Quote du Jour | De vroege doodsstuipen van de neoliberale orde

Serie:

SargQdJ09

In other words, the neoliberal era has delivered the west back into the kind of crisis-ridden world that we last experienced in the 1930s. With this background, it is hardly surprising that a majority in the west now believe their children will be worse off than they were. Second, those who have lost out in the neoliberal era are no longer prepared to acquiesce in their fate – they are increasingly in open revolt. We are witnessing the end of the neoliberal era. It is not dead, but it is in its early death throes, just as the social-democratic era was during the 1970s.

Sinoloog en journalist Martin Jacques was in de jaren tachtig één van de eersten die het nieuwe neoliberale tijdperk omarmden. Nu luidt hij alvast haar doodsklok: het blijkt niet op te leveren wat het beloofde, meer economische vooruitgang en welvaart voor iedereen.

Ongebreideld kapitalisme brengt haar eigen crises voort. Alleen zijn de politieke en economische klasse, en in hun gevolg wetenschappers en journalisten nog niet bij de tijd.

Wakker worden, beste mensen: het feestje is voorbij, het merendeel der bezoekers staat in de kou en komt al gestaag in opstand. Het is uitgelopen op een flop.

Reacties (10)

#1 Inkwith Barubador

Ik hoop het. Zal nog wel even duren voor het doordringt.

 • Volgende discussie
#2 paradox

@0
Goed dat je het ‘neoliberale tijdperk’ onder ogen brengt.

Misschien is het handig om een definitie van ‘neoliberalisme’ te geven, bijvoorbeeld onderstaande afkomstig uit http://www.investopedia.com
Sorry voor het Engels, ben te lui om het te vertalen:

What is ‘Neoliberalism’

Neoliberalism is a policy model of social studies and economics that transfers control of economic factors to the private sector from the public sector. It takes from the basic principles of neoclassical economics, suggesting that governments must limit subsidies, make reforms to tax law in order to expand the tax base, reduce deficit spending, limit protectionism, and open markets up to trade. It also seeks to abolish fixed exchange rates, back deregulation, permit private property, and privatize businesses run by the state.

Liberalism, in economics, refers to a freeing of the economy by eliminating regulations and barriers that restrict what actors can do. Neoliberal policies aim for a laissez-faire approach to economic development.

Wat naar mijn idee, in verband met neoliberalisme, een interessant en mogelijk prikkelend artikel is (helaas ook Engelstalig), is het artikel welke te vinden is via onderstaande link:

http://www.newleftproject.org/index.php/site/article_comments/a_short_history_of_neoliberalism_and_how_we_can_fix_it

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 beugwant

Het probleem bij zo’n opstand is vooral: hoe sluis je het geroofde bezit weer terug naar hen die het daadwerkelijk geproduceerd hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 paradox

@4
Of ook het terugsluisen van de geëxternaliseerde kosten van producenten (misbruik van derden om hun producten op zo goedkoop en op grote schaal mogelijke wijze te kunnen produceren, terwijl de opbrengsten vooral naar de leidinggevenden en het hoger management gaan)?

Volgens mij wordt onder de paraplu van het neoliberalisme ‘roofbouw’ en bezitsdrang flink gestimuleerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 KJH

Zoals gewoonlijk is de werkelijkheid van morgen gewoon de werkelijkheid van vandaag, maar dan geëxtrapoleerd. En zoals gewoonlijk ligt de kunst van dit soort broodschrijverij voornamelijk in de milde overdrijving.

Het lijkt verdomme wel een econoom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Henk van S tot S

@2:
Ik heb een veel kortere definitie:
Gecamoufleerd egoïsme van de beter bedeelden.
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Le Redoutable

Integendeel, het kapitalisme staat nog maar in de kinderschoenen. Miljarden burgers in India, China en het ex Oostblok hebben er net aan geroken en zijn met geen mogelijkheid meer te stuiten. Wij in het westen hebben een kleine pas op de plaats gemaakt door de schuldencrisis, maar vergeleken met de jaren 80 is het overgrote deel van de wereldbevolking er nog altijd gigantisch op vooruit gegaan:

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

Het westen moet wel hard blijven werken om die opkomende concurrentie aan te kunnen. Bepaalde gemeenschappen van de linkse kerk beschouwen dat als “Neoliberaal” complot, maar het is gewoon de harde wereldwijde realiteit. Je kan wel je kop in het zand steken en doen alsof de rest van de wereld niet bestaat, maar dan walzen de Chinezen en co zo over je heen en dan ben jij opeens het arme land. Je hebt de keuze uit meedoen of je eigen economische en politiek uitvaart organiseren, meer smaken zijn er niet. Een paar landen proberen die globalisering nog te negeren, maar juist die vertonen nu doodsstuipen, zie Griekenland en driekwart Zuid Amerika.

