Drugs in verkiezingsprogramma’s

Linksom of rechtsom ook na de komende verkiezingen zal er nog bezuinigd worden. Legaliseren van drugs kan in Nederland de overheid tussen de 850 miljoen en 15 miljard euro per jaar besparen/opleveren. Je zou dus verwachten dat hierover duidelijke uitspraken in alle verkiezingsprogramma’s staan. We hebben het geïnventariseerd.

VVD
Drugs
Het onderscheid tussen hard- en softdrugs vervaagt, met alle gevolgen van dien. Ook softdrugs kunnen voor jongeren tot verslavingsproblemen of geestesziekten leiden. Daarnaast veroorzaken coffeeshops soms veel hinder en overlast voor omwonenden. De VVD wil overlastgevende coffeeshops onmiddellijk sluiten. Buitenlandse gebruikers worden aangetrokken door het Nederlandse drugsbeleid. Een clubpas die de verkoop van softdrugs aan buitenlanders aan banden legt, moet de aantrekkingskracht terugdringen en een einde maken aan de overlast die het drugstoerisme veroorzaakt. In coffeeshops kan alleen giraal worden betaald. De strafbaarstelling van soft drugs delicten willen we verhogen. Tegen straathandel wordt streng opgetreden en drugspanden worden gesloten. Schade veroorzaakt door de teelt van softdrugs wordt tot op de laatste cent verhaald op de daders.

Geen legalisering dus.

PvdA
3. Drugsoverlast en alcoholmisbruik aanpakken

Dit gaan we doen:
• De wietteelt willen we reguleren en de coffeeshops behandelen als horecabedrijf. Strikte handhaving van de shops en voorlichting aan jongeren over drugs blijft nodig. Op producten in de coffeeshops wordt accijns geheven.
• Een wietpas is een schijnoplossing die het land niet veiliger maakt. Daarom schaffen we de wietpas af.
• Regionale experimenten met gereguleerde teelt worden opgezet.
• Het succesvolle beleid voor begeleide heroïneverstrekking wordt voortgezet in die gemeenten waar dit nodig is….

Geen geen duidelijke uitspraak voor legalisering dus.

PVV
Geen coffeeshops in een straal van 1 kilometer rondom scholen
Rijden onder invloed van alcohol en drugs keihard aanpakken

Geen uitspraak voor legalisering dus.

D66
D66 wil dat de teelt van cannabis wordt gelegaliseerd en gereguleerd zodat teelt en verkoop worden geregeld via een gesloten en belastingplichtige keten, waaruit criminelen worden geweerd.

Geen uitspraak over legalisering harddrugs.

SP
14. De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gereguleerd, om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Daarmee kan ook de controle op de kwaliteit en de voorlichting worden verbeterd. We hebben geen behoefte aan een wietpas. Verkoop en productie van harddrugs blijven strafbaar.

Geen uitspraak voor legalisering dus.

CDA
De krijgsmacht zal ook worden ingezet voor de bestrijding van drugshandel, illegale immigratie, terrorisme en piraterij.
Drugs en alcohol
8.33 Overmatig gebruik van alcohol en het gebruik van drugs veroorzaken zoveel schade dat een steviger aanpak noodzakelijk is.
8.34 Om overmatig gebruik van alcohol tegen te gaan, zal de leeftijdsgrens voor gebruik en bezit van alcohol worden verhoogd naar 18 jaar.
8.35 De terugdringing van het aantal coffeeshops zal onverkort worden doorgezet. Met name in de omgeving van scholen. Uiteindelijk verdwijnen alle coffeeshops uit Nederland.
8.36 De wietpas, die coffeeshops alleen toegankelijk maakt voor meerderjarige ingezetenen van Nederland, is noodzakelijk.
8.37 De handel in drugs, straatverkoop, de illegale verkooppunten en de handel rondom scholen en horecagelegenheden wordt steviger aangepakt.
8.38 De voorlichting tegen drugs en alcohol wordt indringender: we moeten af van het beeld dat alcohol en drugs niet gevaarlijk zijn.

Tegen legalisering dus.

GroenLinks
Softdrugs worden gelegaliseerd, de verstrekking van harddrugs gereguleerd, waarbij duurzame en milieubewuste productie in het oog worden gehouden. Er komt intensieve voorlichting over middelengebruik. De wietpas wordt afgeschaft.

Voor legaliseren softdrugs maar niet voor harddrugs dus.

