Erger dan een misdrijf

Foto: copyright ok. Gecheckt 02-03-2022

Verbijsterend. De Rijksuniversiteit Groningen is door de Commissie Gelijke Behandeling berispt omdat, zo lees ik, ,,ze speciale leerstoelen had gecreëerd, waar vrouwen die al universitair hoofddocent waren naar konden solliciteren. Mannen kregen die gelegenheid niet.

Je kunt op je vingers natellen dat dit discriminatie is, dus de tik die de universiteit op de genoemde lichaamsdelen krijgt, is volkomen terecht. Een misdrijf is het ondertussen niet. Het is, om Fouché te citeren, pire qu’un crime, c’est une faute.

Er zijn, geloof ik, slechts twee mogelijkheden: of de Groningse bestuurderen wisten dat ze discrimineerden, of ze wisten het niet. Als ze het wisten, zijn ze onvoorstelbaar dom geweest dat ze het risico van een berisping namen. Als ze het niet wisten, kenden ze het roemruchte eerste artikel van onze Grondwet niet. Ook dat is onvoorstelbaar dom.

Domheid is geen misdrijf, maar erger. Het is de enige fout waarmee academici niet geassocieerd mogen raken. Ze worden immers betaald om intelligent te zijn.

Ondertussen bevat het geciteerde artikel nog een verbijsterende opmerking:

De vrouwelijke hoogleraren hoeven hun post niet op te geven.

Ik hoop dat de hooggeleerde dames zelf wijzer zijn. Aan hen kleeft vanaf nu de verdenking dat ze niet de besten zijn. Zolang ze hun leerstoel bekleden, zullen ze het verwijt krijgen dat ze hun eigen positie stellen boven de belangen van de wetenschap. Ze moeten de eer aan zichzelf houden, nu ze de geloofwaardigheid missen om hun werk nog naar behoren te verrichten.

foto mlkuipers

Reacties (10)

#1 zmmoccc

Dan kun je wel heel schattig met die loze grondwet van ons gaan lopen zwaaien maar sinds de Wet Gelijke Behandeling – de naam is een grapje in de trant van Orwell – mag je mannen gewoon discrimineren hoor.

Artikel 2, lid 3: Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet, indien het onderscheid een specifieke maatregel betreft die tot doel heeft vrouwen of personen behorende tot een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke nadelen verband houdende met de gronden ras of geslacht op te heffen of te verminderen en het onderscheid in een redelijke verhouding staat tot dat doel.

Let wel: er staat expliciet “vrouwen”. Mannelijke verplegers voorrang geven is dus verboden, vrouwelijke timmerlieden bevoor(oor)delen wordt toegejuicht.

Blijkbaar is de Commissie Gelijke Behandeling – die ironisch genoeg in diezelfde wet in het leven is geroepen – eindelijk een offensief tegen deze nonsens begonnen. Ik ben erg benieuwd naar hun persbericht want ik heb ze ook niet gehoord over de sollicitatiestop voor mannen in de politietop (die resulteerde in een hele reeks incidenten omtrent incompetente vrouwelijke politiecommissarissen:P) en de ontelbare andere situaties waarin de Wet Gelijke Behandeling werd toegepast.

 • Volgende discussie
#2 børkbørkbørk

De Groningse Uni is niet dom, en ze bedoelen het vast goed. En als je het goed bedoelt moet je volgens een ietwat verouderde opinie vrouwen voorrang geven, zoals uitgedrukt in het door zmmocccc aangehaalde artikel. Aldus geschiedde.

Overigens hoeven de meeste vrouwelijke hoogleraren zich niet schamen, ook al zijn ze zo aan hun baan geholpen: ik ken alleen maar goede vrouwelijke profs (ok, niet veel) en redelijk wat slechte mannelijke.

Degenen die zich wel moeten schamen zijn de mensen die dit zo hard hebben lopen pushen. Het is dom om te denken dat het aanstellen van een vrouwelijke hoogleraar invloed heeft op de carrierekeuze. Dat moet van onderaf in de maatschappij worden gestopt, niet van bovenaf. Het enige resultaat van het stimuleren van vrouwen om te gaan studeren is een overschot aan types die “iets met communicatie” hebben gedaan.

Hee, nog meer flame bait. Eens kijken of in dit topic de reflexen ook zo sterk zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 berlitz

En de conciërge krijgt minder betaald dan een hoogleraar! DIEZKRIENIENAZIE

Waar zijn we toch zo discriminerend in het veroordelen van gevallen van discriminatie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Bismarck - Reactie op #3

Goh, moeten we echt uitleggen dat een betrekking als conciërge en als hoogleraar niet valt onder gelijke gevallen? Of pleit je hier waarachtig voor extreme inkomensnivellering, communist die je er bent?

#4 about:

Kan deze spam van de Mainzer Beobachter niet van Sargasso worden geweerd? Ik heb zo iets al eens eerder over de Presurfer opgemerkt: Sargasso moet zijn kostbare voorpagina niet teveel gratis doorsluizen naar mensen met een eigen blog. Een linkje is voor zo’n geval eigenlijk genoeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Inca

Ik hoop dat de hooggeleerde dames zelf wijzer zijn. Aan hen kleeft vanaf nu de verdenking dat ze niet de besten zijn.

Och, dat weerhoudt Donner ook niet…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 DrBanner

storm in glas water.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Maxm

Ja, wat moet er anders de Wannée leerstoel bekleden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 L.Brusselman

Leest Onder Professoren ,leuk boek over de Universiteit Groningen.
W.F.Hermans

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 tarball

Het lijkt erop dat de RUG zich slecht verdedigd heeft bij de Commissie Gelijke Behandeling. Het gaat hier om universitair hoofddocenten (UHD) die vervroegd promotie (tot hoogleraar) hebben gekregen. Het gaat dus niet om (nieuwe) banen waar mannen op hadden kunnen solliciteren, maar om banen die al vergeven waren toen de betreffende vrouwen aangenomen werden als UHD. Het enige dat de RUG gedaan heeft is de tenures verkorten/versnellen om de enorme scheefgroei in de verhouding M/V hoogleraren tegen te gaan.

Een goed streven die ook nog eens perspectief biedt voor het merendeel van de studenten op een wetenschappelijke loopbaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie