1. 2

  Laat ik Wilders even voor zijn: dit is een uitgelezen kans voor Geert om te zeggen dat deze demonstranten wat hem betreft helemaal niet opgepakt hadden hoeven worden, vrijheid van meningsuiting etcetera… Dat staat hem goed (die strakke groene broek) en hij maakt hier de sier mee als de vrije Westerling om vervolgens binnen dezelfde minuut met een U-boot… ehh U-bocht het zaakje toch weer richting de demonisering van zijn eigen persoontje te draaien: “Het is toch te gek dat ik als extremist wordt uitgemaakt”. Twee vliegen in een klap, het zet de toon voor het mediadebat van volgende week, en ja daar gaan we weer… over en weer… heen en weer… heen en weer…

 2. 3

  Wilders heeft al eerder geprobeerd de IS de mond te snoeren door kamervragen te stellen over een debat in de UvA over zijn persoontje. Vrijheid van meningsuiting staat bij hem niet hoog aangeschreven.

 3. 6

  Ik denk dat het tijd wordt om die politie eens te onderzoeken. Wie heeft de order tot arrestatie gegeven? Wist de burgemeester er van?

 4. 7

  Opgepakt op verdenking van smaad?

  Volgens ons aller Wetboek van Strafrecht (artikel 261):

  “1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

  2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

  3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.”

  Let vooral op het derde lid, jongens en meisjes van de politie. Je kunt namelijk met redelijkheid stellen dat de dader (in dit geval de Internationale Socialisten) aannam dat de qualificatie “extremist” waar is, en dat het algemeen belang bij de actie gediend is. Sterker nog, ik kan me vaag herinneren dat sommige politici Geert W. ook wel eens als “gevaarlijke extremist” betiteld hebben.

 5. 11

  Toch sneu die ophef, een affiche als dit is natuurlijk een totaal ongevaarlijk pastiche uit de 80’s. Zo wordt je natuurlijk nooit serieus genomen en gaat Amadeus er inderdaad voor de zoveelste maal met je gekaapte publiciteit vandoor. Ruikt naar stoffige kraakpanden…

 6. 12

  @ Sir H: Er moet nog iets bij vermeld worden:
  Belediging, strafbaar krachtens deze titel, wordt niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is gepleegd, behalve in de gevallen voorzien in artikel 267, aanhef en onder 1° en 2°.
  Die gevallen doen zich hier niet voor.
  De agent kan dus niet op eigen houtje hebben gehandeld maar was slechts bevoegd tot arrestatie indien Wilders zich persoonlijk heeft beklaagd.

 7. 18

  @17 – Inderdaad, Wilders is sowieso al een fascistisch extremistisch achtig ventje. Boeken verbieden, meningen verbieden etc. etc. daar verpest je alle graag gehoorde boodschappen tegen de invloed van religie alweer mee.

  Mag ik dit wel zeggen trouwens? Sargassoooo?

 8. 20

  Als Wilders geen aanklacht heeft ingediend moet het om iets anders gaan dan smaad. Dat de openbare orde in het geding is acht ik -na de uitspraak in de verdonkposters – niet meer staande te houden. Dan zou het ook onder Cohen vallen en niet onder de OvJ. Benieuwd of er al een persbericht van de burgemeester te vinden is.

 9. 21

  Volgens RTL-nieuw gaat het om strafbare belediging van een kamerlid. Kennelijk meent het OM dat artikel 267 Sr toch van toepassing is. Het zou dan moeten gaan om het eerste lid, de belediging van het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling. Ik vraag mij af of een individueel kamerlid daaronder valt. Met name of dat ook het geval is indien de verdachte ook kamerlid is. Verder lijkt het OM in Amsterdam weinig te hebben geleerd van de zaak rond de Rita-posters. Lees op rechtspraak.nl LJN-nr AU6828 (http://zoeken.rechtspraak.nl/Default.aspx) nog maar eens door. Zou er nu sprake zijn van de drastische wijziging van omstandigheden als bedoeld in overweging 5 of flipflopt het OM?

 10. 22

  Uitgaande dat gang van zaken is zoals in reacties gesteld: 1) Wilders’ eer of goede naam wordt opzettelijk aangerand (#7). 2) Wilders dient zelf klacht in (#12, 13). 3) Wilders veroordeelt vervolgens de arrestaties in de pers (#16)??

  Dom van Geert. Eerst klacht indienen en dán veroordelen. Had inderdaad situatie uit kunnen buiten door zaakje richting demonisering van eigen persoontje te draaien (#2).

  Nou ja, scheelt weer krantenpapier en postje hier.

  Terzijde: als je een pakje M*rlboro zonder te scheuren in z’n geheel ontvouwt (kijk bij trivia:

  “Drie K’s op het M*rlboro- pak zouden naar de Ku Klux Klan verwijzen. Ook het gebruikte lettertype wijst in die richting daar – na het omdraaien van de naam ‘M*rlboro’ op het pakje – orobljew (of horrible Jew) kunnen onderscheiden. Wanneer men vervolgens het bovenste deel van de merknaam afdekt kan men in de M en de stokken van de lb twee paar hangende voeten zien.”

  …KKK, én een waarschuwing tegen kanker…én het hoofd van Wilders..

  Als je dan nóg niet van het roken afraakt.

 11. 23

  Volgens mij dekt het OM zich in tegen eventueel gemekker uit PVV-hoek dat ze links-radicalen niet aanpakken. Dat het geen schijn van kans heeft maakt ze niet uit: dan zijn de rechters ‘te links’ en ‘te soft’ en blijven zijn buiten schot.

