En wanneer dat al niet bereikt kan worden kunnen we grijpen naar creatievere middelen. Dan kunnen we kiezen dat de nationale parlementen via een weging per stem direct mogen meebeslissen over de toekomst van Europa. Dat is al een stuk beter dan een plat JA of NEE per nationaal parlement, waardoor de grote landen in praktijk een veto houden.

Rutte

In plaats van met dit soort punten gaat onze president Mark Rutte echter de vergadering in met de inzet dat we gewoon verder door blijven modderen… en de wens dat de vergadering vooral niet te lang mag duren. Hetgeen ongelofelijk is. Terwijl in Zuid Europa de werkloosheid alle grafieken uitschiet en de vastgoedmarkt compleet stil ligt is ook in ons land de werkloosheid verdubbeld en kunnen mensen hun huis al niet kwijt, maar onze premier blokkeert als het verwende dwarse jochie van Europa de besluitneming en hoopt op zaterdag te kunnen gaan vissen.

Er moet gewerkt worden, Mark. En er moet worden gedacht aan de kiezer, maar dan niet alleen met het oog op 12 september. De noodzaak de discussie op een hoger én democratisch niveau te tillen is levensgroot. Democratie is niet alleen hoog nodig om de burger te lijmen, maar ook de financiële markten. In een eerder stuk bepleitte ik al dat het gebrek aan stabiliteit van de euro met name komt door een totaal gebrek aan draagvlak van de politieke besluiten die worden genomen.

De crisis is een vertrouwenscrisis. Politici die geen compromissen durven te sluiten omdat ze de kans lopen door een woedende meute thuis weggestemd te worden leveren weinig vertrouwen. En financiële markten reageren daarop. In herhaling wil ik dus stellen: er is geen uitweg uit deze eurocrisis zonder democratie. Tenzij we na deze exercitie de regeringsleiders definitief naar huis willen sturen en vervangen door een gezellige Europese dictator. Dat kan natuurlijk ook.

(Morgen deel II van deze serie)

 1. 1

  Terechte constatering, dat er zeggenschap nodig is van de burgers in Europa als er soevereiniteit wordt ingeleverd. Terecht ook de constatering dat doormodderen ons uiteindelijk een echte crisis zal opleveren.

  Maar wel jammer dat de hele vraag niet wordt gesteld of Europa wel het juiste niveau is om politiek te bedrijven waarin burgers zich herkennen. Ik kom steeds meer tot de conclusie dat de burgers van Europa zich niet met een Europa identificeren.

  Het lukt maar steeds niet om de mensen het gevoel te geven dat ze daadwerkelijk vertegenwoordigd worden in Brussel en Straatsburg. Als het onze politici niet lukt om dat grondig te verbeteren is het een kwestie van tijd totdat de bevolking van een van de lidstaten haar politici zal dwingen de hele boel te laten klappen.

 2. 2

  Ik denk dat het uitblijven van dat gevoel ook heel veel te maken heeft met het feit dat er geen echte democratie is. We mogen niet stemmen voor onze president, voor onze Europese Commissie, we mogen niet stemmen voor onze verdragen etc.

  Nog denk ik dat mensen als dat wel het geval zou zijn meer verbonden blijven met hun land hoor. In de USA voelen mensen zich ook in eerste instantie lokaal verbonden (iets wat veel mensen hier niet zien). Punt is dat we de EU wel nodig hebben om grensoverschrijdende problemen als de crisis adequaat aan te pakken. Als individuele landjes worden we tegen elkaar uitgespeeld en kunnen we nooit tegen de financiële markten op.

 3. 3

  Klokwerk, terechte constatering dat we als kleine landjes tegen elkaar worden uitgespeeld door “durfinvesteerders”. De hamvraag is dan ook, is het systeem dat dergelijke excessen toestaat of de schade die daardoor ontstaat toedekt met publiek geld, iets waar de EU naar op weg lijkt, wel het systeem dat we willen hebben. Ik niet (meer).

 4. 4

  Mijn menig is bekent, maar ik moet de eurofielen wel complementeren met hun strategische optreden. Ik begin steeds meer te geloven dat ze deze crisis wilden. Toen de Euro werd ingevoerd waren veel gebreken allang bekend. Maar ze namen een gigantische duik naar voren, in de wetenschap dat in de toekomst scherven geraapt moeten worden. En drie keer raden wie dat moet doen en zodoende bevoegdheden moet krijgen?

  Maar waar ze niet rekening mee houden is het nationalisme. Wanneer er sprake is van centralisme in combinatie met een zeer grote politieke arena, dan zijn de factoren van politiek geweld aanwezig. Kijk de Franse geschiedenis er maar op na.

 5. 5

  De crisis is een vertrouwenscrisis.

  Waar baseer je dat op? Ik vind dat nogal een snelle conclusie. Voor een structurele oplossing toch eerst eens moeten weten wat er nou mis gaat. Er is ontegenzeggelijk een – terecht – gebrek aan vertrouwen, maar is dat de oorzaak? Of is het een gevolg? En gaat het deels buitenspel zetten van degenen die elkaar niet vertrouwen het probleem oplossen??

  Verder wat Inje, #4, zegt. Deze crisis is geen verrassing. Hij is voorspeld. Niet alleen door euroskeptici, ook door de architecten van de euro zelf. Of we met die voorspelling de oorzaak meteen weten blijft een vraag, maar dat ligt wel voor de hand.

 6. 7

  Eens, maar wat dat betreft biedt het verhaal in Griekenland niet veel hoop. De Europese leiders wisten niet hoe snel ze Papandreous moesten wegwerken toen hij juist een referendum voorstelde aan zijn volk. Democratie en de EU is een beetje een wassen neus.

 7. 8

  Ik kan me heel slecht voorstellen dat de uitweg uit de miserabele financiële situatie van sommige landen geheel wordt geblokkeerd door Rutte, of door Nederland.
  Het is toch beter eerst te onderzoeken hoe die financiële tekorten zijn veroorzaakt? Kwam het niet door de ongebreidelde uitgifte van overheidsobligaties?

 8. 9

  Nee, het kwam door liberalisering van de financiele markt en de invoering van de euro. Daardoor ontstond een vastgoedbubbel. In 2008 klapte die en moesten de banken gered worden. Dat is wat de hoge schulden veroorzaakt.

  Griekenland is de enige uitzondering.

 9. 10

  Oh ja, ze hebben de problemen zwaar onderschat, en inderdaad ze zijn gewaarschuwd.

  En nu het er op aan komt en Europa uit elkaar valt geven ze niet thuis.

 10. 11

  Het systeem veranderen: graag. Veel te lang neoliberaal beleid gevoerd: helemaal mee eens. Veel te wild gespeculeerd, klopt helemaal.

  Maar het systeem aanpassen kan niet in één klap, en in de tussentijd moeten we wel boterhammen eten natuurlijk.

 11. 12

  Gebrek aan vertrouwen is zowel oorzaak als gevolg. Krediet is geen schuld, krediet is het vertrouwen dat iemand kan terugbetalen. De hoge rente komt door het gebrek aan vertrouwen daarin. Maar door die hoge rente wordt de kans dat er terugbetaald kan worden juist kleiner. Waar het aan ontbreekt is het vertrouwen dat de EU landen en de EU erin slagen om weer winst te gaan maken in de toekomst. Dat maakt het winst maken juist moeilijker.

  Het (overigens voor een deel terechte) gebrek aan vertrouwen in de politiek en haar draagvlak helpt in die zijn niet echt.

 12. 13

  Na al dit geneuzel over Europa,
  zou ik graag eens willen weten wie nu eigenlijk de financiers dezer aardkloot zijn,
  zeker niet de VS, zeker niet Europa, maar al onze wandaden moeten toch uiteindelijk ergens gefinancierd worden?

  OK-China heeft een of twee vingers in de pap, maar leven we nu onderhand totaal op fictief kapitaal?

