En de criminaliteit, hij daalde rustig door

Het duurde even voor er getallen kwamen, maar na eerdere berichten hier is nu toch duidelijk dat de criminaliteit de laatste jaren daalt.
fig34_470

En nee, het argument dat de mensen geen aangifte meer doen speelt hierbij geen rol. Onderstaande grafiek laat zien dat de bereidheid zelfs licht stijgt:
fig312_600

Bijzonder om te vermelden is dat het onveiligheidsgevoel niet gelijke tred houdt. Maar dat komt waarschijnlijk door het fenomeen dat media en politiek alleen maar harder zijn gaan roepen dat het onveilig is, in weerwil van de feiten.
fig322_600

Een ding verandert ook niet en dat is dat criminaliteit toch vooral een probleem van jongeren is:
fig58_600

Alle grafieken komen uit rapport van CBS (pdf)

 1. 1

  In dat licht bezien:

  Netherlands to close prisons for lack of criminals (1200 banen weg)
  http://www.nrc.nl/international/article2246821.ece/Netherlands_to_close_prisons_for_lack_of_criminals

  België huurt nederlandse celruimte
  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/249663/Belgische-gevangenen-naar-gevangenis-Tilburg.htm?rss=true

  Meerpersoonscel blijft ondanks kritiek bestaan
  http://www.nu.nl/algemeen/1645263/meerpersoonscel-blijft-ondanks-kritiek-bestaan.html

  De media blijft natuurlijk angst verkopen en dus berust het gevoel van onveiligheid niet op waarheid.

 2. 3

  @2: Zie je maar, de identificatieplicht werkt! Gezien het feit dat jongeren de grootste boosdoeners zijn, is het ook helemaal terecht dat die uitgebreid is naar vanaf 14 jaar.

 3. 4

  Ook dat komt natuurlijk door die vermaledijde kredietcrisis. Nu blijkt ook dat het volkomen terecht is dat de politie wordt wegbezuinigd. Die is inmiddels nagenoeg overbodig?

 4. 8

  Er valt met enige moeite vast een mooi meta-fysisch verhaal op te hangen aan de hand van die geweldige Planckse kromme (nou okee, een klein bultje) van het laatste plaatje…

 5. 9

  Aangezien er sinds kort ook je vingerafdruk genomen wordt bij het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart, lijkt het me dat de daling door zal zetten. Tevens verwacht ik daar natuurlijk van dat over 5 jaar (als alle oude paspoorten verlopen zijn) dat er enorme stijging van opgeloste oude zaken te zien is.

 6. 10

  In figuur 3.12 staat het # meldingen. Het kan zeer goed zijn dat het # delicten harder stijgt dan het # meldingen. Ik kan nergens uit afleiden dat het # delicten inderdaad is afgenomen.

  In figuur 3.4 staat het # ondervonden delicten. Hoe kan het # ondervonden delicten dalen terwijl het # meldingen toeneemt?

  Op basis van deze figuren concludeer ik dat alleen het # meldingen van delicten is toegenomen.

 7. 14

  Zo zie je maar weer. Dat sinds de start van geenstijl.nl de criminaliteit echt daalt. Trouwens, ik kwam hier via frontpage van joop.nl Volgens mij is het de bedoeling om daar verder te discussieren.

 8. 16

  @Steeph, #12: Wat behelsde die discussie dan? Dat plaatje van seven behoeft denk ik wel enige toelichting van de expert, niet om de discussie met seven over te doen, maar opdat wij medelezers het ook snappen;-)

 9. 17

  @16 Samengevat: Mishandeling, bv een gebroken kaak (geweld, wat stijgt) is erger dan een gestolen fiets (wat daalt). Daarna nog een oproep voor wegingsfactoren voor de diverse vormen van criminaliteit voor vergelijkingsdoeleinden. (Hoeveel X keer erger is een mishandeling dan een diefstal bv..

 10. 18

  @zmc: In het artikel staan twee linkjes naar eerdere artikelen waar een deel van de discussie ook gevoerd is.
  Het was een beetje een halfvol versus halfleeg discussie. Het totale plaatje laat de laatste jaren een daling zien. Maar als je er specifieke elementen uithaalt (zoals seven dat doet) of als je naar de hele lange termijn kijkt, is het minder rooskleurig.