ChristenUnie
Effectiever drugsbeleid
Het tweeslachtige drugsbeleid is de laatste tientallen jaren een bron van ellende geweest. Het doel, softdrugs buiten de criminaliteit houden, is niet bereikt. In plaats daarvan is het beleid een enorme impuls geweest voor de groei van de georganiseerde criminaliteit. Drugs zijn ‘gewoon’ geworden en hebben veel verslaafden tot slachtoffer gemaakt. Gelukkig is mede door invloed van de ChristenUnie ook op deze terreinen een kentering opgetreden. Het aantal coffeeshops is sterk teruggedrongen, zeker in de buurt van scholen. Wietplantages worden stelselmatig opgerold. De ChristenUnie kiest voor een heldere lijn en dus:

Er komt een einde aan het gedoogbeleid. Coffeeshops verdwijnen uit het straatbeeld en op straat en in publieke ruimten geldt een blowverbod.
Een nultolerantie voor gebruik van en beschikken over drugs, voor drugstoeristen en drugsrunners.
Het onderscheid tussen hard- en softdrugs verdwijnt.
Methadonprogramma’s of heroïneverstrekking aan verslaafden zijn alleen toelaatbaar als zij zijn gericht op afkicken.
Verbeurdverklaring van huizen en ruimten waarin wietplantages worden aangetroffen, indien dit verwijtbaar is aan de eigenaar.

Tegen legaliseren dus.

SGP
Geen aandacht voor in het speerpunten programma. Geen uitspraak voor legalisering dus.

Partij voor de Dieren
Softdrugs legaliseren. De Partij voor de Dieren vindt dat mensen vrij moeten zijn in de keuze om softdrugs te gebruiken. Daarbij is het wel van belang dat de gebruiker zichbewust is van de gezondheidsrisico’s van softdrugs.
• Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd, zodat teelt legaal wordt en er accijns over kan worden geheven.
• De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van softdrugs.
• Nederland pleit binnen Europees verband voor een minder restrictief softdrugsbeleid.
• Mensen die vanwege medische redenen cannabis willen gebruiken krijgen daar onbelemmerde toegang toe.
• De (nationale)invoering van de wietpas wordt teruggedraaid.

Voor legalisering softdrugs maar geen uitspraak over legalisering harddrugs.

U ziet het, met de bestaande partijen in de Tweede Kamer zit het er niet in dat legalisering een echte kans maakt. Men kiest ervoor het geld in een bodemloze put te gooien terwijl al tientallen jaren duidelijk is dat het probleem er niet mee opgelost wordt.

 1. 3

  Partij voor de Dieren:
  Softdrugs legaliseren. de partij voor de dieren vindt dat
  mensen vrij moeten zijn in de keuze om softdrugs te ge-
  bruiken. daarbij is het wel van belang dat de gebruiker zich
  bewust is van de gezondheidsrisico’s van softdrugs.
  • Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gele-
  galiseerd, zodat teelt legaal wordt en er accijns over
  kan worden geheven.
  • de overheid draagt zorg voor een goede voorlichting
  over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van softdrugs.
  • nederland pleit binnen europees verband voor een
  minder restrictief softdrugsbeleid.
  • mensen die vanwege medische redenen cannabis wil-
  len gebruiken krijgen daar onbelemmerde toegang toe.
  • de (nationale) invoering van de wietpas wordt terugge-
  draaid.

 2. 5

  “”Men kiest ervoor het geld in een bodemloze put te gooien terwijl al tientallen jaren duidelijk is dat het probleem er niet mee opgelost wordt.””

  Het heroine gebruik is enorm afgenomen en met het gebruik van drugs valt het in Nederland eigenlijk wel mee.

 3. 6

  Altijd weer die ‘drugsoverlast’ en klachten over coffeeshops. En dan redeneren dat een wietpas minderjarigen buiten zal houden… sure…
  Kunnen deze partijen eens aangeven hoeveel klachten er nou daadwerkelijk zijn? Ik woon al 4 jaar vlakbij een coffeeshop tegen de grens aan die makkelijk te pakken is via de snelweg en ik heb nog nooit overlast gehad van wie dan ook. Net als de rest van de buurt overigens.

  Wat ik wel heb gezien is dat de gemeente zelf heeft geprobeerd de coffeeshop zwart te maken en te sluiten met verzonnen klachten. Later hebben ze hun keutel moeten intrekken omdat er helemaal niets aan de hand was.

 4. 7

  Nou Steeph ik zie dat toch wat positiever. De PvdA spreekt zich wel degelijk uit voor legalisering van zowel teelt als verkoop van softdrugs, net als D66, PvdD, GL en eigenlijk ook de SP (al maken die een voorbehoud voor verkoop aan buitenlanders, maar zichzelf de controle onmogelijk door het afschaffen van de wietpas). Afhankelijk van welke peiling je leest is dat min of meer een meerderheid. Aangezien minstens één van de genoemde partijen in de volgende regering zit, hangt legalisering (en terugdraaien van de wietpas) dus vooral af van de prioriteit die eraan gesteld wordt in de coalitie-onderhandelingen.