  (en hoe kwetsbaar is de westerse samenleving, als die grote ?? schuldeiser ff wil cashen)

  Ongetwijfeld kan een ieder me helpen met wat nuttige linkjes.

 13. 16

  Zo rond 1550 was het begin van Nederland, toen begon ons verzet tegen Brussel, een Brussel wat toen een marionet was van een godsdienstgek in Madrid, die zichzelf absoluut heerser achtte.
  De man liet voor zichzelf een klooster bouwen, geen paleis, z’n slaapkamer had een raam wat uitkwam in de kerk.

  Ons verzet van toen duurde tot 1648, wij wonnen de strijd niet alleen, van het toen verdeelde Duitsland hadden we van sommige vorstjes steun, verder hadden we meestal steun van Engeland, zo nu en dan van Frankrijk, en veel van het Ottomaanse rijk.

  Die Ottomanen waren helemaal niet in onze vrijheden geinteresseerd, ze wilden alleen niet overheerst worden door Madrid.

  Gister, eergister, is voor mijn gevoel ons land uitgeleverd aan Brussel, dit keer een Brussel wat beheerst wordt door Washington en New York.
  Was in de 17e eeuw ons sociale systeem alom bewonderd, nu schijnt het er om te gaan dat de nek om te draaien.

  Maar ik zag gister een Nederlandse mevrouw op tv zeggen ‘nog meer macht naar die brokkenpiloten, daar moet ik nog eens over nadenken’.

  Mijn hoop op het toch weer oprichten van de Nederlandse staat is dus niet weg, dit keer hebben we in de strijd tegen Brussel een verenigd Duitsland aan onze zijde, en wederom steun van Moslims, die het juk van Washington en New York van zich af willen werpen.

  Net als in de tijd van Philips II zijn de Spaanse financiën een zoodje, en draait Frankrijk alle kanten uit.

  En, ook als in de tijd van Philips II, zijn de financiën van de tegenstander, nu aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, een puinhoop.
  Een verdere overeenkomst is dat ook Goldfein meent een goddelijke missie te hebben, Philips haalde geld uit Z Amerika, Goldfein maakt het zelf.

 14. 17

  Niet in het minst een vraag, de invoering van de euro maakte een economische politiek per land onmogelijk.
  En omdat het niet gelukt is, er is ook nauwelijks een poging toe gedaan, de verschillende euro landen gelijkwaardig concurrerend te maken, mogen nu de efficiënte landen bloeden voor de inefficiënte.

  Verder maakte juist de euro het een inefficient land als Griekenland het mogelijk er echt een grote puinhoop van te maken.
  Instellingen die geld leenden aan Griekenland gokten er op dat de EU wel zou bijspringen.
  Tot nog toe komt die gok uit.

 15. 18

  Econoom Krugman, Nobelprijswinnaar, ziet , zoals hij recent sarcastisch grijnzend verklaarde, twee onmogelijke oplossingen voor de euro crisis: het einde van de euro, of een gigantische inflatie doordat de ECB geld gaat drukken.
  Voor alle duidelijkheid, hij ziet beide oplossingen als onmogelijk.
  Er is dus geen oplossing, zoals iedereen die Von Münchausen las in de gaten heeft.

  Het is natuurlijk waanzin dat landen die financiële hulp nodig hebben geld ‘storten’ in het noodfonds.
  Spanje ‘stortte’ ik meen 100 miljard, die schijnen ze nu terug te krijgen, en daarmee zijn ze uit de brand.
  Er zijn mensen die in dit soort lulkoek geloven, naar het schijnt.

 16. 19

  De waanzin van het wereld financiële kaartenhuis, tenminste van het westerse deel daarvan, kan worden geillustreerd aan twee voorbeelden:

  China heeft nu zoveel dollar vorderingen op de VS dat er China alles aan gelegen is de waarde van die dollar overeind te houden.

  De totale papieren waarde van het Japanse onroerend goed was al lang geleden even hoog als de totale waarde van het VS onroerend goed.
  K.G. van Wolferen, ‘Japan, De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht’, 1989, Amsterdam, (The Enigma of Japanese Power, London, 1989).

