Een gids voor het jaar 2025 | Werk


Ruim een maand startte hier de slowmovingdiscussion over de lange termijn planning voor Nederland richting 2025.

Een belangrijk aspect dat een rol speelt in de inrichting van de wereld van 2025 is werk. Nederland zet stevig in op de agrarische sector, vervoer (haven) en de dienstensector.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van waar op dit moment hoeveel mensen werkzaam zijn (x1000).
 
 

Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 120,8
Winning van delfstoffen 7,6
Industrie 846,7
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en warm water 25,4
Bouwnijverheid 381,1
Reparatie van consumentenartikelen en handel 1280,1
Horeca 319,9
Vervoer, opslag en communicatie 450,5
Financiële instellingen 353,2
Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen
en zakelijke dienstverlening
1589,4
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 502,1
Onderwijs 502,5
Gezondheids- en welzijnszorg 1135,1
Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening 322,0
Niet in te delen 28,9
Totaal 7865,3


Er zijn nogal wat factoren die van invloed zijn op dit punt. Maar een aantal kunnen de komende jaren een grote rol spelen. Denk aan de overgang naar de digitale (kennis) economie, nadruk op duurzame ontwikkeling, nog verder toenemende productiekracht vanuit Azie en steeds meer hoger opgeleiden in Nederland.

Aan jullie de vraag welke verschuivingen jullie verwachten of wenselijk achten ten opzichte van de huidige situatie. Of je daar misschien stukken/boeken over gelezen hebt die je kunt aanbevelen of linken. Ook is het goed om in te gaan op de mogelijke gevolgen van die verschuivingen. En last but not least is het erg mooi als je ook kunt aangeven welke acties genomen moeten worden om gewenste ontwikkelingen in gang te zetten.

 1. 2

  De categorie “Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen
  en zakelijke dienstverlening” bevat wel erg verschillende zaken. Is ergens de verdeling “Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen
  en dienstverlening daaromtrent” en “Overige zakelijke dienstverlening” te vinden?

 2. 3

  Leuk voor Penelope

  – De eerste twee meer, alle andere minder
  – Makkelijkste manier dat te bereiken is huidige trends laten exploderen. (ook de pijnlijkste)

 3. 4

  @2: Ik denk dat het moeilijk is om “Overige zakelijke dienstverlening” los te koppelen van “Verhuur en handel in onroerend goed”, aangezien makelaars nogal eens tegelijkertijd hypotheekbemiddelaars/verstrekkers zijn.

 4. 5

  Zo, na een lange dag werken veel Obama gemist, kan ik hier dus nadenken over de “change” die in dit land plaats zou moeten vinden?

  Opvallend is dat verhuur van onroerend goed, etcetera, de grootste sector is qua werkgelgenheid.
  Door welke component komt dat nou? De zakelijke dienstverlening? Of één van de andere twee?

  Reparaties en handel is de tweede grote business. Ook hier weer de vraag: welke van de twee levert de grootste bijdrage?
  Ik vermoed de handel. Er vanuit gaande dat de meeste handelswaar van voldoende kwaliteit is om niet en masse gerepareerd te moeten worden.

  Gezondheid- en welzijnszorg is numero drie.

  De lijst maakt duidelijk dat dit kleine land erg afhankelijk is van import. Een kleine industrie, idem landbouw en idem energie.
  Ik heb begrepen dat er veel wordt ingezet op dienstverlening als mogelijk sterk exportartikel.
  Ja, ergens moet de balans vandaan komen.

  De “change” die ik graag zie ligt op het terrein van technologie en landbouw.

  Technologie: je hebt biet veel ruimte nodig aan labaratoria en werkplaatsen om van alles en nog wat te bedenken waar we zelf en de rest van de wereld veel aan kunnen hebben. Op alle gebieden. Daarmee kunnen we onszelf minder afhankelijk van import maken en eeen sterke export ontwikkelen.

  Landbouw: we moeten er toch eens over nadenken hoe afhankelijk we willen zijn van andere landen. Een mooie oplossing weet ik nu niet, toch vind ik een sterkere agarische sector iets om uit te pluizen.