  Dat is wel beangstigend, want dat betekent dat je met door een hoop te schreeuwen invloed kunt uitoefenen op het functioneren van de politie en justitie.

 12. 25

  Als Wilders geen aangifte heeft gedaan -en dat wil ik best geloven- heeft het OM wat uit te leggen. Zeker de herhaalde actie van vandaag impliceert dat sprake is van bewust bevel en -naar ik aanneem- overleg met tenminste de OvJ van dienst. Die heeft kennelijk geoordeeld dat (opnieuw) moet worden opgetreden. Dat impliceert dat de lijn zoals eerder uitgesproken in 2005 is verlaten. Die beleidswijziging zie ik graag deze week door de minister toegelicht.

 13. 27

  Sinds de dood van Fortuyn en van Gogh, en het bedreigen van Wilders, Hirsi ali e.a. is de hier gevoerde discussie over vrijheid van meningsuiting en de wet een academische discussie geworden. Feitelijk bestaat de vrijheid van meningsuiting niet meer, de verkeerde dingen zeggen is spelen met je leven geworden in dit land. Het valt me op dat niemand lijkt te beseffen hoe ernstig deze situatie is. Ik weet dat er hier mensen zijn die vinden dat Wilders het aan zichzelf te wijten hebben. Maar als je deze weg inslaat, zullen er nog meer doden vallen. De enige uitweg is een massaal protest tegen geweld en dreigen met geweld. Ook diegenen die Wilders abject vinden, zouden duidelijker moeten pleiten voor zijn recht op vrije meningsuiting ZONDER bedreigd te worden. Dat is de echte strijd die gevoerd moeten worden in dit land. Anders zullen we afglijden richting landen waar geweld en politieke moord een fact of life is.

 14. 29

  Ja, Ketelbinkie, maar het martelaarschap van levenden of doden hoeft geen reden te zijn om argumenten niet te bestrijden, integendeel.

  Of een gestoorde gek al dan niet een trekker over- of een mes bovenhaalt, daar heeft een discussie omtrent vrijheid van meningsuiting niets mee te maken. Meer of minder tolerant, geschift is geschift, en die zal heus evenveel hebben tegen een overtolerante samenleving dan een dictatuur.

 15. 31

  @Crachat: de moordenaars van Fortuyn en van Gogh hebben naar overtuiging gehandeld en waren zeker niet krankzinnig in de zin van psychiatrisch patient. Wat ik bedoel te zeggen is dat de geest van politiek geweld in Nederland uit de fles is, en die moet er weer in. Je kunt dit alleen bereiken als iedereen, van links to rechts, het opneemt voor Wilders. Maar ik zie eerder het tegendeel: er heerst een sfeer van Wilders verdient het, Wilders moet gestopt worden, enzovoorts. Zie bijvoorbeeld het initiatief van Terpstra. En gaan demonstreren dat Wilders een gevaarlijke extremist is helpt ook niet. Dan is het echt wachten op iemand die een aanslag op Wilders gaat plegen en denkt hiermee het land een dienst te bewijzen. Net als de moordenaar van Fortuyn dacht de nieuwe Mussolini gestopt te hebben. Hadden politici in dit land dit immers niet geroepen?

 16. 33

  Mwah. Als ik een folder zou verspreiden met de beeldtenis van Carlos en de tekst ‘Subsidiehoer’ zou ik dan A. aangepakt moeten worden door de autoriteiten of B. lof en hulde krijgen vanwege mijn ‘vrije meningsuiting’?

  Anders gezegd: is er niet een groot verschil tussen je negatief uitlaten over een groep mensen/een godsdienst/een ideologie en je negatief uitlaten over één specifiek persoon. Ik vind bijvoorbeeld ‘de islam is achterlijk’ een stuk acceptabeler dan ‘Mohammed zo-en-zo uit Almere Parkwijk is achterlijk’.

 17. 36

  @33:Je voorbeeld komt niet overeen met je bewering. Je had moeten zeggen: Alle moslims zijn achterlijk vs. Mohammed zo en zo is achterlijk.

  Ik ben het overigens pertinent oneens met je stelling. Als je een persoon tot achterlijk betitelt, is de kans dat er sprake van smaad is veel kleiner dan als je een groep personen dezelfde betiteling toedicht. Er hoeft immers maar 1 persoon aan je gekozen uitlating te voldoen, terwijl in het tweede geval iedereen in de groep aan de kwalificatie moet voldoen. Aangezien de kans op dat laatste bij voorbbaat al heel klein is (en de aantoonbaarheid ervan nihil), weet je dan al zeker dat er sprake is van smaad (en waarschijnlijk jegens heel veel mensen).

  Jouw bewering doet me nog het meeste denken aan een uitspraak van Stalin: “The death of one man is a tragedy, the death of millions is a statistic”.

 18. 40

  @39: Ach, de overeenkomst is treffend. Als je er eentje beledigt is het erg, als je er een miljoen beledigt is het acceptabel. Ik kan er niets aan doen dat jij dezelfde gedachtengang hebt als Stalin.

 19. 42

  En nu? Dienstdoende OvJ ontslagen? Van alle gearresteerden hun vingerprints gewist en een fixe schadevergoeding vanwege de belemmering van hun vrijheid van meningsuiting?

 20. 43

  Een debat met de minister en een verklaring van laatstgenoemde ten aanzien van de beleidswijziging in de Tweede Kamer lijkt mijn op zijn plaats.