  Dat het vertrouwen in dit kaartenhuis ooit verdwijnt ligt voor de hand.

 17. 20

  Nee, zo’n overschot zou niet noodzakelijk moeten zijn. Waarom zou de overheid meer geld uit de economie halen dan er in gestopt wordt? Mensen klagen al over belastingen die soms niet goed besteed zouden worden. Als je op die manier redeneert, dan is belastinggeld dat geint wordt en helemaal niet besteed wordt toch nog veel erger?

  Het tekort of overschot van een centrale overheid is grotendeels een gevolg van de economie. Gaat het goed, lopen tekorten automatisch terug. Gaat het slecht, lopen ze op. Dat is juist goed, want op die manier stabiliseert de centrale overheid de economie. Dempt het recessies. En zorgt het dat die economie op gang blijft. Er is werkelijk niemand gebaat bij onnodige recessies met hoge werkloosheid. De focus op die overheidtekorten is dus helemaal verkeert.

  Als je naar de sectorale balansen kijkt is dit goed te zien. Zie hier een mooie grafiek van de VS:
  https://twitter.com/deficitowl/status/218795846332977153/photo/1/large

  Er is natuurlijk wel een verschil met Nederland. Nederland is geen centrale overheid met eigen munt meer en kan dus geen eigen geldbeleid meer voeren. Dat zou een centrale europese overheid moeten doen. Die dus extra geld in de europese economie pompt als dat nodig is, en minder als de boel oververhit. De uiteindelijke balans op de rekening van de ECB doet er dan niet zo veel toe. Het gaat om de echte economie.

 18. 21

  De Nederlandse burger is duidelijk nog niet klaar voor het inleveren van soevereiniteit.

  De Nederlandse burger is duidelijk nog niet klaar voor het inleveren van soevereiniteit.

  De Nederlandse burger is duidelijk nog niet klaar voor het opgeven van zijn identiteit.

  De Nederlandse burger is duidelijk nog niet klaar voor het inleveren van zijn Oranjefeestartikelenkruideniersmentaliteit.

  Ach mens hou toch je smoel en stop die oranje vlaggetjes maar in je kut; Henk was er duidelijk al langer he-le-maal klaar mee.

  ….

  ….

  *100 x*

 19. 22

  het betekent óók dat het we voortaan geregeerd worden door het incompetent stelletje regeringsleiders dat tot nu toe slechts in staat bleek om besluiten te nemen die zowel door de kiezers als door de financiële markten eigenlijk niet gepikt werden.

  Gast, stop aub met je ‘serie’. Je weet niet waar je ’t over hebt, en je loopt alleen maar wat te wauwelen. Die regeringsleiders zijn niet ‘incompetent’; integendeel. Ze staan voor de keuze om impopulaire maatregelen te nemen, en nu is de vraag wie daar het beste uitkomt. Het enige wat je daarvan ziet zijn beschrijvingen vanuit de verte door gebiasde journalisten. Wat d’r in de wandelgangen wordt besproken, daar hoor en weet je helemaal niks van. Je weet niet welke instanties d’r allemaal bij betrokken zijn, om welke bedragen van welke landen het gaat, nu en in de toekomst, en wat de consequenties zijn van keuze A vs keuze B, C of D. En het is complex. Ga maar eens na hoe zoiets als het EFSF in elkaar zit. Is allemaal niet zo triviaal.

  Maar nee, onze sargassoblogschrijver weet het zeker: onze regeringsleiders zijn incompetent. Lutser.

 20. 23

  @Blogger, ga lekker door met de serie.

  @Gronk: waarom zo’n agressief toontje? Als je het er niet mee eens bent prima, maar waarom zo intolerant naar iemand die er anders over denkt.

  Ikzelf vind het pleidooi prima, maar denk dat de schrijver teveel vraagt van Markie: die kan dat niet aan, die is visieloos. Sterker, die heeft een broertje dood aan vergezichten, die zijn taboe bij Markie boy. Waar willen Nederland en Europa naartoe? Nergens naar, als het aan Mark ligt, gewoon meer van hetzelfde; steeds meer macht voor oncontroleerbare speculanten en multinationals, geen splitsing van de banken dus lekker gokken met publiek geld: private (extreme) winsten, publieke verliezen.