 5. 6

  @2 dit is de breakdown van die categorie (oppassen met de tussentotalen):

  70 Verhuur van en handel in onroerend .. 79,6
  701 Projectontwikkeling en handel in .. 13,4
  7011 Projectontwikkeling 7,7
  7012 Handel in onroerend goed 5,7
  702 Verhuur van onroerend goed 40,5
  70201 Woningbouwverenigingen en .. 29,6
  70202 Gemeentelijke woningbedrijven 0,0
  70203 Verhuur van overige woonruimte 2,6
  70204 Verhuur van onroerend goed .. 8,3
  703 Bemiddeling in en beheer van .. 25,6
  7031 Bemiddeling bij handel, huur en .. 19,5
  7032 Beheer van onroerend goed 6,2
  71 Verhuur van transportmiddelen, .. 24,6
  711 Verhuur van personenauto’s 5,8
  71101 Verhuur van personenauto’s .. 2,5
  71102 Operational lease van .. 3,3
  712 Verhuur van transportmiddelen .. 1,6
  7121 Verhuur van transportmiddelen .. 1,5
  7122 Verhuur van schepen 0,1
  7123 Verhuur van vliegtuigen 0,1
  713 Verhuur van machines en werktuigen 7,8
  714 Verhuur van overige roerende .. 9,4
  71401 Videotheken 1,8
  71402 Verhuur van sport- en .. 0,9
  71403 Verhuur van leesportefeuilles 0,5
  71404 Verhuur van kleding, huisraad .. 2,3
  71405 Verhuur van overige roerende .. 3,9
  72 Computerservice- en .. 138,3
  721 Hardware consultancy 2,0
  722 Ontwikkelen, produceren en .. 121,5
  7221 Ontwikkelen, produceren en .. 10,2
  7222 Ontwikkelen en produceren van .. 111,3
  723 Computercentra, data-entry-, .. 5,8
  724 Exploitatie van databanken, .. 3,1
  725 Onderhoud en reparatie van .. 1,7
  726 Netwerkbeheer, .. 4,3
  73 speur- en ontwikkelingswerk 32,9
  731 Natuurwetenschappelijk speur- en .. 29,2
  73101 Speur- en ontwikkelingswerk op .. 3,7
  73102 Technisch speur- en .. 10,2
  73103 Medisch en farmacologisch .. 7,2
  73104 Overig natuurwetenschappelijk .. 8,2
  732 Maatschappij- en .. 3,7
  74 Overige zakelijke dienstverlening 1 314,0
  741 Rechtskundige dienstverlening, .. 306,5
  7411 Rechtskundige dienstverlening 44,4
  74111 Advocatenkantoren 23,7
  74112 Rechtskundige adviesbureaus 4,2
  74113 Notariskantoren 11,3
  74114 Deurwaarderskantoren 4,0
  74115 Octrooibureaus 1,1
  7412 Accountants, boekhoudbureaus, .. 85,6
  74121 Registeraccountants 33,0
  74122 Accountants- .. 19,8
  74123 Administratiekantoren (boekhouden) 17,6
  74124 Belastingconsulenten 7,3
  74125 Overige administratiekantoren 7,8
  7413 Markt- en opinieonderzoekbureaus 16,3
  7414 Economische onderzoek-, advies- .. 83,3
  74141 Organisatieadviesbureaus 65,9
  74142 Public relationsbureaus 4,0
  74143 Overige economische onderzoeks- .. 13,4
  7415 Concerndiensten en holdings .. 76,9
  74151 Concerndiensten 33,7
  74152 Holdings (exclusief management .. 43,2
  742 Architecten-, ingenieurs- en .. 94,4
  74201 Architecten- en technische .. 30,6
  74202 Technisch ontwerp en advies .. 9,8
  74203 Technisch ontwerp en advies .. 5,7
  74204 Technisch ontwerp en advies .. 8,7
  74205 Technisch ontwerp en advies .. 8,3
  74206 Technisch ontwerp en advies .. 5,3
  74207 Technisch ontwerp en advies .. 14,4
  74208 Overig technisch ontwerp en advies 11,5
  743 Keuring en controle 11,4
  74301 Keuring en controle van .. 1,9
  74302 Keuring en controle van .. 8,0
  74303 Overige keuring en controle 1,5
  744 Reclamebureaus en dergelijke 32,7
  74401 Reclame-, reclameontwerp- en .. 20,9
  74402 Overige reclamediensten 11,8
  745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. 625,9
  74501 Uitzendbureaus 471,3
  74501a Uitzendbureaus: stafpersoneel .
  74501b Uitzendbureaus: uitzendkrachten .
  74502 Uitleenbedrijven 122,5
  74503 Arbeidsbemiddeling, testen, .. 24,8
  74504 Banenpools .. 7,4
  746 Beveiliging en opsporing 34,6
  747 Reiniging van gebouwen en .. 148,2
  74701 Reiniging van gebouwen 142,3
  74702 Reiniging van transportmiddelen .. 5,9
  748 Fotografie, pakken en sorteren .. 60,3
  7481 Fotografie en ontwikkelen van .. 2,8
  74811 Fotografie 2,0
  74812 Ontwikkelwinkels 0,3
  74813 Ontwikkelcentrales 0,5
  7482 Pakken, sorteren, schillen en .. 5,9
  7485 Secretariaats- en vertaalwerk 5,3
  7486 Call centers 12,4
  7487 Kredietinformatie en incasso, .. 34,0
  74871 Kredietinformatie- en .. 4,2
  74872 Organiseren van beurzen, .. 3,2
  74873 Veilingen van landbouw-, .. 6,2
  74874 Veilingen van huisraad, kunst, .. 0,7
  74875 Interieur-, mode-ontwerpers en .. 2,9
  74876 Overige zakelijke .. 16,8