  @seven: jouw plaatje geeft nog steeds alleen maar data tot 2007 en verder niet als aandeel van de bevolking maar absoluut.

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37932&D1=0&D2=0&D3=0&D4=a&HDR=G2,G3&STB=T,G1&CHARTTYPE=1&VW=G
  (helaas ook alleen maar absoluut en tot 2007)

 11. 20

  Kleine overweging, in hoeverre komt de daling (of minder snelle stijging als je alleen naar het aandeel geweld kijkt) door de vergrijzing. In het artikel getoonde figuur 5.8 laat goed zien dat er criminaliteitgevoelige leeftijden zijn. In verhouding van de totale bevolking nemen deze leeftijdscohorten door de vergrijzing af. Zie ook de bevolkingspiramide http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm (Schuif ook met de pijl naar bepaalde jaren)

 12. 22

  @18: of als je naar de hele lange termijn kijkt, is het minder rooskleurig.

  Juist heel rooskleurig, toch? Als ik de reconstructie van misdaadcijfers in de Middeleeuwen mag geloven ten minste…

 13. 24

  @seven
  De problemen binnen de statisstieken komen door het politiesepot. De politie heeft ruimere richtlijnen gekregen om tot een politie sepot over te gaan. Dus dat betekend dat er een hogere aangiftecijfer is, terwijl er minder mensen daadwerkelijk worden veroordeeld.
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1996-168-p6-SC6888.pdf
  http://www.halt.nl/showdownload.cfm?objecttype=mark.hive.contentobjects.download.worddoc&objectid=5DEE5218-3048-7291-FDDFEC4E6B8B1EC8
  Let met name op ook op de uitbreiding van de delicten waarvoor iemand naar buro halt kan worden gestuurd. Sinds 2003 is dit veranderd…

 14. 25

  @seven #23: Precies, en nu nog 2008 erbij :-)

  Overigens is de opmerking bij 20 wel een relevante. Zoals in het boek freakonomics ook al naar voren komt, is teveel jeugd een recept voor criminaliteit. Abortus deed wonderen volgens het boek (hier kort door de bocht samengevat).
  Maar als inderdaad het effect van de veranderende leeftijdsopbouw zo groot is, kan je je afvragen of investeringen in criminaliteitsbestrijding uberhaupt zinvol zijn.

  Oftewel, een zeker niveau van criminaliteit is een gegeven.

 15. 26

  Zijn hier de enorme aantallen criminaliteit vanuit het voormalig oostblok ook in meegenomen ?? Ze maken wenslijstjes vooraf en weten dat de aanpak van criminaliteit in ons land ‘grenzeloos’ naief is; de eventuele pakkans en straffen zijn onwaarschijnlijk laag. En alle blunders van het openbaar ministerie met zware criminelen en tbs’ers op proefverlof of per ongeluk genezen verklaard door een softe shrink? Ik geloof werkelijk waar helemaal niets van deze cijfers.

 16. 28

  Kale cijfers zeggen niet veel. Ze moeten worden geïnterpreteerd. Zo was een opgedrongen tongzoen vroeger een vorm van onfatsoen, maar tegenwoordig stelt de Hoge Raad dit gelijk met verkrachting. Een 72-jarige man die een moeder met kind uitschold, werd in 2005 veroordeeld voor bedreiging met zwaar lichamelijk letsel. Een ‘appels-met-peren’-conclusie is dan dat de criminaliteit toeneemt.
  Een ander voorbeeld. Zo is de stijging van jeugdcriminaliteit slechts voor 1 procent veroorzaakt door een feitelijke toename van criminaliteit, voor bijna 25 procent door een toegenomen aangiftebereidheid van de burgers, en voor bijna 75 procent door toegenomen en efficiëntere registratie door de politie zelf.
  En verder kun je met cijfers allerlei leuke rekenkunstjes doen. Het aantal gedetineerden per 100.000 inwoners is een indicatie voor het strafklimaat. In 2005 zaten er 134 mensen per 100.000 inwoners vast, maar in 2008 waren dat er 100. Is er dus sprake van een milder strafklimaat? Nee, want we kunnen de zaak ook anders weergeven. In 1980 zaten er 23 gedetineerden op 100.000 inwoners vast. Nieuwe conclusie: in de periode 1980-2008 stijgt het aantal gedetineerde met 435%. Feit blijft dat Nederland de afgelopen decennia binnen Europa is opgeklommen van achterblijver tot een van de koplopers.
  Laat ik ook eens een rekenkundig trucje toepassen: sinds 1995 is het aantal levenslangveroordelingen met 600% gestegen. Sinds 1995 is levenslang 36 keer opgelegd. In de halve eeuw daarvoor zes keer.
  Maar als je alle aspecten meeneemt, is de conclusie van Steeph wel degelijk terecht: de criminaliteit daalt onmiskenbaar.