Kortom, complotdenkers van de linkse kerk wordt wakker en sluit je aan bij het feestje, veel beter dan naar je eigen ideologische ondergang te gaan zitten kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Arjan Fernhout

@7 Ach jee, weer een die denkt dat het kapitalisme begonnen is bij Thatcher en Reagan. Om de zoveelste aan skybolts gemonteerde hedendaagse links-rechts discussie daarover te entameren. Nou ja, jij bent ook maar een hybride transcendentaal dubbelwezen die aan de decreten vanuit het neoliberale pontificaat in The City nauwkeurig gehoor geeft. Lees es wat: http://www.newleftproject.org/index.php/site/article_comments/a_short_history_of_neoliberalism_and_how_we_can_fix_it
Nou ben ik al zo’n veertig jaar een gematig kapitalist die het niks heeft met het hedendaagse financialisme die maakt dat 50% van de winst uit de financiele sector komt; winst zonder iets te produceren en in 1980 was dat nog een nette 8%. Mocht je als rechtse junk bovenstaande link teveel een ‘cold turkey’ vinden, dan kan je altijd nog een oud rustig boekje over kapitalisme lezen: ‘De filosofen van het dagelijks brood.’ Daarna kunnen we evt. doorgaan met vragen over waar het begrip ‘valorisatie’ nu eigenlijk vandaan komt, of het zo is dat ‘Lenders of last resort’ gewone werknemers tot hun nieuwe slaven heeft gemaakt, etc. etc.

Edit: @2 Oeps, je was me voor, sorry @7 http://mapscroll.blogspot.nl/2009/04/is-us-becoming-third-world-country.html om maar een eenvoudig blogje te noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 paradox

Integendeel, het kapitalisme staat nog maar in de kinderschoenen…

Kapitalisme staat niet gelijk aan neoliberalisme.
Neoliberalisme (neoliberaal kapitalisme) is één van de smaken van kapitalisme waarbij gestreefd wordt om ten eerste de overheidsbemoeienis tot een minimum te beperken en ten tweede de vrije handel en open ‘handelsgrenzen’ zoveel mogelijk te stimuleren (denk hierbij aan globalisatie).

Onder een neoliberaal ‘regiem’ zal al snel de machtsbalans verstoord worden ten faveure van grote bedrijven en degenen die de belangen ervan ondersteunen.
Grote, machtige vooral ook internationaal opererende bedrijven profiteren buitenproportioneel van eerder vermelde extra vrijheden en aangezien bedrijven per definitie geen sociale instellingen zijn, maar op winst gerichte entiteiten, zal dat ‘zacht uitgedrukt’ minder sociale gezicht al snel zichtbaar worden in een minder sociale samenleving waarin mensen steeds meer vervallen tot soort van economisch nummer en steeds meer afhankelijk worden van de grillen van grote machtige bedrijven. Dat macht steeds meer samen zal gaan met ‘het grote geld’.
Het probleem zit hem vooral in de aard van ons financieel economisch stelsel, we hebben cru uitgedrukt in al onze onschuld een monster gecreerd waarvan we ons als collectief (vrijwel) volledig afhankelijk gemaakt hebben.

Neoliberalisme kan naar mijn bescheiden mening zelfs ontaarden in soort van Corporate fascisme.
Simpel geteld zullen degenen die de productiemiddelen in handen hebben zonder tegenmacht steeds rijker worden [ten koste van het grotere geheel] met als gevolg toenemende inkomensverschillen en steeds meer roofbouw in een naar mijn idee eindige grondstoffen en energiewereld.
Bijvoorbeeld meer milieuschade en versneld uitgeput raken van de goedkoper winbare grondstoffen, brandstoffen enzovoorts.

Offtopic:
Naar mijn idee is continue economische groei so wie so niet vol te houden ongeacht welk -isme dan ook.
Ik ben het niet helemaal met het artikel eens dat de stagnatie in de wereldwijde economische groei van doen heeft met de intrede van het neoliberalisme, maar meer met het steeds meer bereiken van grenzen aan de groei.

Naar mijn mening leven we in een eindige grondstoffen en energiewereld en zal ongeacht het -isme er binnen niet al te lange termijn so wie so flinke economische stagnatie gaan optreden.
Ergo, veel economische activiteiten doen m.i. het groter geheel uiteindelijk veel meer kwaad dan goed. Veel mensen zouden voor het groter geheel beter op non actief gezet kunnen worden.

We kunnen naar mijn bescheiden mening beter streven naar een maatschappij met minder materiële welvaart maar wel met zoveel mogelijk welzijn. Onder andere het motto “Niet meer, maar wel beter”, zoals iemand ergens opmerkte.
In een eindige wereld zal mijns inziens binnen termijn ons huidig financieel economisch stelsel de onderlinge concurrentie steeds harder worden om uiteindelijk haar eigen kinderen verteren.

Neoliberalism is a flavor of capitalism. Capitalism is a broad definition. To keep it succinct, it’s an economic system that revolves around commodity production (iPads, Cheetos, etc.) and the exploitation of the labor of the proletariat (working classes) by the bourgeoisie (rich people).

Neoliberal capitalism is also centered on commodity production, but in its own unique way. It advocates for free, open markets. Its advocates usually believe deregulation (less government involvement in the market) is the solution to most of our problems. It is important understand that, despite the name, neoliberalism is not the same as American political liberalism (in the sense of being progressive or leftist).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Arjan Fernhout

@9: You can only convince people to what they really are (and often do not know themselves).

 • Vorige discussie