  Dat is waar Mark’s VVD voor staat, en daarom wil hij geen discussie over de democratisering van Europa, die staat dat in de weg.

 21. 24

  Waar zegt Krugman dat er een “gigantische inflatie moet komen doordat de ECB geld gaat drukken”?

  Inflatie moet er komen doordat de lonen gaan stijgen in het Noorden, terwijl in het Zuiden de lonen gelijk moeten blijven. Dat is enige manier waarop het Zuiden – zonder devaluatie, want dat kan niet meer – kan “devalueren”.

  Wat je tweede punt betreft, “het geld storten” – ik neem aan dat je het EFSF bedoelt – heb je helemaal gelijk. Hoe meer landen hulp nodig hebben moeilijker de financiering wordt. Daarom moet er ook een andere oplossing komen: eurobonds.

 22. 26

  Wat Ellen @23 zegt. Ik zou daar nog aan toe willen voegen dat in Gronks visie democratie onmogelijk is. Hoe durven die domme burgers een mening te vormen over wat de geniën die ons land besturen voor ons bedacht hebben. We moeten gewoon doen wat er gezegd wordt. Poetsen, niet lullen!

 23. 27

  De scheiding tussen efficiënt en inefficiënt is niet zo zwart-wit als u hier suggereert. Eén en ander is juist sterk afhankelijk van de financiële markten. Met dezelfde economie zouden we volgend jaar zomaar zelf “inefficiënt” kunnen zijn, met onze huizenmarkt, schuldenlast, banken. Onder exact dezelfde regels.

 24. 30

  Als Mark met mijn verhaal naar Brussel zou gaan zou hij dat natuurlijk ook nooit binnenhalen. Maar liever te hoog ingezet dan te laag. Er moeten politici komen die vergezichten durven schetsen, willen we een toekomst hebben.

 25. 33

  Beste Ellen,

  Gronk heeft helemaal gelijk. Komen jij en/of serie-mannetje wel eens op de ministeries of in Brussel? Heb je Europese wetgeving gestudeerd o.i.d.? Waarschijnlijk niet. Het is allemaal loos gelul en los van de realiteit. Schoenmaker, houd je bij je leest.

 26. 35

  moet zijn: als we onze lonen laten stijgen, gaat dat niet ten koste van onze concurrentiepositie op de wereldmarkt? worden we dan niet net als de zuidelijke landen: niet- concurrerend?

  Waarom dan niet direct devalueren? Volgens mij weet je niet helemaal waarover je praat

 27. 36

  Zoals gewoonlijk kom je niet verder dan: de EU moet democratischer worden en dan zijn alle problemen opgelost. Aan de vraag of het huidige model – waarbij we alle “zegen” uit Brussel moeten verwachten – het juiste is, ga je voorbij.

  Net als aan de onderliggende vragen hoe de onderliggende economische en financiële problemen zouden moeten worden aangepakt..

  Met alle respect: je hebt van economische vraagstukken te weinig kaas gegeten om je stukkies interessant te maken..

 28. 38

  “En dan zijn alle problemen opgelost” fantaseer je er zelf bij, niet mijn woorden. Ik zeg enkel: zonder zal het niet lukken.

  En inderdaad gaat dit stukje met name over de besluitvorming binnen de EU. Dat jij dat minder interessant vindt moet jij weten.

 29. 39

  Sier-mannetje heeft hier al op geantwoord dat de incompetentie hem met name zit in het systeem. Natuurlijk, ik snap de problemen met de besluitvorming heel goed. Maar het is af en toe wel eens aardig om boven Brussel te gaan staan en te kijken waar het fout gaat. Of wil je volhouden dat het allemaal prima-de-luxe gaat zoals de crisis te lijf wordt gegaan in Europa?

 30. 40

  Excuus voor de zure toon.. het is me jicht ;-)

  je zegt: alleen als de EU de burgers inspraak in Europa geeft zijn die bereid om hun soevereiniteit over te dragen en kan de EU de problemen oplossen.