 6. 7

  @3 hoe wil je meer delfstoffen winnen in Nederland?

  @5 Omvang van een sector zegt niet zoveel over import/export. Landbouw is relatief klein, maar exporteert heel veel bijvoorbeeld. Dat is voor NL echt wel eentje die geld in het laatje brengt.

 7. 8

  De toekomst voorspellen en dan nog wel de toekomst de middenlange termijn.
  Toch is er iets eigenaardigs met de toekomst. Ik kan mijn toekomst op de zeer korte termijn, bijvoorbeeld over 24 uur, aardig voorspellen. Ook kan ik mijn toekomst op de lange termijn, bijvoorbeeld in het jaar 2109, vrij goed voorspellen. Het probleem zit hem in de middenlange termijn. Voor de middenlange termijn is het nodig om te weten wat de dominante trend is. En we hebben nogal wat kandidaten: energie (totaal), energie (liquide), bevolkingsgroei, babyboomers met pensioen, papiergeld, opkomende regios,schuldenberg,water,klimaat en waarschijnlijk zijn er nu nog wel een aantal aan te wijzen. Boven op de trends heb je dan de belangen van staten, bedrijfstakken en burgers (in mindere mate) en die belangen staan vaak de slimste oplossing in de weg. Dan hebben we nog de Black Swans, maar dat lijkt me toch een excuus om niet te veel te hoeven nadenken. Het is natuurlijk mogelijk dat er buitenaardse wezens opduiken die papiergeld zo leuk vinden dat ze er allerlei goederen voor over hebben, maar het is veel waarschijnlijker dat wat de dominante trend zal blijken te zijn al een bekend fenomeen is. Volgens mij heb ik het linkje al in postje voorbij zien komen, maar ik post het nog maar eens omdat het zo’n goede video is, met verschillende kandidaten:

  http://www.chrismartenson.com/crashcourse

 8. 9

  @3/5: Het feit dat er relatief weinig mensen in werken heeft vooral te maken met de enorm lage arbeidsintensiteit van de landbouw in Nederland. Als je gaat kijken naar de productie of het grondgebruik krijg je een heel ander beeld. Is je doel om mechanisering om te keren, zodat er weer meer arbeid nodig is voor dezelfde productie?

  @7: Alsnog de hele St. Pietersberg laten afgraven (en alle andere krijthoudende heuvels in Limburg), de kolenmijnen weer open en nog meer grindgaten erbij. Bijkomend voordeel is dat als je Limburg helemaal afgraaft, het op termijn ook niet meer hoger ligt dan Holland (toch een doorn in jullie oog).

