Essent en Nuon tonen ware gezicht

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (12)

#1 Baron E

Heeft iemand links die de claim “meest vervuilende kolencentrale van Nederland” kunnen ondersteunen? Per kiloWatt graag.

 • Volgende discussie
#2 Elsbeth

Ik ben net (terecht) overgestapt naar de Nederlandse Energie Maatschappij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Niels

Wel heel goed gedaan de clipjes, ben gelukkig van beide geen klant. Greenchoice en wek mijn electriciteit volledig zelf op, met de zon.

@Elsbeth; Da’s nou jammer..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 jeroen_d

Minder netjes van Greenpeace dat ze je mailadres meteen opslaan voor later gebruik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Florian

@ Baron E,
Je doelt met je vraag over de “meest vervuilende kolencentrale van Nederland” volgens mij op de claim die in het filmpje over Essent wordt gemaakt. De type centrale die Essent daar bouwt is een vrij ouderwetse poederkool centrale. (Nuon bouwt een modernere en efficientere multifuel centrale, met wat minder uitstoot van gevaarlijke stoffen als fijnstof, NOx en SO2. Ze moeten nog beslissen over een kolenvergas gedeelte. Als dat doorgaat zal hun CO2 kunnen verdubbelen.)
De CO2 uitstoot van de Essent centrale is te vinden in hun MER rapport (KEMA, december 2006). Daarin staat dat deze zal liggen tussen de 720g en 766g CO2/kWh. Dat is gezien de type centrale ook de verwachtte hoogte. Een gascentrale in Nederland stoot ongeveer de helft uit aan CO2. Daarbij komt dat de Essent centrale aan de Eemshaven ongeveer twee keer zo groot wordt (1600MW) als de nr. twee kolencentrale van Nederland die we nu hebben in Geertruidenberg. Het is zorgelijk dat CO2 uitstoot geen enkele rol speelt bij de afweging of nieuwe kolencentrales een vergunning krijgen of niet. Het mechanisme dat hier voor zou moeten zorgen is het Europese CO2 handelsysteem (ETS). Dat dat systeem (nog) niet werkt hoef ik hier denk ik niet uit te leggen. Dat Nederland haar klimaatdoelstellingen naar beneden schroeft is, gezien de bijna verdubbeling van CO2 uit centrales de komende jaren, wel te verklaren. Welke gevolgen klimaatverandering voor de waddenzee zal hebben…. Het zal als natuurgebied verdwijnen.
Als het gaat om gevaarlijke stoffen als fijnstof, NOx (stikstofoxiden) en SO2 (Zwaveldioxiden), dan zie je in het MER rapport dat Zwaveldioxiden uitstoot een stuk lager ligt dan bij ouderwetse kolencentrales (50 mg/m03), fijnstof ongeveer de helft lager (3 mg/nm3), en stikstofoxiden een klein beetje lager (100 mg/m03). Gezien de grootte van de kolencentrale (1600 MW), is de uitstoot van gevaarlijke stoffen nog steeds aanzienlijk. Naast het feit dat ze deze stoffen uitstoten wordt in het waddengebied de vaargeul naar de Eemshaven verdiept en worden er koelwaterinstallaties ingericht waar geen vergunning voor is verleend, en waarvoor de milieuschade onvoldoende wordt gecompenseerd.
De aanleg en gebruikfase zal vooral gevolgen hebben voor zeezoogdieren, met name zeehonden (Brasseur, S.M.J.M., 2007 Zeezogdieren in de Eems.., Wageningen IMARES). Over het gevolg van het overschrijden van normen voor stoffen als kwik, pak dioxines en koper voor zeehonden heeft het Wetenschappelijk platform Zeehonden Waddenzee in 2002 al geschreven. De gevolgen voor de werking van immuunsysteem en voortplanting gezien de huidige niveaus aan deze stoffen, is nog onvoldoende onderzocht

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Baron E

@5 Florian
Dank. Deze reactie is informatiever dan de gehele Greenpeacewebsite.