  Ten eerste vraag ik me af of als je burgers meer inspraak belooft ze zo makkelijk hun soevereiniteit opgeven. Ik denk dat de burger zich niet zo makkelijk laat lijmen.

  Ten tweede: de uitwerking hoe een democratischer Europa de crisis gaat oplossen ontbreekt. Ik kan me voorstellen dat aan die democratie allerlei haken en ogen zitten. Hoe lang gaat het duren voordat Europa democratischer is? Kan de crisis daar op wachten? Draagt democratie dan bij aan het oplossen van de economische en financiële problemen?

  Het lijkt er toch vooral op dat de crisis voor jou vooral een kapstokje is om je eigen wens voor meer democratie binnen de EU te realiseren.

 31. 41

  De essentie van het probleem lijkt nog steeds niet ingezien te worden, door de euro is economische politiek per land onmogelijk geworden.
  De landen die nu in de problemen zijn, Frankrijk hoort daar bij, konden in het verleden hun problemen ‘oplossen’ door devaluaties.
  Dat gaat niet meer.

  Verder heeft de EU de problemen van deze landen vergroot door het hen mogelijk te maken geld te lenen, veel meer dan voor de euro mogelijk was.
  Toen dachten geldgevers nog niet dat Duitsland en Nederland wel zouden gaan betalen.

  Italië ligt vol met onnutte EU projecten, alleen de maffia profiteerde, Grieken ontduiken een 30 miljard belasting per jaar, Portugal ligt vol met lege landschapsverwoestende autosnelwegen, gister werd voor het eerst over Spaanse megalomanie bericht.
  Zo schijnt Valencia een gebouw van anderhalf miljard te hebben wat veertien dagen per jaar wordt gebruikt.

  Een Spaanse zei liever onderwijs en medische zorg te hebben.
  Maar je kan geld maar één keer over de balk gooien.

  Dan beweert hier ook nog iemand dat regeringsleiders niet incompetent zijn.
  Kan diegene eens uitleggen hoe de Marsmannetjes dit allemaal voor elkaar gekregen hebben ?

  Zalm stemde indertijd tegen toelating van Griekenland tot de euro, de toenmalige Franse minister van financiën, Strauss Kahn, een zeer verantwoordelijk man, dat bleek met een New Yorkse kamervrouw, stemde vóór.
  Beweerd wordt dat hij voor stemde omdat de Franse overheidsfinanciën er dan verhoudingsgewijs beter uit zouden zien.

  Hollande probeert nu via eurobonds Duitsland en Nederland de Franse rente te laten betalen.
  Misschien een competente zet vanuit Frans oogpunt, het kan de herverkiezing van deze man waarschijnlijker maken.

  Maar Frankrijk wordt natuurlijk geen efficiënt land door geld te lenen op kosten van ons.
  De ramp, de EU ramp, wordt alleen maar groter.

 32. 42

  We zien natuurlijk al waar de democratische besluitvorming binnen de EU toe leidt, de Belgische eurocommissaris zei over de eurobonds dat er 22 landen voor zijn, en vijf tegen.
  De landen die voor zijn gaan een lagere rente betalen, de efficiënte landen een veel hogere.
  België behoort tot de inefficiënte landen, corruptie tiert er welig.

  Zodra de eurobonds worden ingevoerd krijgen de Nederlandse burgers weer lastenverhogingen voor hun kiezen, en/of verdere verhoging van de AOW en pensioenleeftijd, of een lagere AOW, dat soort dingen.

 33. 43

  @Sikbock: Excuses aanvaard natuurlijk. En sterkte ;). Over je eerste punt: Ik ook niet maar ik denk dat politici daar wel op moeten aansturen. Je tweede punt: dit heb ik in een eerder stuk meer toegelicht. En nee, de crisis kan er niet op wachten, maar bij het overdragen van soevereiniteit hoort een verandering in de zeggenschap. Op den duur levert dat denk ik veel meer stabiliteit en dat is waar het om gaat.

  @Servetius: Democratie van landen vind ik dan ook onvoldoende. In het EP wordt gestemd over ideologische lijnen, niet in landen. Dan zie je dat mensen ook boven de landen staan. Veel gezonder.

  Overigens is de scheidslijn tussen efficiënte landen en inefficiënte landen niet zo scherp als je suggereert. Als wij plotseling een deuk in het vertrouwen krijgen (bijvoorbeeld de politiek doet iets geks, er valt een bank om of er gaat iets goed mis op de huizenmarkt) dan zouden we zomaar plotseling tot de inefficiënte landen kunnen behoren, met dezelfde begroting.

  Eurobonds is een deel van de oplossing, niet de oplossing. Zonder hervormingen is het zeker niet voldoende maar zonder Eurobonds worden we als landen tegen elkaar uitgespeeld door de financiële markten.

 34. 44

  Niet helemaal eerlijk: onze lage rente momenteel is ongeveer net zo reëel als de hoge rente voor zuidelijke landen. En als we daar nu van blijven profiteren betalen we wellicht die hoge rente in de volgende fase alsnog – met extra rente er bovenop.

  Maar als u pleit voor een strengere begrotingsdiscipline en een strenger toezicht ben ik het er helemaal mee eens.

 35. 45

  Het woord profiteren is geestig.
  Rente is de vergoeding die wordt betaald omdat geld nu meer waard is dan geld in de toekomst.

  Het is heel simpel, stel jezelf maar de vraag wat je 100 euro nu waard vindt in vergelijking met 100 euro over vijf jaar (aangenomen dat de euro er dan nog is).
  Historisch gezien is vier procent een rëële rente.

  Maar wie geld uitleent gaat ook een risico aan, zal er wel worden terugbetaald ?
  In de tijd toen de Habsburgs geld nodig hadden voor oorlog voeren was de kans dat die terug betaalden zo groot (klein) dat hen geld werd geleend tegen vijftig procent.
  Dat geld werd geleend door joden, een historicus omschrijft dat als ‘bled them white’.
  Mij lijkt dat onzin, in die tijd organiseerden machthebbers graag pogrommetjes, doden eisen hun schulden niet op.
  J.S Bromley, ed., The new Cambridge modern history, volume VI, The rise of Great Britain and Russia, 1688 – 1715/25’, 1970 Cambridge

  Het is nu zo dat investeerders er geld voor over hebben Duitse obligaties te hebben, de rente is negatief.
  Dat heeft er dus alleen mee te maken dat investeerders zien dat lenen aan Grieken en andere rommelvolkeren een hoog risico met zich brengt.

  Het woord profiteren is dus volkomen misplaatst voor de lage rente voor Duitsland en Nederland.

  Dat woord is wel van toepassing op het invoeren van eurobonds, de rommelvolkeren profiteren dan van ons.

 36. 46

  Overigens pleit ik voor het beheerst afschaffen van de euro, herinvoeren van de oude valuta, afschaffen van de EU, en herinvoeren van de EEG.
  Dan kan elk land kloten met z’n begroting wat het wil (dat leidt dan tot devaluatie) , ook kan elk land Keynesiaanse politiek voeren als dat doelmatig lijkt.

  De EU met de euro leidt tot een rigide begrotingspolitiek, die nu voor ons b.v. tot onzinnig grote lastenverhogingen leidt.

  Het idee dat de euro nodig is voor onze export is onzin, vraag iedereen die in de EEG tijd met export te maken had.

  Of lees het laatste boek van Sarazzin ‘Wir brauchen den Euro nicht’.
  Ik las het niet, voor mij was dat al heel lang glashelder, sterker nog, ik acht de euro een ramp.

 37. 47

  Hear hear,

  de euro is oorzaak van de problemen. Laten we dit proefballonnetje doorprikken en terug gaan naar de redelijk goed functionerende interne markt.

  Tevens heb je volledig gelijk over de internationale handel. Het begin van de 20ste werd zelfs gekenmerkt door gelijke grote van internationale handel.