 9. 10

  Wat mij overigens opvalt is dat Nederland voor een land dat bekend staat als een “large governement” land, toch maar weinig mensen in overheidsdienst heeft werken. Zelfs als je onderwijs en zorg (onterecht) zou meetellen, kom je nauwelijks boven een kwart van de arbeidsbevolking uit, zonder die sectoren (en dan is er nóg sprake van overschatting, ivm. verplichte verzekeringen) nog nauwelijks meer dan 6%.

 10. 11

  @7 en @9:
  Ik doel meer op de nog steeds voortgaande leegloop in de agrarische sector. Zweden schijnt nu populair te zijn bij agrariërs die willen voortboeren, andere kappen er helemaal mee.
  Misschien zijn het vooral veehouders die aan de stutten trekken.

  Boeren innoveren veel. Vooral in landbouw-oneigenlijke items: zorgboerderijen, kinderopvang, kamperen, pretboerderijen, energielevering.
  Hun ervaring en kennis zou ook toegepast kunnen worden bij de ontwikkeling van volkstuinen, implementatie van productief groen in de stad en recreatiegebieden.

  Zou een toename van productie voor eigen consumptie betekenen, terwijl de reguliere export overeind blijft.

 11. 12

  @Bismarck Zou er ergens een vergelijkend staatje zijn tussen landen? Omvang overheidssector. Moet te vinden zijn.

  @Peter Eerste punt is inderdaad wel een belangrijke ontwikkeling. Als je die niet tegenhoudt loopt de kennis misschien te snel weg.

 12. 13

  Ik denk dat het bepalen van de omvang van de overheid toch echt een kwestie van definities is. Dan kan je het zo groot en zo klein laten lijken als je wil.

  (denk aan de volledig gesubsidieerde quango’s, de legers aan consultants, de vaste partnerschappen etc. etc. )

  kan het ook mis hebben hoor

 13. 14

  @12 Steeph: En niet alleen lopen er aardig wat weg, opvolging (bij pensionering of invaldititeit of wat dan ook), schijnt ook steeds lastiger te worden.

  Vraagje: moet de agrarische sector als verloren worden beschouwd?
  De boeren zelf knokken midels in het tweede punt genoemde initatieven voor voortbestaan.
  Moeten ze daar mee ophouden? Ja, dan is dat 2e punt niet mer relevant.
  Nee? Dan zal dat punt toch serieus genomen moeten worden.

 14. 15

  @14 Volgens mij moet je als land altijd een bloeiende agrarische sector hebben. Het is niet slim om van anderen afhankelijk te zijn als het gaat om heel primaire levensbehoeftes. Dus ja, daar moet dan wel iets voor gebeuren.

  Net als herwaardering voor meer beroepen (bv leraar) moet ook de agrarier misschien anders bekeken worden. Maar dan kom je ook aan de rol van bijvoorbeeld de grootgrutters die nu de agrarische sector stevig in de tang hebben.

 15. 16

  @12: Gezien de moeite die ik heb moeten doen voor vergelijkbare cijfers in de VS gok ik van niet. Ik kom daar na veel mieren op http://www.census.gov overigens uit op 18,5 miljoen werknemers in overheidsdienst in 2002 (19,4 in 2007), waarbij niet duidelijk is of dat inclusief federale overheidsdienstverbanden is (er staat State and all local). Voor dat zelfde jaar kom ik in de profitsector uit op 109,0 miljoen werknemers. Dat zou dus 14,5% zijn, ruim het dubbele van Nederland (ook in de VS heb ik zorg en onderwijs niet bij overheid meegeteld, noch “welfare”, dat daar blijkbaar niet door overheden wordt georganiseerd).

 16. 17

  @7/@9 inderdaad meer met handkracht, minder gemechaniseerd — met meer mensen hetzelfde produceren, kleinschaliger — historische ontwikkeling in die sectoren terugdraaien dus — we kunnen de steenkoolwinning weer gaan oppakken, bijvoorbeeld. En garnalen-pellen, en aardappelen poten, en bloemenschikken — veel arbeidsvreugde te halen in die sector — meer dan in veel andere.

 17. 18

  @DrBanner dat is wel een aspect waar wat in zit. Denk niet dat er nog veel delfstoffen zijn om dat op los te laten overigens. Maar arbeid als actief inzetten om dingen te maken/produceren/vervoeren t.o.v. mechanisatie is mogelijk een goede manier om iedereen bezig te houden en weinig afval te produceren.
  De vraag is of je dat concurrerend kunt krijgen?