Als er inderdaad tweemaal zoveel CO2-uitstoot plaatsvindt per kWh dan een gascentrale, lijkt me dat zeker onwenselijk. Ik dacht dat met nieuwe technologieën als vergassing vrijwel eenzelfde rendement als aardgas gehaald kon worden. De CO2-uitstoot heeft evenwel niets te maken met waar je die centrale dan bouwt.

Indien er duidelijk milieunormen overschreden worden, die neem ik aan vastgelegd zijn bij instelling van de Waddenzee als “speciale beschermingszone”, waarom is Nuon dan in tweede instantie niet teruggefloten door de Raad van State?
http://www.z24.nl/bedrijven/artikel_85392.z24/Bouw_energiecentrale_Eemshaven_hervat.html
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?verdict_id=37240

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Aristeranthropos Brynnar

@6,
Voor CO2-emissies maakt het niet uit waar je de kolencentrale neerzet. Voor de emissies van NOx en SO2 wèl, omdat deze stoffen een betrekkelijk korte verblijftijd in de atmosfeer hebben en regionaal weer neerslaan in de vorm van o.a. salpeter- en zwavelzuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Florian

@6 Goed punt over de website. Ik schreef mijn reactie net even op persoonlijke titel, maar ik ben campaigner bij Greenpeace.
Vergassing (zoals bij de NUON centrale) zorgt niet voor een verlaging van CO2 per kwh. Wel is de uitstoot van schadelijke stoffen lager dan bij zijn RWE/ Essent buurman, die wij de de vervuilendste centrale van Nederland noemen. Mocht (tegen de verwachting in) CO2 opslag in de toekomst worden toegepast, dan zou de concentratie NOx en SO2 juist weer toenemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

“Indien er duidelijk milieunormen overschreden worden, die neem ik aan vastgelegd zijn bij instelling van de Waddenzee als “speciale beschermingszone”, waarom is Nuon dan in tweede instantie niet teruggefloten door de Raad van State?”

Iets met afweging van economie (landsbelang!) en milieu (belang van een paar zeehondjes). Gezien de RvS verzadigd is van mensen met een VVD en (vooral) CDA achtergrond, lijkt me wel duidelijk welke afweging gemaakt wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Baron E

@8 In dat geval heb ik nog wel wat op- of eigenlijk aanmerkingen.

De gehele campagnewebsite is vooral schreeuwerig, maar doet nergens de precieze beschuldiging uit de doeken. Met een opmerking als “De centrale zal net zoveel CO2 gaan uitstoten als 2,5 miljoen auto’s.” kan ik heel weinig. De achtergrondinformatie is summier of afwezig. Het minste wat je kan doen, en waarom internet zo mooi medium is, is het plaatsen van alle relevante documentatie.

Ik vind het stukje bij de Waddenvereniging bijvoorbeeld veel duidelijker en overtuigender van toon:
http://www.waddengebied.net/wad2/actueel/index.php?item=1371

Ik vond Greenpeace al nooit zo’n sympathieke club, dit soort dingen zijn waarom, en dat is jammer, want het hart zit op de goede plaats.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Horst Grogmuller

Gewoon allemaal naar greenchoice mensen, dat is de enige min-of-meer écht groene energieleveranicer in nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Henk Daalder Windparken Wiki

Ik vind dat Eneco ook nog een aanvaardbare keus is.
Het bedrijf is nog niet opgesplitst en heeft (in het verleden) zijn duurzame intgenties geventileerd.
Het bedrijf heeft ook als enige fossiel eopwekker niet het kolenconvenant willen tekenen, dat Essent en Nuon en hun buitenlandse moederbedrijven wel tekenenden

Bovendien heeft Eneco nog aandeelhouders, gemeentes, met een duurzame ambitie.
Zij kunnen als aandeelhouder Eneco nog naar een echt duurzame toekomst sturen.
Maar dan moeten ze wel echt gaan optreden.
Het laatste jaar lijkt Eneco fossiel weer echt voorrang te geven, bij gebrek aan steun voor hun duurzame ambitie.

Gemeentelijke aandeelhouders kunnen hier een voorbeeld stellen waar verantwoord aandeelhouderschaps toe kan leiden.
Bij voorkeur betrekken ze daar ook hun eigen inwoners bij als nieuwe aandeelhouders.

 • Vorige discussie