  Bij de VVD weten ze trouwens ook wel dat een deel van de achterban helemaal niet zo blij is met hun standpunt inzake coffeeshops, maar puur op ze stemt vanwege hun belastingstandpunten. Die zie ik dus nog wel wietverkoop/teelt als wisselgeld weggeven. Er moet alleen geen regering komen met christelijken erin, want dan kom je zeker niet verder dan de status quo ante.

 5. 8

  “Legaliseren van drugs kan in Nederland de overheid tussen de 850 miljoen en 15 miljard euro per jaar besparen/opleveren.”

  Deze (kromme) redenatie volgend zouden we alle maximum snelheden op de auto(snel)wegen ook moeten afschaffen, dan gaan mensen harder rijden en verbruiken ze meer brandstof en dat levert ook weer extra accijns op en de politie hoeft niet meer op snelheid te controleren en dat bespaard weer wat knaken.

  We hebben als (globale) maatschappij afgesproken dat drugs in principe ongewenst zijn, leer er mee leven.

 6. 9

  Overigens heeft het SP-congres aangenomen dat legalisering (van softdrugs) weldegelijk in het verkiezingsprogramma opgenomen dient te worden, dus als het goed is wordt dat veranderd. Overigens vind ik ‘experimenteren van teelt’ van de PvdA ook niet het predikt ‘geen legalisering’ verdient.

 7. 14

  Dat wordt het wel hoor, of heb je nog nooit mee gekregen dan dat men het over de gevolgen voor onze buurlanden heeft en dat er kritiek vanuit het buitenland op ons beleid komt?

 8. 15

  It’s a Doggie Dog World. Wonderlijk inderdaad dat zich onder de ondertekenaars diverse ex- politici bevinden (ook nog eens op sleutelposities) die na hun actieve carrière als mosterd na de maaltijd ineens allemaal lef tonen en e.e.a. structureel te hadden willen hebben moeten veranderen.

  YES! YES! JESUS H. TAP-DANCING CHRIST… I HAVE SEEN THE LIGHT!

  http://www.youtube.com/watch?v=SZVhzVTBDvA

 9. 17

  Waarom schrijft sargasso, met hulp van haar trouwe aanhang uiteraard, dan geen volledig verkiezingsprogramma? Een trouwe aanhang die snakt naar en ook werkelijk begrijpt wat op lange termijn goed is voor de maatschappij/ economie. Gebaseerd op vertrouwen, rust en visie voor de langere termijn and whatnot. En dan stemmen per punt en huren vervolgens een stel jaknikkende sukkels in om het vervolgens uit te voeren en de massa en media te bespelen…

  Ik wil wel wat slogans verzinnen dan!

  *handenwrijft*

 10. 19

  Alle drugs toestaan lijkt me onmogelijk, van een groot deel van die troep houdt je namelijk ernstige geestelijke en/of lichamelijke problemen over. Bovendien kan je dan ook bepaalde medicijnen en gevaarlijke voedingsingredienten niet meer verbieden. Daarbij krijg je en hele partij verslaafden erbij met alle schade en kosten vandien. Dus of je netto 15 miljard bespaard lijkt me nogal stug, even afgezien of je het maatschappelijk gewenst vindt.

  Opmerkelijk is trouwens dat de mensen die drugs vrij willen geven veelal dezelfde zijn die mensen willen betuttelen als het gaat om vlees eten, vet eten, junkfood en genetisch gemanipuleerd voedsel.

 11. 20

  @Bolke: hebben we ook niet met elkaar afgespoken dat oorlog voeren heel erg ongewenst is en dat vrede veel beter is? En wanneer het dan toch blijkt dat ondanks alle pogingen daartoe, we het niet voor elkaar krijgen om oorlogsvoering uit te bannen, blijven we gewoon ons kop in het zand steken en wil niemand nog steeds een leger? Nee dat zie je niet gebeuren. En ondanks dat er geen mens is die zegt dat we lekker kunnen vechten in het leger, hebben we er wel een. Dus waarom met drugs doen alsof je wel ook maar iets kunt voorkomen alleen maar omdat je het zo erg eens kan zijn met anderen verenigd in een UN of wat dan ook, dat het onwenselijk is?

 12. 23

  Voorkomt het verbieden van die gevaarlijke drugs het gebruik ervan dan? En heb je bewijs dat legaliseren automatisch leidt tot meer gebruik?

  En die slotzin is raar. Legaliseren kan ook gepaard gaan met betuttelen trouwens (voorlichting valt daar vast ook onder). Verder is er vast een consequente lijn uit te halen. Legaliseren maar van accijns voorzien ivm schade die maatschappij heeft, kan ook op bijvoorbeeld suiker toegepast worden.