 17. 29

  @20 Dat is inderdaad wel wat erg kort door de bocht. Het ging bij Levitts onderzoek niet om de jeugd, maar om kinderen die zouden opgroeien in een kansloze positie. Uit zijn onderzoek blijkt dat door de verruiming van de abortuswetgeving de criminaliteit daalde als gevolg van het feit dat het aantal geborenen in kansarme éénoudergezinnen afnam. Er was dan wel sprake van een interval van dertien jaar. Dat heeft te maken met het gegeven dat de criminele carrière van kansarme jongeren min of meer op dertienjarige leeftijd start. Een abortus bij een zestienjarig meisje (dat als alleenstaande jonge moeder zelf de kost moet gaan verdienen) betekent dertien jaar later één potentiële crimineel minder. Steden die bleven vasthouden aan een verbod op abortus, maar net als New York een zero-tolerancebeleid voerden, lieten slechts een marginale daling van de criminaliteit zien.
  De vergelijking met de V.S. is overigens sowieso link. In ‘Ordinary Injustice’ (dat vorige maand verscheen) verdedigt Amy Bach de stelling dat 47 miljoen Amerikanen een strafblad hebben omdat de meeste van hen het rechtssysteem niet snappen. Dit soort toestanden kennen we in Nederland – op dit moment – niet.

 18. 30

  Lees zojuist dat de schade in nederland door overvallen/diefstallen door bendes uit het voormalig oostblok maar liefst 7,6 miljard bedraagt, lang leve de EU.

 19. 31

  Het groeiende gevoel van onveiligheid staat in directe relatie tot de explosie van (gewapende) overvallen die ons land de laatste 2 jaar teistert. Deze statistieken zijn leuk, maar zijn alleen “juist” o.b.v. de condities die aan de brondata zijn gesteld.

  In schril contrast hiermee staat b.v. het feit dat alleen al in Eindhoven, in de eerste 6 dagen van de nieuwe wintertijd, 6 gewapende overvallen zijn gepleegd. Dit is wat mensen lezen – het dagelijkse portie geweld dicht bij huis – en niemand zal hen overtuigen dat het eigenlijk allemaal minder aan het worden is.

 20. 35

  Een type misdaad waarin aangiftebereidheid (@seven) of registratiemethodes (@burne, repulse, Ron Ritzen) vrij constant blijven over de tijd, is moord en doodslag.

  En wat blijkt: deze categorie misdaad is sinds 1999 fors afgenomen. Zie: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/cijfers/incidenteel/maatwerk/2009-2857-mw.htm

  Het lijkt me sterk dat de geweldplegers van nu gemiddeld genomen voorzichtiger zijn dan de geweldplegers van 10 jaar geleden. Daarmee bedoel ik dat een bepaalde “hoeveelheid” geweld met een constante kans tot de dood leidt. Dus als nu minder mensen door geweld om het leven komen dan 10 jaar geleden, dan lijkt het mij dat er tien jaar geleden meer geweld was dan nu.

 21. 36

  @Bart Gaathard: Zonder die getallen in een lange termijn context te zien zeggen ze me niets. Dat zijn incidenten met aandacht in de media. Het debat moet juist gaan over de werkelijke trends. En de politiek moet in staat zijn uit te leggen wat het verschil is.
  Doen ze dat niet, doen ze aan symptoombestrijding en gooien ze het geld naar de verkeerde doelen. Op lange termijn is dat contraproductief.