Dwang

COLUMN - Prostitutie legaliseren en veel regulering inzetten, blijkt onvoldoende om de misstanden in die wereld op te lossen. Te vaak is er nog sprake van vrouwenhandel, dwang of uitbuiting. Vandaar dat de PvdA een volgende stap overweegt: om hoeren beter te beschermen, willen ze hoerenlopen strafbaar maken.

De regulering van de afgelopen jaren heeft al weinig goeds opgeleverd. Door het tippelverbod, de opheffing van afwerkplekken en het beperken van de rosse buurten, zijn steeds meer prostituees ondergronds gegaan. Ze ontvangen hun klanten niet meer in peeskamertjes maar bezoeken hem thuis, wat voor de vrouwen vaak veel riskanter is. En registratie – wat de overheid graag wil – willen de vrouwen zelf liever niet: het stigmatiseert ze, maakt dat ze bij allerlei instanties jarenlang te boek staan als hoer, en alle belasting die ze betalen, levert ze wel aanslagen op, gebaseerd op fictieve klantenaantallen, maar nooit een ziekte- of werkloosheidsuitkering op.

Zolang het stigma rond prostitutie niet verdwijnt, zal regulering niet alleen nooit iets oplossen, maar maakt het prostituees juist kwetsbaarder en helaas minder goed vindbaar voor allerlei hulpverleners.

Niet dat je niks moet doen. Je kunt prostitutie gerust indammen, maar elke maatregel die niet meedenkt met de vrouwen in kwestie, doet ze op lange termijn meer kwaad dan goed. Maar alleen wanneer je goed contact hebt met de vrouwen in kwestie, kun je bezien of ze hulp nodig hebben en eventueel uit het vak gehaald willen worden. Je kunt aanzienlijk beter een roedel hulpverleners op het vak loslaten, ze wijzen op hun rechten, zorgen dat prostituees zichtbaar blijven, dat ze onderling netwerken kunnen opbouwen en elkaar overlevingstips kunnen doorgeven, dan alwéér een nieuwe plicht of een nieuw verbod in te voeren.

De PvdA plaatst deze vrouwen met de nieuwe plannen bovendien in een merkwaardige spagaat. Het komt erop neer dat je wel als hoer mag werken, maar geen legale klanten kunt hebben. Wat zal dat een geweldige versterking van de positie van prostituees opleveren…

PvdA-kamerlid Myrthe Hilkens rekt in haar bekeringsdrift het begrip ‘dwang’ intussen nogal op. Persoonlijk vindt ze dat alle vrouwen die in de prostitutie werken om hun verslaving te bekostigen, óók onder dwang werken en ‘voor haar gevoel’ derhalve dus eigenlijk dag in dag uit worden verkracht.

Mevrouw Hilkens: je helpt verslaafde hoeren niet door hun klanten strafbaar te gaan stellen, laat staan dat je ze langs die weg ooit een afkicktraject in krijgt. Daarnaast ontkent zo’n aanpak volkomen dat zulke verslaafden tenminste op een eerlijke, vrij dappere manier aan hun geld komen. Ziet Hilkens liever dat armlastige, verslaafde vrouwen de weg van hun mannelijke lotgenoten kiezen, en voortaan op overval en autodiefstal uitgaan?

Bovendien: als er iets is dat slachtoffers helpt, is het dit: ze aanspreken op hun kracht. Niet: hun situatie strafbaar stellen.

Deze column van Karin Spaink verscheen eerder in Het Parool.

 1. 2

  Een kleine kanttekening:
  Naar mijn gevoel is het leed dat een verslaafde aanricht door fietsen te stelen, kleiner dan het leed dat een verslaafde hoer lijdt.
  Met name i.v.m. veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s.
  (al is het risico van ontvoerd en vermoord worden natuurlijk kleiner op een erkende tippelzone met een slagboom bij de ingang).