 18. 19

  @18: Kan wel, dan moeten de lonen omlaag (en de prijzen niet). Voor welvaart/welzijn nou niet echt een fantastisch uitzicht: Zelfde productie, meer werken, minder verdienen en niet te vergeten, meer werken onder je intellectuele capaciteiten (al kun je er ook voor kiezen om dan te stoppen met onderwijs, want als je weer voor fysieke arbeid gaat, is technologische ontwikkeling ook overbodig).

  Misschien ligt het ook aan mij, maar ik zie arbeid niet zozeer als bezigheidstherapie (dat ademen #17 en #18 nogal uit). Als ik hetzelfde inkomen zou hebben onafhankelijk van werk, zou ik zeker niet zoveel werken als ik nu doe (omdat ik genoeg andere zinnige/prettige invullingen van mijn tijd ken buiten werken).

 19. 20

  @19: “Als ik hetzelfde inkomen zou hebben onafhankelijk van werk, zou ik zeker niet zoveel werken als ik nu doe….

  Ja hallo, met het inkomen dat je nu hebt doe je toch al veel buiten je werk? Of wordt je betaald om hier te reageren?

  @19 en @18: Hmm, op zich interessant om over mechanisatie verder na te denken. Bismark’s opvatting huldig ik, want mij lijkt het ideaal dat iedereen alle tijd kan invullen zoals hij/zij wil.
  Ook als we dan armer zouden worden, wat dan nog? Tot nu toe leek me het tempo in zuidelijker landen heerlijk, inclusief die weldadige siësta. Ik geef grif toe dat ik (nog) niet ben geëmigreerd wegens de lage beloningen aldaar.
  Is het wel waar dat je (meer) vrijheid alleen met voldoende geld kan kopen?

 20. 21

  @20: Om half 10 (meestal) niet meer nee. Maar om nou te zeggen dat mijn droombeeld bestaat om wel vanaf 21.00 uur mijn tijd zelf in te mogen vullen? Zelfs als ik op mijn werk wat reaguur, dan is dat nog steeds niet bepaald een optimale invulling van mijn tijd, want ik wordt wel nog steeds geacht op mijn werkplek aanwezig te zijn (terwijl het veel prettiger is om thuis te reaguren, met een muziekje op de achtergrond, een lekker glas bier/wijn bij de hand en eventueel nog wat bewegende beelden in zicht).

  Daarnaast, met het vooruitzicht van #17 (terug de mijnen in, steenkool kappen met een hamertje), gaat het plezier het werk wel snel verloren. Je hebt geen tijd om af en toe ontspannend wat onzin op een bord te zetten, waar anderen dan weer hun haar van uittrekken, je moet de hele tijd werken, onder zeer oncomfortabele omstandigheden (technologie is immers uit den boze, dus met de blote hand je mijnschacht graven en dan maar op je rug liggend tegen de kolen boven je hoofd tikken), die ook nog eens ongezond zijn (stoflongen). Bij thuiskomst staat er brood op tafel, alleen op zondag (de enige vrije dag) met vleesbeleg (want van je loon kun je je niet meer veroorloven). Vanaf zijn 8e kan je zoontje mee, die mag dan emmertjes steenkool van de schacht naar de takel brengen, die door moeder met een tredmolen bediend wordt. Dat is de toekomstvisie van #17. Op naar de 18e eeuw!

 21. 22

  @Bismarck (#21): Vanaf 21.00 u. pas?

  Nu is het wel zo dat we lekker achter de pc kunnen rommelen omdat andere mensen nog wel onder “kolenmijn-achtige arbeidsomstandigheden” de grondstoffen voor je harde schijf verzamelen en weer anderen de druiven plukken vooor dat lekkere en hier betaalbare wijntje.
  En als die mensen reaguren tegen die omstandigheden, loopt het nog te vaak slecht af.

  Ik dacht dat “de mens” het vuur en het wiel had uitgevonden uit idealisme voor minder werk.
  Zou de belangrijkste vraag dus moeten zijn: hoe kunnen we schoon en veilig investeren in niet werken?