 13. 25

  Ik deel jouw optimisme niet mbt het realiteit worden van de peiling waarbij een semi-linkse meerderheid ontstaat.
  Maar mocht dat toch zo zijn, heb je voor de wiet een punt. Maar dan moeten ze het nog steeds aandurfen (internationale druk bla bla bla)

 14. 26

  Deel van de opbrengst zit in lagere kosten, niet meer opbrengst. Gevangenissen, politie, etc… Kunnen we voor nuttiger zaken inzetten.

  Dan even over die globale maatschappij. Ja die hebben onder druk van regeringen die onder druk van belangengroepen (alcoholbranche, katoenteelt, farmacie) een gemeenschappelijk beleid ingesteld enige tientallen jaren geleden. Maar daarmee is toch niet gezegd dat dit tot de zon explodeert vast staat?
  Wat gebeurt er met nieuwe inzichten? Is het niet zo dat juist het door jou genoemde VN-orgaan de laatste jaren vraagtekens zet bij het gevoerde beleid?

  Dus nee, ik leer er niet mee leven. Als we dat als plicht zouden hebben, zou er geen vooruitgang zijn.

 15. 27

  “experimenteren” vind ik een te slappe uitspraak. Legaliseren is echt iets anders. Dus of je standpunt is zo snel mogelijk legaliseren en misschien als tussenstap even experimenteren, of het is aanmodderen.

  Als het definitieve programma van de SP er is, pas ik het even aan (of ergens de motie staat met de stemming)

 16. 28

  @bolke: Dat buurlandengedoe is lekker makkelijk zeg. Aan de andere kant van de grens zeggen ze precies hetzelfde.
  Voortouw nemen en in overleg gaan in plaats van als een duf konijntje in de koplampen blijven staren.

 17. 29

  Formeel gesproken niet, effectief gezien wel.
  Maar de vraag is meer of je kan aantonen dat legalisering leidt tot (structurele) stijging verbruik. Portugal is een voorbeeld van het tegenovergestelde. Dus kom vooral met veel andere voorbeelden.

 18. 30

  Correct, bezit voor persoonlijk gebruik is echter niet meer een strafbaar feit waaraan een gevangenisstraf is gekoppeld, maar wordt gezien als een kleine overtreding. Als je uitgaat van de heersende logica, zou dit inhouden dat het gebruik van hard drugs (en ook de maatschappelijke overlast hiervan) gestegen zou zijn. Dat is echter niet gebeurd. Portugal heeft bewezen dat als je een volwassen drugsbeleid voert, dat de overheid geld bespaart, de mensen gezonder zijn en er minder overlast is.

 19. 33

  De resultaten van decriminalisatie in Portugal (en andere resultaten) leveren juist evidentie dat minder repressief beleid juist leidt tot minder gebruik, en met name minder probleemgebruik!

 20. 34

  Er staat 2x in het programma dat ze gebruik willen legaliseren. Bezit en productie is wat anders… Nou geef ik toe het hele programma nog niet te hebben gelezen maar ctrl+f op cannabis of achterdeur leverde niks op. Ben benieuwd wat de liquid feedback er van maakt in ieder geval.

 21. 39

  Niks nieuws onder de zon.

  Flasback: 90 jaar geleden richt Erich Wichmann met enkele vrienden de Rapaille-partij op.

  Belangrijke punten uit het partijprogramma: afschaffing van kunst en wetenschap, afbraak van de urinoirs en in plaats daarvan grootschalige aanplant van bomen, vrij jagen en vissen in het Vondelpark en de 5-cents borrel.

  Bij de Amsterdamse verkiezingen kreeg de Rapaille-partij 14.246 stemmen. De anarchist Bertus Zuurbier kwam in de gemeenteraad. Hij was colporteur van het blad De vrije socialist. Als principieel anarchist boycotte Zuurbier de raadsdebatten, hij verscheen alleen voor het presentiegeld. Hij heeft één keer het woord gevoerd, volgens de overlevering sprak Zuurbier: `Mag het raam een beetje open.’ hetzij `Kan het raam dicht.’

  De vraag is of Piraten-en Dierenpartijen een meer substantiële bijdrage aan het debat leveren.

 22. 40

  Zelfbeschikkingsrecht

  De Piratenpartij vindt dat ieder mens recht heeft op zelfbeschikking en is dan ook voor legalisatie van drugs. Bovendien kan het niet zo zijn dat de meeste schadelijke drugs, zoals alcohol en tabak legaal zijn en hele lijsten van drugs waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze niet of nauwelijks schadelijk zijn, verboden zijn.

  De piratenpartij wil een rationeel cannabisbeleid en is het dus niet eens met het huidige op emoties en vooroordelen gebaseerde cannabisbeleid.