 2. 3

  @2: Ik vind het knap dat je dat je dat zo kan invoelen. Maar zelfs als je gelijk hebt, lijkt me de eerste zorg om iets aan de verslaving te doen. Als ze af weet te kicken zal ze daarna immers onmiddellijk ander werk zoeken en anders een uitkering prefereren.

 3. 4

  Hilkens heeft nog nooit een poot uitgestoken voor verslaafden en of een verslaafde nu vrouw of hoer is interesseert haar ook niet. Als zo’n verslaafde vrouw zonder inkomen komt te zitten als prostitutie zou worden verboden hoeft ze niet op Hilkens te rekenen. Het probleem is immers opgelost.

 4. 5

  @2:Prostitutie en Hoerenlopen is volgens de PVDA een verslaving vorm die vanuit de kwellende gedachte aan sex en of niet te beheersen voorstelling daarvan met onweerstaanbare kracht in het bewustzijn van de desbetreffende persoon steeds weer opnieuw terugkeert en daarom dient uitgebannen te worden .

 5. 7

  ” kleiner dan het leed dat een verslaafde hoer lijdt.”

  Dat is ng wel een onderzoekje waard op zich. Ik ben benieuwd of een verslaalfde echt lijdt, aangezien ik me goed kan voorstellen dat een verslaafde helemaal niets meer voelt door alle verdovende middelen die ingenomen worden. behalve dan de behoefte tot meer verdovende middelen i.e.

 6. 8

  “als er iets is dat slachtoffers helpt, is het dit: ze aanspreken op hun kracht. Niet: hun situatie strafbaar stellen”

  Strikt genomen wordt niet hun situatie strafbaar gesteld maar die van de hoerenloper. Oftewel, de (mannelijke) hoerenloper in zijn algemeenheid wordt bestraft omdat men vanuit fatsoensoogmerken nu eenmaal niet zoveel van mannelijke hoerenlopers houdt. Het is net zoiets als wanneer het vegetarisme zover is opgerukt dat bepaalde politici slagerijen willen gaan verbieden omdat er hier en daar een slager paard als rund verkoopt.

 7. 9

  In jouw voorbeeld zijn hoer en slager de leveranciers. De slager doet iets illegaals, de hoer niet. De hoerenloper is strafbaar, de slagersklant niet. Dus een slecht voorbeeld.

 8. 10

  Jups, zelfs een eenvoudige vergelijking weet dorknoper Morika nog te verhaspelen.

  Want het had natuurlijk moeten zijn:

  Het is net zoiets als wanneer het dierenrechtenmoralisme zover is opgerukt dat bepaalde politici het kopen van vlees strafbaar willen stellen omdat minstens de helft van de dieren in de bio-industrie zo’n kutleven leidt.

  En dan was het best een aardige vergelijking geweest. #Vleeskeuring.

 9. 11

  @Kalief #9 Het gaat er in mijn voorbeeld om dat iets of iemand anders strafbaar wordt gesteld dan degene die daadwerkelijk iets fout doet. In het voorbeeld, hoeren bezoeken (=misbruiken) die niet uit min of meer “vrije wil” hoer zijn, waarbij ik overigens niet wil ontkennen dat “vrije wil” een problematisch begrip kan zijn in een economische “vrije markt”-orde.

  Waar het om gaat is, dat het moreel gezien duidelijk moet zijn dat als men misbruik wil verbieden, dat men dan alleen het misbruik (c.q. de misbruiker) moet straffen. Nu pakt men vanuit verkeerd begrepen fatsoensmotieven alle hoerenlopers aan en daarmede ook o.a. de categorie hoeren waarvoor Spaink (terecht) opkomt.

  Ik ben niet eens tegen moraal en fatsoen, maar ook fatsoensrakkers (dat stelletje doorgedraaide PvdA-wijven) moeten hun filosofie zó duidelijk formuleren dat deze toegankelijk blijft voor rationele kritiek en analyse.